summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--Next/SHA1s329
-rw-r--r--Next/Trees331
-rw-r--r--Next/merge.log12765
-rw-r--r--localversion-next1
4 files changed, 13426 insertions, 0 deletions
diff --git a/Next/SHA1s b/Next/SHA1s
new file mode 100644
index 000000000000..b101cecafbe2
--- /dev/null
+++ b/Next/SHA1s
@@ -0,0 +1,329 @@
+Name SHA1
+---- ----
+origin 4cbffc461ec91287c4cb1d0e27b01b988d0b8fba
+fixes 9123e3a74ec7b934a4a099e98af6a61c2f80bbf5
+kbuild-current 03ec945c31ce9b41892f544cfdf69cb7f6abf7ba
+arc-current f4d51dffc6c01a9e94650d95ce0104964f8ae822
+arm-current 9123e3a74ec7b934a4a099e98af6a61c2f80bbf5
+arm64-fixes 75df529bec9110dad43ab30e2d9490242529e8b8
+arm-soc-fixes a4da411e41892628f35aa180a78b7b0f8f1e3038
+uniphier-fixes 48778464bb7d346b47157d21ffde2af6b2d39110
+drivers-memory-fixes 7ff3a2a626f7161c94fb58a0058dbdaedaa9d166
+m68k-current 382f429bb559fe991b1ece2e5e58c812e28b3ad8
+powerpc-fixes 0460534b532e5518c657c7d6492b9337d975eaa3
+s390-fixes cd4d3d5f21ddbfae3f686ac0ff405f21f7847ad3
+sparc 0a95a6d1a4cd6e10e70f8a6c93dc2ecd02e7d6ab
+fscrypt-current 2b4eae95c7361e0a147b838715c8baa1380a428f
+net fd944dc24336922656a48f4608bfb41abdcdc4aa
+bpf 642e450b6b5955f2059d0ae372183f7c6323f951
+ipsec 8366685b2883e523f91e9816d7be371eb1144749
+netfilter d5d325eae7823c85eedabf05f78f9cd574fe832b
+ipvs 7c7ab580db49cc7befe5f4b91bb1920cd6b07575
+wireless-drivers 1264c1e0cfe55e2d6c35e869244093195529af37
+mac80211 fd944dc24336922656a48f4608bfb41abdcdc4aa
+rdma-fixes 856deb866d16e29bd65952e0289066f6078af773
+sound-current 8949b6660c3c7947a9b696c97eb85a32abe4a2d7
+sound-asoc-fixes ef17d2a68d4be3436906f07b4b848a0717bd51b4
+regmap-fixes ff45af480474fbab54a525e7888a7abeb105bfca
+regulator-fixes 856deb866d16e29bd65952e0289066f6078af773
+spi-fixes 250e21c0b32cfbb3cc8132a140afa78c725bec10
+pci-current e338eecf3fe79054e8a31b8c39a1234b5acfdabe
+driver-core.current 856deb866d16e29bd65952e0289066f6078af773
+tty.current ec0972adecb391a8d8650832263a4790f3bfb4df
+usb.current 9cdabcb3ef8c24ca3a456e4db7b012befb688e73
+usb-gadget-fixes 51609fba0cca69206a213171ce0cdf2dfc9cb21d
+usb-serial-fixes 856deb866d16e29bd65952e0289066f6078af773
+usb-chipidea-fixes 2d79b3360dcc0a842398e2231d5cffb2c5d60cac
+phy 850280156f6421a404f2351bee07a0e7bedfd4c6
+staging.current 856deb866d16e29bd65952e0289066f6078af773
+char-misc.current 856deb866d16e29bd65952e0289066f6078af773
+soundwire-fixes 3fbbf2148a406b3e350fe91e6fdd78eb42ecad24
+thunderbolt-fixes f022ff7bf377ca94367be05de61277934d42ea74
+input-current 6c77545af100a72bf5e28142b510ba042a17648d
+crypto-current 1b0df11fde0f14a269a181b3b7f5122415bc5ed7
+ide 6800cd8cbc6e35989f8d1aa20fac58031231b90f
+vfio-fixes aae7a75a821a793ed6b8ad502a5890fb8e8f172d
+kselftest-fixes 5c1e4f7e9e49b6925b1fb5c507d2c614f3edb292
+modules-fixes 57baec7b1b0459ef885e816d8c28a9d9a62bb8de
+dmaengine-fixes f4d51dffc6c01a9e94650d95ce0104964f8ae822
+backlight-fixes 219d54332a09e8d8741c1e1982f5eae56099de85
+mtd-fixes 1afc0c89f6a155c54c76d65ffcf72cd1232daf3a
+mfd-fixes 22380b65dc70f5b132c5afdf6b4011e2a84ec34a
+v4l-dvb-fixes 129134e5415d46f38b9978b3809af94ed649b57d
+reset-fixes b460e0a9e2404450a0cc4c5e6476483d6cda1b26
+mips-fixes b959b97860d0fee8c8f6a3e641d3c2ad76eab6be
+at91-fixes 54ecb8f7028c5eb3d740bb82b0f1d90f2df63c5c
+omap-fixes 6542e2b613c2b1952e83973dc434831332ce8e27
+kvm-fixes 37f66bbef0920429b8cb5eddba849ec4308a9f8e
+kvms390-fixes f20d4e924b4465822c4a35290b85aadf88ddf466
+hwmon-fixes d50e0d75000410249090297ca55ee895f518ee27
+nvdimm-fixes 6180bb446ab624b9ab8bf201ed251ca87f07b413
+btrfs-fixes db21884a207b330e094ffb69d5cd30eedc0e86c5
+vfs-fixes 933a3752babcf6513117d5773d2b70782d6ad149
+dma-mapping-fixes 892fc9f6835ecf075efac20789b012c5c9997fcc
+i3c-fixes 6fbc7275c7a9ba97877050335f290341a1fd8dbf
+drivers-x86-fixes 9123e3a74ec7b934a4a099e98af6a61c2f80bbf5
+samsung-krzk-fixes 9123e3a74ec7b934a4a099e98af6a61c2f80bbf5
+pinctrl-samsung-fixes 9123e3a74ec7b934a4a099e98af6a61c2f80bbf5
+devicetree-fixes e5467b672bd99f0c1904900013e778e3a5ce30b7
+scsi-fixes 6c5dee18756b4721ac8518c69b22ee8ac0c9c442
+drm-fixes 7f7a47952c0f981f9c9a6409c8cf8d025d55af64
+amdgpu-fixes 2c409ba81be25516afe05ae27a4a15da01740b01
+drm-intel-fixes 20612303a0b45de748d31331407e84300c38e497
+mmc-fixes 14801c624066a55139c2c57963eb1b859d0a316a
+rtc-fixes 9123e3a74ec7b934a4a099e98af6a61c2f80bbf5
+gnss-fixes 48778464bb7d346b47157d21ffde2af6b2d39110
+hyperv-fixes 911e1987efc8f3e6445955fbae7f54b428b92bd3
+soc-fsl-fixes fe8fe7723a3a824790bda681b40efd767e2251a7
+risc-v-fixes 66d18dbda8469a944dfec6c49d26d5946efba218
+pidfd-fixes bda4c60d02e9ceeee726f73250b808fad0663dd6
+fpga-fixes 8614afd689df59d9ce019439389be20bd788a897
+spdx 5ec4f0ce42210095e633081172a483cc39bac914
+gpio-intel-fixes 9123e3a74ec7b934a4a099e98af6a61c2f80bbf5
+pinctrl-intel-fixes 3488737093e7f60c7764b9a3cc66648adcbddca4
+erofs-fixes 9ebcfadb0610322ac537dd7aa5d9cbc2b2894c68
+integrity-fixes 8433856947217ebb5697a8ff9c4c9cad4639a2cf
+kunit-fixes 21a6d1780d5bbfca0ce9b8104ca6233502fcbf86
+ubifs-fixes 121b8fcbf98892d5f26d8326a00d09e4cdb76369
+memblock-fixes 5f7b81c18366c38446f6eedab570b98dbdc07cff
+drm-misc-fixes 74ea06164cda81dc80e97790164ca533fd7e3087
+kspp-gustavo cb0938372de0016cb264d87ef862d07868d8dff2
+kbuild 26bde0ed700d20c73cc22a31fd54af428fafdb85
+compiler-attributes e5fc436f06eef54ef512ea55a9db8eb9f2e76959
+dma-mapping e0d072782c734d27f5af062c62266f2598f68542
+asm-generic 060dc911501f6ee222569304f50962172a52b1d6
+arc def9d2780727cec3313ed3522d0123158d87224d
+arm adc5f7029376049873289be305d507022281b8dd
+arm64 e35928ce20bab183b3ea46107fa866cef03cc47d
+arm-perf 2b694fc92a34e8c8b774a17266656d72b8cd4429
+arm-soc 97b66548a7cc65391270e82d54727371318720b4
+amlogic c943b84fab78170fcdf60d960ea8d82d2cedbdbb
+aspeed 315d4a38c4b60a68385598301d806da44e108317
+at91 d1f170f8447df1fed9c6c8ce9789724ee972c8bb
+drivers-memory 26cb1d2fffb73ed66ba6eb958b070861465e29aa
+imx-mxs 4f4ceed1a40feb6efe5f64220273e6bdcf0deae1
+keystone 36f3ea3c42ce4f57d42015b9c4bae795b5b760b5
+mediatek 2fb345db29adf1dca294d8caca109f500ce67c10
+mvebu 29bd9d8c2ac147964552b1bbfaf2b43fe53fd10c
+omap 34766a7d60e999f408298ba7986790823a160362
+qcom 2530038dcf065f3e6ea3840eec7ecb7d3468199d
+raspberrypi 4564363351e2680e55edc23c7953aebd2acb4ab7
+realtek 486f29df69413411a205d3101bae0427a892bee4
+renesas af66a5f750a17f21db95c512b3cef81bd943681c
+reset 2983e2385ff6addd31de6f5b27f1ad0bec26aab6
+rockchip 5b54a6a5703f1891c8f6738f4632a141589119d0
+samsung-krzk 7f4156bdf205ce9c703fcda0aa6ae3496b89139d
+scmi 0d5e4b9b1bac1015a0f3e42bba3b7edd405564c6
+sunxi 5bcae6ef32b0526a693bfdf01f60330f5fbbdeb3
+tegra 02f9b417ab30ebedf79c2e8ccfa5c5a3bfb01908
+ti-k3 1e3d655fe7b48c2341d63f981774742e21744f53
+ti-k3-new c5e91b849c807949959045a2fc03754404a74faa
+uniphier 4f8fb65af5299d138f57e6d62f88d2d5964d40eb
+clk 2d0cc1cd35f27e764cfbd5ba114c6e631a5f4a1a
+clk-samsung ff8e0ff9b99643a32f7e33a96867e76d0fa10f76
+csky bdcd93ef9afb42a6051e472fa62c693b1f9edbd8
+h8300 8808515be0ed4e33de9bfdc65f4c1b547ee11065
+ia64 c331649e637152788b0ca1c857d0c2eaf34fcbc3
+m68k 352e04291115af2a74c271e0cd3643a632af6b7a
+m68knommu 858b810bf63fd0b9fe5892a7bba82079b6250fbd
+microblaze 4a17e8513376bb23f814d3e340a5692a12c69369
+mips 601637e42df045ca2d1a9324d56765f044d46866
+nds32 54bde873682b467f781f352effdb52d24e0a0c30
+nios2 6b57fa4d374bb8c005dee396c56598c14b9c01a6
+openrisc 55b2662ec665cc8b592809a011fe807b05370ab8
+parisc-hd c71fcd3c4fcf85d68691cdb8f53113a228446a8c
+powerpc b5c8a2934eecbba3d688a911b98e92f8670ff462
+fsl a76bea0287ce13d28494b19649d80d8ee5e7b757
+soc-fsl e9e4ef9116b12951eaee3f8447ba9bbb40ab3620
+risc-v 54701a0d12e2e2c9f0814572b42bdd3067ffcf15
+s390 de48add953a6af8f14de4571602bfdaa93069dd1
+sh b0cfc315ff38c423a5ce9ce159bd5baa4135e688
+sparc-next dd0d718152e4c65b173070d48ea9dfc06894c3e5
+uml f6e8c474390be2e6f5bd0b8966e19958214609ff
+xtensa 4ca4c562efb67cd4e224ff560f4b1f2c86314906
+fscrypt 5e895bd4d5233cb054447d0491d4e63c8496d419
+afs 8409f67b6437c4b327ee95a71081b9c7bfee0b00
+btrfs ce3ce2713c36bd7610d3e2fd6a4aae92d8756e78
+ceph f44d04e696feaf13d192d942c4f14ad2e117065a
+cifs 856deb866d16e29bd65952e0289066f6078af773
+configfs 059ccbfff8a826c0e7bfe5d69a55e1179672d8f8
+ecryptfs 8b614cb8f1dcac8ca77cf4dd85f46ef3055f8238
+erofs cfcedfe21820f425ddb40a75ad660e21249fdb91
+exfat 9764d7e25a9f32ff272ac444db48d6dce2d50029
+ext3 8859bf2b1278d064a139e3031451524a49a56bd0
+ext4 27bc446e2def38db3244a6eb4bb1d6312936610a
+f2fs b8ee60871d5e5fe854665aef232e6109b1d3137c
+fsverity f3db0bed458314a835ccef5ccb130270c5b2cf04
+fuse 9a752d18c85ae5da28e4a07d52adfd95eacb2495
+jfs 7aba5dcc234635b44b2781dbc268048cfba388ad
+nfs 856deb866d16e29bd65952e0289066f6078af773
+nfs-anna 7705a4e65fc54f7e49223e36f45f7651db505825
+nfsd 9123e3a74ec7b934a4a099e98af6a61c2f80bbf5
+cel f75aef392f869018f78cfedf3c320a6b3fcfda6b
+orangefs e848643b524be9c10826c2cf36eebb74eef643d2
+overlayfs 8f6ee74c27860d4a4c6e0f8cf772bb2afc184bcb
+ubifs b30e2238b7ff0c3cbe27f7bf024d73e17842f5fc
+v9fs 2ed0b7578170c3bab10cde09d4440897b305e40c
+xfs fe341eb151ec0ba80fb74edd6201fc78e5232b6b
+zonefs 48bfd5c6fac10e10b7066bf4aeb919ed9a4e87d3
+iomap 14284fedf59f1647264f4603d64418cf1fcd3eb0
+djw-vfs e4f9ba20d3b8c2b86ec71f326882e1a3c4e47953
+file-locks 1ad5f100e3ba73fe75615f720fa721f039759ee6
+vfs ee50781769b272dde80290589745d72df006cb2f
+printk af8fbcb58191a86af5c0d232c5f0942f87166d45
+pci 9a8b3f0c7abe7a3c05a43f23680018d720ad67ec
+pstore 137c6236aeec43c45c8f3b2e54b1dee50fd2010e
+hid 5bd34639e3da6d2a15c4518af60ac06647e73bda
+i2c 273be5f3109665f9c23f1083fbcefe23e93b247a
+i3c cc3a392d69b62e21d016f0d45be688af133f9122
+dmi a3d13a0a23ea20a83d7148279a0ab68cc9a5962c
+hwmon-staging 2835d860d3fcc3e4829e96987544e811d35dee48
+jc_docs 9f35cf8bd7e3347b0679c3f9b5e0bc5493925a1f
+v4l-dvb 9e76f2cff7a17af92c819ca0489ec5399f8367f7
+v4l-dvb-next 0d6db85131e014c128e57649793aff5aa96e065f
+fbdev 732146a3f1dc78ebb0d3c4b1f4dc6ea33cc2c58f
+pm a65af31190c0d5c8a9953508914f499deecc82bc
+cpufreq-arm bc9b9c5ab9d8d16157737db539929d57562926e9
+cpupower 527b7779e5ecabb057089b760140309bdcacc16a
+devfreq d283fdeb22aa4ab2e5694979e924aaa14d9a5bb5
+opp a5663c9b1e31c00e0bdfaf4d92eb51358fc3950f
+thermal 6f55be9fd5eed1239ab2639688a889c7e922c5e9
+thermal-rzhang 54ecb8f7028c5eb3d740bb82b0f1d90f2df63c5c
+thermal-soc 6c375eccded41df8033ed55a1b785531b304fc67
+ieee1394 67f8e65e4fc19e24993e8780f41279eeffbd0610
+dlm 7ae0451e2e6c29ff9fc17754b1129d9491177634
+swiotlb b51e627158cb0f67569aa46b5a08b568d20a81a4
+rdma 9e054b13b2f747868c28539b3eb28256e237755f
+net-next 1d39cd8cf75f79d082ee97f5fd2a6286bcc692c1
+bpf-next c64779e24e88a9915b2f35fbb9851ef2c5462cc2
+ipsec-next 02a20d4fef3da0278bd2d95c86f48318a9902b76
+mlx5-next 9d8feb460adb90e89e64101ce2c1cfcd548a6d83
+netfilter-next 897dccb8db0d01209c44439ba59d86d3ccbd55ef
+ipvs-next bfdd5aaa54b0a44d9df550fe4c9db7e1470a11b8
+wireless-drivers-next f26506f06bf8940d2e6076348b47b59df81c75f6
+bluetooth 81ebea5352e5738f50e23a3897428951fe1f8448
+mac80211-next b948577b984a01d24d401d2264efbccc7f0146c1
+gfs2 be3edcacc4d7c56cf05560d3c3ac499ef8175893
+mtd 670c898cee31abb40bf31ca678a92aef3a8e685a
+nand 3d0489c87b9ae6093459539cad99c10a29f1c49d
+spi-nor e93a977367b2aefff3c1fb426bbdfc6e2980815f
+crypto 8db1824f5a38aa696311ac441ac778c4f51e8d0d
+drm b40be05ed255d9a0257fb66ab2728ecca2c9d597
+amdgpu d0710655f9fcc37f2e9c8c2f9df77acfcb19926b
+drm-intel 8fea92536e3efff14fa4cde7ed37c595b40a52b5
+drm-tegra d9f980ebcd01d90a2a76ea2383c925abf9223cab
+drm-misc 4856e5aa0ef1d4c62f6f30bf273a778735507837
+drm-msm 1ef7c99d145c2759308e53bf19f2cc971677680c
+mali-dp f634c6a8028789b05a9277a3d51303829ae29547
+imx-drm efd5a93d2a894a1efde45ed12c17cb32f1740812
+etnaviv c5d5a32ead1e3a61a07a1e59eb52a53e4a6b2a7f
+regmap 3ae149257d464ed80bec0981b2219640c65b1617
+sound 2b3d2987d800cc6dd8f6459971bc332354bd6a31
+sound-asoc cbdd2e1ca635b73c92a0ea56d9802ce1baa24fd1
+modules 14721add58ef267344bee254bc276c9139b7b665
+input cafb3abea6136e59ea534004e5773361e196bb94
+block 99faa39ec56f33591ed3cc4d3ef62ac2878fad7e
+device-mapper 3a653b205f29b3f9827a01a0c88bfbcb0d169494
+pcmcia 46d0797906633d82bd50ef26780ee39fac5d27d6
+mmc 878dbe426a564b164e6d25d21d4bc29a02e7fc2c
+mfd 59306d7db654d4a313276f953053bd45440ca70d
+backlight 7eb99a39ef767644bbfd2b3f12f139d13e3ee8b3
+battery d8483f31487c8c8f87fec59c5ee106dd213b177a
+regulator 042e6087ca5d88285ec57026c68ce49210bd210a
+security bc62d68e2a0a69fcdcf28aca8edb01abf306b698
+apparmor e37986097ba63c94b1af9d5ad5486d120a809f72
+integrity aa662fc04f5b290b3979332588bf8d812b189962
+keys b6f61c31464940513ef4eccb3a030a405b4256d6
+safesetid 0476c865ded6180f9b3b68325b9bb5aa7f3babdb
+selinux 8861d0af642c646c8e148ce34c294bdef6f32f6a
+smack 322dd63c7f98315b5794653bc582d109841219ae
+tomoyo 5384d92e4e02661d2b08e9e20c7b2cd3b0b82db6
+tpmdd a9922287b3590bf034f53be1804944eef6f7e351
+watchdog 18445bf405cb331117bc98427b1ba6f12418ad17
+iommu c59bc95e9144b2b7f9d06a21e15436fe5b76ef79
+vfio ccd59dce1a21f473518bf273bdf5b182bab955b3
+audit c07203516439b9cd9f7b3cbed82a77164de5af40
+devicetree 73f76a41c4ed7def5dc2ec7c33c7e9f94e601a20
+mailbox 884996986347dbe3b735cfa9bc041dd98a533796
+spi 57e247165c22f76894a4fc3647cd956d5efb4b22
+tip e524f5c7cbd0a3a68269a50262c31c8f368e2f1b
+clockevents 9fba22584e54340365c611987c451e384bc4a96f
+edac 0143ba97f785f40c6fc11d005e4323a1071cf9a7
+irqchip eff65bd43958fbb9a2912a1e2069e32057d2accc
+ftrace 38ce2a9e33db61a3041840310077072d6210ead4
+rcu 4ad1536d5b19b769f326a2ef9f9572a0084ebefe
+kvm e792415c5d3e0eb52527cce228a72e4392f8cae2
+kvm-arm 81867b75dbfde82fda5476c7c219a777aa36fbaf
+kvm-ppc 35dfb43c243b28658ef757a2b9c6454f99cfc43c
+kvms390 23a60f834406c8e3805328b630d09d5546b460c1
+xen-tip 9e2369c06c8a181478039258a4598c1ddd2cadfa
+percpu eff623d602db1e9510220f7d14558c2358562307
+workqueues 10cdb15759540f03d056e2f73fe26377ed7dcfda
+drivers-x86 9123e3a74ec7b934a4a099e98af6a61c2f80bbf5
+chrome-platform dd92f7dfe1ba3bad556c8a529edacce7c6fd0195
+hsi bb6d3fb354c5ee8d6bde2d576eb7220ea09862b9
+leds 03eb2ca44a95105d1482d5e7471016cf8b383f97
+ipmi 42d8a346c5c06689f4f25aecfa287a5aca501a55
+driver-core 9ef8638bd8c7e06bee087a04af7950cbc6123828
+usb 871e6496207c6aa94134448779c77631a11bfa2e
+usb-gadget f5e46aa4a124bfac34a770c4cfe5023de99380d4
+usb-serial 856deb866d16e29bd65952e0289066f6078af773
+usb-chipidea-next 71ac680e6339e744d87647a1ca27b2e87dba2eac
+phy-next 885c4f4d6cf448f6e64f407c48d8cfbecef3fb14
+tty 23f87274f0ad4a9167de23a330ed88966634fdf6
+char-misc 7c33e3c4c79ac5def79e7c773e38a7113eb14204
+extcon e12334b989bcc187ea850f81cee2281e9dd731de
+soundwire 32d2a8935bf8faf201ff1a859eeb43ef6e5e438d
+thunderbolt 810278da901c15fba475394edb7f1271c3806658
+staging 91bccf883e3cc4f3ab38db61538b68348a3ee9ee
+mux 05f19f7f8944b6a269b2ac152bceaa322138be6b
+icc b1a367bb1cbba607d6c5d7dcf828b049241ee9a6
+dmaengine e3a52158a68220d28e1bcf4797c3762d06813c66
+cgroup 936f2a70f2077f64fab1dcb3eca71879e82ecd3f
+scsi 9d9eaf460c1de7611193a5879c82fb9cd549b3ff
+scsi-mkp ed5dd6a67d5eac5fb8873697b55dc1699752a9f3
+vhost 8a7c3213db068135e816a6a517157de6443290d6
+rpmsg 62180d7eae2f0a8686bb004c966ac65f4c7c3d98
+gpio a5d0fe9ff2af9feb82d37782be5beb2976a4afdd
+gpio-brgl 587823d39f85ff9777a862019eca720b97a16a52
+gpio-intel 9123e3a74ec7b934a4a099e98af6a61c2f80bbf5
+pinctrl 4f7a0cd03de56425e96b0eccb0e9725bae81b557
+pinctrl-intel a0bf06dc51dbbc5ad182b1bcf4d879db8d297c5e
+pinctrl-samsung 9123e3a74ec7b934a4a099e98af6a61c2f80bbf5
+pwm 6ced5ff0be8e94871ba846dfbddf69d21363f3d7
+userns 7fce69dff8db30cb93aace0bbebda09972027af7
+ktest ff131efff141fc679cccde28bc265f4c79cbe329
+random ab9a7e27044b87ff2be47b8f8e095400e7fccc44
+kselftest f69237e1e954b469175de4af8487c303d36c5467
+y2038 c4e71212a245017d2ab05f322f7722f0b87a55da
+livepatching 59fc1e476962eff9ef259355a9daf912b563aac0
+coresight 6028dafde9499f2fe10e28af4a539ccf7ab3e175
+rtc 35425bafc772ee189e3c3790d7c672b80ba65909
+nvdimm 03b68d5d7d4b7551ca445dfb84cb05786d70ae90
+at24 774b9f43716d5a79272e052bcae2f3939b02a2c6
+ntb b8e2c8bbdf7778c6e3c65db21ababb1dfa794282
+seccomp a23042882ff29ae2df04f46ac0d4c50f66e7e497
+kspp 55dde35fdb7f3646f9aa534f56a2599e2aef6b31
+gnss 48778464bb7d346b47157d21ffde2af6b2d39110
+fsi 4a851d714eadeabd65c7e321a2e7830f77d945c4
+slimbus 9123e3a74ec7b934a4a099e98af6a61c2f80bbf5
+nvmem 02200a863b9a18221143124988c03098d39e1b61
+xarray 27586ca786a729cda6c807621a1494900a56e7bc
+hyperv 49971e6bad2da980686368baa34039907f62b516
+auxdisplay 46d4a403a04c0ba46641452367b6a04bcf918a06
+kgdb e16c33e290792c9b71b952dc915e5f7dfc9d4409
+pidfd f2e9aec45e9e16e12b5e47f3e913389ab2138740
+hmm 9123e3a74ec7b934a4a099e98af6a61c2f80bbf5
+fpga 41b9b36fe986e15eba0a4220c18d72fa5eb9f0dd
+kunit 9123e3a74ec7b934a4a099e98af6a61c2f80bbf5
+generic-ioremap 4bdc0d676a643140bdf17dbf7eafedee3d496a3c
+cfi 11399346ac39a26ade2a90303d38ad318163c665
+kunit-next 9123e3a74ec7b934a4a099e98af6a61c2f80bbf5
+trivial 2a9b29b289833e42e13fdfb7e082499c1464f25c
+zx2c4 16fbf79b0f83bc752cee8589279f1ebfe57b3b6e
+mhi ebbc5eba7beb9c260e4277f8e44c7f17fa45d5f4
+notifications 841a0dfa511364fa9a8d67512e0643669f1f03e3
+memblock 762d4d1a174c2b2f1181ef284769e4cba7d2b11c
+init 38b082236e77d403fed23ac2d30d570598744ec3
+akpm-current c7b47e308648e61ce0f951438123fb716aab1e09
+akpm 07fa5d8cfe184d2b180d35f79655c6adefc0d1b0
diff --git a/Next/Trees b/Next/Trees
new file mode 100644
index 000000000000..d99b855562a1
--- /dev/null
+++ b/Next/Trees
@@ -0,0 +1,331 @@
+Trees included into this release:
+
+Name Type URL
+---- ---- ---
+origin git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git#master
+fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/sfr/next-fixes.git#fixes
+kbuild-current git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/masahiroy/linux-kbuild.git#fixes
+arc-current git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/vgupta/arc.git#for-curr
+arm-current git git://git.armlinux.org.uk/~rmk/linux-arm.git#fixes
+arm64-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/arm64/linux#for-next/fixes
+arm-soc-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/soc/soc.git#arm/fixes
+uniphier-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/masahiroy/linux-uniphier.git#fixes
+drivers-memory-fixes git https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/krzk/linux-mem-ctrl.git#fixes
+m68k-current git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/geert/linux-m68k.git#for-linus
+powerpc-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/powerpc/linux.git#fixes
+s390-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/s390/linux.git#fixes
+sparc git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc.git#master
+fscrypt-current git git://git.kernel.org/pub/scm/fs/fscrypt/fscrypt.git#for-stable
+net git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/netdev/net.git#master
+bpf git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/bpf/bpf.git#master
+ipsec git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/klassert/ipsec.git#master
+netfilter git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/pablo/nf.git#master
+ipvs git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/horms/ipvs.git#master
+wireless-drivers git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kvalo/wireless-drivers.git#master
+mac80211 git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jberg/mac80211.git#master
+rdma-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rdma/rdma.git#for-rc
+sound-current git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tiwai/sound.git#for-linus
+sound-asoc-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/broonie/sound.git#for-linus
+regmap-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/broonie/regmap.git#for-linus
+regulator-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/broonie/regulator.git#for-linus
+spi-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/broonie/spi.git#for-linus
+pci-current git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/helgaas/pci.git#for-linus
+driver-core.current git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gregkh/driver-core.git#driver-core-linus
+tty.current git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gregkh/tty.git#tty-linus
+usb.current git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gregkh/usb.git#usb-linus
+usb-gadget-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/balbi/usb.git#fixes
+usb-serial-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/johan/usb-serial.git#usb-linus
+usb-chipidea-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/peter.chen/usb.git#ci-for-usb-stable
+phy git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/phy/linux-phy.git#fixes
+staging.current git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gregkh/staging.git#staging-linus
+char-misc.current git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gregkh/char-misc.git#char-misc-linus
+soundwire-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/vkoul/soundwire.git#fixes
+thunderbolt-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/westeri/thunderbolt.git#fixes
+input-current git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/dtor/input.git#for-linus
+crypto-current git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6.git#master
+ide git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/ide.git#master
+vfio-fixes git git://github.com/awilliam/linux-vfio.git#for-linus
+kselftest-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/shuah/linux-kselftest.git#fixes
+modules-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jeyu/linux.git#modules-linus
+dmaengine-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/vkoul/dmaengine.git#fixes
+backlight-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/lee/backlight.git#for-backlight-fixes
+mtd-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mtd/linux.git#mtd/fixes
+mfd-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/lee/mfd.git#for-mfd-fixes
+v4l-dvb-fixes git git://linuxtv.org/mchehab/media-next.git#fixes
+reset-fixes git https://git.pengutronix.de/git/pza/linux#reset/fixes
+mips-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mips/linux.git#mips-fixes
+at91-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/at91/linux.git#at91-fixes
+omap-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tmlind/linux-omap.git#fixes
+kvm-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/virt/kvm/kvm.git#master
+kvms390-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kvms390/linux.git#master
+hwmon-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/groeck/linux-staging.git#hwmon
+nvdimm-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/nvdimm/nvdimm.git#libnvdimm-fixes
+btrfs-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kdave/linux.git#next-fixes
+vfs-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/viro/vfs.git#fixes
+dma-mapping-fixes git git://git.infradead.org/users/hch/dma-mapping.git#for-linus
+i3c-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/i3c/linux.git#master
+drivers-x86-fixes git git://git.infradead.org/linux-platform-drivers-x86.git#fixes
+samsung-krzk-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/krzk/linux.git#fixes
+pinctrl-samsung-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/pinctrl/samsung.git#pinctrl-fixes
+devicetree-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/robh/linux.git#dt/linus
+scsi-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mkp/scsi.git#fixes
+drm-fixes git git://git.freedesktop.org/git/drm/drm.git#drm-fixes
+amdgpu-fixes git git://people.freedesktop.org/~agd5f/linux#drm-fixes
+drm-intel-fixes git git://anongit.freedesktop.org/drm-intel#for-linux-next-fixes
+mmc-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/ulfh/mmc.git#fixes
+rtc-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/abelloni/linux.git#rtc-fixes
+gnss-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/johan/gnss.git#gnss-linus
+hyperv-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/hyperv/linux.git#hyperv-fixes
+soc-fsl-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/leo/linux.git#fix
+risc-v-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/riscv/linux.git#fixes
+pidfd-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/brauner/linux.git#fixes
+fpga-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mdf/linux-fpga.git#fixes
+spdx git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gregkh/spdx.git#spdx-linus
+gpio-intel-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/andy/linux-gpio-intel.git#fixes
+pinctrl-intel-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/pinctrl/intel.git#fixes
+erofs-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/xiang/erofs.git#fixes
+integrity-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/zohar/linux-integrity#fixes
+kunit-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/shuah/linux-kselftest.git#kunit-fixes
+ubifs-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rw/ubifs.git#fixes
+memblock-fixes git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rppt/memblock.git#fixes
+drm-misc-fixes git git://anongit.freedesktop.org/drm/drm-misc#for-linux-next-fixes
+kspp-gustavo git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gustavoars/linux.git#for-next/kspp
+kbuild git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/masahiroy/linux-kbuild.git#for-next
+compiler-attributes git https://github.com/ojeda/linux.git#compiler-attributes
+dma-mapping git git://git.infradead.org/users/hch/dma-mapping.git#for-next
+asm-generic git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/arnd/asm-generic.git#master
+arc git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/vgupta/arc.git#for-next
+arm git git://git.armlinux.org.uk/~rmk/linux-arm.git#for-next
+arm64 git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/arm64/linux#for-next/core
+arm-perf git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/will/linux.git#for-next/perf
+arm-soc git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/soc/soc.git#for-next
+amlogic git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/khilman/linux-amlogic.git#for-next
+aspeed git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/joel/aspeed.git#for-next
+at91 git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/at91/linux-at91.git#at91-next
+drivers-memory git https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/krzk/linux-mem-ctrl.git#for-next
+imx-mxs git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/shawnguo/linux.git#for-next
+keystone git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/ssantosh/linux-keystone.git#next
+mediatek git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/matthias.bgg/linux.git#for-next
+mvebu git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gclement/mvebu.git#for-next
+omap git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tmlind/linux-omap.git#for-next
+qcom git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/qcom/linux.git#for-next
+raspberrypi git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/nsaenz/linux-rpi.git#for-next
+realtek git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/afaerber/linux-realtek.git#for-next
+renesas git git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/geert/renesas-devel.git#next
+reset git https://git.pengutronix.de/git/pza/linux#reset/next
+rockchip git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mmind/linux-rockchip.git#for-next
+samsung-krzk git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/krzk/linux.git#for-next
+scmi git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/sudeep.holla/linux.git#for-linux-next
+sunxi git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/sunxi/linux.git#sunxi/for-next
+tegra git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tegra/linux.git#for-next
+ti-k3 git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kristo/linux.git#ti-k3-next
+ti-k3-new git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/nmenon/linux.git#ti-k3-next
+uniphier git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/masahiroy/linux-uniphier.git#for-next
+clk git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/clk/linux.git#clk-next
+clk-samsung git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/snawrocki/clk.git#for-next
+csky git git://github.com/c-sky/csky-linux.git#linux-next
+h8300 git git://git.sourceforge.jp/gitroot/uclinux-h8/linux.git#h8300-next
+ia64 git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/aegl/linux.git#next
+m68k git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/geert/linux-m68k.git#for-next
+m68knommu git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gerg/m68knommu.git#for-next
+microblaze git git://git.monstr.eu/linux-2.6-microblaze.git#next
+mips git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mips/linux.git#mips-next
+nds32 git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/greentime/linux.git#next
+nios2 git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/lftan/nios2.git#for-next
+openrisc git git://github.com/openrisc/linux.git#for-next
+parisc-hd git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/deller/parisc-linux.git#for-next
+powerpc git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/powerpc/linux.git#next
+fsl git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/scottwood/linux.git#next
+soc-fsl git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/leo/linux.git#next
+risc-v git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/riscv/linux.git#for-next
+s390 git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/s390/linux.git#for-next
+sh git git://git.libc.org/linux-sh#for-next
+sparc-next git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-next.git#master
+uml git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rw/uml.git#linux-next
+xtensa git git://github.com/jcmvbkbc/linux-xtensa.git#xtensa-for-next
+fscrypt git git://git.kernel.org/pub/scm/fs/fscrypt/fscrypt.git#master
+afs git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/dhowells/linux-fs.git#afs-next
+btrfs git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kdave/linux.git#for-next
+ceph git git://github.com/ceph/ceph-client.git#master
+cifs git git://git.samba.org/sfrench/cifs-2.6.git#for-next
+configfs git git://git.infradead.org/users/hch/configfs.git#for-next
+ecryptfs git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tyhicks/ecryptfs.git#next
+erofs git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/xiang/erofs.git#dev
+exfat git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/linkinjeon/exfat.git#dev
+ext3 git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jack/linux-fs.git#for_next
+ext4 git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tytso/ext4.git#dev
+f2fs git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jaegeuk/f2fs.git#dev
+fsverity git git://git.kernel.org/pub/scm/fs/fscrypt/fscrypt.git#fsverity
+fuse git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mszeredi/fuse.git#for-next
+jfs git git://github.com/kleikamp/linux-shaggy.git#jfs-next
+nfs git git://git.linux-nfs.org/projects/trondmy/nfs-2.6.git#linux-next
+nfs-anna git git://git.linux-nfs.org/projects/anna/linux-nfs.git#linux-next
+nfsd git git://git.linux-nfs.org/~bfields/linux.git#nfsd-next
+cel git git://git.linux-nfs.org/projects/cel/cel-2.6.git#cel-next
+orangefs git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/hubcap/linux#for-next
+overlayfs git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mszeredi/vfs.git#overlayfs-next
+ubifs git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rw/ubifs.git#next
+v9fs git git://github.com/martinetd/linux#9p-next
+xfs git git://git.kernel.org/pub/scm/fs/xfs/xfs-linux.git#for-next
+zonefs git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/dlemoal/zonefs.git#for-next
+iomap git git://git.kernel.org/pub/scm/fs/xfs/xfs-linux.git#iomap-for-next
+djw-vfs git git://git.kernel.org/pub/scm/fs/xfs/xfs-linux.git#vfs-for-next
+file-locks git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jlayton/linux.git#locks-next
+vfs git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/viro/vfs.git#for-next
+printk git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/printk/linux.git#for-next
+pci git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/helgaas/pci.git#next
+pstore git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kees/linux.git#for-next/pstore
+hid git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/hid/hid.git#for-next
+i2c git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/wsa/linux.git#i2c/for-next
+i3c git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/i3c/linux.git#i3c/next
+dmi git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jdelvare/staging.git#dmi-for-next
+hwmon-staging git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/groeck/linux-staging.git#hwmon-next
+jc_docs git git://git.lwn.net/linux.git#docs-next
+v4l-dvb git git://linuxtv.org/media_tree.git#master
+v4l-dvb-next git git://linuxtv.org/mchehab/media-next.git#master
+fbdev git git://github.com/bzolnier/linux.git#fbdev-for-next
+pm git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rafael/linux-pm.git#linux-next
+cpufreq-arm git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/vireshk/pm.git#cpufreq/arm/linux-next
+cpupower git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/shuah/linux.git#cpupower
+devfreq git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/chanwoo/linux.git#devfreq-next
+opp git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/vireshk/pm.git#opp/linux-next
+thermal git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/thermal/linux.git#thermal/linux-next
+thermal-rzhang git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rzhang/linux.git#next
+thermal-soc git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/evalenti/linux-soc-thermal.git#next
+ieee1394 git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/ieee1394/linux1394.git#for-next
+dlm git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/teigland/linux-dlm.git#next
+swiotlb git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/konrad/swiotlb.git#linux-next
+rdma git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rdma/rdma.git#for-next
+net-next git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/netdev/net-next.git#master
+bpf-next git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/bpf/bpf-next.git#master
+ipsec-next git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/klassert/ipsec-next.git#master
+mlx5-next git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mellanox/linux.git#mlx5-next
+netfilter-next git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/pablo/nf-next.git#master
+ipvs-next git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/horms/ipvs-next.git#master
+wireless-drivers-next git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kvalo/wireless-drivers-next.git#master
+bluetooth git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/bluetooth/bluetooth-next.git#master
+mac80211-next git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jberg/mac80211-next.git#master
+gfs2 git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gfs2/linux-gfs2.git#for-next
+mtd git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mtd/linux.git#mtd/next
+nand git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mtd/linux.git#nand/next
+spi-nor git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mtd/linux.git#spi-nor/next
+crypto git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/herbert/cryptodev-2.6.git#master
+drm git git://git.freedesktop.org/git/drm/drm.git#drm-next
+amdgpu git git://people.freedesktop.org/~agd5f/linux#drm-next
+drm-intel git git://anongit.freedesktop.org/drm-intel#for-linux-next
+drm-tegra git git://anongit.freedesktop.org/tegra/linux.git#drm/tegra/for-next
+drm-misc git git://anongit.freedesktop.org/drm/drm-misc#for-linux-next
+drm-msm git https://gitlab.freedesktop.org/drm/msm.git#msm-next
+mali-dp git git://linux-arm.org/linux-ld#for-upstream/mali-dp
+imx-drm git https://git.pengutronix.de/git/pza/linux#imx-drm/next
+etnaviv git https://git.pengutronix.de/git/lst/linux#etnaviv/next
+regmap git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/broonie/regmap.git#for-next
+sound git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tiwai/sound.git#for-next
+sound-asoc git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/broonie/sound.git#for-next
+modules git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jeyu/linux.git#modules-next
+input git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/dtor/input.git#next
+block git git://git.kernel.dk/linux-block.git#for-next
+device-mapper git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/device-mapper/linux-dm.git#for-next
+pcmcia git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/brodo/linux.git#pcmcia-next
+mmc git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/ulfh/mmc.git#next
+mfd git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/lee/mfd.git#for-mfd-next
+backlight git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/lee/backlight.git#for-backlight-next
+battery git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/sre/linux-power-supply.git#for-next
+regulator git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/broonie/regulator.git#for-next
+security git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jmorris/linux-security.git#next-testing
+apparmor git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jj/linux-apparmor#apparmor-next
+integrity git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/zohar/linux-integrity#next-integrity
+keys git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/dhowells/linux-fs.git#keys-next
+safesetid git https://github.com/micah-morton/linux.git#safesetid-next
+selinux git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/pcmoore/selinux.git#next
+smack git git://github.com/cschaufler/smack-next#next
+tomoyo git https://scm.osdn.net/gitroot/tomoyo/tomoyo-test1.git#master
+tpmdd git git://git.infradead.org/users/jjs/linux-tpmdd.git#next
+watchdog git git://www.linux-watchdog.org/linux-watchdog-next.git#master
+iommu git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/joro/iommu.git#next
+vfio git git://github.com/awilliam/linux-vfio.git#next
+audit git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/pcmoore/audit.git#next
+devicetree git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/robh/linux.git#for-next
+mailbox git git://git.linaro.org/landing-teams/working/fujitsu/integration.git#mailbox-for-next
+spi git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/broonie/spi.git#for-next
+tip git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tip/tip.git#auto-latest
+clockevents git git://git.linaro.org/people/daniel.lezcano/linux.git#timers/drivers/next
+edac git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/ras/ras.git#edac-for-next
+irqchip git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/maz/arm-platforms.git#irq/irqchip-next
+ftrace git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rostedt/linux-trace.git#for-next
+rcu git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/paulmck/linux-rcu.git#rcu/next
+kvm git git://git.kernel.org/pub/scm/virt/kvm/kvm.git#linux-next
+kvm-arm git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kvmarm/kvmarm.git#next
+kvm-ppc git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/paulus/powerpc.git#kvm-ppc-next
+kvms390 git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kvms390/linux.git#next
+xen-tip git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/xen/tip.git#linux-next
+percpu git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/dennis/percpu.git#for-next
+workqueues git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tj/wq.git#for-next
+drivers-x86 git git://git.infradead.org/linux-platform-drivers-x86.git#for-next
+chrome-platform git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/chrome-platform/linux.git#for-next
+hsi git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/sre/linux-hsi.git#for-next
+leds git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/pavel/linux-leds.git#for-next
+ipmi git git://github.com/cminyard/linux-ipmi.git#for-next
+driver-core git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gregkh/driver-core.git#driver-core-next
+usb git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gregkh/usb.git#usb-next
+usb-gadget git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/balbi/usb.git#next
+usb-serial git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/johan/usb-serial.git#usb-next
+usb-chipidea-next git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/peter.chen/usb.git#ci-for-usb-next
+phy-next git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/phy/linux-phy.git#next
+tty git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gregkh/tty.git#tty-next
+char-misc git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gregkh/char-misc.git#char-misc-next
+extcon git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/chanwoo/extcon.git#extcon-next
+soundwire git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/vkoul/soundwire.git#next
+thunderbolt git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/westeri/thunderbolt.git#next
+staging git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gregkh/staging.git#staging-next
+mux git https://gitlab.com/peda-linux/mux.git#for-next
+icc git git://git.linaro.org/people/georgi.djakov/linux.git#icc-next
+dmaengine git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/vkoul/dmaengine.git#next
+cgroup git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tj/cgroup.git#for-next
+scsi git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jejb/scsi.git#for-next
+scsi-mkp git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mkp/scsi.git#for-next
+vhost git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mst/vhost.git#linux-next
+rpmsg git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/andersson/remoteproc.git#for-next
+gpio git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/linusw/linux-gpio.git#for-next
+gpio-brgl git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/brgl/linux.git#gpio/for-next
+gpio-intel git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/andy/linux-gpio-intel.git#for-next
+pinctrl git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/linusw/linux-pinctrl.git#for-next
+pinctrl-intel git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/pinctrl/intel.git#for-next
+pinctrl-samsung git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/pinctrl/samsung.git#for-next
+pwm git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/thierry.reding/linux-pwm.git#for-next
+userns git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/ebiederm/user-namespace.git#for-next
+ktest git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rostedt/linux-ktest.git#for-next
+random git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tytso/random.git#dev
+kselftest git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/shuah/linux-kselftest.git#next
+y2038 git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/arnd/playground.git#y2038
+livepatching git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/livepatching/livepatching#for-next
+coresight git git://git.linaro.org/kernel/coresight.git#next
+rtc git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/abelloni/linux.git#rtc-next
+nvdimm git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/nvdimm/nvdimm.git#libnvdimm-for-next
+at24 git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/brgl/linux.git#at24/for-next
+ntb git https://github.com/jonmason/ntb.git#ntb-next
+seccomp git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kees/linux.git#for-next/seccomp
+kspp git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kees/linux.git#for-next/kspp
+gnss git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/johan/gnss.git#gnss-next
+fsi git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/joel/fsi.git#next
+slimbus git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/srini/slimbus.git#for-next
+nvmem git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/srini/nvmem.git#for-next
+xarray git git://git.infradead.org/users/willy/linux-dax.git#xarray
+hyperv git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/hyperv/linux.git#hyperv-next
+auxdisplay git https://github.com/ojeda/linux.git#auxdisplay
+kgdb git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/danielt/linux.git#kgdb/for-next
+pidfd git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/brauner/linux.git#for-next
+hmm git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rdma/rdma.git#hmm
+fpga git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mdf/linux-fpga.git#for-next
+kunit git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/shuah/linux-kselftest.git#test
+generic-ioremap git git://git.infradead.org/users/hch/ioremap.git#for-next
+cfi git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mtd/linux.git#cfi/next
+kunit-next git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/shuah/linux-kselftest.git#kunit
+trivial git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jikos/trivial.git#for-next
+zx2c4 git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/zx2c4/linux.git#for-next
+mhi git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mani/mhi.git#mhi-next
+notifications git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/dhowells/linux-fs.git#notifications-pipe-core
+memblock git git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rppt/memblock.git#for-next
+init git git://git.infradead.org/users/hch/misc.git#init-user-pointers
+akpm-current mmotm https://www.ozlabs.org/~akpm/mmotm/
+akpm mmotm https://www.ozlabs.org/~akpm/mmotm/
diff --git a/Next/merge.log b/Next/merge.log
new file mode 100644
index 000000000000..735020f0c10d
--- /dev/null
+++ b/Next/merge.log
@@ -0,0 +1,12765 @@
+$ date -R
+Fri, 18 Sep 2020 08:38:57 +1000
+$ git checkout master
+Already on 'master'
+$ git reset --hard stable
+Updating files: 71% (6399/8929) Updating files: 72% (6429/8929) Updating files: 73% (6519/8929) Updating files: 74% (6608/8929) Updating files: 75% (6697/8929) Updating files: 76% (6787/8929) Updating files: 77% (6876/8929) Updating files: 78% (6965/8929) Updating files: 79% (7054/8929) Updating files: 80% (7144/8929) Updating files: 81% (7233/8929) Updating files: 82% (7322/8929) Updating files: 83% (7412/8929) Updating files: 84% (7501/8929) Updating files: 85% (7590/8929) Updating files: 86% (7679/8929) Updating files: 87% (7769/8929) Updating files: 88% (7858/8929) Updating files: 89% (7947/8929) Updating files: 90% (8037/8929) Updating files: 91% (8126/8929) Updating files: 92% (8215/8929) Updating files: 93% (8304/8929) Updating files: 94% (8394/8929) Updating files: 95% (8483/8929) Updating files: 96% (8572/8929) Updating files: 97% (8662/8929) Updating files: 98% (8751/8929) Updating files: 99% (8840/8929) Updating files: 100% (8929/8929) Updating files: 100% (8929/8929), done.
+HEAD is now at 5925fa68fe82 Merge tag 'perf-tools-fixes-for-v5.9-2020-09-16' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/acme/linux
+Merging origin/master (4cbffc461ec9 Merge tag 'mips_fixes_5.9_2' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mips/linux)
+$ git merge origin/master
+Updating 5925fa68fe82..4cbffc461ec9
+Fast-forward
+ arch/mips/Kconfig | 1 +
+ arch/mips/sni/a20r.c | 9 ++-
+ include/linux/mm.h | 2 +
+ include/linux/wait.h | 1 +
+ kernel/sysctl.c | 8 +++
+ mm/filemap.c | 160 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------
+ 6 files changed, 148 insertions(+), 33 deletions(-)
+Merging fixes/fixes (9123e3a74ec7 Linux 5.9-rc1)
+$ git merge fixes/fixes
+Already up to date.
+Merging kbuild-current/fixes (03ec945c31ce kconfig: qconf: revive help message in the info view)
+$ git merge kbuild-current/fixes
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ scripts/kconfig/lkc.h | 47 +++++++++++++++++++++++++++++----------------
+ scripts/kconfig/lkc_proto.h | 14 --------------
+ scripts/kconfig/qconf.cc | 13 +++++++++----
+ 3 files changed, 39 insertions(+), 35 deletions(-)
+Merging arc-current/for-curr (f4d51dffc6c0 Linux 5.9-rc4)
+$ git merge arc-current/for-curr
+Already up to date.
+Merging arm-current/fixes (9123e3a74ec7 Linux 5.9-rc1)
+$ git merge arm-current/fixes
+Already up to date.
+Merging arm64-fixes/for-next/fixes (75df529bec91 arm64: paravirt: Initialize steal time when cpu is online)
+$ git merge arm64-fixes/for-next/fixes
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ arch/arm64/kernel/cpu_errata.c | 8 ++++++--
+ arch/arm64/kernel/paravirt.c | 26 ++++++++++++++-----------
+ arch/arm64/net/bpf_jit_comp.c | 43 ++++++++++++++++++++++++++++++------------
+ include/linux/cpuhotplug.h | 1 -
+ 4 files changed, 52 insertions(+), 26 deletions(-)
+Merging arm-soc-fixes/arm/fixes (a4da411e4189 Merge tag 'arm-soc/for-5.9/devicetree-fixes' of https://github.com/Broadcom/stblinux into arm/fixes)
+$ git merge arm-soc-fixes/arm/fixes
+Already up to date.
+Merging uniphier-fixes/fixes (48778464bb7d Linux 5.8-rc2)
+$ git merge uniphier-fixes/fixes
+Already up to date.
+Merging drivers-memory-fixes/fixes (7ff3a2a626f7 memory: jz4780_nemc: Fix an error pointer vs NULL check in probe())
+$ git merge drivers-memory-fixes/fixes
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/memory/jz4780-nemc.c | 4 ++--
+ 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
+Merging m68k-current/for-linus (382f429bb559 m68k: defconfig: Update defconfigs for v5.8-rc3)
+$ git merge m68k-current/for-linus
+Already up to date.
+Merging powerpc-fixes/fixes (0460534b532e powerpc/papr_scm: Limit the readability of 'perf_stats' sysfs attribute)
+$ git merge powerpc-fixes/fixes
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../features/debug/debug-vm-pgtable/arch-support.txt | 2 +-
+ arch/powerpc/Kconfig | 1 -
+ arch/powerpc/include/asm/book3s/64/mmu.h | 10 +++++-----
+ arch/powerpc/kernel/dma-iommu.c | 3 ++-
+ arch/powerpc/kernel/vdso32/Makefile | 2 +-
+ arch/powerpc/kernel/vdso32/vdso32.lds.S | 1 -
+ arch/powerpc/kernel/vdso64/Makefile | 2 +-
+ arch/powerpc/kernel/vdso64/vdso64.lds.S | 3 +--
+ arch/powerpc/mm/book3s64/radix_pgtable.c | 15 ---------------
+ arch/powerpc/mm/init_64.c | 11 +++++++++--
+ arch/powerpc/platforms/pseries/papr_scm.c | 2 +-
+ drivers/cpuidle/cpuidle-pseries.c | 15 +++++++++++----
+ tools/testing/selftests/powerpc/mm/prot_sao.c | 9 +++++++--
+ 13 files changed, 39 insertions(+), 37 deletions(-)
+Merging s390-fixes/fixes (cd4d3d5f21dd s390: add 3f program exception handler)
+$ git merge s390-fixes/fixes
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ arch/s390/kernel/entry.h | 1 +
+ arch/s390/kernel/idle.c | 5 ++---
+ arch/s390/kernel/pgm_check.S | 2 +-
+ arch/s390/kernel/setup.c | 6 +++---
+ arch/s390/mm/fault.c | 20 ++++++++++++++++++++
+ arch/s390/pci/pci.c | 4 ++++
+ arch/s390/pci/pci_event.c | 2 ++
+ drivers/s390/crypto/zcrypt_ccamisc.c | 8 ++++----
+ kernel/trace/trace_preemptirq.c | 4 ++--
+ 9 files changed, 39 insertions(+), 13 deletions(-)
+Merging sparc/master (0a95a6d1a4cd sparc: use for_each_child_of_node() macro)
+$ git merge sparc/master
+Auto-merging arch/sparc/kernel/signal_32.c
+Auto-merging arch/sparc/Kconfig
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ arch/sparc/Kconfig | 2 +-
+ arch/sparc/boot/piggyback.c | 4 ++++
+ arch/sparc/include/asm/backoff.h | 2 +-
+ arch/sparc/include/asm/pgtsrmmu.h | 2 +-
+ arch/sparc/kernel/pci.c | 3 +--
+ arch/sparc/kernel/viohs.c | 6 ++----
+ arch/sparc/lib/memset.S | 1 +
+ arch/sparc/mm/srmmu.c | 18 +++++++++---------
+ 8 files changed, 20 insertions(+), 18 deletions(-)
+Merging fscrypt-current/for-stable (2b4eae95c736 fscrypt: don't evict dirty inodes after removing key)
+$ git merge fscrypt-current/for-stable
+Already up to date.
+Merging net/master (fd944dc24336 net: dsa: microchip: ksz8795: really set the correct number of ports)
+$ git merge net/master
+Auto-merging MAINTAINERS
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/bpf/ringbuf.rst | 5 +-
+ MAINTAINERS | 12 ++--
+ arch/arm/boot/dts/at91-sama5d2_icp.dts | 2 +-
+ drivers/atm/eni.c | 2 +-
+ drivers/net/dsa/microchip/ksz8795.c | 20 +++++--
+ drivers/net/dsa/microchip/ksz9477.c | 29 +++++----
+ drivers/net/dsa/microchip/ksz_common.c | 13 +++-
+ drivers/net/dsa/microchip/ksz_common.h | 3 +-
+ drivers/net/dsa/rtl8366.c | 20 ++++---
+ drivers/net/ethernet/broadcom/bnxt/bnxt.c | 13 ++--
+ drivers/net/ethernet/broadcom/bnxt/bnxt.h | 4 ++
+ drivers/net/ethernet/cadence/macb_main.c | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/chelsio/cxgb4/cxgb4_filter.c | 9 ++-
+ drivers/net/ethernet/dec/tulip/de2104x.c | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/freescale/enetc/enetc_pf.c | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/hisilicon/hns/hns_ethtool.c | 40 ++++++-------
+ drivers/net/ethernet/huawei/hinic/hinic_hw_mgmt.c | 20 +++++--
+ drivers/net/ethernet/huawei/hinic/hinic_main.c | 24 ++++++++
+ drivers/net/ethernet/huawei/hinic/hinic_tx.c | 20 ++-----
+ drivers/net/ethernet/ibm/ibmvnic.c | 6 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/i40e/i40e_virtchnl_pf.c | 22 +++++--
+ drivers/net/ethernet/intel/igc/igc.h | 20 +++----
+ drivers/net/ethernet/intel/igc/igc_ptp.c | 19 ++++++
+ drivers/net/ethernet/lantiq_xrx200.c | 21 ++++---
+ drivers/net/ethernet/marvell/mvneta.c | 4 +-
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qed/qed_dev.c | 11 +++-
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qed/qed_l2.c | 3 +
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qed/qed_main.c | 2 +
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qed/qed_sriov.c | 1 +
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qede/qede_filter.c | 3 +
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qede/qede_main.c | 11 ++--
+ drivers/net/ethernet/ti/cpsw_new.c | 53 ++++++++++++++++
+ drivers/net/geneve.c | 37 ++++++++----
+ drivers/net/hyperv/hyperv_net.h | 3 +
+ drivers/net/hyperv/netvsc_drv.c | 28 +++++++--
+ drivers/net/ieee802154/adf7242.c | 4 +-
+ drivers/net/ieee802154/ca8210.c | 1 +
+ drivers/net/ipa/ipa_table.c | 4 +-
+ drivers/net/phy/phy_device.c | 8 +--
+ drivers/net/usb/rndis_host.c | 2 +-
+ drivers/net/wan/hdlc_fr.c | 3 +-
+ drivers/net/wan/hdlc_ppp.c | 16 +++--
+ drivers/net/wireguard/noise.c | 5 +-
+ drivers/net/wireguard/peerlookup.c | 11 +++-
+ .../wireless/broadcom/brcm80211/brcmfmac/sdio.c | 12 +++-
+ drivers/net/wireless/marvell/mwifiex/fw.h | 2 +-
+ drivers/net/wireless/marvell/mwifiex/sta_cmdresp.c | 4 +-
+ drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7615/mcu.c | 3 +-
+ drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7915/init.c | 8 ++-
+ drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7915/mac.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/ti/wlcore/cmd.h | 1 -
+ drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c | 4 --
+ drivers/s390/net/qeth_l2_main.c | 2 +-
+ drivers/s390/net/qeth_l3_main.c | 2 +-
+ include/linux/netdev_features.h | 2 +-
+ include/linux/netdevice.h | 2 +
+ include/linux/qed/qed_if.h | 1 +
+ include/linux/skbuff.h | 7 ++-
+ include/net/flow.h | 1 +
+ include/net/netlink.h | 2 -
+ include/net/netns/nftables.h | 1 +
+ include/net/vxlan.h | 3 +
+ kernel/bpf/hashtab.c | 15 ++---
+ kernel/bpf/inode.c | 4 +-
+ net/core/dev.c | 2 +-
+ net/core/dst.c | 2 +-
+ net/core/fib_rules.c | 2 +-
+ net/core/filter.c | 19 +++---
+ net/core/net_namespace.c | 22 +++----
+ net/dcb/dcbnl.c | 8 +++
+ net/dsa/slave.c | 18 +++++-
+ net/hsr/hsr_netlink.c | 6 +-
+ net/ipv4/fib_frontend.c | 1 +
+ net/ipv4/ip_output.c | 3 +-
+ net/ipv4/ip_tunnel_core.c | 1 +
+ net/ipv4/route.c | 14 +++--
+ net/ipv6/ip6_fib.c | 13 ++--
+ net/mac802154/tx.c | 8 ++-
+ net/mptcp/pm_netlink.c | 19 +++++-
+ net/mptcp/subflow.c | 7 ++-
+ net/netfilter/nf_conntrack_netlink.c | 22 ++-----
+ net/netfilter/nf_conntrack_proto.c | 2 +
+ net/netfilter/nf_tables_api.c | 70 ++++++++++++++++++----
+ net/netfilter/nft_meta.c | 4 +-
+ net/qrtr/qrtr.c | 21 +++----
+ net/sched/act_ife.c | 44 ++++++++++----
+ net/sched/act_tunnel_key.c | 1 +
+ net/sched/cls_flower.c | 5 +-
+ net/sched/sch_generic.c | 48 ++++++++++-----
+ net/sched/sch_taprio.c | 28 +++++----
+ net/tipc/group.c | 14 +++--
+ net/tipc/link.c | 3 +-
+ net/tipc/msg.c | 3 +-
+ net/tipc/socket.c | 5 +-
+ net/xdp/xdp_umem.c | 17 +++---
+ tools/bpf/Makefile | 4 +-
+ tools/bpf/resolve_btfids/Makefile | 1 +
+ tools/lib/bpf/Makefile | 4 +-
+ tools/lib/bpf/libbpf.c | 2 +-
+ .../selftests/bpf/progs/bpf_iter_bpf_hash_map.c | 15 +++++
+ tools/testing/selftests/net/rtnetlink.sh | 47 +++++++++++++++
+ 101 files changed, 774 insertions(+), 350 deletions(-)
+Merging bpf/master (642e450b6b59 xsk: Do not discard packet when NETDEV_TX_BUSY)
+$ git merge bpf/master
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ net/xdp/xsk.c | 17 ++++++++++++++++-
+ 1 file changed, 16 insertions(+), 1 deletion(-)
+Merging ipsec/master (8366685b2883 xfrm: clone whole liftime_cur structure in xfrm_do_migrate)
+$ git merge ipsec/master
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ include/net/xfrm.h | 16 ++++++----------
+ net/ipv4/ip_vti.c | 2 ++
+ net/xfrm/espintcp.c | 6 +++++-
+ net/xfrm/xfrm_interface.c | 2 +-
+ net/xfrm/xfrm_state.c | 31 ++++++++++++++++++++++++++++++-
+ 5 files changed, 44 insertions(+), 13 deletions(-)
+Merging netfilter/master (d5d325eae782 Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/bpf/bpf)
+$ git merge netfilter/master
+Already up to date.
+Merging ipvs/master (7c7ab580db49 net: Convert to use the fallthrough macro)
+$ git merge ipvs/master
+Already up to date.
+Merging wireless-drivers/master (1264c1e0cfe5 Revert "wlcore: Adding suppoprt for IGTK key in wlcore driver")
+$ git merge wireless-drivers/master
+Already up to date.
+Merging mac80211/master (fd944dc24336 net: dsa: microchip: ksz8795: really set the correct number of ports)
+$ git merge mac80211/master
+Already up to date.
+Merging rdma-fixes/for-rc (856deb866d16 Linux 5.9-rc5)
+$ git merge rdma-fixes/for-rc
+Already up to date.
+Merging sound-current/for-linus (8949b6660c3c Merge tag 'asoc-fix-v5.9-rc4' of https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/broonie/sound into for-linus)
+$ git merge sound-current/for-linus
+Auto-merging sound/soc/soc-core.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ include/sound/soc.h | 4 +
+ sound/pci/hda/patch_realtek.c | 78 +++++++++++
+ sound/soc/codecs/max98373-sdw.c | 4 +-
+ sound/soc/codecs/pcm3168a.c | 7 +
+ sound/soc/codecs/rt1308-sdw.c | 4 +-
+ sound/soc/codecs/rt700-sdw.c | 4 +-
+ sound/soc/codecs/rt711-sdw.c | 4 +-
+ sound/soc/codecs/rt715-sdw.c | 4 +-
+ sound/soc/codecs/tlv320adcx140.c | 28 ++--
+ sound/soc/codecs/wm8994.c | 10 ++
+ sound/soc/codecs/wm_hubs.c | 3 +
+ sound/soc/codecs/wm_hubs.h | 1 +
+ sound/soc/intel/atom/sst-mfld-platform-pcm.c | 11 ++
+ sound/soc/intel/boards/bytcr_rt5640.c | 10 ++
+ sound/soc/intel/boards/skl_hda_dsp_generic.c | 2 +-
+ sound/soc/intel/boards/sof_maxim_common.c | 7 +-
+ sound/soc/intel/haswell/sst-haswell-dsp.c | 185 ++++++++++++---------------
+ sound/soc/meson/axg-toddr.c | 24 +++-
+ sound/soc/qcom/apq8016_sbc.c | 1 +
+ sound/soc/qcom/apq8096.c | 1 +
+ sound/soc/qcom/common.c | 6 +-
+ sound/soc/qcom/sdm845.c | 1 +
+ sound/soc/qcom/storm.c | 1 +
+ sound/soc/soc-core.c | 13 ++
+ sound/soc/soc-dai.c | 4 +-
+ sound/soc/soc-pcm.c | 2 +-
+ sound/soc/ti/ams-delta.c | 4 +-
+ 27 files changed, 284 insertions(+), 139 deletions(-)
+Merging sound-asoc-fixes/for-linus (ef17d2a68d4b Merge remote-tracking branch 'asoc/for-5.9' into asoc-linus)
+$ git merge sound-asoc-fixes/for-linus
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ sound/soc/codecs/rt1015.c | 111 +++++++++++++++++++++++++++++++--------
+ sound/soc/codecs/rt1015.h | 8 +++
+ sound/soc/codecs/tlv320adcx140.c | 89 +++++++++++++++++++------------
+ sound/soc/codecs/tlv320adcx140.h | 2 +
+ sound/soc/fsl/fsl_audmix.c | 16 ++++--
+ sound/soc/soc-topology.c | 11 ++++
+ 6 files changed, 179 insertions(+), 58 deletions(-)
+Merging regmap-fixes/for-linus (ff45af480474 Merge remote-tracking branch 'regmap/for-5.9' into regmap-linus)
+$ git merge regmap-fixes/for-linus
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/base/regmap/internal.h | 4 ++--
+ drivers/base/regmap/regmap-debugfs.c | 7 +++---
+ drivers/base/regmap/regmap.c | 44 +++++++++++++++++++++++++++---------
+ 3 files changed, 38 insertions(+), 17 deletions(-)
+Merging regulator-fixes/for-linus (856deb866d16 Linux 5.9-rc5)
+$ git merge regulator-fixes/for-linus
+Already up to date.
+Merging spi-fixes/for-linus (250e21c0b32c Merge remote-tracking branch 'spi/for-5.9' into spi-linus)
+$ git merge spi-fixes/for-linus
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/spi/spi-bcm2835.c | 2 +-
+ drivers/spi/spi-fsl-dspi.c | 6 +++---
+ 2 files changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)
+Merging pci-current/for-linus (e338eecf3fe7 PCI: rockchip: Fix bus checks in rockchip_pcie_valid_device())
+$ git merge pci-current/for-linus
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/pci/controller/pcie-rockchip-host.c | 11 ++++-------
+ 1 file changed, 4 insertions(+), 7 deletions(-)
+Merging driver-core.current/driver-core-linus (856deb866d16 Linux 5.9-rc5)
+$ git merge driver-core.current/driver-core-linus
+Already up to date.
+Merging tty.current/tty-linus (ec0972adecb3 fbcon: Fix user font detection test at fbcon_resize().)
+$ git merge tty.current/tty-linus
+Auto-merging drivers/video/fbdev/core/fbcon.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/tty/serial/8250/8250_pci.c | 11 ++++++++++
+ drivers/tty/serial/serial_core.c | 44 +++++++++++++++++---------------------
+ drivers/video/fbdev/core/fbcon.c | 2 +-
+ include/linux/serial_core.h | 1 +
+ 4 files changed, 33 insertions(+), 25 deletions(-)
+Merging usb.current/usb-linus (9cdabcb3ef8c usblp: fix race between disconnect() and read())
+$ git merge usb.current/usb-linus
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/thunderbolt/eeprom.c | 20 ++++++++++++++++----
+ drivers/usb/class/usblp.c | 5 +++++
+ drivers/usb/core/quirks.c | 4 ++++
+ drivers/usb/host/ehci-hcd.c | 1 +
+ drivers/usb/host/ehci-hub.c | 1 -
+ drivers/usb/storage/uas.c | 14 ++++++++++++--
+ drivers/usb/typec/mux/intel_pmc_mux.c | 12 +++++++++---
+ drivers/usb/typec/ucsi/ucsi.c | 22 ++++++++++++++++------
+ drivers/usb/typec/ucsi/ucsi_acpi.c | 2 +-
+ 9 files changed, 64 insertions(+), 17 deletions(-)
+Merging usb-gadget-fixes/fixes (51609fba0cca usb: dwc3: simple: add support for Hikey 970)
+$ git merge usb-gadget-fixes/fixes
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/usb/cdns3/gadget.c | 2 +-
+ drivers/usb/dwc3/core.h | 1 +
+ drivers/usb/dwc3/dwc3-of-simple.c | 1 +
+ drivers/usb/dwc3/ep0.c | 16 +++++++++++
+ drivers/usb/dwc3/gadget.c | 56 ++++++++++++++++++++++++++++++---------
+ drivers/usb/dwc3/gadget.h | 1 +
+ 6 files changed, 63 insertions(+), 14 deletions(-)
+Merging usb-serial-fixes/usb-linus (856deb866d16 Linux 5.9-rc5)
+$ git merge usb-serial-fixes/usb-linus
+Already up to date.
+Merging usb-chipidea-fixes/ci-for-usb-stable (2d79b3360dcc usb: chipidea: core: add wakeup support for extcon)
+$ git merge usb-chipidea-fixes/ci-for-usb-stable
+Auto-merging drivers/usb/chipidea/core.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+Merging phy/fixes (850280156f64 phy: ti: am654: Fix a leak in serdes_am654_probe())
+$ git merge phy/fixes
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/phy/ti/phy-am654-serdes.c | 6 ++++--
+ 1 file changed, 4 insertions(+), 2 deletions(-)
+Merging staging.current/staging-linus (856deb866d16 Linux 5.9-rc5)
+$ git merge staging.current/staging-linus
+Already up to date.
+Merging char-misc.current/char-misc-linus (856deb866d16 Linux 5.9-rc5)
+$ git merge char-misc.current/char-misc-linus
+Already up to date.
+Merging soundwire-fixes/fixes (3fbbf2148a40 soundwire: fix double free of dangling pointer)
+$ git merge soundwire-fixes/fixes
+Already up to date.
+Merging thunderbolt-fixes/fixes (f022ff7bf377 thunderbolt: Retry DROM read once if parsing fails)
+$ git merge thunderbolt-fixes/fixes
+Already up to date.
+Merging input-current/for-linus (6c77545af100 Input: trackpoint - add new trackpoint variant IDs)
+$ git merge input-current/for-linus
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/input/mouse/trackpoint.c | 10 ++++++----
+ drivers/input/mouse/trackpoint.h | 10 ++++++----
+ drivers/input/serio/i8042-x86ia64io.h | 16 ++++++++++++++++
+ 3 files changed, 28 insertions(+), 8 deletions(-)
+Merging crypto-current/master (1b0df11fde0f padata: fix possible padata_works_lock deadlock)
+$ git merge crypto-current/master
+Already up to date.
+Merging ide/master (6800cd8cbc6e ide-acpi: use %*ph to print small buffer)
+$ git merge ide/master
+Auto-merging drivers/ide/sis5513.c
+Auto-merging drivers/ide/ide-acpi.c
+Auto-merging drivers/ide/hpt366.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/ide/Kconfig | 2 +-
+ drivers/ide/aec62xx.c | 3 +--
+ drivers/ide/alim15x3.c | 3 +--
+ drivers/ide/amd74xx.c | 3 +--
+ drivers/ide/atiixp.c | 3 +--
+ drivers/ide/cmd64x.c | 3 +--
+ drivers/ide/cs5520.c | 3 +--
+ drivers/ide/cs5530.c | 3 +--
+ drivers/ide/cs5535.c | 3 +--
+ drivers/ide/cs5536.c | 3 +--
+ drivers/ide/cy82c693.c | 3 +--
+ drivers/ide/delkin_cb.c | 32 ++++++--------------------------
+ drivers/ide/hpt366.c | 5 ++---
+ drivers/ide/ide-acpi.c | 5 +----
+ drivers/ide/ide-pci-generic.c | 3 +--
+ drivers/ide/it8172.c | 3 +--
+ drivers/ide/it8213.c | 3 +--
+ drivers/ide/it821x.c | 3 +--
+ drivers/ide/jmicron.c | 3 +--
+ drivers/ide/ns87415.c | 3 +--
+ drivers/ide/opti621.c | 3 +--
+ drivers/ide/pdc202xx_new.c | 3 +--
+ drivers/ide/pdc202xx_old.c | 3 +--
+ drivers/ide/piix.c | 3 +--
+ drivers/ide/sc1200.c | 43 ++++++++++++++-----------------------------
+ drivers/ide/serverworks.c | 3 +--
+ drivers/ide/setup-pci.c | 29 ++++++-----------------------
+ drivers/ide/siimage.c | 3 +--
+ drivers/ide/sis5513.c | 3 +--
+ drivers/ide/sl82c105.c | 3 +--
+ drivers/ide/slc90e66.c | 3 +--
+ drivers/ide/triflex.c | 24 ++++++++----------------
+ drivers/ide/via82cxxx.c | 3 +--
+ include/linux/ide.h | 8 +-------
+ 34 files changed, 65 insertions(+), 161 deletions(-)
+Merging vfio-fixes/for-linus (aae7a75a821a vfio/type1: Add proper error unwind for vfio_iommu_replay())
+$ git merge vfio-fixes/for-linus
+Already up to date.
+Merging kselftest-fixes/fixes (5c1e4f7e9e49 selftests/timers: Turn off timeout setting)
+$ git merge kselftest-fixes/fixes
+Already up to date.
+Merging modules-fixes/modules-linus (57baec7b1b04 scripts/nsdeps: make sure to pass all module source files to spatch)
+$ git merge modules-fixes/modules-linus
+Already up to date.
+Merging dmaengine-fixes/fixes (f4d51dffc6c0 Linux 5.9-rc4)
+$ git merge dmaengine-fixes/fixes
+Already up to date.
+Merging backlight-fixes/for-backlight-fixes (219d54332a09 Linux 5.4)
+$ git merge backlight-fixes/for-backlight-fixes
+Already up to date.
+Merging mtd-fixes/mtd/fixes (1afc0c89f6a1 Revert "mtd: spi-nor: Add capability to disable flash quad mode")
+$ git merge mtd-fixes/mtd/fixes
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/mtd/spi-nor/core.c | 57 ++++++++++++++++------------------------------
+ drivers/mtd/spi-nor/core.h | 10 ++++----
+ 2 files changed, 24 insertions(+), 43 deletions(-)
+Merging mfd-fixes/for-mfd-fixes (22380b65dc70 mfd: mfd-core: Ensure disabled devices are ignored without error)
+$ git merge mfd-fixes/for-mfd-fixes
+Already up to date.
+Merging v4l-dvb-fixes/fixes (129134e5415d media: media/v4l2: remove V4L2_FLAG_MEMORY_NON_CONSISTENT flag)
+$ git merge v4l-dvb-fixes/fixes
+Auto-merging drivers/media/v4l2-core/v4l2-ioctl.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/buffer.rst | 17 --------
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-create-bufs.rst | 6 +--
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-reqbufs.rst | 12 +-----
+ drivers/media/cec/core/cec-adap.c | 2 +-
+ drivers/media/common/videobuf2/videobuf2-core.c | 46 +++-------------------
+ .../media/common/videobuf2/videobuf2-dma-contig.c | 19 ---------
+ drivers/media/common/videobuf2/videobuf2-dma-sg.c | 3 +-
+ drivers/media/common/videobuf2/videobuf2-v4l2.c | 18 +--------
+ drivers/media/dvb-core/dvb_vb2.c | 2 +-
+ drivers/media/v4l2-core/v4l2-compat-ioctl32.c | 10 +----
+ drivers/media/v4l2-core/v4l2-ioctl.c | 5 ++-
+ include/media/videobuf2-core.h | 7 +---
+ include/uapi/linux/videodev2.h | 13 +-----
+ 13 files changed, 24 insertions(+), 136 deletions(-)
+Merging reset-fixes/reset/fixes (b460e0a9e240 reset: intel: add unspecified HAS_IOMEM dependency)
+$ git merge reset-fixes/reset/fixes
+Already up to date.
+Merging mips-fixes/mips-fixes (b959b97860d0 MIPS: SNI: Fix spurious interrupts)
+$ git merge mips-fixes/mips-fixes
+Already up to date.
+Merging at91-fixes/at91-fixes (54ecb8f7028c Linux 5.4-rc1)
+$ git merge at91-fixes/at91-fixes
+Already up to date.
+Merging omap-fixes/fixes (6542e2b613c2 ARM: dts: omap5: Fix DSI base address and clocks)
+$ git merge omap-fixes/fixes
+Already up to date.
+Merging kvm-fixes/master (37f66bbef092 KVM: emulator: more strict rsm checks.)
+$ git merge kvm-fixes/master
+Already up to date.
+Merging kvms390-fixes/master (f20d4e924b44 docs: kvm: add documentation for KVM_CAP_S390_DIAG318)
+$ git merge kvms390-fixes/master
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/virt/kvm/api.rst | 20 ++++++++++++++++++++
+ 1 file changed, 20 insertions(+)
+Merging hwmon-fixes/hwmon (d50e0d750004 hwmon: (sparx5) Fix initial reading of temperature)
+$ git merge hwmon-fixes/hwmon
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/hwmon/sparx5-temp.c | 2 +-
+ 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
+Merging nvdimm-fixes/libnvdimm-fixes (6180bb446ab6 dax: fix detection of dax support for non-persistent memory block devices)
+$ git merge nvdimm-fixes/libnvdimm-fixes
+Already up to date.
+Merging btrfs-fixes/next-fixes (db21884a207b Merge branch 'misc-5.9' into next-fixes)
+$ git merge btrfs-fixes/next-fixes
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ fs/btrfs/disk-io.c | 7 ++++---
+ 1 file changed, 4 insertions(+), 3 deletions(-)
+Merging vfs-fixes/fixes (933a3752babc fuse: fix the ->direct_IO() treatment of iov_iter)
+$ git merge vfs-fixes/fixes
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ fs/fuse/file.c | 25 ++++++++++++-------------
+ fs/vboxsf/super.c | 2 +-
+ include/linux/fs_parser.h | 2 +-
+ 3 files changed, 14 insertions(+), 15 deletions(-)
+Merging dma-mapping-fixes/for-linus (892fc9f6835e dma-pool: Fix an uninitialized variable bug in atomic_pool_expand())
+$ git merge dma-mapping-fixes/for-linus
+Already up to date.
+Merging i3c-fixes/master (6fbc7275c7a9 Linux 5.2-rc7)
+$ git merge i3c-fixes/master
+Already up to date.
+Merging drivers-x86-fixes/fixes (9123e3a74ec7 Linux 5.9-rc1)
+$ git merge drivers-x86-fixes/fixes
+Already up to date.
+Merging samsung-krzk-fixes/fixes (9123e3a74ec7 Linux 5.9-rc1)
+$ git merge samsung-krzk-fixes/fixes
+Already up to date.
+Merging pinctrl-samsung-fixes/pinctrl-fixes (9123e3a74ec7 Linux 5.9-rc1)
+$ git merge pinctrl-samsung-fixes/pinctrl-fixes
+Already up to date.
+Merging devicetree-fixes/dt/linus (e5467b672bd9 dt-bindings: leds: cznic,turris-omnia-leds: fix error in binding)
+$ git merge devicetree-fixes/dt/linus
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/devicetree/bindings/crypto/ti,sa2ul.yaml | 2 +-
+ Documentation/devicetree/bindings/leds/cznic,turris-omnia-leds.yaml | 2 +-
+ 2 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
+Merging scsi-fixes/fixes (6c5dee18756b scsi: sd: sd_zbc: Fix ZBC disk initialization)
+$ git merge scsi-fixes/fixes
+Auto-merging drivers/scsi/lpfc/lpfc_hbadisc.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ block/blk-settings.c | 46 ++++++++++++++++++++++++
+ drivers/scsi/lpfc/lpfc_hbadisc.c | 76 +++++++++++++++++++++++++++-------------
+ drivers/scsi/sd.c | 34 +++++++++---------
+ drivers/scsi/sd.h | 8 +----
+ drivers/scsi/sd_zbc.c | 66 ++++++++++++++++++++--------------
+ include/linux/blkdev.h | 2 ++
+ 6 files changed, 159 insertions(+), 73 deletions(-)
+Merging drm-fixes/drm-fixes (7f7a47952c0f Merge tag 'drm-misc-fixes-2020-09-09' of git://anongit.freedesktop.org/drm/drm-misc into drm-fixes)
+$ git merge drm-fixes/drm-fixes
+Already up to date.
+Merging amdgpu-fixes/drm-fixes (2c409ba81be2 drm/radeon: fix si_enable_smc_cac() failed issue)
+$ git merge amdgpu-fixes/drm-fixes
+Already up to date.
+Merging drm-intel-fixes/for-linux-next-fixes (20612303a0b4 drm/i915: Filter wake_flags passed to default_wake_function)
+$ git merge drm-intel-fixes/for-linux-next-fixes
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/gpu/drm/i915/gem/i915_gem_context.c | 48 ++++++++++++++++++-----------
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_lrc.c | 15 ++++++---
+ drivers/gpu/drm/i915/i915_request.c | 25 +++++++++++++--
+ drivers/gpu/drm/i915/i915_sw_fence.c | 10 ++++--
+ 4 files changed, 71 insertions(+), 27 deletions(-)
+Merging mmc-fixes/fixes (14801c624066 mmc: mmc_spi: Fix mmc_spi_dma_alloc() return type for !HAS_DMA)
+$ git merge mmc-fixes/fixes
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/mmc/host/mmc_spi.c | 2 +-
+ 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
+Merging rtc-fixes/rtc-fixes (9123e3a74ec7 Linux 5.9-rc1)
+$ git merge rtc-fixes/rtc-fixes
+Already up to date.
+Merging gnss-fixes/gnss-linus (48778464bb7d Linux 5.8-rc2)
+$ git merge gnss-fixes/gnss-linus
+Already up to date.
+Merging hyperv-fixes/hyperv-fixes (911e1987efc8 Drivers: hv: vmbus: Add timeout to vmbus_wait_for_unload)
+$ git merge hyperv-fixes/hyperv-fixes
+Already up to date.
+Merging soc-fsl-fixes/fix (fe8fe7723a3a soc: fsl: dpio: register dpio irq handlers after dpio create)
+$ git merge soc-fsl-fixes/fix
+Already up to date.
+Merging risc-v-fixes/fixes (66d18dbda846 RISC-V: Take text_mutex in ftrace_init_nop())
+$ git merge risc-v-fixes/fixes
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ arch/riscv/include/asm/ftrace.h | 7 +++++++
+ arch/riscv/kernel/ftrace.c | 19 +++++++++++++++++++
+ 2 files changed, 26 insertions(+)
+Merging pidfd-fixes/fixes (bda4c60d02e9 sys: Convert to the new fallthrough notation)
+$ git merge pidfd-fixes/fixes
+Auto-merging net/core/net_namespace.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ fs/mount.h | 3 +--
+ fs/namespace.c | 4 ++--
+ include/linux/cgroup.h | 5 ++---
+ include/linux/ipc_namespace.h | 3 +--
+ include/linux/ns_common.h | 3 +++
+ include/linux/pid_namespace.h | 4 +---
+ include/linux/time_namespace.h | 9 ++++-----
+ include/linux/user_namespace.h | 5 ++---
+ include/linux/utsname.h | 9 ++++-----
+ include/net/net_namespace.h | 11 ++++-------
+ include/uapi/linux/ptrace.h | 3 ++-
+ init/version.c | 2 +-
+ ipc/msgutil.c | 2 +-
+ ipc/namespace.c | 4 ++--
+ kernel/cgroup/cgroup.c | 2 +-
+ kernel/cgroup/namespace.c | 2 +-
+ kernel/pid.c | 2 +-
+ kernel/pid_namespace.c | 13 +++----------
+ kernel/time/namespace.c | 9 +++------
+ kernel/user.c | 2 +-
+ kernel/user_namespace.c | 4 ++--
+ kernel/utsname.c | 7 ++-----
+ net/core/net-sysfs.c | 6 +++---
+ net/core/net_namespace.c | 6 +++---
+ net/ipv4/inet_timewait_sock.c | 4 ++--
+ net/ipv4/tcp_metrics.c | 2 +-
+ 26 files changed, 53 insertions(+), 73 deletions(-)
+Merging fpga-fixes/fixes (8614afd689df fpga: dfl: fix bug in port reset handshake)
+$ git merge fpga-fixes/fixes
+Already up to date.
+Merging spdx/spdx-linus (5ec4f0ce4221 net/mlx5: IPsec: make spdxcheck.py happy)
+$ git merge spdx/spdx-linus
+Auto-merging MAINTAINERS
+Removing Documentation/scsi/LICENSE.qla4xxx
+Removing Documentation/scsi/LICENSE.qla2xxx
+Removing Documentation/networking/device_drivers/qlogic/LICENSE.qlge
+Removing Documentation/networking/device_drivers/qlogic/LICENSE.qlcnic
+Removing Documentation/networking/device_drivers/qlogic/LICENSE.qla3xxx
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../device_drivers/qlogic/LICENSE.qla3xxx | 46 ---
+ .../device_drivers/qlogic/LICENSE.qlcnic | 288 --------------
+ .../networking/device_drivers/qlogic/LICENSE.qlge | 288 --------------
+ Documentation/scsi/LICENSE.qla2xxx | 290 --------------
+ Documentation/scsi/LICENSE.qla4xxx | 289 --------------
+ LICENSES/deprecated/GFDL-1.1 | 377 +++++++++++++++++++
+ LICENSES/deprecated/GFDL-1.2 | 417 +++++++++++++++++++++
+ LICENSES/deprecated/Zlib | 27 ++
+ MAINTAINERS | 3 -
+ .../mellanox/mlx5/core/accel/ipsec_offload.c | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qla3xxx.c | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qla3xxx.h | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qlcnic/qlcnic.h | 3 +-
+ .../net/ethernet/qlogic/qlcnic/qlcnic_83xx_hw.c | 3 +-
+ .../net/ethernet/qlogic/qlcnic/qlcnic_83xx_hw.h | 3 +-
+ .../net/ethernet/qlogic/qlcnic/qlcnic_83xx_init.c | 3 +-
+ .../net/ethernet/qlogic/qlcnic/qlcnic_83xx_vnic.c | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qlcnic/qlcnic_ctx.c | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qlcnic/qlcnic_dcb.c | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qlcnic/qlcnic_dcb.h | 3 +-
+ .../net/ethernet/qlogic/qlcnic/qlcnic_ethtool.c | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qlcnic/qlcnic_hdr.h | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qlcnic/qlcnic_hw.c | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qlcnic/qlcnic_hw.h | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qlcnic/qlcnic_init.c | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qlcnic/qlcnic_io.c | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qlcnic/qlcnic_main.c | 3 +-
+ .../net/ethernet/qlogic/qlcnic/qlcnic_minidump.c | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qlcnic/qlcnic_sriov.h | 3 +-
+ .../ethernet/qlogic/qlcnic/qlcnic_sriov_common.c | 3 +-
+ .../net/ethernet/qlogic/qlcnic/qlcnic_sriov_pf.c | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qlcnic/qlcnic_sysfs.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_attr.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_bsg.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_bsg.h | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_dbg.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_dbg.h | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_def.h | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_dfs.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_fw.h | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_gbl.h | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_gs.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_init.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_inline.h | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_iocb.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_isr.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_mbx.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_mid.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_mr.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_mr.h | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_nvme.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_nvme.h | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_nx.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_nx.h | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_nx2.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_nx2.h | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_os.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_settings.h | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_sup.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_tmpl.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_tmpl.h | 3 +-
+ drivers/scsi/qla2xxx/qla_version.h | 3 +-
+ drivers/scsi/qla4xxx/ql4_83xx.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla4xxx/ql4_83xx.h | 3 +-
+ drivers/scsi/qla4xxx/ql4_attr.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla4xxx/ql4_bsg.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla4xxx/ql4_bsg.h | 3 +-
+ drivers/scsi/qla4xxx/ql4_dbg.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla4xxx/ql4_dbg.h | 3 +-
+ drivers/scsi/qla4xxx/ql4_def.h | 3 +-
+ drivers/scsi/qla4xxx/ql4_fw.h | 3 +-
+ drivers/scsi/qla4xxx/ql4_glbl.h | 3 +-
+ drivers/scsi/qla4xxx/ql4_init.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla4xxx/ql4_inline.h | 3 +-
+ drivers/scsi/qla4xxx/ql4_iocb.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla4xxx/ql4_isr.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla4xxx/ql4_mbx.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla4xxx/ql4_nvram.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla4xxx/ql4_nvram.h | 3 +-
+ drivers/scsi/qla4xxx/ql4_nx.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla4xxx/ql4_nx.h | 3 +-
+ drivers/scsi/qla4xxx/ql4_os.c | 3 +-
+ drivers/scsi/qla4xxx/ql4_version.h | 3 +-
+ drivers/staging/qlge/qlge.h | 3 +-
+ drivers/staging/qlge/qlge_main.c | 2 +-
+ 85 files changed, 897 insertions(+), 1354 deletions(-)
+ delete mode 100644 Documentation/networking/device_drivers/qlogic/LICENSE.qla3xxx
+ delete mode 100644 Documentation/networking/device_drivers/qlogic/LICENSE.qlcnic
+ delete mode 100644 Documentation/networking/device_drivers/qlogic/LICENSE.qlge
+ delete mode 100644 Documentation/scsi/LICENSE.qla2xxx
+ delete mode 100644 Documentation/scsi/LICENSE.qla4xxx
+ create mode 100644 LICENSES/deprecated/GFDL-1.1
+ create mode 100644 LICENSES/deprecated/GFDL-1.2
+ create mode 100644 LICENSES/deprecated/Zlib
+Merging gpio-intel-fixes/fixes (9123e3a74ec7 Linux 5.9-rc1)
+$ git merge gpio-intel-fixes/fixes
+Already up to date.
+Merging pinctrl-intel-fixes/fixes (3488737093e7 pinctrl: cherryview: Preserve CHV_PADCTRL1_INVRXTX_TXDATA flag on GPIOs)
+$ git merge pinctrl-intel-fixes/fixes
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/pinctrl/intel/pinctrl-cherryview.c | 14 +++++++++++++-
+ 1 file changed, 13 insertions(+), 1 deletion(-)
+Merging erofs-fixes/fixes (9ebcfadb0610 Linux 5.8-rc3)
+$ git merge erofs-fixes/fixes
+Already up to date.
+Merging integrity-fixes/fixes (843385694721 evm: Fix a small race in init_desc())
+$ git merge integrity-fixes/fixes
+Already up to date.
+Merging kunit-fixes/kunit-fixes (21a6d1780d5b kunit: tool: allow generating test results in JSON)
+$ git merge kunit-fixes/kunit-fixes
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ tools/testing/kunit/kunit.py | 48 ++++++++++++++++++--------
+ tools/testing/kunit/kunit_json.py | 63 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
+ tools/testing/kunit/kunit_tool_test.py | 33 ++++++++++++++++++
+ 3 files changed, 130 insertions(+), 14 deletions(-)
+ create mode 100644 tools/testing/kunit/kunit_json.py
+Merging ubifs-fixes/fixes (121b8fcbf988 ubifs: setflags: Don't show error message when vfs_ioc_setflags_prepare() fails)
+$ git merge ubifs-fixes/fixes
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/mtd/ubi/wl.c | 13 +++++++++++++
+ fs/ubifs/debug.c | 1 +
+ fs/ubifs/ioctl.c | 1 -
+ fs/ubifs/journal.c | 3 ++-
+ fs/ubifs/orphan.c | 2 ++
+ fs/ubifs/tnc.c | 3 +++
+ fs/ubifs/xattr.c | 2 ++
+ 7 files changed, 23 insertions(+), 2 deletions(-)
+Merging memblock-fixes/fixes (5f7b81c18366 ia64: fix min_low_pfn/max_low_pfn build errors)
+$ git merge memblock-fixes/fixes
+Already up to date.
+Merging drm-misc-fixes/for-linux-next-fixes (74ea06164cda drm/sun4i: mixer: Extend regmap max_register)
+$ git merge drm-misc-fixes/for-linux-next-fixes
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/gpu/drm/sun4i/sun8i_csc.h | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/sun4i/sun8i_mixer.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/vc4/vc4_hdmi.c | 1 +
+ 3 files changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-)
+Merging kspp-gustavo/for-next/kspp (cb0938372de0 Merge branch 'for-next/clang' into for-next/kspp)
+$ git merge kspp-gustavo/for-next/kspp
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/net/ethernet/freescale/enetc/enetc_qos.c | 2 +-
+ drivers/target/target_core_user.c | 2 +-
+ fs/binfmt_elf.c | 2 +-
+ fs/hfs/btree.h | 2 +-
+ fs/hfsplus/hfsplus_fs.h | 2 +-
+ fs/isofs/rock.h | 8 ++++----
+ fs/select.c | 4 ++--
+ include/linux/dma/ti-cppi5.h | 4 ++--
+ include/linux/fs.h | 2 +-
+ include/linux/jhash.h | 2 ++
+ include/linux/mailbox/zynqmp-ipi-message.h | 2 +-
+ include/linux/platform_data/cros_ec_commands.h | 14 +++++++-------
+ include/linux/platform_data/cros_ec_proto.h | 2 +-
+ include/linux/signal.h | 2 ++
+ kernel/params.c | 2 +-
+ kernel/tracepoint.c | 2 +-
+ net/bluetooth/msft.c | 3 ++-
+ security/integrity/ima/ima.h | 2 +-
+ 18 files changed, 32 insertions(+), 27 deletions(-)
+Merging kbuild/for-next (26bde0ed700d Merge branch 'kbuild' (early part) into for-next)
+$ git merge kbuild/for-next
+Auto-merging scripts/kconfig/qconf.cc
+Removing scripts/gen_compile_commands.py
+Auto-merging arch/powerpc/kernel/vdso64/Makefile
+Auto-merging arch/powerpc/kernel/vdso32/Makefile
+Auto-merging Makefile
+Auto-merging MAINTAINERS
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ MAINTAINERS | 1 +
+ Makefile | 56 ++++-
+ arch/arm64/kernel/vdso/Makefile | 2 +-
+ arch/arm64/kernel/vdso32/Makefile | 2 +-
+ arch/nds32/kernel/vdso/Makefile | 2 +-
+ arch/powerpc/kernel/vdso32/Makefile | 2 +-
+ arch/powerpc/kernel/vdso64/Makefile | 2 +-
+ arch/s390/kernel/vdso64/Makefile | 2 +-
+ lib/Kconfig.debug | 10 +-
+ scripts/clang-tools/gen_compile_commands.py | 236 ++++++++++++++++++
+ scripts/clang-tools/run-clang-tools.py | 74 ++++++
+ scripts/gen_compile_commands.py | 151 ------------
+ scripts/kconfig/Makefile | 16 +-
+ scripts/kconfig/qconf.cc | 368 +++++++++++-----------------
+ scripts/kconfig/qconf.h | 77 ++----
+ 15 files changed, 549 insertions(+), 452 deletions(-)
+ create mode 100755 scripts/clang-tools/gen_compile_commands.py
+ create mode 100755 scripts/clang-tools/run-clang-tools.py
+ delete mode 100755 scripts/gen_compile_commands.py
+Merging compiler-attributes/compiler-attributes (e5fc436f06ee sparse: use static inline for __chk_{user,io}_ptr())
+$ git merge compiler-attributes/compiler-attributes
+Already up to date.
+Merging dma-mapping/for-next (e0d072782c73 dma-mapping: introduce DMA range map, supplanting dma_pfn_offset)
+$ git merge dma-mapping/for-next
+Auto-merging mm/hugetlb.c
+Auto-merging include/linux/device.h
+Auto-merging drivers/usb/core/message.c
+Auto-merging drivers/iommu/intel/iommu.c
+Auto-merging drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_backend.c
+Auto-merging drivers/base/core.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/admin-guide/kernel-parameters.txt | 11 ++
+ Documentation/core-api/dma-api.rst | 24 ----
+ arch/alpha/kernel/pci_iommu.c | 7 +-
+ arch/arm/common/dmabounce.c | 2 +-
+ arch/arm/include/asm/dma-direct.h | 53 ++++++++-
+ arch/arm/include/asm/dma-mapping.h | 70 ------------
+ arch/arm/mach-keystone/keystone.c | 21 ++--
+ arch/arm64/mm/init.c | 2 +
+ arch/ia64/Kconfig | 3 +-
+ arch/ia64/hp/common/sba_iommu.c | 3 +-
+ arch/ia64/kernel/dma-mapping.c | 14 +--
+ arch/ia64/mm/init.c | 3 +-
+ arch/mips/bmips/dma.c | 4 +-
+ arch/mips/cavium-octeon/dma-octeon.c | 4 +-
+ arch/mips/include/asm/dma-direct.h | 4 +-
+ arch/mips/include/asm/jazzdma.h | 2 -
+ arch/mips/jazz/jazzdma.c | 103 ++++-------------
+ arch/mips/loongson2ef/fuloong-2e/dma.c | 4 +-
+ arch/mips/loongson2ef/lemote-2f/dma.c | 4 +-
+ arch/mips/loongson64/dma.c | 4 +-
+ arch/mips/mm/dma-noncoherent.c | 44 +++++---
+ arch/mips/pci/pci-ar2315.c | 4 +-
+ arch/mips/pci/pci-xtalk-bridge.c | 4 +-
+ arch/mips/sgi-ip32/ip32-dma.c | 4 +-
+ arch/powerpc/include/asm/dma-direct.h | 4 +-
+ arch/powerpc/kernel/iommu.c | 11 +-
+ arch/s390/pci/pci_dma.c | 6 +-
+ arch/sh/drivers/pci/pcie-sh7786.c | 9 +-
+ arch/sparc/kernel/iommu-common.c | 10 +-
+ arch/sparc/kernel/iommu.c | 3 +-
+ arch/sparc/kernel/pci_sun4v.c | 3 +-
+ arch/x86/kernel/amd_gart_64.c | 9 +-
+ arch/x86/pci/sta2x11-fixup.c | 6 +-
+ drivers/acpi/arm64/iort.c | 6 +-
+ drivers/base/core.c | 2 +
+ drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_backend.c | 8 +-
+ drivers/iommu/intel/iommu.c | 2 +-
+ drivers/iommu/io-pgtable-arm.c | 2 +-
+ drivers/media/platform/sunxi/sun4i-csi/sun4i_csi.c | 9 +-
+ drivers/media/platform/sunxi/sun6i-csi/sun6i_csi.c | 11 +-
+ drivers/misc/mic/Kconfig | 1 +
+ drivers/of/address.c | 73 ++++++------
+ drivers/of/device.c | 44 +++++---
+ drivers/of/of_private.h | 11 +-
+ drivers/of/unittest.c | 34 ++++--
+ drivers/parisc/ccio-dma.c | 3 +-
+ drivers/parisc/sba_iommu.c | 3 +-
+ drivers/remoteproc/remoteproc_core.c | 24 +++-
+ drivers/staging/media/sunxi/cedrus/cedrus_hw.c | 10 +-
+ drivers/usb/core/message.c | 6 -
+ drivers/usb/core/usb.c | 12 --
+ include/linux/cma.h | 2 +
+ include/linux/device.h | 4 +-
+ include/linux/dma-contiguous.h | 6 +
+ include/linux/dma-direct.h | 91 ++++++++++-----
+ include/linux/dma-mapping.h | 30 ++++-
+ include/linux/dma-noncoherent.h | 8 ++
+ kernel/dma/Kconfig | 18 +++
+ kernel/dma/Makefile | 1 +
+ kernel/dma/coherent.c | 24 +++-
+ kernel/dma/contiguous.c | 100 +++++++++++++++--
+ kernel/dma/debug.c | 10 --
+ kernel/dma/direct.c | 124 +++++++++++++--------
+ kernel/dma/dummy.c | 1 -
+ kernel/dma/mapping.c | 58 ++--------
+ kernel/dma/ops_helpers.c | 51 +++++++++
+ kernel/dma/pool.c | 2 +-
+ kernel/dma/swiotlb.c | 4 +-
+ mm/Kconfig | 3 +-
+ mm/cma.h | 2 -
+ mm/hugetlb.c | 4 +-
+ 71 files changed, 716 insertions(+), 547 deletions(-)
+ create mode 100644 kernel/dma/ops_helpers.c
+Merging asm-generic/master (060dc911501f nds32: fix build failure caused by page table folding updates)
+$ git merge asm-generic/master
+Already up to date.
+Merging arc/for-next (def9d2780727 Linux 5.5-rc7)
+$ git merge arc/for-next
+Already up to date.
+Merging arm/for-next (adc5f7029376 ARM: add malloc size to decompressor kexec size structure)
+$ git merge arm/for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ arch/arm/Kconfig.debug | 16 ++++--
+ arch/arm/Makefile | 3 +
+ arch/arm/boot/compressed/Makefile | 7 ++-
+ arch/arm/boot/compressed/debug.S | 5 +-
+ arch/arm/boot/compressed/head.S | 74 ++++++++++++------------
+ arch/arm/boot/compressed/vmlinux.lds.S | 4 +-
+ arch/arm/include/debug/8250.S | 7 ++-
+ arch/arm/include/debug/asm9260.S | 5 +-
+ arch/arm/include/debug/at91.S | 5 +-
+ arch/arm/include/debug/bcm63xx.S | 5 +-
+ arch/arm/include/debug/brcmstb.S | 5 +-
+ arch/arm/include/debug/clps711x.S | 5 +-
+ arch/arm/include/debug/dc21285.S | 5 +-
+ arch/arm/include/debug/digicolor.S | 5 +-
+ arch/arm/include/debug/efm32.S | 5 +-
+ arch/arm/include/debug/icedcc.S | 15 ++++-
+ arch/arm/include/debug/imx.S | 5 +-
+ arch/arm/include/debug/meson.S | 5 +-
+ arch/arm/include/debug/msm.S | 5 +-
+ arch/arm/include/debug/omap2plus.S | 5 +-
+ arch/arm/include/debug/pl01x.S | 5 +-
+ arch/arm/include/debug/renesas-scif.S | 5 +-
+ arch/arm/include/debug/sa1100.S | 5 +-
+ arch/arm/include/debug/samsung.S | 5 +-
+ arch/arm/include/debug/sirf.S | 5 +-
+ arch/arm/include/debug/sti.S | 5 +-
+ arch/arm/include/debug/stm32.S | 5 +-
+ arch/arm/include/debug/tegra.S | 7 ++-
+ arch/arm/include/debug/vf.S | 5 +-
+ arch/arm/include/debug/vt8500.S | 5 +-
+ arch/arm/include/debug/zynq.S | 5 +-
+ arch/arm/kernel/debug.S | 11 +++-
+ arch/arm/kernel/hw_breakpoint.c | 100 ++++++++++++++++++++++++---------
+ arch/arm/mm/cache-l2x0.c | 16 ++++--
+ 34 files changed, 263 insertions(+), 112 deletions(-)
+Merging arm64/for-next/core (e35928ce20ba Merge branches 'for-next/acpi', 'for-next/cpuinfo', 'for-next/misc', 'for-next/mm', 'for-next/perf', 'for-next/topology', 'for-next/tpyos' and 'for-next/vdso' into for-next/core)
+$ git merge arm64/for-next/core
+Auto-merging drivers/acpi/arm64/iort.c
+Auto-merging arch/arm64/kernel/cpu_errata.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ arch/arm64/Kconfig | 12 +-
+ arch/arm64/Makefile | 6 -
+ arch/arm64/include/asm/boot.h | 3 +-
+ arch/arm64/include/asm/cpu_ops.h | 2 +-
+ arch/arm64/include/asm/cpufeature.h | 2 +-
+ arch/arm64/include/asm/hwcap.h | 9 ++
+ arch/arm64/include/asm/kernel-pgtable.h | 2 +-
+ arch/arm64/include/asm/kvm_arm.h | 2 +-
+ arch/arm64/include/asm/memory.h | 2 +-
+ arch/arm64/include/asm/page-def.h | 5 -
+ arch/arm64/include/asm/pgtable-hwdef.h | 16 +--
+ arch/arm64/include/asm/pgtable-prot.h | 7 ++
+ arch/arm64/include/asm/pgtable.h | 39 ++++++-
+ arch/arm64/kernel/Makefile | 2 -
+ arch/arm64/kernel/cpu_errata.c | 2 -
+ arch/arm64/kernel/cpuinfo.c | 177 ++++++++++++++++--------------
+ arch/arm64/kernel/head.S | 16 +--
+ arch/arm64/kernel/image.h | 1 -
+ arch/arm64/kernel/perf_event.c | 23 +---
+ arch/arm64/kernel/perf_regs.c | 2 +-
+ arch/arm64/kernel/smp_spin_table.c | 4 +-
+ arch/arm64/kernel/topology.c | 32 +++---
+ arch/arm64/kernel/traps.c | 4 +-
+ arch/arm64/kernel/vdso.c | 51 +++------
+ arch/arm64/kernel/vmlinux.lds.S | 4 +-
+ arch/arm64/kvm/vgic/vgic-mmio-v3.c | 4 +-
+ arch/arm64/mm/Makefile | 2 +-
+ arch/arm64/mm/numa.c | 2 +-
+ arch/arm64/mm/{dump.c => ptdump.c} | 2 +
+ drivers/acpi/arm64/iort.c | 10 +-
+ drivers/firmware/efi/libstub/Makefile | 1 -
+ drivers/firmware/efi/libstub/arm64-stub.c | 6 +-
+ drivers/perf/hisilicon/hisi_uncore_pmu.h | 1 +
+ 33 files changed, 228 insertions(+), 225 deletions(-)
+ rename arch/arm64/mm/{dump.c => ptdump.c} (99%)
+Merging arm-perf/for-next/perf (2b694fc92a34 perf: arm_dsu: Support DSU ACPI devices)
+$ git merge arm-perf/for-next/perf
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/perf/arm_dsu_pmu.c | 63 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----
+ 1 file changed, 57 insertions(+), 6 deletions(-)
+Merging arm-soc/for-next (97b66548a7cc ARM: Document merges)
+$ git merge arm-soc/for-next
+Auto-merging drivers/mmc/host/Kconfig
+Removing arch/arm/plat-samsung/watchdog-reset.c
+Removing arch/arm/plat-samsung/include/plat/samsung-time.h
+Removing arch/arm/mach-s3c64xx/watchdog-reset.h
+Removing arch/arm/mach-s3c64xx/include/mach/hardware.h
+Removing arch/arm/mach-s3c24xx/setup-camif.c
+Removing arch/arm/mach-s3c24xx/include/mach/io.h
+Removing arch/arm/mach-s3c24xx/include/mach/fb.h
+Removing arch/arm/mach-exynos/include/mach/map.h
+Auto-merging arch/arm/include/debug/brcmstb.S
+Auto-merging arch/arm/Makefile
+Auto-merging arch/arm/Kconfig.debug
+Auto-merging MAINTAINERS
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../devicetree/bindings/arm/bcm/brcm,bcm4708.yaml | 2 +
+ .../devicetree/bindings/arm/omap/prm-inst.txt | 2 +
+ .../devicetree/bindings/arm/samsung/pmu.yaml | 22 +-
+ .../devicetree/bindings/bus/brcm,gisb-arb.txt | 3 +-
+ .../bindings/power/brcm,bcm63xx-power.yaml | 44 +
+ MAINTAINERS | 27 +-
+ arch/arm/Kconfig | 12 +-
+ arch/arm/Kconfig.debug | 18 +-
+ arch/arm/Makefile | 7 +-
+ arch/arm/arm-soc-for-next-contents.txt | 83 ++
+ arch/arm/boot/dts/Makefile | 3 +
+ arch/arm/boot/dts/alpine.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/am335x-moxa-uc-8100-common.dtsi | 427 +++++++
+ arch/arm/boot/dts/am335x-moxa-uc-8100-me-t.dts | 404 +-----
+ arch/arm/boot/dts/am33xx-l4.dtsi | 1 -
+ arch/arm/boot/dts/am33xx.dtsi | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/am4372.dtsi | 2 +
+ arch/arm/boot/dts/am437x-l4.dtsi | 3 +-
+ arch/arm/boot/dts/am43x-epos-evm.dts | 4 +
+ arch/arm/boot/dts/arm-realview-eb.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/arm-realview-pb11mp.dts | 20 +-
+ arch/arm/boot/dts/arm-realview-pbx.dtsi | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/aspeed-bmc-facebook-cmm.dts | 17 +
+ arch/arm/boot/dts/aspeed-bmc-facebook-minipack.dts | 47 +-
+ arch/arm/boot/dts/aspeed-bmc-facebook-wedge40.dts | 5 +-
+ arch/arm/boot/dts/aspeed-bmc-facebook-wedge400.dts | 420 +++++++
+ arch/arm/boot/dts/aspeed-bmc-facebook-yamp.dts | 17 +
+ arch/arm/boot/dts/aspeed-bmc-ibm-rainier.dts | 23 +-
+ arch/arm/boot/dts/aspeed-bmc-opp-mowgli.dts | 662 ++++++++++
+ arch/arm/boot/dts/aspeed-bmc-opp-tacoma.dts | 7 +
+ arch/arm/boot/dts/aspeed-g5.dtsi | 1 -
+ .../boot/dts/ast2500-facebook-netbmc-common.dtsi | 13 -
+ arch/arm/boot/dts/bcm-cygnus.dtsi | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/bcm-nsp.dtsi | 6 +-
+ arch/arm/boot/dts/bcm2711-rpi-4-b.dts | 48 +
+ arch/arm/boot/dts/bcm2711.dtsi | 122 +-
+ arch/arm/boot/dts/bcm53016-meraki-mr32.dts | 197 +++
+ arch/arm/boot/dts/bcm5301x.dtsi | 25 +-
+ arch/arm/boot/dts/bcm958525xmc.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/bcm958625k.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/dra7-l4.dtsi | 1 -
+ arch/arm/boot/dts/exynos3250-monk.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos3250-rinato.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos3250.dtsi | 44 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos4210-i9100.dts | 56 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos4210-origen.dts | 27 +
+ arch/arm/boot/dts/exynos4210-smdkv310.dts | 25 +
+ arch/arm/boot/dts/exynos4210-trats.dts | 186 +--
+ arch/arm/boot/dts/exynos4210-universal_c210.dts | 36 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos4210.dtsi | 38 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos4412-galaxy-s3.dtsi | 42 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos4412-i9300.dts | 6 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos4412-i9305.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos4412-midas.dtsi | 116 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos4412-n710x.dts | 39 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos4412-odroid-common.dtsi | 34 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos4412-odroidu3.dts | 46 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos4412-origen.dts | 25 +
+ arch/arm/boot/dts/exynos4412-smdk4412.dts | 27 +
+ arch/arm/boot/dts/exynos4412-tiny4412.dts | 24 +
+ arch/arm/boot/dts/exynos4412-trats2.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos4412.dtsi | 2 +
+ arch/arm/boot/dts/exynos5.dtsi | 10 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos5250-arndale.dts | 20 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos5250-smdk5250.dts | 16 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos5250-spring.dts | 41 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos5250.dtsi | 52 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos5260.dtsi | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos5410-odroidxu.dts | 8 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos5410-smdk5410.dts | 12 +
+ arch/arm/boot/dts/exynos5410.dtsi | 12 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos5420-smdk5420.dts | 3 +
+ arch/arm/boot/dts/exynos5420.dtsi | 16 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos5422-odroid-core.dtsi | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos5422-odroidxu3-audio.dtsi | 60 +-
+ arch/arm/boot/dts/motorola-mapphone-common.dtsi | 6 +-
+ arch/arm/boot/dts/mps2.dtsi | 10 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap3-cpu-thermal.dtsi | 21 +
+ arch/arm/boot/dts/omap3-n950.dts | 3 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap3.dtsi | 3 +
+ arch/arm/boot/dts/omap34xx.dtsi | 1 +
+ arch/arm/boot/dts/omap36xx.dtsi | 1 +
+ arch/arm/boot/dts/omap4-l4-abe.dtsi | 6 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap4-sdp.dts | 6 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap4.dtsi | 14 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap443x.dtsi | 10 +
+ arch/arm/boot/dts/omap5-l4-abe.dtsi | 6 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap5.dtsi | 6 +
+ arch/arm/boot/dts/prima2.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/qcom-mdm9615.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/r8a7742-iwg21d-q7.dts | 58 +
+ arch/arm/boot/dts/r8a7742-iwg21m.dtsi | 79 +-
+ arch/arm/boot/dts/r8a7742.dtsi | 303 +++++
+ arch/arm/boot/dts/r8a7745-iwg22d-sodimm.dts | 112 +-
+ arch/arm/boot/dts/s5pv210-aries.dtsi | 10 +
+ arch/arm/boot/dts/s5pv210-fascinate4g.dts | 98 ++
+ arch/arm/boot/dts/s5pv210-galaxys.dts | 85 ++
+ arch/arm/boot/dts/spear13xx.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/tango4-common.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/vexpress-v2m-rs1.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/vexpress-v2m.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/vexpress-v2p-ca15-tc1.dts | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/vexpress-v2p-ca15_a7.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/vexpress-v2p-ca9.dts | 6 +-
+ arch/arm/boot/dts/zx296702.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/configs/aspeed_g4_defconfig | 3 +-
+ arch/arm/configs/aspeed_g5_defconfig | 7 +-
+ arch/arm/configs/multi_v7_defconfig | 2 +-
+ arch/arm/configs/realview_defconfig | 18 +-
+ arch/arm/configs/shmobile_defconfig | 5 +-
+ arch/arm/configs/versatile_defconfig | 5 +-
+ arch/arm/include/debug/brcmstb.S | 26 +-
+ arch/arm/mach-bcm/Kconfig | 1 +
+ arch/arm/mach-exynos/Kconfig | 1 -
+ arch/arm/mach-exynos/Makefile | 4 -
+ arch/arm/mach-exynos/common.h | 6 +-
+ arch/arm/mach-exynos/exynos.c | 21 +-
+ arch/arm/mach-exynos/include/mach/map.h | 18 -
+ arch/arm/mach-exynos/platsmp.c | 4 +-
+ arch/arm/mach-exynos/pm.c | 8 +-
+ arch/arm/mach-omap1/include/mach/mux.h | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/Kconfig | 1 +
+ arch/arm/mach-omap2/am33xx.h | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/board-generic.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/clockdomains33xx_data.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/clockdomains81xx_data.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/cm-regbits-33xx.h | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/cm-regbits-54xx.h | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/cm-regbits-7xx.h | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/cm1_54xx.h | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/cm1_7xx.h | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/cm2_54xx.h | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/cm2_7xx.h | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/cm33xx.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/cm33xx.h | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/cm81xx.h | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/display.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/dma.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/l3_2xxx.h | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/l3_3xxx.h | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/l4_2xxx.h | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/omap-iommu.c | 2 +-
+ .../mach-omap2/omap_hwmod_33xx_43xx_common_data.h | 2 -
+ .../omap_hwmod_33xx_43xx_interconnect_data.c | 24 -
+ .../mach-omap2/omap_hwmod_33xx_43xx_ipblock_data.c | 77 --
+ arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod_33xx_data.c | 5 +-
+ arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod_43xx_data.c | 10 -
+ arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod_44xx_data.c | 33 -
+ arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod_54xx_data.c | 33 +-
+ arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod_7xx_data.c | 46 +-
+ arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod_81xx_data.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/omap_opp_data.h | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/omap_phy_internal.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/opp3xxx_data.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/opp4xxx_data.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/pm33xx-core.c | 27 +-
+ arch/arm/mach-omap2/powerdomains33xx_data.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/prcm43xx.h | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/prcm_mpu54xx.h | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/prcm_mpu7xx.h | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/prm-regbits-33xx.h | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/prm33xx.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/prm33xx.h | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/prm54xx.h | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/prm7xx.h | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/scrm54xx.h | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/sleep33xx.S | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/sleep43xx.S | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/ti81xx.h | 2 +-
+ arch/arm/mach-omap2/voltagedomains54xx_data.c | 2 +-
+ arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/Kconfig | 72 +-
+ .../Kconfig => mach-s3c/Kconfig.s3c24xx} | 13 -
+ .../Kconfig => mach-s3c/Kconfig.s3c64xx} | 5 +-
+ arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/Makefile | 16 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/Makefile.boot | 0
+ .../Makefile => mach-s3c/Makefile.s3c24xx} | 22 +-
+ .../Makefile => mach-s3c/Makefile.s3c64xx} | 36 +-
+ .../include/plat => mach-s3c}/adc-core.h | 0
+ arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/adc.c | 4 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/anubis.h | 0
+ .../ata-core.h => mach-s3c/ata-core-s3c64xx.h} | 6 +-
+ .../backlight.h => mach-s3c/backlight-s3c64xx.h} | 6 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/bast-ide.c | 3 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/bast-irq.c | 8 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/bast.h | 0
+ .../common-smdk-s3c24xx.c} | 13 +-
+ .../common-smdk-s3c24xx.h} | 0
+ arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/cpu.c | 21 +-
+ .../{plat-samsung/include/plat => mach-s3c}/cpu.h | 12 -
+ .../cpufreq-utils-s3c24xx.c} | 40 +-
+ .../cpuidle.c => mach-s3c/cpuidle-s3c64xx.c} | 8 +-
+ arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/crag6410.h | 2 +-
+ .../dev-audio.c => mach-s3c/dev-audio-s3c64xx.c} | 9 +-
+ .../dev-backlight-s3c64xx.c} | 6 +-
+ .../dev-uart.c => mach-s3c/dev-uart-s3c64xx.c} | 5 +-
+ arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/dev-uart.c | 2 +-
+ arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/devs.c | 57 +-
+ .../{plat-samsung/include/plat => mach-s3c}/devs.h | 0
+ .../include/mach/dma.h => mach-s3c/dma-s3c24xx.h} | 0
+ .../include/mach/dma.h => mach-s3c/dma-s3c64xx.h} | 0
+ arch/arm/mach-s3c/dma.h | 9 +
+ .../fb-core.h => mach-s3c/fb-core-s3c24xx.h} | 6 +-
+ .../{plat-samsung/include/plat => mach-s3c}/fb.h | 0
+ .../include/plat => mach-s3c}/gpio-cfg-helpers.h | 0
+ .../include/plat => mach-s3c}/gpio-cfg.h | 0
+ .../include/plat => mach-s3c}/gpio-core.h | 2 +-
+ .../gpio-samsung-s3c24xx.h} | 2 +
+ .../gpio-samsung-s3c64xx.h} | 0
+ arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/gpio-samsung.c | 18 +-
+ arch/arm/mach-s3c/gpio-samsung.h | 9 +
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/gta02.h | 2 +-
+ .../{mach-s3c24xx => mach-s3c}/h1940-bluetooth.c | 7 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/h1940.h | 0
+ .../hardware.h => mach-s3c/hardware-s3c24xx.h} | 13 +-
+ .../include/plat => mach-s3c}/iic-core.h | 0
+ arch/arm/mach-s3c/include/mach/io-s3c24xx.h | 50 +
+ arch/arm/mach-s3c/include/mach/io.h | 8 +
+ .../include/mach/irqs-s3c24xx.h} | 0
+ .../include/mach/irqs-s3c64xx.h} | 0
+ arch/arm/mach-s3c/include/mach/irqs.h | 9 +
+ .../plat => mach-s3c/include/mach}/map-base.h | 0
+ arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/init.c | 4 +-
+ .../{mach-s3c24xx => mach-s3c}/iotiming-s3c2410.c | 14 +-
+ .../{mach-s3c24xx => mach-s3c}/iotiming-s3c2412.c | 6 +-
+ .../irq-pm.c => mach-s3c/irq-pm-s3c24xx.c} | 16 +-
+ .../irq-pm.c => mach-s3c/irq-pm-s3c64xx.c} | 8 +-
+ arch/arm/mach-s3c/irq-s3c24xx-fiq-exports.c | 9 +
+ .../arm/mach-s3c/irq-s3c24xx-fiq.S | 10 +-
+ .../irqchip => arch/arm/mach-s3c}/irq-s3c24xx.c | 23 +-
+ .../irq-uart.h => mach-s3c/irq-uart-s3c64xx.h} | 0
+ .../include/plat => mach-s3c}/keypad.h | 0
+ .../arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-amlm5900.c | 41 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-anubis.c | 17 +-
+ arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-anw6410.c | 23 +-
+ .../{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-at2440evb.c | 31 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-bast.c | 25 +-
+ .../mach-crag6410-module.c | 7 +-
+ .../arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-crag6410.c | 37 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-gta02.c | 60 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-h1940.c | 73 +-
+ arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-hmt.c | 19 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-jive.c | 30 +-
+ .../arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-mini2440.c | 45 +-
+ .../arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-mini6410.c | 30 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-n30.c | 39 +-
+ arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-ncp.c | 17 +-
+ .../arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-nexcoder.c | 23 +-
+ .../{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-osiris-dvs.c | 4 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-osiris.c | 27 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-otom.c | 19 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-qt2410.c | 41 +-
+ .../arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-real6410.c | 26 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-rx1950.c | 60 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-rx3715.c | 29 +-
+ .../{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-s3c2416-dt.c | 8 +-
+ .../{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-s3c64xx-dt.c | 23 +-
+ arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-smartq.c | 21 +-
+ arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-smartq.h | 0
+ arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-smartq5.c | 20 +-
+ arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-smartq7.c | 20 +-
+ .../arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-smdk2410.c | 19 +-
+ .../arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-smdk2413.c | 30 +-
+ .../arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-smdk2416.c | 28 +-
+ .../arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-smdk2440.c | 30 +-
+ .../arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-smdk2443.c | 19 +-
+ .../arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-smdk6400.c | 17 +-
+ .../arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-smdk6410.c | 35 +-
+ .../{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-tct_hammer.c | 27 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-vr1000.c | 18 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-vstms.c | 23 +-
+ .../include/plat => mach-s3c}/map-s3c.h | 12 +-
+ .../include/mach/map.h => mach-s3c/map-s3c24xx.h} | 6 +-
+ .../include/mach/map.h => mach-s3c/map-s3c64xx.h} | 4 +-
+ .../include/plat => mach-s3c}/map-s5p.h | 4 +-
+ arch/arm/mach-s3c/map.h | 9 +
+ .../nand-core.h => mach-s3c/nand-core-s3c24xx.h} | 6 +-
+ .../onenand-core-s3c64xx.h} | 6 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/osiris.h | 0
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/otom.h | 0
+ arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/pl080.c | 6 +-
+ arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/platformdata.c | 4 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/pll-s3c2410.c | 4 +-
+ .../pll-s3c2440-12000000.c | 4 +-
+ .../pll-s3c2440-16934400.c | 4 +-
+ arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/pm-common.c | 4 +-
+ arch/arm/mach-s3c/pm-common.h | 40 +
+ .../mach/pm-core.h => mach-s3c/pm-core-s3c24xx.h} | 10 +-
+ .../mach/pm-core.h => mach-s3c/pm-core-s3c64xx.h} | 50 +-
+ arch/arm/mach-s3c/pm-core.h | 9 +
+ arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/pm-gpio.c | 6 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/pm-h1940.S | 5 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/pm-s3c2410.c | 11 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/pm-s3c2412.c | 12 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/pm-s3c2416.c | 6 +-
+ .../{mach-s3c24xx/pm.c => mach-s3c/pm-s3c24xx.c} | 14 +-
+ .../{mach-s3c64xx/pm.c => mach-s3c/pm-s3c64xx.c} | 74 +-
+ arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/pm.c | 20 +-
+ .../{plat-samsung/include/plat => mach-s3c}/pm.h | 2 +-
+ .../include/plat => mach-s3c}/pwm-core.h | 0
+ .../include/plat => mach-s3c}/regs-adc.h | 0
+ .../regs-clock.h => mach-s3c/regs-clock-s3c24xx.h} | 2 +
+ .../regs-clock.h => mach-s3c/regs-clock-s3c64xx.h} | 0
+ arch/arm/mach-s3c/regs-clock.h | 9 +
+ .../regs-dsc.h => mach-s3c/regs-dsc-s3c24xx.h} | 6 +-
+ .../regs-gpio-memport-s3c64xx.h} | 0
+ .../regs-gpio.h => mach-s3c/regs-gpio-s3c24xx.h} | 2 +
+ .../regs-gpio.h => mach-s3c/regs-gpio-s3c64xx.h} | 0
+ arch/arm/mach-s3c/regs-gpio.h | 9 +
+ .../regs-irq.h => mach-s3c/regs-irq-s3c24xx.h} | 2 +
+ .../regs-irq.h => mach-s3c/regs-irq-s3c64xx.h} | 0
+ arch/arm/mach-s3c/regs-irq.h | 9 +
+ .../include/plat => mach-s3c}/regs-irqtype.h | 0
+ .../regs-mem.h => mach-s3c/regs-mem-s3c24xx.h} | 2 +
+ .../regs-modem.h => mach-s3c/regs-modem-s3c64xx.h} | 0
+ .../include/mach => mach-s3c}/regs-s3c2443-clock.h | 50 +
+ .../regs-srom.h => mach-s3c/regs-srom-s3c64xx.h} | 0
+ .../regs-sys.h => mach-s3c/regs-sys-s3c64xx.h} | 0
+ .../regs-syscon-power-s3c64xx.h} | 0
+ .../regs-usb-hsotg-phy-s3c64xx.h} | 0
+ .../rtc-core.h => mach-s3c/rtc-core-s3c24xx.h} | 6 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/s3c2410.c | 21 +-
+ .../arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/s3c2412-power.h | 0
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/s3c2412.c | 24 +-
+ .../include/mach => mach-s3c}/s3c2412.h | 2 +
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/s3c2416.c | 34 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/s3c2440.c | 17 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/s3c2442.c | 17 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/s3c2443.c | 28 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/s3c244x.c | 20 +-
+ .../{mach-s3c24xx/common.c => mach-s3c/s3c24xx.c} | 31 +-
+ .../{mach-s3c24xx/common.h => mach-s3c/s3c24xx.h} | 26 +-
+ arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/s3c6400.c | 16 +-
+ arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/s3c6410.c | 21 +-
+ .../{mach-s3c64xx/common.c => mach-s3c/s3c64xx.c} | 47 +-
+ .../{mach-s3c64xx/common.h => mach-s3c/s3c64xx.h} | 17 +-
+ .../include/plat => mach-s3c}/sdhci.h | 2 +-
+ .../setup-fb-24bpp-s3c64xx.c} | 6 +-
+ .../setup-i2c.c => mach-s3c/setup-i2c-s3c24xx.c} | 8 +-
+ .../setup-i2c0.c => mach-s3c/setup-i2c0-s3c64xx.c} | 4 +-
+ .../setup-i2c1.c => mach-s3c/setup-i2c1-s3c64xx.c} | 4 +-
+ .../setup-ide.c => mach-s3c/setup-ide-s3c64xx.c} | 9 +-
+ .../setup-keypad-s3c64xx.c} | 6 +-
+ .../setup-sdhci-gpio-s3c24xx.c} | 7 +-
+ .../setup-sdhci-gpio-s3c64xx.c} | 6 +-
+ .../setup-spi.c => mach-s3c/setup-spi-s3c24xx.c} | 6 +-
+ .../setup-spi.c => mach-s3c/setup-spi-s3c64xx.c} | 5 +-
+ .../setup-ts.c => mach-s3c/setup-ts-s3c24xx.c} | 8 +-
+ .../setup-usb-phy-s3c64xx.c} | 12 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/simtec-audio.c | 11 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/simtec-nor.c | 2 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/simtec-pm.c | 10 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/simtec-usb.c | 6 +-
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/simtec.h | 0
+ .../arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/sleep-s3c2410.S | 9 +-
+ .../arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/sleep-s3c2412.S | 5 +-
+ .../sleep.S => mach-s3c/sleep-s3c24xx.S} | 7 +-
+ .../sleep.S => mach-s3c/sleep-s3c64xx.S} | 4 +-
+ .../spi-core.h => mach-s3c/spi-core-s3c24xx.h} | 6 +-
+ .../include/plat => mach-s3c}/usb-phy.h | 0
+ arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/vr1000.h | 0
+ arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/wakeup-mask.c | 4 +-
+ .../include/plat => mach-s3c}/wakeup-mask.h | 0
+ arch/arm/mach-s3c24xx/include/mach/fb.h | 2 -
+ arch/arm/mach-s3c24xx/include/mach/io.h | 212 ----
+ arch/arm/mach-s3c24xx/setup-camif.c | 67 -
+ arch/arm/mach-s3c64xx/include/mach/hardware.h | 17 -
+ arch/arm/mach-s3c64xx/watchdog-reset.h | 16 -
+ arch/arm/mach-s5pv210/Kconfig | 2 +-
+ arch/arm/mach-s5pv210/Makefile | 7 -
+ arch/arm/mach-s5pv210/pm.c | 51 +-
+ arch/arm/mach-s5pv210/regs-clock.h | 4 +-
+ arch/arm/mach-s5pv210/s5pv210.c | 2 -
+ arch/arm/plat-samsung/include/plat/samsung-time.h | 26 -
+ arch/arm/plat-samsung/watchdog-reset.c | 93 --
+ arch/arm64/Kconfig.platforms | 1 -
+ arch/arm64/boot/dts/amazon/alpine-v2.dtsi | 2 +-
+ arch/arm64/boot/dts/arm/juno-motherboard.dtsi | 2 +-
+ arch/arm64/boot/dts/arm/rtsm_ve-motherboard.dtsi | 2 +-
+ arch/arm64/boot/dts/broadcom/northstar2/ns2.dtsi | 2 +-
+ .../boot/dts/broadcom/stingray/bcm958742-base.dtsi | 2 +-
+ .../arm64/boot/dts/broadcom/stingray/stingray.dtsi | 2 +-
+ .../boot/dts/exynos/exynos5433-tm2-common.dtsi | 4 +-
+ arch/arm64/boot/dts/exynos/exynos5433.dtsi | 6 +-
+ arch/arm64/boot/dts/renesas/Makefile | 1 +
+ arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a774a1.dtsi | 38 +
+ .../boot/dts/renesas/r8a774b1-hihope-rzg2n-ex.dts | 5 +
+ arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a774b1.dtsi | 38 +
+ arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a774c0.dtsi | 19 +
+ .../r8a774e1-hihope-rzg2h-ex-idk-1110wr.dts | 15 +
+ .../boot/dts/renesas/r8a774e1-hihope-rzg2h.dts | 15 +
+ arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a774e1.dtsi | 1294 +++++++++++++++++++-
+ arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a77961.dtsi | 483 +++++++-
+ arch/arm64/boot/dts/renesas/ulcb.dtsi | 1 +
+ arch/arm64/configs/defconfig | 7 +
+ arch/mips/boot/dts/brcm/bcm63268.dtsi | 6 +
+ arch/mips/boot/dts/brcm/bcm6328.dtsi | 6 +
+ arch/mips/boot/dts/brcm/bcm6362.dtsi | 6 +
+ drivers/bus/brcmstb_gisb.c | 100 +-
+ drivers/clk/samsung/clk-s3c2410-dclk.c | 15 +-
+ drivers/clk/samsung/clk-s3c2410.c | 1 +
+ drivers/clk/samsung/clk-s3c2412.c | 1 +
+ drivers/clk/samsung/clk-s3c2443.c | 1 +
+ drivers/clk/samsung/clk-s3c64xx.c | 1 +
+ drivers/cpufreq/Kconfig.arm | 2 -
+ drivers/cpufreq/s3c2410-cpufreq.c | 10 +-
+ drivers/cpufreq/s3c2412-cpufreq.c | 44 +-
+ drivers/cpufreq/s3c2440-cpufreq.c | 29 +-
+ drivers/cpufreq/s3c24xx-cpufreq-debugfs.c | 2 +-
+ drivers/cpufreq/s3c24xx-cpufreq.c | 14 +-
+ drivers/cpufreq/scmi-cpufreq.c | 6 +-
+ drivers/firmware/Kconfig | 2 +-
+ drivers/firmware/Makefile | 2 +-
+ drivers/firmware/arm_scmi/Makefile | 6 +-
+ drivers/firmware/arm_scmi/bus.c | 6 +-
+ drivers/firmware/arm_scmi/clock.c | 9 +-
+ drivers/firmware/arm_scmi/common.h | 26 +-
+ drivers/firmware/arm_scmi/driver.c | 31 +-
+ drivers/firmware/arm_scmi/mailbox.c | 4 +-
+ drivers/firmware/arm_scmi/notify.c | 2 +-
+ drivers/firmware/arm_scmi/perf.c | 9 +-
+ drivers/firmware/arm_scmi/power.c | 9 +-
+ drivers/firmware/arm_scmi/reset.c | 9 +-
+ drivers/firmware/arm_scmi/sensors.c | 9 +-
+ drivers/firmware/arm_scmi/smc.c | 2 +-
+ drivers/firmware/arm_scmi/system.c | 131 ++
+ drivers/firmware/smccc/smccc.c | 2 +
+ drivers/hwmon/s3c-hwmon.c | 2 +-
+ drivers/input/touchscreen/s3c2410_ts.c | 37 +-
+ drivers/irqchip/Makefile | 1 -
+ drivers/leds/leds-s3c24xx.c | 2 -
+ drivers/memory/Kconfig | 51 +-
+ drivers/memory/Makefile | 2 +-
+ drivers/memory/brcmstb_dpfe.c | 46 +-
+ drivers/memory/emif.c | 33 +-
+ drivers/memory/fsl-corenet-cf.c | 6 +-
+ drivers/memory/omap-gpmc.c | 272 ++--
+ drivers/memory/renesas-rpc-if.c | 4 +-
+ drivers/memory/samsung/exynos5422-dmc.c | 108 +-
+ drivers/memory/tegra/tegra124.c | 1 -
+ drivers/memory/tegra/tegra186-emc.c | 10 +-
+ drivers/memory/tegra/tegra210-emc-cc-r21021.c | 2 +-
+ drivers/memory/tegra/tegra210.c | 2 +-
+ drivers/mmc/host/Kconfig | 2 +-
+ drivers/mmc/host/s3cmci.c | 72 +-
+ drivers/power/supply/s3c_adc_battery.c | 2 +-
+ drivers/pwm/Kconfig | 2 +-
+ drivers/soc/bcm/Kconfig | 10 +
+ drivers/soc/bcm/Makefile | 1 +
+ drivers/soc/bcm/bcm63xx/Kconfig | 12 +
+ drivers/soc/bcm/bcm63xx/Makefile | 2 +
+ drivers/soc/bcm/bcm63xx/bcm63xx-power.c | 378 ++++++
+ drivers/soc/bcm/brcmstb/biuctrl.c | 105 +-
+ drivers/soc/renesas/Kconfig | 114 +-
+ drivers/soc/samsung/Kconfig | 48 +-
+ drivers/soc/samsung/Makefile | 3 +
+ .../soc/samsung/s3c-pm-check.c | 2 +-
+ .../soc/samsung/s3c-pm-debug.c | 26 +-
+ drivers/soc/ti/omap_prm.c | 274 ++++-
+ drivers/soc/ti/pm33xx.c | 47 +-
+ drivers/soc/versatile/soc-integrator.c | 2 +-
+ drivers/spi/Kconfig | 2 +-
+ drivers/spi/Makefile | 1 -
+ .../regs-spi.h => drivers/spi/spi-s3c24xx-regs.h | 9 +-
+ drivers/spi/spi-s3c24xx.c | 28 +-
+ drivers/tee/optee/core.c | 7 +
+ drivers/tee/optee/optee_msg.h | 21 +
+ drivers/tee/optee/optee_private.h | 1 +
+ drivers/tee/optee/optee_smc.h | 3 +
+ drivers/tee/optee/rpc.c | 95 ++
+ drivers/tee/tee_core.c | 49 +-
+ drivers/tee/tee_shm.c | 32 +-
+ drivers/tty/serial/Kconfig | 2 +-
+ drivers/usb/gadget/udc/s3c-hsudc.c | 55 +-
+ drivers/usb/gadget/udc/s3c2410_udc.c | 34 +-
+ drivers/usb/gadget/udc/s3c2410_udc.h | 1 +
+ .../usb/gadget/udc/s3c2410_udc_regs.h | 0
+ .../video/fbdev/s3c2410fb-regs-lcd.h | 28 +-
+ drivers/video/fbdev/s3c2410fb.c | 16 +-
+ drivers/watchdog/Kconfig | 10 +-
+ include/dt-bindings/soc/bcm6318-pm.h | 17 +
+ include/dt-bindings/soc/bcm63268-pm.h | 21 +
+ include/dt-bindings/soc/bcm6328-pm.h | 17 +
+ include/dt-bindings/soc/bcm6362-pm.h | 21 +
+ include/linux/clk/samsung.h | 56 +
+ include/linux/platform_data/clk-s3c2410.h | 19 +
+ .../linux/platform_data}/fb-s3c2410.h | 33 +-
+ include/linux/platform_data/mmc-s3cmci.h | 2 +
+ include/linux/platform_data/pm33xx.h | 3 -
+ include/linux/platform_data/s3c-hsudc.h | 2 +
+ include/linux/scmi_protocol.h | 32 +-
+ .../adc.h => include/linux/soc/samsung/s3c-adc.h | 6 +-
+ .../linux/soc/samsung/s3c-cpu-freq.h | 4 +
+ .../linux/soc/samsung/s3c-cpufreq-core.h | 14 +-
+ .../linux/soc/samsung/s3c-pm.h | 69 +-
+ .../linux/spi/s3c24xx-fiq.h | 10 +
+ include/linux/spi/s3c24xx.h | 2 +-
+ include/linux/tee_drv.h | 3 +
+ include/media/drv-intf/s3c_camif.h | 4 -
+ include/uapi/linux/tee.h | 13 +
+ sound/soc/samsung/Kconfig | 2 +-
+ sound/soc/samsung/h1940_uda1380.c | 71 +-
+ sound/soc/samsung/neo1973_wm8753.c | 85 +-
+ sound/soc/samsung/rx1950_uda1380.c | 72 +-
+ sound/soc/samsung/s3c-i2s-v2.c | 3 +-
+ sound/soc/samsung/s3c-i2s-v2.h | 3 +-
+ sound/soc/samsung/s3c2412-i2s.c | 9 +-
+ sound/soc/samsung/s3c24xx-i2s.c | 7 -
+ 507 files changed, 9442 insertions(+), 3808 deletions(-)
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/power/brcm,bcm63xx-power.yaml
+ create mode 100644 arch/arm/arm-soc-for-next-contents.txt
+ create mode 100644 arch/arm/boot/dts/am335x-moxa-uc-8100-common.dtsi
+ create mode 100644 arch/arm/boot/dts/aspeed-bmc-facebook-wedge400.dts
+ create mode 100644 arch/arm/boot/dts/aspeed-bmc-opp-mowgli.dts
+ create mode 100644 arch/arm/boot/dts/bcm53016-meraki-mr32.dts
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-exynos/include/mach/map.h
+ rename arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/Kconfig (69%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/Kconfig => mach-s3c/Kconfig.s3c24xx} (97%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/Kconfig => mach-s3c/Kconfig.s3c64xx} (98%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/Makefile (62%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/Makefile.boot (100%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/Makefile => mach-s3c/Makefile.s3c24xx} (81%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/Makefile => mach-s3c/Makefile.s3c64xx} (56%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung/include/plat => mach-s3c}/adc-core.h (100%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/adc.c (99%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/anubis.h (100%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/ata-core.h => mach-s3c/ata-core-s3c64xx.h} (78%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/backlight.h => mach-s3c/backlight-s3c64xx.h} (78%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/bast-ide.c (97%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/bast-irq.c (95%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/bast.h (100%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/common-smdk.c => mach-s3c/common-smdk-s3c24xx.c} (96%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/common-smdk.h => mach-s3c/common-smdk-s3c24xx.h} (100%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/cpu.c (62%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung/include/plat => mach-s3c}/cpu.h (89%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/cpufreq-utils.c => mach-s3c/cpufreq-utils-s3c24xx.c} (68%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/cpuidle.c => mach-s3c/cpuidle-s3c64xx.c} (92%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/crag6410.h (95%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/dev-audio.c => mach-s3c/dev-audio-s3c64xx.c} (97%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/dev-backlight.c => mach-s3c/dev-backlight-s3c64xx.c} (98%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/dev-uart.c => mach-s3c/dev-uart-s3c64xx.c} (95%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/dev-uart.c (97%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/devs.c (96%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung/include/plat => mach-s3c}/devs.h (100%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/include/mach/dma.h => mach-s3c/dma-s3c24xx.h} (100%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/include/mach/dma.h => mach-s3c/dma-s3c64xx.h} (100%)
+ create mode 100644 arch/arm/mach-s3c/dma.h
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/fb-core.h => mach-s3c/fb-core-s3c24xx.h} (78%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung/include/plat => mach-s3c}/fb.h (100%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung/include/plat => mach-s3c}/gpio-cfg-helpers.h (100%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung/include/plat => mach-s3c}/gpio-cfg.h (100%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung/include/plat => mach-s3c}/gpio-core.h (99%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/include/mach/gpio-samsung.h => mach-s3c/gpio-samsung-s3c24xx.h} (99%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/include/mach/gpio-samsung.h => mach-s3c/gpio-samsung-s3c64xx.h} (100%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/gpio-samsung.c (99%)
+ create mode 100644 arch/arm/mach-s3c/gpio-samsung.h
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/gta02.h (94%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/h1940-bluetooth.c (96%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/h1940.h (100%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/include/mach/hardware.h => mach-s3c/hardware-s3c24xx.h} (54%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung/include/plat => mach-s3c}/iic-core.h (100%)
+ create mode 100644 arch/arm/mach-s3c/include/mach/io-s3c24xx.h
+ create mode 100644 arch/arm/mach-s3c/include/mach/io.h
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/include/mach/irqs.h => mach-s3c/include/mach/irqs-s3c24xx.h} (100%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/include/mach/irqs.h => mach-s3c/include/mach/irqs-s3c64xx.h} (100%)
+ create mode 100644 arch/arm/mach-s3c/include/mach/irqs.h
+ rename arch/arm/{plat-samsung/include/plat => mach-s3c/include/mach}/map-base.h (100%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/init.c (98%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/iotiming-s3c2410.c (97%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/iotiming-s3c2412.c (98%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/irq-pm.c => mach-s3c/irq-pm-s3c24xx.c} (93%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/irq-pm.c => mach-s3c/irq-pm-s3c64xx.c} (97%)
+ create mode 100644 arch/arm/mach-s3c/irq-s3c24xx-fiq-exports.c
+ rename drivers/spi/spi-s3c24xx-fiq.S => arch/arm/mach-s3c/irq-s3c24xx-fiq.S (94%)
+ rename {drivers/irqchip => arch/arm/mach-s3c}/irq-s3c24xx.c (99%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/irq-uart.h => mach-s3c/irq-uart-s3c64xx.h} (100%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung/include/plat => mach-s3c}/keypad.h (100%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-amlm5900.c (83%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-anubis.c (97%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-anw6410.c (93%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-at2440evb.c (87%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-bast.c (97%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-crag6410-module.c (98%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-crag6410.c (97%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-gta02.c (89%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-h1940.c (92%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-hmt.c (95%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-jive.c (97%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-mini2440.c (94%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-mini6410.c (95%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-n30.c (94%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-ncp.c (87%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-nexcoder.c (90%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-osiris-dvs.c (98%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-osiris.c (96%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-otom.c (88%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-qt2410.c (88%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-real6410.c (95%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-rx1950.c (92%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-rx3715.c (89%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-s3c2416-dt.c (92%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-s3c64xx-dt.c (70%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-smartq.c (96%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-smartq.h (100%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-smartq5.c (91%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-smartq7.c (92%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-smdk2410.c (86%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-smdk2413.c (86%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-smdk2416.c (93%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-smdk2440.c (87%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-smdk2443.c (90%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-smdk6400.c (87%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/mach-smdk6410.c (97%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-tct_hammer.c (81%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-vr1000.c (96%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/mach-vstms.c (88%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung/include/plat => mach-s3c}/map-s3c.h (87%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/include/mach/map.h => mach-s3c/map-s3c24xx.h} (97%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/include/mach/map.h => mach-s3c/map-s3c64xx.h} (98%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung/include/plat => mach-s3c}/map-s5p.h (85%)
+ create mode 100644 arch/arm/mach-s3c/map.h
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/nand-core.h => mach-s3c/nand-core-s3c24xx.h} (77%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/onenand-core.h => mach-s3c/onenand-core-s3c64xx.h} (82%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/osiris.h (100%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/otom.h (100%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/pl080.c (98%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/platformdata.c (96%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/pll-s3c2410.c (97%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/pll-s3c2440-12000000.c (97%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/pll-s3c2440-16934400.c (98%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/pm-common.c (95%)
+ create mode 100644 arch/arm/mach-s3c/pm-common.h
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/include/mach/pm-core.h => mach-s3c/pm-core-s3c24xx.h} (94%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/include/mach/pm-core.h => mach-s3c/pm-core-s3c64xx.h} (58%)
+ create mode 100644 arch/arm/mach-s3c/pm-core.h
+ rename arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/pm-gpio.c (99%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/pm-h1940.S (80%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/pm-s3c2410.c (96%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/pm-s3c2412.c (94%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/pm-s3c2416.c (95%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/pm.c => mach-s3c/pm-s3c24xx.c} (93%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/pm.c => mach-s3c/pm-s3c64xx.c} (81%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/pm.c (94%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung/include/plat => mach-s3c}/pm.h (98%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung/include/plat => mach-s3c}/pwm-core.h (100%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung/include/plat => mach-s3c}/regs-adc.h (100%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/include/mach/regs-clock.h => mach-s3c/regs-clock-s3c24xx.h} (99%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/include/mach/regs-clock.h => mach-s3c/regs-clock-s3c64xx.h} (100%)
+ create mode 100644 arch/arm/mach-s3c/regs-clock.h
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/regs-dsc.h => mach-s3c/regs-dsc-s3c24xx.h} (77%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/regs-gpio-memport.h => mach-s3c/regs-gpio-memport-s3c64xx.h} (100%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/include/mach/regs-gpio.h => mach-s3c/regs-gpio-s3c24xx.h} (99%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/include/mach/regs-gpio.h => mach-s3c/regs-gpio-s3c64xx.h} (100%)
+ create mode 100644 arch/arm/mach-s3c/regs-gpio.h
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/include/mach/regs-irq.h => mach-s3c/regs-irq-s3c24xx.h} (98%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/include/mach/regs-irq.h => mach-s3c/regs-irq-s3c64xx.h} (100%)
+ create mode 100644 arch/arm/mach-s3c/regs-irq.h
+ rename arch/arm/{plat-samsung/include/plat => mach-s3c}/regs-irqtype.h (100%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/regs-mem.h => mach-s3c/regs-mem-s3c24xx.h} (98%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/regs-modem.h => mach-s3c/regs-modem-s3c64xx.h} (100%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/include/mach => mach-s3c}/regs-s3c2443-clock.h (81%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/regs-srom.h => mach-s3c/regs-srom-s3c64xx.h} (100%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/regs-sys.h => mach-s3c/regs-sys-s3c64xx.h} (100%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/regs-syscon-power.h => mach-s3c/regs-syscon-power-s3c64xx.h} (100%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/regs-usb-hsotg-phy.h => mach-s3c/regs-usb-hsotg-phy-s3c64xx.h} (100%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/include/mach/rtc-core.h => mach-s3c/rtc-core-s3c24xx.h} (81%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/s3c2410.c (90%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/s3c2412-power.h (100%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/s3c2412.c (93%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/include/mach => mach-s3c}/s3c2412.h (96%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/s3c2416.c (86%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/s3c2440.c (85%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/s3c2442.c (82%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/s3c2443.c (86%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/s3c244x.c (91%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/common.c => mach-s3c/s3c24xx.c} (97%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/common.h => mach-s3c/s3c24xx.h} (85%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/s3c6400.c (88%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx => mach-s3c}/s3c6410.c (87%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/common.c => mach-s3c/s3c64xx.c} (92%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/common.h => mach-s3c/s3c64xx.h} (80%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung/include/plat => mach-s3c}/sdhci.h (99%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/setup-fb-24bpp.c => mach-s3c/setup-fb-24bpp-s3c64xx.c} (86%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/setup-i2c.c => mach-s3c/setup-i2c-s3c24xx.c} (79%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/setup-i2c0.c => mach-s3c/setup-i2c0-s3c64xx.c} (90%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/setup-i2c1.c => mach-s3c/setup-i2c1-s3c64xx.c} (90%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/setup-ide.c => mach-s3c/setup-ide-s3c64xx.c} (89%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/setup-keypad.c => mach-s3c/setup-keypad-s3c64xx.c} (86%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/setup-sdhci-gpio.c => mach-s3c/setup-sdhci-gpio-s3c24xx.c} (89%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/setup-sdhci-gpio.c => mach-s3c/setup-sdhci-gpio-s3c64xx.c} (95%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/setup-spi.c => mach-s3c/setup-spi-s3c24xx.c} (85%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/setup-spi.c => mach-s3c/setup-spi-s3c64xx.c} (83%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/setup-ts.c => mach-s3c/setup-ts-s3c24xx.c} (81%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/setup-usb-phy.c => mach-s3c/setup-usb-phy-s3c64xx.c} (92%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/simtec-audio.c (86%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/simtec-nor.c (98%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/simtec-pm.c (91%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/simtec-usb.c (96%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/simtec.h (100%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/sleep-s3c2410.S (90%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/sleep-s3c2412.S (93%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/sleep.S => mach-s3c/sleep-s3c24xx.S} (92%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c64xx/sleep.S => mach-s3c/sleep-s3c64xx.S} (97%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx/spi-core.h => mach-s3c/spi-core-s3c24xx.h} (81%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung/include/plat => mach-s3c}/usb-phy.h (100%)
+ rename arch/arm/{mach-s3c24xx => mach-s3c}/vr1000.h (100%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung => mach-s3c}/wakeup-mask.c (94%)
+ rename arch/arm/{plat-samsung/include/plat => mach-s3c}/wakeup-mask.h (100%)
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-s3c24xx/include/mach/fb.h
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-s3c24xx/include/mach/io.h
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-s3c24xx/setup-camif.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-s3c64xx/include/mach/hardware.h
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-s3c64xx/watchdog-reset.h
+ delete mode 100644 arch/arm/plat-samsung/include/plat/samsung-time.h
+ delete mode 100644 arch/arm/plat-samsung/watchdog-reset.c
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a774e1-hihope-rzg2h-ex-idk-1110wr.dts
+ create mode 100644 drivers/firmware/arm_scmi/system.c
+ create mode 100644 drivers/soc/bcm/bcm63xx/Kconfig
+ create mode 100644 drivers/soc/bcm/bcm63xx/Makefile
+ create mode 100644 drivers/soc/bcm/bcm63xx/bcm63xx-power.c
+ rename arch/arm/plat-samsung/pm-check.c => drivers/soc/samsung/s3c-pm-check.c (99%)
+ rename arch/arm/plat-samsung/pm-debug.c => drivers/soc/samsung/s3c-pm-debug.c (78%)
+ rename arch/arm/plat-samsung/include/plat/regs-spi.h => drivers/spi/spi-s3c24xx-regs.h (89%)
+ rename arch/arm/plat-samsung/include/plat/regs-udc.h => drivers/usb/gadget/udc/s3c2410_udc_regs.h (100%)
+ rename arch/arm/mach-s3c24xx/include/mach/regs-lcd.h => drivers/video/fbdev/s3c2410fb-regs-lcd.h (84%)
+ create mode 100644 include/dt-bindings/soc/bcm6318-pm.h
+ create mode 100644 include/dt-bindings/soc/bcm63268-pm.h
+ create mode 100644 include/dt-bindings/soc/bcm6328-pm.h
+ create mode 100644 include/dt-bindings/soc/bcm6362-pm.h
+ create mode 100644 include/linux/clk/samsung.h
+ create mode 100644 include/linux/platform_data/clk-s3c2410.h
+ rename {arch/arm/plat-samsung/include/plat => include/linux/platform_data}/fb-s3c2410.h (57%)
+ rename arch/arm/plat-samsung/include/plat/adc.h => include/linux/soc/samsung/s3c-adc.h (85%)
+ rename arch/arm/plat-samsung/include/plat/cpu-freq.h => include/linux/soc/samsung/s3c-cpu-freq.h (97%)
+ rename arch/arm/plat-samsung/include/plat/cpu-freq-core.h => include/linux/soc/samsung/s3c-cpufreq-core.h (95%)
+ rename arch/arm/plat-samsung/include/plat/pm-common.h => include/linux/soc/samsung/s3c-pm.h (55%)
+ rename drivers/spi/spi-s3c24xx-fiq.h => include/linux/spi/s3c24xx-fiq.h (66%)
+Merging amlogic/for-next (c943b84fab78 Merge branch 'v5.10/dt64' into tmp/aml-rebuild)
+$ git merge amlogic/for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../boot/dts/amlogic/meson-g12b-khadas-vim3.dtsi | 88 --------------------
+ arch/arm64/boot/dts/amlogic/meson-khadas-vim3.dtsi | 94 +++++++++++++++++++++-
+ 2 files changed, 92 insertions(+), 90 deletions(-)
+Merging aspeed/for-next (315d4a38c4b6 ARM: config: aspeed_g5: Enable IBM OP Panel driver)
+$ git merge aspeed/for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+Merging at91/at91-next (d1f170f8447d Merge branches 'at91-soc' and 'at91-dt' into at91-next)
+$ git merge at91/at91-next
+Auto-merging arch/arm/boot/dts/Makefile
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../devicetree/bindings/arm/atmel-at91.yaml | 1 +
+ arch/arm/boot/dts/Makefile | 1 +
+ arch/arm/boot/dts/animeo_ip.dts | 3 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91-ariag25.dts | 3 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91-ariettag25.dts | 3 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91-cosino.dtsi | 3 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91-cosino_mega2560.dts | 1 +
+ arch/arm/boot/dts/at91-foxg20.dts | 3 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91-kizbox.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91-kizbox2-common.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91-kizboxmini-common.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91-linea.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91-qil_a9260.dts | 3 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91-sam9_l9260.dts | 3 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91-sama5d3_xplained.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91-sama5d4_ma5d4.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91-sama5d4_xplained.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91-sama5d4ek.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91-som60.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91-vinco.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91-wb45n.dtsi | 3 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91-wb50n.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91rm9200.dtsi | 11 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91rm9200ek.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91sam9260.dtsi | 11 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91sam9260ek.dts | 3 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91sam9261.dtsi | 10 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91sam9261ek.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91sam9263.dtsi | 15 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91sam9263ek.dts | 3 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91sam9g20.dtsi | 5 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91sam9g20ek_common.dtsi | 3 +-
+ .../boot/dts/at91sam9g25-gardena-smart-gateway.dts | 158 +++++++++++++++++++++
+ arch/arm/boot/dts/at91sam9g45.dtsi | 12 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91sam9m10g45ek.dts | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91sam9n12.dtsi | 10 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91sam9n12ek.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91sam9rl.dtsi | 10 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91sam9rlek.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91sam9x5.dtsi | 12 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91sam9x5cm.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/at91sam9x5ek.dtsi | 2 +
+ arch/arm/boot/dts/at91sam9xe.dtsi | 3 +
+ arch/arm/boot/dts/ethernut5.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/mpa1600.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/pm9g45.dts | 3 +-
+ arch/arm/boot/dts/sam9x60.dtsi | 10 +-
+ arch/arm/boot/dts/sama5d2.dtsi | 19 ++-
+ arch/arm/boot/dts/sama5d3.dtsi | 8 +-
+ arch/arm/boot/dts/sama5d3xcm.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/sama5d3xcm_cmp.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/sama5d4.dtsi | 8 +-
+ arch/arm/boot/dts/tny_a9260_common.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/tny_a9263.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/usb_a9260.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/usb_a9263.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/usb_a9g20_common.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/mach-at91/pm.c | 97 +++++++++++--
+ arch/arm/mach-at91/pm.h | 5 +-
+ arch/arm/mach-at91/pm_suspend.S | 41 +++++-
+ 60 files changed, 446 insertions(+), 94 deletions(-)
+ create mode 100644 arch/arm/boot/dts/at91sam9g25-gardena-smart-gateway.dts
+Merging drivers-memory/for-next (26cb1d2fffb7 memory: omap-gpmc: Fix compile test on SPARC)
+$ git merge drivers-memory/for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../memory-controllers/mediatek,smi-common.txt | 3 ++-
+ .../memory-controllers/mediatek,smi-larb.txt | 3 ++-
+ drivers/memory/Kconfig | 1 +
+ drivers/memory/mtk-smi.c | 23 ++++++++++++++++++++++
+ drivers/memory/tegra/tegra210-emc-cc-r21021.c | 1 -
+ 5 files changed, 28 insertions(+), 3 deletions(-)
+Merging imx-mxs/for-next (4f4ceed1a40f Merge branch 'imx/defconfig' into for-next)
+$ git merge imx-mxs/for-next
+Auto-merging arch/arm64/configs/defconfig
+Removing arch/arm/mach-imx/ulpi.h
+Removing arch/arm/mach-imx/pcm037.h
+Removing arch/arm/mach-imx/mx31moboard-smartbot.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mx31moboard-marxbot.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mx31moboard-devboard.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mx31lite-db.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mx31lilly-db.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mx21.h
+Removing arch/arm/mach-imx/mm-imx27.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mm-imx21.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mach-vpr200.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mach-qong.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mach-pcm043.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mach-pcm037_eet.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mach-pcm037.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mach-pca100.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mach-mx35_3ds.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mach-mx31moboard.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mach-mx31lite.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mach-mx31lilly.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mach-mx31ads.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mach-mx31_3ds.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mach-mx27ads.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mach-mx27_3ds.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mach-mx21ads.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mach-kzm_arm11_01.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mach-imx27_visstrim_m10.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mach-bug.c
+Removing arch/arm/mach-imx/mach-armadillo5x0.c
+Removing arch/arm/mach-imx/iomux-v3.h
+Removing arch/arm/mach-imx/iomux-v3.c
+Removing arch/arm/mach-imx/iomux-v1.h
+Removing arch/arm/mach-imx/iomux-v1.c
+Removing arch/arm/mach-imx/iomux-mx35.h
+Removing arch/arm/mach-imx/iomux-mx3.h
+Removing arch/arm/mach-imx/iomux-mx2x.h
+Removing arch/arm/mach-imx/iomux-mx27.h
+Removing arch/arm/mach-imx/iomux-mx21.h
+Removing arch/arm/mach-imx/iomux-imx31.c
+Removing arch/arm/mach-imx/imx27-dt.c
+Removing arch/arm/mach-imx/ehci.h
+Removing arch/arm/mach-imx/ehci-imx35.c
+Removing arch/arm/mach-imx/ehci-imx31.c
+Removing arch/arm/mach-imx/ehci-imx27.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-spi_imx.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-sdhci-esdhc-imx.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-pata_imx.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-mxc_w1.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-mxc_rtc.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-mxc_nand.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-mxc-mmc.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-mxc-ehci.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-mx2-emma.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-mx2-camera.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-ipu-core.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx27-coda.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx21-hcd.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx2-wdt.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx-uart.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx-ssi.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx-keypad.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx-i2c.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx-fb.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx-dma.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-gpio_keys.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-gpio-mxc.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-fsl-usb2-udc.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-flexcan.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/platform-fec.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/devices.c
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/devices-common.h
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/Makefile
+Removing arch/arm/mach-imx/devices/Kconfig
+Removing arch/arm/mach-imx/devices-imx35.h
+Removing arch/arm/mach-imx/devices-imx31.h
+Removing arch/arm/mach-imx/devices-imx27.h
+Removing arch/arm/mach-imx/devices-imx21.h
+Removing arch/arm/mach-imx/board-mx31moboard.h
+Removing arch/arm/mach-imx/board-mx31lite.h
+Removing arch/arm/mach-imx/board-mx31lilly.h
+Removing arch/arm/mach-imx/3ds_debugboard.h
+Removing arch/arm/mach-imx/3ds_debugboard.c
+Auto-merging arch/arm/configs/multi_v7_defconfig
+Auto-merging arch/arm/boot/dts/Makefile
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/devicetree/bindings/arm/fsl.yaml | 27 +
+ .../devicetree/bindings/nvmem/vf610-ocotp.txt | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/Makefile | 2 +
+ arch/arm/boot/dts/imx23-evk.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx23.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx25-pinfunc.h | 28 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx27-phytec-phycard-s-som.dtsi | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx27-phytec-phycore-rdk.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx27.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx28-apf28.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx28-apx4devkit.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx28-evk.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx28-m28.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx28-m28cu3.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx28.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx50-evk.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx51-apf51dev.dts | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx53-m53menlo.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx53-smd.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx53-tqma53.dtsi | 8 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx53-voipac-dmm-668.dtsi | 3 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6dl-aristainetos_4.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6dl-eckelmann-ci4x10.dts | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6dl-prtrvt.dts | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6dl-prtvt7.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6dl-tqma6a.dtsi | 16 +
+ arch/arm/boot/dts/imx6dl-tqma6b.dtsi | 16 +
+ arch/arm/boot/dts/imx6dl-yapp4-common.dtsi | 38 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6dl-yapp4-hydra.dts | 6 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6dl-yapp4-orion.dts | 54 +
+ arch/arm/boot/dts/imx6dl-yapp4-ursa.dts | 4 +
+ arch/arm/boot/dts/imx6dl.dtsi | 8 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6q-ba16.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6q-bx50v3.dtsi | 19 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6q-cm-fx6.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6q-dhcom-som.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6q-dmo-edmqmx6.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6q-dms-ba16.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6q-gw5400-a.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6q-kontron-samx6i.dtsi | 7 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6q-prti6q.dts | 6 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6q-tqma6a.dtsi | 16 +
+ arch/arm/boot/dts/imx6q-tqma6b.dtsi | 15 +
+ arch/arm/boot/dts/imx6q-var-dt6customboard.dts | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6q.dtsi | 8 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-apalis.dtsi | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-aristainetos.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-aristainetos2.dtsi | 10 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-colibri.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-dfi-fs700-m60.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-emcon.dtsi | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-gw52xx.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-gw54xx.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-gw553x.dtsi | 2 -
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-gw560x.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-gw5910.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-gw5912.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-hummingboard2.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-kontron-samx6i.dtsi | 8 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-nitrogen6_max.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-nitrogen6_som2.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-nitrogen6x.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-phytec-pfla02.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-pico.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-sabreauto.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-sabrelite.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-sabresd.dtsi | 8 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-tqma6.dtsi | 201 ++++
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-tqma6a.dtsi | 28 +
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-tqma6b.dtsi | 28 +
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-ts4900.dtsi | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-ts7970.dtsi | 8 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl-zii-rdu2.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qdl.dtsi | 5 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qp-sabreauto.dts | 3 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6qp-tqma6b.dtsi | 16 +
+ arch/arm/boot/dts/imx6sl-evk.dts | 11 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6sl-tolino-shine2hd.dts | 588 +++++++++
+ arch/arm/boot/dts/imx6sl.dtsi | 2 +
+ arch/arm/boot/dts/imx6sll-evk.dts | 73 ++
+ arch/arm/boot/dts/imx6sll.dtsi | 7 +
+ arch/arm/boot/dts/imx6sx-sdb.dtsi | 9 +
+ arch/arm/boot/dts/imx6sx-softing-vining-2000.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6sx.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6ul-kontron-n6x1x-s.dtsi | 2 +-
+ .../boot/dts/imx6ul-kontron-n6x1x-som-common.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6ul-phytec-segin.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6ul.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6ull-colibri.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx6ull.dtsi | 7 +
+ arch/arm/boot/dts/imx7-colibri.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx7d-sdb.dts | 83 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx7d-zii-rmu2.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx7d-zii-rpu2.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/imx7s.dtsi | 15 +-
+ arch/arm/boot/dts/vf610-zii-cfu1.dts | 3 +-
+ arch/arm/boot/dts/vf610-zii-spb4.dts | 2 -
+ arch/arm/boot/dts/vf610-zii-ssmb-dtu.dts | 2 -
+ arch/arm/boot/dts/vf610-zii-ssmb-spu3.dts | 2 -
+ arch/arm/configs/imx_v4_v5_defconfig | 2 +-
+ arch/arm/configs/imx_v6_v7_defconfig | 22 +-
+ arch/arm/configs/multi_v5_defconfig | 2 +-
+ arch/arm/configs/multi_v7_defconfig | 3 +
+ arch/arm/mach-imx/3ds_debugboard.c | 207 ----
+ arch/arm/mach-imx/3ds_debugboard.h | 11 -
+ arch/arm/mach-imx/Kconfig | 375 +-----
+ arch/arm/mach-imx/Makefile | 45 +-
+ arch/arm/mach-imx/board-mx31lilly.h | 28 -
+ arch/arm/mach-imx/board-mx31lite.h | 29 -
+ arch/arm/mach-imx/board-mx31moboard.h | 30 -
+ arch/arm/mach-imx/common.h | 15 -
+ arch/arm/mach-imx/devices-imx21.h | 56 -
+ arch/arm/mach-imx/devices-imx27.h | 86 --
+ arch/arm/mach-imx/devices-imx31.h | 80 --
+ arch/arm/mach-imx/devices-imx35.h | 87 --
+ arch/arm/mach-imx/devices/Kconfig | 71 --
+ arch/arm/mach-imx/devices/Makefile | 28 -
+ arch/arm/mach-imx/devices/devices-common.h | 293 -----
+ arch/arm/mach-imx/devices/devices.c | 35 -
+ arch/arm/mach-imx/devices/platform-fec.c | 49 -
+ arch/arm/mach-imx/devices/platform-flexcan.c | 45 -
+ arch/arm/mach-imx/devices/platform-fsl-usb2-udc.c | 51 -
+ arch/arm/mach-imx/devices/platform-gpio-mxc.c | 31 -
+ arch/arm/mach-imx/devices/platform-gpio_keys.c | 15 -
+ arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx-dma.c | 44 -
+ arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx-fb.c | 47 -
+ arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx-i2c.c | 74 --
+ arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx-keypad.c | 54 -
+ arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx-ssi.c | 86 --
+ arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx-uart.c | 92 --
+ arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx2-wdt.c | 52 -
+ arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx21-hcd.c | 38 -
+ arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx27-coda.c | 34 -
+ arch/arm/mach-imx/devices/platform-ipu-core.c | 127 --
+ arch/arm/mach-imx/devices/platform-mx2-camera.c | 59 -
+ arch/arm/mach-imx/devices/platform-mx2-emma.c | 37 -
+ arch/arm/mach-imx/devices/platform-mxc-ehci.c | 61 -
+ arch/arm/mach-imx/devices/platform-mxc-mmc.c | 72 --
+ arch/arm/mach-imx/devices/platform-mxc_nand.c | 72 --
+ arch/arm/mach-imx/devices/platform-mxc_rtc.c | 43 -
+ arch/arm/mach-imx/devices/platform-mxc_w1.c | 47 -
+ arch/arm/mach-imx/devices/platform-pata_imx.c | 45 -
+ .../mach-imx/devices/platform-sdhci-esdhc-imx.c | 64 -
+ arch/arm/mach-imx/devices/platform-spi_imx.c | 78 --
+ arch/arm/mach-imx/ehci-imx27.c | 74 --
+ arch/arm/mach-imx/ehci-imx31.c | 74 --
+ arch/arm/mach-imx/ehci-imx35.c | 89 --
+ arch/arm/mach-imx/ehci.h | 44 -
+ arch/arm/mach-imx/hardware.h | 1 -
+ arch/arm/mach-imx/imx27-dt.c | 26 -
+ arch/arm/mach-imx/iomux-imx31.c | 161 ---
+ arch/arm/mach-imx/iomux-mx21.h | 109 --
+ arch/arm/mach-imx/iomux-mx27.h | 192 ---
+ arch/arm/mach-imx/iomux-mx2x.h | 217 ----
+ arch/arm/mach-imx/iomux-mx3.h | 706 -----------
+ arch/arm/mach-imx/iomux-mx35.h | 1254 --------------------
+ arch/arm/mach-imx/iomux-v1.c | 174 ---
+ arch/arm/mach-imx/iomux-v1.h | 81 --
+ arch/arm/mach-imx/iomux-v3.c | 65 -
+ arch/arm/mach-imx/iomux-v3.h | 130 --
+ arch/arm/mach-imx/mach-armadillo5x0.c | 562 ---------
+ arch/arm/mach-imx/mach-bug.c | 54 -
+ arch/arm/mach-imx/mach-imx27.c | 81 ++
+ arch/arm/mach-imx/mach-imx27_visstrim_m10.c | 562 ---------
+ arch/arm/mach-imx/{imx31-dt.c => mach-imx31.c} | 0
+ arch/arm/mach-imx/{imx35-dt.c => mach-imx35.c} | 0
+ arch/arm/mach-imx/mach-imx7ulp.c | 3 +
+ arch/arm/mach-imx/mach-kzm_arm11_01.c | 291 -----
+ arch/arm/mach-imx/mach-mx21ads.c | 338 ------
+ arch/arm/mach-imx/mach-mx27_3ds.c | 470 --------
+ arch/arm/mach-imx/mach-mx27ads.c | 407 -------
+ arch/arm/mach-imx/mach-mx31_3ds.c | 615 ----------
+ arch/arm/mach-imx/mach-mx31ads.c | 579 ---------
+ arch/arm/mach-imx/mach-mx31lilly.c | 312 -----
+ arch/arm/mach-imx/mach-mx31lite.c | 290 -----
+ arch/arm/mach-imx/mach-mx31moboard.c | 581 ---------
+ arch/arm/mach-imx/mach-mx35_3ds.c | 516 --------
+ arch/arm/mach-imx/mach-pca100.c | 426 -------
+ arch/arm/mach-imx/mach-pcm037.c | 585 ---------
+ arch/arm/mach-imx/mach-pcm037_eet.c | 166 ---
+ arch/arm/mach-imx/mach-pcm043.c | 412 -------
+ arch/arm/mach-imx/mach-qong.c | 262 ----
+ arch/arm/mach-imx/mach-vpr200.c | 306 -----
+ arch/arm/mach-imx/mm-imx21.c | 84 --
+ arch/arm/mach-imx/mm-imx27.c | 88 --
+ arch/arm/mach-imx/mm-imx3.c | 162 ---
+ arch/arm/mach-imx/mx21.h | 176 ---
+ arch/arm/mach-imx/mx31lilly-db.c | 182 ---
+ arch/arm/mach-imx/mx31lite-db.c | 154 ---
+ arch/arm/mach-imx/mx31moboard-devboard.c | 238 ----
+ arch/arm/mach-imx/mx31moboard-marxbot.c | 270 -----
+ arch/arm/mach-imx/mx31moboard-smartbot.c | 124 --
+ arch/arm/mach-imx/pcm037.h | 18 -
+ arch/arm/mach-imx/ulpi.h | 20 -
+ arch/arm64/boot/dts/freescale/Makefile | 4 +
+ arch/arm64/boot/dts/freescale/fsl-ls1028a-qds.dts | 4 +
+ arch/arm64/boot/dts/freescale/fsl-ls1028a.dtsi | 4 +-
+ arch/arm64/boot/dts/freescale/fsl-ls1088a.dtsi | 110 +-
+ arch/arm64/boot/dts/freescale/fsl-ls208xa.dtsi | 157 ++-
+ .../dts/freescale/imx8mm-beacon-baseboard.dtsi | 16 +-
+ .../boot/dts/freescale/imx8mm-beacon-som.dtsi | 36 +-
+ arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mm-ddr4-evk.dts | 57 +
+ arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mm-evk.dts | 553 +--------
+ arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mm-evk.dtsi | 474 ++++++++
+ .../boot/dts/freescale/imx8mm-var-som-symphony.dts | 240 ++++
+ arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mm-var-som.dtsi | 557 +++++++++
+ arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mm.dtsi | 3 +-
+ arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mn-ddr4-evk.dts | 24 +-
+ arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mn-evk.dtsi | 18 +-
+ arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mn.dtsi | 3 +-
+ arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-evk.dts | 14 +-
+ arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-pinfunc.h | 360 ++----
+ arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp.dtsi | 3 +-
+ arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mq-evk.dts | 8 +-
+ .../dts/freescale/imx8mq-hummingboard-pulse.dts | 8 +-
+ .../boot/dts/freescale/imx8mq-librem5-devkit.dts | 47 +-
+ .../arm64/boot/dts/freescale/imx8mq-librem5-r2.dts | 29 +
+ .../arm64/boot/dts/freescale/imx8mq-librem5-r3.dts | 27 +
+ arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mq-librem5.dtsi | 1105 +++++++++++++++++
+ arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mq-phanbell.dts | 18 +-
+ arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mq-pico-pi.dts | 12 +-
+ arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mq-sr-som.dtsi | 8 +-
+ arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mq-thor96.dts | 2 +-
+ .../boot/dts/freescale/imx8mq-zii-ultra-rmb3.dts | 2 +-
+ .../arm64/boot/dts/freescale/imx8mq-zii-ultra.dtsi | 8 +-
+ arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mq.dtsi | 53 +-
+ arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8qxp-colibri.dtsi | 8 +-
+ arch/arm64/configs/defconfig | 6 +-
+ drivers/clk/clk-composite.c | 1 +
+ drivers/clk/imx/Kconfig | 94 +-
+ drivers/clk/imx/Makefile | 79 +-
+ drivers/clk/imx/clk-busy.c | 1 +
+ drivers/clk/imx/clk-composite-7ulp.c | 1 +
+ drivers/clk/imx/clk-composite-8m.c | 3 +
+ drivers/clk/imx/clk-cpu.c | 2 +
+ drivers/clk/imx/clk-fixup-mux.c | 1 +
+ drivers/clk/imx/clk-frac-pll.c | 2 +
+ drivers/clk/imx/clk-gate2.c | 4 +-
+ drivers/clk/imx/clk-imx6q.c | 1 +
+ drivers/clk/imx/clk-imx6sl.c | 15 +-
+ drivers/clk/imx/clk-imx6sx.c | 1 +
+ drivers/clk/imx/clk-imx7d.c | 132 ++-
+ drivers/clk/imx/clk-imx8mm.c | 4 +
+ drivers/clk/imx/clk-imx8mn.c | 4 +
+ drivers/clk/imx/clk-imx8mp.c | 28 +-
+ drivers/clk/imx/clk-imx8mq.c | 4 +
+ drivers/clk/imx/clk-imx8qxp-lpcg.c | 4 +
+ drivers/clk/imx/clk-imx8qxp.c | 4 +
+ drivers/clk/imx/clk-lpcg-scu.c | 1 +
+ drivers/clk/imx/clk-pfd.c | 2 +-
+ drivers/clk/imx/clk-pfdv2.c | 2 +-
+ drivers/clk/imx/clk-pll14xx.c | 7 +-
+ drivers/clk/imx/clk-pllv1.c | 1 +
+ drivers/clk/imx/clk-pllv3.c | 5 +-
+ drivers/clk/imx/clk-pllv4.c | 1 +
+ drivers/clk/imx/clk-sscg-pll.c | 2 +
+ drivers/clk/imx/clk-vf610.c | 2 +
+ drivers/clk/imx/clk.c | 18 +-
+ drivers/clk/imx/clk.h | 7 +
+ drivers/firmware/imx/scu-pd.c | 4 +
+ drivers/soc/imx/gpcv2.c | 15 +-
+ include/dt-bindings/clock/imx8mp-clock.h | 2 +-
+ include/dt-bindings/clock/vf610-clock.h | 3 +-
+ 263 files changed, 4888 insertions(+), 16734 deletions(-)
+ create mode 100644 arch/arm/boot/dts/imx6dl-tqma6a.dtsi
+ create mode 100644 arch/arm/boot/dts/imx6dl-tqma6b.dtsi
+ create mode 100644 arch/arm/boot/dts/imx6dl-yapp4-orion.dts
+ create mode 100644 arch/arm/boot/dts/imx6q-tqma6a.dtsi
+ create mode 100644 arch/arm/boot/dts/imx6q-tqma6b.dtsi
+ create mode 100644 arch/arm/boot/dts/imx6qdl-tqma6.dtsi
+ create mode 100644 arch/arm/boot/dts/imx6qdl-tqma6a.dtsi
+ create mode 100644 arch/arm/boot/dts/imx6qdl-tqma6b.dtsi
+ create mode 100644 arch/arm/boot/dts/imx6qp-tqma6b.dtsi
+ create mode 100644 arch/arm/boot/dts/imx6sl-tolino-shine2hd.dts
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/3ds_debugboard.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/3ds_debugboard.h
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/board-mx31lilly.h
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/board-mx31lite.h
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/board-mx31moboard.h
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices-imx21.h
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices-imx27.h
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices-imx31.h
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices-imx35.h
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/Kconfig
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/Makefile
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/devices-common.h
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/devices.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-fec.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-flexcan.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-fsl-usb2-udc.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-gpio-mxc.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-gpio_keys.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx-dma.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx-fb.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx-i2c.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx-keypad.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx-ssi.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx-uart.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx2-wdt.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx21-hcd.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-imx27-coda.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-ipu-core.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-mx2-camera.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-mx2-emma.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-mxc-ehci.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-mxc-mmc.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-mxc_nand.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-mxc_rtc.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-mxc_w1.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-pata_imx.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-sdhci-esdhc-imx.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/devices/platform-spi_imx.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/ehci-imx27.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/ehci-imx31.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/ehci-imx35.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/ehci.h
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/imx27-dt.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/iomux-imx31.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/iomux-mx21.h
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/iomux-mx27.h
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/iomux-mx2x.h
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/iomux-mx3.h
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/iomux-mx35.h
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/iomux-v1.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/iomux-v1.h
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/iomux-v3.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/iomux-v3.h
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mach-armadillo5x0.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mach-bug.c
+ create mode 100644 arch/arm/mach-imx/mach-imx27.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mach-imx27_visstrim_m10.c
+ rename arch/arm/mach-imx/{imx31-dt.c => mach-imx31.c} (100%)
+ rename arch/arm/mach-imx/{imx35-dt.c => mach-imx35.c} (100%)
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mach-kzm_arm11_01.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mach-mx21ads.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mach-mx27_3ds.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mach-mx27ads.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mach-mx31_3ds.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mach-mx31ads.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mach-mx31lilly.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mach-mx31lite.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mach-mx31moboard.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mach-mx35_3ds.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mach-pca100.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mach-pcm037.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mach-pcm037_eet.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mach-pcm043.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mach-qong.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mach-vpr200.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mm-imx21.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mm-imx27.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mx21.h
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mx31lilly-db.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mx31lite-db.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mx31moboard-devboard.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mx31moboard-marxbot.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/mx31moboard-smartbot.c
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/pcm037.h
+ delete mode 100644 arch/arm/mach-imx/ulpi.h
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mm-ddr4-evk.dts
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mm-evk.dtsi
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mm-var-som-symphony.dts
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mm-var-som.dtsi
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mq-librem5-r2.dts
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mq-librem5-r3.dts
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mq-librem5.dtsi
+Merging keystone/next (36f3ea3c42ce Merge branch 'for_5.10/drivers-soc' into next)
+$ git merge keystone/next
+Auto-merging drivers/firmware/ti_sci.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../devicetree/bindings/soc/ti/k3-ringacc.yaml | 6 -
+ .../devicetree/bindings/soc/ti/ti,pruss.yaml | 439 +++++++++++++++++++++
+ drivers/dma/ti/k3-udma-glue.c | 2 +-
+ drivers/firmware/ti_sci.c | 6 +-
+ drivers/soc/ti/Kconfig | 11 +
+ drivers/soc/ti/Makefile | 1 +
+ drivers/soc/ti/k3-ringacc.c | 33 +-
+ drivers/soc/ti/k3-socinfo.c | 1 +
+ drivers/soc/ti/pruss.c | 354 +++++++++++++++++
+ drivers/soc/ti/ti_sci_pm_domains.c | 251 ++++++------
+ include/linux/pruss_driver.h | 54 +++
+ 11 files changed, 1016 insertions(+), 142 deletions(-)
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/soc/ti/ti,pruss.yaml
+ create mode 100644 drivers/soc/ti/pruss.c
+ create mode 100644 include/linux/pruss_driver.h
+Merging mediatek/for-next (2fb345db29ad Merge branch 'v5.9-next/soc' into for-next)
+$ git merge mediatek/for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../devicetree/bindings/soc/mediatek/devapc.yaml | 58 ++++
+ arch/arm/boot/dts/mt2701.dtsi | 13 +
+ arch/arm/boot/dts/mt7623.dtsi | 123 -------
+ arch/arm/boot/dts/mt7623n-bananapi-bpi-r2.dts | 87 ++++-
+ arch/arm/boot/dts/mt7623n-rfb-emmc.dts | 74 +++-
+ arch/arm/boot/dts/mt7623n.dtsi | 306 +++++++++++++++++
+ arch/arm64/boot/dts/mediatek/mt8173-elm.dtsi | 4 +-
+ arch/arm64/boot/dts/mediatek/mt8183-evb.dts | 11 +
+ arch/arm64/boot/dts/mediatek/mt8183-kukui.dtsi | 30 ++
+ arch/arm64/boot/dts/mediatek/mt8183.dtsi | 12 +
+ drivers/soc/mediatek/Kconfig | 9 +
+ drivers/soc/mediatek/Makefile | 1 +
+ drivers/soc/mediatek/mtk-devapc.c | 372 +++++++++++++++++++++
+ drivers/soc/mediatek/mtk-devapc.h | 54 +++
+ drivers/soc/mediatek/mtk-infracfg.c | 4 +-
+ 15 files changed, 1029 insertions(+), 129 deletions(-)
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/soc/mediatek/devapc.yaml
+ create mode 100644 arch/arm/boot/dts/mt7623n.dtsi
+ create mode 100644 drivers/soc/mediatek/mtk-devapc.c
+ create mode 100644 drivers/soc/mediatek/mtk-devapc.h
+Merging mvebu/for-next (29bd9d8c2ac1 Merge branch 'mvebu/dt64' into mvebu/for-next)
+$ git merge mvebu/for-next
+Already up to date!
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+Merging omap/for-next (34766a7d60e9 Merge branch 'omap-for-v5.10/defconfig' into for-next)
+$ git merge omap/for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ arch/arm/boot/dts/am3517-evm-ui.dtsi | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/am3517-evm.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/am437x-gp-evm.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/am437x-sbc-t43.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/am43x-epos-evm.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/am571x-idk.dts | 27 -----------
+ arch/arm/boot/dts/am5729-beagleboneai.dts | 14 ++++--
+ arch/arm/boot/dts/am572x-idk.dts | 5 --
+ arch/arm/boot/dts/am574x-idk.dts | 5 --
+ arch/arm/boot/dts/am57xx-beagle-x15-common.dtsi | 19 ++++----
+ arch/arm/boot/dts/am57xx-cl-som-am57x.dts | 13 +++---
+ arch/arm/boot/dts/am57xx-idk-common.dtsi | 14 ++++--
+ arch/arm/boot/dts/am57xx-sbc-am57x.dts | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/dra7-evm.dts | 15 +++---
+ arch/arm/boot/dts/dra7-l4.dtsi | 54 ----------------------
+ arch/arm/boot/dts/dra7.dtsi | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/dra71-evm.dts | 14 +++---
+ arch/arm/boot/dts/dra72-evm-common.dtsi | 10 ++--
+ arch/arm/boot/dts/dra72-evm-revc.dts | 14 +++---
+ arch/arm/boot/dts/dra72-evm.dts | 13 ++++--
+ arch/arm/boot/dts/dra76-evm.dts | 18 ++++----
+ arch/arm/boot/dts/logicpd-som-lv-baseboard.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/logicpd-torpedo-baseboard.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap3-beagle-xm.dts | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap3-beagle.dts | 6 +--
+ arch/arm/boot/dts/omap3-cm-t3517.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap3-cm-t3530.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap3-cm-t3730.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap3-cm-t3x.dtsi | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap3-devkit8000-common.dtsi | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap3-gta04.dtsi | 8 ++--
+ arch/arm/boot/dts/omap3-ha-lcd.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap3-igep0020-common.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap3-n9.dts | 1 -
+ arch/arm/boot/dts/omap3-n900.dts | 6 +--
+ arch/arm/boot/dts/omap3-n950.dts | 5 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap3-overo-common-dvi.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap3-overo-common-lcd35.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap3-overo-common-lcd43.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap3-pandora-common.dtsi | 4 +-
+ .../boot/dts/omap3-panel-sharp-ls037v7dw01.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap3-thunder.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap34xx.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap36xx.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap4-duovero-parlor.dts | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap4-panda-common.dtsi | 6 +--
+ arch/arm/boot/dts/omap4-sdp.dts | 8 ++--
+ arch/arm/boot/dts/omap5-board-common.dtsi | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/omap5-cm-t54.dts | 6 +--
+ arch/arm/configs/omap2plus_defconfig | 12 +++++
+ 50 files changed, 144 insertions(+), 221 deletions(-)
+Merging qcom/for-next (2530038dcf06 Merge branches 'arm64-for-5.10', 'arm64-defconfig-for-5.10' and 'drivers-for-5.10' into for-next)
+$ git merge qcom/for-next
+Auto-merging drivers/soc/qcom/socinfo.c
+Auto-merging arch/arm64/configs/defconfig
+CONFLICT (content): Merge conflict in arch/arm64/configs/defconfig
+Resolved 'arch/arm64/configs/defconfig' using previous resolution.
+Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
+$ git commit --no-edit -v -a
+[master b2696047d16e] Merge remote-tracking branch 'qcom/for-next' into master
+$ git diff -M --stat --summary HEAD^..
+ Documentation/devicetree/bindings/arm/qcom.yaml | 11 +
+ .../bindings/mailbox/qcom,apcs-kpss-global.yaml | 1 +
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/Makefile | 16 +-
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/apq8016-sbc.dtsi | 900 +++----
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/ipq6018-cp01-c1.dts | 6 +-
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/ipq6018.dtsi | 96 +-
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/ipq8074-hk01.dts | 34 +-
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/ipq8074.dtsi | 10 +-
+ .../boot/dts/qcom/msm8916-longcheer-l8150.dts | 108 +-
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/msm8916-mtp.dtsi | 14 +-
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/msm8916-pm8916.dtsi | 79 +
+ .../dts/qcom/msm8916-samsung-a2015-common.dtsi | 132 +-
+ .../boot/dts/qcom/msm8916-samsung-a3u-eur.dts | 12 +-
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/msm8916.dtsi | 2608 ++++++++++----------
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/msm8992.dtsi | 2 +-
+ .../dts/qcom/msm8994-sony-xperia-kitakami.dtsi | 7 +-
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/msm8996.dtsi | 3 +-
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/pm660.dtsi | 2 +-
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/pm8916.dtsi | 92 +-
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/qcs404-evb-4000.dts | 2 +-
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/qcs404-evb.dtsi | 12 +-
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/qrb5165-rb5.dts | 686 +++++
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/sc7180-idp.dts | 66 +-
+ .../boot/dts/qcom/sc7180-trogdor-lazor-r0.dts | 24 +
+ .../boot/dts/qcom/sc7180-trogdor-lazor-r1-kb.dts | 17 +
+ .../boot/dts/qcom/sc7180-trogdor-lazor-r1-lte.dts | 18 +
+ .../boot/dts/qcom/sc7180-trogdor-lazor-r1.dts | 15 +
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/sc7180-trogdor-lazor.dtsi | 192 ++
+ .../boot/dts/qcom/sc7180-trogdor-lte-sku.dtsi | 15 +
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/sc7180-trogdor-r1-lte.dts | 14 +
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/sc7180-trogdor-r1.dts | 191 ++
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/sc7180-trogdor.dtsi | 1402 +++++++++++
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/sc7180.dtsi | 332 ++-
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/sdm630.dtsi | 8 +
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/sdm845-db845c.dts | 14 +-
+ .../boot/dts/qcom/sdm845-xiaomi-beryllium.dts | 380 +++
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/sdm845.dtsi | 101 +-
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/sm8150.dtsi | 111 +-
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/sm8250-mtp.dts | 32 +-
+ arch/arm64/boot/dts/qcom/sm8250.dtsi | 293 ++-
+ arch/arm64/configs/defconfig | 4 +
+ drivers/soc/qcom/apr.c | 2 +-
+ drivers/soc/qcom/llcc-qcom.c | 7 +-
+ drivers/soc/qcom/pdr_internal.h | 2 +-
+ drivers/soc/qcom/rpmh-internal.h | 4 +
+ drivers/soc/qcom/rpmh-rsc.c | 115 +-
+ drivers/soc/qcom/socinfo.c | 5 +
+ include/linux/qcom-geni-se.h | 4 +-
+ 48 files changed, 5886 insertions(+), 2315 deletions(-)
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/qcom/msm8916-pm8916.dtsi
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/qcom/qrb5165-rb5.dts
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/qcom/sc7180-trogdor-lazor-r0.dts
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/qcom/sc7180-trogdor-lazor-r1-kb.dts
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/qcom/sc7180-trogdor-lazor-r1-lte.dts
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/qcom/sc7180-trogdor-lazor-r1.dts
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/qcom/sc7180-trogdor-lazor.dtsi
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/qcom/sc7180-trogdor-lte-sku.dtsi
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/qcom/sc7180-trogdor-r1-lte.dts
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/qcom/sc7180-trogdor-r1.dts
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/qcom/sc7180-trogdor.dtsi
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/qcom/sdm845-xiaomi-beryllium.dts
+Merging raspberrypi/for-next (4564363351e2 ARM: dts: bcm2711: Enable the display pipeline)
+$ git merge raspberrypi/for-next
+Already up to date.
+Merging realtek/for-next (486f29df6941 Merge branch 'v5.8/dt' into next)
+$ git merge realtek/for-next
+Already up to date!
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+Merging renesas/next (af66a5f750a1 Merge branch 'renesas-arm-dt-for-v5.10' into renesas-next)
+$ git merge renesas/next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/devicetree/bindings/arm/renesas.yaml | 12 +
+ .../bindings/power/renesas,rcar-sysc.yaml | 1 +
+ .../devicetree/bindings/reset/renesas,rst.yaml | 1 +
+ arch/arm/boot/dts/emev2.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/r7s72100.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/r7s9210.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/r8a73a4.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/r8a7740.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/r8a7742-iwg21d-q7-dbcm-ca.dts | 11 +
+ arch/arm/boot/dts/r8a7742-iwg21d-q7.dts | 62 +++
+ arch/arm/boot/dts/r8a7742.dtsi | 82 +++-
+ arch/arm/boot/dts/r8a7743.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/r8a7744.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/r8a7745.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/r8a77470.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/r8a7778.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/r8a7779.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/r8a7790.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/r8a7791.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/r8a7792.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/r8a7793.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/r8a7794.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/r9a06g032.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/sh73a0.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/mach-shmobile/rcar-gen2.h | 2 -
+ arch/arm/mach-shmobile/setup-rcar-gen2.c | 4 +-
+ arch/arm64/boot/dts/renesas/Makefile | 2 +
+ arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a774a1.dtsi | 2 +-
+ arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a774b1.dtsi | 2 +-
+ arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a774c0.dtsi | 2 +-
+ .../boot/dts/renesas/r8a774e1-hihope-rzg2h-ex.dts | 5 +
+ arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a774e1.dtsi | 40 +-
+ arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a77951.dtsi | 2 +-
+ arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a77960.dtsi | 2 +-
+ .../boot/dts/renesas/r8a77961-salvator-xs.dts | 57 +++
+ arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a77961.dtsi | 134 +++++-
+ arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a77965.dtsi | 2 +-
+ arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a77970.dtsi | 2 +-
+ arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a77980.dtsi | 2 +-
+ arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a77990-ebisu.dts | 6 +-
+ arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a77990.dtsi | 122 +++++-
+ arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a77995-draak.dts | 6 +-
+ arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a77995.dtsi | 2 +-
+ .../boot/dts/renesas/r8a779a0-falcon-cpu.dtsi | 46 +++
+ arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a779a0-falcon.dts | 22 +
+ arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a779a0.dtsi | 133 ++++++
+ drivers/soc/renesas/Kconfig | 346 ++++++++--------
+ drivers/soc/renesas/Makefile | 1 +
+ drivers/soc/renesas/r8a779a0-sysc.c | 448 +++++++++++++++++++++
+ drivers/soc/renesas/rcar-rst.c | 6 +
+ drivers/soc/renesas/renesas-soc.c | 8 +
+ include/dt-bindings/clock/r8a779a0-cpg-mssr.h | 55 +++
+ include/dt-bindings/power/r8a779a0-sysc.h | 59 +++
+ 53 files changed, 1511 insertions(+), 214 deletions(-)
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a779a0-falcon-cpu.dtsi
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a779a0-falcon.dts
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/renesas/r8a779a0.dtsi
+ create mode 100644 drivers/soc/renesas/r8a779a0-sysc.c
+ create mode 100644 include/dt-bindings/clock/r8a779a0-cpg-mssr.h
+ create mode 100644 include/dt-bindings/power/r8a779a0-sysc.h
+Merging reset/reset/next (2983e2385ff6 reset: imx7: add the cm4 reset for i.MX8MQ)
+$ git merge reset/reset/next
+Auto-merging drivers/reset/reset-imx7.c
+CONFLICT (content): Merge conflict in drivers/reset/reset-imx7.c
+Resolved 'drivers/reset/reset-imx7.c' using previous resolution.
+Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
+$ git commit --no-edit -v -a
+[master 24aed1ce3d24] Merge remote-tracking branch 'reset/reset/next' into master
+$ git diff -M --stat --summary HEAD^..
+ .../bindings/reset/xlnx,zynqmp-reset.txt | 11 ++-
+ drivers/reset/Kconfig | 5 +-
+ drivers/reset/core.c | 3 +-
+ drivers/reset/reset-imx7.c | 13 ++-
+ drivers/reset/reset-zynqmp.c | 50 ++++++++--
+ include/dt-bindings/reset/imx8mq-reset.h | 5 +-
+ include/dt-bindings/reset/xlnx-versal-resets.h | 105 +++++++++++++++++++++
+ 7 files changed, 176 insertions(+), 16 deletions(-)
+ create mode 100644 include/dt-bindings/reset/xlnx-versal-resets.h
+Merging rockchip/for-next (5b54a6a5703f Merge branch 'v5.10-armsoc/dts64' into for-next)
+$ git merge rockchip/for-next
+Auto-merging Documentation/devicetree/bindings/vendor-prefixes.yaml
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../devicetree/bindings/arm/rockchip.yaml | 11 +-
+ .../devicetree/bindings/vendor-prefixes.yaml | 2 +
+ arch/arm/boot/dts/rk3066a-bqcurie2.dts | 6 +-
+ arch/arm/boot/dts/rk3066a-marsboard.dts | 6 +-
+ arch/arm/boot/dts/rk3066a-rayeager.dts | 6 +-
+ arch/arm/boot/dts/rk3066a.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/rk3288-evb.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/rk3288-firefly-reload-core.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/rk3288-firefly.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/rk3288-miqi.dts | 16 +-
+ arch/arm/boot/dts/rk3288-popmetal.dts | 16 +-
+ arch/arm/boot/dts/rk3288-r89.dts | 16 +-
+ arch/arm/boot/dts/rk3288-rock2-square.dts | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/rk3288-tinker.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/rk3288-vyasa.dts | 14 +-
+ arch/arm64/boot/dts/rockchip/Makefile | 5 +-
+ arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3308.dtsi | 2 +-
+ arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3318-a95x-z2.dts | 374 +++++++++++++++++++++
+ arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3328-evb.dts | 12 +
+ arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3368-evb.dtsi | 2 +-
+ .../boot/dts/rockchip/rk3368-orion-r68-meta.dts | 2 +-
+ arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3368-r88.dts | 4 +-
+ .../boot/dts/rockchip/rk3399-roc-pc-mezzanine.dts | 18 +-
+ arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-roc-pc.dtsi | 12 +-
+ ...{rk3399-rock-pi-4.dts => rk3399-rock-pi-4.dtsi} | 26 --
+ arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-rock-pi-4a.dts | 13 +
+ arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-rock-pi-4b.dts | 42 +++
+ arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-rock-pi-4c.dts | 51 +++
+ 28 files changed, 615 insertions(+), 53 deletions(-)
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3318-a95x-z2.dts
+ rename arch/arm64/boot/dts/rockchip/{rk3399-rock-pi-4.dts => rk3399-rock-pi-4.dtsi} (95%)
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-rock-pi-4a.dts
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-rock-pi-4b.dts
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-rock-pi-4c.dts
+Merging samsung-krzk/for-next (7f4156bdf205 Merge branch 'next/soc' into for-next)
+$ git merge samsung-krzk/for-next
+Auto-merging arch/arm64/configs/defconfig
+Auto-merging MAINTAINERS
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../devicetree/bindings/arm/samsung/pmu.yaml | 2 +
+ .../devicetree/bindings/gpio/fsl-imx-gpio.yaml | 43 +++++-
+ MAINTAINERS | 14 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos3250-artik5.dtsi | 4 +
+ arch/arm/boot/dts/exynos3250-monk.dts | 4 +
+ arch/arm/boot/dts/exynos3250-rinato.dts | 4 +
+ arch/arm/boot/dts/exynos4412-odroid-common.dtsi | 1 +
+ arch/arm/boot/dts/exynos4412.dtsi | 16 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos5250.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/exynos5422-odroidxu4.dts | 60 ++++----
+ arch/arm/boot/dts/s3c2416-smdk2416.dts | 17 +--
+ arch/arm/boot/dts/s3c2416.dtsi | 111 +++++++-------
+ arch/arm/boot/dts/s3c24xx.dtsi | 24 +--
+ arch/arm/boot/dts/s3c6410-mini6410.dts | 32 ++--
+ arch/arm/boot/dts/s3c6410-smdk6410.dts | 32 ++--
+ arch/arm/boot/dts/s3c64xx.dtsi | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/s5pv210-aquila.dts | 73 +++++----
+ arch/arm/boot/dts/s5pv210-aries.dtsi | 16 +-
+ arch/arm/boot/dts/s5pv210-goni.dts | 97 ++++++------
+ arch/arm/boot/dts/s5pv210-smdkc110.dts | 9 ++
+ arch/arm/boot/dts/s5pv210-smdkv210.dts | 14 +-
+ arch/arm/boot/dts/s5pv210-torbreck.dts | 9 ++
+ arch/arm/boot/dts/s5pv210.dtsi | 163 +++++++++------------
+ arch/arm/configs/exynos_defconfig | 8 +-
+ arch/arm/mach-exynos/exynos.c | 4 +-
+ arch/arm/mach-s3c/s3c2410.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-s3c/s3c2412.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-s3c/s3c2416.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-s3c/s3c2443.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-s3c/s3c244x.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-s3c/s3c24xx.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-s3c/s3c64xx.c | 7 +-
+ arch/arm64/boot/dts/exynos/exynos5433.dtsi | 6 +-
+ arch/arm64/configs/defconfig | 4 +
+ drivers/cpuidle/cpuidle-big_little.c | 3 +-
+ drivers/soc/samsung/Kconfig | 1 +
+ 36 files changed, 427 insertions(+), 367 deletions(-)
+Merging scmi/for-linux-next (0d5e4b9b1bac Merge tag 'scmi-updates-5.10' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/sudeep.holla/linux into for-linux-next)
+$ git merge scmi/for-linux-next
+Already up to date!
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+Merging sunxi/sunxi/for-next (5bcae6ef32b0 Merge branch 'sunxi/dt-for-5.10' into sunxi/for-next)
+$ git merge sunxi/sunxi/for-next
+Auto-merging drivers/staging/media/sunxi/cedrus/cedrus.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/devicetree/bindings/arm/sunxi.yaml | 5 +
+ .../bindings/clock/allwinner,sun4i-a10-ccu.yaml | 7 +-
+ .../crypto/allwinner,sun4i-a10-crypto.yaml | 6 +-
+ .../bindings/dma/allwinner,sun50i-a64-dma.yaml | 9 +-
+ .../devicetree/bindings/gpu/arm,mali-utgard.yaml | 2 +
+ .../allwinner,sun7i-a20-sc-nmi.yaml | 5 +-
+ .../bindings/media/allwinner,sun4i-a10-ir.yaml | 5 +-
+ .../media/allwinner,sun4i-a10-video-engine.yaml | 1 +
+ .../sram/allwinner,sun4i-a10-system-control.yaml | 6 +
+ arch/arm/boot/dts/sun4i-a10-a1000.dts | 25 +
+ arch/arm/boot/dts/sun8i-a33-olinuxino.dts | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/sun8i-a33.dtsi | 4 +-
+ arch/arm/boot/dts/sun8i-r40-bananapi-m2-ultra.dts | 14 +-
+ arch/arm/boot/dts/sun8i-r40.dtsi | 104 ++
+ arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s.dtsi | 11 +
+ arch/arm64/boot/dts/allwinner/Makefile | 1 +
+ .../dts/allwinner/sun50i-a100-allwinner-perf1.dts | 180 +++
+ arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-a100.dtsi | 364 ++++++
+ .../boot/dts/allwinner/sun50i-a64-bananapi-m64.dts | 8 +-
+ .../boot/dts/allwinner/sun50i-a64-orangepi-win.dts | 8 +-
+ .../arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-a64-pine64.dts | 8 +-
+ .../boot/dts/allwinner/sun50i-a64-pinebook.dts | 8 +-
+ .../boot/dts/allwinner/sun50i-a64-pinephone.dtsi | 8 +-
+ .../boot/dts/allwinner/sun50i-a64-pinetab.dts | 8 +-
+ .../dts/allwinner/sun50i-a64-sopine-baseboard.dts | 8 +-
+ .../boot/dts/allwinner/sun50i-a64-teres-i.dts | 8 +-
+ arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-a64.dtsi | 20 +-
+ arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-h5.dtsi | 7 +-
+ arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-h6.dtsi | 1 +
+ drivers/clk/sunxi-ng/Kconfig | 10 +
+ drivers/clk/sunxi-ng/Makefile | 2 +
+ drivers/clk/sunxi-ng/ccu-sun50i-a100-r.c | 214 ++++
+ drivers/clk/sunxi-ng/ccu-sun50i-a100-r.h | 21 +
+ drivers/clk/sunxi-ng/ccu-sun50i-a100.c | 1276 ++++++++++++++++++++
+ drivers/clk/sunxi-ng/ccu-sun50i-a100.h | 56 +
+ drivers/clk/sunxi-ng/ccu-sun8i-r40.c | 37 +-
+ drivers/staging/media/sunxi/cedrus/cedrus.c | 9 +
+ include/dt-bindings/clock/sun50i-a100-ccu.h | 116 ++
+ include/dt-bindings/clock/sun50i-a100-r-ccu.h | 23 +
+ include/dt-bindings/reset/sun50i-a100-ccu.h | 68 ++
+ include/dt-bindings/reset/sun50i-a100-r-ccu.h | 18 +
+ 41 files changed, 2621 insertions(+), 74 deletions(-)
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-a100-allwinner-perf1.dts
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-a100.dtsi
+ create mode 100644 drivers/clk/sunxi-ng/ccu-sun50i-a100-r.c
+ create mode 100644 drivers/clk/sunxi-ng/ccu-sun50i-a100-r.h
+ create mode 100644 drivers/clk/sunxi-ng/ccu-sun50i-a100.c
+ create mode 100644 drivers/clk/sunxi-ng/ccu-sun50i-a100.h
+ create mode 100644 include/dt-bindings/clock/sun50i-a100-ccu.h
+ create mode 100644 include/dt-bindings/clock/sun50i-a100-r-ccu.h
+ create mode 100644 include/dt-bindings/reset/sun50i-a100-ccu.h
+ create mode 100644 include/dt-bindings/reset/sun50i-a100-r-ccu.h
+Merging tegra/for-next (02f9b417ab30 Merge branch for-5.10/arm64/defconfig into for-next)
+$ git merge tegra/for-next
+Auto-merging drivers/soc/tegra/pmc.c
+Auto-merging arch/arm64/configs/defconfig
+Auto-merging arch/arm64/boot/dts/nvidia/tegra210.dtsi
+Auto-merging arch/arm64/boot/dts/nvidia/tegra194.dtsi
+Auto-merging arch/arm64/boot/dts/nvidia/tegra186.dtsi
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/devicetree/bindings/arm/tegra.yaml | 4 +
+ .../bindings/arm/tegra/nvidia,tegra186-pmc.txt | 3 +-
+ .../bindings/fuse/nvidia,tegra20-fuse.txt | 1 +
+ .../bindings/misc/nvidia,tegra186-misc.txt | 8 +-
+ .../bindings/misc/nvidia,tegra20-apbmisc.txt | 13 +-
+ .../power/supply/summit,smb347-charger.yaml | 152 +++++++++++++
+ arch/arm/boot/dts/tegra20-acer-a500-picasso.dts | 30 ++-
+ .../dts/tegra30-asus-nexus7-grouper-common.dtsi | 54 ++++-
+ arch/arm64/boot/dts/nvidia/Makefile | 1 +
+ arch/arm64/boot/dts/nvidia/tegra186-p2771-0000.dts | 1 +
+ arch/arm64/boot/dts/nvidia/tegra186-p3310.dtsi | 1 +
+ arch/arm64/boot/dts/nvidia/tegra186.dtsi | 217 +++++++++++++++++-
+ arch/arm64/boot/dts/nvidia/tegra194-p2888.dtsi | 16 ++
+ arch/arm64/boot/dts/nvidia/tegra194-p2972-0000.dts | 14 ++
+ .../dts/nvidia/tegra194-p3509-0000+p3668-0000.dts | 14 ++
+ .../arm64/boot/dts/nvidia/tegra194-p3668-0000.dtsi | 16 ++
+ arch/arm64/boot/dts/nvidia/tegra194.dtsi | 247 ++++++++++++++++++++-
+ arch/arm64/boot/dts/nvidia/tegra210-p2180.dtsi | 3 +-
+ arch/arm64/boot/dts/nvidia/tegra210-p2371-2180.dts | 1 +
+ arch/arm64/boot/dts/nvidia/tegra210-p3450-0000.dts | 29 ++-
+ arch/arm64/boot/dts/nvidia/tegra210.dtsi | 150 ++++++++++++-
+ arch/arm64/boot/dts/nvidia/tegra234-sim-vdk.dts | 40 ++++
+ arch/arm64/boot/dts/nvidia/tegra234.dtsi | 189 ++++++++++++++++
+ arch/arm64/configs/defconfig | 8 +
+ drivers/firmware/tegra/bpmp.c | 3 +-
+ drivers/mailbox/tegra-hsp.c | 9 +-
+ drivers/soc/tegra/Kconfig | 10 +
+ drivers/soc/tegra/fuse/fuse-tegra.c | 8 +-
+ drivers/soc/tegra/fuse/fuse-tegra30.c | 30 +++
+ drivers/soc/tegra/fuse/fuse.h | 10 +-
+ drivers/soc/tegra/fuse/tegra-apbmisc.c | 26 +++
+ drivers/soc/tegra/pmc.c | 145 ++++++++----
+ include/dt-bindings/clock/tegra234-clock.h | 14 ++
+ include/dt-bindings/power/summit,smb347-charger.h | 19 ++
+ include/dt-bindings/reset/tegra234-reset.h | 10 +
+ include/soc/tegra/fuse.h | 3 +
+ 36 files changed, 1423 insertions(+), 76 deletions(-)
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/power/supply/summit,smb347-charger.yaml
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/nvidia/tegra234-sim-vdk.dts
+ create mode 100644 arch/arm64/boot/dts/nvidia/tegra234.dtsi
+ create mode 100644 include/dt-bindings/clock/tegra234-clock.h
+ create mode 100644 include/dt-bindings/power/summit,smb347-charger.h
+ create mode 100644 include/dt-bindings/reset/tegra234-reset.h
+Merging ti-k3/ti-k3-next (1e3d655fe7b4 Merge branch 'ti-k3-config-next' into ti-k3-next)
+$ git merge ti-k3/ti-k3-next
+Already up to date!
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+Merging ti-k3-new/ti-k3-next (c5e91b849c80 arm64: dts: ti: k3-j721e-common-proc-board: Configure the PCIe instances)
+$ git merge ti-k3-new/ti-k3-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am65-main.dtsi | 53 ++--
+ arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am65-mcu.dtsi | 5 +-
+ arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am65-wakeup.dtsi | 6 +-
+ arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am65.dtsi | 6 +-
+ arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am654-base-board.dts | 18 +-
+ .../boot/dts/ti/k3-am654-industrial-thermal.dtsi | 12 +-
+ .../boot/dts/ti/k3-j721e-common-proc-board.dts | 191 ++++++-------
+ arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e-main.dtsi | 301 ++++++++++++++++++++-
+ arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e-mcu-wakeup.dtsi | 4 +-
+ arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e-som-p0.dtsi | 155 ++++++++++-
+ arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e.dtsi | 11 +-
+ 11 files changed, 608 insertions(+), 154 deletions(-)
+Merging uniphier/for-next (4f8fb65af529 Merge branch 'dt64' into for-next)
+$ git merge uniphier/for-next
+Already up to date!
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+Merging clk/clk-next (2d0cc1cd35f2 Merge branch 'clk-fixes' into clk-next)
+$ git merge clk/clk-next
+Already up to date!
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+Merging clk-samsung/for-next (ff8e0ff9b996 clk: samsung: Use cached clk_hws instead of __clk_lookup() calls)
+$ git merge clk-samsung/for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/clk/samsung/clk-cpu.c | 37 ++++++++++++++--------------------
+ drivers/clk/samsung/clk-cpu.h | 6 +++---
+ drivers/clk/samsung/clk-exynos3250.c | 6 ++++--
+ drivers/clk/samsung/clk-exynos4.c | 7 +++++--
+ drivers/clk/samsung/clk-exynos5250.c | 8 +++++---
+ drivers/clk/samsung/clk-exynos5420.c | 30 +++++++++++++++++----------
+ drivers/clk/samsung/clk-exynos5433.c | 10 +++++++--
+ include/dt-bindings/clock/exynos5250.h | 4 +++-
+ include/dt-bindings/clock/exynos5420.h | 6 ++++++
+ 9 files changed, 68 insertions(+), 46 deletions(-)
+Merging csky/linux-next (bdcd93ef9afb csky: Add context tracking support)
+$ git merge csky/linux-next
+Already up to date.
+Merging h8300/h8300-next (8808515be0ed h8300: Replace <linux/clk-provider.h> by <linux/of_clk.h>)
+$ git merge h8300/h8300-next
+Auto-merging drivers/net/ethernet/smsc/smc91x.c
+Auto-merging drivers/net/ethernet/smsc/Kconfig
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ arch/h8300/Kconfig.cpu | 4 ++
+ arch/h8300/boot/dts/edosk2674.dts | 10 ++++-
+ arch/h8300/boot/dts/h8300h_sim.dts | 2 +-
+ arch/h8300/boot/dts/h8s_sim.dts | 2 +-
+ arch/h8300/configs/edosk2674_defconfig | 10 ++---
+ arch/h8300/configs/h8300h-sim_defconfig | 8 +---
+ arch/h8300/configs/h8s-sim_defconfig | 8 +---
+ arch/h8300/kernel/setup.c | 2 +-
+ arch/h8300/lib/memset.S | 17 +++++----
+ drivers/clocksource/h8300_timer8.c | 20 +++++-----
+ drivers/irqchip/irq-renesas-h8300h.c | 19 +++++++++-
+ drivers/irqchip/irq-renesas-h8s.c | 67 +++++++++++++++++++++++++--------
+ drivers/net/ethernet/smsc/Kconfig | 1 -
+ drivers/net/ethernet/smsc/smc91x.c | 10 +++++
+ drivers/tty/serial/sh-sci.c | 5 +--
+ 15 files changed, 123 insertions(+), 62 deletions(-)
+Merging ia64/next (c331649e6371 ia64: Use libata instead of the legacy ide driver in defconfigs)
+$ git merge ia64/next
+Removing arch/ia64/oprofile/perfmon.c
+Removing arch/ia64/lib/carta_random.S
+Removing arch/ia64/kernel/perfmon.c
+Auto-merging arch/ia64/Kconfig
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ arch/ia64/Kconfig | 9 -
+ arch/ia64/configs/bigsur_defconfig | 8 +-
+ arch/ia64/configs/generic_defconfig | 10 +-
+ arch/ia64/configs/gensparse_defconfig | 10 +-
+ arch/ia64/configs/tiger_defconfig | 10 +-
+ arch/ia64/configs/zx1_defconfig | 8 +-
+ arch/ia64/include/asm/processor.h | 10 -
+ arch/ia64/include/asm/switch_to.h | 10 +-
+ arch/ia64/kernel/Makefile | 3 +-
+ arch/ia64/kernel/irq_ia64.c | 7 -
+ arch/ia64/kernel/perfmon.c | 6703 ---------------------------------
+ arch/ia64/kernel/process.c | 53 -
+ arch/ia64/kernel/ptrace.c | 24 -
+ arch/ia64/kernel/smpboot.c | 8 -
+ arch/ia64/kernel/syscalls/syscall.tbl | 2 +-
+ arch/ia64/lib/Makefile | 1 -
+ arch/ia64/lib/carta_random.S | 55 -
+ arch/ia64/oprofile/Makefile | 1 -
+ arch/ia64/oprofile/init.c | 12 +-
+ arch/ia64/oprofile/perfmon.c | 99 -
+ 20 files changed, 22 insertions(+), 7021 deletions(-)
+ delete mode 100644 arch/ia64/kernel/perfmon.c
+ delete mode 100644 arch/ia64/lib/carta_random.S
+ delete mode 100644 arch/ia64/oprofile/perfmon.c
+Merging m68k/for-next (352e04291115 m68k: Replace HTTP links with HTTPS ones)
+$ git merge m68k/for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ arch/m68k/Kconfig | 24 ++++----
+ arch/m68k/amiga/config.c | 118 ++++++++++++++++++------------------
+ arch/m68k/include/asm/thread_info.h | 8 +++
+ arch/m68k/kernel/head.S | 16 ++---
+ arch/m68k/kernel/traps.c | 5 +-
+ arch/m68k/mac/macboing.c | 2 +-
+ arch/m68k/mm/mcfmmu.c | 2 +-
+ arch/m68k/mm/motorola.c | 9 ++-
+ drivers/zorro/zorro.c | 2 +-
+ 9 files changed, 94 insertions(+), 92 deletions(-)
+Merging m68knommu/for-next (858b810bf63f m68knommu: switch to using asm-generic/uaccess.h)
+$ git merge m68knommu/for-next
+Removing arch/m68k/include/asm/uaccess_no.h
+Removing arch/m68k/include/asm/uaccess_mm.h
+Auto-merging arch/m68k/Kconfig
+CONFLICT (content): Merge conflict in arch/m68k/Kconfig
+Resolved 'arch/m68k/Kconfig' using previous resolution.
+Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
+$ git commit --no-edit -v -a
+[master c00d906a5617] Merge remote-tracking branch 'm68knommu/for-next' into master
+$ git diff -M --stat --summary HEAD^..
+ arch/m68k/Kconfig | 1 +
+ arch/m68k/include/asm/uaccess.h | 398 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
+ arch/m68k/include/asm/uaccess_mm.h | 390 ------------------------------------
+ arch/m68k/include/asm/uaccess_no.h | 160 ---------------
+ 4 files changed, 395 insertions(+), 554 deletions(-)
+ delete mode 100644 arch/m68k/include/asm/uaccess_mm.h
+ delete mode 100644 arch/m68k/include/asm/uaccess_no.h
+Merging microblaze/next (4a17e8513376 microblaze: fix kbuild redundant file warning)
+$ git merge microblaze/next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ arch/microblaze/include/asm/Kbuild | 1 -
+ 1 file changed, 1 deletion(-)
+Merging mips/mips-next (601637e42df0 MIPS: Remove mach-*/war.h)
+$ git merge mips/mips-next
+Removing arch/mips/pnx833x/stb22x/board.c
+Removing arch/mips/pnx833x/stb22x/Makefile
+Removing arch/mips/pnx833x/common/setup.c
+Removing arch/mips/pnx833x/common/reset.c
+Removing arch/mips/pnx833x/common/prom.c
+Removing arch/mips/pnx833x/common/platform.c
+Removing arch/mips/pnx833x/common/interrupts.c
+Removing arch/mips/pnx833x/common/Makefile
+Removing arch/mips/pnx833x/Platform
+Removing arch/mips/pnx833x/Makefile
+Auto-merging arch/mips/mm/c-r4k.c
+Removing arch/mips/include/asm/mach-tx49xx/war.h
+Removing arch/mips/include/asm/mach-sibyte/war.h
+Removing arch/mips/include/asm/mach-rm/war.h
+Removing arch/mips/include/asm/mach-rc32434/war.h
+Removing arch/mips/include/asm/mach-pnx833x/pnx833x.h
+Removing arch/mips/include/asm/mach-pnx833x/irq.h
+Removing arch/mips/include/asm/mach-pnx833x/irq-mapping.h
+Removing arch/mips/include/asm/mach-pnx833x/gpio.h
+Removing arch/mips/include/asm/mach-paravirt/kernel-entry-init.h
+Removing arch/mips/include/asm/mach-paravirt/irq.h
+Removing arch/mips/include/asm/mach-paravirt/cpu-feature-overrides.h
+Removing arch/mips/include/asm/mach-malta/war.h
+Removing arch/mips/include/asm/mach-loongson2ef/mc146818rtc.h
+Removing arch/mips/include/asm/mach-ip32/war.h
+Removing arch/mips/include/asm/mach-ip30/war.h
+Removing arch/mips/include/asm/mach-ip28/war.h
+Removing arch/mips/include/asm/mach-ip27/war.h
+Removing arch/mips/include/asm/mach-ip27/kmalloc.h
+Removing arch/mips/include/asm/mach-ip22/war.h
+Removing arch/mips/include/asm/mach-generic/war.h
+Removing arch/mips/include/asm/mach-cavium-octeon/war.h
+Removing arch/mips/include/asm/m48t37.h
+Removing arch/mips/configs/pnx8335_stb225_defconfig
+Auto-merging arch/mips/Kconfig
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ arch/mips/Kbuild.platforms | 1 -
+ arch/mips/Kconfig | 112 +++-
+ arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c | 625 ++++++++++-----------
+ arch/mips/boot/compressed/Makefile | 3 +-
+ arch/mips/boot/compressed/decompress.c | 4 +
+ arch/mips/boot/compressed/string.c | 17 +
+ arch/mips/boot/dts/ingenic/qi_lb60.dts | 137 +++--
+ arch/mips/cavium-octeon/setup.c | 2 +-
+ arch/mips/configs/loongson3_defconfig | 1 -
+ arch/mips/configs/pnx8335_stb225_defconfig | 77 ---
+ arch/mips/include/asm/futex.h | 4 +-
+ arch/mips/include/asm/llsc.h | 2 +-
+ arch/mips/include/asm/local.h | 4 +-
+ arch/mips/include/asm/m48t37.h | 36 --
+ arch/mips/include/asm/mach-bcm47xx/bcm47xx.h | 4 +-
+ arch/mips/include/asm/mach-cavium-octeon/war.h | 27 -
+ arch/mips/include/asm/mach-generic/war.h | 23 -
+ arch/mips/include/asm/mach-ip22/war.h | 27 -
+ arch/mips/include/asm/mach-ip27/kmalloc.h | 8 -
+ arch/mips/include/asm/mach-ip27/war.h | 23 -
+ arch/mips/include/asm/mach-ip28/war.h | 23 -
+ arch/mips/include/asm/mach-ip30/war.h | 24 -
+ arch/mips/include/asm/mach-ip32/war.h | 23 -
+ .../include/asm/mach-loongson2ef/mc146818rtc.h | 36 --
+ arch/mips/include/asm/mach-malta/war.h | 23 -
+ .../asm/mach-paravirt/cpu-feature-overrides.h | 35 --
+ arch/mips/include/asm/mach-paravirt/irq.h | 19 -
+ .../include/asm/mach-paravirt/kernel-entry-init.h | 52 --
+ arch/mips/include/asm/mach-pnx833x/gpio.h | 159 ------
+ arch/mips/include/asm/mach-pnx833x/irq-mapping.h | 112 ----
+ arch/mips/include/asm/mach-pnx833x/irq.h | 40 --
+ arch/mips/include/asm/mach-pnx833x/pnx833x.h | 189 -------
+ arch/mips/include/asm/mach-rc32434/war.h | 23 -
+ arch/mips/include/asm/mach-rm/war.h | 27 -
+ arch/mips/include/asm/mach-sibyte/war.h | 38 --
+ arch/mips/include/asm/mach-tx49xx/war.h | 23 -
+ arch/mips/include/asm/mipsregs.h | 16 +-
+ arch/mips/include/asm/war.h | 150 -----
+ arch/mips/kernel/ftrace.c | 4 -
+ arch/mips/kernel/mips-mt-fpaff.c | 4 +-
+ arch/mips/kernel/signal.c | 8 +-
+ arch/mips/kernel/syscall.c | 2 +-
+ arch/mips/lantiq/xway/sysctrl.c | 10 +-
+ arch/mips/loongson64/reset.c | 5 -
+ arch/mips/mm/c-r4k.c | 17 +-
+ arch/mips/mm/page.c | 16 +-
+ arch/mips/mm/tlbex.c | 8 +-
+ arch/mips/mm/uasm.c | 2 +-
+ arch/mips/pnx833x/Makefile | 4 -
+ arch/mips/pnx833x/Platform | 4 -
+ arch/mips/pnx833x/common/Makefile | 2 -
+ arch/mips/pnx833x/common/interrupts.c | 303 ----------
+ arch/mips/pnx833x/common/platform.c | 224 --------
+ arch/mips/pnx833x/common/prom.c | 51 --
+ arch/mips/pnx833x/common/reset.c | 31 -
+ arch/mips/pnx833x/common/setup.c | 48 --
+ arch/mips/pnx833x/stb22x/Makefile | 2 -
+ arch/mips/pnx833x/stb22x/board.c | 120 ----
+ arch/mips/sgi-ip32/ip32-setup.c | 2 -
+ drivers/firmware/broadcom/bcm47xx_sprom.c | 1 +
+ drivers/tty/serial/sb1250-duart.c | 9 +-
+ include/linux/bcm47xx_sprom.h | 10 +
+ lib/decompress_unzstd.c | 7 +-
+ 63 files changed, 553 insertions(+), 2490 deletions(-)
+ delete mode 100644 arch/mips/configs/pnx8335_stb225_defconfig
+ delete mode 100644 arch/mips/include/asm/m48t37.h
+ delete mode 100644 arch/mips/include/asm/mach-cavium-octeon/war.h
+ delete mode 100644 arch/mips/include/asm/mach-generic/war.h
+ delete mode 100644 arch/mips/include/asm/mach-ip22/war.h
+ delete mode 100644 arch/mips/include/asm/mach-ip27/kmalloc.h
+ delete mode 100644 arch/mips/include/asm/mach-ip27/war.h
+ delete mode 100644 arch/mips/include/asm/mach-ip28/war.h
+ delete mode 100644 arch/mips/include/asm/mach-ip30/war.h
+ delete mode 100644 arch/mips/include/asm/mach-ip32/war.h
+ delete mode 100644 arch/mips/include/asm/mach-loongson2ef/mc146818rtc.h
+ delete mode 100644 arch/mips/include/asm/mach-malta/war.h
+ delete mode 100644 arch/mips/include/asm/mach-paravirt/cpu-feature-overrides.h
+ delete mode 100644 arch/mips/include/asm/mach-paravirt/irq.h
+ delete mode 100644 arch/mips/include/asm/mach-paravirt/kernel-entry-init.h
+ delete mode 100644 arch/mips/include/asm/mach-pnx833x/gpio.h
+ delete mode 100644 arch/mips/include/asm/mach-pnx833x/irq-mapping.h
+ delete mode 100644 arch/mips/include/asm/mach-pnx833x/irq.h
+ delete mode 100644 arch/mips/include/asm/mach-pnx833x/pnx833x.h
+ delete mode 100644 arch/mips/include/asm/mach-rc32434/war.h
+ delete mode 100644 arch/mips/include/asm/mach-rm/war.h
+ delete mode 100644 arch/mips/include/asm/mach-sibyte/war.h
+ delete mode 100644 arch/mips/include/asm/mach-tx49xx/war.h
+ delete mode 100644 arch/mips/pnx833x/Makefile
+ delete mode 100644 arch/mips/pnx833x/Platform
+ delete mode 100644 arch/mips/pnx833x/common/Makefile
+ delete mode 100644 arch/mips/pnx833x/common/interrupts.c
+ delete mode 100644 arch/mips/pnx833x/common/platform.c
+ delete mode 100644 arch/mips/pnx833x/common/prom.c
+ delete mode 100644 arch/mips/pnx833x/common/reset.c
+ delete mode 100644 arch/mips/pnx833x/common/setup.c
+ delete mode 100644 arch/mips/pnx833x/stb22x/Makefile
+ delete mode 100644 arch/mips/pnx833x/stb22x/board.c
+Merging nds32/next (54bde873682b nds32: Fix bogus reference to <asm/procinfo.h>)
+$ git merge nds32/next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ arch/nds32/configs/defconfig | 1 -
+ arch/nds32/kernel/setup.c | 2 +-
+ arch/nds32/kernel/time.c | 2 +-
+ arch/nds32/kernel/traps.c | 50 +++-----------------------------------------
+ 4 files changed, 5 insertions(+), 50 deletions(-)
+Merging nios2/for-next (6b57fa4d374b nios2: signal: Mark expected switch fall-through)
+$ git merge nios2/for-next
+Already up to date.
+Merging openrisc/for-next (55b2662ec665 openrisc: uaccess: Add user address space check to access_ok)
+$ git merge openrisc/for-next
+Already up to date.
+Merging parisc-hd/for-next (c71fcd3c4fcf parisc: disable CONFIG_IDE in defconfigs)
+$ git merge parisc-hd/for-next
+Auto-merging drivers/firmware/Kconfig
+Auto-merging arch/parisc/kernel/smp.c
+Auto-merging arch/parisc/Kconfig
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ arch/parisc/Kconfig | 1 +
+ arch/parisc/configs/generic-32bit_defconfig | 6 +-
+ arch/parisc/configs/generic-64bit_defconfig | 6 +-
+ arch/parisc/include/asm/socket.h | 4 +-
+ arch/parisc/include/uapi/asm/fcntl.h | 7 +-
+ arch/parisc/include/uapi/asm/signal.h | 13 +--
+ arch/parisc/kernel/inventory.c | 30 +++++++
+ arch/parisc/kernel/smp.c | 9 +-
+ drivers/firmware/Kconfig | 2 +-
+ drivers/firmware/qemu_fw_cfg.c | 3 +
+ drivers/video/console/sticore.c | 122 ++++++++++++++--------------
+ drivers/video/fbdev/sticore.h | 6 --
+ 12 files changed, 109 insertions(+), 100 deletions(-)
+Merging powerpc/next (b5c8a2934eec Merge coregroup support into next)
+$ git merge powerpc/next
+Auto-merging drivers/macintosh/smu.c
+Auto-merging arch/powerpc/include/asm/hw_irq.h
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/powerpc/isa-versions.rst | 4 +
+ Documentation/powerpc/ptrace.rst | 1 +
+ arch/powerpc/Kconfig | 5 +-
+ arch/powerpc/Makefile.postlink | 2 +-
+ arch/powerpc/boot/Makefile | 2 +-
+ arch/powerpc/boot/dts/fsl/t1024rdb.dts | 1 -
+ arch/powerpc/boot/dts/fsl/t4240rdb.dts | 1 -
+ arch/powerpc/include/asm/book3s/64/hash-4k.h | 18 +-
+ arch/powerpc/include/asm/book3s/64/hash-64k.h | 13 +
+ arch/powerpc/include/asm/book3s/64/mmu-hash.h | 4 +-
+ arch/powerpc/include/asm/book3s/64/mmu.h | 15 -
+ arch/powerpc/include/asm/book3s/64/pgtable.h | 7 +
+ arch/powerpc/include/asm/book3s/64/radix.h | 16 ++
+ arch/powerpc/include/asm/cacheflush.h | 10 +
+ arch/powerpc/include/asm/cputable.h | 1 +
+ arch/powerpc/include/asm/cputhreads.h | 1 -
+ arch/powerpc/include/asm/drmem.h | 39 ++-
+ arch/powerpc/include/asm/hvcall.h | 36 +++
+ arch/powerpc/include/asm/hw_breakpoint.h | 12 +
+ arch/powerpc/include/asm/hw_irq.h | 6 -
+ arch/powerpc/include/asm/icswx.h | 6 +-
+ arch/powerpc/include/asm/irq.h | 1 -
+ arch/powerpc/include/asm/machdep.h | 2 -
+ arch/powerpc/include/asm/nohash/32/hugetlb-8xx.h | 14 +
+ arch/powerpc/include/asm/nohash/32/pgtable.h | 20 +-
+ arch/powerpc/include/asm/pci-bridge.h | 6 +
+ arch/powerpc/include/asm/pnv-ocxl.h | 3 -
+ arch/powerpc/include/asm/processor.h | 8 +-
+ arch/powerpc/include/asm/reg.h | 3 +-
+ arch/powerpc/include/asm/smp.h | 15 +-
+ arch/powerpc/include/asm/svm.h | 4 +
+ arch/powerpc/include/asm/topology.h | 10 +
+ arch/powerpc/include/asm/uaccess.h | 75 ++---
+ arch/powerpc/include/uapi/asm/ptrace.h | 1 +
+ arch/powerpc/kernel/Makefile | 3 +-
+ arch/powerpc/kernel/fadump.c | 2 -
+ arch/powerpc/kernel/fpu.S | 15 -
+ arch/powerpc/kernel/head_32.S | 10 +-
+ arch/powerpc/kernel/head_32.h | 72 +++--
+ arch/powerpc/kernel/head_64.S | 7 +-
+ arch/powerpc/kernel/hw_breakpoint.c | 149 +---------
+ arch/powerpc/kernel/hw_breakpoint_constraints.c | 162 +++++++++++
+ arch/powerpc/kernel/misc_32.S | 48 ----
+ arch/powerpc/kernel/pci-common.c | 114 ++++++++
+ arch/powerpc/kernel/process.c | 147 +++++-----
+ arch/powerpc/kernel/prom.c | 5 +
+ arch/powerpc/kernel/ptrace/ptrace-noadv.c | 9 +-
+ arch/powerpc/kernel/setup_64.c | 105 ++++++-
+ arch/powerpc/kernel/smp.c | 250 ++++++++++-------
+ arch/powerpc/kernel/sysfs.c | 42 ++-
+ arch/powerpc/kernel/tau_6xx.c | 147 ++++------
+ arch/powerpc/kvm/book3s_hv.c | 7 +
+ arch/powerpc/kvm/book3s_hv_rmhandlers.S | 8 +
+ arch/powerpc/lib/code-patching.c | 17 +-
+ arch/powerpc/mm/book3s64/hash_utils.c | 12 +-
+ arch/powerpc/mm/book3s64/radix_pgtable.c | 1 +
+ arch/powerpc/mm/book3s64/slb.c | 4 +-
+ arch/powerpc/mm/drmem.c | 6 +-
+ arch/powerpc/mm/hugetlbpage.c | 20 +-
+ arch/powerpc/mm/init_64.c | 39 ++-
+ arch/powerpc/mm/kasan/kasan_init_32.c | 12 +-
+ arch/powerpc/mm/mem.c | 6 +-
+ arch/powerpc/mm/nohash/8xx.c | 7 -
+ arch/powerpc/mm/nohash/fsl_booke.c | 16 ++
+ arch/powerpc/mm/nohash/tlb.c | 4 -
+ arch/powerpc/mm/numa.c | 99 +++++--
+ arch/powerpc/mm/pgtable.c | 6 +-
+ arch/powerpc/mm/ptdump/8xx.c | 5 +
+ arch/powerpc/oprofile/cell/spu_task_sync.c | 2 +-
+ arch/powerpc/perf/hv-gpci.c | 9 -
+ arch/powerpc/perf/hv-gpci.h | 27 --
+ arch/powerpc/perf/imc-pmu.c | 3 -
+ arch/powerpc/platforms/44x/machine_check.c | 1 +
+ arch/powerpc/platforms/44x/ppc476.c | 5 +-
+ arch/powerpc/platforms/83xx/mcu_mpc8349emitx.c | 4 +-
+ arch/powerpc/platforms/Kconfig | 14 +-
+ arch/powerpc/platforms/Kconfig.cputype | 7 +-
+ arch/powerpc/platforms/embedded6xx/mpc7448_hpc2.c | 3 +-
+ arch/powerpc/platforms/embedded6xx/storcenter.c | 3 +-
+ arch/powerpc/platforms/powermac/sleep.S | 9 +-
+ arch/powerpc/platforms/powernv/eeh-powernv.c | 4 +-
+ arch/powerpc/platforms/powernv/idle.c | 302 ++++++++++++++-------
+ arch/powerpc/platforms/powernv/ocxl.c | 30 --
+ arch/powerpc/platforms/powernv/opal-msglog.c | 2 +
+ arch/powerpc/platforms/powernv/opal-prd.c | 2 +-
+ arch/powerpc/platforms/powernv/pci-ioda.c | 8 -
+ arch/powerpc/platforms/powernv/powernv.h | 7 +
+ arch/powerpc/platforms/powernv/rng.c | 2 +-
+ arch/powerpc/platforms/powernv/setup.c | 24 ++
+ arch/powerpc/platforms/powernv/smp.c | 2 +-
+ arch/powerpc/platforms/powernv/vas-window.c | 9 +-
+ arch/powerpc/platforms/ps3/spu.c | 4 +-
+ arch/powerpc/platforms/pseries/eeh_pseries.c | 12 +-
+ arch/powerpc/platforms/pseries/hotplug-memory.c | 24 +-
+ arch/powerpc/platforms/pseries/iommu.c | 242 +++++++++++++----
+ arch/powerpc/platforms/pseries/lparcfg.c | 35 +++
+ arch/powerpc/platforms/pseries/papr_scm.c | 5 +-
+ arch/powerpc/platforms/pseries/rng.c | 1 +
+ arch/powerpc/platforms/pseries/svm.c | 26 ++
+ arch/powerpc/sysdev/xics/icp-hv.c | 1 +
+ arch/powerpc/tools/checkpatch.sh | 1 -
+ arch/powerpc/tools/unrel_branch_check.sh | 125 +++++----
+ arch/powerpc/xmon/xmon.c | 1 +
+ drivers/cpuidle/cpuidle-powernv.c | 2 +-
+ drivers/macintosh/smu.c | 2 +-
+ drivers/macintosh/windfarm_lm75_sensor.c | 2 -
+ drivers/macintosh/windfarm_lm87_sensor.c | 2 -
+ drivers/macintosh/windfarm_smu_sat.c | 3 +-
+ drivers/misc/cxl/pci.c | 4 +-
+ drivers/misc/ocxl/Kconfig | 2 +-
+ drivers/misc/ocxl/afu_irq.c | 12 +-
+ drivers/misc/ocxl/link.c | 15 +-
+ drivers/scsi/cxlflash/ocxl_hw.c | 21 +-
+ drivers/scsi/cxlflash/ocxl_hw.h | 1 -
+ include/linux/topology.h | 2 +-
+ include/misc/ocxl.h | 10 +-
+ include/uapi/asm-generic/hugetlb_encode.h | 1 +
+ include/uapi/linux/mman.h | 1 +
+ .../powerpc/alignment/alignment_handler.c | 12 +-
+ .../selftests/powerpc/benchmarks/context_switch.c | 6 +
+ tools/testing/selftests/powerpc/dscr/Makefile | 2 +-
+ .../selftests/powerpc/dscr/dscr_default_test.c | 2 +
+ .../selftests/powerpc/dscr/dscr_explicit_test.c | 2 +
+ .../powerpc/dscr/dscr_inherit_exec_test.c | 2 +
+ .../selftests/powerpc/dscr/dscr_inherit_test.c | 2 +
+ .../selftests/powerpc/dscr/dscr_sysfs_test.c | 2 +
+ .../powerpc/dscr/dscr_sysfs_thread_test.c | 2 +
+ .../selftests/powerpc/dscr/dscr_user_test.c | 2 +
+ tools/testing/selftests/powerpc/include/utils.h | 2 +-
+ tools/testing/selftests/powerpc/mm/bad_accesses.c | 1 +
+ .../selftests/powerpc/pmu/count_stcx_fail.c | 1 -
+ tools/testing/selftests/powerpc/pmu/l3_bank_test.c | 3 +
+ .../selftests/powerpc/pmu/per_event_excludes.c | 2 -
+ .../selftests/powerpc/ptrace/ptrace-hwbreak.c | 48 +++-
+ .../testing/selftests/powerpc/security/rfi_flush.c | 38 +++
+ .../selftests/powerpc/security/spectre_v2.c | 3 +
+ .../testing/selftests/powerpc/stringloops/memcmp.c | 2 +-
+ .../powerpc/switch_endian/switch_endian_test.S | 23 +-
+ tools/testing/selftests/powerpc/tm/tm-poison.c | 11 +-
+ tools/testing/selftests/powerpc/tm/tm-tmspr.c | 10 +-
+ tools/testing/selftests/powerpc/tm/tm-trap.c | 10 +-
+ .../testing/selftests/powerpc/tm/tm-unavailable.c | 9 +-
+ tools/testing/selftests/powerpc/tm/tm.h | 3 +-
+ tools/testing/selftests/powerpc/utils.c | 39 +--
+ 144 files changed, 1995 insertions(+), 1198 deletions(-)
+ create mode 100644 arch/powerpc/kernel/hw_breakpoint_constraints.c
+Merging fsl/next (a76bea0287ce powerpc/kmcent2: add ranges to the pci bridges)
+$ git merge fsl/next
+Already up to date.
+Merging soc-fsl/next (e9e4ef9116b1 soc: fsl: dpio: Remove unused inline function qbman_write_eqcr_am_rt_register)
+$ git merge soc-fsl/next
+Already up to date.
+Merging risc-v/for-next (54701a0d12e2 RISC-V: Fix duplicate included thread_info.h)
+$ git merge risc-v/for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ arch/riscv/include/asm/cacheinfo.h | 5 +
+ arch/riscv/include/asm/elf.h | 13 ++
+ arch/riscv/include/uapi/asm/auxvec.h | 24 +++
+ arch/riscv/kernel/cacheinfo.c | 98 ++++++++--
+ arch/riscv/kernel/head.S | 1 -
+ arch/riscv/mm/fault.c | 356 +++++++++++++++++++----------------
+ 6 files changed, 322 insertions(+), 175 deletions(-)
+Merging s390/for-next (de48add953a6 Merge branch 'features' into for-next)
+$ git merge s390/for-next
+Removing arch/s390/scripts/Makefile.chkbss
+Removing arch/s390/kernel/vdso64/gettimeofday.S
+Removing arch/s390/kernel/vdso64/clock_gettime.S
+Removing arch/s390/kernel/vdso64/clock_getres.S
+Auto-merging arch/s390/kernel/vdso64/Makefile
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../features/vm/ioremap_prot/arch-support.txt | 2 +-
+ arch/s390/Kconfig | 5 +
+ arch/s390/Kconfig.debug | 12 -
+ arch/s390/boot/Makefile | 4 -
+ arch/s390/boot/compressed/Makefile | 4 -
+ arch/s390/boot/compressed/decompressor.c | 1 -
+ arch/s390/boot/compressed/vmlinux.lds.S | 22 +-
+ arch/s390/boot/head.S | 6 +
+ arch/s390/boot/ipl_parm.c | 12 +-
+ arch/s390/boot/startup.c | 3 +
+ arch/s390/boot/uv.c | 3 +
+ arch/s390/configs/debug_defconfig | 3 +-
+ arch/s390/configs/defconfig | 3 +-
+ arch/s390/include/asm/checksum.h | 111 ++++---
+ arch/s390/include/asm/clocksource.h | 7 +
+ arch/s390/include/asm/clp.h | 3 +
+ arch/s390/include/asm/io.h | 8 +
+ arch/s390/include/asm/kasan.h | 1 +
+ arch/s390/include/asm/pci.h | 5 +-
+ arch/s390/include/asm/pci_clp.h | 19 ++
+ arch/s390/include/asm/pgtable.h | 10 +-
+ arch/s390/include/asm/ptdump.h | 14 +
+ arch/s390/include/asm/qdio.h | 10 +-
+ arch/s390/include/asm/set_memory.h | 4 +
+ arch/s390/include/asm/setup.h | 3 +
+ arch/s390/include/asm/uaccess.h | 111 +++++++
+ arch/s390/include/asm/uv.h | 7 +
+ arch/s390/include/asm/vdso.h | 25 +-
+ arch/s390/include/asm/vdso/clocksource.h | 8 +
+ arch/s390/include/asm/vdso/data.h | 13 +
+ arch/s390/include/asm/vdso/gettimeofday.h | 71 ++++
+ arch/s390/include/asm/vdso/processor.h | 7 +
+ arch/s390/include/asm/vdso/vdso.h | 0
+ arch/s390/include/asm/vdso/vsyscall.h | 26 ++
+ arch/s390/kernel/asm-offsets.c | 20 --
+ arch/s390/kernel/diag.c | 13 +-
+ arch/s390/kernel/dis.c | 22 +-
+ arch/s390/kernel/entry.S | 6 -
+ arch/s390/kernel/kprobes.c | 57 ++--
+ arch/s390/kernel/setup.c | 45 +--
+ arch/s390/kernel/time.c | 66 +---
+ arch/s390/kernel/uv.c | 66 ++--
+ arch/s390/kernel/vdso.c | 29 +-
+ arch/s390/kernel/vdso64/Makefile | 21 +-
+ arch/s390/kernel/vdso64/clock_getres.S | 50 ---
+ arch/s390/kernel/vdso64/clock_gettime.S | 163 ----------
+ arch/s390/kernel/vdso64/gettimeofday.S | 71 ----
+ arch/s390/kernel/vdso64/vdso64_generic.c | 18 ++
+ arch/s390/kernel/vdso64/vdso_user_wrapper.S | 38 +++
+ arch/s390/mm/Makefile | 2 +-
+ arch/s390/mm/dump_pagetables.c | 360 ++++++++++-----------
+ arch/s390/mm/gmap.c | 2 +-
+ arch/s390/mm/init.c | 2 +
+ arch/s390/mm/kasan_init.c | 44 ++-
+ arch/s390/mm/pageattr.c | 2 +-
+ arch/s390/mm/pgtable.c | 20 ++
+ arch/s390/pci/Makefile | 1 +
+ arch/s390/pci/pci.c | 59 ++--
+ arch/s390/pci/pci_bus.c | 66 +---
+ arch/s390/pci/pci_bus.h | 12 -
+ arch/s390/pci/pci_clp.c | 85 +++--
+ arch/s390/pci/pci_event.c | 3 +-
+ arch/s390/pci/pci_iov.c | 99 ++++++
+ arch/s390/pci/pci_iov.h | 30 ++
+ arch/s390/scripts/Makefile.chkbss | 20 --
+ drivers/s390/cio/qdio_main.c | 43 ++-
+ drivers/s390/cio/qdio_setup.c | 38 +--
+ drivers/s390/crypto/ap_bus.c | 1 -
+ drivers/s390/crypto/zcrypt_api.c | 30 +-
+ drivers/s390/crypto/zcrypt_api.h | 26 +-
+ drivers/s390/crypto/zcrypt_ccamisc.c | 153 ++++-----
+ drivers/s390/crypto/zcrypt_ep11misc.c | 28 +-
+ drivers/s390/crypto/zcrypt_msgtype6.c | 78 ++---
+ drivers/s390/crypto/zcrypt_msgtype6.h | 4 +-
+ drivers/s390/scsi/zfcp_qdio.c | 2 -
+ 75 files changed, 1265 insertions(+), 1173 deletions(-)
+ create mode 100644 arch/s390/include/asm/clocksource.h
+ create mode 100644 arch/s390/include/asm/ptdump.h
+ create mode 100644 arch/s390/include/asm/vdso/clocksource.h
+ create mode 100644 arch/s390/include/asm/vdso/data.h
+ create mode 100644 arch/s390/include/asm/vdso/gettimeofday.h
+ create mode 100644 arch/s390/include/asm/vdso/processor.h
+ create mode 100644 arch/s390/include/asm/vdso/vdso.h
+ create mode 100644 arch/s390/include/asm/vdso/vsyscall.h
+ delete mode 100644 arch/s390/kernel/vdso64/clock_getres.S
+ delete mode 100644 arch/s390/kernel/vdso64/clock_gettime.S
+ delete mode 100644 arch/s390/kernel/vdso64/gettimeofday.S
+ create mode 100644 arch/s390/kernel/vdso64/vdso64_generic.c
+ create mode 100644 arch/s390/kernel/vdso64/vdso_user_wrapper.S
+ create mode 100644 arch/s390/pci/pci_iov.c
+ create mode 100644 arch/s390/pci/pci_iov.h
+ delete mode 100644 arch/s390/scripts/Makefile.chkbss
+Merging sh/for-next (b0cfc315ff38 sh: fix syscall tracing)
+$ git merge sh/for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ arch/sh/include/asm/smp.h | 1 -
+ arch/sh/kernel/entry-common.S | 1 -
+ arch/sh/kernel/ptrace_32.c | 15 +++++----------
+ 3 files changed, 5 insertions(+), 12 deletions(-)
+Merging sparc-next/master (dd0d718152e4 Merge tag 'spi-fix-v5.8-rc2' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/broonie/spi)
+$ git merge sparc-next/master
+Already up to date.
+Merging uml/linux-next (f6e8c474390b um: virtio: Replace zero-length array with flexible-array)
+$ git merge uml/linux-next
+Already up to date.
+Merging xtensa/xtensa-for-next (4ca4c562efb6 xtensa: uaccess: Add missing __user to strncpy_from_user() prototype)
+$ git merge xtensa/xtensa-for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ arch/xtensa/include/asm/uaccess.h | 2 +-
+ 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
+Merging fscrypt/master (5e895bd4d523 fscrypt: restrict IV_INO_LBLK_32 to ino_bits <= 32)
+$ git merge fscrypt/master
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ fs/crypto/fname.c | 5 +----
+ fs/crypto/hooks.c | 2 +-
+ fs/crypto/policy.c | 9 +++++++--
+ fs/ext4/dir.c | 2 +-
+ fs/ext4/namei.c | 7 +++----
+ fs/f2fs/dir.c | 2 +-
+ fs/ubifs/dir.c | 2 +-
+ include/linux/fscrypt.h | 5 ++---
+ 8 files changed, 17 insertions(+), 17 deletions(-)
+Merging afs/afs-next (8409f67b6437 afs: Adjust the fileserver rotation algorithm to reprobe/retry more quickly)
+$ git merge afs/afs-next
+Already up to date.
+Merging btrfs/for-next (ce3ce2713c36 Merge branch 'for-next-next-v5.9-20200917' into for-next-20200917)
+$ git merge btrfs/for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ fs/btrfs/Kconfig | 1 +
+ fs/btrfs/backref.c | 1 -
+ fs/btrfs/block-group.c | 66 ++--
+ fs/btrfs/btrfs_inode.h | 10 +
+ fs/btrfs/compression.c | 35 --
+ fs/btrfs/compression.h | 35 ++
+ fs/btrfs/ctree.c | 198 +++++++---
+ fs/btrfs/ctree.h | 77 ++--
+ fs/btrfs/delalloc-space.c | 123 +------
+ fs/btrfs/delayed-inode.c | 6 +-
+ fs/btrfs/dev-replace.c | 78 ++--
+ fs/btrfs/disk-io.c | 127 ++-----
+ fs/btrfs/disk-io.h | 3 -
+ fs/btrfs/extent-io-tree.h | 1 +
+ fs/btrfs/extent-tree.c | 206 +++++++++--
+ fs/btrfs/extent_io.c | 190 ++++------
+ fs/btrfs/extent_io.h | 11 +-
+ fs/btrfs/file-item.c | 4 +-
+ fs/btrfs/file.c | 303 +++++++++------
+ fs/btrfs/free-space-cache.c | 2 +-
+ fs/btrfs/inode.c | 694 +++++++++++++++++------------------
+ fs/btrfs/ioctl.c | 66 ++--
+ fs/btrfs/locking.c | 45 ++-
+ fs/btrfs/locking.h | 78 ++++
+ fs/btrfs/ordered-data.c | 97 ++++-
+ fs/btrfs/ordered-data.h | 19 +-
+ fs/btrfs/print-tree.c | 38 ++
+ fs/btrfs/print-tree.h | 4 +
+ fs/btrfs/qgroup.c | 2 +-
+ fs/btrfs/reada.c | 30 +-
+ fs/btrfs/reflink.c | 44 +--
+ fs/btrfs/relocation.c | 11 +-
+ fs/btrfs/root-tree.c | 13 +-
+ fs/btrfs/scrub.c | 8 +-
+ fs/btrfs/send.c | 141 +++----
+ fs/btrfs/send.h | 1 -
+ fs/btrfs/space-info.c | 323 +++++++++++-----
+ fs/btrfs/space-info.h | 2 +
+ fs/btrfs/super.c | 6 +-
+ fs/btrfs/sysfs.c | 249 +++++++++----
+ fs/btrfs/sysfs.h | 11 +-
+ fs/btrfs/tests/extent-buffer-tests.c | 3 +-
+ fs/btrfs/tests/inode-tests.c | 6 +-
+ fs/btrfs/transaction.c | 15 +-
+ fs/btrfs/transaction.h | 8 +
+ fs/btrfs/tree-log.c | 284 +++++++-------
+ fs/btrfs/tree-log.h | 32 +-
+ fs/btrfs/volumes.c | 305 ++++++++-------
+ fs/btrfs/volumes.h | 9 +-
+ include/trace/events/btrfs.h | 27 +-
+ 50 files changed, 2349 insertions(+), 1699 deletions(-)
+Merging ceph/master (f44d04e696fe rbd: require global CAP_SYS_ADMIN for mapping and unmapping)
+$ git merge ceph/master
+Already up to date.
+Merging cifs/for-next (856deb866d16 Linux 5.9-rc5)
+$ git merge cifs/for-next
+Already up to date.
+Merging configfs/for-next (059ccbfff8a8 configfs: use flush file op to commit writes to a binary file)
+$ git merge configfs/for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ fs/configfs/file.c | 32 ++++++++++++++++++++++++++------
+ 1 file changed, 26 insertions(+), 6 deletions(-)
+Merging ecryptfs/next (8b614cb8f1dc Merge tag '5.6-rc4-smb3-fixes' of git://git.samba.org/sfrench/cifs-2.6)
+$ git merge ecryptfs/next
+Already up to date.
+Merging erofs/dev (cfcedfe21820 erofs: avoid duplicated permission check for "trusted." xattrs)
+$ git merge erofs/dev
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ fs/erofs/xattr.c | 2 --
+ 1 file changed, 2 deletions(-)
+Merging exfat/dev (9764d7e25a9f exfat: eliminate dead code in exfat_find())
+$ git merge exfat/dev
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ fs/exfat/dir.c | 1 -
+ fs/exfat/exfat_fs.h | 2 +-
+ fs/exfat/file.c | 2 +-
+ fs/exfat/namei.c | 135 +++++++++++++++++++++-------------------------------
+ fs/exfat/nls.c | 2 +-
+ 5 files changed, 57 insertions(+), 85 deletions(-)
+Merging ext3/for_next (8859bf2b1278 reiserfs: only call unlock_new_inode() if I_NEW)
+$ git merge ext3/for_next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ fs/ext2/balloc.c | 6 +++---
+ fs/ext2/inode.c | 1 -
+ fs/quota/quota.c | 42 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++------
+ fs/reiserfs/inode.c | 3 ++-
+ fs/reiserfs/super.c | 8 ++++----
+ fs/udf/super.c | 14 +++-----------
+ include/uapi/linux/dqblk_xfs.h | 16 +++++++++++++---
+ 7 files changed, 61 insertions(+), 29 deletions(-)
+Merging ext4/dev (27bc446e2def ext4: limit the length of per-inode prealloc list)
+$ git merge ext4/dev
+Already up to date.
+Merging f2fs/dev (b8ee60871d5e f2fs: compress: introduce cic/dic slab cache)
+$ git merge f2fs/dev
+Auto-merging include/linux/fs.h
+Auto-merging fs/f2fs/dir.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/ABI/testing/sysfs-fs-f2fs | 3 +-
+ Documentation/filesystems/f2fs.rst | 82 +++++-
+ fs/f2fs/acl.c | 6 +-
+ fs/f2fs/checkpoint.c | 7 +-
+ fs/f2fs/compress.c | 210 +++++++++----
+ fs/f2fs/data.c | 37 ++-
+ fs/f2fs/debug.c | 18 +-
+ fs/f2fs/dir.c | 84 +-----
+ fs/f2fs/extent_cache.c | 37 ++-
+ fs/f2fs/f2fs.h | 116 +++++---
+ fs/f2fs/file.c | 78 +++--
+ fs/f2fs/gc.c | 413 ++++++++++++++++++++++++--
+ fs/f2fs/gc.h | 69 ++++-
+ fs/f2fs/inline.c | 4 +-
+ fs/f2fs/inode.c | 11 +-
+ fs/f2fs/namei.c | 2 +-
+ fs/f2fs/node.c | 2 +-
+ fs/f2fs/segment.c | 507 ++++++++++++++++++++++++++------
+ fs/f2fs/segment.h | 66 +++--
+ fs/f2fs/super.c | 113 +++++--
+ fs/f2fs/sysfs.c | 21 +-
+ fs/f2fs/xattr.c | 8 +-
+ fs/libfs.c | 87 ++++++
+ fs/unicode/utf8-core.c | 23 +-
+ include/linux/f2fs_fs.h | 3 -
+ include/linux/fs.h | 16 +
+ include/linux/unicode.h | 3 +
+ include/trace/events/f2fs.h | 10 +-
+ 28 files changed, 1607 insertions(+), 429 deletions(-)
+Merging fsverity/fsverity (f3db0bed4583 fs-verity: use smp_load_acquire() for ->i_verity_info)
+$ git merge fsverity/fsverity
+Already up to date.
+Merging fuse/for-next (9a752d18c85a virtiofs: add logic to free up a memory range)
+$ git merge fuse/for-next
+Auto-merging fs/fuse/file.c
+Auto-merging drivers/dax/super.c
+Auto-merging MAINTAINERS
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/filesystems/fuse.rst | 2 +-
+ MAINTAINERS | 2 +-
+ drivers/dax/super.c | 3 +-
+ drivers/virtio/virtio_mmio.c | 31 +
+ drivers/virtio/virtio_pci_modern.c | 95 +++
+ fs/dax.c | 29 +-
+ fs/fuse/Kconfig | 16 +-
+ fs/fuse/Makefile | 6 +-
+ fs/fuse/dax.c | 1365 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+ fs/fuse/dir.c | 32 +-
+ fs/fuse/file.c | 50 +-
+ fs/fuse/fuse_i.h | 47 +-
+ fs/fuse/inode.c | 85 ++-
+ fs/fuse/virtio_fs.c | 276 +++++++-
+ include/linux/dax.h | 6 +
+ include/linux/virtio_config.h | 17 +
+ include/uapi/linux/fuse.h | 34 +-
+ include/uapi/linux/virtio_fs.h | 3 +
+ include/uapi/linux/virtio_mmio.h | 11 +
+ include/uapi/linux/virtio_pci.h | 11 +-
+ 20 files changed, 2037 insertions(+), 84 deletions(-)
+ create mode 100644 fs/fuse/dax.c
+Merging jfs/jfs-next (7aba5dcc2346 jfs: Replace zero-length array with flexible-array member)
+$ git merge jfs/jfs-next
+Already up to date.
+Merging nfs/linux-next (856deb866d16 Linux 5.9-rc5)
+$ git merge nfs/linux-next
+Already up to date.
+Merging nfs-anna/linux-next (7705a4e65fc5 NFSv4.2: xattr cache: remove unused cache struct field)
+$ git merge nfs-anna/linux-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ fs/lockd/mon.c | 2 +-
+ fs/nfs/nfs42xattr.c | 1 -
+ fs/nfs/nfs4file.c | 3 +-
+ fs/nfs/nfs4proc.c | 6 +-
+ fs/nfs/super.c | 2 +-
+ include/linux/sunrpc/bc_xprt.h | 2 +-
+ include/linux/sunrpc/cache.h | 3 +-
+ include/linux/sunrpc/msg_prot.h | 2 +-
+ include/trace/events/rpcrdma.h | 63 ---------
+ include/trace/events/sunrpc.h | 286 +++++++++++++++++++++++++++++++++++-----
+ net/sunrpc/backchannel_rqst.c | 2 +-
+ net/sunrpc/clnt.c | 78 ++---------
+ net/sunrpc/rpcb_clnt.c | 129 ++++--------------
+ net/sunrpc/sched.c | 52 +-------
+ net/sunrpc/sunrpc.h | 2 +-
+ net/sunrpc/xprt.c | 24 ++--
+ net/sunrpc/xprtrdma/transport.c | 7 -
+ net/sunrpc/xprtsock.c | 5 +-
+ 18 files changed, 318 insertions(+), 351 deletions(-)
+Merging nfsd/nfsd-next (9123e3a74ec7 Linux 5.9-rc1)
+$ git merge nfsd/nfsd-next
+Already up to date.
+Merging cel/cel-next (f75aef392f86 Linux 5.9-rc3)
+$ git merge cel/cel-next
+Already up to date.
+Merging orangefs/for-next (e848643b524b orangefs: remove unnecessary assignment to variable ret)
+$ git merge orangefs/for-next
+Already up to date.
+Merging overlayfs/overlayfs-next (8f6ee74c2786 ovl: rearrange ovl_can_list())
+$ git merge overlayfs/overlayfs-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/filesystems/overlayfs.rst | 19 ++++++
+ fs/overlayfs/copy_up.c | 59 ++++++++++++----
+ fs/overlayfs/dir.c | 2 +-
+ fs/overlayfs/export.c | 2 +-
+ fs/overlayfs/file.c | 10 ++-
+ fs/overlayfs/inode.c | 32 +++++----
+ fs/overlayfs/namei.c | 57 ++++++++--------
+ fs/overlayfs/overlayfs.h | 89 +++++++++++++++---------
+ fs/overlayfs/ovl_entry.h | 6 ++
+ fs/overlayfs/readdir.c | 38 +++++++++--
+ fs/overlayfs/super.c | 117 +++++++++++++++++++++++++++-----
+ fs/overlayfs/util.c | 96 +++++++++++++-------------
+ 12 files changed, 368 insertions(+), 159 deletions(-)
+Merging ubifs/next (b30e2238b7ff ubifs: Fix some kernel-doc warnings in tnc.c)
+$ git merge ubifs/next
+Auto-merging fs/ubifs/tnc.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ fs/ubifs/auth.c | 2 +-
+ fs/ubifs/gc.c | 4 ----
+ fs/ubifs/replay.c | 2 --
+ fs/ubifs/tnc.c | 3 +--
+ 4 files changed, 2 insertions(+), 9 deletions(-)
+Merging v9fs/9p-next (2ed0b7578170 9p: Remove unneeded cast from memory allocation)
+$ git merge v9fs/9p-next
+Already up to date.
+Merging xfs/for-next (fe341eb151ec xfs: ensure that fpunch, fcollapse, and finsert operations are aligned to rt extent size)
+$ git merge xfs/for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ fs/xfs/kmem.c | 22 ----
+ fs/xfs/kmem.h | 7 --
+ fs/xfs/libxfs/xfs_ag.c | 5 +
+ fs/xfs/libxfs/xfs_attr.c | 14 ++-
+ fs/xfs/libxfs/xfs_attr_leaf.c | 43 ++++---
+ fs/xfs/libxfs/xfs_attr_sf.h | 29 +++--
+ fs/xfs/libxfs/xfs_da_format.h | 6 +-
+ fs/xfs/libxfs/xfs_dquot_buf.c | 35 ++++++
+ fs/xfs/libxfs/xfs_format.h | 211 +++++++++++++++++++++++++++++--
+ fs/xfs/libxfs/xfs_fs.h | 1 +
+ fs/xfs/libxfs/xfs_ialloc.c | 5 +
+ fs/xfs/libxfs/xfs_ialloc_btree.c | 65 +++++++++-
+ fs/xfs/libxfs/xfs_iext_tree.c | 2 +-
+ fs/xfs/libxfs/xfs_inode_buf.c | 130 +++++++++----------
+ fs/xfs/libxfs/xfs_inode_buf.h | 15 ++-
+ fs/xfs/libxfs/xfs_inode_fork.c | 8 +-
+ fs/xfs/libxfs/xfs_log_format.h | 7 +-
+ fs/xfs/libxfs/xfs_log_recover.h | 1 -
+ fs/xfs/libxfs/xfs_quota_defs.h | 8 +-
+ fs/xfs/libxfs/xfs_sb.c | 6 +-
+ fs/xfs/libxfs/xfs_shared.h | 3 +
+ fs/xfs/libxfs/xfs_trans_inode.c | 17 ++-
+ fs/xfs/scrub/agheader.c | 30 +++++
+ fs/xfs/scrub/agheader_repair.c | 24 ++++
+ fs/xfs/scrub/inode.c | 31 +++--
+ fs/xfs/scrub/symlink.c | 2 +-
+ fs/xfs/xfs_acl.c | 2 +-
+ fs/xfs/xfs_attr_list.c | 6 +-
+ fs/xfs/xfs_bmap_util.c | 16 +++
+ fs/xfs/xfs_buf.c | 208 +++++++++++++++++++++++++-----
+ fs/xfs/xfs_buf.h | 17 +--
+ fs/xfs/xfs_buf_item.c | 264 ++-------------------------------------
+ fs/xfs/xfs_buf_item.h | 12 ++
+ fs/xfs/xfs_buf_item_recover.c | 2 +-
+ fs/xfs/xfs_dquot.c | 66 ++++++++--
+ fs/xfs/xfs_dquot.h | 3 +
+ fs/xfs/xfs_file.c | 17 ++-
+ fs/xfs/xfs_icache.c | 19 ++-
+ fs/xfs/xfs_inode.c | 83 +++++-------
+ fs/xfs/xfs_inode.h | 38 +-----
+ fs/xfs/xfs_inode_item.c | 61 ++++++---
+ fs/xfs/xfs_inode_item.h | 5 +-
+ fs/xfs/xfs_inode_item_recover.c | 76 +++++++++++
+ fs/xfs/xfs_ioctl.c | 7 +-
+ fs/xfs/xfs_log_recover.c | 60 +++------
+ fs/xfs/xfs_mount.c | 32 ++---
+ fs/xfs/xfs_mount.h | 1 -
+ fs/xfs/xfs_ondisk.h | 38 ++++--
+ fs/xfs/xfs_qm.c | 13 ++
+ fs/xfs/xfs_qm.h | 4 +
+ fs/xfs/xfs_qm_syscalls.c | 18 ++-
+ fs/xfs/xfs_quota.h | 8 --
+ fs/xfs/xfs_rtalloc.c | 13 +-
+ fs/xfs/xfs_super.c | 28 +++--
+ fs/xfs/xfs_trace.h | 29 ++++-
+ fs/xfs/xfs_trans.c | 2 +-
+ fs/xfs/xfs_trans.h | 2 +-
+ fs/xfs/xfs_trans_buf.c | 46 +++----
+ fs/xfs/xfs_trans_dquot.c | 6 +
+ 59 files changed, 1183 insertions(+), 746 deletions(-)
+Merging zonefs/for-next (48bfd5c6fac1 zonefs: document the explicit-open mount option)
+$ git merge zonefs/for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/filesystems/zonefs.rst | 15 +++
+ fs/zonefs/super.c | 221 ++++++++++++++++++++++++++++++++---
+ fs/zonefs/zonefs.h | 10 ++
+ 3 files changed, 233 insertions(+), 13 deletions(-)
+Merging iomap/iomap-for-next (14284fedf59f iomap: Mark read blocks uptodate in write_begin)
+$ git merge iomap/iomap-for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ fs/iomap/buffered-io.c | 15 +++++++--------
+ fs/iomap/direct-io.c | 12 +++++++++++-
+ 2 files changed, 18 insertions(+), 9 deletions(-)
+Merging djw-vfs/vfs-for-next (e4f9ba20d3b8 fs/xfs: Update xfs_ioctl_setattr_dax_invalidate())
+$ git merge djw-vfs/vfs-for-next
+Already up to date.
+Merging file-locks/locks-next (1ad5f100e3ba locks: Remove extra "0x" in tracepoint format specifier)
+$ git merge file-locks/locks-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ include/trace/events/filelock.h | 8 ++++----
+ 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)
+Merging vfs/for-next (ee50781769b2 Merge branches 'fixes', 'work.misc' and 'work.quota-compat' into for-next)
+$ git merge vfs/for-next
+Auto-merging net/ipv4/raw.c
+Auto-merging net/ipv4/ip_output.c
+Auto-merging net/core/skbuff.c
+Auto-merging kernel/bpf/cgroup.c
+Auto-merging include/linux/skbuff.h
+Auto-merging include/linux/fs.h
+Auto-merging include/linux/compat.h
+Auto-merging fs/quota/quota.c
+Removing fs/quota/compat.c
+Auto-merging fs/namespace.c
+Auto-merging arch/sparc/Kconfig
+Auto-merging arch/s390/include/asm/checksum.h
+CONFLICT (content): Merge conflict in arch/s390/include/asm/checksum.h
+Auto-merging arch/s390/Kconfig
+Auto-merging arch/riscv/Kconfig
+Auto-merging arch/powerpc/include/asm/uaccess.h
+Auto-merging arch/powerpc/include/asm/processor.h
+Auto-merging arch/parisc/Kconfig
+Auto-merging arch/mips/Kconfig
+Auto-merging arch/m68k/Kconfig
+CONFLICT (content): Merge conflict in arch/m68k/Kconfig
+Auto-merging arch/ia64/Kconfig
+Auto-merging arch/arm64/Kconfig
+Auto-merging arch/arm/Kconfig
+Resolved 'arch/m68k/Kconfig' using previous resolution.
+Resolved 'arch/s390/include/asm/checksum.h' using previous resolution.
+Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
+$ git commit --no-edit -v -a
+[master 2cf625d11dc3] Merge remote-tracking branch 'vfs/for-next' into master
+$ git diff -M --stat --summary HEAD^..
+ arch/Kconfig | 3 +
+ arch/alpha/Kconfig | 1 +
+ arch/alpha/include/asm/checksum.h | 5 +-
+ arch/alpha/lib/csum_partial_copy.c | 164 ++++++-------
+ arch/arc/Kconfig | 1 +
+ arch/arm/Kconfig | 1 +
+ arch/arm/include/asm/checksum.h | 17 +-
+ arch/arm/lib/csumpartialcopy.S | 4 +-
+ arch/arm/lib/csumpartialcopygeneric.S | 1 +
+ arch/arm/lib/csumpartialcopyuser.S | 26 +-
+ arch/arm64/Kconfig | 1 +
+ arch/arm64/include/asm/compat.h | 2 -
+ arch/c6x/Kconfig | 1 +
+ arch/c6x/include/asm/checksum.h | 3 +
+ arch/c6x/lib/csum_64plus.S | 4 +-
+ arch/csky/Kconfig | 1 +
+ arch/h8300/Kconfig | 1 +
+ arch/hexagon/Kconfig | 1 +
+ arch/hexagon/include/asm/checksum.h | 11 -
+ arch/hexagon/lib/checksum.c | 11 -
+ arch/ia64/Kconfig | 1 +
+ arch/ia64/include/asm/checksum.h | 3 -
+ arch/ia64/lib/csum_partial_copy.c | 15 --
+ arch/m68k/Kconfig | 1 +
+ arch/m68k/include/asm/checksum.h | 7 +-
+ arch/m68k/lib/checksum.c | 88 ++-----
+ arch/microblaze/Kconfig | 1 +
+ arch/mips/Kconfig | 1 +
+ arch/mips/include/asm/checksum.h | 68 ++----
+ arch/mips/include/asm/compat.h | 2 -
+ arch/mips/lib/csum_partial.S | 261 +++++++--------------
+ arch/nds32/Kconfig | 1 +
+ arch/nios2/Kconfig | 1 +
+ arch/nios2/include/asm/checksum.h | 4 -
+ arch/openrisc/Kconfig | 1 +
+ arch/parisc/Kconfig | 1 +
+ arch/parisc/include/asm/checksum.h | 28 ---
+ arch/parisc/include/asm/compat.h | 2 -
+ arch/parisc/lib/checksum.c | 17 --
+ arch/powerpc/include/asm/checksum.h | 13 +-
+ arch/powerpc/include/asm/compat.h | 2 -
+ arch/powerpc/include/asm/processor.h | 7 -
+ arch/powerpc/include/asm/thread_info.h | 5 +-
+ arch/powerpc/include/asm/uaccess.h | 67 ++----
+ arch/powerpc/kernel/signal.c | 3 -
+ arch/powerpc/lib/checksum_32.S | 74 +++---
+ arch/powerpc/lib/checksum_64.S | 37 +--
+ arch/powerpc/lib/checksum_wrappers.c | 74 ++----
+ arch/powerpc/lib/sstep.c | 6 +-
+ arch/riscv/Kconfig | 1 +
+ arch/s390/Kconfig | 1 +
+ arch/s390/include/asm/checksum.h | 7 -
+ arch/s390/include/asm/compat.h | 2 -
+ arch/sh/Kconfig | 1 +
+ arch/sh/include/asm/checksum_32.h | 36 +--
+ arch/sh/lib/checksum.S | 119 +++-------
+ arch/sparc/Kconfig | 1 +
+ arch/sparc/include/asm/checksum.h | 2 +
+ arch/sparc/include/asm/checksum_32.h | 70 +-----
+ arch/sparc/include/asm/checksum_64.h | 39 +--
+ arch/sparc/include/asm/compat.h | 3 +-
+ arch/sparc/include/asm/processor_32.h | 6 +-
+ arch/sparc/include/asm/thread_info_64.h | 1 +
+ arch/sparc/kernel/head_32.S | 2 +-
+ arch/sparc/kernel/head_64.S | 2 +-
+ arch/sparc/kernel/process_32.c | 12 -
+ arch/sparc/kernel/setup_32.c | 3 -
+ arch/sparc/kernel/setup_64.c | 4 -
+ arch/sparc/kernel/unaligned_32.c | 96 +-------
+ arch/sparc/lib/checksum_32.S | 202 +++-------------
+ arch/sparc/lib/csum_copy.S | 3 +-
+ arch/sparc/lib/csum_copy_from_user.S | 4 +-
+ arch/sparc/lib/csum_copy_to_user.S | 4 +-
+ arch/sparc/mm/fault_32.c | 6 +-
+ arch/um/Kconfig | 1 +
+ arch/x86/entry/syscalls/syscall_32.tbl | 2 +-
+ arch/x86/ia32/ia32_aout.c | 1 -
+ arch/x86/include/asm/checksum.h | 1 +
+ arch/x86/include/asm/checksum_32.h | 40 +---
+ arch/x86/include/asm/checksum_64.h | 14 +-
+ arch/x86/include/asm/compat.h | 3 +-
+ arch/x86/include/asm/page_32_types.h | 11 +
+ arch/x86/include/asm/page_64_types.h | 38 +++
+ arch/x86/include/asm/processor.h | 60 +----
+ arch/x86/include/asm/thread_info.h | 2 -
+ arch/x86/include/asm/uaccess.h | 26 +-
+ arch/x86/kernel/asm-offsets.c | 3 -
+ arch/x86/lib/checksum_32.S | 117 ++++-----
+ arch/x86/lib/csum-copy_64.S | 140 ++++++-----
+ arch/x86/lib/csum-wrappers_64.c | 86 +------
+ arch/x86/lib/getuser.S | 47 ++--
+ arch/x86/lib/putuser.S | 25 +-
+ arch/x86/um/asm/checksum.h | 16 --
+ arch/x86/um/asm/checksum_32.h | 23 --
+ arch/xtensa/Kconfig | 1 +
+ arch/xtensa/include/asm/checksum.h | 34 +--
+ arch/xtensa/lib/checksum.S | 67 ++----
+ drivers/misc/lkdtm/bugs.c | 10 -
+ drivers/misc/lkdtm/core.c | 2 -
+ drivers/misc/lkdtm/lkdtm.h | 2 -
+ drivers/misc/lkdtm/usercopy.c | 15 --
+ drivers/net/ethernet/3com/typhoon.c | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/sun/sunvnet_common.c | 2 +-
+ fs/namei.c | 3 +-
+ fs/namespace.c | 2 +
+ fs/proc/inode.c | 119 +++++++---
+ fs/proc/proc_sysctl.c | 48 ++--
+ fs/proc_namespace.c | 1 +
+ fs/quota/Kconfig | 5 -
+ fs/quota/Makefile | 1 -
+ fs/quota/compat.c | 120 ----------
+ fs/quota/compat.h | 34 +++
+ fs/quota/quota.c | 73 ++++--
+ fs/read_write.c | 69 ++++--
+ fs/splice.c | 130 ++--------
+ fs/statfs.c | 2 +
+ include/asm-generic/checksum.h | 12 -
+ include/asm-generic/compat.h | 8 +
+ include/linux/bpf-cgroup.h | 2 +-
+ include/linux/compat.h | 9 +
+ include/linux/fcntl.h | 2 +-
+ include/linux/fs.h | 2 -
+ include/linux/mount.h | 3 +-
+ include/linux/proc_fs.h | 1 +
+ include/linux/quotaops.h | 3 -
+ include/linux/skbuff.h | 2 +-
+ include/linux/statfs.h | 1 +
+ include/linux/uaccess.h | 18 ++
+ include/net/checksum.h | 22 +-
+ include/uapi/linux/mount.h | 1 +
+ kernel/bpf/cgroup.c | 2 +-
+ kernel/sys_ni.c | 1 -
+ lib/checksum.c | 11 -
+ lib/iov_iter.c | 21 +-
+ lib/test_bitmap.c | 91 ++-----
+ net/core/skbuff.c | 13 +-
+ net/ipv4/icmp.c | 10 +-
+ net/ipv4/ip_output.c | 6 +-
+ net/ipv4/raw.c | 2 +-
+ net/ipv6/icmp.c | 4 +-
+ net/ipv6/ip6_output.c | 2 +-
+ net/ipv6/raw.c | 2 +-
+ net/sunrpc/socklib.c | 2 +-
+ tools/testing/selftests/lkdtm/tests.txt | 2 -
+ tools/testing/selftests/mount/.gitignore | 1 +
+ tools/testing/selftests/mount/Makefile | 4 +-
+ tools/testing/selftests/mount/nosymfollow-test.c | 218 +++++++++++++++++
+ tools/testing/selftests/mount/run_nosymfollow.sh | 4 +
+ .../{run_tests.sh => run_unprivileged_remount.sh} | 0
+ 149 files changed, 1312 insertions(+), 2246 deletions(-)
+ delete mode 100644 fs/quota/compat.c
+ create mode 100644 fs/quota/compat.h
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/mount/nosymfollow-test.c
+ create mode 100755 tools/testing/selftests/mount/run_nosymfollow.sh
+ rename tools/testing/selftests/mount/{run_tests.sh => run_unprivileged_remount.sh} (100%)
+Merging printk/for-next (af8fbcb58191 Merge branch 'printk-rework' into for-next)
+$ git merge printk/for-next
+Auto-merging init/Kconfig
+Auto-merging include/linux/kernel.h
+Auto-merging include/linux/crash_core.h
+Auto-merging drivers/tty/serial/8250/8250_port.c
+Auto-merging MAINTAINERS
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/admin-guide/kdump/gdbmacros.txt | 158 +-
+ Documentation/admin-guide/kdump/vmcoreinfo.rst | 131 +-
+ MAINTAINERS | 1 +
+ include/linux/crash_core.h | 3 +
+ include/linux/debug_locks.h | 2 +-
+ include/linux/kernel.h | 1 -
+ include/linux/printk.h | 2 +
+ init/Kconfig | 3 +-
+ kernel/printk/Makefile | 1 +
+ kernel/printk/printk.c | 1052 ++++++------
+ kernel/printk/printk_ringbuffer.c | 2113 ++++++++++++++++++++++++
+ kernel/printk/printk_ringbuffer.h | 413 +++++
+ scripts/gdb/linux/dmesg.py | 141 +-
+ scripts/gdb/linux/utils.py | 7 +
+ 14 files changed, 3381 insertions(+), 647 deletions(-)
+ create mode 100644 kernel/printk/printk_ringbuffer.c
+ create mode 100644 kernel/printk/printk_ringbuffer.h
+Merging pci/next (9a8b3f0c7abe Merge branch 'remotes/lorenzo/pci/xilinx')
+$ git merge pci/next
+Auto-merging drivers/pci/pci.c
+Auto-merging drivers/pci/p2pdma.c
+Auto-merging drivers/pci/controller/dwc/pci-imx6.c
+CONFLICT (content): Merge conflict in drivers/pci/controller/dwc/pci-imx6.c
+Resolved 'drivers/pci/controller/dwc/pci-imx6.c' using previous resolution.
+Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
+$ git commit --no-edit -v -a
+[master b0caab300c27] Merge remote-tracking branch 'pci/next' into master
+$ git diff -M --stat --summary HEAD^..
+ .../devicetree/bindings/pci/rcar-pci-ep.yaml | 8 +-
+ Documentation/devicetree/bindings/pci/rcar-pci.txt | 3 +-
+ arch/x86/kernel/apic/msi.c | 2 +-
+ arch/x86/pci/intel_mid_pci.c | 1 +
+ drivers/acpi/pci_mcfg.c | 2 +-
+ drivers/misc/pci_endpoint_test.c | 9 +-
+ drivers/pci/controller/Kconfig | 2 +-
+ drivers/pci/controller/cadence/pcie-cadence-ep.c | 1 -
+ drivers/pci/controller/dwc/pci-dra7xx.c | 28 --
+ drivers/pci/controller/dwc/pci-exynos.c | 45 +--
+ drivers/pci/controller/dwc/pci-imx6.c | 87 ++----
+ drivers/pci/controller/dwc/pci-keystone.c | 126 ++------
+ drivers/pci/controller/dwc/pci-meson.c | 156 +++-------
+ drivers/pci/controller/dwc/pcie-al.c | 70 +----
+ drivers/pci/controller/dwc/pcie-artpec6.c | 48 +--
+ drivers/pci/controller/dwc/pcie-designware-ep.c | 14 +-
+ drivers/pci/controller/dwc/pcie-designware-host.c | 320 +++++++------------
+ drivers/pci/controller/dwc/pcie-designware-plat.c | 4 +-
+ drivers/pci/controller/dwc/pcie-designware.c | 104 +++----
+ drivers/pci/controller/dwc/pcie-designware.h | 60 ++--
+ drivers/pci/controller/dwc/pcie-histb.c | 45 +--
+ drivers/pci/controller/dwc/pcie-intel-gw.c | 65 +---
+ drivers/pci/controller/dwc/pcie-kirin.c | 43 +--
+ drivers/pci/controller/dwc/pcie-qcom.c | 46 ++-
+ drivers/pci/controller/dwc/pcie-spear13xx.c | 39 +--
+ drivers/pci/controller/dwc/pcie-tegra194.c | 120 ++-----
+ drivers/pci/controller/dwc/pcie-uniphier.c | 3 +-
+ drivers/pci/controller/pci-aardvark.c | 104 ++++---
+ drivers/pci/controller/pci-mvebu.c | 3 -
+ drivers/pci/controller/pcie-iproc-msi.c | 13 +-
+ drivers/pci/controller/pcie-xilinx-cpm.c | 4 -
+ drivers/pci/controller/vmd.c | 346 +++++++++++++--------
+ drivers/pci/p2pdma.c | 8 +-
+ drivers/pci/pci-bridge-emul.c | 4 +
+ drivers/pci/pci-driver.c | 26 --
+ drivers/pci/pci-sysfs.c | 2 +-
+ drivers/pci/pci.c | 5 +-
+ drivers/pci/probe.c | 14 +-
+ include/linux/pci.h | 5 +-
+ include/uapi/linux/pci_regs.h | 1 +
+ 40 files changed, 806 insertions(+), 1180 deletions(-)
+Merging pstore/for-next/pstore (137c6236aeec mailmap: Add WeiXiong Liao)
+$ git merge pstore/for-next/pstore
+Auto-merging .mailmap
+CONFLICT (content): Merge conflict in .mailmap
+Resolved '.mailmap' using previous resolution.
+Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
+$ git commit --no-edit -v -a
+[master 392e6d61bb32] Merge remote-tracking branch 'pstore/for-next/pstore' into master
+$ git diff -M --stat --summary HEAD^..
+Merging hid/for-next (5bd34639e3da Merge branch 'for-5.10/core' into for-next)
+$ git merge hid/for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/hid/hid-apple.c | 2 ++
+ drivers/hid/hid-cp2112.c | 19 ++++++++++---------
+ drivers/hid/hid-debug.c | 10 +++++-----
+ drivers/hid/hid-ids.h | 1 +
+ drivers/hid/hid-ite.c | 4 ++++
+ drivers/hid/hid-roccat-kone.c | 23 ++++++++++++++++-------
+ drivers/hid/hid-wiimote-core.c | 10 ++++------
+ drivers/hid/i2c-hid/i2c-hid-core.c | 13 +++++++++++++
+ 8 files changed, 55 insertions(+), 27 deletions(-)
+Merging i2c/i2c/for-next (273be5f31096 Merge branch 'i2c/for-current' into i2c/for-next)
+$ git merge i2c/i2c/for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c.txt | 5 ++
+ drivers/i2c/Kconfig | 1 -
+ drivers/i2c/busses/Kconfig | 5 +-
+ drivers/i2c/busses/i2c-aspeed.c | 2 +
+ drivers/i2c/busses/i2c-bcm2835.c | 8 +-
+ drivers/i2c/busses/i2c-i801.c | 27 ++++---
+ drivers/i2c/busses/i2c-imx.c | 8 +-
+ drivers/i2c/busses/i2c-rcar.c | 34 +++-----
+ drivers/i2c/busses/i2c-stm32f7.c | 110 ++++++++++++++++++++++----
+ drivers/i2c/busses/i2c-xiic.c | 62 +++++++++------
+ drivers/i2c/i2c-core-base.c | 2 +-
+ drivers/i2c/i2c-smbus.c | 107 +++++++++++++++++++++++++
+ drivers/i2c/muxes/i2c-mux-gpmux.c | 16 ++--
+ drivers/i2c/muxes/i2c-mux-reg.c | 10 +--
+ include/linux/i2c-smbus.h | 12 +++
+ 15 files changed, 307 insertions(+), 102 deletions(-)
+Merging i3c/i3c/next (cc3a392d69b6 i3c: master: fix for SETDASA and DAA process)
+$ git merge i3c/i3c/next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/i3c/master.c | 144 ++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------
+ 1 file changed, 91 insertions(+), 53 deletions(-)
+Merging dmi/dmi-for-next (a3d13a0a23ea Replace HTTP links with HTTPS ones: DMI/SMBIOS SUPPORT)
+$ git merge dmi/dmi-for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/firmware/dmi_scan.c | 2 +-
+ 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
+Merging hwmon-staging/hwmon-next (2835d860d3fc hwmon: (k10temp) Add support for Zen3 CPUs)
+$ git merge hwmon-staging/hwmon-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../devicetree/bindings/hwmon/adi,adm1266.yaml | 51 ++
+ .../devicetree/bindings/hwmon/sensirion,shtc1.yaml | 61 +++
+ Documentation/hwmon/adm1266.rst | 37 ++
+ Documentation/hwmon/drivetemp.rst | 18 +
+ Documentation/hwmon/index.rst | 1 +
+ Documentation/hwmon/pmbus-core.rst | 3 +-
+ Documentation/hwmon/pmbus.rst | 22 +-
+ Documentation/hwmon/sysfs-interface.rst | 70 +++
+ drivers/hwmon/ad7414.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/ad7418.c | 9 +-
+ drivers/hwmon/adc128d818.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/adm1021.c | 9 +-
+ drivers/hwmon/adm1025.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/adm1026.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/adm1029.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/adm1031.c | 9 +-
+ drivers/hwmon/adm1177.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/adm9240.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/ads7828.c | 9 +-
+ drivers/hwmon/adt7410.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/adt7411.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/adt7462.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/adt7470.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/adt7475.c | 6 +-
+ drivers/hwmon/amc6821.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/asb100.c | 8 +-
+ drivers/hwmon/asc7621.c | 4 +-
+ drivers/hwmon/atxp1.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/dme1737.c | 9 +-
+ drivers/hwmon/ds1621.c | 9 +-
+ drivers/hwmon/ds620.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/emc1403.c | 8 +-
+ drivers/hwmon/emc2103.c | 4 +-
+ drivers/hwmon/emc6w201.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/f75375s.c | 10 +-
+ drivers/hwmon/fschmd.c | 10 +-
+ drivers/hwmon/ftsteutates.c | 4 +-
+ drivers/hwmon/g760a.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/g762.c | 4 +-
+ drivers/hwmon/gl518sm.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/gl520sm.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/gsc-hwmon.c | 32 +-
+ drivers/hwmon/hih6130.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/hwmon.c | 10 +
+ drivers/hwmon/ina209.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/ina2xx.c | 9 +-
+ drivers/hwmon/ina3221.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/jc42.c | 4 +-
+ drivers/hwmon/k10temp.c | 162 +++----
+ drivers/hwmon/lineage-pem.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/lm63.c | 9 +-
+ drivers/hwmon/lm73.c | 4 +-
+ drivers/hwmon/lm75.c | 9 +-
+ drivers/hwmon/lm77.c | 4 +-
+ drivers/hwmon/lm78.c | 9 +-
+ drivers/hwmon/lm80.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/lm83.c | 9 +-
+ drivers/hwmon/lm85.c | 8 +-
+ drivers/hwmon/lm87.c | 4 +-
+ drivers/hwmon/lm90.c | 7 +-
+ drivers/hwmon/lm92.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/lm93.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/lm95234.c | 9 +-
+ drivers/hwmon/lm95241.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/lm95245.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/ltc2945.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/ltc2947-i2c.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/ltc2990.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/ltc4151.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/ltc4215.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/ltc4222.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/ltc4245.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/ltc4260.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/ltc4261.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/max16065.c | 8 +-
+ drivers/hwmon/max1619.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/max1668.c | 9 +-
+ drivers/hwmon/max31730.c | 4 +-
+ drivers/hwmon/max31790.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/max6621.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/max6639.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/max6642.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/max6650.c | 10 +-
+ drivers/hwmon/max6697.c | 9 +-
+ drivers/hwmon/mcp3021.c | 9 +-
+ drivers/hwmon/nct7802.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/nct7904.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/occ/p8_i2c.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/pcf8591.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/Kconfig | 11 +
+ drivers/hwmon/pmbus/Makefile | 1 +
+ drivers/hwmon/pmbus/adm1266.c | 513 +++++++++++++++++++++
+ drivers/hwmon/pmbus/adm1275.c | 11 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/bel-pfe.c | 11 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/ibm-cffps.c | 19 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/inspur-ipsps.c | 7 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/ir35221.c | 7 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/ir38064.c | 7 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/irps5401.c | 7 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/isl68137.c | 11 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/lm25066.c | 11 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/ltc2978.c | 14 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/ltc3815.c | 7 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/max16064.c | 7 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/max16601.c | 7 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/max20730.c | 11 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/max20751.c | 7 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/max31785.c | 9 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/max34440.c | 13 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/max8688.c | 7 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/pmbus.c | 11 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/pmbus.h | 16 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/pmbus_core.c | 308 +++++++------
+ drivers/hwmon/pmbus/pxe1610.c | 7 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/tps40422.c | 7 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/tps53679.c | 11 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/ucd9000.c | 13 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/ucd9200.c | 13 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/xdpe12284.c | 7 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/zl6100.c | 11 +-
+ drivers/hwmon/powr1220.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/pwm-fan.c | 10 +-
+ drivers/hwmon/scmi-hwmon.c | 6 +-
+ drivers/hwmon/sht21.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/sht3x.c | 9 +-
+ drivers/hwmon/shtc1.c | 34 +-
+ drivers/hwmon/smm665.c | 9 +-
+ drivers/hwmon/smsc47m192.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/stts751.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/tc654.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/tc74.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/thmc50.c | 9 +-
+ drivers/hwmon/tmp102.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/tmp103.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/tmp108.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/tmp401.c | 7 +-
+ drivers/hwmon/tmp421.c | 7 +-
+ drivers/hwmon/tmp513.c | 9 +-
+ drivers/hwmon/w83773g.c | 5 +-
+ drivers/hwmon/w83781d.c | 9 +-
+ drivers/hwmon/w83791d.c | 8 +-
+ drivers/hwmon/w83792d.c | 7 +-
+ drivers/hwmon/w83793.c | 8 +-
+ drivers/hwmon/w83795.c | 9 +-
+ drivers/hwmon/w83l785ts.c | 8 +-
+ drivers/hwmon/w83l786ng.c | 4 +-
+ include/linux/hwmon.h | 20 +
+ include/linux/platform_data/gsc_hwmon.h | 1 +
+ 148 files changed, 1537 insertions(+), 727 deletions(-)
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/hwmon/adi,adm1266.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/hwmon/sensirion,shtc1.yaml
+ create mode 100644 Documentation/hwmon/adm1266.rst
+ create mode 100644 drivers/hwmon/pmbus/adm1266.c
+Merging jc_docs/docs-next (9f35cf8bd7e3 docs: rewrite admin-guide/sysctl/abi.rst)
+$ git merge jc_docs/docs-next
+Auto-merging MAINTAINERS
+CONFLICT (content): Merge conflict in MAINTAINERS
+Auto-merging Documentation/virt/kvm/api.rst
+Auto-merging Documentation/kbuild/llvm.rst
+Removing Documentation/ia64/xen.rst
+Auto-merging Documentation/hwmon/index.rst
+Auto-merging Documentation/driver-api/dma-buf.rst
+Auto-merging Documentation/admin-guide/kernel-parameters.txt
+Resolved 'MAINTAINERS' using previous resolution.
+Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
+$ git commit --no-edit -v -a
+[master 8b4dc014c5a0] Merge remote-tracking branch 'jc_docs/docs-next' into master
+$ git diff -M --stat --summary HEAD^..
+ .gitignore | 3 +
+ Documentation/ABI/stable/sysfs-kernel-notes | 5 +
+ Documentation/admin-guide/bcache.rst | 31 ++-
+ Documentation/admin-guide/cgroup-v1/cpusets.rst | 2 +
+ Documentation/admin-guide/kernel-parameters.txt | 2 +-
+ Documentation/admin-guide/sysctl/abi.rst | 71 ++----
+ Documentation/conf.py | 15 +-
+ Documentation/core-api/cpu_hotplug.rst | 2 +-
+ Documentation/doc-guide/kernel-doc.rst | 33 +--
+ Documentation/doc-guide/sphinx.rst | 17 ++
+ Documentation/driver-api/dma-buf.rst | 2 +-
+ Documentation/driver-api/nvdimm/index.rst | 1 +
+ Documentation/driver-api/soundwire/stream.rst | 8 +-
+ Documentation/filesystems/sysfs.rst | 3 +-
+ Documentation/filesystems/ubifs-authentication.rst | 6 +-
+ Documentation/firmware-guide/acpi/index.rst | 1 +
+ Documentation/hwmon/index.rst | 1 +
+ Documentation/ia64/index.rst | 1 -
+ Documentation/ia64/xen.rst | 206 ---------------
+ Documentation/iio/iio_configfs.rst | 2 +-
+ Documentation/kbuild/llvm.rst | 4 +
+ Documentation/maintainer/index.rst | 1 +
+ Documentation/maintainer/modifying-patches.rst | 50 ++++
+ Documentation/memory-barriers.txt | 8 +-
+ Documentation/process/2.Process.rst | 2 +-
+ Documentation/process/changes.rst | 15 ++
+ Documentation/process/deprecated.rst | 24 +-
+ Documentation/process/email-clients.rst | 5 +
+ Documentation/process/submit-checklist.rst | 4 +
+ Documentation/process/submitting-drivers.rst | 9 +-
+ Documentation/process/submitting-patches.rst | 280 +++++----------------
+ Documentation/scheduler/sched-capacity.rst | 2 +-
+ Documentation/scheduler/sched-energy.rst | 2 +-
+ Documentation/security/credentials.rst | 1 -
+ Documentation/security/keys/trusted-encrypted.rst | 5 +-
+ Documentation/sphinx/automarkup.py | 137 +++++++---
+ Documentation/trace/kprobetrace.rst | 2 +-
+ Documentation/translations/ko_KR/howto.rst | 9 +-
+ .../translations/ko_KR/memory-barriers.txt | 32 ++-
+ .../translations/zh_CN/filesystems/sysfs.txt | 3 +-
+ Documentation/virt/kvm/amd-memory-encryption.rst | 6 +-
+ Documentation/virt/kvm/api.rst | 4 +-
+ Documentation/vm/hmm.rst | 139 +++++++++-
+ Documentation/vm/index.rst | 1 +
+ Documentation/vm/page_migration.rst | 164 ++++++------
+ Documentation/watch_queue.rst | 14 +-
+ MAINTAINERS | 1 +
+ include/linux/iio/iio.h | 2 +-
+ samples/kprobes/kprobe_example.c | 2 +-
+ samples/kprobes/kretprobe_example.c | 2 +-
+ scripts/coccinelle/api/device_attr_show.cocci | 2 +-
+ scripts/kernel-doc | 5 +-
+ 52 files changed, 634 insertions(+), 715 deletions(-)
+ create mode 100644 Documentation/ABI/stable/sysfs-kernel-notes
+ delete mode 100644 Documentation/ia64/xen.rst
+ create mode 100644 Documentation/maintainer/modifying-patches.rst
+Merging v4l-dvb/master (9e76f2cff7a1 media: vidtv: remove an impossible condition)
+$ git merge v4l-dvb/master
+Auto-merging include/uapi/linux/videodev2.h
+Removing drivers/staging/media/usbvision/usbvision.h
+Removing drivers/staging/media/usbvision/usbvision-video.c
+Removing drivers/staging/media/usbvision/usbvision-i2c.c
+Removing drivers/staging/media/usbvision/usbvision-core.c
+Removing drivers/staging/media/usbvision/usbvision-cards.h
+Removing drivers/staging/media/usbvision/usbvision-cards.c
+Removing drivers/staging/media/usbvision/TODO
+Removing drivers/staging/media/usbvision/Makefile
+Removing drivers/staging/media/usbvision/Kconfig
+Auto-merging drivers/staging/media/sunxi/cedrus/cedrus.c
+Removing drivers/staging/media/atomisp/pci/isp2401_system_global.h
+Removing drivers/staging/media/atomisp/pci/isp2400_system_global.h
+Removing drivers/staging/media/atomisp/pci/hive_isp_css_include/isys_dma.h
+Removing drivers/staging/media/atomisp/pci/hive_isp_css_include/ibuf_ctrl.h
+Removing drivers/staging/media/atomisp/pci/hive_isp_css_include/host/ibuf_ctrl_public.h
+Removing drivers/staging/media/atomisp/pci/css_2401_system/host/isys_dma_local.h
+Removing drivers/staging/media/atomisp/pci/css_2401_system/host/ibuf_ctrl_private.h
+Removing drivers/staging/media/atomisp/i2c/ov5693/Kconfig
+Auto-merging drivers/media/platform/sunxi/sun4i-csi/sun4i_csi.c
+Auto-merging drivers/media/common/videobuf2/videobuf2-v4l2.c
+Auto-merging drivers/media/cec/core/cec-adap.c
+Auto-merging MAINTAINERS
+Auto-merging Documentation/userspace-api/media/v4l/vidioc-reqbufs.rst
+Auto-merging Documentation/userspace-api/media/v4l/vidioc-create-bufs.rst
+Auto-merging Documentation/userspace-api/media/v4l/buffer.rst
+Removing Documentation/devicetree/bindings/media/i2c/ov5647.txt
+Removing Documentation/admin-guide/media/usbvision-cardlist.rst
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/admin-guide/media/ipu3.rst | 104 +-
+ Documentation/admin-guide/media/usb-cardlist.rst | 1 -
+ .../admin-guide/media/usbvision-cardlist.rst | 283 ---
+ .../display/tegra/nvidia,tegra20-host1x.txt | 92 +-
+ .../devicetree/bindings/media/i2c/ov5647.txt | 35 -
+ .../devicetree/bindings/media/i2c/ov5647.yaml | 88 +
+ .../bindings/media/mediatek-jpeg-encoder.txt | 35 +
+ .../devicetree/bindings/media/samsung-fimc.txt | 6 +-
+ Documentation/driver-api/media/camera-sensor.rst | 134 ++
+ Documentation/driver-api/media/csi2.rst | 2 +
+ Documentation/driver-api/media/drivers/index.rst | 1 +
+ Documentation/driver-api/media/drivers/vidtv.rst | 425 ++++
+ Documentation/driver-api/media/index.rst | 1 +
+ Documentation/userspace-api/media/cec/cec-api.rst | 10 +-
+ .../userspace-api/media/cec/cec-func-close.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/cec/cec-func-ioctl.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/cec/cec-func-open.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/cec/cec-func-poll.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/cec/cec-funcs.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/cec/cec-header.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/cec/cec-intro.rst | 9 +-
+ .../media/cec/cec-ioc-adap-g-caps.rst | 9 +-
+ .../media/cec/cec-ioc-adap-g-log-addrs.rst | 9 +-
+ .../media/cec/cec-ioc-adap-g-phys-addr.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/cec/cec-ioc-dqevent.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/cec/cec-ioc-g-mode.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/cec/cec-ioc-receive.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/cec/cec-pin-error-inj.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/audio-bilingual-channel-select.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/audio-channel-select.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/audio-clear-buffer.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/audio-continue.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/audio-fclose.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/audio-fopen.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/audio-fwrite.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/audio-get-capabilities.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/audio-get-status.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/audio-pause.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/audio-play.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/audio-select-source.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/audio-set-av-sync.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/audio-set-bypass-mode.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/audio-set-id.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/audio-set-mixer.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/audio-set-mute.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/audio-set-streamtype.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/audio-stop.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/dvb/audio.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/audio_data_types.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/audio_function_calls.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/ca-fclose.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/dvb/ca-fopen.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/ca-get-cap.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/ca-get-descr-info.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/ca-get-msg.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/ca-get-slot-info.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/dvb/ca-reset.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/ca-send-msg.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/ca-set-descr.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/dvb/ca.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/ca_data_types.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/ca_function_calls.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/dvb/demux.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/dmx-add-pid.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/dmx-expbuf.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/dmx-fclose.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/dmx-fopen.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/dmx-fread.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/dmx-fwrite.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/dmx-get-pes-pids.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/dmx-get-stc.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/dvb/dmx-mmap.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/dmx-munmap.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/dvb/dmx-qbuf.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/dmx-querybuf.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/dmx-remove-pid.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/dmx-reqbufs.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/dmx-set-buffer-size.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/dmx-set-filter.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/dmx-set-pes-filter.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/dmx-start.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/dvb/dmx-stop.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/dmx_fcalls.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/dmx_types.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/dvb-fe-read-status.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/dvb-frontend-event.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/dvb-frontend-parameters.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/dvb/dvbapi.rst | 10 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/dvbproperty.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/dvb/dvbstb.svg | 28 +-
+ Documentation/userspace-api/media/dvb/examples.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/fe-bandwidth-t.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/fe-diseqc-recv-slave-reply.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/fe-diseqc-reset-overload.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/fe-diseqc-send-burst.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/fe-diseqc-send-master-cmd.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/fe-dishnetwork-send-legacy-cmd.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/fe-enable-high-lnb-voltage.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/fe-get-event.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/fe-get-frontend.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/fe-get-info.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/fe-get-property.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/fe-read-ber.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/fe-read-signal-strength.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/fe-read-snr.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/fe-read-status.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/fe-read-uncorrected-blocks.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/fe-set-frontend-tune-mode.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/fe-set-frontend.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/fe-set-tone.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/fe-set-voltage.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/fe-type-t.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/fe_property_parameters.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/frontend-header.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/frontend-property-cable-systems.rst | 9 +-
+ .../dvb/frontend-property-satellite-systems.rst | 9 +-
+ .../dvb/frontend-property-terrestrial-systems.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/frontend-stat-properties.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/dvb/frontend.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/frontend_f_close.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/frontend_f_open.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/frontend_fcalls.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/frontend_legacy_api.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/frontend_legacy_dvbv3_api.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/dvb/headers.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/dvb/intro.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/legacy_dvb_apis.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/net-add-if.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/net-get-if.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/net-remove-if.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/net-types.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/dvb/net.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/query-dvb-frontend-info.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/video-clear-buffer.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/video-command.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/video-continue.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/video-fast-forward.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/video-fclose.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/video-fopen.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/video-freeze.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/video-fwrite.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/video-get-capabilities.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/video-get-event.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/video-get-frame-count.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/video-get-pts.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/video-get-size.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/video-get-status.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/video-play.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/video-select-source.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/video-set-blank.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/video-set-display-format.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/video-set-format.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/video-set-streamtype.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/video-slowmotion.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/video-stillpicture.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/video-stop.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/video-try-command.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/dvb/video.rst | 9 +-
+ .../media/dvb/video_function_calls.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/dvb/video_types.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/fdl-appendix.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/gen-errors.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/glossary.rst | 205 ++
+ Documentation/userspace-api/media/index.rst | 3 +
+ .../media/mediactl/media-controller-intro.rst | 9 +-
+ .../media/mediactl/media-controller-model.rst | 9 +-
+ .../media/mediactl/media-controller.rst | 10 +-
+ .../media/mediactl/media-func-close.rst | 9 +-
+ .../media/mediactl/media-func-ioctl.rst | 9 +-
+ .../media/mediactl/media-func-open.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/mediactl/media-funcs.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/mediactl/media-header.rst | 9 +-
+ .../media/mediactl/media-ioc-device-info.rst | 9 +-
+ .../media/mediactl/media-ioc-enum-entities.rst | 9 +-
+ .../media/mediactl/media-ioc-enum-links.rst | 9 +-
+ .../media/mediactl/media-ioc-g-topology.rst | 9 +-
+ .../media/mediactl/media-ioc-request-alloc.rst | 26 +-
+ .../media/mediactl/media-ioc-setup-link.rst | 9 +-
+ .../media/mediactl/media-request-ioc-queue.rst | 26 +-
+ .../media/mediactl/media-request-ioc-reinit.rst | 26 +-
+ .../userspace-api/media/mediactl/media-types.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/mediactl/request-api.rst | 26 +-
+ .../media/mediactl/request-func-close.rst | 26 +-
+ .../media/mediactl/request-func-ioctl.rst | 26 +-
+ .../media/mediactl/request-func-poll.rst | 26 +-
+ .../userspace-api/media/rc/keytable.c.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/rc/lirc-dev-intro.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/rc/lirc-dev.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/rc/lirc-func.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/rc/lirc-get-features.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/rc/lirc-get-rec-mode.rst | 9 +-
+ .../media/rc/lirc-get-rec-resolution.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/rc/lirc-get-send-mode.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/rc/lirc-get-timeout.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/rc/lirc-header.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/rc/lirc-read.rst | 9 +-
+ .../media/rc/lirc-set-measure-carrier-mode.rst | 9 +-
+ .../media/rc/lirc-set-rec-carrier-range.rst | 9 +-
+ .../media/rc/lirc-set-rec-carrier.rst | 9 +-
+ .../media/rc/lirc-set-rec-timeout-reports.rst | 9 +-
+ .../media/rc/lirc-set-rec-timeout.rst | 9 +-
+ .../media/rc/lirc-set-send-carrier.rst | 9 +-
+ .../media/rc/lirc-set-send-duty-cycle.rst | 9 +-
+ .../media/rc/lirc-set-transmitter-mask.rst | 9 +-
+ .../media/rc/lirc-set-wideband-receiver.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/rc/lirc-write.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/rc/rc-intro.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/rc/rc-protos.rst | 4 +-
+ .../userspace-api/media/rc/rc-sysfs-nodes.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/rc/rc-table-change.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/rc/rc-tables.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/rc/remote_controllers.rst | 10 +-
+ .../userspace-api/media/typical_media_device.svg | 11 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/app-pri.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/async.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/audio.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/bayer.svg | 28 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/biblio.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/buffer.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/capture-example.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/capture.c.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/colorspaces-defs.rst | 18 +-
+ .../media/v4l/colorspaces-details.rst | 14 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/colorspaces.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/common-defs.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/common.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/compat.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/constraints.svg | 28 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/control.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/crop.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/crop.svg | 11 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/depth-formats.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/dev-capture.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/dev-encoder.rst | 26 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/dev-event.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/dev-mem2mem.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/dev-meta.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/dev-osd.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/dev-output.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/dev-overlay.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/dev-radio.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/dev-raw-vbi.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/dev-rds.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/dev-sdr.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/dev-sliced-vbi.rst | 11 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/dev-subdev.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/dev-touch.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/devices.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/diff-v4l.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/dmabuf.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/dv-timings.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/ext-ctrls-camera.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/ext-ctrls-codec.rst | 338 ++-
+ .../userspace-api/media/v4l/ext-ctrls-detect.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/ext-ctrls-dv.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/ext-ctrls-flash.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/ext-ctrls-fm-rx.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/ext-ctrls-fm-tx.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/ext-ctrls-image-process.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/ext-ctrls-image-source.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/ext-ctrls-jpeg.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/ext-ctrls-rf-tuner.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/extended-controls.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/field-order.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/fieldseq_bt.svg | 11 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/fieldseq_tb.svg | 11 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/format.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/func-close.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/func-ioctl.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/func-mmap.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/func-munmap.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/func-open.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/func-poll.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/func-read.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/func-select.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/func-write.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/hist-v4l2.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/hsv-formats.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/io.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/libv4l-introduction.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/libv4l.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/meta-formats.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/mmap.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/nv12mt.svg | 28 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/nv12mt_example.svg | 28 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/open.rst | 120 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-bayer.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-compressed.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-grey.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-indexed.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-intro.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-inzi.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-m420.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-meta-d4xx.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/pixfmt-meta-intel-ipu3.rst | 25 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-meta-uvc.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-meta-vivid.rst | 26 +-
+ .../media/v4l/pixfmt-meta-vsp1-hgo.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/pixfmt-meta-vsp1-hgt.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-nv12.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-nv12m.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-nv12mt.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-nv16.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-nv16m.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-nv24.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-packed-hsv.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-packed-yuv.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-reserved.rst | 26 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-rgb.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-sdr-cs08.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-sdr-cs14le.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-sdr-cu08.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-sdr-cu16le.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-sdr-pcu16be.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-sdr-pcu18be.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-sdr-pcu20be.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-sdr-ru12le.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/pixfmt-srggb10-ipu3.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-srggb10.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/pixfmt-srggb10alaw8.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/pixfmt-srggb10dpcm8.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-srggb10p.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-srggb12.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-srggb12p.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-srggb14.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-srggb14p.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-srggb16.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-srggb8.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-tch-td08.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-tch-td16.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-tch-tu08.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-tch-tu16.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-uv8.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-uyvy.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-v4l2-mplane.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-v4l2.rst | 26 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-vyuy.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-y10.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-y10b.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-y10p.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-y12.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-y12i.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-y14.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-y16-be.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-y16.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-y41p.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-y8i.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-yuv410.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-yuv411p.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-yuv420.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-yuv420m.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-yuv422m.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-yuv422p.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-yuv444m.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-yuyv.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-yvyu.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/pixfmt-z16.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/pixfmt.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/planar-apis.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/querycap.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/rw.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/sdr-formats.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/selection-api-configuration.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/selection-api-examples.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/selection-api-intro.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/selection-api-targets.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/selection-api-vs-crop-api.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/selection-api.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/selection.svg | 28 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/selections-common.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/standard.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/streaming-par.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/subdev-formats.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/subdev-image-processing-crop.svg | 11 +-
+ .../media/v4l/subdev-image-processing-full.svg | 11 +-
+ ...ubdev-image-processing-scaling-multi-source.svg | 11 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/tch-formats.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/tuner.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/user-func.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/userp.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/v4l2-selection-flags.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/v4l2-selection-targets.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/v4l2.rst | 11 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/v4l2grab-example.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/v4l2grab.c.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/vbi_525.svg | 11 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/vbi_625.svg | 11 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vbi_hsync.svg | 11 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/video.rst | 9 +-
+ Documentation/userspace-api/media/v4l/videodev.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-create-bufs.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-cropcap.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/vidioc-dbg-g-chip-info.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/vidioc-dbg-g-register.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-decoder-cmd.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-dqevent.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/vidioc-dv-timings-cap.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-encoder-cmd.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/vidioc-enum-dv-timings.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-enum-fmt.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/vidioc-enum-frameintervals.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/vidioc-enum-framesizes.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/vidioc-enum-freq-bands.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-enumaudio.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/vidioc-enumaudioout.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-enuminput.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-enumoutput.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-enumstd.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-expbuf.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-g-audio.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-g-audioout.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-g-crop.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-g-ctrl.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/vidioc-g-dv-timings.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-g-edid.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-g-enc-index.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-g-ext-ctrls.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-g-fbuf.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-g-fmt.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-g-frequency.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-g-input.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-g-jpegcomp.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-g-modulator.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-g-output.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-g-parm.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-g-priority.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-g-selection.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/vidioc-g-sliced-vbi-cap.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-g-std.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-g-tuner.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-log-status.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-overlay.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-prepare-buf.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-qbuf.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/vidioc-query-dv-timings.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-querybuf.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-querycap.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-queryctrl.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-querystd.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-reqbufs.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/vidioc-s-hw-freq-seek.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/vidioc-streamon.rst | 9 +-
+ .../v4l/vidioc-subdev-enum-frame-interval.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/vidioc-subdev-enum-frame-size.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/vidioc-subdev-enum-mbus-code.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/vidioc-subdev-g-crop.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/vidioc-subdev-g-fmt.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/vidioc-subdev-g-frame-interval.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/vidioc-subdev-g-selection.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/vidioc-subdev-querycap.rst | 9 +-
+ .../media/v4l/vidioc-subscribe-event.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/v4l/yuv-formats.rst | 9 +-
+ .../userspace-api/media/videodev2.h.rst.exceptions | 2 +-
+ MAINTAINERS | 34 +-
+ drivers/firmware/qcom_scm.c | 24 +
+ drivers/firmware/qcom_scm.h | 1 +
+ drivers/gpu/drm/tegra/dsi.c | 4 +-
+ drivers/gpu/host1x/mipi.c | 22 +-
+ drivers/hid/hid-picolcd_cir.c | 10 +-
+ drivers/media/cec/core/cec-adap.c | 2 +-
+ drivers/media/cec/core/cec-core.c | 29 +-
+ drivers/media/cec/core/cec-pin.c | 6 +-
+ drivers/media/cec/platform/seco/seco-cec.c | 2 +-
+ drivers/media/cec/usb/pulse8/pulse8-cec.c | 2 +-
+ drivers/media/common/siano/smsir.c | 4 +-
+ drivers/media/common/videobuf2/videobuf2-v4l2.c | 53 +-
+ drivers/media/dvb-frontends/af9013.c | 2 +-
+ drivers/media/dvb-frontends/lg2160.c | 2 +-
+ drivers/media/dvb-frontends/m88ds3103.c | 2 +-
+ drivers/media/dvb-frontends/mb86a16.c | 7 +-
+ drivers/media/dvb-frontends/mxl5xx.c | 1 -
+ drivers/media/dvb-frontends/tda10021.c | 40 +-
+ drivers/media/dvb-frontends/tda10086.c | 22 +-
+ drivers/media/i2c/Kconfig | 2 +-
+ drivers/media/i2c/adv7180.c | 9 +-
+ drivers/media/i2c/adv748x/adv748x-core.c | 31 +-
+ drivers/media/i2c/adv748x/adv748x-csi2.c | 31 +
+ drivers/media/i2c/adv748x/adv748x.h | 1 +
+ drivers/media/i2c/adv7511-v4l2.c | 4 +-
+ drivers/media/i2c/cx25840/cx25840-ir.c | 2 +-
+ drivers/media/i2c/dw9807-vcm.c | 2 +-
+ drivers/media/i2c/imx219.c | 2 +-
+ drivers/media/i2c/imx258.c | 2 +-
+ drivers/media/i2c/imx274.c | 8 +-
+ drivers/media/i2c/m5mols/m5mols_core.c | 3 +-
+ drivers/media/i2c/max9286.c | 43 +-
+ drivers/media/i2c/ml86v7667.c | 7 +-
+ drivers/media/i2c/msp3400-kthreads.c | 2 +-
+ drivers/media/i2c/mt9m001.c | 7 +-
+ drivers/media/i2c/mt9m111.c | 7 +-
+ drivers/media/i2c/ov2740.c | 24 +-
+ drivers/media/i2c/ov5640.c | 340 +--
+ drivers/media/i2c/ov5675.c | 15 +-
+ drivers/media/i2c/ov6650.c | 57 +-
+ drivers/media/i2c/ov7740.c | 10 +-
+ drivers/media/i2c/ov8856.c | 430 ++++
+ drivers/media/i2c/ov9640.c | 9 +-
+ drivers/media/i2c/s5c73m3/s5c73m3-ctrls.c | 2 +-
+ drivers/media/i2c/smiapp/smiapp-core.c | 6 +-
+ drivers/media/i2c/tc358743.c | 7 +-
+ drivers/media/i2c/tda1997x.c | 16 +-
+ drivers/media/i2c/tvp5150.c | 9 +-
+ drivers/media/mc/mc-device.c | 7 +-
+ drivers/media/pci/bt8xx/bttv-driver.c | 2 +-
+ drivers/media/pci/bt8xx/dvb-bt8xx.c | 7 +-
+ drivers/media/pci/cobalt/cobalt-i2c.c | 8 +-
+ drivers/media/pci/cobalt/cobalt-omnitek.c | 2 +-
+ drivers/media/pci/cx23885/cx23885-alsa.c | 7 +-
+ drivers/media/pci/cx23885/cx23885-video.c | 2 +-
+ drivers/media/pci/cx23885/cx23885.h | 4 +-
+ drivers/media/pci/cx23885/cx23888-ir.c | 2 +-
+ drivers/media/pci/cx25821/cx25821-alsa.c | 11 +-
+ drivers/media/pci/cx88/cx88-alsa.c | 13 +-
+ drivers/media/pci/cx88/cx88-cards.c | 2 +-
+ drivers/media/pci/cx88/cx88-input.c | 4 +-
+ drivers/media/pci/cx88/cx88-video.c | 2 +-
+ drivers/media/pci/dt3155/dt3155.c | 3 +-
+ drivers/media/pci/intel/ipu3/ipu3-cio2.c | 159 +-
+ drivers/media/pci/intel/ipu3/ipu3-cio2.h | 4 +-
+ drivers/media/pci/mantis/mantis_dma.c | 4 +-
+ drivers/media/pci/mantis/mantis_dma.h | 2 +-
+ drivers/media/pci/mantis/mantis_dvb.c | 2 +-
+ drivers/media/pci/ngene/ngene-core.c | 12 +-
+ drivers/media/pci/saa7134/saa7134-alsa.c | 7 +-
+ drivers/media/pci/saa7134/saa7134-cards.c | 4 +-
+ drivers/media/pci/saa7134/saa7134-core.c | 20 +-
+ drivers/media/pci/saa7134/saa7134-empress.c | 3 +-
+ drivers/media/pci/saa7134/saa7134-go7007.c | 2 +-
+ drivers/media/pci/saa7134/saa7134-tvaudio.c | 3 +-
+ drivers/media/pci/saa7134/saa7134-video.c | 2 -
+ drivers/media/pci/saa7134/saa7134.h | 2 +-
+ drivers/media/pci/saa7164/saa7164-buffer.c | 8 +-
+ drivers/media/pci/saa7164/saa7164-core.c | 12 +-
+ drivers/media/pci/saa7164/saa7164-dvb.c | 7 +-
+ drivers/media/pci/saa7164/saa7164-vbi.c | 6 +-
+ drivers/media/pci/smipcie/smipcie-ir.c | 7 +-
+ drivers/media/pci/smipcie/smipcie-main.c | 6 +-
+ drivers/media/pci/solo6x10/solo6x10-core.c | 2 +-
+ drivers/media/pci/solo6x10/solo6x10-i2c.c | 2 +-
+ drivers/media/pci/sta2x11/sta2x11_vip.c | 6 +-
+ drivers/media/pci/ttpci/av7110.c | 20 +-
+ drivers/media/pci/ttpci/av7110_v4l.c | 4 +-
+ drivers/media/pci/ttpci/budget-ci.c | 15 +-
+ drivers/media/pci/ttpci/budget-core.c | 6 +-
+ drivers/media/pci/tw5864/tw5864-video.c | 19 +-
+ drivers/media/platform/Kconfig | 4 +-
+ drivers/media/platform/aspeed-video.c | 5 +-
+ drivers/media/platform/coda/coda-bit.c | 4 +-
+ drivers/media/platform/coda/coda-common.c | 15 +-
+ drivers/media/platform/exynos4-is/fimc-capture.c | 27 +-
+ drivers/media/platform/exynos4-is/fimc-core.c | 67 +-
+ drivers/media/platform/exynos4-is/fimc-core.h | 5 -
+ drivers/media/platform/exynos4-is/fimc-is.c | 17 +-
+ drivers/media/platform/exynos4-is/fimc-reg.c | 9 +-
+ drivers/media/platform/exynos4-is/media-dev.c | 85 +-
+ drivers/media/platform/exynos4-is/media-dev.h | 11 -
+ drivers/media/platform/fsl-viu.c | 2 +-
+ drivers/media/platform/marvell-ccic/cafe-driver.c | 10 +-
+ drivers/media/platform/marvell-ccic/mcam-core.c | 40 +-
+ drivers/media/platform/marvell-ccic/mmp-driver.c | 133 +-
+ drivers/media/platform/mtk-jpeg/Makefile | 5 +-
+ drivers/media/platform/mtk-jpeg/mtk_jpeg_core.c | 930 +++++---
+ drivers/media/platform/mtk-jpeg/mtk_jpeg_core.h | 106 +-
+ .../mtk-jpeg/{mtk_jpeg_hw.c => mtk_jpeg_dec_hw.c} | 10 +-
+ .../mtk-jpeg/{mtk_jpeg_hw.h => mtk_jpeg_dec_hw.h} | 12 +-
+ .../{mtk_jpeg_parse.c => mtk_jpeg_dec_parse.c} | 2 +-
+ .../{mtk_jpeg_parse.h => mtk_jpeg_dec_parse.h} | 2 +-
+ .../{mtk_jpeg_reg.h => mtk_jpeg_dec_reg.h} | 19 +-
+ drivers/media/platform/mtk-jpeg/mtk_jpeg_enc_hw.c | 154 ++
+ drivers/media/platform/mtk-jpeg/mtk_jpeg_enc_hw.h | 91 +
+ drivers/media/platform/mtk-vcodec/mtk_vcodec_dec.c | 11 +-
+ .../media/platform/mtk-vcodec/mtk_vcodec_dec_drv.c | 8 +
+ .../media/platform/mtk-vcodec/mtk_vcodec_enc_drv.c | 8 +
+ .../media/platform/mtk-vcodec/vdec/vdec_vp9_if.c | 2 +-
+ drivers/media/platform/mtk-vpu/mtk_vpu.c | 5 -
+ drivers/media/platform/omap3isp/isp.c | 8 +-
+ drivers/media/platform/omap3isp/ispvideo.c | 2 +-
+ drivers/media/platform/pxa_camera.c | 195 +-
+ drivers/media/platform/qcom/camss/camss-vfe.c | 8 -
+ drivers/media/platform/qcom/camss/camss-vfe.h | 2 -
+ drivers/media/platform/qcom/camss/camss-video.c | 124 +-
+ drivers/media/platform/qcom/camss/camss-video.h | 2 -
+ drivers/media/platform/qcom/camss/camss.c | 5 -
+ drivers/media/platform/qcom/venus/Makefile | 2 +-
+ drivers/media/platform/qcom/venus/core.c | 56 +-
+ drivers/media/platform/qcom/venus/core.h | 34 +-
+ drivers/media/platform/qcom/venus/dbgfs.c | 19 +
+ drivers/media/platform/qcom/venus/dbgfs.h | 12 +
+ drivers/media/platform/qcom/venus/firmware.c | 19 +-
+ drivers/media/platform/qcom/venus/helpers.c | 241 +-
+ drivers/media/platform/qcom/venus/helpers.h | 2 +
+ drivers/media/platform/qcom/venus/hfi.c | 5 +
+ drivers/media/platform/qcom/venus/hfi.h | 1 +
+ drivers/media/platform/qcom/venus/hfi_cmds.c | 37 +-
+ drivers/media/platform/qcom/venus/hfi_helper.h | 28 +-
+ drivers/media/platform/qcom/venus/hfi_msgs.c | 18 +-
+ drivers/media/platform/qcom/venus/hfi_parser.c | 3 +
+ drivers/media/platform/qcom/venus/hfi_venus.c | 72 +-
+ drivers/media/platform/qcom/venus/hfi_venus.h | 1 +
+ drivers/media/platform/qcom/venus/pm_helpers.c | 94 +-
+ drivers/media/platform/qcom/venus/vdec.c | 26 +-
+ drivers/media/platform/qcom/venus/vdec_ctrls.c | 31 +-
+ drivers/media/platform/qcom/venus/venc.c | 199 +-
+ drivers/media/platform/qcom/venus/venc_ctrls.c | 35 +-
+ drivers/media/platform/rcar-fcp.c | 4 +-
+ drivers/media/platform/rcar-vin/rcar-core.c | 22 +-
+ drivers/media/platform/rcar-vin/rcar-csi2.c | 99 +-
+ drivers/media/platform/rcar_drif.c | 30 +-
+ drivers/media/platform/renesas-ceu.c | 4 +-
+ drivers/media/platform/s5p-mfc/s5p_mfc_enc.c | 6 +
+ drivers/media/platform/sti/bdisp/bdisp-debug.c | 29 +-
+ drivers/media/platform/sti/bdisp/bdisp-v4l2.c | 7 +-
+ drivers/media/platform/sti/bdisp/bdisp.h | 2 +-
+ .../media/platform/sti/c8sectpfe/c8sectpfe-core.c | 10 +-
+ drivers/media/platform/sti/hva/hva-debugfs.c | 22 +-
+ drivers/media/platform/sunxi/sun4i-csi/sun4i_csi.c | 1 +
+ drivers/media/platform/sunxi/sun4i-csi/sun4i_dma.c | 6 +-
+ .../media/platform/sunxi/sun6i-csi/sun6i_video.c | 7 +-
+ .../platform/sunxi/sun8i-rotate/sun8i_rotate.c | 5 +-
+ drivers/media/radio/radio-si476x.c | 66 +-
+ drivers/media/radio/si4713/si4713.c | 2 +-
+ drivers/media/radio/wl128x/fmdrv_common.c | 28 +-
+ drivers/media/rc/ene_ir.c | 18 +-
+ drivers/media/rc/fintek-cir.c | 8 +-
+ drivers/media/rc/igorplugusb.c | 6 +-
+ drivers/media/rc/iguanair.c | 6 +-
+ drivers/media/rc/imon_raw.c | 2 +-
+ drivers/media/rc/ir-hix5hd2.c | 8 +-
+ drivers/media/rc/ir-imon-decoder.c | 10 +-
+ drivers/media/rc/ir-jvc-decoder.c | 6 +-
+ drivers/media/rc/ir-mce_kbd-decoder.c | 8 +-
+ drivers/media/rc/ir-nec-decoder.c | 6 +-
+ drivers/media/rc/ir-rc5-decoder.c | 6 +-
+ drivers/media/rc/ir-rc6-decoder.c | 6 +-
+ drivers/media/rc/ir-rcmm-decoder.c | 18 +-
+ drivers/media/rc/ir-sanyo-decoder.c | 6 +-
+ drivers/media/rc/ir-sharp-decoder.c | 6 +-
+ drivers/media/rc/ir-sony-decoder.c | 6 +-
+ drivers/media/rc/ir-xmp-decoder.c | 15 +-
+ drivers/media/rc/ir_toy.c | 14 +-
+ drivers/media/rc/ite-cir.c | 10 +-
+ drivers/media/rc/ite-cir.h | 4 +-
+ drivers/media/rc/lirc_dev.c | 95 +-
+ drivers/media/rc/mceusb.c | 12 +-
+ drivers/media/rc/meson-ir.c | 4 +-
+ drivers/media/rc/mtk-cir.c | 4 +-
+ drivers/media/rc/nuvoton-cir.c | 10 +-
+ drivers/media/rc/nuvoton-cir.h | 2 +-
+ drivers/media/rc/rc-core-priv.h | 21 +-
+ drivers/media/rc/rc-ir-raw.c | 16 +-
+ drivers/media/rc/rc-loopback.c | 8 +-
+ drivers/media/rc/rc-main.c | 10 +-
+ drivers/media/rc/redrat3.c | 17 +-
+ drivers/media/rc/serial_ir.c | 12 +-
+ drivers/media/rc/sir_ir.c | 2 +-
+ drivers/media/rc/st_rc.c | 6 +-
+ drivers/media/rc/streamzap.c | 10 +-
+ drivers/media/rc/sunxi-cir.c | 4 +-
+ drivers/media/rc/ttusbir.c | 18 +-
+ drivers/media/rc/winbond-cir.c | 10 +-
+ drivers/media/rc/xbox_remote.c | 2 +-
+ drivers/media/test-drivers/Kconfig | 16 +
+ drivers/media/test-drivers/Makefile | 1 +
+ drivers/media/test-drivers/vicodec/vicodec-core.c | 6 +-
+ drivers/media/test-drivers/vidtv/Kconfig | 11 +
+ drivers/media/test-drivers/vidtv/Makefile | 9 +
+ drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_bridge.c | 566 +++++
+ drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_bridge.h | 63 +
+ drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_channel.c | 307 +++
+ drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_channel.h | 76 +
+ drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_common.c | 89 +
+ drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_common.h | 33 +
+ drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_demod.c | 464 ++++
+ drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_demod.h | 69 +
+ drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_encoder.h | 166 ++
+ drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_mux.c | 476 ++++
+ drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_mux.h | 167 ++
+ drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_pes.c | 392 ++++
+ drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_pes.h | 189 ++
+ drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_psi.c | 1318 +++++++++++
+ drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_psi.h | 585 +++++
+ drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_s302m.c | 502 ++++
+ drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_s302m.h | 92 +
+ drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_ts.c | 137 ++
+ drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_ts.h | 121 +
+ drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_tuner.c | 438 ++++
+ drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_tuner.h | 43 +
+ drivers/media/test-drivers/vimc/vimc-capture.c | 7 +-
+ drivers/media/test-drivers/vivid/vivid-core.c | 674 +++---
+ drivers/media/test-drivers/vivid/vivid-meta-out.c | 9 +-
+ drivers/media/test-drivers/vivid/vivid-vbi-gen.c | 2 +-
+ drivers/media/tuners/fc0011.c | 2 +-
+ drivers/media/tuners/qt1010.c | 25 +-
+ drivers/media/tuners/tda18271-fe.c | 2 +-
+ drivers/media/tuners/tuner-simple.c | 5 +-
+ drivers/media/usb/au0828/au0828-input.c | 8 +-
+ drivers/media/usb/au0828/au0828-video.c | 12 +-
+ drivers/media/usb/cx231xx/cx231xx-core.c | 16 +-
+ drivers/media/usb/dvb-usb-v2/af9015.c | 2 +-
+ drivers/media/usb/dvb-usb-v2/gl861.c | 2 +-
+ drivers/media/usb/dvb-usb-v2/lmedm04.c | 8 +-
+ drivers/media/usb/dvb-usb-v2/mxl111sf-gpio.c | 4 +-
+ drivers/media/usb/dvb-usb-v2/rtl28xxu.c | 4 +-
+ drivers/media/usb/dvb-usb/Kconfig | 1 +
+ drivers/media/usb/dvb-usb/cxusb-analog.c | 13 +-
+ drivers/media/usb/dvb-usb/dib0700_devices.c | 11 +-
+ drivers/media/usb/dvb-usb/pctv452e.c | 26 +-
+ drivers/media/usb/dvb-usb/technisat-usb2.c | 4 +-
+ drivers/media/usb/em28xx/em28xx-audio.c | 8 +-
+ drivers/media/usb/em28xx/em28xx-cards.c | 22 +
+ drivers/media/usb/em28xx/em28xx.h | 1 +
+ drivers/media/usb/go7007/go7007-driver.c | 2 +-
+ drivers/media/usb/gspca/mr97310a.c | 10 +-
+ drivers/media/usb/gspca/nw80x.c | 2 +-
+ drivers/media/usb/gspca/ov519.c | 6 +-
+ drivers/media/usb/gspca/sn9c20x.c | 2 +-
+ drivers/media/usb/gspca/sunplus.c | 4 +-
+ drivers/media/usb/gspca/xirlink_cit.c | 4 +-
+ drivers/media/usb/gspca/zc3xx.c | 4 +-
+ drivers/media/usb/pvrusb2/pvrusb2-hdw.c | 5 +-
+ drivers/media/usb/pwc/pwc-v4l.c | 2 +-
+ drivers/media/usb/siano/smsusb.c | 2 +-
+ drivers/media/usb/tm6000/tm6000-alsa.c | 8 +-
+ drivers/media/usb/tm6000/tm6000-core.c | 24 +-
+ drivers/media/usb/ttusb-budget/dvb-ttusb-budget.c | 197 +-
+ drivers/media/usb/ttusb-dec/ttusb_dec.c | 7 +-
+ drivers/media/usb/usbtv/usbtv-video.c | 4 +-
+ drivers/media/usb/uvc/uvc_ctrl.c | 46 +-
+ drivers/media/usb/uvc/uvc_driver.c | 71 +-
+ drivers/media/usb/uvc/uvc_entity.c | 35 +
+ drivers/media/usb/uvc/uvc_v4l2.c | 34 +
+ drivers/media/usb/uvc/uvc_video.c | 6 +-
+ drivers/media/usb/uvc/uvcvideo.h | 8 +-
+ drivers/media/v4l2-core/v4l2-ctrls.c | 61 +
+ drivers/media/v4l2-core/v4l2-fwnode.c | 4 +-
+ drivers/media/v4l2-core/v4l2-h264.c | 12 +-
+ drivers/media/v4l2-core/v4l2-mem2mem.c | 41 +
+ drivers/media/v4l2-core/v4l2-subdev.c | 16 +
+ drivers/media/v4l2-core/videobuf-dma-sg.c | 22 +-
+ drivers/staging/media/Kconfig | 4 -
+ drivers/staging/media/Makefile | 1 -
+ drivers/staging/media/atomisp/Makefile | 12 +-
+ drivers/staging/media/atomisp/i2c/Kconfig | 74 +-
+ .../staging/media/atomisp/i2c/atomisp-mt9m114.c | 4 +-
+ drivers/staging/media/atomisp/i2c/ov5693/Kconfig | 12 -
+ drivers/staging/media/atomisp/pci/atomisp_cmd.c | 24 +-
+ .../media/atomisp/pci/atomisp_compat_css20.c | 20 +-
+ .../media/atomisp/pci/atomisp_compat_ioctl32.c | 84 +-
+ .../media/atomisp/pci/atomisp_gmin_platform.c | 10 +-
+ drivers/staging/media/atomisp/pci/atomisp_ioctl.c | 49 +-
+ drivers/staging/media/atomisp/pci/atomisp_subdev.c | 6 +-
+ drivers/staging/media/atomisp/pci/atomisp_v4l2.c | 9 +-
+ .../atomisp/pci/css_2401_system/host/csi_rx.c | 1 +
+ .../atomisp/pci/css_2401_system/host/ibuf_ctrl.c | 1 +
+ .../pci/css_2401_system/host/ibuf_ctrl_local.h | 1 +
+ .../pci/css_2401_system/host/ibuf_ctrl_private.h | 268 ---
+ .../atomisp/pci/css_2401_system/host/isys_dma.c | 10 +-
+ .../pci/css_2401_system/host/isys_dma_local.h | 21 -
+ .../pci/css_2401_system/host/isys_dma_private.h | 12 +-
+ .../atomisp/pci/css_2401_system/host/isys_irq.c | 3 +-
+ .../pci/css_2401_system/host/isys_irq_local.h | 4 +-
+ .../pci/css_2401_system/host/isys_irq_private.h | 12 +-
+ .../pci/css_2401_system/host/pixelgen_private.h | 73 +-
+ .../atomisp/pci/css_2401_system/ibuf_ctrl_global.h | 6 +-
+ .../atomisp/pci/css_2401_system/isys_irq_global.h | 4 +-
+ .../atomisp/pci/css_2401_system/pixelgen_global.h | 8 +-
+ .../pci/hive_isp_css_common/host/input_formatter.c | 6 +-
+ .../host/input_formatter_local.h | 4 -
+ .../pci/hive_isp_css_common/host/input_system.c | 70 +-
+ .../pci/hive_isp_css_include/host/csi_rx_public.h | 4 +-
+ .../hive_isp_css_include/host/ibuf_ctrl_public.h | 94 -
+ .../hive_isp_css_include/host/isys_dma_public.h | 8 +-
+ .../hive_isp_css_include/host/isys_irq_public.h | 29 +-
+ .../pci/hive_isp_css_include/host/isys_public.h | 4 +-
+ .../hive_isp_css_include/host/pixelgen_public.h | 4 +-
+ .../atomisp/pci/hive_isp_css_include/ibuf_ctrl.h | 47 -
+ .../atomisp/pci/hive_isp_css_include/isys_dma.h | 47 -
+ .../atomisp/pci/hive_isp_css_include/isys_irq.h | 16 +-
+ .../pci/hive_isp_css_include/print_support.h | 3 +-
+ drivers/staging/media/atomisp/pci/hmm/hmm.c | 6 +-
+ drivers/staging/media/atomisp/pci/ia_css_env.h | 4 +-
+ drivers/staging/media/atomisp/pci/ia_css_mipi.h | 2 -
+ drivers/staging/media/atomisp/pci/ia_css_stream.h | 4 +-
+ .../media/atomisp/pci/input_system_global.h | 29 +-
+ .../pci/isp/kernels/ctc/ctc_1.0/ia_css_ctc_param.h | 7 -
+ .../kernels/ctc/ctc_1.0/ia_css_ctc_table.host.c | 145 --
+ .../pci/isp/kernels/dvs/dvs_1.0/ia_css_dvs.host.c | 3 -
+ .../isp/kernels/gc/gc_1.0/ia_css_gc_table.host.c | 144 --
+ .../isp/kernels/gc/gc_2/ia_css_gc2_table.host.c | 53 -
+ .../pci/isp/kernels/raw/raw_1.0/ia_css_raw.host.c | 4 +-
+ .../isp/kernels/sdis/sdis_2/ia_css_sdis2.host.c | 3 -
+ .../pci/isp/kernels/vf/vf_1.0/ia_css_vf.host.c | 7 +-
+ .../pci/isp/kernels/xnr/xnr_1.0/ia_css_xnr_param.h | 7 -
+ .../kernels/xnr/xnr_1.0/ia_css_xnr_table.host.c | 31 -
+ .../atomisp/pci/isp2400_input_system_global.h | 21 +-
+ .../media/atomisp/pci/isp2400_input_system_local.h | 17 +-
+ .../atomisp/pci/isp2400_input_system_public.h | 26 +-
+ .../media/atomisp/pci/isp2400_system_global.h | 16 -
+ .../atomisp/pci/isp2401_input_system_global.h | 30 +-
+ .../media/atomisp/pci/isp2401_input_system_local.h | 3 -
+ .../atomisp/pci/isp2401_input_system_private.h | 224 +-
+ .../media/atomisp/pci/isp2401_system_global.h | 19 -
+ .../media/atomisp/pci/runtime/binary/src/binary.c | 863 ++++---
+ .../pci/runtime/bufq/interface/ia_css_bufq_comm.h | 10 -
+ .../media/atomisp/pci/runtime/bufq/src/bufq.c | 26 +-
+ .../pci/runtime/debug/interface/ia_css_debug.h | 6 -
+ .../atomisp/pci/runtime/debug/src/ia_css_debug.c | 193 +-
+ .../media/atomisp/pci/runtime/ifmtr/src/ifmtr.c | 2 +-
+ .../atomisp/pci/runtime/inputfifo/src/inputfifo.c | 10 -
+ .../pci/runtime/isys/interface/ia_css_isys.h | 18 +-
+ .../pci/runtime/isys/interface/ia_css_isys_comm.h | 4 +-
+ .../atomisp/pci/runtime/isys/src/csi_rx_rmgr.c | 2 +-
+ .../atomisp/pci/runtime/isys/src/isys_dma_rmgr.c | 2 +-
+ .../media/atomisp/pci/runtime/isys/src/isys_init.c | 20 +-
+ .../pci/runtime/isys/src/isys_stream2mmio_rmgr.c | 2 +-
+ .../media/atomisp/pci/runtime/isys/src/rx.c | 24 +-
+ .../atomisp/pci/runtime/isys/src/virtual_isys.c | 58 +-
+ .../runtime/pipeline/interface/ia_css_pipeline.h | 2 +-
+ .../atomisp/pci/runtime/pipeline/src/pipeline.c | 4 +-
+ .../media/atomisp/pci/runtime/rmgr/src/rmgr_vbuf.c | 4 +-
+ drivers/staging/media/atomisp/pci/sh_css.c | 345 +--
+ drivers/staging/media/atomisp/pci/sh_css_defs.h | 4 -
+ .../staging/media/atomisp/pci/sh_css_firmware.c | 62 +-
+ drivers/staging/media/atomisp/pci/sh_css_hrt.c | 4 -
+ .../staging/media/atomisp/pci/sh_css_internal.h | 36 +-
+ drivers/staging/media/atomisp/pci/sh_css_mipi.c | 46 +-
+ .../media/atomisp/pci/sh_css_param_shading.c | 25 +-
+ drivers/staging/media/atomisp/pci/sh_css_params.c | 541 +----
+ .../staging/media/atomisp/pci/sh_css_properties.c | 10 -
+ drivers/staging/media/atomisp/pci/sh_css_sp.c | 39 +-
+ drivers/staging/media/atomisp/pci/sh_css_sp.h | 8 +-
+ drivers/staging/media/atomisp/pci/sh_css_struct.h | 2 -
+ drivers/staging/media/atomisp/pci/system_global.h | 23 -
+ drivers/staging/media/hantro/hantro_drv.c | 5 -
+ drivers/staging/media/hantro/hantro_g1_h264_dec.c | 26 +-
+ drivers/staging/media/hantro/hantro_h264.c | 14 +-
+ drivers/staging/media/hantro/hantro_hw.h | 2 -
+ drivers/staging/media/hantro/hantro_postproc.c | 4 +-
+ drivers/staging/media/imx/TODO | 4 +
+ drivers/staging/media/ipu3/include/intel-ipu3.h | 14 +-
+ drivers/staging/media/ipu3/ipu3-css-params.c | 2 +-
+ drivers/staging/media/meson/vdec/vdec.c | 8 +-
+ drivers/staging/media/omap4iss/iss.c | 2 +-
+ drivers/staging/media/rkisp1/TODO | 1 -
+ drivers/staging/media/rkisp1/rkisp1-capture.c | 2 +-
+ drivers/staging/media/rkisp1/rkisp1-common.h | 267 ++-
+ drivers/staging/media/rkisp1/rkisp1-dev.c | 15 +-
+ drivers/staging/media/rkisp1/rkisp1-isp.c | 17 +-
+ drivers/staging/media/rkisp1/rkisp1-params.c | 107 +-
+ drivers/staging/media/rkisp1/rkisp1-regs.h | 1 -
+ drivers/staging/media/rkisp1/rkisp1-stats.c | 24 +-
+ drivers/staging/media/rkisp1/uapi/rkisp1-config.h | 247 +-
+ drivers/staging/media/rkvdec/rkvdec-h264.c | 37 +-
+ drivers/staging/media/rkvdec/rkvdec.c | 14 +-
+ drivers/staging/media/rkvdec/rkvdec.h | 1 -
+ drivers/staging/media/sunxi/cedrus/cedrus.c | 9 +-
+ drivers/staging/media/sunxi/cedrus/cedrus.h | 1 +
+ drivers/staging/media/sunxi/cedrus/cedrus_dec.c | 2 +
+ drivers/staging/media/sunxi/cedrus/cedrus_h264.c | 61 +-
+ drivers/staging/media/tegra-vde/vde.c | 4 +-
+ drivers/staging/media/tegra-video/Kconfig | 7 +
+ drivers/staging/media/tegra-video/TODO | 6 -
+ drivers/staging/media/tegra-video/csi.c | 314 ++-
+ drivers/staging/media/tegra-video/csi.h | 8 +
+ drivers/staging/media/tegra-video/tegra210.c | 25 +-
+ drivers/staging/media/tegra-video/vi.c | 848 ++++++-
+ drivers/staging/media/tegra-video/vi.h | 25 +-
+ drivers/staging/media/tegra-video/video.c | 23 +-
+ drivers/staging/media/usbvision/Kconfig | 18 -
+ drivers/staging/media/usbvision/Makefile | 4 -
+ drivers/staging/media/usbvision/TODO | 11 -
+ drivers/staging/media/usbvision/usbvision-cards.c | 1120 ---------
+ drivers/staging/media/usbvision/usbvision-cards.h | 70 -
+ drivers/staging/media/usbvision/usbvision-core.c | 2428 --------------------
+ drivers/staging/media/usbvision/usbvision-i2c.c | 438 ----
+ drivers/staging/media/usbvision/usbvision-video.c | 1643 -------------
+ drivers/staging/media/usbvision/usbvision.h | 500 ----
+ include/linux/host1x.h | 4 +-
+ include/linux/qcom_scm.h | 7 +
+ include/media/cec.h | 2 -
+ include/media/h264-ctrls.h | 87 +-
+ include/media/rc-core.h | 11 +-
+ include/media/tpg/v4l2-tpg.h | 1 +
+ include/media/v4l2-async.h | 5 +-
+ include/media/v4l2-ctrls.h | 2 +
+ include/media/v4l2-fwnode.h | 24 +-
+ include/media/v4l2-h264.h | 3 +-
+ include/media/v4l2-mediabus.h | 33 +-
+ include/media/v4l2-mem2mem.h | 22 +
+ include/media/v4l2-subdev.h | 38 +-
+ include/media/videobuf-dma-sg.h | 2 +-
+ include/media/videobuf2-v4l2.h | 17 +
+ include/uapi/linux/v4l2-controls.h | 25 +
+ include/uapi/linux/videodev2.h | 17 +-
+ 894 files changed, 15696 insertions(+), 16880 deletions(-)
+ delete mode 100644 Documentation/admin-guide/media/usbvision-cardlist.rst
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/media/i2c/ov5647.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/media/i2c/ov5647.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/media/mediatek-jpeg-encoder.txt
+ create mode 100644 Documentation/driver-api/media/camera-sensor.rst
+ create mode 100644 Documentation/driver-api/media/drivers/vidtv.rst
+ create mode 100644 Documentation/userspace-api/media/glossary.rst
+ rename drivers/media/platform/mtk-jpeg/{mtk_jpeg_hw.c => mtk_jpeg_dec_hw.c} (98%)
+ rename drivers/media/platform/mtk-jpeg/{mtk_jpeg_hw.h => mtk_jpeg_dec_hw.h} (91%)
+ rename drivers/media/platform/mtk-jpeg/{mtk_jpeg_parse.c => mtk_jpeg_dec_parse.c} (98%)
+ rename drivers/media/platform/mtk-jpeg/{mtk_jpeg_parse.h => mtk_jpeg_dec_parse.h} (92%)
+ rename drivers/media/platform/mtk-jpeg/{mtk_jpeg_reg.h => mtk_jpeg_dec_reg.h} (77%)
+ create mode 100644 drivers/media/platform/mtk-jpeg/mtk_jpeg_enc_hw.c
+ create mode 100644 drivers/media/platform/mtk-jpeg/mtk_jpeg_enc_hw.h
+ create mode 100644 drivers/media/platform/qcom/venus/dbgfs.c
+ create mode 100644 drivers/media/platform/qcom/venus/dbgfs.h
+ create mode 100644 drivers/media/test-drivers/vidtv/Kconfig
+ create mode 100644 drivers/media/test-drivers/vidtv/Makefile
+ create mode 100644 drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_bridge.c
+ create mode 100644 drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_bridge.h
+ create mode 100644 drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_channel.c
+ create mode 100644 drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_channel.h
+ create mode 100644 drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_common.c
+ create mode 100644 drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_common.h
+ create mode 100644 drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_demod.c
+ create mode 100644 drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_demod.h
+ create mode 100644 drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_encoder.h
+ create mode 100644 drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_mux.c
+ create mode 100644 drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_mux.h
+ create mode 100644 drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_pes.c
+ create mode 100644 drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_pes.h
+ create mode 100644 drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_psi.c
+ create mode 100644 drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_psi.h
+ create mode 100644 drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_s302m.c
+ create mode 100644 drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_s302m.h
+ create mode 100644 drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_ts.c
+ create mode 100644 drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_ts.h
+ create mode 100644 drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_tuner.c
+ create mode 100644 drivers/media/test-drivers/vidtv/vidtv_tuner.h
+ delete mode 100644 drivers/staging/media/atomisp/i2c/ov5693/Kconfig
+ delete mode 100644 drivers/staging/media/atomisp/pci/css_2401_system/host/ibuf_ctrl_private.h
+ delete mode 100644 drivers/staging/media/atomisp/pci/css_2401_system/host/isys_dma_local.h
+ delete mode 100644 drivers/staging/media/atomisp/pci/hive_isp_css_include/host/ibuf_ctrl_public.h
+ delete mode 100644 drivers/staging/media/atomisp/pci/hive_isp_css_include/ibuf_ctrl.h
+ delete mode 100644 drivers/staging/media/atomisp/pci/hive_isp_css_include/isys_dma.h
+ delete mode 100644 drivers/staging/media/atomisp/pci/isp2400_system_global.h
+ delete mode 100644 drivers/staging/media/atomisp/pci/isp2401_system_global.h
+ delete mode 100644 drivers/staging/media/usbvision/Kconfig
+ delete mode 100644 drivers/staging/media/usbvision/Makefile
+ delete mode 100644 drivers/staging/media/usbvision/TODO
+ delete mode 100644 drivers/staging/media/usbvision/usbvision-cards.c
+ delete mode 100644 drivers/staging/media/usbvision/usbvision-cards.h
+ delete mode 100644 drivers/staging/media/usbvision/usbvision-core.c
+ delete mode 100644 drivers/staging/media/usbvision/usbvision-i2c.c
+ delete mode 100644 drivers/staging/media/usbvision/usbvision-video.c
+ delete mode 100644 drivers/staging/media/usbvision/usbvision.h
+Merging v4l-dvb-next/master (0d6db85131e0 Revert "media: atomisp: keep the ISP powered on when setting it")
+$ git merge v4l-dvb-next/master
+Already up to date.
+Merging fbdev/fbdev-for-next (732146a3f1dc video: fbdev: imxfb: fix a typo in imxfb_probe())
+$ git merge fbdev/fbdev-for-next
+Already up to date.
+Merging pm/linux-next (a65af31190c0 Merge branch 'pm-cpuidle' into linux-next)
+$ git merge pm/linux-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ arch/ia64/include/asm/acpi.h | 2 -
+ arch/x86/include/asm/acpi.h | 2 -
+ drivers/acpi/Kconfig | 65 +--------------------
+ drivers/acpi/Makefile | 10 +---
+ drivers/acpi/nfit/core.c | 4 +-
+ drivers/acpi/pmic/Kconfig | 67 ++++++++++++++++++++++
+ drivers/acpi/pmic/Makefile | 10 ++++
+ drivers/acpi/processor_idle.c | 108 +++++++++++++++++++----------------
+ drivers/cpuidle/cpuidle.c | 15 +++--
+ drivers/powercap/intel_rapl_common.c | 1 +
+ include/linux/cpuidle.h | 1 +
+ 11 files changed, 153 insertions(+), 132 deletions(-)
+ create mode 100644 drivers/acpi/pmic/Kconfig
+ create mode 100644 drivers/acpi/pmic/Makefile
+Merging cpufreq-arm/cpufreq/arm/linux-next (bc9b9c5ab9d8 cpufreq: qcom: Don't add frequencies without an OPP)
+$ git merge cpufreq-arm/cpufreq/arm/linux-next
+Auto-merging drivers/opp/core.c
+Auto-merging drivers/cpufreq/Kconfig.arm
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../bindings/cpufreq/cpufreq-qcom-hw.txt | 2 +-
+ drivers/base/power/domain.c | 14 +-
+ drivers/cpufreq/Kconfig.arm | 2 +-
+ drivers/cpufreq/armada-37xx-cpufreq.c | 6 +
+ drivers/cpufreq/cpufreq-dt-platdev.c | 1 +
+ drivers/cpufreq/cpufreq-dt.c | 286 ++++++++++-----------
+ drivers/cpufreq/imx6q-cpufreq.c | 10 +-
+ drivers/cpufreq/qcom-cpufreq-hw.c | 135 ++++++----
+ drivers/cpufreq/s5pv210-cpufreq.c | 31 +--
+ drivers/cpufreq/sti-cpufreq.c | 6 +-
+ drivers/cpufreq/tegra186-cpufreq.c | 30 +++
+ drivers/opp/core.c | 53 ++--
+ drivers/opp/of.c | 43 ++--
+ drivers/soc/samsung/exynos-asv.c | 2 +-
+ 14 files changed, 356 insertions(+), 265 deletions(-)
+Merging cpupower/cpupower (527b7779e5ec cpupower: speed up generating git version string)
+$ git merge cpupower/cpupower
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ tools/power/cpupower/Makefile | 2 +-
+ tools/power/cpupower/debug/i386/intel_gsic.c | 2 +-
+ 2 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
+Merging devfreq/devfreq-next (d283fdeb22aa PM / devfreq: event: Change prototype of devfreq_event_get_edev_by_phandle function)
+$ git merge devfreq/devfreq-next
+Auto-merging drivers/memory/samsung/exynos5422-dmc.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/devfreq/devfreq-event.c | 14 ++++---
+ drivers/devfreq/devfreq.c | 68 ++++++++++++++++++++++++---------
+ drivers/devfreq/exynos-bus.c | 7 ++--
+ drivers/devfreq/rk3399_dmc.c | 2 +-
+ drivers/memory/samsung/exynos5422-dmc.c | 6 ++-
+ include/linux/devfreq-event.h | 14 +++++--
+ include/linux/devfreq.h | 11 +++++-
+ 7 files changed, 86 insertions(+), 36 deletions(-)
+Merging opp/opp/linux-next (a5663c9b1e31 opp: Allow opp-level to be set to 0)
+$ git merge opp/opp/linux-next
+Auto-merging drivers/opp/opp.h
+Auto-merging drivers/opp/core.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/devicetree/bindings/opp/opp.txt | 53 +-
+ arch/arm/boot/dts/tegra20-cpu-opp-microvolt.dtsi | 36 -
+ arch/arm/boot/dts/tegra20-cpu-opp.dtsi | 67 +-
+ arch/arm/boot/dts/tegra30-cpu-opp-microvolt.dtsi | 512 ------------
+ arch/arm/boot/dts/tegra30-cpu-opp.dtsi | 984 ++++-------------------
+ drivers/opp/core.c | 178 ++--
+ drivers/opp/cpu.c | 2 +-
+ drivers/opp/of.c | 69 +-
+ drivers/opp/opp.h | 5 +-
+ 9 files changed, 313 insertions(+), 1593 deletions(-)
+Merging thermal/thermal/linux-next (6f55be9fd5ee Merge branch 'thermal/fixes' into thermal/linux-next)
+$ git merge thermal/thermal/linux-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/thermal/imx8mm_thermal.c | 10 +++-------
+ drivers/thermal/imx_thermal.c | 22 ++++++----------------
+ drivers/thermal/rcar_thermal.c | 4 ++--
+ drivers/thermal/st/Kconfig | 2 +-
+ drivers/thermal/thermal_sysfs.c | 2 +-
+ 5 files changed, 13 insertions(+), 27 deletions(-)
+Merging thermal-rzhang/next (54ecb8f7028c Linux 5.4-rc1)
+$ git merge thermal-rzhang/next
+Already up to date.
+Merging thermal-soc/next (6c375eccded4 thermal: db8500: Rewrite to be a pure OF sensor)
+$ git merge thermal-soc/next
+Already up to date.
+Merging ieee1394/for-next (67f8e65e4fc1 firewire: net: remove set but not used variable 'guid')
+$ git merge ieee1394/for-next
+Auto-merging drivers/firewire/net.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/firewire/net.c | 2 --
+ 1 file changed, 2 deletions(-)
+Merging dlm/next (7ae0451e2e6c fs: dlm: use free_con to free connection)
+$ git merge dlm/next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ fs/dlm/Kconfig | 1 +
+ fs/dlm/config.c | 3 ++
+ fs/dlm/lowcomms.c | 122 +++++++++++++++++++++++++-----------------------------
+ 3 files changed, 60 insertions(+), 66 deletions(-)
+Merging swiotlb/linux-next (b51e627158cb swiotlb: Mark max_segment with static keyword)
+$ git merge swiotlb/linux-next
+Auto-merging kernel/dma/swiotlb.c
+Auto-merging arch/x86/pci/sta2x11-fixup.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ arch/x86/pci/sta2x11-fixup.c | 1 -
+ include/linux/swiotlb.h | 1 +
+ kernel/dma/swiotlb.c | 6 ++----
+ 3 files changed, 3 insertions(+), 5 deletions(-)
+Merging rdma/for-next (9e054b13b2f7 RDMA/qedr: Fix function prototype parameters alignment)
+$ git merge rdma/for-next
+Auto-merging include/trace/events/rpcrdma.h
+Auto-merging drivers/infiniband/ulp/rtrs/rtrs-srv.c
+Auto-merging drivers/infiniband/ulp/isert/ib_isert.c
+Auto-merging drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_verbs.c
+Auto-merging drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_sysfs.c
+Auto-merging drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_mr.c
+Auto-merging drivers/infiniband/sw/rxe/rxe.h
+Auto-merging drivers/infiniband/sw/rxe/rxe.c
+Auto-merging drivers/infiniband/hw/mlx4/main.c
+Auto-merging drivers/infiniband/hw/bnxt_re/qplib_rcfw.c
+Auto-merging drivers/infiniband/hw/bnxt_re/qplib_fp.c
+Auto-merging drivers/infiniband/hw/bnxt_re/ib_verbs.c
+Auto-merging drivers/infiniband/core/verbs.c
+Auto-merging drivers/infiniband/core/cq.c
+Auto-merging .clang-format
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .clang-format | 1 +
+ Documentation/ABI/stable/sysfs-class-infiniband | 17 -
+ drivers/infiniband/core/Makefile | 2 +-
+ drivers/infiniband/core/cm.c | 126 +++---
+ drivers/infiniband/core/cm_trace.c | 15 +
+ drivers/infiniband/core/cm_trace.h | 414 +++++++++++++++++++
+ drivers/infiniband/core/cma.c | 25 +-
+ drivers/infiniband/core/cma_trace.h | 40 --
+ drivers/infiniband/core/cq.c | 30 +-
+ drivers/infiniband/core/rdma_core.c | 33 +-
+ drivers/infiniband/core/ucma.c | 457 ++++++++++-----------
+ drivers/infiniband/core/umem.c | 45 +-
+ drivers/infiniband/core/uverbs_cmd.c | 4 +-
+ drivers/infiniband/core/uverbs_std_types.c | 3 +-
+ .../infiniband/core/uverbs_std_types_counters.c | 4 +-
+ drivers/infiniband/core/uverbs_std_types_wq.c | 2 +-
+ drivers/infiniband/core/verbs.c | 56 ++-
+ drivers/infiniband/hw/bnxt_re/ib_verbs.c | 84 ++--
+ drivers/infiniband/hw/bnxt_re/ib_verbs.h | 8 +-
+ drivers/infiniband/hw/bnxt_re/qplib_fp.c | 7 +-
+ drivers/infiniband/hw/bnxt_re/qplib_rcfw.c | 11 +-
+ drivers/infiniband/hw/cxgb4/cq.c | 3 +-
+ drivers/infiniband/hw/cxgb4/iw_cxgb4.h | 4 +-
+ drivers/infiniband/hw/cxgb4/mem.c | 8 +-
+ drivers/infiniband/hw/cxgb4/provider.c | 3 +-
+ drivers/infiniband/hw/cxgb4/qp.c | 3 +-
+ drivers/infiniband/hw/efa/efa.h | 6 +-
+ drivers/infiniband/hw/efa/efa_admin_cmds_defs.h | 39 +-
+ drivers/infiniband/hw/efa/efa_com_cmd.c | 2 +
+ drivers/infiniband/hw/efa/efa_com_cmd.h | 2 +
+ drivers/infiniband/hw/efa/efa_verbs.c | 191 +++++++--
+ drivers/infiniband/hw/hfi1/sdma.c | 22 +-
+ drivers/infiniband/hw/hns/hns_roce_ah.c | 23 +-
+ drivers/infiniband/hw/hns/hns_roce_alloc.c | 3 +-
+ drivers/infiniband/hw/hns/hns_roce_cq.c | 3 +-
+ drivers/infiniband/hw/hns/hns_roce_device.h | 36 +-
+ drivers/infiniband/hw/hns/hns_roce_hem.c | 6 +-
+ drivers/infiniband/hw/hns/hns_roce_hw_v1.c | 33 +-
+ drivers/infiniband/hw/hns/hns_roce_hw_v2.c | 15 +-
+ drivers/infiniband/hw/hns/hns_roce_main.c | 4 +-
+ drivers/infiniband/hw/hns/hns_roce_mr.c | 53 +--
+ drivers/infiniband/hw/hns/hns_roce_pd.c | 3 +-
+ drivers/infiniband/hw/hns/hns_roce_qp.c | 6 +-
+ drivers/infiniband/hw/hns/hns_roce_srq.c | 5 +-
+ drivers/infiniband/hw/i40iw/i40iw_main.c | 14 +-
+ drivers/infiniband/hw/i40iw/i40iw_verbs.c | 19 +-
+ drivers/infiniband/hw/mlx4/ah.c | 5 -
+ drivers/infiniband/hw/mlx4/cm.c | 148 ++++++-
+ drivers/infiniband/hw/mlx4/cq.c | 4 +-
+ drivers/infiniband/hw/mlx4/mad.c | 158 ++++---
+ drivers/infiniband/hw/mlx4/main.c | 37 +-
+ drivers/infiniband/hw/mlx4/mlx4_ib.h | 19 +-
+ drivers/infiniband/hw/mlx4/mr.c | 5 +-
+ drivers/infiniband/hw/mlx4/qp.c | 5 +-
+ drivers/infiniband/hw/mlx4/srq.c | 8 +-
+ drivers/infiniband/hw/mlx5/ah.c | 9 +-
+ drivers/infiniband/hw/mlx5/cmd.c | 4 +-
+ drivers/infiniband/hw/mlx5/cmd.h | 2 +-
+ drivers/infiniband/hw/mlx5/counters.c | 3 +-
+ drivers/infiniband/hw/mlx5/cq.c | 14 +-
+ drivers/infiniband/hw/mlx5/fs.c | 148 ++++---
+ drivers/infiniband/hw/mlx5/main.c | 4 +-
+ drivers/infiniband/hw/mlx5/mem.c | 4 +-
+ drivers/infiniband/hw/mlx5/mlx5_ib.h | 13 +-
+ drivers/infiniband/hw/mlx5/mr.c | 4 +-
+ drivers/infiniband/hw/mlx5/qp.c | 85 ++--
+ drivers/infiniband/hw/mlx5/qp.h | 4 +-
+ drivers/infiniband/hw/mlx5/qpc.c | 5 +-
+ drivers/infiniband/hw/mlx5/srq.c | 23 +-
+ drivers/infiniband/hw/mlx5/srq.h | 2 +-
+ drivers/infiniband/hw/mlx5/srq_cmd.c | 22 +-
+ drivers/infiniband/hw/mthca/mthca_provider.c | 20 +-
+ drivers/infiniband/hw/ocrdma/ocrdma.h | 1 -
+ drivers/infiniband/hw/ocrdma/ocrdma_ah.c | 3 +-
+ drivers/infiniband/hw/ocrdma/ocrdma_ah.h | 2 +-
+ drivers/infiniband/hw/ocrdma/ocrdma_hw.c | 5 +-
+ drivers/infiniband/hw/ocrdma/ocrdma_verbs.c | 36 +-
+ drivers/infiniband/hw/ocrdma/ocrdma_verbs.h | 6 +-
+ drivers/infiniband/hw/qedr/main.c | 9 +-
+ drivers/infiniband/hw/qedr/qedr_iw_cm.c | 6 +-
+ drivers/infiniband/hw/qedr/verbs.c | 81 ++--
+ drivers/infiniband/hw/qedr/verbs.h | 8 +-
+ drivers/infiniband/hw/qib/qib_iba7322.c | 7 +-
+ drivers/infiniband/hw/qib/qib_mad.c | 52 +--
+ drivers/infiniband/hw/qib/qib_sdma.c | 10 +-
+ drivers/infiniband/hw/usnic/usnic_ib_main.c | 2 -
+ drivers/infiniband/hw/usnic/usnic_ib_verbs.c | 18 +-
+ drivers/infiniband/hw/usnic/usnic_ib_verbs.h | 6 +-
+ drivers/infiniband/hw/vmw_pvrdma/pvrdma_cq.c | 7 +-
+ drivers/infiniband/hw/vmw_pvrdma/pvrdma_misc.c | 9 +-
+ drivers/infiniband/hw/vmw_pvrdma/pvrdma_mr.c | 3 +-
+ drivers/infiniband/hw/vmw_pvrdma/pvrdma_qp.c | 6 +-
+ drivers/infiniband/hw/vmw_pvrdma/pvrdma_srq.c | 7 +-
+ drivers/infiniband/hw/vmw_pvrdma/pvrdma_verbs.c | 15 +-
+ drivers/infiniband/hw/vmw_pvrdma/pvrdma_verbs.h | 8 +-
+ drivers/infiniband/sw/rdmavt/ah.c | 3 +-
+ drivers/infiniband/sw/rdmavt/ah.h | 2 +-
+ drivers/infiniband/sw/rdmavt/cq.c | 3 +-
+ drivers/infiniband/sw/rdmavt/cq.h | 2 +-
+ drivers/infiniband/sw/rdmavt/pd.c | 3 +-
+ drivers/infiniband/sw/rdmavt/pd.h | 2 +-
+ drivers/infiniband/sw/rdmavt/srq.c | 3 +-
+ drivers/infiniband/sw/rdmavt/srq.h | 2 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe.c | 43 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe.h | 29 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_av.c | 29 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_comp.c | 32 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_cq.c | 35 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_hdr.h | 29 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_hw_counters.c | 29 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_hw_counters.h | 29 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_icrc.c | 29 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_loc.h | 29 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_mcast.c | 29 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_mmap.c | 29 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_mr.c | 29 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_net.c | 31 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_net.h | 29 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_opcode.c | 29 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_opcode.h | 29 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_param.h | 29 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_pool.c | 89 +---
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_pool.h | 36 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_qp.c | 32 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_queue.c | 29 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_queue.h | 29 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_recv.c | 29 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_req.c | 29 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_resp.c | 29 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_srq.c | 29 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_sysfs.c | 35 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_task.c | 37 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_task.h | 33 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_verbs.c | 41 +-
+ drivers/infiniband/sw/rxe/rxe_verbs.h | 29 +-
+ drivers/infiniband/sw/siw/siw_verbs.c | 9 +-
+ drivers/infiniband/sw/siw/siw_verbs.h | 6 +-
+ drivers/infiniband/ulp/ipoib/ipoib_cm.c | 6 +-
+ drivers/infiniband/ulp/isert/ib_isert.c | 15 +-
+ drivers/infiniband/ulp/rtrs/rtrs-srv.c | 76 +++-
+ drivers/infiniband/ulp/rtrs/rtrs-srv.h | 7 +
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qed/qed_rdma.c | 15 +-
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qede/qede_ethtool.c | 4 +-
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qede/qede_rdma.c | 17 +
+ include/linux/mlx5/mlx5_ifc.h | 3 +-
+ include/linux/qed/qed_rdma_if.h | 2 -
+ include/linux/qed/qede_rdma.h | 4 +-
+ include/rdma/ib_cm.h | 3 -
+ include/rdma/ib_umem.h | 46 ++-
+ include/rdma/ib_verbs.h | 164 ++------
+ include/rdma/rdma_cm.h | 5 +
+ include/trace/events/rdma.h | 41 +-
+ include/trace/events/rpcrdma.h | 1 +
+ include/uapi/rdma/efa-abi.h | 1 +
+ include/uapi/rdma/ib_user_verbs.h | 11 +
+ include/uapi/rdma/rdma_user_rxe.h | 6 +-
+ 156 files changed, 2151 insertions(+), 2316 deletions(-)
+ create mode 100644 drivers/infiniband/core/cm_trace.c
+ create mode 100644 drivers/infiniband/core/cm_trace.h
+Merging net-next/master (1d39cd8cf75f mptcp: fix integer overflow in mptcp_subflow_discard_data())
+$ git merge net-next/master
+Auto-merging tools/lib/bpf/libbpf.c
+Auto-merging tools/lib/bpf/Makefile
+Removing tools/build/feature/test-libelf-mmap.c
+Auto-merging net/xdp/xsk.c
+Auto-merging net/xdp/xdp_umem.c
+Auto-merging net/tipc/socket.c
+Auto-merging net/tipc/link.c
+Auto-merging net/netfilter/nf_tables_api.c
+Auto-merging net/netfilter/nf_conntrack_netlink.c
+Auto-merging net/mptcp/subflow.c
+Auto-merging net/mptcp/pm_netlink.c
+Auto-merging net/ipv6/ip6_fib.c
+Auto-merging net/ipv4/route.c
+CONFLICT (content): Merge conflict in net/ipv4/route.c
+Auto-merging net/ipv4/raw.c
+Auto-merging net/ipv4/ip_output.c
+Auto-merging net/ipv4/icmp.c
+Auto-merging net/dsa/slave.c
+Auto-merging net/core/skbuff.c
+Auto-merging net/core/filter.c
+Auto-merging net/core/dev.c
+Auto-merging mm/filemap.c
+Auto-merging kernel/bpf/inode.c
+Auto-merging kernel/bpf/hashtab.c
+Auto-merging init/Kconfig
+Auto-merging include/net/netlink.h
+Auto-merging include/linux/qed/qed_if.h
+Auto-merging include/linux/netdevice.h
+Auto-merging include/linux/bpf-cgroup.h
+Auto-merging fs/io_uring.c
+Auto-merging drivers/s390/net/qeth_l3_main.c
+Auto-merging drivers/s390/net/qeth_l2_main.c
+Auto-merging drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7615/mcu.c
+Auto-merging drivers/net/wireless/marvell/mwifiex/fw.h
+Auto-merging drivers/net/wireless/broadcom/brcm80211/brcmfmac/sdio.c
+Auto-merging drivers/net/ethernet/ti/cpsw_new.c
+Auto-merging drivers/net/ethernet/smsc/smc91x.c
+Auto-merging drivers/net/ethernet/qlogic/qlcnic/qlcnic_83xx_hw.c
+Auto-merging drivers/net/ethernet/qlogic/qede/qede_main.c
+Auto-merging drivers/net/ethernet/qlogic/qed/qed_rdma.c
+Auto-merging drivers/net/ethernet/qlogic/qed/qed_main.c
+Auto-merging drivers/net/ethernet/qlogic/qed/qed_dev.c
+Removing drivers/net/ethernet/mellanox/mlx5/core/en/xsk/umem.h
+Auto-merging drivers/net/ethernet/marvell/mvneta.c
+Auto-merging drivers/net/ethernet/ibm/ibmvnic.c
+Auto-merging drivers/net/ethernet/huawei/hinic/hinic_tx.c
+Auto-merging drivers/net/ethernet/huawei/hinic/hinic_main.c
+Auto-merging drivers/net/ethernet/dec/tulip/de2104x.c
+Auto-merging drivers/net/ethernet/chelsio/cxgb4/cxgb4_filter.c
+Auto-merging drivers/net/ethernet/cadence/macb_main.c
+Auto-merging drivers/net/ethernet/broadcom/bnxt/bnxt.c
+Auto-merging drivers/net/ethernet/3com/typhoon.c
+Auto-merging drivers/net/dsa/rtl8366.c
+Auto-merging drivers/net/dsa/microchip/ksz_common.c
+Auto-merging drivers/net/dsa/microchip/ksz9477.c
+CONFLICT (content): Merge conflict in drivers/net/dsa/microchip/ksz9477.c
+Auto-merging arch/arm64/boot/dts/exynos/exynos5433-tm2-common.dtsi
+Auto-merging MAINTAINERS
+Removing Documentation/devicetree/bindings/net/nfc/s3fwrn5.txt
+Auto-merging Documentation/admin-guide/kernel-parameters.txt
+Resolved 'drivers/net/dsa/microchip/ksz9477.c' using previous resolution.
+Resolved 'net/ipv4/route.c' using previous resolution.
+Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
+$ git commit --no-edit -v -a
+[master ea8184aa1097] Merge remote-tracking branch 'net-next/master' into master
+$ git diff -M --stat --summary HEAD^..
+ CREDITS | 4 +
+ Documentation/admin-guide/kernel-parameters.txt | 5 +
+ Documentation/admin-guide/sysctl/net.rst | 20 +-
+ Documentation/bpf/bpf_devel_QA.rst | 19 +-
+ Documentation/bpf/btf.rst | 25 +
+ Documentation/bpf/index.rst | 1 +
+ Documentation/bpf/prog_sk_lookup.rst | 98 ++
+ .../bindings/net/brcm,bcm7445-switch-v4.0.txt | 7 +
+ .../devicetree/bindings/net/brcm,systemport.txt | 5 +
+ .../devicetree/bindings/net/dsa/mt7530.txt | 13 +-
+ .../devicetree/bindings/net/intel,dwmac-plat.yaml | 130 ++
+ .../devicetree/bindings/net/marvell,prestera.txt | 34 +
+ .../devicetree/bindings/net/nfc/s3fwrn5.txt | 25 -
+ .../bindings/net/nfc/samsung,s3fwrn5.yaml | 73 +
+ .../devicetree/bindings/net/smsc-lan87xx.txt | 4 +
+ .../devicetree/bindings/net/ti,dp83822.yaml | 80 +
+ .../bindings/net/wireless/qcom,ath10k.txt | 4 +-
+ .../bindings/net/wireless/qcom,ath11k.yaml | 4 +-
+ Documentation/networking/af_xdp.rst | 68 +-
+ Documentation/networking/ethtool-netlink.rst | 11 +
+ Documentation/networking/index.rst | 1 +
+ Documentation/networking/l2tp.rst | 939 +++++++----
+ Documentation/networking/statistics.rst | 179 ++
+ MAINTAINERS | 33 +-
+ .../boot/dts/exynos/exynos5433-tm2-common.dtsi | 4 +-
+ .../boot/dts/mediatek/mt7622-bananapi-bpi-r64.dts | 50 +
+ arch/arm64/boot/dts/mediatek/mt7622-rfb1.dts | 63 +-
+ arch/s390/include/asm/ccwdev.h | 9 +-
+ arch/s390/include/asm/chsc.h | 7 +
+ arch/s390/include/asm/css_chars.h | 4 +-
+ arch/x86/net/bpf_jit_comp.c | 32 +-
+ drivers/crypto/chelsio/Kconfig | 32 -
+ drivers/crypto/chelsio/Makefile | 5 -
+ drivers/crypto/chelsio/chcr_algo.h | 33 -
+ drivers/crypto/chelsio/chcr_core.c | 62 -
+ drivers/crypto/chelsio/chcr_core.h | 96 --
+ drivers/net/Kconfig | 4 +
+ drivers/net/Makefile | 2 +
+ drivers/net/dsa/Kconfig | 6 +-
+ drivers/net/dsa/b53/b53_common.c | 75 +-
+ drivers/net/dsa/b53/b53_priv.h | 1 +
+ drivers/net/dsa/bcm_sf2.c | 123 +-
+ drivers/net/dsa/bcm_sf2.h | 4 +
+ drivers/net/dsa/dsa_loop.c | 56 +-
+ drivers/net/dsa/microchip/ksz9477.c | 26 +-
+ drivers/net/dsa/microchip/ksz_common.c | 3 +-
+ drivers/net/dsa/mt7530.c | 1192 +++++++++++--
+ drivers/net/dsa/mt7530.h | 259 ++-
+ drivers/net/dsa/mv88e6xxx/chip.c | 11 +-
+ drivers/net/dsa/mv88e6xxx/hwtstamp.c | 59 +-
+ drivers/net/dsa/ocelot/Kconfig | 1 +
+ drivers/net/dsa/ocelot/felix.c | 28 +-
+ drivers/net/dsa/ocelot/felix.h | 20 +-
+ drivers/net/dsa/ocelot/felix_vsc9959.c | 374 +----
+ drivers/net/dsa/ocelot/seville_vsc9953.c | 21 +-
+ drivers/net/dsa/realtek-smi-core.h | 4 +-
+ drivers/net/dsa/rtl8366.c | 277 +--
+ drivers/net/dsa/rtl8366rb.c | 82 +-
+ drivers/net/dsa/sja1105/sja1105.h | 3 +-
+ drivers/net/dsa/sja1105/sja1105_main.c | 226 +--
+ drivers/net/ethernet/3com/typhoon.c | 61 +-
+ drivers/net/ethernet/8390/axnet_cs.c | 17 +-
+ drivers/net/ethernet/8390/lib8390.c | 14 +-
+ drivers/net/ethernet/8390/pcnet_cs.c | 6 +-
+ drivers/net/ethernet/adaptec/starfire.c | 77 +-
+ drivers/net/ethernet/alteon/acenic.c | 9 +-
+ drivers/net/ethernet/alteon/acenic.h | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/amazon/ena/ena_admin_defs.h | 37 +-
+ drivers/net/ethernet/amazon/ena/ena_com.c | 19 +-
+ drivers/net/ethernet/amazon/ena/ena_com.h | 9 +
+ drivers/net/ethernet/amazon/ena/ena_ethtool.c | 170 +-
+ drivers/net/ethernet/amazon/ena/ena_netdev.c | 39 +-
+ drivers/net/ethernet/amazon/ena/ena_netdev.h | 9 +
+ drivers/net/ethernet/amd/xgbe/xgbe-drv.c | 19 +-
+ drivers/net/ethernet/amd/xgbe/xgbe-i2c.c | 11 +-
+ drivers/net/ethernet/amd/xgbe/xgbe-mdio.c | 11 +-
+ drivers/net/ethernet/apm/xgene/xgene_enet_main.h | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/atheros/ag71xx.c | 160 +-
+ drivers/net/ethernet/atheros/atl1c/atl1c_main.c | 48 +-
+ drivers/net/ethernet/atheros/atl1e/atl1e_main.c | 57 +-
+ drivers/net/ethernet/atheros/atlx/atl1.c | 48 +-
+ drivers/net/ethernet/atheros/atlx/atl2.c | 12 +-
+ drivers/net/ethernet/broadcom/bcmsysport.c | 40 +-
+ drivers/net/ethernet/broadcom/bcmsysport.h | 2 +
+ drivers/net/ethernet/broadcom/bnx2x/bnx2x_cmn.c | 4 +-
+ drivers/net/ethernet/broadcom/bnx2x/bnx2x_cmn.h | 8 +-
+ drivers/net/ethernet/broadcom/bnxt/bnxt.c | 5 +-
+ drivers/net/ethernet/broadcom/bnxt/bnxt_ethtool.c | 17 +
+ drivers/net/ethernet/broadcom/cnic.c | 18 +-
+ drivers/net/ethernet/cadence/macb_main.c | 7 +-
+ drivers/net/ethernet/cavium/common/cavium_ptp.c | 10 +-
+ drivers/net/ethernet/cavium/liquidio/lio_main.c | 12 +-
+ drivers/net/ethernet/cavium/liquidio/octeon_droq.c | 9 +-
+ drivers/net/ethernet/cavium/liquidio/octeon_main.h | 1 +
+ drivers/net/ethernet/cavium/octeon/octeon_mgmt.c | 8 +-
+ drivers/net/ethernet/cavium/thunder/nicvf_main.c | 10 +-
+ drivers/net/ethernet/cavium/thunder/nicvf_queues.c | 4 +-
+ drivers/net/ethernet/cavium/thunder/nicvf_queues.h | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/chelsio/Kconfig | 2 +
+ drivers/net/ethernet/chelsio/Makefile | 1 +
+ drivers/net/ethernet/chelsio/cxgb/cxgb2.c | 10 +-
+ drivers/net/ethernet/chelsio/cxgb/sge.c | 76 +-
+ drivers/net/ethernet/chelsio/cxgb3/sge.c | 23 +-
+ drivers/net/ethernet/chelsio/cxgb3/t3_hw.c | 4 +-
+ drivers/net/ethernet/chelsio/cxgb4/cxgb4.h | 13 +-
+ drivers/net/ethernet/chelsio/cxgb4/cxgb4_debugfs.c | 42 +-
+ drivers/net/ethernet/chelsio/cxgb4/cxgb4_ethtool.c | 4 +-
+ drivers/net/ethernet/chelsio/cxgb4/cxgb4_filter.c | 17 +-
+ drivers/net/ethernet/chelsio/cxgb4/cxgb4_main.c | 204 ++-
+ drivers/net/ethernet/chelsio/cxgb4/cxgb4_uld.c | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/chelsio/cxgb4/cxgb4_uld.h | 41 +-
+ drivers/net/ethernet/chelsio/cxgb4/sge.c | 24 +-
+ drivers/net/ethernet/chelsio/cxgb4/t4_hw.c | 2 +
+ drivers/net/ethernet/chelsio/cxgb4/t4_regs.h | 8 +
+ .../net/ethernet/chelsio/cxgb4vf/cxgb4vf_main.c | 92 +-
+ drivers/net/ethernet/chelsio/inline_crypto/Kconfig | 52 +
+ .../net/ethernet/chelsio/inline_crypto/Makefile | 4 +
+ .../chelsio/inline_crypto/ch_ipsec/Makefile | 8 +
+ .../chelsio/inline_crypto/ch_ipsec}/chcr_ipsec.c | 104 +-
+ .../chelsio/inline_crypto/ch_ipsec/chcr_ipsec.h | 58 +
+ .../chelsio/inline_crypto/ch_ktls/Makefile | 5 +
+ .../chelsio/inline_crypto/ch_ktls}/chcr_common.h | 24 -
+ .../chelsio/inline_crypto/ch_ktls}/chcr_ktls.c | 174 +-
+ .../chelsio/inline_crypto/ch_ktls}/chcr_ktls.h | 26 +-
+ .../ethernet/chelsio/inline_crypto}/chtls/Makefile | 0
+ .../ethernet/chelsio/inline_crypto}/chtls/chtls.h | 88 +
+ .../chelsio/inline_crypto}/chtls/chtls_cm.c | 0
+ .../chelsio/inline_crypto}/chtls/chtls_cm.h | 0
+ .../chelsio/inline_crypto}/chtls/chtls_hw.c | 0
+ .../chelsio/inline_crypto}/chtls/chtls_io.c | 0
+ .../chelsio/inline_crypto}/chtls/chtls_main.c | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/cirrus/cs89x0.h | 4 -
+ drivers/net/ethernet/cisco/enic/enic_main.c | 88 +-
+ drivers/net/ethernet/cisco/enic/vnic_dev.c | 66 +-
+ drivers/net/ethernet/cortina/gemini.c | 32 +-
+ drivers/net/ethernet/dec/tulip/de2104x.c | 62 +-
+ drivers/net/ethernet/dec/tulip/dmfe.c | 44 +-
+ drivers/net/ethernet/dec/tulip/interrupt.c | 56 +-
+ drivers/net/ethernet/dec/tulip/tulip_core.c | 65 +-
+ drivers/net/ethernet/dec/tulip/uli526x.c | 44 +-
+ drivers/net/ethernet/dec/tulip/winbond-840.c | 80 +-
+ drivers/net/ethernet/dlink/dl2k.c | 81 +-
+ drivers/net/ethernet/dlink/sundance.c | 21 +-
+ drivers/net/ethernet/dnet.c | 13 +-
+ .../net/ethernet/freescale/dpaa2/dpaa2-eth-dcb.c | 8 +-
+ .../ethernet/freescale/dpaa2/dpaa2-eth-debugfs.c | 63 +-
+ drivers/net/ethernet/freescale/dpaa2/dpaa2-eth.c | 400 ++---
+ .../net/ethernet/freescale/dpaa2/dpaa2-ethtool.c | 89 +-
+ drivers/net/ethernet/freescale/fec_main.c | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/freescale/fec_ptp.c | 3 +-
+ .../net/ethernet/freescale/fs_enet/fs_enet-main.c | 11 +-
+ drivers/net/ethernet/google/gve/gve.h | 106 +-
+ drivers/net/ethernet/google/gve/gve_adminq.c | 315 +++-
+ drivers/net/ethernet/google/gve/gve_adminq.h | 62 +-
+ drivers/net/ethernet/google/gve/gve_ethtool.c | 365 +++-
+ drivers/net/ethernet/google/gve/gve_main.c | 301 +++-
+ drivers/net/ethernet/google/gve/gve_register.h | 1 +
+ drivers/net/ethernet/google/gve/gve_rx.c | 37 +-
+ drivers/net/ethernet/hisilicon/hns/hnae.c | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/hisilicon/hns/hns_ae_adapt.c | 2 -
+ .../net/ethernet/hisilicon/hns/hns_dsaf_xgmac.c | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/hisilicon/hns/hns_enet.c | 11 +-
+ drivers/net/ethernet/hisilicon/hns3/hns3_enet.c | 244 +--
+ drivers/net/ethernet/hisilicon/hns3/hns3_enet.h | 27 +-
+ drivers/net/ethernet/hisilicon/hns3/hns3_ethtool.c | 6 +-
+ .../ethernet/hisilicon/hns3/hns3pf/hclge_main.c | 3 +
+ .../ethernet/hisilicon/hns3/hns3pf/hclge_main.h | 3 +-
+ .../ethernet/hisilicon/hns3/hns3vf/hclgevf_main.c | 15 +-
+ drivers/net/ethernet/huawei/hinic/Makefile | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/huawei/hinic/hinic_debugfs.c | 318 ++++
+ drivers/net/ethernet/huawei/hinic/hinic_debugfs.h | 114 ++
+ drivers/net/ethernet/huawei/hinic/hinic_dev.h | 20 +
+ .../net/ethernet/huawei/hinic/hinic_hw_api_cmd.c | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/huawei/hinic/hinic_hw_dev.c | 1 +
+ drivers/net/ethernet/huawei/hinic/hinic_hw_dev.h | 2 +
+ drivers/net/ethernet/huawei/hinic/hinic_hw_eqs.c | 9 +-
+ drivers/net/ethernet/huawei/hinic/hinic_hw_io.c | 6 +-
+ drivers/net/ethernet/huawei/hinic/hinic_hw_io.h | 1 +
+ drivers/net/ethernet/huawei/hinic/hinic_hw_qp.h | 6 +
+ drivers/net/ethernet/huawei/hinic/hinic_main.c | 90 +-
+ drivers/net/ethernet/huawei/hinic/hinic_tx.c | 51 +-
+ drivers/net/ethernet/ibm/ehea/ehea_main.c | 7 +-
+ drivers/net/ethernet/ibm/ibmvnic.c | 194 +--
+ drivers/net/ethernet/ibm/ibmvnic.h | 2 +
+ drivers/net/ethernet/intel/fm10k/fm10k_main.c | 5 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/i40e/i40e.h | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/i40e/i40e_debugfs.c | 10 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/i40e/i40e_ethtool.c | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/i40e/i40e_main.c | 45 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/i40e/i40e_trace.h | 6 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/i40e/i40e_txrx.c | 43 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/i40e/i40e_txrx.h | 4 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/i40e/i40e_txrx_common.h | 13 -
+ drivers/net/ethernet/intel/i40e/i40e_type.h | 5 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/i40e/i40e_xsk.c | 105 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/i40e/i40e_xsk.h | 4 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/iavf/iavf_txrx.c | 11 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/ice/ice.h | 18 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/ice/ice_base.c | 16 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/ice/ice_lib.c | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/ice/ice_main.c | 10 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/ice/ice_txrx.c | 18 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/ice/ice_txrx.h | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/ice/ice_xsk.c | 138 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/ice/ice_xsk.h | 7 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/igb/igb_main.c | 10 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/igc/igc_main.c | 10 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/ixgbe/ixgbe.h | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/ixgbe/ixgbe_ethtool.c | 11 +
+ drivers/net/ethernet/intel/ixgbe/ixgbe_lib.c | 4 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/ixgbe/ixgbe_main.c | 45 +-
+ .../net/ethernet/intel/ixgbe/ixgbe_txrx_common.h | 7 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/ixgbe/ixgbe_xsk.c | 63 +-
+ drivers/net/ethernet/intel/ixgbevf/ixgbevf_main.c | 11 +-
+ drivers/net/ethernet/jme.c | 40 +-
+ drivers/net/ethernet/marvell/Kconfig | 7 +
+ drivers/net/ethernet/marvell/Makefile | 1 +
+ drivers/net/ethernet/marvell/mvneta.c | 8 +-
+ drivers/net/ethernet/marvell/mvpp2/Makefile | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/marvell/mvpp2/mvpp2.h | 203 ++-
+ drivers/net/ethernet/marvell/mvpp2/mvpp2_main.c | 876 +++++++---
+ drivers/net/ethernet/marvell/mvpp2/mvpp2_tai.c | 457 +++++
+ drivers/net/ethernet/marvell/octeontx2/af/Makefile | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/marvell/octeontx2/af/cgx.c | 29 +
+ drivers/net/ethernet/marvell/octeontx2/af/cgx.h | 4 +
+ drivers/net/ethernet/marvell/octeontx2/af/mbox.h | 21 +
+ drivers/net/ethernet/marvell/octeontx2/af/npc.h | 4 +-
+ .../ethernet/marvell/octeontx2/af/npc_profile.h | 68 +-
+ drivers/net/ethernet/marvell/octeontx2/af/ptp.c | 275 +++
+ drivers/net/ethernet/marvell/octeontx2/af/ptp.h | 25 +
+ drivers/net/ethernet/marvell/octeontx2/af/rvu.c | 29 +-
+ drivers/net/ethernet/marvell/octeontx2/af/rvu.h | 5 +
+ .../net/ethernet/marvell/octeontx2/af/rvu_cgx.c | 39 +
+ .../net/ethernet/marvell/octeontx2/af/rvu_nix.c | 43 +
+ .../net/ethernet/marvell/octeontx2/af/rvu_npc.c | 37 +-
+ .../net/ethernet/marvell/octeontx2/nic/Makefile | 3 +-
+ .../ethernet/marvell/octeontx2/nic/otx2_common.c | 96 ++
+ .../ethernet/marvell/octeontx2/nic/otx2_common.h | 24 +-
+ .../ethernet/marvell/octeontx2/nic/otx2_ethtool.c | 28 +
+ .../net/ethernet/marvell/octeontx2/nic/otx2_pf.c | 174 +-
+ .../net/ethernet/marvell/octeontx2/nic/otx2_ptp.c | 212 +++
+ .../net/ethernet/marvell/octeontx2/nic/otx2_ptp.h | 13 +
+ .../net/ethernet/marvell/octeontx2/nic/otx2_txrx.c | 112 +-
+ .../net/ethernet/marvell/octeontx2/nic/otx2_txrx.h | 1 +
+ .../net/ethernet/marvell/octeontx2/nic/otx2_vf.c | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/marvell/prestera/Kconfig | 25 +
+ drivers/net/ethernet/marvell/prestera/Makefile | 7 +
+ drivers/net/ethernet/marvell/prestera/prestera.h | 206 +++
+ .../ethernet/marvell/prestera/prestera_devlink.c | 112 ++
+ .../ethernet/marvell/prestera/prestera_devlink.h | 23 +
+ .../net/ethernet/marvell/prestera/prestera_dsa.c | 104 ++
+ .../net/ethernet/marvell/prestera/prestera_dsa.h | 35 +
+ .../ethernet/marvell/prestera/prestera_ethtool.c | 780 +++++++++
+ .../ethernet/marvell/prestera/prestera_ethtool.h | 11 +
+ .../net/ethernet/marvell/prestera/prestera_hw.c | 1253 ++++++++++++++
+ .../net/ethernet/marvell/prestera/prestera_hw.h | 182 ++
+ .../net/ethernet/marvell/prestera/prestera_main.c | 663 ++++++++
+ .../net/ethernet/marvell/prestera/prestera_pci.c | 769 +++++++++
+ .../net/ethernet/marvell/prestera/prestera_rxtx.c | 820 +++++++++
+ .../net/ethernet/marvell/prestera/prestera_rxtx.h | 19 +
+ .../ethernet/marvell/prestera/prestera_switchdev.c | 1277 ++++++++++++++
+ .../ethernet/marvell/prestera/prestera_switchdev.h | 13 +
+ drivers/net/ethernet/marvell/pxa168_eth.c | 7 +-
+ drivers/net/ethernet/marvell/skge.c | 6 +-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx4/cq.c | 4 +-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx4/en_ethtool.c | 19 +
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx4/en_rx.c | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx4/en_tx.c | 1 -
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx4/eq.c | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx4/main.c | 11 +
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx4/mlx4.h | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx4/mlx4_stats.h | 12 +
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx5/core/Makefile | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx5/core/cq.c | 4 +-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx5/core/en.h | 20 +-
+ .../net/ethernet/mellanox/mlx5/core/en/health.c | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx5/core/en/xdp.c | 9 +-
+ .../mellanox/mlx5/core/en/xsk/{umem.c => pool.c} | 110 +-
+ .../net/ethernet/mellanox/mlx5/core/en/xsk/pool.h | 27 +
+ .../net/ethernet/mellanox/mlx5/core/en/xsk/rx.c | 8 +-
+ .../net/ethernet/mellanox/mlx5/core/en/xsk/rx.h | 10 +-
+ .../net/ethernet/mellanox/mlx5/core/en/xsk/setup.c | 12 +-
+ .../net/ethernet/mellanox/mlx5/core/en/xsk/setup.h | 2 +-
+ .../net/ethernet/mellanox/mlx5/core/en/xsk/tx.c | 14 +-
+ .../net/ethernet/mellanox/mlx5/core/en/xsk/tx.h | 6 +-
+ .../net/ethernet/mellanox/mlx5/core/en/xsk/umem.h | 29 -
+ .../net/ethernet/mellanox/mlx5/core/en_ethtool.c | 12 +-
+ .../ethernet/mellanox/mlx5/core/en_fs_ethtool.c | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx5/core/en_main.c | 61 +-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx5/core/en_rep.c | 22 +-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx5/core/en_rx.c | 40 +-
+ .../net/ethernet/mellanox/mlx5/core/en_selftest.c | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx5/core/en_stats.c | 29 +
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx5/core/en_stats.h | 3 +
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx5/core/en_tc.c | 11 +
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx5/core/eq.c | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx5/core/eswitch.h | 1 +
+ .../ethernet/mellanox/mlx5/core/eswitch_offloads.c | 105 +-
+ .../net/ethernet/mellanox/mlx5/core/fpga/conn.c | 7 +-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx5/core/lag.c | 66 +-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx5/core/lag.h | 7 +
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx5/core/lag_mp.c | 9 +-
+ .../net/ethernet/mellanox/mlx5/core/lib/clock.c | 61 +-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx5/core/lib/eq.h | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlxsw/core.c | 605 ++++++-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlxsw/core.h | 9 +-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlxsw/core_hwmon.c | 152 +-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlxsw/pci.c | 12 +-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlxsw/reg.h | 107 +-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlxsw/spectrum.c | 550 +-----
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlxsw/spectrum.h | 90 +-
+ .../net/ethernet/mellanox/mlxsw/spectrum_buffers.c | 377 ++++-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlxsw/spectrum_dcb.c | 163 +-
+ .../net/ethernet/mellanox/mlxsw/spectrum_ethtool.c | 147 +-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlxsw/spectrum_ptp.c | 32 +-
+ .../net/ethernet/mellanox/mlxsw/spectrum_qdisc.c | 34 +-
+ .../net/ethernet/mellanox/mlxsw/spectrum_span.c | 120 +-
+ .../net/ethernet/mellanox/mlxsw/spectrum_span.h | 1 -
+ .../net/ethernet/mellanox/mlxsw/spectrum_trap.c | 22 +-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlxsw/switchx2.c | 25 +-
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlxsw/trap.h | 2 +
+ drivers/net/ethernet/micrel/ks8842.c | 17 +-
+ drivers/net/ethernet/micrel/ksz884x.c | 14 +-
+ drivers/net/ethernet/myricom/myri10ge/myri10ge.c | 5 +-
+ drivers/net/ethernet/natsemi/natsemi.c | 63 +-
+ drivers/net/ethernet/natsemi/ns83820.c | 69 +-
+ drivers/net/ethernet/neterion/vxge/vxge-main.c | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/netronome/nfp/flower/cmsg.h | 17 +
+ drivers/net/ethernet/netronome/nfp/flower/main.h | 6 +-
+ drivers/net/ethernet/netronome/nfp/flower/match.c | 73 +-
+ .../net/ethernet/netronome/nfp/flower/offload.c | 85 +-
+ .../net/ethernet/netronome/nfp/nfp_net_common.c | 7 +-
+ drivers/net/ethernet/ni/nixge.c | 7 +-
+ drivers/net/ethernet/pensando/Kconfig | 1 +
+ drivers/net/ethernet/pensando/ionic/ionic.h | 7 +-
+ .../net/ethernet/pensando/ionic/ionic_bus_pci.c | 32 +-
+ .../net/ethernet/pensando/ionic/ionic_debugfs.c | 31 +-
+ drivers/net/ethernet/pensando/ionic/ionic_dev.c | 79 +-
+ drivers/net/ethernet/pensando/ionic/ionic_dev.h | 72 +-
+ .../net/ethernet/pensando/ionic/ionic_devlink.c | 2 +-
+ .../net/ethernet/pensando/ionic/ionic_ethtool.c | 198 ++-
+ drivers/net/ethernet/pensando/ionic/ionic_lif.c | 871 ++++++----
+ drivers/net/ethernet/pensando/ionic/ionic_lif.h | 113 +-
+ drivers/net/ethernet/pensando/ionic/ionic_main.c | 52 +-
+ drivers/net/ethernet/pensando/ionic/ionic_stats.c | 48 +-
+ drivers/net/ethernet/pensando/ionic/ionic_txrx.c | 182 +-
+ drivers/net/ethernet/qlogic/Kconfig | 5 +-
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qed/Makefile | 1 +
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qed/qed.h | 5 +-
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qed/qed_dev.c | 9 +
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qed/qed_devlink.c | 259 +++
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qed/qed_devlink.h | 20 +
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qed/qed_int.c | 27 +-
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qed/qed_int.h | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qed/qed_main.c | 130 +-
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qed/qed_rdma.c | 1 -
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qede/qede.h | 2 +
+ drivers/net/ethernet/qlogic/qede/qede_main.c | 38 +-
+ .../net/ethernet/qlogic/qlcnic/qlcnic_83xx_hw.c | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/qualcomm/qca_uart.c | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/realtek/r8169_main.c | 10 +-
+ drivers/net/ethernet/renesas/ravb_main.c | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/renesas/sh_eth.c | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/rocker/rocker_main.c | 83 +-
+ drivers/net/ethernet/sfc/ef10.c | 128 +-
+ drivers/net/ethernet/sfc/ef100_ethtool.c | 41 +
+ drivers/net/ethernet/sfc/ef100_netdev.c | 4 +
+ drivers/net/ethernet/sfc/ef100_nic.c | 23 +-
+ drivers/net/ethernet/sfc/ef100_tx.c | 44 +-
+ drivers/net/ethernet/sfc/ef100_tx.h | 1 -
+ drivers/net/ethernet/sfc/efx.c | 21 +-
+ drivers/net/ethernet/sfc/efx_channels.c | 15 +-
+ drivers/net/ethernet/sfc/efx_channels.h | 2 -
+ drivers/net/ethernet/sfc/efx_common.c | 122 +-
+ drivers/net/ethernet/sfc/efx_common.h | 3 +
+ drivers/net/ethernet/sfc/ethtool.c | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/sfc/ethtool_common.c | 47 +-
+ drivers/net/ethernet/sfc/farch.c | 33 +-
+ drivers/net/ethernet/sfc/mcdi.c | 6 +-
+ drivers/net/ethernet/sfc/mcdi.h | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/sfc/mcdi_functions.c | 24 +-
+ drivers/net/ethernet/sfc/mcdi_functions.h | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/sfc/mcdi_port.c | 593 +------
+ drivers/net/ethernet/sfc/mcdi_port_common.c | 605 ++++++-
+ drivers/net/ethernet/sfc/mcdi_port_common.h | 15 +-
+ drivers/net/ethernet/sfc/net_driver.h | 124 +-
+ drivers/net/ethernet/sfc/nic.h | 4 +
+ drivers/net/ethernet/sfc/nic_common.h | 40 +-
+ drivers/net/ethernet/sfc/ptp.c | 5 +-
+ drivers/net/ethernet/sfc/selftest.c | 18 +-
+ drivers/net/ethernet/sfc/selftest.h | 4 +-
+ drivers/net/ethernet/sfc/siena.c | 1 -
+ drivers/net/ethernet/sfc/tx.c | 136 +-
+ drivers/net/ethernet/sfc/tx.h | 26 +
+ drivers/net/ethernet/sfc/tx_common.c | 19 +-
+ drivers/net/ethernet/silan/sc92031.c | 40 +-
+ drivers/net/ethernet/smsc/epic100.c | 71 +-
+ drivers/net/ethernet/smsc/smc91x.c | 13 +-
+ drivers/net/ethernet/smsc/smsc911x.c | 6 +-
+ drivers/net/ethernet/smsc/smsc9420.c | 51 +-
+ drivers/net/ethernet/stmicro/stmmac/Kconfig | 12 +-
+ drivers/net/ethernet/stmicro/stmmac/Makefile | 1 +
+ drivers/net/ethernet/stmicro/stmmac/chain_mode.c | 7 +-
+ drivers/net/ethernet/stmicro/stmmac/common.h | 15 +-
+ drivers/net/ethernet/stmicro/stmmac/dwmac-imx.c | 3 +-
+ .../net/ethernet/stmicro/stmmac/dwmac-intel-plat.c | 187 +++
+ drivers/net/ethernet/stmicro/stmmac/dwmac4_descs.c | 3 +-
+ .../net/ethernet/stmicro/stmmac/dwxgmac2_descs.c | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/stmicro/stmmac/hwif.h | 4 +-
+ drivers/net/ethernet/stmicro/stmmac/ring_mode.c | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/stmicro/stmmac/stmmac.h | 4 +
+ .../net/ethernet/stmicro/stmmac/stmmac_ethtool.c | 55 +
+ drivers/net/ethernet/stmicro/stmmac/stmmac_main.c | 280 ++--
+ .../net/ethernet/stmicro/stmmac/stmmac_selftests.c | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/sun/sungem.c | 5 +-
+ drivers/net/ethernet/tehuti/tehuti.c | 53 +-
+ drivers/net/ethernet/ti/am65-cpsw-ethtool.c | 10 +-
+ drivers/net/ethernet/ti/am65-cpsw-nuss.c | 16 +-
+ drivers/net/ethernet/ti/am65-cpsw-nuss.h | 1 +
+ drivers/net/ethernet/ti/am65-cpts.c | 43 +-
+ drivers/net/ethernet/ti/cpsw.c | 6 -
+ drivers/net/ethernet/ti/cpsw_ale.c | 421 ++++-
+ drivers/net/ethernet/ti/cpsw_ale.h | 7 +
+ drivers/net/ethernet/ti/cpsw_ethtool.c | 3 +-
+ drivers/net/ethernet/ti/cpsw_new.c | 1 -
+ drivers/net/ethernet/ti/cpsw_priv.c | 2 +-
+ drivers/net/ethernet/ti/cpsw_priv.h | 2 -
+ drivers/net/ethernet/ti/cpts.c | 42 +-
+ drivers/net/ethernet/ti/netcp_ethss.c | 18 +-
+ drivers/net/ethernet/ti/tlan.c | 61 +-
+ drivers/net/ethernet/toshiba/tc35815.c | 48 +-
+ drivers/net/ethernet/xilinx/xilinx_axienet_main.c | 3 +-
+ drivers/net/gtp.c | 60 +-
+ drivers/net/hippi/rrunner.c | 117 +-
+ drivers/net/ipa/ipa.h | 1 -
+ drivers/net/ipvlan/ipvlan_main.c | 8 +
+ drivers/net/macsec.c | 2 +-
+ drivers/net/mdio/Kconfig | 242 +++
+ drivers/net/mdio/Makefile | 27 +
+ drivers/net/{phy => mdio}/mdio-aspeed.c | 0
+ drivers/net/{phy => mdio}/mdio-bcm-iproc.c | 0
+ drivers/net/{phy => mdio}/mdio-bcm-unimac.c | 0
+ drivers/net/{phy => mdio}/mdio-bitbang.c | 0
+ drivers/net/{phy => mdio}/mdio-cavium.c | 0
+ drivers/net/{phy => mdio}/mdio-cavium.h | 0
+ drivers/net/{phy => mdio}/mdio-gpio.c | 0
+ drivers/net/{phy => mdio}/mdio-hisi-femac.c | 0
+ drivers/net/{phy => mdio}/mdio-i2c.c | 3 +-
+ drivers/net/{phy => mdio}/mdio-ipq4019.c | 0
+ drivers/net/{phy => mdio}/mdio-ipq8064.c | 0
+ drivers/net/{phy => mdio}/mdio-moxart.c | 0
+ drivers/net/{phy => mdio}/mdio-mscc-miim.c | 0
+ drivers/net/{phy => mdio}/mdio-mux-bcm-iproc.c | 0
+ drivers/net/{phy => mdio}/mdio-mux-gpio.c | 0
+ drivers/net/{phy => mdio}/mdio-mux-meson-g12a.c | 0
+ drivers/net/{phy => mdio}/mdio-mux-mmioreg.c | 0
+ drivers/net/{phy => mdio}/mdio-mux-multiplexer.c | 0
+ drivers/net/{phy => mdio}/mdio-mux.c | 0
+ drivers/net/{phy => mdio}/mdio-mvusb.c | 0
+ drivers/net/{phy => mdio}/mdio-octeon.c | 0
+ drivers/net/{phy => mdio}/mdio-sun4i.c | 0
+ drivers/net/{phy => mdio}/mdio-thunder.c | 0
+ drivers/net/{phy => mdio}/mdio-xgene.c | 2 +-
+ drivers/net/netdevsim/Makefile | 2 +-
+ drivers/net/netdevsim/ethtool.c | 64 +
+ drivers/net/netdevsim/netdev.c | 1 +
+ drivers/net/netdevsim/netdevsim.h | 11 +
+ drivers/net/pcs/Kconfig | 22 +
+ drivers/net/pcs/Makefile | 5 +
+ drivers/net/pcs/pcs-lynx.c | 312 ++++
+ drivers/net/{phy/mdio-xpcs.c => pcs/pcs-xpcs.c} | 2 +-
+ drivers/net/phy/Kconfig | 404 +----
+ drivers/net/phy/Makefile | 37 +-
+ drivers/net/phy/at803x.c | 4 +-
+ drivers/net/phy/dp83640.c | 70 +-
+ drivers/net/phy/dp83822.c | 225 ++-
+ drivers/net/phy/dp83867.c | 45 +-
+ drivers/net/phy/micrel.c | 14 +
+ drivers/net/phy/mscc/mscc_macsec.c | 2 +-
+ drivers/net/phy/phylink.c | 48 +-
+ drivers/net/phy/sfp.c | 2 +-
+ drivers/net/phy/smsc.c | 126 +-
+ drivers/net/tun.c | 18 -
+ drivers/net/usb/Kconfig | 2 +
+ drivers/net/usb/smsc95xx.c | 475 ++----
+ drivers/net/veth.c | 9 +-
+ drivers/net/virtio_net.c | 7 +-
+ drivers/net/wan/fsl_ucc_hdlc.c | 1 +
+ drivers/net/wan/sbni.c | 101 +-
+ drivers/net/wan/slic_ds26522.c | 2 -
+ drivers/net/wan/x25_asy.c | 5 +-
+ drivers/net/wan/x25_asy.h | 1 -
+ drivers/net/wimax/i2400m/control.c | 2 -
+ drivers/net/wireguard/netlink.c | 14 +-
+ drivers/net/wireless/admtek/adm8211.c | 83 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath10k/bmi.c | 10 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath10k/ce.c | 81 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath10k/ce.h | 15 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath10k/core.c | 37 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath10k/core.h | 20 +
+ drivers/net/wireless/ath/ath10k/coredump.c | 349 +++-
+ drivers/net/wireless/ath/ath10k/coredump.h | 1 +
+ drivers/net/wireless/ath/ath10k/htt_rx.c | 26 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath10k/htt_tx.c | 6 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath10k/hw.h | 3 -
+ drivers/net/wireless/ath/ath10k/mac.c | 929 +++++++++--
+ drivers/net/wireless/ath/ath10k/pci.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath10k/sdio.c | 331 +++-
+ drivers/net/wireless/ath/ath10k/snoc.c | 29 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath10k/snoc.h | 1 +
+ drivers/net/wireless/ath/ath10k/targaddrs.h | 11 +
+ drivers/net/wireless/ath/ath10k/txrx.c | 11 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath10k/wmi-ops.h | 19 +
+ drivers/net/wireless/ath/ath10k/wmi-tlv.h | 2 +
+ drivers/net/wireless/ath/ath10k/wmi.c | 73 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath10k/wmi.h | 76 +
+ drivers/net/wireless/ath/ath10k/wow.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/Kconfig | 18 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/Makefile | 10 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/ahb.c | 412 +----
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/ce.c | 144 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/ce.h | 12 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/core.c | 268 ++-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/core.h | 75 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/dbring.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/debug.c | 46 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/debug.h | 3 +
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/debug_htt_stats.c | 44 -
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/dp.c | 216 ++-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/dp.h | 13 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/dp_rx.c | 226 ++-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/dp_tx.c | 104 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/hal.c | 169 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/hal.h | 179 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/hal_rx.c | 10 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/hal_tx.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/hif.h | 30 +
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/htc.c | 4 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/hw.c | 890 ++++++++++
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/hw.h | 146 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/mac.c | 187 ++-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/mhi.c | 467 ++++++
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/mhi.h | 39 +
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/pci.c | 995 +++++++++++
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/pci.h | 65 +
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/peer.c | 3 -
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/qmi.c | 334 +++-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/qmi.h | 27 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/reg.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/spectral.c | 10 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/thermal.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath11k/wmi.c | 111 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath5k/ath5k.h | 2 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath5k/base.c | 26 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath5k/eeprom.c | 4 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath5k/pcu.c | 6 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath5k/phy.c | 6 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath5k/reset.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath5k/rfbuffer.h | 2 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath5k/rfkill.c | 7 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath6kl/cfg80211.c | 6 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath6kl/init.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath6kl/main.c | 5 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath6kl/wmi.c | 10 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/Kconfig | 12 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/ani.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/ar5008_initvals.h | 68 -
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/ar5008_phy.c | 35 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/ar9001_initvals.h | 37 -
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/ar9002_initvals.h | 14 -
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/ar9002_mac.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/ar9002_phy.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/ar9003_mac.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/ath9k.h | 4 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/beacon.c | 6 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/channel.c | 4 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/eeprom_def.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/hif_usb.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/htc.h | 4 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/htc_drv_beacon.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/htc_drv_init.c | 8 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/htc_drv_txrx.c | 10 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/htc_hst.c | 2 +
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/hw.c | 6 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/init.c | 6 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/main.c | 18 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/pci.c | 5 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/wmi.c | 9 +-
+ drivers/net/wireless/ath/ath9k/wmi.h | 4 +-
+ drivers/net/wireless/ath/carl9170/carl9170.h | 5 +-
+ drivers/net/wireless/ath/carl9170/main.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/ath/carl9170/rx.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/ath/carl9170/tx.c | 12 +-
+ drivers/net/wireless/ath/carl9170/usb.c | 7 +-
+ drivers/net/wireless/ath/dfs_pattern_detector.c | 15 +-
+ drivers/net/wireless/ath/wcn36xx/dxe.c | 57 +-
+ drivers/net/wireless/ath/wcn36xx/hal.h | 84 +-
+ drivers/net/wireless/ath/wcn36xx/main.c | 189 ++-
+ drivers/net/wireless/ath/wcn36xx/pmc.c | 5 +-
+ drivers/net/wireless/ath/wcn36xx/smd.c | 172 +-
+ drivers/net/wireless/ath/wcn36xx/smd.h | 12 +-
+ drivers/net/wireless/ath/wcn36xx/txrx.c | 279 +++-
+ drivers/net/wireless/ath/wcn36xx/wcn36xx.h | 9 +-
+ drivers/net/wireless/ath/wil6210/cfg80211.c | 4 +-
+ drivers/net/wireless/ath/wil6210/debugfs.c | 8 +-
+ drivers/net/wireless/ath/wil6210/interrupt.c | 4 +-
+ drivers/net/wireless/ath/wil6210/pmc.c | 12 +-
+ drivers/net/wireless/ath/wil6210/txrx.c | 30 +-
+ drivers/net/wireless/ath/wil6210/txrx_edma.c | 10 +-
+ drivers/net/wireless/ath/wil6210/wil_platform.c | 3 +-
+ drivers/net/wireless/ath/wil6210/wmi.c | 36 +-
+ drivers/net/wireless/atmel/at76c50x-usb.c | 11 +-
+ drivers/net/wireless/atmel/atmel.c | 4 +-
+ drivers/net/wireless/broadcom/b43/dma.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/broadcom/b43/main.c | 14 +-
+ drivers/net/wireless/broadcom/b43/phy_common.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/broadcom/b43/phy_ht.c | 3 -
+ drivers/net/wireless/broadcom/b43/phy_n.c | 21 +-
+ drivers/net/wireless/broadcom/b43/pio.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/broadcom/b43/tables_nphy.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/broadcom/b43legacy/dma.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/broadcom/b43legacy/main.c | 15 +-
+ drivers/net/wireless/broadcom/b43legacy/pio.c | 7 +-
+ .../wireless/broadcom/brcm80211/brcmfmac/bcmsdh.c | 6 +-
+ .../wireless/broadcom/brcm80211/brcmfmac/btcoex.c | 12 +-
+ .../broadcom/brcm80211/brcmfmac/cfg80211.c | 13 +-
+ .../wireless/broadcom/brcm80211/brcmfmac/chip.c | 2 +-
+ .../wireless/broadcom/brcm80211/brcmfmac/core.c | 2 +-
+ .../broadcom/brcm80211/brcmfmac/firmware.c | 2 +-
+ .../wireless/broadcom/brcm80211/brcmfmac/fweh.c | 13 +-
+ .../broadcom/brcm80211/brcmfmac/fwsignal.c | 20 +-
+ .../wireless/broadcom/brcm80211/brcmfmac/msgbuf.c | 2 +
+ .../net/wireless/broadcom/brcm80211/brcmfmac/p2p.c | 31 +-
+ .../wireless/broadcom/brcm80211/brcmfmac/sdio.c | 7 +-
+ .../wireless/broadcom/brcm80211/brcmsmac/ampdu.c | 35 +-
+ .../broadcom/brcm80211/brcmsmac/mac80211_if.c | 17 +-
+ .../broadcom/brcm80211/brcmsmac/mac80211_if.h | 2 +-
+ .../wireless/broadcom/brcm80211/brcmsmac/main.c | 38 +-
+ .../broadcom/brcm80211/brcmsmac/phy/phy_cmn.c | 6 +-
+ .../broadcom/brcm80211/brcmsmac/phy/phy_lcn.c | 44 +-
+ .../broadcom/brcm80211/brcmsmac/phy/phy_n.c | 47 +-
+ .../broadcom/brcm80211/brcmsmac/phy/phytbl_lcn.c | 13 -
+ .../broadcom/brcm80211/brcmsmac/phy/phytbl_n.c | 268 ---
+ drivers/net/wireless/cisco/airo.c | 898 +++++-----
+ drivers/net/wireless/intel/ipw2x00/ipw2100.c | 9 +-
+ drivers/net/wireless/intel/ipw2x00/ipw2200.c | 52 +-
+ drivers/net/wireless/intel/iwlegacy/3945-mac.c | 34 +-
+ drivers/net/wireless/intel/iwlegacy/3945-rs.c | 8 +-
+ drivers/net/wireless/intel/iwlegacy/3945.c | 46 +-
+ drivers/net/wireless/intel/iwlegacy/4965-calib.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/intel/iwlegacy/4965-mac.c | 67 +-
+ drivers/net/wireless/intel/iwlegacy/4965-rs.c | 10 +-
+ drivers/net/wireless/intel/iwlegacy/4965.c | 25 +-
+ drivers/net/wireless/intel/iwlegacy/common.c | 76 +-
+ drivers/net/wireless/intel/iwlegacy/debug.c | 3 +-
+ drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/mvm/mac-ctxt.c | 6 +-
+ .../net/wireless/intel/iwlwifi/mvm/time-event.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/intersil/hostap/hostap.h | 6 +-
+ drivers/net/wireless/intersil/hostap/hostap_ap.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/intersil/hostap/hostap_hw.c | 21 +-
+ .../net/wireless/intersil/hostap/hostap_ioctl.c | 3 +-
+ drivers/net/wireless/intersil/orinoco/main.c | 11 +-
+ .../net/wireless/intersil/orinoco/orinoco_usb.c | 14 +-
+ drivers/net/wireless/intersil/p54/p54pci.c | 12 +-
+ drivers/net/wireless/intersil/prism54/isl_38xx.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/intersil/prism54/isl_ioctl.c | 5 +-
+ drivers/net/wireless/intersil/prism54/islpci_dev.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/mac80211_hwsim.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/marvell/libertas/firmware.c | 4 +-
+ drivers/net/wireless/marvell/libertas/main.c | 6 +-
+ drivers/net/wireless/marvell/libertas_tf/cmd.c | 22 +-
+ drivers/net/wireless/marvell/libertas_tf/if_usb.c | 37 +-
+ drivers/net/wireless/marvell/libertas_tf/main.c | 7 +-
+ drivers/net/wireless/marvell/mwifiex/cfg80211.c | 8 +-
+ drivers/net/wireless/marvell/mwifiex/cmdevt.c | 4 +-
+ drivers/net/wireless/marvell/mwifiex/fw.h | 8 +-
+ drivers/net/wireless/marvell/mwifiex/ie.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/marvell/mwifiex/init.c | 14 +-
+ drivers/net/wireless/marvell/mwifiex/main.c | 2 +
+ drivers/net/wireless/marvell/mwifiex/pcie.c | 323 +++-
+ drivers/net/wireless/marvell/mwifiex/pcie.h | 149 --
+ drivers/net/wireless/marvell/mwifiex/scan.c | 4 +-
+ drivers/net/wireless/marvell/mwifiex/sdio.c | 427 +++++
+ drivers/net/wireless/marvell/mwifiex/sdio.h | 427 -----
+ drivers/net/wireless/marvell/mwifiex/usb.c | 3 +-
+ drivers/net/wireless/marvell/mwifiex/wmm.c | 15 +
+ drivers/net/wireless/marvell/mwifiex/wmm.h | 18 +-
+ drivers/net/wireless/marvell/mwl8k.c | 16 +-
+ drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mac80211.c | 4 +-
+ drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7615/mcu.c | 10 +-
+ drivers/net/wireless/mediatek/mt76/mt7915/mcu.c | 8 +-
+ drivers/net/wireless/mediatek/mt7601u/dma.c | 4 +-
+ drivers/net/wireless/mediatek/mt7601u/mac.c | 4 +-
+ drivers/net/wireless/mediatek/mt7601u/phy.c | 4 +-
+ drivers/net/wireless/microchip/wilc1000/sdio.c | 5 +-
+ drivers/net/wireless/microchip/wilc1000/spi.c | 5 +-
+ .../wireless/quantenna/qtnfmac/pcie/pearl_pcie.c | 7 +-
+ .../wireless/quantenna/qtnfmac/pcie/topaz_pcie.c | 7 +-
+ drivers/net/wireless/ralink/rt2x00/rt2400pci.c | 16 +-
+ drivers/net/wireless/ralink/rt2x00/rt2500pci.c | 16 +-
+ drivers/net/wireless/ralink/rt2x00/rt2800lib.c | 42 +-
+ drivers/net/wireless/ralink/rt2x00/rt2800mmio.c | 25 +-
+ drivers/net/wireless/ralink/rt2x00/rt2800mmio.h | 10 +-
+ drivers/net/wireless/ralink/rt2x00/rt2800usb.c | 1 -
+ drivers/net/wireless/ralink/rt2x00/rt2x00.h | 10 +-
+ drivers/net/wireless/ralink/rt2x00/rt2x00dev.c | 5 +-
+ drivers/net/wireless/ralink/rt2x00/rt61pci.c | 23 +-
+ drivers/net/wireless/ralink/rt2x00/rt73usb.c | 1 -
+ drivers/net/wireless/realtek/rtl818x/rtl8180/dev.c | 70 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtl8xxxu/rtl8xxxu_core.c | 10 +-
+ drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/base.c | 146 +-
+ .../realtek/rtlwifi/btcoexist/halbtc8192e2ant.c | 712 ++++----
+ .../realtek/rtlwifi/btcoexist/halbtc8723b1ant.c | 354 ++--
+ .../realtek/rtlwifi/btcoexist/halbtc8723b2ant.c | 720 ++++----
+ .../realtek/rtlwifi/btcoexist/halbtc8821a1ant.c | 668 ++++----
+ .../realtek/rtlwifi/btcoexist/halbtc8821a2ant.c | 756 ++++-----
+ .../realtek/rtlwifi/btcoexist/halbtcoutsrc.c | 28 +-
+ .../wireless/realtek/rtlwifi/btcoexist/rtl_btc.c | 6 +-
+ drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/cam.c | 82 +-
+ drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/core.c | 263 +--
+ drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/debug.c | 10 +-
+ drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/debug.h | 14 +-
+ drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/efuse.c | 72 +-
+ drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/pci.c | 419 +++--
+ drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/ps.c | 98 +-
+ drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/regd.c | 18 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8188ee/dm.c | 192 +--
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8188ee/fw.c | 90 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8188ee/hw.c | 203 ++-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8188ee/led.c | 20 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8188ee/phy.c | 385 +++--
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8188ee/rf.c | 6 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8188ee/trx.c | 37 +-
+ .../wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192c/dm_common.c | 224 +--
+ .../wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192c/fw_common.c | 88 +-
+ .../wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192c/phy_common.c | 261 ++-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192ce/dm.c | 40 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192ce/hw.c | 176 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192ce/led.c | 12 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192ce/phy.c | 121 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192ce/rf.c | 6 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192ce/trx.c | 28 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192cu/dm.c | 38 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192cu/hw.c | 152 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192cu/led.c | 10 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192cu/mac.c | 64 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192cu/phy.c | 134 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192cu/rf.c | 6 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192cu/trx.c | 58 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192de/dm.c | 312 ++--
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192de/fw.c | 116 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192de/hw.c | 206 +--
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192de/led.c | 10 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192de/phy.c | 414 ++---
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192de/rf.c | 30 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192de/trx.c | 32 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192ee/dm.c | 66 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192ee/fw.c | 102 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192ee/hw.c | 208 +--
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192ee/led.c | 18 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192ee/phy.c | 358 ++--
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192ee/rf.c | 6 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192ee/trx.c | 45 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192se/dm.c | 42 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192se/fw.c | 40 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192se/hw.c | 157 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192se/led.c | 10 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192se/phy.c | 211 ++-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192se/rf.c | 70 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192se/sw.c | 4 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192se/trx.c | 22 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723ae/dm.c | 162 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723ae/fw.c | 64 +-
+ .../realtek/rtlwifi/rtl8723ae/hal_bt_coexist.c | 150 +-
+ .../wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723ae/hal_btc.c | 647 +++----
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723ae/hw.c | 232 +--
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723ae/led.c | 12 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723ae/phy.c | 357 ++--
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723ae/rf.c | 6 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723ae/trx.c | 28 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723be/dm.c | 118 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723be/fw.c | 66 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723be/hw.c | 211 ++-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723be/led.c | 10 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723be/phy.c | 310 ++--
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723be/rf.c | 6 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723be/trx.c | 37 +-
+ .../realtek/rtlwifi/rtl8723com/fw_common.c | 22 +-
+ .../realtek/rtlwifi/rtl8723com/phy_common.c | 36 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8821ae/dm.c | 821 +++++----
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8821ae/fw.c | 134 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8821ae/hw.c | 465 +++---
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8821ae/led.c | 32 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8821ae/phy.c | 529 +++---
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8821ae/rf.c | 6 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8821ae/trx.c | 72 +-
+ drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/usb.c | 28 +-
+ drivers/net/wireless/realtek/rtw88/debug.c | 6 +-
+ drivers/net/wireless/realtek/rtw88/mac.c | 13 +-
+ drivers/net/wireless/realtek/rtw88/main.c | 7 +-
+ drivers/net/wireless/realtek/rtw88/pci.c | 33 +-
+ drivers/net/wireless/realtek/rtw88/phy.c | 11 +-
+ drivers/net/wireless/realtek/rtw88/rtw8821c.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/realtek/rtw88/rtw8822b.c | 4 +-
+ drivers/net/wireless/realtek/rtw88/rtw8822c.c | 4 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtw88/rtw8822c_table.c | 32 +-
+ drivers/net/wireless/realtek/rtw88/tx.c | 4 +-
+ drivers/net/wireless/realtek/rtw88/tx.h | 2 +-
+ drivers/net/wireless/rndis_wlan.c | 4 +-
+ drivers/net/wireless/rsi/rsi_91x_coex.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/rsi/rsi_91x_core.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/rsi/rsi_91x_debugfs.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/rsi/rsi_91x_hal.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/rsi/rsi_91x_mac80211.c | 8 +-
+ drivers/net/wireless/rsi/rsi_91x_main.c | 5 +-
+ drivers/net/wireless/rsi/rsi_91x_mgmt.c | 33 +-
+ drivers/net/wireless/rsi/rsi_91x_ps.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/rsi/rsi_91x_sdio.c | 7 +-
+ drivers/net/wireless/rsi/rsi_91x_sdio_ops.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/st/cw1200/wsm.c | 6 +-
+ drivers/net/wireless/ti/wl1251/main.c | 2 +-
+ drivers/net/wireless/ti/wlcore/cmd.c | 7 +-
+ drivers/net/wireless/ti/wlcore/debugfs.h | 6 +-
+ drivers/net/wireless/wl3501_cs.c | 22 +-
+ drivers/net/wireless/zydas/zd1211rw/zd_chip.c | 4 +-
+ drivers/net/wireless/zydas/zd1211rw/zd_mac.c | 15 +-
+ drivers/net/wireless/zydas/zd1211rw/zd_usb.c | 9 +-
+ drivers/nfc/pn533/usb.c | 2 +-
+ drivers/nfc/s3fwrn5/Kconfig | 1 +
+ drivers/nfc/s3fwrn5/firmware.c | 4 +-
+ drivers/nfc/s3fwrn5/firmware.h | 2 +-
+ drivers/nfc/s3fwrn5/i2c.c | 24 +-
+ drivers/nfc/st-nci/se.c | 3 +-
+ drivers/nfc/st21nfca/se.c | 3 +-
+ drivers/of/base.c | 1 +
+ drivers/ptp/ptp_ines.c | 91 +-
+ drivers/s390/cio/chsc.c | 22 +-
+ drivers/s390/cio/chsc.h | 8 +-
+ drivers/s390/cio/css.c | 11 +-
+ drivers/s390/cio/css.h | 4 +-
+ drivers/s390/cio/device_ops.c | 93 +-
+ drivers/s390/net/Kconfig | 2 +-
+ drivers/s390/net/qeth_core.h | 26 +-
+ drivers/s390/net/qeth_core_main.c | 125 +-
+ drivers/s390/net/qeth_core_mpc.h | 14 +-
+ drivers/s390/net/qeth_l2.h | 2 +-
+ drivers/s390/net/qeth_l2_main.c | 522 +++++-
+ drivers/s390/net/qeth_l2_sys.c | 17 +-
+ drivers/s390/net/qeth_l3_main.c | 3 +-
+ fs/io_uring.c | 6 +
+ include/linux/bpf-cgroup.h | 25 +
+ include/linux/bpf.h | 52 +
+ include/linux/bpf_local_storage.h | 163 ++
+ include/linux/bpf_lsm.h | 29 +
+ include/linux/bpf_types.h | 3 +
+ include/linux/btf.h | 3 +-
+ include/linux/btf_ids.h | 51 +-
+ include/linux/dsa/8021q.h | 49 +-
+ include/linux/ethtool.h | 26 +
+ include/linux/filter.h | 8 +-
+ include/linux/if_tun.h | 19 +-
+ include/linux/inet_diag.h | 2 +
+ include/linux/ipv6.h | 22 -
+ include/linux/mdio.h | 6 +
+ {drivers/net/phy => include/linux/mdio}/mdio-i2c.h | 0
+ .../net/phy => include/linux/mdio}/mdio-xgene.h | 0
+ include/linux/micrel_phy.h | 1 +
+ include/linux/mlx5/device.h | 3 +-
+ include/linux/mlx5/driver.h | 1 -
+ include/linux/net.h | 3 +
+ include/linux/netdevice.h | 80 +-
+ include/linux/netfilter/nf_conntrack_common.h | 2 +-
+ include/linux/of.h | 5 +
+ include/linux/pcs-lynx.h | 21 +
+ include/linux/{mdio-xpcs.h => pcs/pcs-xpcs.h} | 8 +-
+ include/linux/phylink.h | 3 +
+ include/linux/prefetch.h | 8 +
+ include/linux/ptp_classify.h | 70 +-
+ include/linux/qed/qed_if.h | 82 +-
+ include/linux/rcupdate_trace.h | 9 +-
+ include/linux/skmsg.h | 17 -
+ include/linux/tcp.h | 21 +-
+ include/net/bpf_sk_storage.h | 14 +
+ include/net/cfg80211.h | 3 +
+ include/net/devlink.h | 36 +-
+ include/net/dst.h | 2 +-
+ include/net/genetlink.h | 8 -
+ include/net/inet_connection_sock.h | 2 +
+ include/net/inet_sock.h | 7 -
+ include/net/ip.h | 2 +-
+ include/net/ip_vs.h | 3 -
+ include/net/ipv6_stubs.h | 3 +
+ include/net/mac80211.h | 35 +-
+ include/net/netfilter/nf_tables.h | 4 +
+ include/net/netlink.h | 58 +-
+ include/net/netns/ipv4.h | 1 +
+ include/net/netns/nexthop.h | 2 +-
+ include/net/nexthop.h | 4 -
+ include/net/request_sock.h | 9 +-
+ include/net/sch_generic.h | 6 -
+ include/net/sock.h | 8 +-
+ include/net/switchdev.h | 1 +
+ include/net/tcp.h | 71 +-
+ include/net/xdp_sock.h | 30 +-
+ include/net/xdp_sock_drv.h | 122 +-
+ include/net/xsk_buff_pool.h | 53 +-
+ include/trace/events/rxrpc.h | 35 +-
+ include/uapi/linux/bpf.h | 398 ++++-
+ include/uapi/linux/devlink.h | 4 +
+ include/uapi/linux/ethtool_netlink.h | 18 +-
+ include/uapi/linux/gtp.h | 2 +
+ include/uapi/linux/if_bridge.h | 21 +
+ include/uapi/linux/if_link.h | 235 ++-
+ include/uapi/linux/if_pppol2tp.h | 2 +-
+ include/uapi/linux/inet_diag.h | 18 +
+ include/uapi/linux/l2tp.h | 6 +-
+ include/uapi/linux/mroute.h | 5 +-
+ include/uapi/linux/netfilter/nf_tables.h | 6 +
+ include/uapi/linux/netfilter/nfnetlink_conntrack.h | 3 +-
+ include/uapi/linux/nl80211.h | 76 +-
+ init/Kconfig | 3 +
+ kernel/Makefile | 2 +-
+ kernel/bpf/Makefile | 3 +
+ kernel/bpf/arraymap.c | 17 +
+ kernel/bpf/bpf_inode_storage.c | 274 +++
+ kernel/bpf/bpf_iter.c | 58 +
+ kernel/bpf/bpf_local_storage.c | 600 +++++++
+ kernel/bpf/bpf_lsm.c | 21 +-
+ kernel/bpf/bpf_struct_ops.c | 6 +-
+ kernel/bpf/btf.c | 163 +-
+ kernel/bpf/cpumap.c | 12 +-
+ kernel/bpf/devmap.c | 17 +-
+ kernel/bpf/hashtab.c | 16 +-
+ kernel/bpf/helpers.c | 22 +
+ kernel/bpf/inode.c | 116 +-
+ kernel/bpf/lpm_trie.c | 1 +
+ kernel/bpf/map_in_map.c | 24 +-
+ kernel/bpf/map_in_map.h | 2 -
+ kernel/bpf/map_iter.c | 15 +
+ kernel/bpf/preload/Kconfig | 26 +
+ kernel/bpf/preload/Makefile | 23 +
+ kernel/bpf/preload/bpf_preload.h | 16 +
+ kernel/bpf/preload/bpf_preload_kern.c | 91 +
+ kernel/bpf/preload/bpf_preload_umd_blob.S | 7 +
+ kernel/bpf/preload/iterators/.gitignore | 2 +
+ kernel/bpf/preload/iterators/Makefile | 57 +
+ kernel/bpf/preload/iterators/README | 4 +
+ kernel/bpf/preload/iterators/bpf_preload_common.h | 13 +
+ kernel/bpf/preload/iterators/iterators.bpf.c | 114 ++
+ kernel/bpf/preload/iterators/iterators.c | 94 ++
+ kernel/bpf/preload/iterators/iterators.skel.h | 410 +++++
+ kernel/bpf/queue_stack_maps.c | 2 +
+ kernel/bpf/reuseport_array.c | 1 +
+ kernel/bpf/ringbuf.c | 1 +
+ kernel/bpf/stackmap.c | 1 +
+ kernel/bpf/syscall.c | 68 +-
+ kernel/bpf/trampoline.c | 29 +-
+ kernel/bpf/verifier.c | 283 +++-
+ kernel/trace/bpf_trace.c | 50 +
+ lib/nlattr.c | 63 +-
+ mm/filemap.c | 8 +-
+ mm/page_alloc.c | 2 +-
+ net/batman-adv/bat_iv_ogm.c | 1 +
+ net/batman-adv/bat_v_elp.c | 1 +
+ net/batman-adv/bat_v_ogm.c | 1 +
+ net/batman-adv/bridge_loop_avoidance.c | 2 +-
+ net/batman-adv/fragmentation.c | 2 +-
+ net/batman-adv/hard-interface.c | 19 +-
+ net/batman-adv/hard-interface.h | 1 -
+ net/batman-adv/main.c | 1 -
+ net/batman-adv/main.h | 2 +-
+ net/batman-adv/multicast.c | 2 +-
+ net/batman-adv/network-coding.c | 4 +-
+ net/batman-adv/send.c | 2 +-
+ net/batman-adv/soft-interface.c | 4 +-
+ net/batman-adv/types.h | 4 +-
+ net/bpfilter/Kconfig | 1 +
+ net/bridge/br.c | 5 +
+ net/bridge/br_mdb.c | 258 ++-
+ net/bridge/br_multicast.c | 1290 ++++++++++++--
+ net/bridge/br_netlink.c | 4 +-
+ net/bridge/br_private.h | 70 +-
+ net/bridge/br_vlan.c | 4 +-
+ net/bridge/netfilter/ebt_stp.c | 1 -
+ net/caif/cfsrvl.c | 1 -
+ net/core/bpf_sk_storage.c | 833 ++-------
+ net/core/datagram.c | 33 +-
+ net/core/dev.c | 88 +-
+ net/core/devlink.c | 116 +-
+ net/core/filter.c | 416 ++++-
+ net/core/netpoll.c | 2 +-
+ net/core/ptp_classifier.c | 30 +
+ net/core/skbuff.c | 3 +-
+ net/core/skmsg.c | 34 +-
+ net/core/sock.c | 14 -
+ net/core/sock_map.c | 91 +-
+ net/core/sysctl_net_core.c | 17 +-
+ net/dccp/ackvec.c | 2 +-
+ net/dccp/ipv4.c | 8 +-
+ net/dccp/timer.c | 2 +-
+ net/dsa/dsa_priv.h | 2 -
+ net/dsa/port.c | 33 -
+ net/dsa/slave.c | 41 +-
+ net/dsa/tag_8021q.c | 138 +-
+ net/ethtool/channels.c | 2 +-
+ net/ethtool/ioctl.c | 30 +-
+ net/ethtool/pause.c | 63 +-
+ net/hsr/hsr_debugfs.c | 21 +-
+ net/ipv4/af_inet.c | 1 +
+ net/ipv4/cipso_ipv4.c | 2 +-
+ net/ipv4/fou.c | 4 +-
+ net/ipv4/icmp.c | 6 +-
+ net/ipv4/inet_diag.c | 17 +
+ net/ipv4/inet_hashtables.c | 6 +-
+ net/ipv4/ip_options.c | 35 +-
+ net/ipv4/ip_output.c | 11 +-
+ net/ipv4/ip_sockglue.c | 5 +-
+ net/ipv4/ipmr.c | 14 +-
+ net/ipv4/nexthop.c | 66 +-
+ net/ipv4/ping.c | 29 +-
+ net/ipv4/raw.c | 5 +-
+ net/ipv4/route.c | 19 +-
+ net/ipv4/syncookies.c | 6 +-
+ net/ipv4/sysctl_net_ipv4.c | 9 +
+ net/ipv4/tcp.c | 42 +-
+ net/ipv4/tcp_bpf.c | 13 +-
+ net/ipv4/tcp_fastopen.c | 2 +-
+ net/ipv4/tcp_input.c | 151 +-
+ net/ipv4/tcp_ipv4.c | 18 +-
+ net/ipv4/tcp_minisocks.c | 1 +
+ net/ipv4/tcp_output.c | 194 ++-
+ net/ipv4/tcp_scalable.c | 2 +-
+ net/ipv4/udp.c | 2 +-
+ net/ipv4/udp_bpf.c | 9 +-
+ net/ipv6/addrconf_core.c | 8 +
+ net/ipv6/af_inet6.c | 2 +
+ net/ipv6/inet6_hashtables.c | 6 +-
+ net/ipv6/ip6_fib.c | 12 +-
+ net/ipv6/netfilter/ip6t_NPT.c | 39 +
+ net/ipv6/route.c | 3 +-
+ net/ipv6/tcp_ipv6.c | 25 +-
+ net/l2tp/Makefile | 2 +
+ net/l2tp/l2tp_core.c | 324 ++--
+ net/l2tp/l2tp_core.h | 33 +-
+ net/l2tp/l2tp_debugfs.c | 4 +-
+ net/l2tp/l2tp_eth.c | 13 +-
+ net/l2tp/l2tp_ip.c | 17 +-
+ net/l2tp/l2tp_ip6.c | 17 +-
+ net/l2tp/l2tp_netlink.c | 18 +-
+ net/l2tp/l2tp_ppp.c | 70 +-
+ net/l2tp/trace.h | 211 +++
+ net/mac80211/agg-rx.c | 2 +-
+ net/mac80211/cfg.c | 14 +-
+ net/mac80211/ibss.c | 4 +-
+ net/mac80211/ieee80211_i.h | 6 +-
+ net/mac80211/main.c | 2 +-
+ net/mac80211/mesh.c | 6 +-
+ net/mac80211/offchannel.c | 2 +-
+ net/mac80211/tx.c | 73 +-
+ net/mptcp/mib.c | 5 +
+ net/mptcp/mib.h | 5 +
+ net/mptcp/pm_netlink.c | 43 +-
+ net/mptcp/protocol.c | 514 ++++--
+ net/mptcp/protocol.h | 21 +-
+ net/mptcp/subflow.c | 99 +-
+ net/netfilter/ipvs/Kconfig | 1 -
+ net/netfilter/ipvs/ip_vs_ctl.c | 7 +-
+ net/netfilter/nf_conntrack_core.c | 25 +-
+ net/netfilter/nf_conntrack_netlink.c | 5 +-
+ net/netfilter/nf_conntrack_standalone.c | 4 +-
+ net/netfilter/nf_tables_api.c | 57 +-
+ net/netfilter/nft_socket.c | 27 +
+ net/netfilter/xt_HMARK.c | 2 +-
+ net/netlabel/netlabel_calipso.c | 4 +-
+ net/netlabel/netlabel_domainhash.c | 5 +-
+ net/netlink/af_netlink.c | 16 +-
+ net/netlink/genetlink.c | 2 +-
+ net/netlink/policy.c | 33 +-
+ net/nfc/digital_dep.c | 3 -
+ net/openvswitch/actions.c | 12 +-
+ net/openvswitch/datapath.c | 46 +-
+ net/openvswitch/flow_table.c | 70 +-
+ net/openvswitch/flow_table.h | 1 -
+ net/openvswitch/vport.c | 7 +-
+ net/packet/af_packet.c | 39 +-
+ net/rxrpc/af_rxrpc.c | 7 +-
+ net/rxrpc/ar-internal.h | 70 +-
+ net/rxrpc/call_object.c | 43 +
+ net/rxrpc/conn_client.c | 1088 ++++++------
+ net/rxrpc/conn_event.c | 14 +-
+ net/rxrpc/conn_object.c | 12 +-
+ net/rxrpc/conn_service.c | 7 +
+ net/rxrpc/local_object.c | 4 +-
+ net/rxrpc/net_ns.c | 5 +-
+ net/rxrpc/output.c | 6 +
+ net/rxrpc/proc.c | 2 +-
+ net/rxrpc/rtt.c | 1 -
+ net/rxrpc/rxkad.c | 8 +-
+ net/rxrpc/sysctl.c | 10 +-
+ net/sched/act_api.c | 5 +-
+ net/sched/act_ct.c | 8 +-
+ net/sched/act_ctinfo.c | 5 +-
+ net/sched/act_gate.c | 4 +-
+ net/sctp/associola.c | 4 +-
+ net/sctp/auth.c | 4 +-
+ net/sctp/bind_addr.c | 2 +-
+ net/sctp/chunk.c | 2 +-
+ net/sctp/protocol.c | 8 +-
+ net/sctp/sm_make_chunk.c | 6 +-
+ net/sctp/ulpqueue.c | 2 +-
+ net/smc/af_smc.c | 218 +--
+ net/smc/smc.h | 7 +
+ net/smc/smc_cdc.c | 4 +-
+ net/smc/smc_clc.c | 243 ++-
+ net/smc/smc_clc.h | 93 +-
+ net/smc/smc_close.c | 4 +-
+ net/smc/smc_core.c | 56 +-
+ net/smc/smc_core.h | 11 +-
+ net/smc/smc_diag.c | 30 +-
+ net/smc/smc_llc.c | 2 +-
+ net/smc/smc_pnet.c | 5 +-
+ net/smc/smc_tx.c | 10 +-
+ net/socket.c | 8 +-
+ net/sunrpc/sysctl.c | 6 +-
+ net/tipc/core.c | 6 +
+ net/tipc/core.h | 8 +
+ net/tipc/link.c | 5 -
+ net/tipc/net.c | 20 +-
+ net/tipc/net.h | 1 +
+ net/tipc/socket.c | 1 -
+ net/tls/tls_main.c | 25 +-
+ net/wireless/core.h | 4 +-
+ net/wireless/nl80211.c | 270 ++-
+ net/wireless/reg.c | 257 ++-
+ net/wireless/scan.c | 4 +-
+ net/wireless/sme.c | 2 +-
+ net/wireless/wext-compat.c | 2 +-
+ net/xdp/xdp_umem.c | 225 +--
+ net/xdp/xdp_umem.h | 6 -
+ net/xdp/xsk.c | 213 ++-
+ net/xdp/xsk.h | 10 +-
+ net/xdp/xsk_buff_pool.c | 380 ++++-
+ net/xdp/xsk_diag.c | 16 +-
+ net/xdp/xsk_queue.h | 12 +-
+ net/xdp/xskmap.c | 8 +
+ samples/bpf/Makefile | 21 +-
+ samples/bpf/cpustat_kern.c | 36 +-
+ samples/bpf/cpustat_user.c | 47 +-
+ samples/bpf/lathist_kern.c | 24 +-
+ samples/bpf/lathist_user.c | 42 +-
+ samples/bpf/offwaketime_kern.c | 52 +-
+ samples/bpf/offwaketime_user.c | 66 +-
+ samples/bpf/spintest_kern.c | 36 +-
+ samples/bpf/spintest_user.c | 68 +-
+ samples/bpf/syscall_tp_kern.c | 24 +-
+ samples/bpf/syscall_tp_user.c | 54 +-
+ samples/bpf/task_fd_query_kern.c | 2 +-
+ samples/bpf/task_fd_query_user.c | 2 +-
+ samples/bpf/test_current_task_under_cgroup_kern.c | 27 +-
+ samples/bpf/test_current_task_under_cgroup_user.c | 52 +-
+ samples/bpf/test_probe_write_user_kern.c | 12 +-
+ samples/bpf/test_probe_write_user_user.c | 49 +-
+ samples/bpf/trace_output_kern.c | 15 +-
+ samples/bpf/trace_output_user.c | 55 +-
+ samples/bpf/tracex3_kern.c | 2 +-
+ samples/bpf/xdpsock_user.c | 32 +-
+ samples/bpf/xsk_fwd.c | 1085 ++++++++++++
+ scripts/bpf_helpers_doc.py | 2 +
+ security/bpf/hooks.c | 6 +
+ tools/bpf/bpftool/Documentation/bpftool-map.rst | 2 +-
+ tools/bpf/bpftool/Makefile | 6 +-
+ tools/bpf/bpftool/bash-completion/bpftool | 3 +-
+ tools/bpf/bpftool/gen.c | 2 -
+ tools/bpf/bpftool/link.c | 44 +-
+ tools/bpf/bpftool/map.c | 3 +-
+ tools/bpf/bpftool/net.c | 299 +++-
+ tools/bpf/resolve_btfids/main.c | 29 +-
+ tools/build/Makefile | 2 +
+ tools/build/Makefile.feature | 1 -
+ tools/build/feature/Makefile | 4 -
+ tools/build/feature/test-all.c | 4 -
+ tools/build/feature/test-libelf-mmap.c | 9 -
+ tools/include/linux/btf_ids.h | 51 +-
+ tools/include/uapi/linux/bpf.h | 398 ++++-
+ tools/lib/bpf/Makefile | 23 +-
+ tools/lib/bpf/bpf.c | 3 -
+ tools/lib/bpf/bpf_core_read.h | 120 +-
+ tools/lib/bpf/bpf_helpers.h | 3 +
+ tools/lib/bpf/bpf_prog_linfo.c | 3 -
+ tools/lib/bpf/bpf_tracing.h | 4 +-
+ tools/lib/bpf/btf.c | 31 +-
+ tools/lib/bpf/btf.h | 38 -
+ tools/lib/bpf/btf_dump.c | 9 +-
+ tools/lib/bpf/hashmap.c | 3 +
+ tools/lib/bpf/libbpf.c | 1759 ++++++++++++++------
+ tools/lib/bpf/libbpf.h | 4 +
+ tools/lib/bpf/libbpf.map | 9 +
+ tools/lib/bpf/libbpf_internal.h | 138 +-
+ tools/lib/bpf/libbpf_probes.c | 8 +-
+ tools/lib/bpf/netlink.c | 128 +-
+ tools/lib/bpf/nlattr.c | 9 +-
+ tools/lib/bpf/ringbuf.c | 8 +-
+ tools/lib/bpf/xsk.c | 379 +++--
+ tools/lib/bpf/xsk.h | 9 +
+ tools/perf/Makefile.config | 4 -
+ tools/perf/util/symbol.h | 2 +-
+ tools/testing/selftests/bpf/Makefile | 2 +-
+ tools/testing/selftests/bpf/README.rst | 21 +
+ tools/testing/selftests/bpf/bench.c | 2 +
+ tools/testing/selftests/bpf/benchs/bench_trigger.c | 17 +
+ tools/testing/selftests/bpf/network_helpers.c | 37 +
+ tools/testing/selftests/bpf/network_helpers.h | 2 +
+ .../selftests/bpf/prog_tests/btf_map_in_map.c | 35 +-
+ .../testing/selftests/bpf/prog_tests/core_reloc.c | 350 +++-
+ tools/testing/selftests/bpf/prog_tests/d_path.c | 147 ++
+ .../selftests/bpf/prog_tests/fexit_bpf2bpf.c | 68 +
+ .../testing/selftests/bpf/prog_tests/perf_buffer.c | 65 +-
+ .../selftests/bpf/prog_tests/resolve_btfids.c | 39 +-
+ tools/testing/selftests/bpf/prog_tests/sk_assign.c | 5 +-
+ .../selftests/bpf/prog_tests/sockmap_basic.c | 76 +
+ .../selftests/bpf/prog_tests/tcp_hdr_options.c | 622 +++++++
+ .../testing/selftests/bpf/prog_tests/test_bpffs.c | 94 ++
+ .../selftests/bpf/prog_tests/test_local_storage.c | 60 +
+ tools/testing/selftests/bpf/prog_tests/test_lsm.c | 9 +
+ .../selftests/bpf/progs/btf__core_reloc_enumval.c | 3 +
+ .../bpf/progs/btf__core_reloc_enumval___diff.c | 3 +
+ .../progs/btf__core_reloc_enumval___err_missing.c | 3 +
+ .../progs/btf__core_reloc_enumval___val3_missing.c | 3 +
+ .../progs/btf__core_reloc_size___err_ambiguous.c | 4 +
+ .../bpf/progs/btf__core_reloc_type_based.c | 3 +
+ .../btf__core_reloc_type_based___all_missing.c | 3 +
+ .../progs/btf__core_reloc_type_based___diff_sz.c | 3 +
+ .../btf__core_reloc_type_based___fn_wrong_args.c | 3 +
+ .../progs/btf__core_reloc_type_based___incompat.c | 3 +
+ .../selftests/bpf/progs/btf__core_reloc_type_id.c | 3 +
+ .../btf__core_reloc_type_id___missing_targets.c | 3 +
+ .../testing/selftests/bpf/progs/core_reloc_types.h | 352 +++-
+ tools/testing/selftests/bpf/progs/fexit_bpf2bpf.c | 27 +
+ .../selftests/bpf/progs/freplace_attach_probe.c | 40 +
+ .../selftests/bpf/progs/freplace_cls_redirect.c | 34 +
+ .../selftests/bpf/progs/freplace_connect_v4_prog.c | 19 +
+ tools/testing/selftests/bpf/progs/local_storage.c | 140 ++
+ tools/testing/selftests/bpf/progs/lsm.c | 64 +-
+ tools/testing/selftests/bpf/progs/map_ptr_kern.c | 6 +-
+ .../selftests/bpf/progs/test_btf_map_in_map.c | 31 +
+ .../selftests/bpf/progs/test_core_reloc_enumval.c | 72 +
+ .../selftests/bpf/progs/test_core_reloc_kernel.c | 2 +
+ .../bpf/progs/test_core_reloc_type_based.c | 110 ++
+ .../selftests/bpf/progs/test_core_reloc_type_id.c | 115 ++
+ tools/testing/selftests/bpf/progs/test_d_path.c | 58 +
+ .../bpf/progs/test_misc_tcp_hdr_options.c | 325 ++++
+ .../testing/selftests/bpf/progs/test_pkt_access.c | 20 +
+ .../bpf/progs/test_sockmap_invalid_update.c | 23 +
+ .../selftests/bpf/progs/test_sockmap_update.c | 48 +
+ .../selftests/bpf/progs/test_tcp_hdr_options.c | 623 +++++++
+ tools/testing/selftests/bpf/progs/test_vmlinux.c | 12 +-
+ tools/testing/selftests/bpf/progs/trigger_bench.c | 7 +
+ .../selftests/bpf/test_current_pid_tgid_new_ns.c | 1 +
+ tools/testing/selftests/bpf/test_tcp_hdr_options.h | 151 ++
+ tools/testing/selftests/bpf/test_verifier.c | 19 +-
+ tools/testing/selftests/bpf/verifier/bounds.c | 146 ++
+ tools/testing/selftests/bpf/verifier/d_path.c | 37 +
+ .../drivers/net/mlxsw/devlink_trap_policer.sh | 33 +-
+ .../selftests/drivers/net/mlxsw/tc_police_scale.sh | 12 +-
+ .../drivers/net/netdevsim/ethtool-pause.sh | 108 ++
+ tools/testing/selftests/net/config | 3 +-
+ tools/testing/selftests/net/fib_nexthops.sh | 44 +
+ .../testing/selftests/net/forwarding/mirror_lib.sh | 2 +-
+ tools/testing/selftests/net/mptcp/Makefile | 3 +-
+ tools/testing/selftests/net/mptcp/mptcp_connect.c | 4 +-
+ tools/testing/selftests/net/mptcp/mptcp_connect.sh | 21 +-
+ tools/testing/selftests/net/mptcp/mptcp_join.sh | 4 +-
+ tools/testing/selftests/net/mptcp/simult_flows.sh | 293 ++++
+ tools/testing/selftests/net/nettest.c | 2 +
+ tools/testing/selftests/net/psock_snd.sh | 16 +-
+ tools/testing/selftests/net/tcp_mmap.c | 42 +-
+ 1276 files changed, 59728 insertions(+), 24965 deletions(-)
+ create mode 100644 Documentation/bpf/prog_sk_lookup.rst
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/net/intel,dwmac-plat.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/net/nfc/s3fwrn5.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/net/nfc/samsung,s3fwrn5.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/net/ti,dp83822.yaml
+ create mode 100644 Documentation/networking/statistics.rst
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/chelsio/inline_crypto/Kconfig
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/chelsio/inline_crypto/Makefile
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/chelsio/inline_crypto/ch_ipsec/Makefile
+ rename drivers/{crypto/chelsio => net/ethernet/chelsio/inline_crypto/ch_ipsec}/chcr_ipsec.c (89%)
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/chelsio/inline_crypto/ch_ipsec/chcr_ipsec.h
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/chelsio/inline_crypto/ch_ktls/Makefile
+ rename drivers/{crypto/chelsio => net/ethernet/chelsio/inline_crypto/ch_ktls}/chcr_common.h (87%)
+ rename drivers/{crypto/chelsio => net/ethernet/chelsio/inline_crypto/ch_ktls}/chcr_ktls.c (92%)
+ rename drivers/{crypto/chelsio => net/ethernet/chelsio/inline_crypto/ch_ktls}/chcr_ktls.h (74%)
+ rename drivers/{crypto/chelsio => net/ethernet/chelsio/inline_crypto}/chtls/Makefile (100%)
+ rename drivers/{crypto/chelsio => net/ethernet/chelsio/inline_crypto}/chtls/chtls.h (81%)
+ rename drivers/{crypto/chelsio => net/ethernet/chelsio/inline_crypto}/chtls/chtls_cm.c (100%)
+ rename drivers/{crypto/chelsio => net/ethernet/chelsio/inline_crypto}/chtls/chtls_cm.h (100%)
+ rename drivers/{crypto/chelsio => net/ethernet/chelsio/inline_crypto}/chtls/chtls_hw.c (100%)
+ rename drivers/{crypto/chelsio => net/ethernet/chelsio/inline_crypto}/chtls/chtls_io.c (100%)
+ rename drivers/{crypto/chelsio => net/ethernet/chelsio/inline_crypto}/chtls/chtls_main.c (99%)
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/huawei/hinic/hinic_debugfs.c
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/huawei/hinic/hinic_debugfs.h
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/marvell/mvpp2/mvpp2_tai.c
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/marvell/octeontx2/af/ptp.c
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/marvell/octeontx2/af/ptp.h
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/marvell/octeontx2/nic/otx2_ptp.c
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/marvell/octeontx2/nic/otx2_ptp.h
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/marvell/prestera/Kconfig
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/marvell/prestera/Makefile
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/marvell/prestera/prestera.h
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/marvell/prestera/prestera_devlink.c
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/marvell/prestera/prestera_devlink.h
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/marvell/prestera/prestera_dsa.c
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/marvell/prestera/prestera_dsa.h
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/marvell/prestera/prestera_ethtool.c
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/marvell/prestera/prestera_ethtool.h
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/marvell/prestera/prestera_hw.c
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/marvell/prestera/prestera_hw.h
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/marvell/prestera/prestera_main.c
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/marvell/prestera/prestera_pci.c
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/marvell/prestera/prestera_rxtx.c
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/marvell/prestera/prestera_rxtx.h
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/marvell/prestera/prestera_switchdev.c
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/marvell/prestera/prestera_switchdev.h
+ rename drivers/net/ethernet/mellanox/mlx5/core/en/xsk/{umem.c => pool.c} (51%)
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/mellanox/mlx5/core/en/xsk/pool.h
+ delete mode 100644 drivers/net/ethernet/mellanox/mlx5/core/en/xsk/umem.h
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/qlogic/qed/qed_devlink.c
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/qlogic/qed/qed_devlink.h
+ create mode 100644 drivers/net/ethernet/stmicro/stmmac/dwmac-intel-plat.c
+ create mode 100644 drivers/net/mdio/Kconfig
+ create mode 100644 drivers/net/mdio/Makefile
+ rename drivers/net/{phy => mdio}/mdio-aspeed.c (100%)
+ rename drivers/net/{phy => mdio}/mdio-bcm-iproc.c (100%)
+ rename drivers/net/{phy => mdio}/mdio-bcm-unimac.c (100%)
+ rename drivers/net/{phy => mdio}/mdio-bitbang.c (100%)
+ rename drivers/net/{phy => mdio}/mdio-cavium.c (100%)
+ rename drivers/net/{phy => mdio}/mdio-cavium.h (100%)
+ rename drivers/net/{phy => mdio}/mdio-gpio.c (100%)
+ rename drivers/net/{phy => mdio}/mdio-hisi-femac.c (100%)
+ rename drivers/net/{phy => mdio}/mdio-i2c.c (98%)
+ rename drivers/net/{phy => mdio}/mdio-ipq4019.c (100%)
+ rename drivers/net/{phy => mdio}/mdio-ipq8064.c (100%)
+ rename drivers/net/{phy => mdio}/mdio-moxart.c (100%)
+ rename drivers/net/{phy => mdio}/mdio-mscc-miim.c (100%)
+ rename drivers/net/{phy => mdio}/mdio-mux-bcm-iproc.c (100%)
+ rename drivers/net/{phy => mdio}/mdio-mux-gpio.c (100%)
+ rename drivers/net/{phy => mdio}/mdio-mux-meson-g12a.c (100%)
+ rename drivers/net/{phy => mdio}/mdio-mux-mmioreg.c (100%)
+ rename drivers/net/{phy => mdio}/mdio-mux-multiplexer.c (100%)
+ rename drivers/net/{phy => mdio}/mdio-mux.c (100%)
+ rename drivers/net/{phy => mdio}/mdio-mvusb.c (100%)
+ rename drivers/net/{phy => mdio}/mdio-octeon.c (100%)
+ rename drivers/net/{phy => mdio}/mdio-sun4i.c (100%)
+ rename drivers/net/{phy => mdio}/mdio-thunder.c (100%)
+ rename drivers/net/{phy => mdio}/mdio-xgene.c (99%)
+ create mode 100644 drivers/net/netdevsim/ethtool.c
+ create mode 100644 drivers/net/pcs/Kconfig
+ create mode 100644 drivers/net/pcs/Makefile
+ create mode 100644 drivers/net/pcs/pcs-lynx.c
+ rename drivers/net/{phy/mdio-xpcs.c => pcs/pcs-xpcs.c} (99%)
+ create mode 100644 drivers/net/wireless/ath/ath11k/hw.c
+ create mode 100644 drivers/net/wireless/ath/ath11k/mhi.c
+ create mode 100644 drivers/net/wireless/ath/ath11k/mhi.h
+ create mode 100644 drivers/net/wireless/ath/ath11k/pci.c
+ create mode 100644 drivers/net/wireless/ath/ath11k/pci.h
+ create mode 100644 include/linux/bpf_local_storage.h
+ rename {drivers/net/phy => include/linux/mdio}/mdio-i2c.h (100%)
+ rename {drivers/net/phy => include/linux/mdio}/mdio-xgene.h (100%)
+ create mode 100644 include/linux/pcs-lynx.h
+ rename include/linux/{mdio-xpcs.h => pcs/pcs-xpcs.h} (88%)
+ create mode 100644 kernel/bpf/bpf_inode_storage.c
+ create mode 100644 kernel/bpf/bpf_local_storage.c
+ create mode 100644 kernel/bpf/preload/Kconfig
+ create mode 100644 kernel/bpf/preload/Makefile
+ create mode 100644 kernel/bpf/preload/bpf_preload.h
+ create mode 100644 kernel/bpf/preload/bpf_preload_kern.c
+ create mode 100644 kernel/bpf/preload/bpf_preload_umd_blob.S
+ create mode 100644 kernel/bpf/preload/iterators/.gitignore
+ create mode 100644 kernel/bpf/preload/iterators/Makefile
+ create mode 100644 kernel/bpf/preload/iterators/README
+ create mode 100644 kernel/bpf/preload/iterators/bpf_preload_common.h
+ create mode 100644 kernel/bpf/preload/iterators/iterators.bpf.c
+ create mode 100644 kernel/bpf/preload/iterators/iterators.c
+ create mode 100644 kernel/bpf/preload/iterators/iterators.skel.h
+ create mode 100644 net/l2tp/trace.h
+ create mode 100644 samples/bpf/xsk_fwd.c
+ delete mode 100644 tools/build/feature/test-libelf-mmap.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/prog_tests/d_path.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/prog_tests/tcp_hdr_options.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/prog_tests/test_bpffs.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/prog_tests/test_local_storage.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/btf__core_reloc_enumval.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/btf__core_reloc_enumval___diff.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/btf__core_reloc_enumval___err_missing.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/btf__core_reloc_enumval___val3_missing.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/btf__core_reloc_size___err_ambiguous.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/btf__core_reloc_type_based.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/btf__core_reloc_type_based___all_missing.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/btf__core_reloc_type_based___diff_sz.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/btf__core_reloc_type_based___fn_wrong_args.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/btf__core_reloc_type_based___incompat.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/btf__core_reloc_type_id.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/btf__core_reloc_type_id___missing_targets.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/freplace_attach_probe.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/freplace_cls_redirect.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/freplace_connect_v4_prog.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/local_storage.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/test_core_reloc_enumval.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/test_core_reloc_type_based.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/test_core_reloc_type_id.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/test_d_path.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/test_misc_tcp_hdr_options.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/test_sockmap_invalid_update.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/test_sockmap_update.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/test_tcp_hdr_options.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/test_tcp_hdr_options.h
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/verifier/d_path.c
+ create mode 100755 tools/testing/selftests/drivers/net/netdevsim/ethtool-pause.sh
+ create mode 100755 tools/testing/selftests/net/mptcp/simult_flows.sh
+Merging bpf-next/master (c64779e24e88 selftests/bpf: Merge most of test_btf into test_progs)
+$ git merge bpf-next/master
+Auto-merging tools/lib/bpf/libbpf.c
+Auto-merging net/xdp/xsk.c
+Auto-merging net/ipv4/tcp_input.c
+Auto-merging net/ipv4/tcp.c
+Auto-merging net/core/filter.c
+Auto-merging net/core/dev.c
+Auto-merging kernel/bpf/verifier.c
+Auto-merging kernel/bpf/syscall.c
+Auto-merging include/net/tcp.h
+Auto-merging include/linux/filter.h
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ arch/s390/net/bpf_jit_comp.c | 61 +-
+ drivers/net/ethernet/netronome/nfp/bpf/offload.c | 18 +-
+ include/linux/bpf.h | 1 +
+ include/linux/filter.h | 4 +-
+ include/net/inet_connection_sock.h | 3 +-
+ include/net/tcp.h | 2 +-
+ include/uapi/linux/bpf.h | 98 +-
+ kernel/bpf/core.c | 15 +-
+ kernel/bpf/syscall.c | 79 +-
+ kernel/bpf/task_iter.c | 15 +-
+ kernel/bpf/verifier.c | 4 +
+ net/core/bpf_sk_storage.c | 1 -
+ net/core/dev.c | 11 +-
+ net/core/filter.c | 18 +-
+ net/core/sock_map.c | 284 +++-
+ net/ipv4/tcp.c | 3 +-
+ net/ipv4/tcp_cong.c | 27 +-
+ net/ipv4/tcp_input.c | 4 +-
+ net/xdp/xsk.c | 7 +-
+ net/xdp/xsk.h | 1 -
+ net/xdp/xsk_buff_pool.c | 6 +-
+ net/xdp/xsk_diag.c | 14 +-
+ net/xdp/xskmap.c | 5 -
+ samples/bpf/.gitignore | 1 +
+ samples/bpf/sockex3_user.c | 6 +-
+ samples/bpf/spintest_user.c | 6 +-
+ samples/bpf/tracex5_user.c | 6 +-
+ samples/bpf/xdp_redirect_cpu_user.c | 2 +-
+ samples/bpf/xdpsock_user.c | 28 +-
+ tools/bpf/bpftool/Documentation/Makefile | 15 +-
+ tools/bpf/bpftool/Documentation/bpftool-btf.rst | 37 +-
+ tools/bpf/bpftool/Documentation/bpftool-cgroup.rst | 33 +-
+ .../bpf/bpftool/Documentation/bpftool-feature.rst | 33 +-
+ tools/bpf/bpftool/Documentation/bpftool-gen.rst | 37 +-
+ tools/bpf/bpftool/Documentation/bpftool-iter.rst | 27 +-
+ tools/bpf/bpftool/Documentation/bpftool-link.rst | 36 +-
+ tools/bpf/bpftool/Documentation/bpftool-map.rst | 46 +-
+ tools/bpf/bpftool/Documentation/bpftool-net.rst | 34 +-
+ tools/bpf/bpftool/Documentation/bpftool-perf.rst | 34 +-
+ tools/bpf/bpftool/Documentation/bpftool-prog.rst | 34 +-
+ .../bpftool/Documentation/bpftool-struct_ops.rst | 35 +-
+ tools/bpf/bpftool/Documentation/bpftool.rst | 34 +-
+ tools/bpf/bpftool/Documentation/common_options.rst | 22 +
+ tools/bpf/bpftool/bash-completion/bpftool | 22 +-
+ tools/bpf/bpftool/json_writer.c | 6 +
+ tools/bpf/bpftool/json_writer.h | 3 +
+ tools/bpf/bpftool/main.c | 33 +-
+ tools/bpf/bpftool/map.c | 149 ++-
+ tools/bpf/bpftool/prog.c | 203 ++-
+ tools/include/uapi/linux/bpf.h | 98 +-
+ tools/lib/bpf/bpf.c | 16 +
+ tools/lib/bpf/bpf.h | 8 +
+ tools/lib/bpf/btf.h | 18 +-
+ tools/lib/bpf/libbpf.c | 1356 +++++++++++++-------
+ tools/lib/bpf/libbpf.h | 5 +-
+ tools/lib/bpf/libbpf.map | 2 +
+ tools/lib/bpf/libbpf_common.h | 2 +
+ tools/lib/bpf/xsk.c | 1 +
+ tools/perf/util/bpf-loader.c | 12 +-
+ tools/testing/selftests/bpf/.gitignore | 1 -
+ tools/testing/selftests/bpf/Makefile | 10 +-
+ tools/testing/selftests/bpf/flow_dissector_load.h | 8 +-
+ tools/testing/selftests/bpf/prog_tests/bpf_iter.c | 21 +
+ .../selftests/bpf/prog_tests/bpf_verif_scale.c | 4 +
+ .../selftests/bpf/{test_btf.c => prog_tests/btf.c} | 410 ++----
+ .../selftests/bpf/prog_tests/cls_redirect.c | 72 +-
+ .../selftests/bpf/prog_tests/fexit_bpf2bpf.c | 21 +-
+ .../selftests/bpf/prog_tests/global_data_init.c | 3 +-
+ tools/testing/selftests/bpf/prog_tests/ksyms.c | 6 +-
+ tools/testing/selftests/bpf/prog_tests/l4lb_all.c | 9 +-
+ tools/testing/selftests/bpf/prog_tests/metadata.c | 141 ++
+ .../selftests/bpf/prog_tests/reference_tracking.c | 2 +-
+ .../selftests/bpf/prog_tests/sockmap_basic.c | 89 ++
+ tools/testing/selftests/bpf/prog_tests/subprogs.c | 31 +
+ .../selftests/bpf/prog_tests/xdp_noinline.c | 49 +-
+ tools/testing/selftests/bpf/progs/bpf_iter.h | 9 +
+ .../testing/selftests/bpf/progs/bpf_iter_sockmap.c | 43 +
+ .../testing/selftests/bpf/progs/bpf_iter_sockmap.h | 3 +
+ .../selftests/bpf/progs/bpf_iter_task_file.c | 10 +-
+ tools/testing/selftests/bpf/progs/map_ptr_kern.c | 10 +-
+ .../testing/selftests/bpf/progs/metadata_unused.c | 15 +
+ tools/testing/selftests/bpf/progs/metadata_used.c | 15 +
+ tools/testing/selftests/bpf/progs/pyperf.h | 11 +-
+ .../testing/selftests/bpf/progs/pyperf_subprogs.c | 5 +
+ tools/testing/selftests/bpf/progs/strobemeta.h | 30 +-
+ .../selftests/bpf/progs/strobemeta_subprogs.c | 10 +
+ .../selftests/bpf/progs/test_cls_redirect.c | 105 +-
+ .../bpf/progs/test_cls_redirect_subprogs.c | 2 +
+ .../selftests/bpf/progs/test_l4lb_noinline.c | 41 +-
+ tools/testing/selftests/bpf/progs/test_subprogs.c | 103 ++
+ .../selftests/bpf/progs/test_sysctl_loop1.c | 4 +-
+ .../selftests/bpf/progs/test_sysctl_loop2.c | 4 +-
+ .../testing/selftests/bpf/progs/test_sysctl_prog.c | 4 +-
+ .../selftests/bpf/progs/test_xdp_noinline.c | 36 +-
+ tools/testing/selftests/bpf/test_bpftool_build.sh | 21 +
+ .../testing/selftests/bpf/test_bpftool_metadata.sh | 82 ++
+ tools/testing/selftests/bpf/test_socket_cookie.c | 2 +-
+ tools/testing/selftests/bpf/verifier/map_ptr.c | 32 +
+ 98 files changed, 2943 insertions(+), 1652 deletions(-)
+ create mode 100644 tools/bpf/bpftool/Documentation/common_options.rst
+ rename tools/testing/selftests/bpf/{test_btf.c => prog_tests/btf.c} (96%)
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/prog_tests/metadata.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/prog_tests/subprogs.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/bpf_iter_sockmap.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/bpf_iter_sockmap.h
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/metadata_unused.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/metadata_used.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/pyperf_subprogs.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/strobemeta_subprogs.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/test_cls_redirect_subprogs.c
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/bpf/progs/test_subprogs.c
+ create mode 100755 tools/testing/selftests/bpf/test_bpftool_metadata.sh
+Merging ipsec-next/master (02a20d4fef3d enic: switch from 'pci_' to 'dma_' API)
+$ git merge ipsec-next/master
+Already up to date.
+Merging mlx5-next/mlx5-next (9d8feb460adb RDMA/mlx5: Add sw_owner_v2 bit capability)
+$ git merge mlx5-next/mlx5-next
+Auto-merging include/linux/mlx5/mlx5_ifc.h
+Auto-merging drivers/infiniband/hw/mlx5/main.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/infiniband/hw/mlx5/main.c | 47 +++++++++-------------
+ .../ethernet/mellanox/mlx5/core/ipoib/ethtool.c | 31 ++------------
+ drivers/net/ethernet/mellanox/mlx5/core/port.c | 23 ++---------
+ include/linux/mlx5/mlx5_ifc.h | 3 +-
+ include/linux/mlx5/port.h | 15 +++++--
+ 5 files changed, 41 insertions(+), 78 deletions(-)
+Merging netfilter-next/master (897dccb8db0d Merge branch 'nexthop-Small-changes')
+$ git merge netfilter-next/master
+Already up to date.
+Merging ipvs-next/master (bfdd5aaa54b0 Merge tag 'Smack-for-5.9' of git://github.com/cschaufler/smack-next)
+$ git merge ipvs-next/master
+Already up to date.
+Merging wireless-drivers-next/master (f26506f06bf8 rtlwifi: rtl8723ae: fix comparison pointer to bool warning in phy.c)
+$ git merge wireless-drivers-next/master
+Auto-merging drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../broadcom/brcm80211/brcmfmac/cfg80211.c | 49 ++++++++++-
+ .../broadcom/brcm80211/brcmfmac/cfg80211.h | 14 +++
+ .../wireless/broadcom/brcm80211/brcmfmac/feature.c | 1 +
+ .../wireless/broadcom/brcm80211/brcmfmac/feature.h | 4 +-
+ .../wireless/broadcom/brcm80211/brcmsmac/main.c | 9 --
+ .../broadcom/brcm80211/brcmsmac/phy/phy_lcn.c | 55 ------------
+ .../broadcom/brcm80211/brcmsmac/phy/phytbl_lcn.c | 99 ----------------------
+ drivers/net/wireless/cisco/airo.c | 15 ++--
+ drivers/net/wireless/quantenna/qtnfmac/core.c | 1 -
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8188ee/hw.c | 12 +--
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8188ee/phy.c | 2 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8188ee/trx.c | 4 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723ae/phy.c | 8 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723ae/rf.c | 4 +-
+ .../net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723ae/trx.c | 4 +-
+ drivers/net/wireless/realtek/rtw88/rtw8822c.c | 15 +---
+ drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c | 1 -
+ 17 files changed, 93 insertions(+), 204 deletions(-)
+Merging bluetooth/master (81ebea5352e5 Bluetooth: btintel: Functions to send firmware header / payload)
+$ git merge bluetooth/master
+Auto-merging net/bluetooth/hci_event.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/bluetooth/btintel.c | 291 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
+ drivers/bluetooth/btintel.h | 91 ++++++++++++
+ drivers/bluetooth/btmrvl_sdio.c | 54 +-------
+ drivers/bluetooth/btmtksdio.c | 4 +-
+ drivers/bluetooth/btusb.c | 9 +-
+ drivers/bluetooth/hci_h5.c | 2 -
+ drivers/bluetooth/hci_intel.c | 54 +++-----
+ drivers/bluetooth/hci_ldisc.c | 1 +
+ drivers/bluetooth/hci_qca.c | 8 +-
+ drivers/bluetooth/hci_serdev.c | 36 ++++-
+ include/net/bluetooth/hci_core.h | 6 +
+ include/net/bluetooth/mgmt.h | 18 +++
+ net/bluetooth/hci_core.c | 39 +++++-
+ net/bluetooth/hci_event.c | 72 ++++++++++
+ net/bluetooth/hci_request.c | 74 ++++++++--
+ net/bluetooth/l2cap_sock.c | 7 +-
+ net/bluetooth/mgmt.c | 50 ++++++-
+ net/bluetooth/sco.c | 6 +
+ 18 files changed, 692 insertions(+), 130 deletions(-)
+Merging mac80211-next/master (b948577b984a cxgb4vf: convert to use DEFINE_SEQ_ATTRIBUTE macro)
+$ git merge mac80211-next/master
+Already up to date.
+Merging gfs2/for-next (be3edcacc4d7 gfs2: call truncate_inode_pages_final for address space glocks)
+$ git merge gfs2/for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ fs/gfs2/glock.c | 27 +++-----
+ fs/gfs2/log.c | 63 +++++++++----------
+ fs/gfs2/super.c | 186 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------
+ fs/gfs2/util.h | 10 +++
+ 4 files changed, 172 insertions(+), 114 deletions(-)
+Merging mtd/mtd/next (670c898cee31 mtd: spear_smi: use for_each_child_of_node() macro)
+$ git merge mtd/mtd/next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/mtd/devices/lart.c | 10 ++++++++--
+ drivers/mtd/devices/spear_smi.c | 4 ++--
+ drivers/mtd/lpddr/lpddr2_nvm.c | 35 ++++++++++++++++++---------------
+ drivers/mtd/lpddr/lpddr_cmds.c | 28 +++++++++++++++++++++++++++
+ drivers/mtd/maps/physmap-core.c | 3 ++-
+ drivers/mtd/mtdconcat.c | 43 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+ drivers/mtd/mtdcore.c | 28 ++++-----------------------
+ drivers/mtd/mtdoops.c | 11 ++++++-----
+ include/linux/mtd/pfow.h | 33 -------------------------------
+ 9 files changed, 112 insertions(+), 83 deletions(-)
+Merging nand/nand/next (3d0489c87b9a mtd: rawnand: atmel: Check return values for nand_read_data_op)
+$ git merge nand/nand/next
+Auto-merging arch/arm/mach-s3c/mach-vstms.c
+Auto-merging arch/arm/mach-s3c/mach-rx3715.c
+Auto-merging arch/arm/mach-s3c/mach-rx1950.c
+Auto-merging arch/arm/mach-s3c/mach-real6410.c
+Auto-merging arch/arm/mach-s3c/mach-qt2410.c
+Auto-merging arch/arm/mach-s3c/mach-osiris.c
+Auto-merging arch/arm/mach-s3c/mach-mini6410.c
+Auto-merging arch/arm/mach-s3c/mach-mini2440.c
+Auto-merging arch/arm/mach-s3c/mach-jive.c
+Auto-merging arch/arm/mach-s3c/mach-hmt.c
+Auto-merging arch/arm/mach-s3c/mach-gta02.c
+Auto-merging arch/arm/mach-s3c/mach-bast.c
+Auto-merging arch/arm/mach-s3c/mach-at2440evb.c
+Auto-merging arch/arm/mach-s3c/mach-anubis.c
+Auto-merging arch/arm/mach-s3c/common-smdk-s3c24xx.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../devicetree/bindings/mtd/nand-controller.yaml | 31 ++
+ arch/arm/mach-davinci/board-da830-evm.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-davinci/board-da850-evm.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-davinci/board-dm355-evm.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-davinci/board-dm355-leopard.c | 3 +-
+ arch/arm/mach-davinci/board-dm365-evm.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-davinci/board-dm644x-evm.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-davinci/board-dm646x-evm.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-davinci/board-mityomapl138.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-davinci/board-neuros-osd2.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-davinci/board-omapl138-hawk.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-s3c/common-smdk-s3c24xx.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-s3c/mach-anubis.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-s3c/mach-at2440evb.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-s3c/mach-bast.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-s3c/mach-gta02.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-s3c/mach-hmt.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-s3c/mach-jive.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-s3c/mach-mini2440.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-s3c/mach-mini6410.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-s3c/mach-osiris.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-s3c/mach-qt2410.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-s3c/mach-real6410.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-s3c/mach-rx1950.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-s3c/mach-rx3715.c | 2 +-
+ arch/arm/mach-s3c/mach-vstms.c | 2 +-
+ drivers/mtd/nand/Kconfig | 8 +
+ drivers/mtd/nand/Makefile | 2 +
+ drivers/mtd/nand/ecc.c | 484 ++++++++++++++++++
+ drivers/mtd/nand/onenand/onenand_omap2.c | 5 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/Kconfig | 1 +
+ drivers/mtd/nand/raw/ams-delta.c | 4 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/arasan-nand-controller.c | 16 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/atmel/nand-controller.c | 457 +++++++++--------
+ drivers/mtd/nand/raw/au1550nd.c | 4 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/bcm47xxnflash/ops_bcm4706.c | 3 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/brcmnand/brcmnand.c | 28 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/cadence-nand-controller.c | 4 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/cafe_nand.c | 3 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/cs553x_nand.c | 2 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/davinci_nand.c | 38 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/denali.c | 3 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/denali_pci.c | 2 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/diskonchip.c | 3 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/fsl_elbc_nand.c | 20 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/fsl_ifc_nand.c | 12 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/fsl_upm.c | 4 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/fsmc_nand.c | 14 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/gpio.c | 4 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/gpmi-nand/gpmi-nand.c | 21 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/hisi504_nand.c | 6 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/ingenic/ingenic_nand_drv.c | 20 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/lpc32xx_mlc.c | 2 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/lpc32xx_slc.c | 3 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/marvell_nand.c | 101 ++--
+ drivers/mtd/nand/raw/meson_nand.c | 2 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/mpc5121_nfc.c | 4 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/mtk_nand.c | 12 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/mxc_nand.c | 25 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/nand_base.c | 553 ++++++++-------------
+ drivers/mtd/nand/raw/nand_esmt.c | 15 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/nand_hynix.c | 44 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/nand_jedec.c | 9 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/nand_micron.c | 23 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/nand_onfi.c | 17 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/nand_samsung.c | 22 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/nand_toshiba.c | 19 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/nandsim.c | 8 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/ndfc.c | 2 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/omap2.c | 22 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/orion_nand.c | 4 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/oxnas_nand.c | 3 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/pasemi_nand.c | 6 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/plat_nand.c | 4 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/qcom_nandc.c | 26 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/r852.c | 3 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/s3c2410.c | 20 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/sh_flctl.c | 6 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/sharpsl.c | 2 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/socrates_nand.c | 5 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/stm32_fmc2_nand.c | 11 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/sunxi_nand.c | 27 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/tango_nand.c | 4 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/tegra_nand.c | 37 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/tmio_nand.c | 2 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/txx9ndfmc.c | 2 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/vf610_nfc.c | 17 +-
+ drivers/mtd/nand/raw/xway_nand.c | 4 +-
+ drivers/mtd/nand/spi/core.c | 12 +-
+ drivers/mtd/nand/spi/gigadevice.c | 63 ++-
+ drivers/mtd/nand/spi/macronix.c | 27 +-
+ drivers/mtd/nand/spi/toshiba.c | 6 +-
+ include/linux/mtd/nand.h | 188 ++++++-
+ include/linux/mtd/rawnand.h | 34 +-
+ include/linux/platform_data/mtd-davinci.h | 9 +-
+ include/linux/platform_data/mtd-nand-s3c2410.h | 2 +-
+ 96 files changed, 1698 insertions(+), 959 deletions(-)
+ create mode 100644 drivers/mtd/nand/ecc.c
+Merging spi-nor/spi-nor/next (e93a977367b2 mtd: revert "spi-nor: intel: provide a range for poll_timout")
+$ git merge spi-nor/spi-nor/next
+Already up to date.
+Merging crypto/master (8db1824f5a38 crypto: ux500 - Fix sparse endianness warnings)
+$ git merge crypto/master
+Auto-merging net/sunrpc/auth_gss/gss_krb5_wrap.c
+Removing include/crypto/cbc.h
+Auto-merging crypto/tcrypt.c
+Auto-merging MAINTAINERS
+Auto-merging Documentation/devicetree/bindings/vendor-prefixes.yaml
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../bindings/rng/xiphera,xip8001b-trng.yaml | 33 +++
+ .../devicetree/bindings/vendor-prefixes.yaml | 2 +
+ MAINTAINERS | 2 +
+ arch/arm/crypto/aes-neonbs-glue.c | 46 ++--
+ arch/arm/crypto/curve25519-glue.c | 1 +
+ arch/arm/crypto/poly1305-glue.c | 1 +
+ arch/arm64/crypto/ghash-ce-glue.c | 4 +-
+ arch/arm64/crypto/sha1-ce-glue.c | 3 +
+ arch/arm64/crypto/sha2-ce-glue.c | 3 +
+ arch/powerpc/crypto/crc-vpmsum_test.c | 6 +-
+ arch/x86/crypto/blake2s-glue.c | 1 +
+ arch/x86/crypto/chacha_glue.c | 1 +
+ arch/x86/crypto/crc32c-intel_glue.c | 18 +-
+ arch/x86/crypto/curve25519-x86_64.c | 69 ++---
+ arch/x86/crypto/nhpoly1305-avx2-glue.c | 1 +
+ arch/x86/crypto/nhpoly1305-sse2-glue.c | 1 +
+ arch/x86/crypto/poly1305-x86_64-cryptogams.pl | 8 +-
+ arch/x86/crypto/poly1305_glue.c | 1 +
+ crypto/Kconfig | 10 +
+ crypto/ahash.c | 54 ++--
+ crypto/algif_aead.c | 9 +-
+ crypto/algif_skcipher.c | 2 +-
+ crypto/arc4.c | 11 +
+ crypto/cbc.c | 144 ++++++++++-
+ crypto/crc32c_generic.c | 4 +-
+ crypto/crct10dif_generic.c | 2 +-
+ crypto/crypto_engine.c | 3 +-
+ crypto/ecrdsa.c | 1 +
+ crypto/internal.h | 16 +-
+ crypto/jitterentropy-kcapi.c | 2 +-
+ crypto/rsa-pkcs1pad.c | 1 +
+ crypto/tcrypt.c | 18 +-
+ crypto/tcrypt.h | 29 ---
+ crypto/testmgr.c | 1 +
+ drivers/char/hw_random/Kconfig | 10 +
+ drivers/char/hw_random/Makefile | 1 +
+ drivers/char/hw_random/cctrng.c | 9 +-
+ drivers/char/hw_random/imx-rngc.c | 1 +
+ drivers/char/hw_random/intel-rng.c | 2 +-
+ drivers/char/hw_random/optee-rng.c | 6 +-
+ drivers/char/hw_random/xiphera-trng.c | 150 +++++++++++
+ .../crypto/allwinner/sun8i-ce/sun8i-ce-cipher.c | 15 +-
+ .../crypto/allwinner/sun8i-ss/sun8i-ss-cipher.c | 16 +-
+ drivers/crypto/amcc/crypto4xx_core.h | 1 +
+ drivers/crypto/amlogic/amlogic-gxl-cipher.c | 12 +-
+ drivers/crypto/bcm/cipher.c | 96 +------
+ drivers/crypto/bcm/cipher.h | 1 -
+ drivers/crypto/bcm/spu.c | 23 +-
+ drivers/crypto/bcm/spu.h | 1 -
+ drivers/crypto/bcm/spu2.c | 12 +-
+ drivers/crypto/bcm/spu2.h | 1 -
+ drivers/crypto/caam/Makefile | 2 +
+ drivers/crypto/caam/ctrl.c | 84 +-----
+ drivers/crypto/caam/debugfs.c | 96 +++++++
+ drivers/crypto/caam/debugfs.h | 26 ++
+ drivers/crypto/caam/intern.h | 17 --
+ drivers/crypto/caam/qi.c | 20 +-
+ drivers/crypto/cavium/nitrox/nitrox_main.c | 1 +
+ drivers/crypto/ccp/ccp-ops.c | 1 +
+ drivers/crypto/ccree/cc_cipher.c | 282 +--------------------
+ drivers/crypto/ccree/cc_crypto_ctx.h | 1 -
+ drivers/crypto/ccree/cc_driver.c | 7 +-
+ drivers/crypto/ccree/cc_driver.h | 1 -
+ drivers/crypto/ccree/cc_pm.c | 6 +-
+ drivers/crypto/hifn_795x.c | 24 +-
+ drivers/crypto/hisilicon/hpre/hpre_crypto.c | 36 +--
+ drivers/crypto/hisilicon/hpre/hpre_main.c | 28 +-
+ drivers/crypto/hisilicon/qm.c | 224 ++++++++++++++--
+ drivers/crypto/hisilicon/qm.h | 27 +-
+ drivers/crypto/hisilicon/sec2/sec_crypto.c | 35 +--
+ drivers/crypto/hisilicon/sec2/sec_main.c | 34 +--
+ drivers/crypto/hisilicon/zip/zip_crypto.c | 2 +-
+ drivers/crypto/hisilicon/zip/zip_main.c | 49 ++--
+ drivers/crypto/img-hash.c | 1 +
+ drivers/crypto/inside-secure/safexcel_hash.c | 3 +-
+ drivers/crypto/ixp4xx_crypto.c | 2 +-
+ drivers/crypto/marvell/cesa/cesa.h | 20 +-
+ drivers/crypto/marvell/cesa/cipher.c | 5 +-
+ drivers/crypto/marvell/cesa/hash.c | 24 +-
+ drivers/crypto/marvell/cesa/tdma.c | 16 +-
+ drivers/crypto/mediatek/mtk-aes.c | 57 ++---
+ drivers/crypto/mediatek/mtk-platform.c | 4 +-
+ drivers/crypto/mediatek/mtk-sha.c | 2 +-
+ drivers/crypto/n2_core.c | 46 ----
+ drivers/crypto/padlock-aes.c | 1 +
+ drivers/crypto/picoxcell_crypto.c | 9 +-
+ drivers/crypto/qat/qat_c3xxx/adf_drv.c | 6 +-
+ drivers/crypto/qat/qat_c3xxxvf/adf_drv.c | 6 +-
+ drivers/crypto/qat/qat_c62x/adf_drv.c | 6 +-
+ drivers/crypto/qat/qat_c62xvf/adf_drv.c | 6 +-
+ drivers/crypto/qat/qat_common/qat_algs.c | 10 +-
+ drivers/crypto/qat/qat_dh895xcc/adf_drv.c | 6 +-
+ drivers/crypto/qat/qat_dh895xccvf/adf_drv.c | 6 +-
+ drivers/crypto/qce/core.c | 1 +
+ drivers/crypto/qce/sha.c | 1 +
+ drivers/crypto/qce/skcipher.c | 1 +
+ drivers/crypto/qcom-rng.c | 1 +
+ drivers/crypto/rockchip/rk3288_crypto.c | 1 +
+ drivers/crypto/rockchip/rk3288_crypto.h | 1 +
+ drivers/crypto/rockchip/rk3288_crypto_ahash.c | 1 +
+ drivers/crypto/rockchip/rk3288_crypto_skcipher.c | 1 +
+ drivers/crypto/s5p-sss.c | 28 +-
+ drivers/crypto/sa2ul.c | 28 +-
+ drivers/crypto/sahara.c | 2 +-
+ drivers/crypto/stm32/stm32-crc32.c | 7 +-
+ drivers/crypto/stm32/stm32-cryp.c | 47 ++--
+ drivers/crypto/stm32/stm32-hash.c | 5 +-
+ drivers/crypto/ux500/cryp/cryp_core.c | 28 +-
+ drivers/crypto/ux500/hash/hash_core.c | 31 ++-
+ drivers/crypto/virtio/Kconfig | 1 -
+ drivers/crypto/xilinx/zynqmp-aes-gcm.c | 1 +
+ drivers/net/wireless/intel/ipw2x00/Kconfig | 4 -
+ drivers/net/wireless/intersil/hostap/Kconfig | 4 -
+ drivers/staging/rtl8192e/Kconfig | 4 +-
+ drivers/staging/rtl8192e/rtllib_crypt_tkip.c | 70 +----
+ drivers/staging/rtl8192e/rtllib_crypt_wep.c | 72 +-----
+ drivers/staging/rtl8192u/Kconfig | 1 +
+ .../rtl8192u/ieee80211/ieee80211_crypt_tkip.c | 81 +-----
+ .../rtl8192u/ieee80211/ieee80211_crypt_wep.c | 64 +----
+ include/crypto/algapi.h | 8 +-
+ include/crypto/cbc.h | 141 -----------
+ include/crypto/hash.h | 18 +-
+ include/crypto/internal/hash.h | 19 +-
+ include/linux/sunrpc/gss_krb5.h | 11 -
+ include/linux/sunrpc/gss_krb5_enctypes.h | 9 +-
+ net/sunrpc/Kconfig | 1 -
+ net/sunrpc/auth_gss/gss_krb5_crypto.c | 276 --------------------
+ net/sunrpc/auth_gss/gss_krb5_mech.c | 95 -------
+ net/sunrpc/auth_gss/gss_krb5_seal.c | 1 -
+ net/sunrpc/auth_gss/gss_krb5_seqnum.c | 87 -------
+ net/sunrpc/auth_gss/gss_krb5_unseal.c | 1 -
+ net/sunrpc/auth_gss/gss_krb5_wrap.c | 65 +----
+ 132 files changed, 1257 insertions(+), 2065 deletions(-)
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/rng/xiphera,xip8001b-trng.yaml
+ create mode 100644 drivers/char/hw_random/xiphera-trng.c
+ create mode 100644 drivers/crypto/caam/debugfs.c
+ create mode 100644 drivers/crypto/caam/debugfs.h
+ delete mode 100644 include/crypto/cbc.h
+Merging drm/drm-next (b40be05ed255 Merge branch 'for-5.10-drm-sg-fix' of https://github.com/mszyprow/linux into drm-next)
+$ git merge drm/drm-next
+Auto-merging kernel/params.c
+Auto-merging drivers/gpu/drm/tegra/dsi.c
+Auto-merging drivers/gpu/drm/sun4i/sun8i_mixer.c
+Auto-merging drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_backend.c
+Removing drivers/gpu/drm/mxsfb/mxsfb_out.c
+Removing drivers/gpu/drm/mxsfb/mxsfb_crtc.c
+Auto-merging drivers/gpu/drm/i915/i915_request.c
+Auto-merging drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_lrc.c
+Auto-merging drivers/gpu/drm/i915/gem/i915_gem_context.c
+CONFLICT (content): Merge conflict in drivers/gpu/drm/i915/gem/i915_gem_context.c
+Auto-merging MAINTAINERS
+Auto-merging Documentation/devicetree/bindings/vendor-prefixes.yaml
+Resolved 'drivers/gpu/drm/i915/gem/i915_gem_context.c' using previous resolution.
+Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
+$ git commit --no-edit -v -a
+[master d94914fd1779] Merge remote-tracking branch 'drm/drm-next' into master
+$ git diff -M --stat --summary HEAD^..
+ .../bindings/display/bridge/lontium,lt9611.yaml | 176 +++
+ .../bindings/display/bridge/toshiba,tc358762.yaml | 127 ++
+ .../bindings/display/bridge/toshiba,tc358775.yaml | 215 +++
+ .../bindings/display/panel/ilitek,ili9881c.yaml | 4 +-
+ .../display/panel/mantix,mlaf057we51-x.yaml | 70 +
+ .../bindings/display/panel/panel-simple.yaml | 8 +
+ .../display/panel/rocktech,jh057n00900.yaml | 40 +-
+ .../devicetree/bindings/vendor-prefixes.yaml | 8 +
+ Documentation/gpu/amdgpu.rst | 28 +-
+ Documentation/gpu/drm-uapi.rst | 114 +-
+ Documentation/gpu/pl111.rst | 8 +-
+ Documentation/gpu/todo.rst | 46 +
+ MAINTAINERS | 11 +-
+ drivers/dma-buf/heaps/heap-helpers.c | 13 +-
+ drivers/dma-buf/udmabuf.c | 7 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/Makefile | 18 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu.h | 56 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_acp.c | 11 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_acpi.c | 10 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_amdkfd.c | 16 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_amdkfd.h | 1 +
+ .../gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_amdkfd_arcturus.c | 22 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_amdkfd_gfx_v10.c | 4 +-
+ .../gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_amdkfd_gfx_v10_3.c | 1 -
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_amdkfd_gfx_v7.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_amdkfd_gfx_v8.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_amdkfd_gfx_v9.c | 8 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_amdkfd_gfx_v9.h | 3 +
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_amdkfd_gpuvm.c | 10 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_atombios.c | 20 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_atomfirmware.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_bios.c | 28 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_bo_list.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_connectors.c | 30 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_cs.c | 31 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_ctx.c | 17 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_debugfs.c | 214 +--
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_device.c | 292 ++--
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_discovery.c | 54 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_display.c | 36 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_dma_buf.c | 36 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_dma_buf.h | 2 +
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_drv.c | 83 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_encoders.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_fb.c | 20 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_fence.c | 10 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_gem.c | 14 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_gfx.c | 65 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_gfx.h | 2 +
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_gmc.c | 62 +
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_gmc.h | 20 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_gtt_mgr.c | 94 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_i2c.c | 14 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_ib.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_irq.c | 20 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_job.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_kms.c | 60 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_mmhub.h | 13 +
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_mode.h | 1 +
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_object.c | 19 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_object.h | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_pmu.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_psp.c | 191 ++-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_psp.h | 17 +
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_rap.c | 127 ++
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_rap.h | 30 +
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_ras.c | 252 ++-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_ras.h | 22 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_ras_eeprom.c | 138 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_ras_eeprom.h | 9 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_ring.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_ring.h | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_sched.c | 42 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_sched.h | 3 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_ttm.c | 257 ++-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_ttm.h | 63 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_ucode.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_ucode.h | 1 +
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_umc.c | 5 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_umc.h | 14 +
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_virt.c | 10 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_virt.h | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_vm.c | 31 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_vram_mgr.c | 120 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_xgmi.c | 221 +--
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_xgmi.h | 17 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/athub_v1_0.c | 1 +
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/atombios_crtc.c | 22 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/atombios_dp.c | 24 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/atombios_encoders.c | 36 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/atombios_i2c.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/cik.c | 7 +
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/dce_v10_0.c | 94 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/dce_v11_0.c | 96 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/dce_v6_0.c | 104 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/dce_v8_0.c | 94 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/dce_virtual.c | 40 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/df_v3_6.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/gfx_v10_0.c | 82 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/gfx_v8_0.c | 61 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/gfx_v9_0.c | 41 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/gfx_v9_4.c | 8 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/gfxhub_v2_0.c | 86 ++
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/gfxhub_v2_1.c | 86 ++
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/gmc_v10_0.c | 243 ++-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/gmc_v6_0.c | 8 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/gmc_v7_0.c | 13 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/gmc_v8_0.c | 13 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/gmc_v9_0.c | 475 ++++--
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/gmc_v9_0.h | 2 +
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/jpeg_v2_5.c | 26 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/jpeg_v3_0.c | 7 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/mmhub_v1_0.c | 30 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/mmhub_v1_0.h | 14 -
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/mmhub_v2_0.c | 163 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/mmhub_v2_0.h | 11 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/mmhub_v9_4.c | 24 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/mmhub_v9_4.h | 12 -
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/mxgpu_ai.c | 20 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/mxgpu_nv.c | 21 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/navi10_ih.c | 30 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/nbio_v7_4.c | 48 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/nv.c | 11 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/psp_v12_0.c | 54 +
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/si.c | 109 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/smu_v11_0_i2c.c | 15 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/soc15.c | 13 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/ta_rap_if.h | 84 +
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/umc_v6_1.c | 14 -
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/umc_v8_7.c | 331 ++++
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/umc_v8_7.h | 51 +
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/vcn_v2_5.c | 31 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/vcn_v3_0.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/vi.c | 28 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdkfd/cwsr_trap_handler.h | 174 +--
+ .../gpu/drm/amd/amdkfd/cwsr_trap_handler_gfx10.asm | 7 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdkfd/kfd_chardev.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdkfd/kfd_crat.c | 18 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdkfd/kfd_device.c | 22 +-
+ .../gpu/drm/amd/amdkfd/kfd_device_queue_manager.c | 28 +-
+ .../gpu/drm/amd/amdkfd/kfd_device_queue_manager.h | 8 +-
+ .../drm/amd/amdkfd/kfd_device_queue_manager_v9.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdkfd/kfd_flat_memory.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdkfd/kfd_iommu.c | 10 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdkfd/kfd_priv.h | 6 +
+ drivers/gpu/drm/amd/amdkfd/kfd_process.c | 7 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdkfd/kfd_smi_events.c | 105 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdkfd/kfd_smi_events.h | 3 +
+ drivers/gpu/drm/amd/amdkfd/kfd_topology.c | 53 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/Kconfig | 10 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/amdgpu_dm/amdgpu_dm.c | 776 +++++-----
+ drivers/gpu/drm/amd/display/amdgpu_dm/amdgpu_dm.h | 13 +
+ .../drm/amd/display/amdgpu_dm/amdgpu_dm_color.c | 3 +-
+ .../gpu/drm/amd/display/amdgpu_dm/amdgpu_dm_crc.c | 2 +-
+ .../drm/amd/display/amdgpu_dm/amdgpu_dm_debugfs.c | 601 +++++++-
+ .../gpu/drm/amd/display/amdgpu_dm/amdgpu_dm_irq.c | 4 +-
+ .../amd/display/amdgpu_dm/amdgpu_dm_mst_types.c | 44 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/Makefile | 4 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/bios/Makefile | 9 +
+ .../gpu/drm/amd/display/dc/bios/command_table.c | 4 +-
+ .../gpu/drm/amd/display/dc/bios/command_table2.c | 33 +-
+ .../drm/amd/display/dc/bios/command_table_helper.c | 8 +
+ .../drm/amd/display/dc/bios/command_table_helper.h | 3 +
+ .../amd/display/dc/bios/command_table_helper2.c | 8 +
+ .../amd/display/dc/bios/command_table_helper2.h | 3 +
+ .../dc/bios/dce60/command_table_helper_dce60.c | 354 +++++
+ .../dc/bios/dce60/command_table_helper_dce60.h | 33 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/calcs/Makefile | 7 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/clk_mgr/Makefile | 18 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/clk_mgr/clk_mgr.c | 6 +
+ .../amd/display/dc/clk_mgr/dce60/dce60_clk_mgr.c | 174 +++
+ .../amd/display/dc/clk_mgr/dce60/dce60_clk_mgr.h | 36 +
+ .../amd/display/dc/clk_mgr/dcn30/dcn30_clk_mgr.c | 3 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/core/dc.c | 49 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/core/dc_link_dp.c | 14 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/core/dc_resource.c | 29 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/core/dc_stream.c | 1 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dc.h | 5 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dc_dsc.h | 3 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dc_stream.h | 2 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dc_types.h | 1 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dce/dce_abm.h | 12 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dce/dce_audio.c | 131 ++
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dce/dce_audio.h | 23 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dce/dce_dmcu.h | 37 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dce/dce_hwseq.c | 9 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dce/dce_hwseq.h | 18 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dce/dce_ipp.c | 46 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dce/dce_ipp.h | 49 +
+ .../gpu/drm/amd/display/dc/dce/dce_link_encoder.c | 369 +++++
+ .../gpu/drm/amd/display/dc/dce/dce_link_encoder.h | 38 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dce/dce_mem_input.c | 176 ++-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dce/dce_mem_input.h | 103 ++
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dce/dce_opp.c | 205 +++
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dce/dce_opp.h | 49 +
+ .../gpu/drm/amd/display/dc/dce/dce_panel_cntl.c | 8 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dce/dce_transform.c | 330 ++++
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dce/dce_transform.h | 178 +++
+ .../amd/display/dc/dce110/dce110_hw_sequencer.c | 9 +
+ .../drm/amd/display/dc/dce112/dce112_resource.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dce60/Makefile | 34 +
+ .../drm/amd/display/dc/dce60/dce60_hw_sequencer.c | 432 ++++++
+ .../drm/amd/display/dc/dce60/dce60_hw_sequencer.h | 37 +
+ .../gpu/drm/amd/display/dc/dce60/dce60_resource.c | 1527 ++++++++++++++++++
+ .../gpu/drm/amd/display/dc/dce60/dce60_resource.h | 47 +
+ .../amd/display/dc/dce60/dce60_timing_generator.c | 266 ++++
+ .../amd/display/dc/dce60/dce60_timing_generator.h | 39 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dcn10/Makefile | 7 +
+ .../drm/amd/display/dc/dcn10/dcn10_hw_sequencer.c | 154 +-
+ .../drm/amd/display/dc/dcn10/dcn10_hw_sequencer.h | 6 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dcn10/dcn10_init.c | 2 +
+ .../gpu/drm/amd/display/dc/dcn10/dcn10_resource.c | 81 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dcn20/Makefile | 4 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dcn20/dcn20_dsc.h | 1 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dcn20/dcn20_init.c | 2 +
+ .../drm/amd/display/dc/dcn20/dcn20_link_encoder.h | 2 -
+ .../gpu/drm/amd/display/dc/dcn20/dcn20_resource.c | 5 +-
+ .../gpu/drm/amd/display/dc/dcn20/dcn20_resource.h | 1 -
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dcn21/Makefile | 4 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dcn21/dcn21_init.c | 2 +
+ .../gpu/drm/amd/display/dc/dcn21/dcn21_resource.c | 5 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dcn30/dcn30_init.c | 2 +
+ .../gpu/drm/amd/display/dc/dcn30/dcn30_resource.c | 33 +-
+ .../gpu/drm/amd/display/dc/dcn30/dcn30_resource.h | 3 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dml/Makefile | 13 +
+ .../gpu/drm/amd/display/dc/dml/display_mode_vba.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dsc/Makefile | 5 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dsc/dc_dsc.c | 20 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/gpio/Makefile | 12 +
+ .../amd/display/dc/gpio/dce60/hw_factory_dce60.c | 175 +++
+ .../amd/display/dc/gpio/dce60/hw_factory_dce60.h | 32 +
+ .../amd/display/dc/gpio/dce60/hw_translate_dce60.c | 411 +++++
+ .../amd/display/dc/gpio/dce60/hw_translate_dce60.h | 32 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/gpio/hw_factory.c | 10 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/gpio/hw_translate.c | 10 +
+ .../drm/amd/display/dc/inc/hw/clk_mgr_internal.h | 11 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/inc/hw/panel_cntl.h | 1 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/inc/hw_sequencer.h | 4 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/irq/Makefile | 11 +
+ .../amd/display/dc/irq/dce60/irq_service_dce60.c | 395 +++++
+ .../amd/display/dc/irq/dce60/irq_service_dce60.h | 40 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/irq/irq_service.c | 3 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/os_types.h | 4 +
+ .../display/dc/virtual/virtual_stream_encoder.c | 13 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dmub/inc/dmub_cmd.h | 16 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/include/dal_asic_id.h | 40 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/include/dal_types.h | 3 +
+ .../drm/amd/display/modules/inc/mod_info_packet.h | 2 +-
+ .../amd/display/modules/info_packet/info_packet.c | 16 +-
+ .../drm/amd/display/modules/power/power_helpers.c | 19 +-
+ .../drm/amd/display/modules/power/power_helpers.h | 4 +-
+ .../drm/amd/include/asic_reg/dce/dce_12_0_offset.h | 2 -
+ .../gpu/drm/amd/include/asic_reg/dce/dce_6_0_d.h | 76 +
+ .../drm/amd/include/asic_reg/dce/dce_6_0_sh_mask.h | 104 ++
+ .../amd/include/asic_reg/dcn/dcn_3_0_0_offset.h | 0
+ .../amd/include/asic_reg/dcn/dcn_3_0_0_sh_mask.h | 22 +
+ .../amd/include/asic_reg/dcn/dpcs_3_0_0_offset.h | 0
+ .../amd/include/asic_reg/dcn/dpcs_3_0_0_sh_mask.h | 0
+ .../drm/amd/include/asic_reg/gc/gc_10_3_0_offset.h | 2 +
+ .../amd/include/asic_reg/gc/gc_10_3_0_sh_mask.h | 25 +
+ .../amd/include/asic_reg/umc/umc_8_7_0_offset.h | 33 +
+ .../amd/include/asic_reg/umc/umc_8_7_0_sh_mask.h | 79 +
+ drivers/gpu/drm/amd/include/kgd_kfd_interface.h | 7 -
+ drivers/gpu/drm/amd/include/kgd_pp_interface.h | 109 ++
+ drivers/gpu/drm/amd/pm/Makefile | 46 +
+ drivers/gpu/drm/amd/{amdgpu => pm}/amdgpu_dpm.c | 479 +++++-
+ drivers/gpu/drm/amd/{amdgpu => pm}/amdgpu_pm.c | 945 ++++--------
+ .../drm/amd/{powerplay => pm}/inc/amd_powerplay.h | 0
+ .../gpu/drm/amd/{amdgpu => pm/inc}/amdgpu_dpm.h | 33 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/{amdgpu => pm/inc}/amdgpu_pm.h | 8 -
+ .../gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/amdgpu_smu.h | 18 +-
+ .../drm/amd/{powerplay => pm}/inc/arcturus_ppsmc.h | 0
+ .../gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/cz_ppsmc.h | 0
+ .../gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/fiji_ppsmc.h | 0
+ .../amd/{powerplay => pm}/inc/hardwaremanager.h | 0
+ drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/hwmgr.h | 1 +
+ .../amd/{powerplay => pm}/inc/polaris10_pwrvirus.h | 0
+ .../drm/amd/{powerplay => pm}/inc/power_state.h | 0
+ .../gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/pp_debug.h | 0
+ .../gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/pp_endian.h | 0
+ .../gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/pp_thermal.h | 0
+ .../drm/amd/{powerplay => pm}/inc/ppinterrupt.h | 0
+ .../gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/rv_ppsmc.h | 0
+ drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu10.h | 0
+ .../amd/{powerplay => pm}/inc/smu10_driver_if.h | 0
+ .../amd/{powerplay => pm}/inc/smu11_driver_if.h | 0
+ .../inc/smu11_driver_if_arcturus.h | 0
+ .../{powerplay => pm}/inc/smu11_driver_if_navi10.h | 39 +
+ .../inc/smu11_driver_if_sienna_cichlid.h | 6 +-
+ .../amd/{powerplay => pm}/inc/smu12_driver_if.h | 0
+ drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu7.h | 0
+ drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu71.h | 0
+ .../drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu71_discrete.h | 0
+ drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu72.h | 0
+ .../drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu72_discrete.h | 0
+ drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu73.h | 0
+ .../drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu73_discrete.h | 0
+ drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu74.h | 0
+ .../drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu74_discrete.h | 0
+ drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu75.h | 0
+ .../drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu75_discrete.h | 0
+ .../drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu7_common.h | 0
+ .../drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu7_discrete.h | 0
+ .../drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu7_fusion.h | 0
+ .../gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu7_ppsmc.h | 0
+ drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu8.h | 0
+ .../drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu8_fusion.h | 0
+ drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu9.h | 0
+ .../drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu9_driver_if.h | 0
+ .../gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu_types.h | 0
+ .../amd/{powerplay => pm}/inc/smu_ucode_xfer_cz.h | 0
+ .../amd/{powerplay => pm}/inc/smu_ucode_xfer_vi.h | 0
+ .../gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu_v11_0.h | 28 +-
+ .../amd/{powerplay => pm}/inc/smu_v11_0_7_ppsmc.h | 0
+ .../{powerplay => pm}/inc/smu_v11_0_7_pptable.h | 0
+ .../amd/{powerplay => pm}/inc/smu_v11_0_ppsmc.h | 4 +-
+ .../amd/{powerplay => pm}/inc/smu_v11_0_pptable.h | 0
+ .../gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu_v12_0.h | 2 +
+ .../amd/{powerplay => pm}/inc/smu_v12_0_ppsmc.h | 0
+ drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smumgr.h | 0
+ .../drm/amd/{powerplay => pm}/inc/tonga_ppsmc.h | 0
+ .../drm/amd/{powerplay => pm}/inc/vega10_ppsmc.h | 0
+ .../{powerplay => pm}/inc/vega12/smu9_driver_if.h | 0
+ .../drm/amd/{powerplay => pm}/inc/vega12_ppsmc.h | 0
+ .../drm/amd/{powerplay => pm}/inc/vega20_ppsmc.h | 0
+ drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/Makefile | 23 +-
+ .../gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/amd_powerplay.c | 19 +
+ .../gpu/drm/amd/{amdgpu => pm/powerplay}/cik_dpm.h | 0
+ .../gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/Makefile | 0
+ .../gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/ci_baco.c | 0
+ .../gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/ci_baco.h | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/common_baco.c | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/common_baco.h | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/fiji_baco.c | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/fiji_baco.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/hardwaremanager.c | 5 +-
+ .../gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/hwmgr.c | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/hwmgr_ppt.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/polaris_baco.c | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/polaris_baco.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/pp_overdriver.c | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/pp_overdriver.h | 0
+ .../gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/pp_psm.c | 0
+ .../gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/pp_psm.h | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/ppatomctrl.c | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/ppatomctrl.h | 9 -
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/ppatomfwctrl.c | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/ppatomfwctrl.h | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/ppevvmath.h | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/pppcielanes.c | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/pppcielanes.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/pptable_v1_0.h | 0
+ .../powerplay/hwmgr/process_pptables_v1_0.c | 0
+ .../powerplay/hwmgr/process_pptables_v1_0.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/processpptables.c | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/processpptables.h | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu10_hwmgr.c | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu10_hwmgr.h | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu10_inc.h | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu7_baco.c | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu7_baco.h | 0
+ .../powerplay/hwmgr/smu7_clockpowergating.c | 0
+ .../powerplay/hwmgr/smu7_clockpowergating.h | 0
+ .../{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu7_dyn_defaults.h | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu7_hwmgr.c | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu7_hwmgr.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu7_powertune.c | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu7_powertune.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu7_thermal.c | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu7_thermal.h | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu8_hwmgr.c | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu8_hwmgr.h | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu9_baco.c | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu9_baco.h | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu_helper.c | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu_helper.h | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/tonga_baco.c | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/tonga_baco.h | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega10_baco.c | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega10_baco.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega10_hwmgr.c | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega10_hwmgr.h | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega10_inc.h | 0
+ .../{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega10_powertune.c | 0
+ .../{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega10_powertune.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega10_pptable.h | 0
+ .../powerplay/hwmgr/vega10_processpptables.c | 0
+ .../powerplay/hwmgr/vega10_processpptables.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega10_thermal.c | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega10_thermal.h | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega12_baco.c | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega12_baco.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega12_hwmgr.c | 138 +-
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega12_hwmgr.h | 1 +
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega12_inc.h | 1 -
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega12_pptable.h | 0
+ .../powerplay/hwmgr/vega12_processpptables.c | 2 +-
+ .../powerplay/hwmgr/vega12_processpptables.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega12_thermal.c | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega12_thermal.h | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega20_baco.c | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega20_baco.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega20_hwmgr.c | 154 +-
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega20_hwmgr.h | 1 +
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega20_inc.h | 0
+ .../{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega20_powertune.c | 0
+ .../{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega20_powertune.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega20_pptable.h | 0
+ .../powerplay/hwmgr/vega20_processpptables.c | 8 +-
+ .../powerplay/hwmgr/vega20_processpptables.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega20_thermal.c | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega20_thermal.h | 0
+ .../gpu/drm/amd/{amdgpu => pm/powerplay}/kv_dpm.c | 0
+ .../gpu/drm/amd/{amdgpu => pm/powerplay}/kv_dpm.h | 0
+ .../gpu/drm/amd/{amdgpu => pm/powerplay}/kv_smc.c | 0
+ .../gpu/drm/amd/{amdgpu => pm/powerplay}/ppsmc.h | 0
+ .../drm/amd/{amdgpu => pm/powerplay}/r600_dpm.h | 0
+ .../gpu/drm/amd/{amdgpu => pm/powerplay}/si_dpm.c | 0
+ .../gpu/drm/amd/{amdgpu => pm/powerplay}/si_dpm.h | 0
+ .../gpu/drm/amd/{amdgpu => pm/powerplay}/si_smc.c | 0
+ .../amd/{amdgpu => pm/powerplay}/sislands_smc.h | 0
+ .../gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/Makefile | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/ci_smumgr.c | 0
+ .../drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/ci_smumgr.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/fiji_smumgr.c | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/fiji_smumgr.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/iceland_smumgr.c | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/iceland_smumgr.h | 0
+ .../{ => pm}/powerplay/smumgr/polaris10_smumgr.c | 0
+ .../{ => pm}/powerplay/smumgr/polaris10_smumgr.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/smu10_smumgr.c | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/smu10_smumgr.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/smu7_smumgr.c | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/smu7_smumgr.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/smu8_smumgr.c | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/smu8_smumgr.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/smu9_smumgr.c | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/smu9_smumgr.h | 0
+ .../gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/smumgr.c | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/tonga_smumgr.c | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/tonga_smumgr.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/vega10_smumgr.c | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/vega10_smumgr.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/vega12_smumgr.c | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/vega12_smumgr.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/vega20_smumgr.c | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/vega20_smumgr.h | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/vegam_smumgr.c | 0
+ .../amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/vegam_smumgr.h | 0
+ drivers/gpu/drm/amd/pm/swsmu/Makefile | 36 +
+ .../drm/amd/{powerplay => pm/swsmu}/amdgpu_smu.c | 67 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/pm/swsmu/smu11/Makefile | 33 +
+ .../{powerplay => pm/swsmu/smu11}/arcturus_ppt.c | 143 +-
+ .../{powerplay => pm/swsmu/smu11}/arcturus_ppt.h | 0
+ .../amd/{powerplay => pm/swsmu/smu11}/navi10_ppt.c | 188 ++-
+ .../amd/{powerplay => pm/swsmu/smu11}/navi10_ppt.h | 3 -
+ .../swsmu/smu11}/sienna_cichlid_ppt.c | 148 +-
+ .../swsmu/smu11}/sienna_cichlid_ppt.h | 3 -
+ .../amd/{powerplay => pm/swsmu/smu11}/smu_v11_0.c | 168 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/pm/swsmu/smu12/Makefile | 31 +
+ .../amd/{powerplay => pm/swsmu/smu12}/renoir_ppt.c | 162 +-
+ .../amd/{powerplay => pm/swsmu/smu12}/renoir_ppt.h | 0
+ .../amd/{powerplay => pm/swsmu/smu12}/smu_v12_0.c | 12 +
+ .../gpu/drm/amd/{powerplay => pm/swsmu}/smu_cmn.c | 47 +-
+ .../gpu/drm/amd/{powerplay => pm/swsmu}/smu_cmn.h | 8 +
+ .../drm/amd/{powerplay => pm/swsmu}/smu_internal.h | 3 +
+ drivers/gpu/drm/arm/malidp_planes.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/armada/armada_gem.c | 24 +-
+ drivers/gpu/drm/ast/ast_cursor.c | 11 +-
+ drivers/gpu/drm/ast/ast_dp501.c | 23 +-
+ drivers/gpu/drm/ast/ast_drv.c | 82 +-
+ drivers/gpu/drm/ast/ast_drv.h | 43 +-
+ drivers/gpu/drm/ast/ast_main.c | 74 +-
+ drivers/gpu/drm/ast/ast_mm.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/ast/ast_mode.c | 40 +-
+ drivers/gpu/drm/ast/ast_post.c | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/bridge/Kconfig | 31 +
+ drivers/gpu/drm/bridge/Makefile | 3 +
+ drivers/gpu/drm/bridge/analogix/analogix-anx6345.c | 12 -
+ drivers/gpu/drm/bridge/analogix/analogix_dp_core.c | 9 -
+ drivers/gpu/drm/bridge/lontium-lt9611.c | 1230 +++++++++++++++
+ .../drm/bridge/megachips-stdpxxxx-ge-b850v3-fw.c | 109 +-
+ drivers/gpu/drm/bridge/nxp-ptn3460.c | 101 +-
+ drivers/gpu/drm/bridge/panel.c | 7 -
+ drivers/gpu/drm/bridge/parade-ps8622.c | 100 +-
+ drivers/gpu/drm/bridge/parade-ps8640.c | 29 +-
+ drivers/gpu/drm/bridge/tc358762.c | 280 ++++
+ drivers/gpu/drm/bridge/tc358764.c | 109 +-
+ drivers/gpu/drm/bridge/tc358767.c | 123 +-
+ drivers/gpu/drm/bridge/tc358775.c | 749 +++++++++
+ drivers/gpu/drm/bridge/ti-sn65dsi86.c | 3 -
+ drivers/gpu/drm/drm_bridge_connector.c | 1 +
+ drivers/gpu/drm/drm_cache.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/drm_connector.c | 49 +-
+ drivers/gpu/drm/drm_dp_helper.c | 258 +++-
+ drivers/gpu/drm/drm_dp_mst_topology.c | 22 +
+ drivers/gpu/drm/drm_gem_cma_helper.c | 23 +-
+ drivers/gpu/drm/drm_gem_shmem_helper.c | 14 +-
+ drivers/gpu/drm/drm_gem_vram_helper.c | 49 +-
+ drivers/gpu/drm/drm_panel.c | 85 +-
+ drivers/gpu/drm/drm_prime.c | 91 +-
+ drivers/gpu/drm/drm_syncobj.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/etnaviv/etnaviv_gem.c | 12 +-
+ drivers/gpu/drm/etnaviv/etnaviv_mmu.c | 15 +-
+ drivers/gpu/drm/exynos/exynos_drm_dpi.c | 8 -
+ drivers/gpu/drm/exynos/exynos_drm_dsi.c | 7 +-
+ drivers/gpu/drm/exynos/exynos_drm_g2d.c | 10 +-
+ drivers/gpu/drm/exynos/exynos_drm_gem.c | 23 +-
+ drivers/gpu/drm/fsl-dcu/fsl_dcu_drm_rgb.c | 9 -
+ drivers/gpu/drm/gma500/cdv_intel_dp.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/gma500/mdfld_device.c | 20 +
+ drivers/gpu/drm/gma500/mdfld_dsi_dpi.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/gma500/mdfld_dsi_output.c | 55 +-
+ drivers/gpu/drm/gma500/mdfld_dsi_output.h | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/gma500/mdfld_output.h | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/gma500/psb_intel_drv.h | 1 -
+ drivers/gpu/drm/gma500/psb_intel_sdvo.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/hisilicon/hibmc/Kconfig | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/hisilicon/hibmc/hibmc_drm_de.c | 70 +-
+ drivers/gpu/drm/hisilicon/hibmc/hibmc_drm_drv.c | 33 +-
+ drivers/gpu/drm/hisilicon/hibmc/hibmc_drm_drv.h | 3 +-
+ drivers/gpu/drm/hisilicon/hibmc/hibmc_drm_vdac.c | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/hisilicon/hibmc/hibmc_ttm.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_cdclk.c | 11 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_cdclk.h | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_csr.c | 8 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_ddi.c | 111 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_display.c | 94 +-
+ .../gpu/drm/i915/display/intel_display_debugfs.c | 3 +
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_display_power.c | 16 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_display_types.h | 6 +
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_dp.c | 132 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_dp.h | 1 -
+ .../gpu/drm/i915/display/intel_dp_link_training.c | 19 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_dpll_mgr.c | 52 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_fbc.c | 17 +
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_frontbuffer.c | 2 +
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_lspcon.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_psr.c | 110 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_psr.h | 5 +
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_sprite.c | 5 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gem/i915_gem_client_blt.c | 89 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gem/i915_gem_context.c | 57 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gem/i915_gem_dmabuf.c | 15 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gem/i915_gem_domain.c | 80 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gem/i915_gem_execbuffer.c | 1630 +++++++++++++-------
+ drivers/gpu/drm/i915/gem/i915_gem_mman.c | 51 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gem/i915_gem_object.h | 40 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gem/i915_gem_object_blt.c | 152 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gem/i915_gem_object_blt.h | 3 +
+ drivers/gpu/drm/i915/gem/i915_gem_object_types.h | 10 +
+ drivers/gpu/drm/i915/gem/i915_gem_pm.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gem/i915_gem_throttle.c | 67 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gem/i915_gem_tiling.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gem/selftests/huge_pages.c | 9 +-
+ .../drm/i915/gem/selftests/i915_gem_client_blt.c | 2 +-
+ .../drm/i915/gem/selftests/i915_gem_coherency.c | 50 +-
+ .../gpu/drm/i915/gem/selftests/i915_gem_context.c | 144 +-
+ .../drm/i915/gem/selftests/i915_gem_execbuffer.c | 75 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gem/selftests/i915_gem_mman.c | 45 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gem/selftests/i915_gem_phys.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gem/selftests/mock_dmabuf.c | 7 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/gen6_ppgtt.c | 106 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/gen6_ppgtt.h | 5 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/gen8_ppgtt.c | 181 +--
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_breadcrumbs.c | 305 ++--
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_breadcrumbs.h | 36 +
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_breadcrumbs_types.h | 47 +
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_context.c | 318 ++--
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_context.h | 13 +
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_context_types.h | 5 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_engine.h | 20 -
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_engine_cs.c | 34 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_engine_pm.c | 3 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_engine_types.h | 31 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_ggtt.c | 97 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_gt.c | 23 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_gt_buffer_pool.c | 103 +-
+ .../gpu/drm/i915/gt/intel_gt_buffer_pool_types.h | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_gt_irq.c | 1 +
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_gtt.c | 300 +---
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_gtt.h | 142 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_lrc.c | 169 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_ppgtt.c | 150 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_renderstate.c | 73 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_renderstate.h | 9 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_reset.c | 1 +
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_ring.c | 10 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_ring.h | 3 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_ring_submission.c | 42 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_rps.c | 1 +
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_timeline.c | 28 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_timeline.h | 24 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_workarounds.c | 156 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/mock_engine.c | 30 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/selftest_context.c | 2 +
+ .../gpu/drm/i915/gt/selftest_engine_heartbeat.c | 5 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/selftest_lrc.c | 22 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/selftest_rps.c | 34 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/selftest_timeline.c | 34 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/selftest_workarounds.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/uc/intel_guc.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/uc/intel_uc_fw.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gvt/cmd_parser.c | 3 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gvt/scheduler.c | 17 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/i915_active.c | 244 ++-
+ drivers/gpu/drm/i915/i915_active.h | 31 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/i915_drv.c | 7 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/i915_drv.h | 78 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/i915_gem.c | 107 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/i915_gem.h | 12 +
+ drivers/gpu/drm/i915/i915_getparam.c | 1 +
+ drivers/gpu/drm/i915/i915_irq.c | 1 +
+ drivers/gpu/drm/i915/i915_params.c | 5 +
+ drivers/gpu/drm/i915/i915_params.h | 1 +
+ drivers/gpu/drm/i915/i915_pci.c | 1 +
+ drivers/gpu/drm/i915/i915_perf.c | 57 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/i915_reg.h | 32 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/i915_request.c | 206 +--
+ drivers/gpu/drm/i915/i915_request.h | 8 -
+ drivers/gpu/drm/i915/i915_vma.c | 65 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/i915_vma.h | 13 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/intel_device_info.c | 19 +
+ drivers/gpu/drm/i915/intel_device_info.h | 1 +
+ drivers/gpu/drm/i915/intel_pm.c | 14 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/selftests/i915_gem.c | 41 +
+ drivers/gpu/drm/i915/selftests/i915_gem_gtt.c | 75 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/selftests/i915_perf.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/selftests/i915_request.c | 20 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/selftests/i915_vma.c | 2 +-
+ .../gpu/drm/i915/selftests/intel_memory_region.c | 8 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/selftests/mock_gtt.c | 26 +-
+ drivers/gpu/drm/imx/imx-ldb.c | 10 -
+ drivers/gpu/drm/imx/parallel-display.c | 6 -
+ drivers/gpu/drm/ingenic/ingenic-drm-drv.c | 41 +-
+ drivers/gpu/drm/ingenic/ingenic-ipu.c | 38 +-
+ drivers/gpu/drm/lima/lima_gem.c | 11 +-
+ drivers/gpu/drm/lima/lima_vm.c | 5 +-
+ drivers/gpu/drm/mcde/mcde_display.c | 218 ++-
+ drivers/gpu/drm/mcde/mcde_drm.h | 67 +-
+ drivers/gpu/drm/mcde/mcde_drv.c | 81 +-
+ drivers/gpu/drm/mcde/mcde_dsi.c | 276 ++--
+ drivers/gpu/drm/mediatek/mtk_drm_gem.c | 37 +-
+ drivers/gpu/drm/mgag200/Kconfig | 12 +-
+ drivers/gpu/drm/mgag200/mgag200_drv.c | 227 ++-
+ drivers/gpu/drm/mgag200/mgag200_drv.h | 19 +-
+ drivers/gpu/drm/mgag200/mgag200_mm.c | 8 +
+ drivers/gpu/drm/mgag200/mgag200_mode.c | 153 +-
+ drivers/gpu/drm/mgag200/mgag200_reg.h | 4 +
+ .../gpu/drm/msm/disp/mdp4/mdp4_lvds_connector.c | 7 +-
+ drivers/gpu/drm/msm/dsi/dsi_manager.c | 1 -
+ drivers/gpu/drm/msm/msm_gem.c | 13 +-
+ drivers/gpu/drm/msm/msm_gpummu.c | 15 +-
+ drivers/gpu/drm/msm/msm_iommu.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/mxsfb/Kconfig | 8 +-
+ drivers/gpu/drm/mxsfb/Makefile | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/mxsfb/mxsfb_crtc.c | 343 ----
+ drivers/gpu/drm/mxsfb/mxsfb_drv.c | 252 +--
+ drivers/gpu/drm/mxsfb/mxsfb_drv.h | 42 +-
+ drivers/gpu/drm/mxsfb/mxsfb_kms.c | 571 +++++++
+ drivers/gpu/drm/mxsfb/mxsfb_out.c | 99 --
+ drivers/gpu/drm/mxsfb/mxsfb_regs.h | 107 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/dispnv04/dac.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/dispnv04/dfp.c | 7 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/dispnv04/disp.c | 24 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/dispnv04/disp.h | 4 +
+ drivers/gpu/drm/nouveau/dispnv04/tvnv04.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/dispnv04/tvnv17.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/dispnv50/disp.c | 305 ++--
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_bo.c | 137 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_bo.h | 14 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_bo0039.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_bo5039.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_bo74c1.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_bo85b5.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_bo9039.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_bo90b5.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_boa0b5.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_connector.c | 132 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_connector.h | 1 +
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_display.c | 72 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_display.h | 3 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_dp.c | 210 ++-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_drm.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_drv.h | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_encoder.h | 48 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_mem.c | 8 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_mem.h | 10 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_sgdma.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_ttm.c | 176 ++-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_ttm.h | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nv17_fence.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nv50_fence.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/omapdrm/dss/hdmi4.c | 1 -
+ drivers/gpu/drm/omapdrm/dss/hdmi5.c | 1 -
+ drivers/gpu/drm/omapdrm/dss/venc.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/omapdrm/omap_drv.c | 17 -
+ drivers/gpu/drm/omapdrm/omap_gem.c | 14 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/Kconfig | 11 +
+ drivers/gpu/drm/panel/Makefile | 1 +
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-arm-versatile.c | 4 +-
+ .../gpu/drm/panel/panel-asus-z00t-tm5p5-n35596.c | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-boe-himax8279d.c | 48 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-boe-tv101wum-nl6.c | 12 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-elida-kd35t133.c | 51 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-feixin-k101-im2ba02.c | 23 +-
+ .../gpu/drm/panel/panel-feiyang-fy07024di26a30d.c | 25 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-ilitek-ili9322.c | 7 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-ilitek-ili9881c.c | 277 +++-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-innolux-p079zca.c | 35 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-jdi-lt070me05000.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-kingdisplay-kd097d04.c | 37 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-leadtek-ltk050h3146w.c | 58 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-leadtek-ltk500hd1829.c | 49 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-lg-lb035q02.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-lg-lg4573.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-lvds.c | 13 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-mantix-mlaf057we51.c | 328 ++++
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-nec-nl8048hl11.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-novatek-nt35510.c | 60 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-novatek-nt39016.c | 46 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-olimex-lcd-olinuxino.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-orisetech-otm8009a.c | 13 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-osd-osd101t2587-53ts.c | 4 +-
+ .../gpu/drm/panel/panel-panasonic-vvx10f034n00.c | 4 +-
+ .../gpu/drm/panel/panel-raspberrypi-touchscreen.c | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-raydium-rm67191.c | 40 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-raydium-rm68200.c | 18 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-ronbo-rb070d30.c | 20 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-samsung-ld9040.c | 7 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-samsung-s6d16d0.c | 27 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-samsung-s6e3ha2.c | 9 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-samsung-s6e63j0x03.c | 9 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-samsung-s6e63m0.c | 26 +-
+ .../drm/panel/panel-samsung-s6e88a0-ams452ef01.c | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-samsung-s6e8aa0.c | 7 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-seiko-43wvf1g.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-sharp-lq101r1sx01.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-sharp-ls037v7dw01.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-sharp-ls043t1le01.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-simple.c | 232 ++-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-sitronix-st7701.c | 14 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-sitronix-st7703.c | 61 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-sitronix-st7789v.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-sony-acx424akp.c | 85 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-sony-acx565akm.c | 7 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-tpo-td028ttec1.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-tpo-td043mtea1.c | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-tpo-tpg110.c | 42 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-truly-nt35597.c | 63 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-visionox-rm69299.c | 41 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-xinpeng-xpp055c272.c | 51 +-
+ drivers/gpu/drm/panfrost/panfrost_devfreq.c | 175 ++-
+ drivers/gpu/drm/panfrost/panfrost_devfreq.h | 30 +-
+ drivers/gpu/drm/panfrost/panfrost_device.c | 61 +-
+ drivers/gpu/drm/panfrost/panfrost_device.h | 14 +-
+ drivers/gpu/drm/panfrost/panfrost_drv.c | 16 +-
+ drivers/gpu/drm/panfrost/panfrost_gem.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/panfrost/panfrost_gpu.c | 14 +-
+ drivers/gpu/drm/panfrost/panfrost_job.c | 10 +-
+ drivers/gpu/drm/panfrost/panfrost_mmu.c | 7 +-
+ drivers/gpu/drm/panfrost/panfrost_perfcnt.c | 10 +-
+ drivers/gpu/drm/pl111/pl111_drv.c | 20 +-
+ drivers/gpu/drm/qxl/qxl_cmd.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/qxl/qxl_display.c | 22 +-
+ drivers/gpu/drm/qxl/qxl_drv.c | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/qxl/qxl_drv.h | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/qxl/qxl_ioctl.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/qxl/qxl_object.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/qxl/qxl_object.h | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/qxl/qxl_ttm.c | 75 +-
+ drivers/gpu/drm/radeon/radeon.h | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/radeon/radeon_gart.c | 10 +-
+ drivers/gpu/drm/radeon/radeon_gem.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/radeon/radeon_object.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/radeon/radeon_object.h | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/radeon/radeon_ttm.c | 131 +-
+ drivers/gpu/drm/radeon/radeon_vm.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/rcar-du/rcar_du_vsp.c | 3 +-
+ drivers/gpu/drm/rcar-du/rcar_lvds.c | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/rockchip/rockchip_drm_gem.c | 42 +-
+ drivers/gpu/drm/rockchip/rockchip_lvds.c | 9 -
+ drivers/gpu/drm/scheduler/sched_main.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/sti/sti_dvo.c | 2 -
+ drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_backend.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_framebuffer.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_frontend.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_lvds.c | 11 +-
+ drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_rgb.c | 13 +-
+ drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_tcon.c | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_tv.c | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/sun4i/sun6i_mipi_dsi.c | 5 +-
+ drivers/gpu/drm/sun4i/sun8i_hdmi_phy.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/sun4i/sun8i_mixer.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/sun4i/sun8i_ui_layer.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/sun4i/sun8i_vi_layer.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/tegra/dsi.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/tegra/gem.c | 27 +-
+ drivers/gpu/drm/tegra/output.c | 10 -
+ drivers/gpu/drm/tegra/plane.c | 15 +-
+ drivers/gpu/drm/tidss/tidss_dispc.c | 32 +-
+ drivers/gpu/drm/tidss/tidss_dispc.h | 4 +
+ drivers/gpu/drm/ttm/Makefile | 3 +-
+ drivers/gpu/drm/ttm/ttm_agp_backend.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/ttm/ttm_bo.c | 347 ++---
+ drivers/gpu/drm/ttm/ttm_bo_util.c | 104 +-
+ drivers/gpu/drm/ttm/ttm_bo_vm.c | 8 +-
+ drivers/gpu/drm/ttm/ttm_execbuf_util.c | 12 +-
+ .../ttm/{ttm_bo_manager.c => ttm_range_manager.c} | 89 +-
+ drivers/gpu/drm/ttm/ttm_resource.c | 151 ++
+ drivers/gpu/drm/ttm/ttm_tt.c | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/v3d/v3d_drv.c | 13 +-
+ drivers/gpu/drm/v3d/v3d_mmu.c | 13 +-
+ drivers/gpu/drm/vgem/vgem_drv.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/virtio/Kconfig | 3 +-
+ drivers/gpu/drm/virtio/virtgpu_display.c | 2 -
+ drivers/gpu/drm/virtio/virtgpu_drv.c | 3 +
+ drivers/gpu/drm/virtio/virtgpu_drv.h | 21 +
+ drivers/gpu/drm/virtio/virtgpu_gem.c | 3 +-
+ drivers/gpu/drm/virtio/virtgpu_kms.c | 4 +
+ drivers/gpu/drm/virtio/virtgpu_object.c | 36 +-
+ drivers/gpu/drm/virtio/virtgpu_prime.c | 96 +-
+ drivers/gpu/drm/virtio/virtgpu_vq.c | 67 +-
+ drivers/gpu/drm/vkms/vkms_composer.c | 75 +-
+ drivers/gpu/drm/vkms/vkms_crtc.c | 5 +
+ drivers/gpu/drm/vkms/vkms_drv.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/vmwgfx/vmwgfx_bo.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/vmwgfx/vmwgfx_drv.c | 73 +-
+ drivers/gpu/drm/vmwgfx/vmwgfx_drv.h | 18 +-
+ drivers/gpu/drm/vmwgfx/vmwgfx_gmrid_manager.c | 75 +-
+ drivers/gpu/drm/vmwgfx/vmwgfx_mob.c | 60 +-
+ drivers/gpu/drm/vmwgfx/vmwgfx_resource.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/vmwgfx/vmwgfx_thp.c | 73 +-
+ drivers/gpu/drm/vmwgfx/vmwgfx_ttm_buffer.c | 138 +-
+ drivers/gpu/drm/xen/xen_drm_front_gem.c | 2 +-
+ drivers/gpu/host1x/job.c | 22 +-
+ drivers/media/platform/vsp1/vsp1_drm.c | 8 +-
+ drivers/video/fbdev/arcfb.c | 2 +-
+ drivers/video/fbdev/atmel_lcdfb.c | 2 +-
+ drivers/video/fbdev/core/fbmem.c | 10 +-
+ drivers/video/fbdev/omap2/omapfb/dss/hdmi4.c | 2 +-
+ drivers/video/fbdev/omap2/omapfb/dss/hdmi5.c | 2 +-
+ drivers/video/fbdev/pvr2fb.c | 2 +
+ drivers/video/fbdev/savage/savagefb_driver.c | 1 -
+ drivers/virtio/Kconfig | 7 +
+ drivers/virtio/Makefile | 1 +
+ drivers/virtio/virtio.c | 6 +
+ drivers/virtio/virtio_dma_buf.c | 88 ++
+ drivers/xen/gntdev-dmabuf.c | 13 +-
+ include/drm/drm_connector.h | 3 +
+ include/drm/drm_dp_helper.h | 23 +-
+ include/drm/drm_dp_mst_helper.h | 3 +-
+ include/drm/drm_mode_config.h | 6 +
+ include/drm/drm_panel.h | 15 +-
+ include/drm/drm_prime.h | 2 +
+ include/drm/gpu_scheduler.h | 13 +-
+ include/drm/i915_pciids.h | 4 +-
+ include/drm/ttm/ttm_bo_api.h | 109 +-
+ include/drm/ttm/ttm_bo_driver.h | 355 ++---
+ include/drm/ttm/ttm_resource.h | 261 ++++
+ include/drm/ttm/ttm_tt.h | 10 +-
+ include/linux/fb.h | 18 +-
+ include/linux/moduleparam.h | 7 +-
+ include/linux/virtio.h | 1 +
+ include/linux/virtio_dma_buf.h | 37 +
+ include/uapi/drm/amdgpu_drm.h | 1 +
+ include/uapi/drm/drm_mode.h | 21 +-
+ include/uapi/drm/i915_drm.h | 59 +-
+ include/uapi/linux/kfd_ioctl.h | 11 +-
+ include/uapi/linux/virtio_gpu.h | 19 +
+ kernel/params.c | 17 +-
+ samples/vfio-mdev/mbochs.c | 3 +-
+ 872 files changed, 28194 insertions(+), 10725 deletions(-)
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/display/bridge/lontium,lt9611.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/display/bridge/toshiba,tc358762.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/display/bridge/toshiba,tc358775.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/display/panel/mantix,mlaf057we51-x.yaml
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_rap.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_rap.h
+ mode change 100755 => 100644 drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/gfx_v9_4.c
+ mode change 100755 => 100644 drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/mmhub_v1_0.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/ta_rap_if.h
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/umc_v8_7.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/umc_v8_7.h
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/display/dc/bios/dce60/command_table_helper_dce60.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/display/dc/bios/dce60/command_table_helper_dce60.h
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/display/dc/clk_mgr/dce60/dce60_clk_mgr.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/display/dc/clk_mgr/dce60/dce60_clk_mgr.h
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dce60/Makefile
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dce60/dce60_hw_sequencer.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dce60/dce60_hw_sequencer.h
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dce60/dce60_resource.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dce60/dce60_resource.h
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dce60/dce60_timing_generator.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dce60/dce60_timing_generator.h
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/display/dc/gpio/dce60/hw_factory_dce60.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/display/dc/gpio/dce60/hw_factory_dce60.h
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/display/dc/gpio/dce60/hw_translate_dce60.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/display/dc/gpio/dce60/hw_translate_dce60.h
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/display/dc/irq/dce60/irq_service_dce60.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/display/dc/irq/dce60/irq_service_dce60.h
+ mode change 100755 => 100644 drivers/gpu/drm/amd/include/asic_reg/dcn/dcn_3_0_0_offset.h
+ mode change 100755 => 100644 drivers/gpu/drm/amd/include/asic_reg/dcn/dcn_3_0_0_sh_mask.h
+ mode change 100755 => 100644 drivers/gpu/drm/amd/include/asic_reg/dcn/dpcs_3_0_0_offset.h
+ mode change 100755 => 100644 drivers/gpu/drm/amd/include/asic_reg/dcn/dpcs_3_0_0_sh_mask.h
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/include/asic_reg/umc/umc_8_7_0_offset.h
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/include/asic_reg/umc/umc_8_7_0_sh_mask.h
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/pm/Makefile
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{amdgpu => pm}/amdgpu_dpm.c (76%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{amdgpu => pm}/amdgpu_pm.c (81%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/amd_powerplay.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{amdgpu => pm/inc}/amdgpu_dpm.h (94%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{amdgpu => pm/inc}/amdgpu_pm.h (84%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/amdgpu_smu.h (97%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/arcturus_ppsmc.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/cz_ppsmc.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/fiji_ppsmc.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/hardwaremanager.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/hwmgr.h (99%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/polaris10_pwrvirus.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/power_state.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/pp_debug.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/pp_endian.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/pp_thermal.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/ppinterrupt.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/rv_ppsmc.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu10.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu10_driver_if.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu11_driver_if.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu11_driver_if_arcturus.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu11_driver_if_navi10.h (97%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu11_driver_if_sienna_cichlid.h (99%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu12_driver_if.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu7.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu71.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu71_discrete.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu72.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu72_discrete.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu73.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu73_discrete.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu74.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu74_discrete.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu75.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu75_discrete.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu7_common.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu7_discrete.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu7_fusion.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu7_ppsmc.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu8.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu8_fusion.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu9.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu9_driver_if.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu_types.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu_ucode_xfer_cz.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu_ucode_xfer_vi.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu_v11_0.h (91%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu_v11_0_7_ppsmc.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu_v11_0_7_pptable.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu_v11_0_ppsmc.h (98%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu_v11_0_pptable.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu_v12_0.h (96%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smu_v12_0_ppsmc.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/smumgr.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/tonga_ppsmc.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/vega10_ppsmc.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/vega12/smu9_driver_if.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/vega12_ppsmc.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm}/inc/vega20_ppsmc.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/Makefile (70%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/amd_powerplay.c (98%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{amdgpu => pm/powerplay}/cik_dpm.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/Makefile (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/ci_baco.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/ci_baco.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/common_baco.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/common_baco.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/fiji_baco.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/fiji_baco.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/hardwaremanager.c (99%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/hwmgr.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/hwmgr_ppt.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/polaris_baco.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/polaris_baco.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/pp_overdriver.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/pp_overdriver.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/pp_psm.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/pp_psm.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/ppatomctrl.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/ppatomctrl.h (98%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/ppatomfwctrl.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/ppatomfwctrl.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/ppevvmath.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/pppcielanes.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/pppcielanes.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/pptable_v1_0.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/process_pptables_v1_0.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/process_pptables_v1_0.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/processpptables.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/processpptables.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu10_hwmgr.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu10_hwmgr.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu10_inc.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu7_baco.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu7_baco.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu7_clockpowergating.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu7_clockpowergating.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu7_dyn_defaults.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu7_hwmgr.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu7_hwmgr.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu7_powertune.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu7_powertune.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu7_thermal.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu7_thermal.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu8_hwmgr.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu8_hwmgr.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu9_baco.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu9_baco.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu_helper.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/smu_helper.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/tonga_baco.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/tonga_baco.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega10_baco.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega10_baco.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega10_hwmgr.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega10_hwmgr.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega10_inc.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega10_powertune.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega10_powertune.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega10_pptable.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega10_processpptables.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega10_processpptables.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega10_thermal.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega10_thermal.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega12_baco.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega12_baco.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega12_hwmgr.c (95%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega12_hwmgr.h (99%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega12_inc.h (97%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega12_pptable.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega12_processpptables.c (99%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega12_processpptables.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega12_thermal.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega12_thermal.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega20_baco.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega20_baco.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega20_hwmgr.c (96%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega20_hwmgr.h (99%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega20_inc.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega20_powertune.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega20_powertune.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega20_pptable.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega20_processpptables.c (99%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega20_processpptables.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega20_thermal.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/hwmgr/vega20_thermal.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{amdgpu => pm/powerplay}/kv_dpm.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{amdgpu => pm/powerplay}/kv_dpm.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{amdgpu => pm/powerplay}/kv_smc.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{amdgpu => pm/powerplay}/ppsmc.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{amdgpu => pm/powerplay}/r600_dpm.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{amdgpu => pm/powerplay}/si_dpm.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{amdgpu => pm/powerplay}/si_dpm.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{amdgpu => pm/powerplay}/si_smc.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{amdgpu => pm/powerplay}/sislands_smc.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/Makefile (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/ci_smumgr.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/ci_smumgr.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/fiji_smumgr.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/fiji_smumgr.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/iceland_smumgr.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/iceland_smumgr.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/polaris10_smumgr.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/polaris10_smumgr.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/smu10_smumgr.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/smu10_smumgr.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/smu7_smumgr.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/smu7_smumgr.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/smu8_smumgr.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/smu8_smumgr.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/smu9_smumgr.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/smu9_smumgr.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/smumgr.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/tonga_smumgr.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/tonga_smumgr.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/vega10_smumgr.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/vega10_smumgr.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/vega12_smumgr.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/vega12_smumgr.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/vega20_smumgr.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/vega20_smumgr.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/vegam_smumgr.c (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{ => pm}/powerplay/smumgr/vegam_smumgr.h (100%)
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/pm/swsmu/Makefile
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm/swsmu}/amdgpu_smu.c (97%)
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/pm/swsmu/smu11/Makefile
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm/swsmu/smu11}/arcturus_ppt.c (95%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm/swsmu/smu11}/arcturus_ppt.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm/swsmu/smu11}/navi10_ppt.c (94%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm/swsmu/smu11}/navi10_ppt.h (96%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm/swsmu/smu11}/sienna_cichlid_ppt.c (96%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm/swsmu/smu11}/sienna_cichlid_ppt.h (92%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm/swsmu/smu11}/smu_v11_0.c (92%)
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/pm/swsmu/smu12/Makefile
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm/swsmu/smu12}/renoir_ppt.c (89%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm/swsmu/smu12}/renoir_ppt.h (100%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm/swsmu/smu12}/smu_v12_0.c (95%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm/swsmu}/smu_cmn.c (93%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm/swsmu}/smu_cmn.h (92%)
+ rename drivers/gpu/drm/amd/{powerplay => pm/swsmu}/smu_internal.h (96%)
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/bridge/lontium-lt9611.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/bridge/tc358762.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/bridge/tc358775.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_breadcrumbs.h
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_breadcrumbs_types.h
+ delete mode 100644 drivers/gpu/drm/mxsfb/mxsfb_crtc.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/mxsfb/mxsfb_kms.c
+ delete mode 100644 drivers/gpu/drm/mxsfb/mxsfb_out.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/panel/panel-mantix-mlaf057we51.c
+ rename drivers/gpu/drm/ttm/{ttm_bo_manager.c => ttm_range_manager.c} (61%)
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/ttm/ttm_resource.c
+ create mode 100644 drivers/virtio/virtio_dma_buf.c
+ create mode 100644 include/drm/ttm/ttm_resource.h
+ create mode 100644 include/linux/virtio_dma_buf.h
+Merging amdgpu/drm-next (d0710655f9fc drm/amd/powerplay: optimize the mclk dpm policy settings)
+$ git merge amdgpu/drm-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu.h | 14 +
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_atpx_handler.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_device.c | 306 +++++++++++++++++++-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_df.h | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_drv.c | 35 ++-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_gfx.c | 6 +
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_kms.c | 43 ++-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_mode.h | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_psp.c | 20 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_ttm.c | 8 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_vm_cpu.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_vm_sdma.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/df_v3_6.c | 23 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/gfx_v10_0.c | 20 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/gfx_v9_0.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/gmc_v9_0.c | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/mxgpu_ai.c | 3 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/mxgpu_nv.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/nv.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/psp_v11_0.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/sdma_v4_0.c | 13 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/sdma_v5_0.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/sdma_v5_2.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/si.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/soc15.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/uvd_v6_0.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/vcn_v3_0.c | 16 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdkfd/kfd_device.c | 2 +-
+ .../gpu/drm/amd/amdkfd/kfd_device_queue_manager.c | 21 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdkfd/kfd_priv.h | 9 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdkfd/kfd_process.c | 101 +++++++
+ drivers/gpu/drm/amd/display/amdgpu_dm/amdgpu_dm.c | 252 +++++++++--------
+ drivers/gpu/drm/amd/display/amdgpu_dm/amdgpu_dm.h | 15 +-
+ .../drm/amd/display/amdgpu_dm/amdgpu_dm_debugfs.c | 81 ++++--
+ .../amd/display/amdgpu_dm/amdgpu_dm_irq_params.h | 37 +++
+ .../amd/display/amdgpu_dm/amdgpu_dm_mst_types.c | 30 +-
+ .../drm/amd/display/amdgpu_dm/amdgpu_dm_pp_smu.c | 102 +------
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/bios/bios_parser2.c | 71 ++++-
+ .../amd/display/dc/clk_mgr/dce60/dce60_clk_mgr.c | 2 +-
+ .../drm/amd/display/dc/clk_mgr/dcn21/rn_clk_mgr.c | 7 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/core/dc.c | 57 +++-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/core/dc_link.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/core/dc_link_dp.c | 67 +++--
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/core/dc_link_hwss.c | 6 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/core/dc_resource.c | 29 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/core/dc_stream.c | 12 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/core/dc_surface.c | 7 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dc.h | 9 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dc_bios_types.h | 4 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dc_dmub_srv.c | 16 ++
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dc_dmub_srv.h | 2 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dc_dp_types.h | 1 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dc_types.h | 2 +-
+ .../drm/amd/display/dc/dce/dce_stream_encoder.c | 6 +-
+ .../amd/display/dc/dce110/dce110_hw_sequencer.c | 84 ++++--
+ .../gpu/drm/amd/display/dc/dcn10/dcn10_cm_common.c | 4 -
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dcn10/dcn10_hubp.c | 3 +
+ .../drm/amd/display/dc/dcn10/dcn10_hw_sequencer.c | 14 +-
+ .../amd/display/dc/dcn10/dcn10_stream_encoder.c | 6 +-
+ .../amd/display/dc/dcn10/dcn10_stream_encoder.h | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dcn20/dcn20_hubp.c | 3 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dcn20/dcn20_hwseq.c | 44 ++-
+ .../gpu/drm/amd/display/dc/dcn20/dcn20_resource.c | 6 +-
+ .../amd/display/dc/dcn20/dcn20_stream_encoder.c | 4 +-
+ .../gpu/drm/amd/display/dc/dcn21/dcn21_resource.c | 2 +
+ .../gpu/drm/amd/display/dc/dcn30/dcn30_cm_common.c | 4 -
+ .../display/dc/dcn30/dcn30_dio_stream_encoder.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dcn30/dcn30_hwseq.c | 30 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dcn30/dcn30_optc.c | 5 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dcn30/dcn30_optc.h | 4 +
+ .../gpu/drm/amd/display/dc/dcn30/dcn30_resource.c | 38 ++-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/dm_pp_smu.h | 4 +-
+ .../display/dc/dml/dcn20/display_mode_vba_20v2.c | 11 +-
+ .../display/dc/dml/dcn20/display_rq_dlg_calc_20.h | 2 +-
+ .../dc/dml/dcn20/display_rq_dlg_calc_20v2.h | 2 +-
+ .../amd/display/dc/dml/dcn21/display_mode_vba_21.c | 2 +-
+ .../amd/display/dc/dml/dcn30/display_mode_vba_30.c | 18 +-
+ .../display/dc/dml/dcn30/display_rq_dlg_calc_30.c | 2 +-
+ .../display/dc/dml/dcn30/display_rq_dlg_calc_30.h | 2 +-
+ .../amd/display/dc/gpio/dce120/hw_factory_dce120.c | 2 +-
+ .../amd/display/dc/gpio/dcn10/hw_factory_dcn10.c | 2 +-
+ .../amd/display/dc/gpio/dcn20/hw_factory_dcn20.c | 2 +-
+ .../amd/display/dc/gpio/dcn21/hw_factory_dcn21.c | 2 +-
+ .../amd/display/dc/gpio/dcn30/hw_factory_dcn30.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dc/inc/core_types.h | 6 +
+ .../gpu/drm/amd/display/dc/inc/hw/stream_encoder.h | 2 +-
+ .../display/dc/virtual/virtual_stream_encoder.c | 9 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/display/dmub/inc/dmub_cmd.h | 9 +-
+ .../drm/amd/display/include/bios_parser_types.h | 6 +
+ .../drm/amd/display/include/link_service_types.h | 1 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/modules/hdcp/hdcp.c | 8 +
+ drivers/gpu/drm/amd/display/modules/hdcp/hdcp.h | 1 +
+ .../gpu/drm/amd/display/modules/hdcp/hdcp_ddc.c | 17 ++
+ .../gpu/drm/amd/display/modules/hdcp/hdcp_log.h | 2 +-
+ .../gpu/drm/amd/display/modules/hdcp/hdcp_psp.c | 2 +-
+ .../amd/include/asic_reg/gc/gc_10_3_0_default.h | 2 +
+ .../drm/amd/include/asic_reg/gc/gc_10_3_0_offset.h | 4 +
+ .../amd/include/asic_reg/gc/gc_10_3_0_sh_mask.h | 50 ++++
+ .../drm/amd/include/asic_reg/uvd/uvd_7_0_offset.h | 3 +
+ .../drm/amd/include/asic_reg/uvd/uvd_7_0_sh_mask.h | 20 ++
+ .../amd/include/asic_reg/vcn/vcn_3_0_0_sh_mask.h | 34 +++
+ drivers/gpu/drm/amd/pm/inc/amdgpu_smu.h | 8 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/pm/inc/smu10_driver_if.h | 3 +-
+ .../amd/pm/inc/smu11_driver_if_sienna_cichlid.h | 20 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/pm/inc/smu_11_0_cdr_table.h | 194 +++++++++++++
+ drivers/gpu/drm/amd/pm/inc/smu_types.h | 3 +
+ drivers/gpu/drm/amd/pm/inc/smu_v11_0.h | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/pm/inc/smu_v11_0_ppsmc.h | 7 +-
+ .../gpu/drm/amd/pm/powerplay/hwmgr/smu10_hwmgr.c | 15 +-
+ .../gpu/drm/amd/pm/powerplay/hwmgr/smu10_hwmgr.h | 1 +
+ .../gpu/drm/amd/pm/powerplay/hwmgr/smu7_hwmgr.c | 16 +-
+ .../gpu/drm/amd/pm/powerplay/hwmgr/vega10_hwmgr.c | 2 +-
+ .../gpu/drm/amd/pm/powerplay/hwmgr/vega12_hwmgr.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/pm/swsmu/amdgpu_smu.c | 103 ++++---
+ drivers/gpu/drm/amd/pm/swsmu/smu11/arcturus_ppt.c | 2 -
+ drivers/gpu/drm/amd/pm/swsmu/smu11/navi10_ppt.c | 307 ++++++++++++++-------
+ .../drm/amd/pm/swsmu/smu11/sienna_cichlid_ppt.c | 76 ++---
+ drivers/gpu/drm/amd/pm/swsmu/smu11/smu_v11_0.c | 90 +++---
+ drivers/gpu/drm/amd/pm/swsmu/smu12/renoir_ppt.c | 100 +++++--
+ drivers/gpu/drm/amd/pm/swsmu/smu12/renoir_ppt.h | 1 +
+ drivers/gpu/drm/amd/pm/swsmu/smu_cmn.c | 9 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/pm/swsmu/smu_cmn.h | 4 +
+ drivers/gpu/drm/amd/pm/swsmu/smu_internal.h | 3 +-
+ drivers/gpu/drm/radeon/radeon_display.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/radeon/radeon_pm.c | 29 +-
+ drivers/gpu/drm/scheduler/sched_fence.c | 2 +-
+ drivers/pci/pcie/err.c | 41 ++-
+ 127 files changed, 2201 insertions(+), 838 deletions(-)
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/display/amdgpu_dm/amdgpu_dm_irq_params.h
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/amd/pm/inc/smu_11_0_cdr_table.h
+Merging drm-intel/for-linux-next (8fea92536e3e drm/i915: Update DRIVER_DATE to 20200917)
+$ git merge drm-intel/for-linux-next
+Auto-merging drivers/gpu/drm/i915/display/intel_display.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/acpi/acpi_lpss.c | 22 +-
+ drivers/gpu/drm/drm_dp_helper.c | 394 ++++++-
+ drivers/gpu/drm/drm_dp_mst_topology.c | 150 +++
+ drivers/gpu/drm/drm_edid.c | 28 +
+ drivers/gpu/drm/i915/Makefile | 1 +
+ drivers/gpu/drm/i915/display/icl_dsi.c | 1 +
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_atomic.c | 39 -
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_atomic.h | 4 -
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_audio.c | 5 -
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_bios.c | 10 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_cdclk.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_cdclk.h | 1 -
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_crt.c | 3 +
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_ddi.c | 190 +++-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_ddi.h | 2 +
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_display.c | 124 ++-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_display.h | 6 +-
+ .../gpu/drm/i915/display/intel_display_debugfs.c | 36 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_display_power.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_display_types.h | 48 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_dp.c | 1078 +++++++-------------
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_dp.h | 12 +
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_dp_hdcp.c | 703 +++++++++++++
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_dp_mst.c | 23 +
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_dpll_mgr.c | 35 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_dvo.c | 6 +
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_fbdev.c | 3 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_gmbus.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_hdcp.c | 208 ++--
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_hdcp.h | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_hdmi.c | 117 ++-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_hdmi.h | 2 +
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_hotplug.c | 28 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_lvds.c | 8 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_panel.c | 106 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_panel.h | 2 +
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_psr.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_sdvo.c | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_sprite.c | 9 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_tv.c | 3 +
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_vbt_defs.h | 10 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/vlv_dsi.c | 1 +
+ drivers/gpu/drm/i915/display/vlv_dsi_pll.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gt/intel_workarounds.c | 35 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gvt/cmd_parser.c | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gvt/gvt.h | 44 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gvt/handlers.c | 32 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/gvt/mmio.c | 3 +
+ drivers/gpu/drm/i915/gvt/mmio_context.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/i915_drv.c | 155 +--
+ drivers/gpu/drm/i915/i915_drv.h | 66 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/i915_irq.c | 227 ++---
+ drivers/gpu/drm/i915/i915_reg.h | 38 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/i915_suspend.c | 46 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/intel_device_info.c | 8 +
+ drivers/gpu/drm/i915/intel_pm.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/intel_sideband.c | 16 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/intel_uncore.c | 3 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/selftests/mock_gem_device.c | 12 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_dp.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/selftests/test-drm_dp_mst_helper.c | 17 +
+ drivers/pwm/pwm-crc.c | 128 ++-
+ drivers/pwm/pwm-lpss-platform.c | 1 -
+ drivers/pwm/pwm-lpss.c | 85 +-
+ drivers/pwm/pwm-lpss.h | 3 -
+ include/drm/drm_dp_helper.h | 66 +-
+ include/drm/drm_dp_mst_helper.h | 44 +
+ include/drm/drm_edid.h | 4 +
+ include/drm/i915_pciids.h | 14 +-
+ 69 files changed, 2857 insertions(+), 1642 deletions(-)
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/i915/display/intel_dp_hdcp.c
+Merging drm-tegra/drm/tegra/for-next (d9f980ebcd01 drm/tegra: output: rgb: Wrap directly-connected panel into DRM bridge)
+$ git merge drm-tegra/drm/tegra/for-next
+Auto-merging drivers/gpu/drm/tegra/output.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/gpu/drm/tegra/drm.h | 2 +
+ drivers/gpu/drm/tegra/output.c | 24 +++++++---
+ drivers/gpu/drm/tegra/rgb.c | 102 ++++++++++++++++++++++-------------------
+ drivers/gpu/drm/tegra/sor.c | 7 ++-
+ 4 files changed, 80 insertions(+), 55 deletions(-)
+Merging drm-misc/for-linux-next (4856e5aa0ef1 drm/ttm: drop evicted from ttm_bo.)
+$ git merge drm-misc/for-linux-next
+Removing include/video/mbxfb.h
+Auto-merging include/drm/drm_prime.h
+Removing drivers/video/fbdev/mbx/regs.h
+Removing drivers/video/fbdev/mbx/reg_bits.h
+Removing drivers/video/fbdev/mbx/mbxfb.c
+Removing drivers/video/fbdev/mbx/mbxdebugfs.c
+Removing drivers/video/fbdev/mbx/Makefile
+Auto-merging drivers/gpu/drm/xen/xen_drm_front_gem.c
+Auto-merging drivers/gpu/drm/vmwgfx/vmwgfx_ttm_buffer.c
+Auto-merging drivers/gpu/drm/virtio/virtgpu_vq.c
+Auto-merging drivers/gpu/drm/vc4/vc4_hdmi.c
+Auto-merging drivers/gpu/drm/tegra/gem.c
+Auto-merging drivers/gpu/drm/rockchip/rockchip_drm_gem.c
+Auto-merging drivers/gpu/drm/msm/msm_gem.c
+Auto-merging drivers/gpu/drm/i915/display/intel_display.c
+Auto-merging drivers/gpu/drm/etnaviv/etnaviv_gem.c
+Auto-merging drivers/gpu/drm/drm_prime.c
+Auto-merging drivers/gpu/drm/drm_gem_shmem_helper.c
+Auto-merging drivers/gpu/drm/drm_dp_mst_topology.c
+Auto-merging drivers/gpu/drm/armada/armada_gem.c
+Auto-merging drivers/gpu/drm/amd/display/amdgpu_dm/amdgpu_dm.c
+Auto-merging drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_ttm.c
+Auto-merging drivers/dma-buf/udmabuf.c
+Auto-merging MAINTAINERS
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../bindings/display/brcm,bcm2711-hdmi.yaml | 117 +
+ .../bindings/display/brcm,bcm2835-hvs.yaml | 18 +-
+ .../bindings/display/brcm,bcm2835-pixelvalve0.yaml | 5 +
+ .../bindings/display/brcm,bcm2835-vc4.yaml | 1 +
+ .../bindings/display/imx/nxp,imx8mq-dcss.yaml | 108 +
+ .../devicetree/bindings/display/ssd1307fb.txt | 1 +
+ Documentation/driver-api/driver-model/devres.rst | 2 +-
+ Documentation/fb/fbcon.rst | 4 +-
+ Documentation/userspace-api/ioctl/ioctl-number.rst | 2 -
+ MAINTAINERS | 24 +-
+ drivers/dma-buf/dma-fence.c | 1 +
+ drivers/dma-buf/dma-resv.c | 5 +
+ drivers/dma-buf/udmabuf.c | 3 +
+ drivers/gpu/drm/Makefile | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_dma_buf.c | 3 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_gtt_mgr.c | 2 -
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_object.c | 24 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_ttm.c | 125 +-
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_ttm.h | 4 -
+ drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_vram_mgr.c | 3 -
+ drivers/gpu/drm/amd/display/amdgpu_dm/amdgpu_dm.c | 1 +
+ drivers/gpu/drm/armada/armada_crtc.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/armada/armada_debugfs.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/armada/armada_drm.h | 2 +
+ drivers/gpu/drm/armada/armada_drv.c | 30 +-
+ drivers/gpu/drm/armada/armada_fbdev.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/armada/armada_gem.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/armada/armada_overlay.c | 8 +-
+ drivers/gpu/drm/aspeed/aspeed_gfx_drv.c | 15 +-
+ drivers/gpu/drm/ast/ast_drv.h | 2 +
+ drivers/gpu/drm/ast/ast_mode.c | 103 +-
+ drivers/gpu/drm/bridge/parade-ps8640.c | 68 +-
+ drivers/gpu/drm/bridge/synopsys/dw-mipi-dsi.c | 155 +-
+ drivers/gpu/drm/bridge/tc358775.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/drm_atomic_helper.c | 24 +-
+ drivers/gpu/drm/drm_connector.c | 45 +-
+ drivers/gpu/drm/drm_debugfs_crc.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/drm_dp_mst_topology.c | 106 +-
+ drivers/gpu/drm/drm_drv.c | 78 +-
+ drivers/gpu/drm/drm_framebuffer.c | 9 +-
+ drivers/gpu/drm/drm_gem_shmem_helper.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/drm_gem_ttm_helper.c | 5 +-
+ drivers/gpu/drm/drm_gem_vram_helper.c | 126 +-
+ drivers/gpu/drm/drm_managed.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/drm_prime.c | 13 +-
+ drivers/gpu/drm/drm_vblank.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/etnaviv/etnaviv_gem.c | 3 +-
+ drivers/gpu/drm/etnaviv/etnaviv_gem_prime.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/gma500/framebuffer.c | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/i810/i810_dma.c | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/i915/display/intel_display.c | 6 -
+ drivers/gpu/drm/imx/Kconfig | 2 +
+ drivers/gpu/drm/imx/Makefile | 1 +
+ drivers/gpu/drm/imx/dcss/Kconfig | 9 +
+ drivers/gpu/drm/imx/dcss/Makefile | 6 +
+ drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-blkctl.c | 70 +
+ drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-crtc.c | 219 ++
+ drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-ctxld.c | 424 ++++
+ drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-dev.c | 325 +++
+ drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-dev.h | 177 ++
+ drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-dpr.c | 562 +++++
+ drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-drv.c | 138 ++
+ drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-dtg.c | 409 ++++
+ drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-kms.c | 198 ++
+ drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-kms.h | 44 +
+ drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-plane.c | 405 +++
+ drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-scaler.c | 826 +++++++
+ drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-ss.c | 180 ++
+ drivers/gpu/drm/ingenic/ingenic-drm-drv.c | 114 +-
+ drivers/gpu/drm/ingenic/ingenic-drm.h | 4 +
+ drivers/gpu/drm/ingenic/ingenic-ipu.c | 12 +-
+ drivers/gpu/drm/msm/msm_gem.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/msm/msm_gem_prime.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/mxsfb/mxsfb_drv.c | 21 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/dispnv04/crtc.c | 9 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/dispnv04/disp.c | 5 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/dispnv04/overlay.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/dispnv50/disp.c | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/dispnv50/wndw.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_abi16.c | 3 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_bo.c | 321 ++-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_bo.h | 15 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_chan.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_dmem.c | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_drv.h | 2 +
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_fbcon.c | 5 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_gem.c | 34 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_prime.c | 13 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_sgdma.c | 66 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_ttm.c | 75 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nouveau_ttm.h | 3 +
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nv17_fence.c | 5 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nv50_fence.c | 5 +-
+ drivers/gpu/drm/nouveau/nv84_fence.c | 13 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/Kconfig | 23 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/Makefile | 2 +
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-samsung-s6e63m0-dsi.c | 139 ++
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-samsung-s6e63m0-spi.c | 101 +
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-samsung-s6e63m0.c | 154 +-
+ drivers/gpu/drm/panel/panel-samsung-s6e63m0.h | 13 +
+ drivers/gpu/drm/panfrost/panfrost_gpu.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/qxl/qxl_object.c | 30 +-
+ drivers/gpu/drm/qxl/qxl_ttm.c | 45 +-
+ drivers/gpu/drm/radeon/radeon.h | 8 +-
+ drivers/gpu/drm/radeon/radeon_cs.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/radeon/radeon_gem.c | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/radeon/radeon_mn.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/radeon/radeon_object.c | 44 +-
+ drivers/gpu/drm/radeon/radeon_prime.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/radeon/radeon_ttm.c | 226 +-
+ drivers/gpu/drm/radeon/radeon_vm.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/rockchip/rockchip_drm_gem.c | 5 +-
+ drivers/gpu/drm/tegra/gem.c | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/ttm/ttm_agp_backend.c | 45 +-
+ drivers/gpu/drm/ttm/ttm_bo.c | 180 +-
+ drivers/gpu/drm/ttm/ttm_bo_util.c | 364 +--
+ drivers/gpu/drm/ttm/ttm_bo_vm.c | 42 +-
+ drivers/gpu/drm/ttm/ttm_memory.c | 7 -
+ drivers/gpu/drm/ttm/ttm_page_alloc.c | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/ttm/ttm_page_alloc_dma.c | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/ttm/ttm_range_manager.c | 7 +-
+ drivers/gpu/drm/ttm/ttm_resource.c | 5 -
+ drivers/gpu/drm/ttm/ttm_tt.c | 89 +-
+ drivers/gpu/drm/vboxvideo/vbox_mode.c | 10 +-
+ drivers/gpu/drm/vc4/Makefile | 1 +
+ drivers/gpu/drm/vc4/vc4_crtc.c | 354 ++-
+ drivers/gpu/drm/vc4/vc4_drv.c | 5 +
+ drivers/gpu/drm/vc4/vc4_drv.h | 43 +-
+ drivers/gpu/drm/vc4/vc4_hdmi.c | 1650 ++++++++-----
+ drivers/gpu/drm/vc4/vc4_hdmi.h | 184 ++
+ drivers/gpu/drm/vc4/vc4_hdmi_phy.c | 521 ++++
+ drivers/gpu/drm/vc4/vc4_hdmi_regs.h | 442 ++++
+ drivers/gpu/drm/vc4/vc4_hvs.c | 269 +-
+ drivers/gpu/drm/vc4/vc4_kms.c | 229 +-
+ drivers/gpu/drm/vc4/vc4_plane.c | 224 +-
+ drivers/gpu/drm/vc4/vc4_regs.h | 177 +-
+ drivers/gpu/drm/vc4/vc4_txp.c | 4 +-
+ drivers/gpu/drm/vgem/vgem_drv.c | 57 +-
+ drivers/gpu/drm/virtio/virtgpu_debugfs.c | 1 +
+ drivers/gpu/drm/virtio/virtgpu_display.c | 11 +-
+ drivers/gpu/drm/virtio/virtgpu_drv.h | 2 +-
+ drivers/gpu/drm/virtio/virtgpu_kms.c | 10 +-
+ drivers/gpu/drm/virtio/virtgpu_vq.c | 53 +-
+ drivers/gpu/drm/vkms/Makefile | 9 +-
+ drivers/gpu/drm/vkms/vkms_composer.c | 98 +-
+ drivers/gpu/drm/vkms/vkms_drv.c | 56 +-
+ drivers/gpu/drm/vkms/vkms_drv.h | 10 +-
+ drivers/gpu/drm/vkms/vkms_output.c | 4 +
+ drivers/gpu/drm/vkms/vkms_writeback.c | 142 ++
+ drivers/gpu/drm/vmwgfx/vmwgfx_blit.c | 8 +-
+ drivers/gpu/drm/vmwgfx/vmwgfx_bo.c | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/vmwgfx/vmwgfx_drv.c | 7 +-
+ drivers/gpu/drm/vmwgfx/vmwgfx_drv.h | 2 -
+ drivers/gpu/drm/vmwgfx/vmwgfx_gmrid_manager.c | 2 -
+ drivers/gpu/drm/vmwgfx/vmwgfx_thp.c | 11 +-
+ drivers/gpu/drm/vmwgfx/vmwgfx_ttm_buffer.c | 119 +-
+ drivers/gpu/drm/xen/xen_drm_front_gem.c | 3 +-
+ drivers/gpu/drm/xlnx/zynqmp_disp.c | 6 -
+ drivers/gpu/drm/xlnx/zynqmp_dpsub.c | 27 +-
+ drivers/video/fbdev/Kconfig | 19 -
+ drivers/video/fbdev/Makefile | 1 -
+ drivers/video/fbdev/arkfb.c | 41 +-
+ drivers/video/fbdev/aty/aty128fb.c | 51 +-
+ drivers/video/fbdev/aty/atyfb_base.c | 50 +-
+ drivers/video/fbdev/aty/radeon_base.c | 12 +-
+ drivers/video/fbdev/aty/radeon_pm.c | 38 +-
+ drivers/video/fbdev/aty/radeonfb.h | 3 +-
+ drivers/video/fbdev/core/fbmem.c | 4 +
+ drivers/video/fbdev/cyber2000fb.c | 13 +-
+ drivers/video/fbdev/geode/gxfb.h | 5 -
+ drivers/video/fbdev/geode/gxfb_core.c | 36 +-
+ drivers/video/fbdev/geode/lxfb.h | 5 -
+ drivers/video/fbdev/geode/lxfb_core.c | 37 +-
+ drivers/video/fbdev/geode/lxfb_ops.c | 4 -
+ drivers/video/fbdev/geode/suspend_gx.c | 4 -
+ drivers/video/fbdev/i740fb.c | 40 +-
+ drivers/video/fbdev/kyro/STG4000InitDevice.c | 7 +-
+ drivers/video/fbdev/mbx/Makefile | 4 -
+ drivers/video/fbdev/mbx/mbxdebugfs.c | 232 --
+ drivers/video/fbdev/mbx/mbxfb.c | 1053 --------
+ drivers/video/fbdev/mbx/reg_bits.h | 614 -----
+ drivers/video/fbdev/mbx/regs.h | 196 --
+ drivers/video/fbdev/nvidia/nvidia.c | 64 +-
+ drivers/video/fbdev/omap2/omapfb/dss/venc.c | 2 +-
+ drivers/video/fbdev/s3fb.c | 39 +-
+ drivers/video/fbdev/savage/savagefb_driver.c | 52 +-
+ drivers/video/fbdev/sis/init.c | 11 +-
+ drivers/video/fbdev/sm712fb.c | 8 +
+ drivers/video/fbdev/ssd1307fb.c | 8 +-
+ drivers/video/fbdev/sstfb.c | 2 +-
+ drivers/video/fbdev/tgafb.c | 12 +-
+ drivers/video/fbdev/udlfb.c | 4 +-
+ drivers/video/fbdev/vga16fb.c | 14 +-
+ drivers/video/fbdev/via/via-core.c | 39 +-
+ drivers/video/fbdev/vt8623fb.c | 41 +-
+ include/drm/bridge/dw_mipi_dsi.h | 1 +
+ include/drm/drm_atomic_helper.h | 3 +
+ include/drm/drm_device.h | 2 +-
+ include/drm/drm_drv.h | 16 +-
+ include/drm/drm_gem_vram_helper.h | 10 +-
+ include/drm/drm_mm.h | 2 +-
+ include/drm/drm_modes.h | 26 +-
+ include/drm/drm_prime.h | 3 +-
+ include/drm/ttm/ttm_bo_api.h | 14 -
+ include/drm/ttm/ttm_bo_driver.h | 131 +-
+ include/drm/ttm/ttm_execbuf_util.h | 19 +-
+ include/drm/ttm/ttm_memory.h | 26 +-
+ include/drm/ttm/ttm_placement.h | 9 +-
+ include/drm/ttm/ttm_resource.h | 28 +-
+ include/drm/ttm/ttm_tt.h | 96 +-
+ include/linux/dma-buf.h | 3 +-
+ include/linux/font.h | 4 +-
+ include/linux/via-core.h | 2 -
+ include/video/mbxfb.h | 99 -
+ lib/fonts/Kconfig | 7 +
+ lib/fonts/Makefile | 1 +
+ lib/fonts/font_6x8.c | 2576 ++++++++++++++++++++
+ lib/fonts/fonts.c | 3 +
+ 218 files changed, 12861 insertions(+), 5346 deletions(-)
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/display/brcm,bcm2711-hdmi.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/display/imx/nxp,imx8mq-dcss.yaml
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/imx/dcss/Kconfig
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/imx/dcss/Makefile
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-blkctl.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-crtc.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-ctxld.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-dev.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-dev.h
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-dpr.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-drv.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-dtg.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-kms.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-kms.h
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-plane.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-scaler.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/imx/dcss/dcss-ss.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/panel/panel-samsung-s6e63m0-dsi.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/panel/panel-samsung-s6e63m0-spi.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/panel/panel-samsung-s6e63m0.h
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/vc4/vc4_hdmi.h
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/vc4/vc4_hdmi_phy.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/vc4/vc4_hdmi_regs.h
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/vkms/vkms_writeback.c
+ delete mode 100644 drivers/video/fbdev/mbx/Makefile
+ delete mode 100644 drivers/video/fbdev/mbx/mbxdebugfs.c
+ delete mode 100644 drivers/video/fbdev/mbx/mbxfb.c
+ delete mode 100644 drivers/video/fbdev/mbx/reg_bits.h
+ delete mode 100644 drivers/video/fbdev/mbx/regs.h
+ delete mode 100644 include/video/mbxfb.h
+ create mode 100644 lib/fonts/font_6x8.c
+Merging drm-msm/msm-next (1ef7c99d145c drm/msm/dsi: add support for 7nm DSI PHY/PLL)
+$ git merge drm-msm/msm-next
+Auto-merging drivers/gpu/drm/msm/msm_gem.c
+CONFLICT (content): Merge conflict in drivers/gpu/drm/msm/msm_gem.c
+Auto-merging drivers/gpu/drm/msm/adreno/a6xx_gmu.c
+Recorded preimage for 'drivers/gpu/drm/msm/msm_gem.c'
+Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
+$ git commit --no-edit -v -a
+Recorded resolution for 'drivers/gpu/drm/msm/msm_gem.c'.
+[master 770d8b12c4f4] Merge remote-tracking branch 'drm-msm/msm-next' into master
+$ git diff -M --stat --summary HEAD^..
+ .../devicetree/bindings/display/msm/dsi.txt | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/msm/Kconfig | 8 +
+ drivers/gpu/drm/msm/Makefile | 2 +
+ drivers/gpu/drm/msm/adreno/a5xx_debugfs.c | 21 +-
+ drivers/gpu/drm/msm/adreno/a6xx_gmu.c | 3 +
+ drivers/gpu/drm/msm/disp/dpu1/dpu_core_perf.c | 109 ++-
+ drivers/gpu/drm/msm/disp/dpu1/dpu_crtc.c | 103 +--
+ drivers/gpu/drm/msm/disp/dpu1/dpu_hw_catalog.c | 5 +-
+ drivers/gpu/drm/msm/disp/dpu1/dpu_hw_catalog.h | 4 +
+ drivers/gpu/drm/msm/disp/dpu1/dpu_kms.c | 37 +-
+ drivers/gpu/drm/msm/disp/dpu1/dpu_kms.h | 4 +
+ drivers/gpu/drm/msm/disp/dpu1/dpu_mdss.c | 9 +-
+ drivers/gpu/drm/msm/disp/dpu1/dpu_plane.c | 84 ++
+ drivers/gpu/drm/msm/disp/dpu1/dpu_plane.h | 4 +
+ drivers/gpu/drm/msm/disp/mdp4/mdp4_dtv_encoder.c | 51 --
+ drivers/gpu/drm/msm/disp/mdp4/mdp4_kms.h | 13 -
+ drivers/gpu/drm/msm/disp/mdp4/mdp4_lcdc_encoder.c | 47 --
+ drivers/gpu/drm/msm/disp/mdp5/mdp5_cmd_encoder.c | 24 -
+ drivers/gpu/drm/msm/disp/mdp5/mdp5_encoder.c | 68 --
+ drivers/gpu/drm/msm/dsi/dsi.h | 2 +
+ drivers/gpu/drm/msm/dsi/dsi.xml.h | 423 ++++++++++
+ drivers/gpu/drm/msm/dsi/dsi_cfg.c | 5 +-
+ drivers/gpu/drm/msm/dsi/dsi_cfg.h | 2 +
+ drivers/gpu/drm/msm/dsi/phy/dsi_phy.c | 102 +++
+ drivers/gpu/drm/msm/dsi/phy/dsi_phy.h | 6 +-
+ drivers/gpu/drm/msm/dsi/phy/dsi_phy_7nm.c | 255 ++++++
+ drivers/gpu/drm/msm/dsi/pll/dsi_pll.c | 4 +
+ drivers/gpu/drm/msm/dsi/pll/dsi_pll.h | 10 +
+ drivers/gpu/drm/msm/dsi/pll/dsi_pll_7nm.c | 904 +++++++++++++++++++++
+ drivers/gpu/drm/msm/msm_drv.c | 10 +-
+ drivers/gpu/drm/msm/msm_gem.c | 13 +-
+ drivers/gpu/drm/msm/msm_gem_shrinker.c | 5 +-
+ drivers/gpu/drm/msm/msm_gpu.c | 2 +
+ drivers/gpu/drm/msm/msm_gpu_trace.h | 57 ++
+ 34 files changed, 2051 insertions(+), 351 deletions(-)
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/msm/dsi/phy/dsi_phy_7nm.c
+ create mode 100644 drivers/gpu/drm/msm/dsi/pll/dsi_pll_7nm.c
+Merging mali-dp/for-upstream/mali-dp (f634c6a80287 dt/bindings: display: Add optional property node define for Mali DP500)
+$ git merge mali-dp/for-upstream/mali-dp
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+Merging imx-drm/imx-drm/next (efd5a93d2a89 drm/imx: drop explicit drm_mode_config_cleanup)
+$ git merge imx-drm/imx-drm/next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/gpu/drm/imx/dw_hdmi-imx.c | 12 ++-----
+ drivers/gpu/drm/imx/imx-drm-core.c | 10 +++---
+ drivers/gpu/drm/imx/imx-tve.c | 38 +++------------------
+ drivers/gpu/ipu-v3/ipu-common.c | 67 --------------------------------------
+ include/video/imx-ipu-v3.h | 3 --
+ 5 files changed, 13 insertions(+), 117 deletions(-)
+Merging etnaviv/etnaviv/next (c5d5a32ead1e drm/etnaviv: fix ref count leak via pm_runtime_get_sync)
+$ git merge etnaviv/etnaviv/next
+Already up to date.
+Merging regmap/for-next (3ae149257d46 Merge remote-tracking branch 'regmap/for-5.10' into regmap-next)
+$ git merge regmap/for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/base/regmap/Kconfig | 6 +-
+ drivers/base/regmap/Makefile | 1 +
+ drivers/base/regmap/internal.h | 3 +
+ drivers/base/regmap/regmap-sdw.c | 1 -
+ drivers/base/regmap/regmap-spi-avmm.c | 719 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
+ drivers/base/regmap/regmap.c | 41 +-
+ include/linux/regmap.h | 39 ++
+ 7 files changed, 804 insertions(+), 6 deletions(-)
+ create mode 100644 drivers/base/regmap/regmap-spi-avmm.c
+Merging sound/for-next (2b3d2987d800 ALSA: firewire: Replace tasklet with work)
+$ git merge sound/for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ include/sound/pcm_params.h | 5 -
+ include/sound/timer.h | 8 +-
+ sound/ac97/ac97_core.h | 2 +-
+ sound/aoa/soundbus/i2sbus/pcm.c | 3 +-
+ sound/atmel/ac97c.c | 22 +-
+ sound/core/compress_offload.c | 5 +-
+ sound/core/hrtimer.c | 2 +-
+ sound/core/init.c | 3 +-
+ sound/core/memalloc.c | 2 +-
+ sound/core/pcm.c | 8 +-
+ sound/core/pcm_memory.c | 3 +-
+ sound/core/rawmidi.c | 2 +-
+ sound/core/timer.c | 26 +-
+ sound/drivers/aloop.c | 23 +-
+ sound/drivers/pcsp/pcsp_lib.c | 12 +-
+ sound/drivers/vx/vx_core.c | 4 +-
+ sound/drivers/vx/vx_pcm.c | 2 -
+ sound/firewire/amdtp-stream.c | 25 +-
+ sound/firewire/amdtp-stream.h | 2 +-
+ sound/pci/asihpi/asihpi.c | 37 +-
+ sound/pci/asihpi/hpioctl.c | 16 +-
+ sound/pci/hda/hda_auto_parser.c | 2 +-
+ sound/pci/hda/hda_jack.h | 2 +-
+ sound/pci/hda/hda_local.h | 8 +-
+ sound/pci/hda/patch_ca0132.c | 1794 +++++++++++++++++++++++++++++++--------
+ sound/pci/mixart/mixart.h | 2 +-
+ sound/pci/riptide/riptide.c | 20 +-
+ sound/pci/rme9652/hdsp.c | 55 +-
+ sound/pci/rme9652/hdspm.c | 13 +-
+ sound/usb/card.c | 133 ++-
+ sound/usb/midi.c | 13 +-
+ sound/usb/misc/ua101.c | 16 +-
+ sound/usb/mixer_scarlett_gen2.c | 2 +-
+ sound/usb/quirks-table.h | 262 +-----
+ sound/usb/usbaudio.h | 1 -
+ 35 files changed, 1743 insertions(+), 792 deletions(-)
+Merging sound-asoc/for-next (cbdd2e1ca635 Merge remote-tracking branch 'asoc/for-5.10' into asoc-next)
+$ git merge sound-asoc/for-next
+Removing Documentation/devicetree/bindings/sound/tas2562.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/sound/qcom,lpass-cpu.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/sound/fsl,spdif.txt
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/devicetree/bindings/sound/ak4458.txt | 5 +
+ Documentation/devicetree/bindings/sound/ak5558.txt | 2 +
+ .../bindings/sound/allwinner,sun8i-a33-codec.yaml | 6 +-
+ .../devicetree/bindings/sound/fsl,spdif.txt | 68 -
+ .../devicetree/bindings/sound/fsl,spdif.yaml | 110 +
+ .../devicetree/bindings/sound/fsl-asoc-card.txt | 2 +
+ .../bindings/sound/intel,keembay-i2s.yaml | 1 +
+ .../devicetree/bindings/sound/max98090.txt | 2 +-
+ .../devicetree/bindings/sound/mchp,spdiftx.yaml | 75 +
+ .../devicetree/bindings/sound/mt6359.yaml | 61 +
+ .../bindings/sound/mt8183-da7219-max98357.txt | 1 +
+ .../devicetree/bindings/sound/qcom,apq8016-sbc.txt | 7 +
+ .../devicetree/bindings/sound/qcom,apq8096.txt | 8 +
+ .../devicetree/bindings/sound/qcom,lpass-cpu.txt | 79 -
+ .../devicetree/bindings/sound/qcom,lpass-cpu.yaml | 189 ++
+ .../devicetree/bindings/sound/qcom,q6afe.txt | 23 +
+ .../devicetree/bindings/sound/qcom,sdm845.txt | 8 +
+ .../devicetree/bindings/sound/realtek,rt1015p.yaml | 36 +
+ .../devicetree/bindings/sound/rockchip-spdif.yaml | 1 +
+ Documentation/devicetree/bindings/sound/rt5640.txt | 2 +-
+ Documentation/devicetree/bindings/sound/rt5659.txt | 2 +-
+ Documentation/devicetree/bindings/sound/rt5665.txt | 2 +-
+ Documentation/devicetree/bindings/sound/rt5668.txt | 2 +-
+ Documentation/devicetree/bindings/sound/rt5677.txt | 2 +-
+ Documentation/devicetree/bindings/sound/rt5682.txt | 2 +-
+ .../bindings/sound/samsung,aries-wm8994.yaml | 11 +-
+ .../bindings/sound/samsung,midas-audio.yaml | 6 +-
+ .../devicetree/bindings/sound/samsung,odroid.yaml | 5 +
+ .../devicetree/bindings/sound/samsung-i2s.yaml | 15 +
+ .../devicetree/bindings/sound/tas2562.txt | 37 -
+ .../devicetree/bindings/sound/tas2562.yaml | 4 +
+ .../bindings/sound/ti,j721e-cpb-audio.yaml | 92 +-
+ .../devicetree/bindings/sound/tlv320adcx140.yaml | 6 +
+ include/dt-bindings/sound/qcom,q6afe.h | 96 +-
+ include/dt-bindings/sound/sc7180-lpass.h | 10 +
+ include/sound/hda_register.h | 2 +-
+ include/sound/soc-acpi.h | 2 +-
+ include/sound/soc-dai.h | 3 +-
+ include/sound/soc.h | 1 +
+ include/sound/sof/ext_manifest.h | 7 +
+ include/sound/sof/info.h | 6 +-
+ include/sound/sof/topology.h | 12 +-
+ include/uapi/sound/sof/abi.h | 2 +-
+ include/uapi/sound/sof/tokens.h | 5 +
+ sound/soc/amd/acp3x-rt5682-max9836.c | 11 +-
+ sound/soc/atmel/Kconfig | 12 +
+ sound/soc/atmel/Makefile | 2 +
+ sound/soc/atmel/mchp-spdiftx.c | 871 +++++++
+ sound/soc/codecs/Kconfig | 15 +
+ sound/soc/codecs/Makefile | 4 +
+ sound/soc/codecs/ak4458.c | 120 +-
+ sound/soc/codecs/ak4458.h | 5 +-
+ sound/soc/codecs/ak5558.c | 30 +
+ sound/soc/codecs/da7219-aad.c | 85 +-
+ sound/soc/codecs/da7219-aad.h | 3 +
+ sound/soc/codecs/da7219.c | 494 ++--
+ sound/soc/codecs/da7219.h | 1 +
+ sound/soc/codecs/hdac_hdmi.c | 138 +
+ sound/soc/codecs/max98373-sdw.c | 3 +
+ sound/soc/codecs/max9867.c | 131 +-
+ sound/soc/codecs/max9867.h | 4 +-
+ sound/soc/codecs/mt6359.c | 2758 ++++++++++++++++++++
+ sound/soc/codecs/mt6359.h | 2640 +++++++++++++++++++
+ sound/soc/codecs/nau8825.c | 2 +-
+ sound/soc/codecs/rt1015p.c | 148 ++
+ sound/soc/codecs/rt1308-sdw.c | 2 +-
+ sound/soc/codecs/rt5682-i2c.c | 1 +
+ sound/soc/codecs/rt5682-sdw.c | 2 +-
+ sound/soc/codecs/rt5682.c | 73 +-
+ sound/soc/codecs/rt5682.h | 2 -
+ sound/soc/codecs/rt700-sdw.c | 2 +-
+ sound/soc/codecs/rt711-sdw.c | 2 +-
+ sound/soc/codecs/rt715-sdw.c | 2 +-
+ sound/soc/codecs/tas5086.c | 2 +-
+ sound/soc/codecs/tlv320adcx140.c | 48 +
+ sound/soc/codecs/tlv320adcx140.h | 1 +
+ sound/soc/codecs/tlv320aic32x4.c | 74 +-
+ sound/soc/codecs/wm0010.c | 3 +-
+ sound/soc/codecs/wm8962.c | 2 +
+ sound/soc/codecs/wm9713.c | 2 +-
+ sound/soc/codecs/wm_adsp.c | 8 +-
+ sound/soc/fsl/Kconfig | 2 +-
+ sound/soc/fsl/fsl-asoc-card.c | 15 +
+ sound/soc/fsl/fsl_dma.c | 2 +-
+ sound/soc/fsl/fsl_esai.c | 14 +-
+ sound/soc/fsl/fsl_sai.c | 290 +-
+ sound/soc/fsl/fsl_sai.h | 91 +-
+ sound/soc/fsl/imx-es8328.c | 12 +-
+ sound/soc/generic/simple-card.c | 33 +-
+ sound/soc/intel/Kconfig | 2 +-
+ sound/soc/intel/atom/sst-atom-controls.c | 4 +-
+ sound/soc/intel/atom/sst-mfld-platform-compress.c | 3 +-
+ sound/soc/intel/atom/sst-mfld-platform-pcm.c | 4 +-
+ sound/soc/intel/atom/sst-mfld-platform.h | 4 +-
+ sound/soc/intel/atom/sst/sst.c | 5 +-
+ sound/soc/intel/atom/sst/sst.h | 34 +-
+ sound/soc/intel/atom/sst/sst_loader.c | 3 +-
+ sound/soc/intel/atom/sst/sst_pvt.c | 4 +-
+ sound/soc/intel/baytrail/sst-baytrail-ipc.h | 3 +-
+ sound/soc/intel/boards/Kconfig | 3 +
+ sound/soc/intel/boards/Makefile | 7 +-
+ sound/soc/intel/boards/bdw-rt5650.c | 10 +-
+ sound/soc/intel/boards/bdw-rt5677.c | 8 +-
+ sound/soc/intel/boards/broadwell.c | 8 +-
+ sound/soc/intel/boards/bytcht_cx2072x.c | 2 +-
+ sound/soc/intel/boards/sof_rt5682.c | 13 +
+ sound/soc/intel/boards/sof_sdw.c | 210 +-
+ sound/soc/intel/boards/sof_sdw_common.h | 23 +-
+ sound/soc/intel/boards/sof_sdw_dmic.c | 1 +
+ sound/soc/intel/boards/sof_sdw_max98373.c | 2 +
+ sound/soc/intel/boards/sof_sdw_rt1308.c | 2 +
+ sound/soc/intel/boards/sof_sdw_rt1316.c | 113 +
+ sound/soc/intel/boards/sof_sdw_rt5682.c | 2 +
+ sound/soc/intel/boards/sof_sdw_rt700.c | 2 +
+ sound/soc/intel/boards/sof_sdw_rt711.c | 2 +
+ sound/soc/intel/boards/sof_sdw_rt711_sdca.c | 174 ++
+ sound/soc/intel/boards/sof_sdw_rt715_sdca.c | 42 +
+ sound/soc/intel/common/soc-acpi-intel-cml-match.c | 79 +-
+ sound/soc/intel/common/soc-acpi-intel-cnl-match.c | 33 +-
+ sound/soc/intel/common/soc-acpi-intel-icl-match.c | 10 +-
+ sound/soc/intel/common/soc-acpi-intel-tgl-match.c | 165 +-
+ sound/soc/intel/common/sst-dsp-priv.h | 2 +-
+ sound/soc/intel/common/sst-dsp.h | 15 +-
+ sound/soc/intel/common/sst-firmware.c | 4 +-
+ sound/soc/intel/haswell/sst-haswell-ipc.c | 10 +-
+ sound/soc/intel/haswell/sst-haswell-ipc.h | 2 +-
+ sound/soc/intel/keembay/kmb_platform.c | 145 +-
+ sound/soc/intel/skylake/cnl-sst-dsp.h | 4 +-
+ sound/soc/intel/skylake/skl-nhlt.c | 2 +-
+ sound/soc/intel/skylake/skl-sst-cldma.c | 2 +-
+ sound/soc/intel/skylake/skl-sst-ipc.h | 16 +-
+ sound/soc/intel/skylake/skl-sst-utils.c | 2 +-
+ sound/soc/intel/skylake/skl-sst.c | 2 +-
+ sound/soc/intel/skylake/skl-topology.c | 8 +-
+ sound/soc/intel/skylake/skl-topology.h | 8 +-
+ sound/soc/intel/skylake/skl.c | 6 +-
+ sound/soc/intel/skylake/skl.h | 2 +-
+ sound/soc/mediatek/Kconfig | 1 +
+ sound/soc/mediatek/mt8183/mt8183-da7219-max98357.c | 40 +
+ sound/soc/meson/axg-tdm-formatter.c | 2 +-
+ sound/soc/meson/meson-card-utils.c | 33 +-
+ sound/soc/qcom/Kconfig | 17 +-
+ sound/soc/qcom/Makefile | 2 +
+ sound/soc/qcom/common.c | 4 +
+ sound/soc/qcom/lpass-apq8016.c | 88 +-
+ sound/soc/qcom/lpass-cpu.c | 204 +-
+ sound/soc/qcom/lpass-ipq806x.c | 67 +
+ sound/soc/qcom/lpass-lpaif-reg.h | 157 +-
+ sound/soc/qcom/lpass-platform.c | 155 +-
+ sound/soc/qcom/lpass-sc7180.c | 217 ++
+ sound/soc/qcom/lpass.h | 63 +-
+ sound/soc/qcom/qdsp6/Makefile | 1 +
+ sound/soc/qcom/qdsp6/q6afe-clocks.c | 270 ++
+ sound/soc/qcom/qdsp6/q6afe-dai.c | 229 ++
+ sound/soc/qcom/qdsp6/q6afe.c | 308 ++-
+ sound/soc/qcom/qdsp6/q6afe.h | 33 +-
+ sound/soc/qcom/qdsp6/q6asm-dai.c | 414 ++-
+ sound/soc/qcom/qdsp6/q6asm.c | 169 +-
+ sound/soc/qcom/qdsp6/q6asm.h | 49 +-
+ sound/soc/qcom/qdsp6/q6routing.c | 121 +-
+ sound/soc/rockchip/rockchip_i2s.c | 2 +-
+ sound/soc/sh/siu.h | 2 +-
+ sound/soc/sh/siu_pcm.c | 21 +-
+ sound/soc/soc-core.c | 64 +-
+ sound/soc/soc-topology.c | 7 +-
+ sound/soc/sof/Kconfig | 2 +-
+ sound/soc/sof/control.c | 118 +-
+ sound/soc/sof/debug.c | 2 +-
+ sound/soc/sof/imx/Kconfig | 10 +
+ sound/soc/sof/imx/Makefile | 3 +
+ sound/soc/sof/imx/imx-common.c | 72 +
+ sound/soc/sof/imx/imx-common.h | 16 +
+ sound/soc/sof/imx/imx8.c | 40 +-
+ sound/soc/sof/imx/imx8m.c | 27 +-
+ sound/soc/sof/intel/Kconfig | 31 +-
+ sound/soc/sof/intel/Makefile | 2 +-
+ sound/soc/sof/intel/apl.c | 2 +-
+ sound/soc/sof/intel/bdw.c | 2 +-
+ sound/soc/sof/intel/byt.c | 6 +-
+ sound/soc/sof/intel/cnl.c | 40 +-
+ sound/soc/sof/intel/hda-codec.c | 11 +-
+ sound/soc/sof/intel/hda-dsp.c | 20 +-
+ sound/soc/sof/intel/hda-ipc.h | 4 +
+ sound/soc/sof/intel/hda-loader.c | 196 +-
+ sound/soc/sof/intel/hda-stream.c | 69 +
+ sound/soc/sof/intel/hda.c | 47 +-
+ sound/soc/sof/intel/hda.h | 12 +-
+ sound/soc/sof/intel/shim.h | 2 +-
+ sound/soc/sof/intel/tgl.c | 153 ++
+ sound/soc/sof/ipc.c | 16 +-
+ sound/soc/sof/loader.c | 34 +-
+ sound/soc/sof/pcm.c | 8 +-
+ sound/soc/sof/pm.c | 1 +
+ sound/soc/sof/sof-acpi-dev.c | 2 +
+ sound/soc/sof/sof-audio.c | 56 +-
+ sound/soc/sof/sof-audio.h | 10 +
+ sound/soc/sof/sof-pci-dev.c | 50 +-
+ sound/soc/sof/sof-priv.h | 22 +-
+ sound/soc/sof/topology.c | 471 ++--
+ sound/soc/sprd/sprd-pcm-compress.c | 2 +-
+ sound/soc/stm/stm32_sai_sub.c | 10 +-
+ sound/soc/sunxi/sun4i-codec.c | 2 +-
+ sound/soc/sunxi/sun50i-codec-analog.c | 176 +-
+ sound/soc/sunxi/sun8i-codec.c | 232 +-
+ sound/soc/ti/Kconfig | 2 +-
+ sound/soc/ti/davinci-mcasp.c | 2 +-
+ sound/soc/ti/j721e-evm.c | 11 +
+ sound/soc/txx9/txx9aclc.c | 11 +-
+ sound/soc/txx9/txx9aclc.h | 2 +-
+ sound/soc/xilinx/Kconfig | 4 +-
+ 210 files changed, 13202 insertions(+), 1936 deletions(-)
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/sound/fsl,spdif.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/sound/fsl,spdif.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/sound/mchp,spdiftx.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/sound/mt6359.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/sound/qcom,lpass-cpu.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/sound/qcom,lpass-cpu.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/sound/realtek,rt1015p.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/sound/tas2562.txt
+ create mode 100644 include/dt-bindings/sound/sc7180-lpass.h
+ create mode 100644 sound/soc/atmel/mchp-spdiftx.c
+ create mode 100644 sound/soc/codecs/mt6359.c
+ create mode 100644 sound/soc/codecs/mt6359.h
+ create mode 100644 sound/soc/codecs/rt1015p.c
+ create mode 100644 sound/soc/intel/boards/sof_sdw_rt1316.c
+ create mode 100644 sound/soc/intel/boards/sof_sdw_rt711_sdca.c
+ create mode 100644 sound/soc/intel/boards/sof_sdw_rt715_sdca.c
+ create mode 100644 sound/soc/qcom/lpass-sc7180.c
+ create mode 100644 sound/soc/qcom/qdsp6/q6afe-clocks.c
+ create mode 100644 sound/soc/sof/imx/imx-common.c
+ create mode 100644 sound/soc/sof/imx/imx-common.h
+ create mode 100644 sound/soc/sof/intel/tgl.c
+Merging modules/modules-next (14721add58ef module: Add more error message for failed kernel module loading)
+$ git merge modules/modules-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ kernel/module.c | 10 ++++++++--
+ 1 file changed, 8 insertions(+), 2 deletions(-)
+Merging input/next (cafb3abea613 Input: sun4i-ps2 - fix handling of platform_get_irq() error)
+$ git merge input/next
+Auto-merging drivers/platform/x86/thinkpad_acpi.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/input/input-mt.c | 11 ++-
+ drivers/input/keyboard/ep93xx_keypad.c | 4 +-
+ drivers/input/keyboard/omap4-keypad.c | 6 +-
+ drivers/input/keyboard/twl4030_keypad.c | 8 +-
+ drivers/input/misc/soc_button_array.c | 100 ++++++++++++++++++----
+ drivers/input/serio/sun4i-ps2.c | 9 +-
+ drivers/input/touchscreen/elants_i2c.c | 8 +-
+ drivers/input/touchscreen/imx6ul_tsc.c | 47 +++++------
+ drivers/input/touchscreen/raydium_i2c_ts.c | 131 +++++++++++++----------------
+ drivers/input/touchscreen/stmfts.c | 2 +-
+ drivers/platform/x86/thinkpad_acpi.c | 18 ++--
+ include/uapi/linux/input-event-codes.h | 4 +
+ 12 files changed, 204 insertions(+), 144 deletions(-)
+Merging block/for-next (99faa39ec56f Merge branch 'for-5.10/block' into for-next)
+$ git merge block/for-next
+Auto-merging net/socket.c
+Auto-merging include/linux/ide.h
+Auto-merging include/linux/fs.h
+Auto-merging include/linux/blkdev.h
+Auto-merging fs/io_uring.c
+Auto-merging drivers/scsi/sd.c
+Auto-merging drivers/nvme/host/nvme.h
+Auto-merging drivers/nvme/host/core.c
+Auto-merging drivers/block/rbd.c
+Auto-merging block/partitions/core.c
+Auto-merging block/blk-mq-sched.h
+Auto-merging block/bfq-iosched.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/filesystems/locking.rst | 3 -
+ block/Kconfig | 2 -
+ block/bfq-iosched.c | 9 +-
+ block/blk-cgroup.c | 32 +-
+ block/blk-core.c | 236 ++---
+ block/blk-iocost.c | 1547 +++++++++++++++++++++++++--------
+ block/blk-map.c | 176 ++--
+ block/blk-merge.c | 201 +++++
+ block/blk-mq-debugfs.c | 10 +-
+ block/blk-mq-sched.c | 124 +--
+ block/blk-mq-sched.h | 3 -
+ block/blk-mq-tag.c | 152 +++-
+ block/blk-mq-tag.h | 56 +-
+ block/blk-mq.c | 86 +-
+ block/blk-mq.h | 76 +-
+ block/blk-sysfs.c | 272 ++----
+ block/blk-throttle.c | 59 +-
+ block/blk.h | 25 +-
+ block/genhd.c | 125 +--
+ block/ioctl.c | 16 +-
+ block/ioprio.c | 2 +-
+ block/kyber-iosched.c | 6 +-
+ block/mq-deadline.c | 6 +
+ block/partitions/core.c | 27 +-
+ block/scsi_ioctl.c | 2 -
+ drivers/block/amiflop.c | 2 +-
+ drivers/block/aoe/aoecmd.c | 4 +-
+ drivers/block/ataflop.c | 7 +-
+ drivers/block/floppy.c | 8 +-
+ drivers/block/loop.c | 4 +-
+ drivers/block/nbd.c | 15 +-
+ drivers/block/paride/pcd.c | 2 +-
+ drivers/block/pktcdvd.c | 2 +-
+ drivers/block/rbd.c | 2 +-
+ drivers/block/rnbd/rnbd-clt.c | 12 +-
+ drivers/block/swim.c | 22 +-
+ drivers/block/swim3.c | 4 +-
+ drivers/block/virtio_blk.c | 4 +-
+ drivers/block/xsysace.c | 26 +-
+ drivers/block/zram/zram_drv.c | 4 +-
+ drivers/cdrom/gdrom.c | 2 +-
+ drivers/char/raw.c | 5 +
+ drivers/ide/ide-cd.c | 16 +-
+ drivers/ide/ide-disk.c | 5 +-
+ drivers/ide/ide-floppy.c | 2 -
+ drivers/ide/ide-gd.c | 48 +-
+ drivers/md/bcache/request.c | 10 +-
+ drivers/md/dm-raid.c | 2 +-
+ drivers/md/dm.c | 15 +-
+ drivers/md/md-cluster.c | 6 +-
+ drivers/md/md-linear.c | 2 +-
+ drivers/md/md.c | 20 +-
+ drivers/md/md.h | 2 +-
+ drivers/nvdimm/blk.c | 3 +-
+ drivers/nvdimm/btt.c | 3 +-
+ drivers/nvdimm/bus.c | 9 +-
+ drivers/nvdimm/nd.h | 2 +-
+ drivers/nvdimm/pmem.c | 3 +-
+ drivers/nvme/host/core.c | 49 +-
+ drivers/nvme/host/nvme.h | 13 -
+ drivers/s390/block/dasd_ioctl.c | 9 +-
+ drivers/scsi/sd.c | 13 +-
+ drivers/scsi/sr.c | 36 +-
+ fs/block_dev.c | 171 ++--
+ fs/buffer.c | 16 -
+ fs/io-wq.c | 52 +-
+ fs/io_uring.c | 1047 ++++++++++++++++------
+ include/linux/blk-mq.h | 15 +-
+ include/linux/blk_types.h | 9 +-
+ include/linux/blkdev.h | 27 +-
+ include/linux/fs.h | 37 +-
+ include/linux/genhd.h | 13 +-
+ include/linux/ide.h | 2 -
+ include/linux/socket.h | 1 +
+ include/trace/events/iocost.h | 26 +-
+ include/uapi/linux/capability.h | 2 +
+ include/uapi/linux/io_uring.h | 63 +-
+ kernel/trace/blktrace.c | 2 +-
+ net/socket.c | 15 +-
+ tools/cgroup/iocost_monitor.py | 54 +-
+ 80 files changed, 3270 insertions(+), 1928 deletions(-)
+Merging device-mapper/for-next (3a653b205f29 dm thin metadata: Fix use-after-free in dm_bm_set_read_only)
+$ git merge device-mapper/for-next
+Already up to date.
+Merging pcmcia/pcmcia-next (46d079790663 pcmcia: make pccard_loop_tuple() static)
+$ git merge pcmcia/pcmcia-next
+Already up to date.
+Merging mmc/next (878dbe426a56 mmc: core: clear 'doing_init_tune' also after failures)
+$ git merge mmc/next
+Auto-merging drivers/mmc/host/s3cmci.c
+Auto-merging drivers/mmc/host/Kconfig
+CONFLICT (content): Merge conflict in drivers/mmc/host/Kconfig
+Resolved 'drivers/mmc/host/Kconfig' using previous resolution.
+Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
+$ git commit --no-edit -v -a
+[master 8ff0706c692f] Merge remote-tracking branch 'mmc/next' into master
+$ git diff -M --stat --summary HEAD^..
+ .../devicetree/bindings/clock/imx8qxp-lpcg.yaml | 2 +-
+ .../devicetree/bindings/mmc/fsl-imx-esdhc.yaml | 37 +--
+ .../bindings/mmc/microchip,dw-sparx5-sdhci.yaml | 65 +++++
+ .../devicetree/bindings/mmc/mmc-controller.yaml | 4 +
+ .../devicetree/bindings/mmc/mmc-pwrseq-simple.yaml | 2 +
+ .../devicetree/bindings/mmc/renesas,sdhi.yaml | 1 +
+ .../devicetree/bindings/mmc/sdhci-am654.txt | 6 +-
+ drivers/memstick/core/ms_block.c | 2 +-
+ drivers/mmc/core/bus.c | 12 +
+ drivers/mmc/core/host.c | 26 +-
+ drivers/mmc/core/mmc.c | 22 +-
+ drivers/mmc/core/mmc_test.c | 8 +-
+ drivers/mmc/core/sd.c | 38 ++-
+ drivers/mmc/core/sdio.c | 24 ++
+ drivers/mmc/core/sdio_bus.c | 54 +++--
+ drivers/mmc/core/sdio_cis.c | 11 +
+ drivers/mmc/host/Kconfig | 52 ++--
+ drivers/mmc/host/Makefile | 1 +
+ drivers/mmc/host/alcor.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/android-goldfish.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/atmel-mci.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/au1xmmc.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/bcm2835.c | 5 +-
+ drivers/mmc/host/cavium-octeon.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/cqhci.c | 6 +
+ drivers/mmc/host/cqhci.h | 2 +
+ drivers/mmc/host/davinci_mmc.c | 8 +-
+ drivers/mmc/host/dw_mmc-bluefield.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/dw_mmc-exynos.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/dw_mmc-hi3798cv200.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/dw_mmc-k3.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/dw_mmc-pltfm.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/dw_mmc-rockchip.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/dw_mmc-zx.c | 12 +-
+ drivers/mmc/host/dw_mmc.c | 9 +-
+ drivers/mmc/host/jz4740_mmc.c | 5 +-
+ drivers/mmc/host/meson-gx-mmc.c | 19 +-
+ drivers/mmc/host/meson-mx-sdhc-mmc.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/meson-mx-sdio.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/mmc_spi.c | 4 +-
+ drivers/mmc/host/moxart-mmc.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/mtk-sd.c | 23 ++
+ drivers/mmc/host/mvsdio.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/mxcmmc.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/mxs-mmc.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/omap.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/omap_hsmmc.c | 19 +-
+ drivers/mmc/host/owl-mmc.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/pxamci.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/renesas_sdhi.h | 5 +
+ drivers/mmc/host/renesas_sdhi_core.c | 218 ++++++++++++++---
+ drivers/mmc/host/renesas_sdhi_internal_dmac.c | 5 +-
+ drivers/mmc/host/renesas_sdhi_sys_dmac.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/rtsx_pci_sdmmc.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/rtsx_usb_sdmmc.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/s3cmci.c | 14 +-
+ drivers/mmc/host/sdhci-acpi.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/sdhci-bcm-kona.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/sdhci-brcmstb.c | 13 +-
+ drivers/mmc/host/sdhci-cadence.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/sdhci-cns3xxx.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/sdhci-dove.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/sdhci-esdhc-imx.c | 15 +-
+ drivers/mmc/host/sdhci-esdhc-mcf.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/sdhci-iproc.c | 2 +
+ drivers/mmc/host/sdhci-milbeaut.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/sdhci-msm.c | 16 +-
+ drivers/mmc/host/sdhci-of-arasan.c | 8 +-
+ drivers/mmc/host/sdhci-of-aspeed.c | 2 +
+ drivers/mmc/host/sdhci-of-at91.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/sdhci-of-dwcmshc.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/sdhci-of-esdhc.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/sdhci-of-hlwd.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/sdhci-of-sparx5.c | 270 +++++++++++++++++++++
+ drivers/mmc/host/sdhci-omap.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/sdhci-pci-core.c | 154 ++++++++++++
+ drivers/mmc/host/sdhci-pic32.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/sdhci-pxav2.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/sdhci-pxav3.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/sdhci-s3c.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/sdhci-sirf.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/sdhci-spear.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/sdhci-sprd.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/sdhci-st.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/sdhci-tegra.c | 8 +-
+ drivers/mmc/host/sdhci-xenon.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/sdhci_am654.c | 27 ++-
+ drivers/mmc/host/sdhci_f_sdh30.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/sh_mmcif.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/sunxi-mmc.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/tmio_mmc.c | 9 +-
+ drivers/mmc/host/tmio_mmc.h | 8 +-
+ drivers/mmc/host/tmio_mmc_core.c | 48 +---
+ drivers/mmc/host/uniphier-sd.c | 6 +-
+ drivers/mmc/host/usdhi6rol0.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/via-sdmmc.c | 3 +
+ drivers/mmc/host/wbsd.c | 1 +
+ drivers/mmc/host/wmt-sdmmc.c | 1 +
+ include/linux/mmc/card.h | 2 +
+ include/linux/mmc/host.h | 9 +-
+ include/linux/mmc/sdio_func.h | 2 +
+ 101 files changed, 1121 insertions(+), 252 deletions(-)
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/mmc/microchip,dw-sparx5-sdhci.yaml
+ create mode 100644 drivers/mmc/host/sdhci-of-sparx5.c
+Merging mfd/for-mfd-next (59306d7db654 mfd: sprd: Add wakeup capability for PMIC IRQ)
+$ git merge mfd/for-mfd-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../devicetree/bindings/mfd/ene-kb3930.yaml | 55 ++++++
+ drivers/mfd/Kconfig | 13 +-
+ drivers/mfd/Makefile | 1 +
+ drivers/mfd/dm355evm_msp.c | 76 +++++---
+ drivers/mfd/ene-kb3930.c | 212 +++++++++++++++++++++
+ drivers/mfd/intel-lpss-pci.c | 4 +
+ drivers/mfd/khadas-mcu.c | 2 +
+ drivers/mfd/madera-core.c | 11 +-
+ drivers/mfd/rn5t618.c | 1 +
+ drivers/mfd/sprd-sc27xx-spi.c | 28 ++-
+ drivers/mfd/stmfx.c | 8 +-
+ drivers/mfd/wcd934x.c | 9 +-
+ 12 files changed, 373 insertions(+), 47 deletions(-)
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/mfd/ene-kb3930.yaml
+ create mode 100644 drivers/mfd/ene-kb3930.c
+Merging backlight/for-backlight-next (7eb99a39ef76 video: backlight: cr_bllcd: Remove unused variable 'intensity')
+$ git merge backlight/for-backlight-next
+Already up to date.
+Merging battery/for-next (d8483f31487c dt-bindings: power: supply: Cleanup charger-manager bindings)
+$ git merge battery/for-next
+Removing include/linux/power/smb347-charger.h
+Removing Documentation/devicetree/bindings/power/reset/reboot-mode.txt
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/ABI/testing/sysfs-class-power | 2 +-
+ .../bindings/power/reset/reboot-mode.txt | 25 -
+ .../bindings/power/reset/reboot-mode.yaml | 47 ++
+ .../devicetree/bindings/power/supply/battery.yaml | 24 +
+ .../bindings/power/supply/charger-manager.txt | 30 +-
+ .../bindings/power/supply/gpio-charger.yaml | 31 +
+ arch/arm/mach-pxa/tosa.c | 12 +-
+ arch/arm/mach-sa1100/collie.c | 14 +-
+ drivers/power/supply/Kconfig | 16 +-
+ drivers/power/supply/Makefile | 1 +
+ drivers/power/supply/bq2515x_charger.c | 12 +-
+ drivers/power/supply/bq27xxx_battery.c | 19 +-
+ drivers/power/supply/bq27xxx_battery_hdq.c | 9 +-
+ drivers/power/supply/bq27xxx_battery_i2c.c | 10 +-
+ drivers/power/supply/charger-manager.c | 571 +++++------------
+ drivers/power/supply/cpcap-battery.c | 7 +-
+ drivers/power/supply/gpio-charger.c | 172 ++++-
+ drivers/power/supply/ingenic-battery.c | 8 +-
+ drivers/power/supply/lego_ev3_battery.c | 24 +-
+ drivers/power/supply/pm2301_charger.c | 2 +-
+ drivers/power/supply/power_supply_core.c | 19 +
+ drivers/power/supply/power_supply_sysfs.c | 1 +
+ drivers/power/supply/rn5t618_power.c | 556 +++++++++++++++++
+ drivers/power/supply/sbs-battery.c | 107 ++--
+ drivers/power/supply/smb347-charger.c | 692 +++++++++++----------
+ include/linux/power/charger-manager.h | 41 +-
+ include/linux/power/gpio-charger.h | 6 -
+ include/linux/power/smb347-charger.h | 114 ----
+ include/linux/power_supply.h | 7 +
+ 29 files changed, 1496 insertions(+), 1083 deletions(-)
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/power/reset/reboot-mode.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/power/reset/reboot-mode.yaml
+ create mode 100644 drivers/power/supply/rn5t618_power.c
+ delete mode 100644 include/linux/power/smb347-charger.h
+Merging regulator/for-next (042e6087ca5d Merge remote-tracking branch 'regulator/for-5.10' into regulator-next)
+$ git merge regulator/for-next
+Removing Documentation/devicetree/bindings/regulator/sy8824x.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/regulator/pfuze100.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/regulator/mp886x.txt
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../devicetree/bindings/regulator/mp886x.txt | 27 --
+ .../devicetree/bindings/regulator/mps,mp886x.yaml | 61 +++
+ .../bindings/regulator/mt6360-regulator.yaml | 113 +++++
+ .../devicetree/bindings/regulator/pfuze100.txt | 394 ------------------
+ .../devicetree/bindings/regulator/pfuze100.yaml | 186 +++++++++
+ ...pberrypi,7inch-touchscreen-panel-regulator.yaml | 44 ++
+ .../regulator/richtek,rt4801-regulator.yaml | 79 ++++
+ .../bindings/regulator/rohm,bd71837-regulator.yaml | 11 +
+ .../bindings/regulator/rohm,bd71847-regulator.yaml | 11 +
+ .../bindings/regulator/rohm,bd9576-regulator.yaml | 33 ++
+ .../bindings/regulator/silergy,sy8824x.yaml | 45 ++
+ .../devicetree/bindings/regulator/sy8824x.txt | 24 --
+ drivers/regulator/88pg86x.c | 2 +-
+ drivers/regulator/Kconfig | 37 ++
+ drivers/regulator/Makefile | 4 +
+ drivers/regulator/bd718x7-regulator.c | 422 ++++++++++++-------
+ drivers/regulator/bd9576-regulator.c | 337 +++++++++++++++
+ drivers/regulator/core.c | 90 ++--
+ drivers/regulator/da9055-regulator.c | 2 -
+ drivers/regulator/da9062-regulator.c | 2 -
+ drivers/regulator/da9063-regulator.c | 2 -
+ drivers/regulator/da9210-regulator.c | 6 +-
+ drivers/regulator/da9211-regulator.c | 18 +-
+ drivers/regulator/dbx500-prcmu.c | 26 +-
+ drivers/regulator/dummy.c | 4 +-
+ drivers/regulator/fan53555.c | 2 +-
+ drivers/regulator/fixed.c | 20 +-
+ drivers/regulator/lochnagar-regulator.c | 1 +
+ drivers/regulator/lp8755.c | 88 +---
+ drivers/regulator/ltc3589.c | 12 +-
+ drivers/regulator/ltc3676.c | 12 +-
+ drivers/regulator/max1586.c | 2 +-
+ drivers/regulator/max77826-regulator.c | 2 +-
+ drivers/regulator/mp886x.c | 109 ++++-
+ drivers/regulator/mt6360-regulator.c | 459 +++++++++++++++++++++
+ drivers/regulator/pca9450-regulator.c | 6 +-
+ drivers/regulator/pv88060-regulator.c | 10 +-
+ drivers/regulator/pv88080-regulator.c | 10 +-
+ drivers/regulator/pv88090-regulator.c | 10 +-
+ drivers/regulator/pwm-regulator.c | 2 +-
+ drivers/regulator/qcom-rpmh-regulator.c | 2 +-
+ drivers/regulator/qcom_spmi-regulator.c | 70 ++--
+ drivers/regulator/qcom_usb_vbus-regulator.c | 1 +
+ drivers/regulator/rpi-panel-attiny-regulator.c | 214 ++++++++++
+ drivers/regulator/rt4801-regulator.c | 223 ++++++++++
+ drivers/regulator/slg51000-regulator.c | 4 -
+ drivers/regulator/stm32-booster.c | 2 +-
+ drivers/regulator/stm32-pwr.c | 2 +-
+ drivers/regulator/stm32-vrefbuf.c | 2 +-
+ drivers/regulator/stpmic1_regulator.c | 4 -
+ drivers/regulator/stw481x-vmmc.c | 4 +-
+ drivers/regulator/sy8106a-regulator.c | 2 +-
+ drivers/regulator/sy8827n.c | 2 +
+ drivers/regulator/ti-abb-regulator.c | 2 +-
+ drivers/regulator/tps51632-regulator.c | 2 +-
+ drivers/regulator/tps6105x-regulator.c | 2 +-
+ drivers/regulator/tps62360-regulator.c | 2 +-
+ drivers/regulator/tps65023-regulator.c | 2 +-
+ drivers/regulator/tps65086-regulator.c | 4 +-
+ drivers/regulator/tps65090-regulator.c | 8 +-
+ drivers/regulator/tps6586x-regulator.c | 8 +-
+ drivers/regulator/tps65910-regulator.c | 10 +-
+ drivers/regulator/tps65912-regulator.c | 4 +-
+ drivers/regulator/wm831x-dcdc.c | 4 -
+ drivers/regulator/wm831x-isink.c | 2 -
+ drivers/regulator/wm831x-ldo.c | 2 -
+ drivers/regulator/wm8350-regulator.c | 2 -
+ .../regulator/mediatek,mt6360-regulator.h | 16 +
+ 68 files changed, 2447 insertions(+), 880 deletions(-)
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/regulator/mp886x.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/regulator/mps,mp886x.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/regulator/mt6360-regulator.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/regulator/pfuze100.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/regulator/pfuze100.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/regulator/raspberrypi,7inch-touchscreen-panel-regulator.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/regulator/richtek,rt4801-regulator.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/regulator/rohm,bd9576-regulator.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/regulator/silergy,sy8824x.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/regulator/sy8824x.txt
+ create mode 100644 drivers/regulator/bd9576-regulator.c
+ create mode 100644 drivers/regulator/mt6360-regulator.c
+ create mode 100644 drivers/regulator/rpi-panel-attiny-regulator.c
+ create mode 100644 drivers/regulator/rt4801-regulator.c
+ create mode 100644 include/dt-bindings/regulator/mediatek,mt6360-regulator.h
+Merging security/next-testing (bc62d68e2a0a device_cgroup: Fix RCU list debugging warning)
+$ git merge security/next-testing
+Already up to date.
+Merging apparmor/apparmor-next (e37986097ba6 apparmor: Use true and false for bool variable)
+$ git merge apparmor/apparmor-next
+Already up to date.
+Merging integrity/next-integrity (aa662fc04f5b ima: Fix NULL pointer dereference in ima_file_hash)
+$ git merge integrity/next-integrity
+Auto-merging security/integrity/ima/ima_policy.c
+Auto-merging security/integrity/ima/ima_appraise.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ security/integrity/digsig_asymmetric.c | 10 ++-
+ security/integrity/evm/evm_main.c | 9 ++
+ security/integrity/ima/ima_appraise.c | 27 ++++--
+ security/integrity/ima/ima_crypto.c | 2 +
+ security/integrity/ima/ima_main.c | 23 ++++-
+ security/integrity/ima/ima_policy.c | 153 ++++++++++++++++++++++-----------
+ security/integrity/ima/ima_queue.c | 2 +-
+ security/integrity/integrity_audit.c | 2 +-
+ 8 files changed, 161 insertions(+), 67 deletions(-)
+Merging keys/keys-next (b6f61c314649 keys: Implement update for the big_key type)
+$ git merge keys/keys-next
+Already up to date.
+Merging safesetid/safesetid-next (0476c865ded6 LSM: SafeSetID: Fix warnings reported by test bot)
+$ git merge safesetid/safesetid-next
+Auto-merging kernel/sys.c
+Auto-merging kernel/capability.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/admin-guide/LSM/SafeSetID.rst | 29 +++--
+ kernel/capability.c | 2 +-
+ kernel/groups.c | 2 +-
+ kernel/sys.c | 10 +-
+ security/safesetid/lsm.c | 190 +++++++++++++++++++++-------
+ security/safesetid/lsm.h | 38 ++++--
+ security/safesetid/securityfs.c | 190 ++++++++++++++++++++--------
+ 7 files changed, 336 insertions(+), 125 deletions(-)
+Merging selinux/next (8861d0af642c selinux: Add helper functions to get and set checkreqprot)
+$ git merge selinux/next
+Auto-merging security/selinux/hooks.c
+Auto-merging MAINTAINERS
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ MAINTAINERS | 1 +
+ include/trace/events/avc.h | 53 ++
+ scripts/selinux/mdp/mdp.c | 7 +
+ security/selinux/avc.c | 29 +-
+ security/selinux/hooks.c | 17 +-
+ security/selinux/include/conditional.h | 2 +-
+ security/selinux/include/policycap.h | 20 +
+ security/selinux/include/policycap_names.h | 18 +
+ security/selinux/include/security.h | 63 ++-
+ security/selinux/selinuxfs.c | 259 ++++++---
+ security/selinux/ss/avtab.c | 49 +-
+ security/selinux/ss/avtab.h | 1 +
+ security/selinux/ss/conditional.c | 155 +++++
+ security/selinux/ss/conditional.h | 2 +
+ security/selinux/ss/hashtab.c | 53 ++
+ security/selinux/ss/hashtab.h | 6 +
+ security/selinux/ss/services.c | 875 +++++++++++++++++------------
+ security/selinux/ss/services.h | 5 +-
+ security/selinux/ss/sidtab.c | 10 +
+ security/selinux/ss/sidtab.h | 2 +
+ 20 files changed, 1129 insertions(+), 498 deletions(-)
+ create mode 100644 include/trace/events/avc.h
+ create mode 100644 security/selinux/include/policycap.h
+ create mode 100644 security/selinux/include/policycap_names.h
+Merging smack/next (322dd63c7f98 Smack: Use the netlabel cache)
+$ git merge smack/next
+Auto-merging security/smack/smack_lsm.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ security/smack/smack.h | 19 ++--
+ security/smack/smack_access.c | 55 ++++++----
+ security/smack/smack_lsm.c | 245 ++++++++++++++++++++++++------------------
+ security/smack/smackfs.c | 23 ++--
+ 4 files changed, 193 insertions(+), 149 deletions(-)
+Merging tomoyo/master (5384d92e4e02 tomoyo: Loosen pathname/domainname validation.)
+$ git merge tomoyo/master
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ security/tomoyo/util.c | 29 +++++++++++++++++++++++------
+ 1 file changed, 23 insertions(+), 6 deletions(-)
+Merging tpmdd/next (a9922287b359 tpm: use %*ph to print small buffer)
+$ git merge tpmdd/next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../devicetree/bindings/trivial-devices.yaml | 2 +
+ drivers/char/tpm/Kconfig | 12 ++
+ drivers/char/tpm/Makefile | 1 +
+ drivers/char/tpm/tpm-sysfs.c | 31 +--
+ drivers/char/tpm/tpm_tis_synquacer.c | 208 +++++++++++++++++++++
+ 5 files changed, 233 insertions(+), 21 deletions(-)
+ create mode 100644 drivers/char/tpm/tpm_tis_synquacer.c
+Merging watchdog/master (18445bf405cb Merge tag 'spi-fix-v5.9-rc1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/broonie/spi)
+$ git merge watchdog/master
+Already up to date.
+Merging iommu/next (c59bc95e9144 Merge branches 'iommu/fixes', 'arm/allwinner', 'arm/mediatek', 'arm/renesas', 'arm/tegra', 'arm/qcom', 'x86/amd', 'x86/vt-d' and 'core' into next)
+$ git merge iommu/next
+Auto-merging arch/arm/boot/dts/r8a7742.dtsi
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../bindings/iommu/renesas,ipmmu-vmsa.yaml | 3 +-
+ drivers/iommu/amd/amd_iommu.h | 9 ++
+ drivers/iommu/amd/init.c | 4 +-
+ drivers/iommu/arm/arm-smmu/qcom_iommu.c | 4 +-
+ drivers/iommu/dma-iommu.c | 15 ++-
+ drivers/iommu/intel/dmar.c | 2 +-
+ drivers/iommu/iommu.c | 4 +-
+ drivers/iommu/iova.c | 2 +-
+ drivers/iommu/mtk_iommu.c | 35 +++++--
+ drivers/iommu/sun50i-iommu.c | 15 ++-
+ drivers/iommu/tegra-smmu.c | 113 ++++++++++++++++++---
+ drivers/vfio/vfio_iommu_type1.c | 2 +-
+ include/drm/intel-gtt.h | 5 +-
+ include/linux/intel-iommu.h | 1 +
+ include/linux/io-pgtable.h | 2 +-
+ include/linux/iommu.h | 10 +-
+ include/linux/soc/mediatek/infracfg.h | 3 +
+ 17 files changed, 174 insertions(+), 55 deletions(-)
+Merging vfio/next (ccd59dce1a21 vfio/type1: Refactor vfio_iommu_type1_ioctl())
+$ git merge vfio/next
+Already up to date.
+Merging audit/next (c07203516439 audit: Remove redundant null check)
+$ git merge audit/next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ kernel/audit.c | 9 ++++-----
+ kernel/audit.h | 4 ----
+ 2 files changed, 4 insertions(+), 9 deletions(-)
+Merging devicetree/for-next (73f76a41c4ed dt-bindings: example: Extend based on practice)
+$ git merge devicetree/for-next
+Removing Documentation/devicetree/bindings/watchdog/arm,sp805.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/w1/fsl-imx-owire.txt
+Auto-merging Documentation/devicetree/bindings/vendor-prefixes.yaml
+Removing Documentation/devicetree/bindings/timer/arm,sp804.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/spmi/spmi.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/sound/hdmi.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/serial/fsl-mxs-auart.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/serial/fsl-lpuart.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/serial/fsl-imx-uart.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/rng/imx-rng.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/phy/phy-stih41x-usb.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/phy/phy-hi3660-usb3.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/perf/fsl-imx-ddr.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/nvmem/snvs-lpgpr.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/interrupt-controller/img,meta-intc.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/hwlock/omap-hwspinlock.txt
+Auto-merging Documentation/devicetree/bindings/gpu/arm,mali-utgard.yaml
+Removing Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio-vf610.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/eeprom/at25.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/crypto/fsl-imx-scc.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/crypto/fsl-imx-sahara.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/crypto/fsl-dcp.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/connector/samsung,usb-connector-11pin.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/clock/imx8mq-clock.yaml
+Removing Documentation/devicetree/bindings/clock/imx8mp-clock.yaml
+Removing Documentation/devicetree/bindings/clock/imx8mn-clock.yaml
+Removing Documentation/devicetree/bindings/clock/imx8mm-clock.yaml
+Auto-merging Documentation/devicetree/bindings/clock/imx28-clock.yaml
+Auto-merging Documentation/devicetree/bindings/clock/imx23-clock.yaml
+Removing Documentation/devicetree/bindings/ata/imx-sata.txt
+Auto-merging Documentation/devicetree/bindings/arm/samsung/pmu.yaml
+Removing Documentation/devicetree/bindings/arm/freescale/fsl,imx7ulp-sim.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/arm/freescale/fsl,imx7ulp-pm.txt
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/devicetree/bindings/.gitignore | 1 +
+ Documentation/devicetree/bindings/Makefile | 45 ++++---
+ .../bindings/arm/freescale/fsl,imx7ulp-pm.txt | 23 ----
+ .../bindings/arm/freescale/fsl,imx7ulp-pm.yaml | 42 +++++++
+ .../bindings/arm/freescale/fsl,imx7ulp-sim.txt | 16 ---
+ .../bindings/arm/freescale/fsl,imx7ulp-sim.yaml | 38 ++++++
+ .../devicetree/bindings/arm/samsung/pmu.yaml | 3 +
+ Documentation/devicetree/bindings/ata/imx-sata.txt | 37 ------
+ .../devicetree/bindings/ata/imx-sata.yaml | 83 +++++++++++++
+ .../devicetree/bindings/clock/imx23-clock.yaml | 4 +-
+ .../devicetree/bindings/clock/imx28-clock.yaml | 6 +-
+ .../devicetree/bindings/clock/imx8m-clock.yaml | 125 ++++++++++++++++++++
+ .../devicetree/bindings/clock/imx8mm-clock.yaml | 68 -----------
+ .../devicetree/bindings/clock/imx8mn-clock.yaml | 70 -----------
+ .../devicetree/bindings/clock/imx8mp-clock.yaml | 70 -----------
+ .../devicetree/bindings/clock/imx8mq-clock.yaml | 72 ------------
+ .../connector/samsung,usb-connector-11pin.txt | 49 --------
+ .../bindings/connector/usb-connector.yaml | 44 +++++++
+ .../devicetree/bindings/crypto/fsl-dcp.txt | 18 ---
+ .../devicetree/bindings/crypto/fsl-dcp.yaml | 51 ++++++++
+ .../devicetree/bindings/crypto/fsl-imx-sahara.txt | 15 ---
+ .../devicetree/bindings/crypto/fsl-imx-sahara.yaml | 37 ++++++
+ .../devicetree/bindings/crypto/fsl-imx-scc.txt | 21 ----
+ .../devicetree/bindings/crypto/fsl-imx-scc.yaml | 54 +++++++++
+ .../bindings/crypto/samsung-slimsss.yaml | 2 +-
+ .../bindings/display/bridge/nwl-dsi.yaml | 4 +
+ .../display/panel/samsung,amoled-mipi-dsi.yaml | 12 +-
+ Documentation/devicetree/bindings/eeprom/at25.txt | 45 -------
+ Documentation/devicetree/bindings/eeprom/at25.yaml | 129 +++++++++++++++++++++
+ .../devicetree/bindings/example-schema.yaml | 33 ++++--
+ .../devicetree/bindings/gpio/gpio-vf610.txt | 63 ----------
+ .../devicetree/bindings/gpio/gpio-vf610.yaml | 81 +++++++++++++
+ .../devicetree/bindings/gpu/arm,mali-midgard.yaml | 1 +
+ .../devicetree/bindings/gpu/arm,mali-utgard.yaml | 4 +-
+ .../devicetree/bindings/gpu/vivante,gc.yaml | 9 +-
+ .../devicetree/bindings/hwlock/omap-hwspinlock.txt | 41 -------
+ .../bindings/hwlock/ti,omap-hwspinlock.yaml | 76 ++++++++++++
+ .../interrupt-controller/fsl,irqsteer.yaml | 8 +-
+ .../interrupt-controller/img,meta-intc.txt | 82 -------------
+ .../devicetree/bindings/mailbox/fsl,mu.yaml | 3 +-
+ .../devicetree/bindings/mfd/google,cros-ec.yaml | 8 ++
+ .../devicetree/bindings/mfd/qcom,spmi-pmic.txt | 2 +-
+ .../devicetree/bindings/mfd/rohm,bd71847-pmic.yaml | 9 +-
+ .../devicetree/bindings/mtd/gpmi-nand.yaml | 18 ++-
+ .../devicetree/bindings/nvmem/imx-ocotp.yaml | 38 +++---
+ .../devicetree/bindings/nvmem/snvs-lpgpr.txt | 21 ----
+ .../devicetree/bindings/nvmem/snvs-lpgpr.yaml | 33 ++++++
+ .../devicetree/bindings/perf/fsl-imx-ddr.txt | 22 ----
+ .../devicetree/bindings/perf/fsl-imx-ddr.yaml | 49 ++++++++
+ .../bindings/phy/hisilicon,hi3660-usb3.yaml | 60 ++++++++++
+ .../devicetree/bindings/phy/phy-hi3660-usb3.txt | 26 -----
+ .../devicetree/bindings/phy/phy-stih41x-usb.txt | 24 ----
+ .../devicetree/bindings/power/fsl,imx-gpcv2.yaml | 4 +
+ .../bindings/power/supply/act8945a-charger.txt | 2 +-
+ Documentation/devicetree/bindings/pwm/imx-pwm.yaml | 14 ++-
+ .../bindings/reserved-memory/reserved-memory.txt | 3 +
+ .../devicetree/bindings/reset/fsl,imx7-src.yaml | 19 ++-
+ Documentation/devicetree/bindings/rng/imx-rng.txt | 23 ----
+ Documentation/devicetree/bindings/rng/imx-rng.yaml | 52 +++++++++
+ .../devicetree/bindings/serial/fsl-imx-uart.txt | 40 -------
+ .../devicetree/bindings/serial/fsl-imx-uart.yaml | 96 +++++++++++++++
+ .../devicetree/bindings/serial/fsl-lpuart.txt | 43 -------
+ .../devicetree/bindings/serial/fsl-lpuart.yaml | 82 +++++++++++++
+ .../devicetree/bindings/serial/fsl-mxs-auart.txt | 53 ---------
+ .../devicetree/bindings/serial/fsl-mxs-auart.yaml | 91 +++++++++++++++
+ Documentation/devicetree/bindings/sound/hdmi.txt | 16 ---
+ .../bindings/spmi/qcom,spmi-pmic-arb.txt | 4 +-
+ Documentation/devicetree/bindings/spmi/spmi.txt | 41 -------
+ Documentation/devicetree/bindings/spmi/spmi.yaml | 75 ++++++++++++
+ .../bindings/thermal/imx8mm-thermal.yaml | 10 +-
+ .../devicetree/bindings/timer/arm,sp804.txt | 29 -----
+ .../devicetree/bindings/timer/arm,sp804.yaml | 90 ++++++++++++++
+ .../bindings/timer/samsung,exynos4210-mct.yaml | 25 ++++
+ .../devicetree/bindings/vendor-prefixes.yaml | 2 +
+ .../devicetree/bindings/w1/fsl-imx-owire.txt | 18 ---
+ .../devicetree/bindings/w1/fsl-imx-owire.yaml | 44 +++++++
+ .../devicetree/bindings/watchdog/arm,sp805.txt | 32 -----
+ .../devicetree/bindings/watchdog/arm,sp805.yaml | 71 ++++++++++++
+ .../devicetree/bindings/watchdog/fsl-imx-wdt.yaml | 11 +-
+ drivers/of/platform.c | 2 +-
+ scripts/Makefile.lib | 2 +-
+ scripts/dtc/dtx_diff | 3 +-
+ 82 files changed, 1733 insertions(+), 1159 deletions(-)
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/arm/freescale/fsl,imx7ulp-pm.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/arm/freescale/fsl,imx7ulp-pm.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/arm/freescale/fsl,imx7ulp-sim.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/arm/freescale/fsl,imx7ulp-sim.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/ata/imx-sata.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/ata/imx-sata.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/clock/imx8m-clock.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/clock/imx8mm-clock.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/clock/imx8mn-clock.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/clock/imx8mp-clock.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/clock/imx8mq-clock.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/connector/samsung,usb-connector-11pin.txt
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/crypto/fsl-dcp.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/crypto/fsl-dcp.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/crypto/fsl-imx-sahara.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/crypto/fsl-imx-sahara.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/crypto/fsl-imx-scc.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/crypto/fsl-imx-scc.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/eeprom/at25.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/eeprom/at25.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio-vf610.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio-vf610.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/hwlock/omap-hwspinlock.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/hwlock/ti,omap-hwspinlock.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/interrupt-controller/img,meta-intc.txt
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/nvmem/snvs-lpgpr.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/nvmem/snvs-lpgpr.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/perf/fsl-imx-ddr.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/perf/fsl-imx-ddr.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/phy/hisilicon,hi3660-usb3.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/phy/phy-hi3660-usb3.txt
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/phy/phy-stih41x-usb.txt
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/rng/imx-rng.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/rng/imx-rng.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/serial/fsl-imx-uart.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/serial/fsl-imx-uart.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/serial/fsl-lpuart.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/serial/fsl-lpuart.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/serial/fsl-mxs-auart.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/serial/fsl-mxs-auart.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/sound/hdmi.txt
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/spmi/spmi.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/spmi/spmi.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/timer/arm,sp804.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/timer/arm,sp804.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/w1/fsl-imx-owire.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/w1/fsl-imx-owire.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/watchdog/arm,sp805.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/watchdog/arm,sp805.yaml
+Merging mailbox/mailbox-for-next (884996986347 mailbox: mediatek: cmdq: clear task in channel before shutdown)
+$ git merge mailbox/mailbox-for-next
+Already up to date.
+Merging spi/for-next (57e247165c22 Merge remote-tracking branch 'spi/for-5.10' into spi-next)
+$ git merge spi/for-next
+Auto-merging drivers/spi/spi-s3c24xx.c
+Auto-merging drivers/spi/Kconfig
+Removing Documentation/devicetree/bindings/spi/spi-mtk-nor.txt
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../devicetree/bindings/fsi/ibm,fsi2spi.yaml | 1 +
+ .../devicetree/bindings/spi/brcm,spi-bcm-qspi.txt | 2 +
+ .../bindings/spi/mediatek,spi-mtk-nor.yaml | 85 +++++++++
+ .../devicetree/bindings/spi/renesas,rspi.yaml | 1 +
+ .../devicetree/bindings/spi/snps,dw-apb-ssi.yaml | 21 +++
+ .../devicetree/bindings/spi/spi-mtk-nor.txt | 47 -----
+ drivers/spi/Kconfig | 2 +-
+ drivers/spi/spi-armada-3700.c | 1 -
+ drivers/spi/spi-atmel.c | 5 +-
+ drivers/spi/spi-bcm-qspi.c | 15 +-
+ drivers/spi/spi-bcm2835.c | 7 +-
+ drivers/spi/spi-cadence-quadspi.c | 5 +-
+ drivers/spi/spi-dw-core.c | 26 +++
+ drivers/spi/spi-dw-mmio.c | 70 +++++++-
+ drivers/spi/spi-dw-pci.c | 16 +-
+ drivers/spi/spi-dw.h | 3 +
+ drivers/spi/spi-fsi.c | 139 +++++++++++----
+ drivers/spi/spi-fsl-dspi.c | 58 +-----
+ drivers/spi/spi-fsl-espi.c | 2 +-
+ drivers/spi/spi-fsl-lpspi.c | 6 +-
+ drivers/spi/spi-geni-qcom.c | 194 +++++++++++----------
+ drivers/spi/spi-imx.c | 4 +-
+ drivers/spi/spi-lantiq-ssc.c | 12 +-
+ drivers/spi/spi-mtk-nor.c | 29 +--
+ drivers/spi/spi-mux.c | 5 +-
+ drivers/spi/spi-nxp-fspi.c | 69 ++++++--
+ drivers/spi/spi-qcom-qspi.c | 25 ++-
+ drivers/spi/spi-qup.c | 2 +-
+ drivers/spi/spi-rspi.c | 81 ++++++---
+ drivers/spi/spi-s3c24xx.c | 2 +-
+ drivers/spi/spi-sprd-adi.c | 5 +-
+ drivers/spi/spi-sprd.c | 17 +-
+ drivers/spi/spi-stm32.c | 4 +-
+ drivers/spi/spi-synquacer.c | 5 +-
+ drivers/spi/spi-tegra114.c | 11 +-
+ drivers/spi/spi-tegra20-slink.c | 10 +-
+ drivers/spi/spi-xilinx.c | 3 +-
+ drivers/spi/spidev.c | 4 +-
+ include/linux/pxa2xx_ssp.h | 165 +++++++++---------
+ 39 files changed, 685 insertions(+), 474 deletions(-)
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/spi/mediatek,spi-mtk-nor.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/spi/spi-mtk-nor.txt
+Merging tip/auto-latest (e524f5c7cbd0 Merge branch 'core/build')
+$ git merge tip/auto-latest
+Auto-merging kernel/tracepoint.c
+Auto-merging kernel/trace/bpf_trace.c
+Auto-merging kernel/module.c
+Auto-merging kernel/bpf/core.c
+Auto-merging kernel/Makefile
+Removing include/linux/frame.h
+Removing drivers/firmware/efi/libstub/hidden.h
+Auto-merging drivers/firmware/efi/libstub/Makefile
+Auto-merging arch/x86/include/asm/uaccess.h
+Auto-merging arch/x86/include/asm/processor.h
+Auto-merging arch/x86/include/asm/page_64_types.h
+Auto-merging arch/x86/configs/i386_defconfig
+Removing arch/x86/boot/compressed/kaslr_64.c
+Auto-merging arch/s390/kernel/kprobes.c
+Auto-merging arch/arm64/kernel/vmlinux.lds.S
+Auto-merging arch/arm64/Makefile
+Auto-merging arch/arm/boot/compressed/vmlinux.lds.S
+Auto-merging arch/arm/boot/compressed/Makefile
+Auto-merging arch/arm/Makefile
+Auto-merging arch/Kconfig
+Auto-merging MAINTAINERS
+Auto-merging Documentation/admin-guide/kernel-parameters.txt
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/admin-guide/kernel-parameters.txt | 2 +-
+ Documentation/locking/lockdep-design.rst | 258 +++++
+ Documentation/locking/seqlock.rst | 18 +
+ Documentation/x86/cpuinfo.rst | 155 +++
+ Documentation/x86/index.rst | 1 +
+ Documentation/x86/resctrl_ui.rst | 18 +-
+ MAINTAINERS | 2 +
+ arch/Kconfig | 13 +
+ arch/alpha/kernel/vmlinux.lds.S | 1 +
+ arch/arc/kernel/kprobes.c | 54 +-
+ arch/arc/kernel/vmlinux.lds.S | 1 +
+ arch/arm/Makefile | 4 +
+ arch/arm/boot/compressed/Makefile | 2 +
+ arch/arm/boot/compressed/vmlinux.lds.S | 20 +-
+ arch/arm/{kernel => include/asm}/vmlinux.lds.h | 30 +-
+ arch/arm/kernel/topology.c | 26 -
+ arch/arm/kernel/vmlinux-xip.lds.S | 8 +-
+ arch/arm/kernel/vmlinux.lds.S | 8 +-
+ arch/arm/probes/kprobes/core.c | 78 +-
+ arch/arm64/Makefile | 9 +-
+ arch/arm64/kernel/probes/kprobes.c | 78 +-
+ arch/arm64/kernel/smccc-call.S | 2 -
+ arch/arm64/kernel/vmlinux.lds.S | 28 +-
+ arch/arm64/mm/mmu.c | 2 +-
+ arch/csky/kernel/probes/kprobes.c | 77 +-
+ arch/csky/kernel/vmlinux.lds.S | 1 +
+ arch/hexagon/kernel/vmlinux.lds.S | 1 +
+ arch/ia64/kernel/kprobes.c | 77 +-
+ arch/ia64/kernel/vmlinux.lds.S | 1 +
+ arch/mips/kernel/kprobes.c | 54 +-
+ arch/mips/kernel/vmlinux.lds.S | 1 +
+ arch/nds32/kernel/vmlinux.lds.S | 1 +
+ arch/nios2/kernel/vmlinux.lds.S | 1 +
+ arch/openrisc/kernel/vmlinux.lds.S | 1 +
+ arch/parisc/boot/compressed/vmlinux.lds.S | 1 +
+ arch/parisc/kernel/kprobes.c | 76 +-
+ arch/parisc/kernel/vmlinux.lds.S | 1 +
+ arch/powerpc/kernel/kprobes.c | 53 +-
+ arch/powerpc/kernel/vmlinux.lds.S | 2 +-
+ arch/riscv/kernel/vmlinux.lds.S | 1 +
+ arch/s390/kernel/kprobes.c | 79 +-
+ arch/s390/kernel/vmlinux.lds.S | 1 +
+ arch/sh/kernel/kprobes.c | 58 +-
+ arch/sh/kernel/vmlinux.lds.S | 1 +
+ arch/sparc/kernel/kprobes.c | 51 +-
+ arch/sparc/kernel/vmlinux.lds.S | 1 +
+ arch/um/kernel/dyn.lds.S | 2 +-
+ arch/um/kernel/uml.lds.S | 2 +-
+ arch/x86/Kconfig | 5 +-
+ arch/x86/Makefile | 4 +
+ arch/x86/boot/compressed/Makefile | 54 +-
+ arch/x86/boot/compressed/cpuflags.c | 4 -
+ arch/x86/boot/compressed/head_32.S | 99 +-
+ arch/x86/boot/compressed/head_64.S | 198 ++--
+ arch/x86/boot/compressed/ident_map_64.c | 349 ++++++
+ arch/x86/boot/compressed/idt_64.c | 54 +
+ arch/x86/boot/compressed/idt_handlers_64.S | 77 ++
+ arch/x86/boot/compressed/kaslr.c | 266 ++---
+ arch/x86/boot/compressed/kaslr_64.c | 153 ---
+ arch/x86/boot/compressed/misc.c | 7 +
+ arch/x86/boot/compressed/misc.h | 54 +-
+ arch/x86/boot/compressed/mkpiggy.c | 6 +
+ arch/x86/boot/compressed/sev-es.c | 214 ++++
+ arch/x86/boot/compressed/vmlinux.lds.S | 50 +-
+ arch/x86/boot/setup.ld | 2 +-
+ arch/x86/boot/tools/build.c | 4 -
+ arch/x86/configs/i386_defconfig | 1 +
+ arch/x86/entry/calling.h | 1 -
+ arch/x86/entry/entry_64.S | 89 +-
+ arch/x86/entry/vdso/vdso32/vclock_gettime.c | 1 +
+ arch/x86/events/amd/ibs.c | 93 +-
+ arch/x86/events/amd/uncore.c | 28 +-
+ arch/x86/events/core.c | 218 +++-
+ arch/x86/events/intel/core.c | 350 +++++-
+ arch/x86/events/intel/ds.c | 32 +-
+ arch/x86/events/perf_event.h | 52 +-
+ arch/x86/events/rapl.c | 1 +
+ arch/x86/include/asm/asm.h | 6 +-
+ arch/x86/include/asm/cpu_entry_area.h | 33 +-
+ arch/x86/include/asm/cpufeatures.h | 3 +
+ arch/x86/include/asm/debugreg.h | 2 -
+ arch/x86/include/asm/desc.h | 27 +
+ arch/x86/include/asm/desc_defs.h | 10 +
+ arch/x86/include/asm/fixmap.h | 2 +-
+ arch/x86/include/asm/fpu/internal.h | 33 +-
+ arch/x86/include/asm/fpu/xcr.h | 34 +
+ arch/x86/include/asm/fsgsbase.h | 4 +-
+ arch/x86/include/asm/idtentry.h | 54 +-
+ arch/x86/include/asm/insn-eval.h | 6 +
+ arch/x86/include/asm/kprobes.h | 4 +
+ arch/x86/include/asm/mce.h | 9 +-
+ arch/x86/include/asm/mem_encrypt.h | 5 +
+ arch/x86/include/asm/msr-index.h | 7 +
+ arch/x86/include/asm/nospec-branch.h | 2 +-
+ arch/x86/include/asm/orc_types.h | 34 -
+ arch/x86/include/asm/page_64_types.h | 1 +
+ arch/x86/include/asm/paravirt.h | 151 +--
+ arch/x86/include/asm/paravirt_types.h | 23 -
+ arch/x86/include/asm/perf_event.h | 98 +-
+ arch/x86/include/asm/pgtable-3level_types.h | 5 -
+ arch/x86/include/asm/pgtable.h | 9 +-
+ arch/x86/include/asm/pgtable_64_types.h | 2 -
+ arch/x86/include/asm/processor.h | 3 +-
+ arch/x86/include/asm/proto.h | 1 +
+ arch/x86/include/asm/realmode.h | 7 +
+ arch/x86/include/asm/required-features.h | 2 +-
+ arch/x86/include/asm/segment.h | 6 +-
+ arch/x86/include/asm/setup.h | 6 +-
+ arch/x86/include/asm/sev-es.h | 114 ++
+ arch/x86/include/asm/special_insns.h | 6 +
+ arch/x86/include/asm/stacktrace.h | 2 +
+ arch/x86/include/asm/static_call.h | 40 +
+ arch/x86/include/asm/svm.h | 106 +-
+ arch/x86/include/asm/sync_core.h | 34 +-
+ arch/x86/include/asm/text-patching.h | 19 +
+ arch/x86/include/asm/trap_pf.h | 24 +
+ arch/x86/include/asm/trapnr.h | 1 +
+ arch/x86/include/asm/traps.h | 20 +-
+ arch/x86/include/asm/uaccess.h | 2 +-
+ arch/x86/include/asm/unwind_hints.h | 56 +-
+ arch/x86/include/asm/x86_init.h | 16 +-
+ arch/x86/include/uapi/asm/svm.h | 11 +
+ arch/x86/kernel/Makefile | 4 +
+ arch/x86/kernel/alternative.c | 5 +
+ arch/x86/kernel/cpu/amd.c | 3 +-
+ arch/x86/kernel/cpu/centaur.c | 27 +-
+ arch/x86/kernel/cpu/common.c | 33 +-
+ arch/x86/kernel/cpu/cpuid-deps.c | 1 +
+ arch/x86/kernel/cpu/mce/amd.c | 44 +-
+ arch/x86/kernel/cpu/mce/core.c | 81 +-
+ arch/x86/kernel/cpu/mce/internal.h | 10 +
+ arch/x86/kernel/cpu/resctrl/core.c | 60 +-
+ arch/x86/kernel/cpu/resctrl/ctrlmondata.c | 92 +-
+ arch/x86/kernel/cpu/resctrl/internal.h | 49 +-
+ arch/x86/kernel/cpu/resctrl/monitor.c | 16 +-
+ arch/x86/kernel/cpu/resctrl/rdtgroup.c | 85 +-
+ arch/x86/kernel/cpu/scattered.c | 2 +
+ arch/x86/kernel/cpu/vmware.c | 50 +-
+ arch/x86/kernel/dumpstack.c | 7 +-
+ arch/x86/kernel/dumpstack_64.c | 46 +-
+ arch/x86/kernel/fpu/init.c | 30 +-
+ arch/x86/kernel/head64.c | 122 +-
+ arch/x86/kernel/head_64.S | 165 ++-
+ arch/x86/kernel/hw_breakpoint.c | 58 +-
+ arch/x86/kernel/idt.c | 41 +-
+ arch/x86/kernel/kgdb.c | 5 +-
+ arch/x86/kernel/kprobes/core.c | 111 +-
+ arch/x86/kernel/kprobes/opt.c | 7 +-
+ arch/x86/kernel/kvm.c | 35 +-
+ arch/x86/kernel/mpparse.c | 1 -
+ arch/x86/kernel/msr.c | 18 +-
+ arch/x86/kernel/nmi.c | 15 +
+ arch/x86/kernel/paravirt.c | 19 -
+ arch/x86/kernel/paravirt_patch.c | 17 -
+ arch/x86/kernel/process_64.c | 8 +-
+ arch/x86/kernel/ptrace.c | 6 +-
+ arch/x86/kernel/reboot.c | 2 +-
+ arch/x86/kernel/setup.c | 2 +
+ arch/x86/kernel/sev-es-shared.c | 507 ++++++++
+ arch/x86/kernel/sev-es.c | 1404 +++++++++++++++++++++++
+ arch/x86/kernel/smpboot.c | 2 +-
+ arch/x86/kernel/static_call.c | 98 ++
+ arch/x86/kernel/traps.c | 194 ++--
+ arch/x86/kernel/tsc.c | 10 +-
+ arch/x86/kernel/umip.c | 89 +-
+ arch/x86/kernel/unwind_orc.c | 11 +-
+ arch/x86/kernel/vmlinux.lds.S | 40 +-
+ arch/x86/kvm/cpuid.c | 2 +-
+ arch/x86/kvm/svm/nested.c | 47 +-
+ arch/x86/kvm/svm/svm.c | 4 +-
+ arch/x86/kvm/vmx/nested.c | 2 +-
+ arch/x86/kvm/vmx/vmx.c | 2 +-
+ arch/x86/lib/insn-eval.c | 130 +++
+ arch/x86/mm/cpu_entry_area.c | 3 +-
+ arch/x86/mm/extable.c | 1 +
+ arch/x86/mm/init_64.c | 20 +-
+ arch/x86/mm/mem_encrypt.c | 38 +-
+ arch/x86/mm/mem_encrypt_identity.c | 3 +
+ arch/x86/platform/efi/efi_64.c | 10 +
+ arch/x86/realmode/init.c | 24 +-
+ arch/x86/realmode/rm/header.S | 3 +
+ arch/x86/realmode/rm/trampoline_64.S | 20 +
+ arch/x86/tools/gen-insn-attr-x86.awk | 50 +-
+ arch/x86/xen/enlighten_pv.c | 8 +-
+ arch/x86/xen/mmu_pv.c | 8 -
+ drivers/edac/mce_amd.c | 4 +-
+ drivers/firmware/efi/libstub/Makefile | 11 +-
+ drivers/firmware/efi/libstub/hidden.h | 6 -
+ drivers/gpu/drm/vmwgfx/vmwgfx_msg.c | 3 +-
+ drivers/oprofile/buffer_sync.c | 4 +-
+ drivers/ras/cec.c | 9 +-
+ include/asm-generic/vmlinux.lds.h | 62 +-
+ include/linux/cacheinfo.h | 21 +
+ include/linux/compiler.h | 2 +-
+ include/linux/frame.h | 35 -
+ include/linux/hidden.h | 19 +
+ include/linux/kprobes.h | 51 +-
+ include/linux/lockdep.h | 29 +-
+ include/linux/module.h | 5 +
+ include/linux/notifier.h | 15 +-
+ include/linux/objtool.h | 129 +++
+ include/linux/perf_event.h | 34 +-
+ include/linux/rbtree_latch.h | 6 +-
+ include/linux/refcount.h | 65 +-
+ include/linux/resctrl.h | 2 +
+ include/linux/sched.h | 4 +-
+ include/linux/sched/sd_flags.h | 156 +++
+ include/linux/sched/topology.h | 37 +-
+ include/linux/seqlock.h | 368 +++---
+ include/linux/static_call.h | 298 +++++
+ include/linux/static_call_types.h | 35 +
+ include/linux/timekeeping.h | 15 +
+ include/linux/tracepoint-defs.h | 5 +
+ include/linux/tracepoint.h | 86 +-
+ include/trace/define_trace.h | 14 +-
+ include/trace/events/xen.h | 20 -
+ kernel/Makefile | 1 +
+ kernel/bpf/core.c | 2 +-
+ kernel/cpu_pm.c | 48 +-
+ kernel/events/core.c | 114 +-
+ kernel/jump_label.c | 10 +-
+ kernel/kexec_core.c | 2 +-
+ kernel/kprobes.c | 135 ++-
+ kernel/locking/lockdep.c | 824 +++++++++----
+ kernel/locking/lockdep_internals.h | 2 +
+ kernel/module.c | 15 +-
+ kernel/notifier.c | 144 ++-
+ kernel/power/hibernate.c | 39 +-
+ kernel/power/main.c | 8 +-
+ kernel/power/power.h | 3 +-
+ kernel/power/suspend.c | 14 +-
+ kernel/power/user.c | 14 +-
+ kernel/sched/core.c | 7 +-
+ kernel/sched/debug.c | 56 +-
+ kernel/sched/fair.c | 11 +-
+ kernel/sched/topology.c | 65 +-
+ kernel/static_call.c | 481 ++++++++
+ kernel/time/alarmtimer.c | 2 +-
+ kernel/time/sched_clock.c | 6 +-
+ kernel/time/timekeeping.c | 119 +-
+ kernel/trace/bpf_trace.c | 8 +-
+ kernel/trace/trace.c | 2 +-
+ kernel/trace/trace_events.c | 2 +-
+ kernel/trace/trace_printk.c | 4 +-
+ kernel/tracepoint.c | 27 +-
+ lib/locking-selftest.c | 445 ++++++-
+ mm/swap.c | 65 +-
+ scripts/tags.sh | 2 +
+ tools/arch/x86/include/asm/orc_types.h | 34 -
+ tools/arch/x86/tools/gen-insn-attr-x86.awk | 50 +-
+ tools/include/linux/objtool.h | 129 +++
+ tools/include/linux/static_call_types.h | 35 +
+ tools/objtool/Makefile | 4 +
+ tools/objtool/arch.h | 4 +
+ tools/objtool/arch/x86/Build | 1 +
+ tools/objtool/arch/x86/decode.c | 37 +
+ tools/objtool/arch/x86/include/arch_special.h | 20 +
+ tools/objtool/arch/x86/special.c | 145 +++
+ tools/objtool/builtin-check.c | 15 +-
+ tools/objtool/builtin-orc.c | 27 +-
+ tools/objtool/check.c | 322 +++---
+ tools/objtool/check.h | 10 +-
+ tools/objtool/elf.c | 8 +-
+ tools/objtool/elf.h | 3 +-
+ tools/objtool/objtool.c | 30 +
+ tools/objtool/objtool.h | 7 +-
+ tools/objtool/orc_dump.c | 9 +-
+ tools/objtool/orc_gen.c | 12 +-
+ tools/objtool/special.c | 48 +-
+ tools/objtool/special.h | 10 +
+ tools/objtool/sync-check.sh | 33 +-
+ tools/objtool/weak.c | 6 +-
+ tools/power/pm-graph/sleepgraph.py | 2 +-
+ tools/testing/selftests/x86/fsgsbase.c | 68 ++
+ 274 files changed, 10493 insertions(+), 3678 deletions(-)
+ create mode 100644 Documentation/x86/cpuinfo.rst
+ rename arch/arm/{kernel => include/asm}/vmlinux.lds.h (84%)
+ create mode 100644 arch/x86/boot/compressed/ident_map_64.c
+ create mode 100644 arch/x86/boot/compressed/idt_64.c
+ create mode 100644 arch/x86/boot/compressed/idt_handlers_64.S
+ delete mode 100644 arch/x86/boot/compressed/kaslr_64.c
+ create mode 100644 arch/x86/boot/compressed/sev-es.c
+ create mode 100644 arch/x86/include/asm/fpu/xcr.h
+ create mode 100644 arch/x86/include/asm/sev-es.h
+ create mode 100644 arch/x86/include/asm/static_call.h
+ create mode 100644 arch/x86/include/asm/trap_pf.h
+ create mode 100644 arch/x86/kernel/sev-es-shared.c
+ create mode 100644 arch/x86/kernel/sev-es.c
+ create mode 100644 arch/x86/kernel/static_call.c
+ delete mode 100644 drivers/firmware/efi/libstub/hidden.h
+ delete mode 100644 include/linux/frame.h
+ create mode 100644 include/linux/hidden.h
+ create mode 100644 include/linux/objtool.h
+ create mode 100644 include/linux/sched/sd_flags.h
+ create mode 100644 include/linux/static_call.h
+ create mode 100644 include/linux/static_call_types.h
+ create mode 100644 kernel/static_call.c
+ create mode 100644 tools/include/linux/objtool.h
+ create mode 100644 tools/include/linux/static_call_types.h
+ create mode 100644 tools/objtool/arch/x86/include/arch_special.h
+ create mode 100644 tools/objtool/arch/x86/special.c
+$ git am -3 ../patches/Re:_seqlock:_Introduce_PREEMPT_RT_support.patch
+Applying: seqlock: Introduce PREEMPT_RT support
+$ git reset HEAD^
+Unstaged changes after reset:
+M include/linux/seqlock.h
+$ git add -A .
+$ git commit -v -a --amend
+[master 7f12ef4f9fe0] Merge remote-tracking branch 'tip/auto-latest' into master
+ Date: Fri Sep 18 14:01:48 2020 +1000
+Merging clockevents/timers/drivers/next (9fba22584e54 clocksource: Ingenic: Add support for the Ingenic X1000 OST.)
+$ git merge clockevents/timers/drivers/next
+Auto-merging drivers/clocksource/Makefile
+Auto-merging drivers/clocksource/Kconfig
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+Merging edac/edac-for-next (0143ba97f785 Merge branch 'edac-misc' into edac-for-next)
+$ git merge edac/edac-for-next
+Auto-merging drivers/edac/mce_amd.c
+Auto-merging MAINTAINERS
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../bindings/edac/amazon,al-mc-edac.yaml | 67 ++++
+ MAINTAINERS | 11 +-
+ drivers/edac/Kconfig | 7 +
+ drivers/edac/Makefile | 1 +
+ drivers/edac/al_mc_edac.c | 354 +++++++++++++++++++++
+ drivers/edac/aspeed_edac.c | 22 +-
+ drivers/edac/e752x_edac.c | 2 +-
+ drivers/edac/edac_mc_sysfs.c | 19 +-
+ drivers/edac/ghes_edac.c | 7 +-
+ drivers/edac/i5100_edac.c | 11 +-
+ drivers/edac/i5400_edac.c | 4 +-
+ drivers/edac/i7300_edac.c | 4 +-
+ drivers/edac/i7core_edac.c | 4 +-
+ drivers/edac/ie31200_edac.c | 6 +-
+ drivers/edac/mce_amd.c | 11 +-
+ drivers/edac/sb_edac.c | 7 +-
+ drivers/edac/thunderx_edac.c | 2 +-
+ drivers/edac/ti_edac.c | 5 +-
+ 18 files changed, 494 insertions(+), 50 deletions(-)
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/edac/amazon,al-mc-edac.yaml
+ create mode 100644 drivers/edac/al_mc_edac.c
+Merging irqchip/irq/irqchip-next (eff65bd43958 Merge remote-tracking branch 'origin/irq/gic-retrigger' into irq/irqchip-next)
+$ git merge irqchip/irq/irqchip-next
+Auto-merging drivers/irqchip/Makefile
+Auto-merging arch/arm64/Kconfig
+Auto-merging arch/arm/Kconfig
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../interrupt-controller/ti,pruss-intc.yaml | 158 +++++
+ arch/arm/Kconfig | 1 +
+ arch/arm/include/asm/hardirq.h | 17 -
+ arch/arm/include/asm/smp.h | 5 +-
+ arch/arm/kernel/irq.c | 1 -
+ arch/arm/kernel/smp.c | 136 +++--
+ arch/arm64/Kconfig | 1 +
+ arch/arm64/include/asm/arch_gicv3.h | 8 +-
+ arch/arm64/include/asm/hardirq.h | 9 -
+ arch/arm64/include/asm/irq_work.h | 4 +-
+ arch/arm64/include/asm/ptrace.h | 14 +-
+ arch/arm64/include/asm/smp.h | 16 +-
+ arch/arm64/kernel/image-vars.h | 2 +
+ arch/arm64/kernel/irq.c | 11 +-
+ arch/arm64/kernel/smp.c | 127 ++--
+ drivers/irqchip/Kconfig | 14 +-
+ drivers/irqchip/Makefile | 1 +
+ drivers/irqchip/irq-armada-370-xp.c | 262 +++++---
+ drivers/irqchip/irq-bcm2836.c | 153 ++++-
+ drivers/irqchip/irq-gic-common.c | 3 -
+ drivers/irqchip/irq-gic-v3-its.c | 6 +
+ drivers/irqchip/irq-gic-v3.c | 184 ++++--
+ drivers/irqchip/irq-gic.c | 247 ++++----
+ drivers/irqchip/irq-hip04.c | 89 ++-
+ drivers/irqchip/irq-imx-intmux.c | 9 +-
+ drivers/irqchip/irq-imx-irqsteer.c | 9 +-
+ drivers/irqchip/irq-pruss-intc.c | 664 +++++++++++++++++++++
+ drivers/irqchip/irq-ti-sci-inta.c | 10 +-
+ drivers/irqchip/irq-ti-sci-intr.c | 10 +-
+ include/linux/irq.h | 5 +-
+ kernel/irq/chip.c | 27 +
+ kernel/irq/debugfs.c | 1 +
+ kernel/irq/proc.c | 2 +-
+ kernel/irq/resend.c | 15 +-
+ kernel/irq/settings.h | 7 +
+ 35 files changed, 1722 insertions(+), 506 deletions(-)
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/interrupt-controller/ti,pruss-intc.yaml
+ create mode 100644 drivers/irqchip/irq-pruss-intc.c
+Merging ftrace/for-next (38ce2a9e33db tracing: Add trace_array_init_printk() to initialize instance trace_printk() buffers)
+$ git merge ftrace/for-next
+Already up to date.
+Merging rcu/rcu/next (4ad1536d5b19 rcutorture: Adjust scenarios SRCU-t and SRCU-u to make kconfig happy)
+$ git merge rcu/rcu/next
+Removing tools/testing/selftests/rcutorture/configs/rcuperf/CFcommon
+Auto-merging tools/objtool/check.c
+Auto-merging lib/Kconfig.debug
+Auto-merging kernel/sysctl.c
+Auto-merging kernel/sched/core.c
+Auto-merging kernel/entry/common.c
+Auto-merging kernel/Makefile
+Auto-merging include/net/sock.h
+Auto-merging include/net/sch_generic.h
+Auto-merging include/linux/rcupdate_trace.h
+Auto-merging include/linux/lockdep.h
+Auto-merging include/linux/kernel.h
+Auto-merging MAINTAINERS
+Auto-merging Documentation/memory-barriers.txt
+Auto-merging Documentation/admin-guide/kernel-parameters.txt
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../RCU/Design/Data-Structures/Data-Structures.rst | 2 +-
+ .../RCU/Design/Requirements/Requirements.rst | 4 +-
+ Documentation/RCU/whatisRCU.rst | 2 +-
+ Documentation/admin-guide/kernel-parameters.txt | 153 ++-
+ .../litmus-tests/locking/DCL-broken.litmus | 55 +
+ .../litmus-tests/locking/DCL-fixed.litmus | 56 +
+ .../litmus-tests/locking/RM-broken.litmus | 42 +
+ Documentation/litmus-tests/locking/RM-fixed.litmus | 42 +
+ Documentation/memory-barriers.txt | 2 +-
+ MAINTAINERS | 3 +-
+ arch/x86/kernel/cpu/aperfmperf.c | 16 +-
+ arch/x86/kvm/mmu/page_track.c | 6 +-
+ include/asm-generic/atomic-instrumented.h | 330 +++---
+ include/asm-generic/bitops/instrumented-atomic.h | 6 +-
+ include/asm-generic/bitops/instrumented-lock.h | 2 +-
+ .../asm-generic/bitops/instrumented-non-atomic.h | 30 +-
+ include/linux/instrumented.h | 30 +
+ include/linux/kcsan-checks.h | 45 +-
+ include/linux/kernel.h | 1 +
+ include/linux/lockdep.h | 6 +
+ include/linux/rculist.h | 48 +
+ include/linux/rcupdate.h | 30 +-
+ include/linux/rcupdate_trace.h | 8 +-
+ include/linux/rcutiny.h | 3 +-
+ include/linux/rcutree.h | 2 +-
+ include/linux/sched/task.h | 2 -
+ include/linux/smp.h | 3 +
+ include/linux/smp_types.h | 3 +
+ include/net/sch_generic.h | 12 -
+ include/net/sock.h | 2 -
+ include/trace/events/rcu.h | 54 +-
+ kernel/Makefile | 2 +
+ kernel/entry/common.c | 2 +-
+ kernel/kcsan/core.c | 210 +++-
+ kernel/kcsan/debugfs.c | 130 +--
+ kernel/kcsan/kcsan-test.c | 128 ++-
+ kernel/kcsan/kcsan.h | 12 +-
+ kernel/kcsan/report.c | 10 +-
+ kernel/kcsan/selftest.c | 8 +-
+ kernel/locking/locktorture.c | 4 +-
+ kernel/rcu/Kconfig | 8 +-
+ kernel/rcu/Kconfig.debug | 17 +-
+ kernel/rcu/Makefile | 2 +-
+ kernel/rcu/rcu.h | 16 +
+ kernel/rcu/rcu_segcblist.c | 10 +-
+ kernel/rcu/{rcuperf.c => rcuscale.c} | 364 ++++---
+ kernel/rcu/rcutorture.c | 72 +-
+ kernel/rcu/refscale.c | 16 +-
+ kernel/rcu/srcutree.c | 19 +-
+ kernel/rcu/tasks.h | 88 +-
+ kernel/rcu/tree.c | 173 +++-
+ kernel/rcu/tree.h | 2 +
+ kernel/rcu/tree_exp.h | 6 +-
+ kernel/rcu/tree_plugin.h | 40 +-
+ kernel/rcu/tree_stall.h | 14 +-
+ kernel/rcu/update.c | 13 -
+ kernel/scftorture.c | 598 +++++++++++
+ kernel/sched/core.c | 9 +-
+ kernel/smp.c | 134 +++
+ kernel/sysctl.c | 11 +
+ kernel/time/tick-sched.c | 2 +-
+ kernel/torture.c | 33 +-
+ lib/Kconfig.debug | 21 +
+ lib/Kconfig.kcsan | 5 +
+ lib/nmi_backtrace.c | 6 +-
+ scripts/Makefile.kcsan | 2 +-
+ scripts/atomic/gen-atomic-instrumented.sh | 21 +-
+ tools/memory-model/Documentation/README | 82 ++
+ tools/memory-model/Documentation/cheatsheet.txt | 33 +-
+ .../Documentation/control-dependencies.txt | 256 +++++
+ tools/memory-model/Documentation/litmus-tests.txt | 1074 ++++++++++++++++++++
+ tools/memory-model/Documentation/locking.txt | 320 ++++++
+ tools/memory-model/Documentation/ordering.txt | 461 +++++++++
+ tools/memory-model/Documentation/recipes.txt | 4 +-
+ tools/memory-model/Documentation/references.txt | 2 +-
+ tools/memory-model/Documentation/simple.txt | 271 +++++
+ tools/memory-model/README | 164 +--
+ tools/memory-model/litmus-tests/.gitignore | 2 +-
+ tools/memory-model/scripts/README | 16 +-
+ tools/memory-model/scripts/checkalllitmus.sh | 29 +-
+ tools/memory-model/scripts/checkghlitmus.sh | 11 +-
+ tools/memory-model/scripts/checklitmus.sh | 25 +-
+ tools/memory-model/scripts/checklitmushist.sh | 2 +-
+ tools/memory-model/scripts/checktheselitmus.sh | 43 +
+ tools/memory-model/scripts/cmplitmushist.sh | 49 +-
+ tools/memory-model/scripts/hwfnseg.sh | 20 +
+ tools/memory-model/scripts/initlitmushist.sh | 2 +-
+ tools/memory-model/scripts/judgelitmus.sh | 120 ++-
+ tools/memory-model/scripts/newlitmushist.sh | 4 +-
+ tools/memory-model/scripts/parseargs.sh | 21 +-
+ tools/memory-model/scripts/runlitmus.sh | 80 ++
+ tools/memory-model/scripts/runlitmushist.sh | 29 +-
+ tools/memory-model/scripts/simpletest.sh | 35 +
+ tools/objtool/check.c | 55 +
+ .../selftests/rcutorture/bin/console-badness.sh | 3 +-
+ ...rf-ftrace.sh => kvm-recheck-rcuscale-ftrace.sh} | 6 +-
+ ...-recheck-rcuperf.sh => kvm-recheck-rcuscale.sh} | 16 +-
+ .../selftests/rcutorture/bin/kvm-recheck-scf.sh | 38 +
+ .../selftests/rcutorture/bin/kvm-test-1-run.sh | 38 +-
+ tools/testing/selftests/rcutorture/bin/kvm.sh | 36 +-
+ .../selftests/rcutorture/bin/parse-console.sh | 11 +-
+ .../selftests/rcutorture/configs/rcu/SRCU-t | 3 +-
+ .../selftests/rcutorture/configs/rcu/SRCU-u | 3 +-
+ .../selftests/rcutorture/configs/rcu/TRACE01 | 6 +-
+ .../selftests/rcutorture/configs/rcu/TRACE02 | 6 +-
+ .../selftests/rcutorture/configs/rcu/TREE05 | 1 +
+ .../selftests/rcutorture/configs/rcuperf/CFcommon | 2 -
+ .../configs/{rcuperf => rcuscale}/CFLIST | 0
+ .../selftests/rcutorture/configs/rcuscale/CFcommon | 5 +
+ .../rcutorture/configs/{rcuperf => rcuscale}/TINY | 0
+ .../selftests/rcutorture/configs/rcuscale/TRACE01 | 15 +
+ .../rcutorture/configs/rcuscale/TRACE01.boot | 1 +
+ .../rcutorture/configs/{rcuperf => rcuscale}/TREE | 0
+ .../configs/{rcuperf => rcuscale}/TREE54 | 0
+ .../configs/{rcuperf => rcuscale}/ver_functions.sh | 4 +-
+ .../selftests/rcutorture/configs/scf/CFLIST | 2 +
+ .../selftests/rcutorture/configs/scf/CFcommon | 2 +
+ .../selftests/rcutorture/configs/scf/NOPREEMPT | 9 +
+ .../rcutorture/configs/scf/NOPREEMPT.boot | 1 +
+ .../selftests/rcutorture/configs/scf/PREEMPT | 9 +
+ .../rcutorture/configs/scf/ver_functions.sh | 30 +
+ tools/testing/selftests/rcutorture/doc/initrd.txt | 36 +-
+ .../selftests/rcutorture/doc/rcu-test-image.txt | 41 +-
+ 123 files changed, 5655 insertions(+), 1087 deletions(-)
+ create mode 100644 Documentation/litmus-tests/locking/DCL-broken.litmus
+ create mode 100644 Documentation/litmus-tests/locking/DCL-fixed.litmus
+ create mode 100644 Documentation/litmus-tests/locking/RM-broken.litmus
+ create mode 100644 Documentation/litmus-tests/locking/RM-fixed.litmus
+ rename kernel/rcu/{rcuperf.c => rcuscale.c} (62%)
+ create mode 100644 kernel/scftorture.c
+ create mode 100644 tools/memory-model/Documentation/README
+ create mode 100644 tools/memory-model/Documentation/control-dependencies.txt
+ create mode 100644 tools/memory-model/Documentation/litmus-tests.txt
+ create mode 100644 tools/memory-model/Documentation/locking.txt
+ create mode 100644 tools/memory-model/Documentation/ordering.txt
+ create mode 100644 tools/memory-model/Documentation/simple.txt
+ create mode 100755 tools/memory-model/scripts/checktheselitmus.sh
+ create mode 100755 tools/memory-model/scripts/hwfnseg.sh
+ create mode 100755 tools/memory-model/scripts/runlitmus.sh
+ create mode 100755 tools/memory-model/scripts/simpletest.sh
+ rename tools/testing/selftests/rcutorture/bin/{kvm-recheck-rcuperf-ftrace.sh => kvm-recheck-rcuscale-ftrace.sh} (92%)
+ rename tools/testing/selftests/rcutorture/bin/{kvm-recheck-rcuperf.sh => kvm-recheck-rcuscale.sh} (83%)
+ create mode 100755 tools/testing/selftests/rcutorture/bin/kvm-recheck-scf.sh
+ delete mode 100644 tools/testing/selftests/rcutorture/configs/rcuperf/CFcommon
+ rename tools/testing/selftests/rcutorture/configs/{rcuperf => rcuscale}/CFLIST (100%)
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/rcutorture/configs/rcuscale/CFcommon
+ rename tools/testing/selftests/rcutorture/configs/{rcuperf => rcuscale}/TINY (100%)
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/rcutorture/configs/rcuscale/TRACE01
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/rcutorture/configs/rcuscale/TRACE01.boot
+ rename tools/testing/selftests/rcutorture/configs/{rcuperf => rcuscale}/TREE (100%)
+ rename tools/testing/selftests/rcutorture/configs/{rcuperf => rcuscale}/TREE54 (100%)
+ rename tools/testing/selftests/rcutorture/configs/{rcuperf => rcuscale}/ver_functions.sh (88%)
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/rcutorture/configs/scf/CFLIST
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/rcutorture/configs/scf/CFcommon
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/rcutorture/configs/scf/NOPREEMPT
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/rcutorture/configs/scf/NOPREEMPT.boot
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/rcutorture/configs/scf/PREEMPT
+ create mode 100644 tools/testing/selftests/rcutorture/configs/scf/ver_functions.sh
+Merging kvm/linux-next (e792415c5d3e KVM: MIPS/VZ: Fix build error caused by 'kvm_run' cleanup)
+$ git merge kvm/linux-next
+Already up to date.
+Merging kvm-arm/next (81867b75dbfd Merge branch 'kvm-arm64/nvhe-hyp-context' into kvmarm-master/next)
+$ git merge kvm-arm/next
+Removing arch/arm64/kvm/hyp.S
+Auto-merging arch/arm64/kernel/image-vars.h
+Auto-merging arch/arm64/include/asm/pgtable-prot.h
+Auto-merging arch/arm64/include/asm/pgtable-hwdef.h
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ arch/arm64/include/asm/kvm_asm.h | 100 +-
+ arch/arm64/include/asm/kvm_host.h | 28 +-
+ arch/arm64/include/asm/kvm_hyp.h | 9 +-
+ arch/arm64/include/asm/kvm_mmu.h | 251 +----
+ arch/arm64/include/asm/kvm_pgtable.h | 309 ++++++
+ arch/arm64/include/asm/kvm_ptrauth.h | 6 +-
+ arch/arm64/include/asm/pgtable-hwdef.h | 24 -
+ arch/arm64/include/asm/pgtable-prot.h | 19 -
+ arch/arm64/include/asm/stage2_pgtable.h | 215 ----
+ arch/arm64/kernel/image-vars.h | 2 +
+ arch/arm64/kvm/Makefile | 2 +-
+ arch/arm64/kvm/arm.c | 36 +-
+ arch/arm64/kvm/hyp.S | 34 -
+ arch/arm64/kvm/hyp/Makefile | 2 +-
+ arch/arm64/kvm/hyp/entry.S | 95 +-
+ arch/arm64/kvm/hyp/hyp-entry.S | 76 +-
+ arch/arm64/kvm/hyp/include/hyp/switch.h | 15 +-
+ arch/arm64/kvm/hyp/nvhe/Makefile | 2 +-
+ arch/arm64/kvm/hyp/nvhe/host.S | 187 ++++
+ arch/arm64/kvm/hyp/nvhe/hyp-init.S | 67 +-
+ arch/arm64/kvm/hyp/nvhe/hyp-main.c | 117 +++
+ arch/arm64/kvm/hyp/nvhe/switch.c | 41 +-
+ arch/arm64/kvm/hyp/nvhe/tlb.c | 2 -
+ arch/arm64/kvm/hyp/pgtable.c | 883 ++++++++++++++++
+ arch/arm64/kvm/hyp/vhe/switch.c | 24 +-
+ arch/arm64/kvm/mmu.c | 1751 +++++--------------------------
+ arch/arm64/kvm/reset.c | 40 +-
+ arch/arm64/kvm/vgic/vgic-v3.c | 4 +-
+ include/linux/arm-smccc.h | 74 +-
+ 29 files changed, 2080 insertions(+), 2335 deletions(-)
+ create mode 100644 arch/arm64/include/asm/kvm_pgtable.h
+ delete mode 100644 arch/arm64/kvm/hyp.S
+ create mode 100644 arch/arm64/kvm/hyp/nvhe/host.S
+ create mode 100644 arch/arm64/kvm/hyp/nvhe/hyp-main.c
+ create mode 100644 arch/arm64/kvm/hyp/pgtable.c
+Merging kvm-ppc/kvm-ppc-next (35dfb43c243b KVM: PPC: Book3S HV: Set LPCR[HDICE] before writing HDEC)
+$ git merge kvm-ppc/kvm-ppc-next
+Auto-merging arch/powerpc/kvm/book3s_hv.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ arch/powerpc/include/asm/kvm_host.h | 1 +
+ arch/powerpc/kvm/book3s.c | 8 +--
+ arch/powerpc/kvm/book3s_hv.c | 20 +++++++-
+ arch/powerpc/kvm/book3s_hv_interrupts.S | 9 ++--
+ arch/powerpc/kvm/book3s_xics.c | 86 ++++++++++++++++++++++++++-------
+ arch/powerpc/kvm/booke.c | 6 +--
+ 6 files changed, 101 insertions(+), 29 deletions(-)
+Merging kvms390/next (23a60f834406 s390/kvm: diagnose 0x318 sync and reset)
+$ git merge kvms390/next
+Already up to date.
+Merging xen-tip/linux-next (9e2369c06c8a xen: add helpers to allocate unpopulated memory)
+$ git merge xen-tip/linux-next
+Already up to date.
+Merging percpu/for-next (eff623d602db Merge branch 'for-5.9-fixes' into for-next)
+$ git merge percpu/for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ mm/percpu.c | 2 +-
+ 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
+Merging workqueues/for-next (10cdb1575954 workqueue: use BUILD_BUG_ON() for compile time test instead of WARN_ON())
+$ git merge workqueues/for-next
+Already up to date.
+Merging drivers-x86/for-next (9123e3a74ec7 Linux 5.9-rc1)
+$ git merge drivers-x86/for-next
+Already up to date.
+Merging chrome-platform/for-next (dd92f7dfe1ba platform/chrome: Kconfig: Remove the transitional MFD_CROS_EC config)
+$ git merge chrome-platform/for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../iio/common/cros_ec_sensors/cros_ec_sensors.c | 2 +-
+ drivers/input/keyboard/cros_ec_keyb.c | 2 +-
+ drivers/platform/chrome/Kconfig | 10 ----
+ drivers/platform/chrome/cros_ec_lightbar.c | 12 ++---
+ drivers/platform/chrome/cros_ec_proto.c | 57 +++++++++++++++++-----
+ drivers/platform/chrome/cros_ec_sysfs.c | 24 ++++-----
+ drivers/platform/chrome/cros_ec_trace.h | 27 +++++++---
+ drivers/platform/chrome/cros_ec_typec.c | 42 ++++++++++++++--
+ drivers/pwm/pwm-cros-ec.c | 37 +++++++-------
+ 9 files changed, 140 insertions(+), 73 deletions(-)
+Merging hsi/for-next (bb6d3fb354c5 Linux 5.6-rc1)
+$ git merge hsi/for-next
+Already up to date.
+Merging leds/for-next (03eb2ca44a95 leds: tlc591xx: Simplify with dev_err_probe())
+$ git merge leds/for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../devicetree/bindings/leds/leds-is31fl319x.txt | 2 +
+ .../devicetree/bindings/leds/leds-lp50xx.yaml | 130 +++++
+ .../devicetree/bindings/leds/leds-lp55xx.yaml | 2 +-
+ .../devicetree/bindings/leds/leds-pca955x.txt | 1 +
+ Documentation/leds/ledtrig-transient.rst | 7 -
+ drivers/leds/Kconfig | 12 +
+ drivers/leds/Makefile | 1 +
+ drivers/leds/leds-is31fl319x.c | 18 +
+ drivers/leds/leds-lm3692x.c | 11 +-
+ drivers/leds/leds-lp50xx.c | 634 +++++++++++++++++++++
+ drivers/leds/leds-mt6323.c | 18 +-
+ drivers/leds/leds-pca955x.c | 8 +
+ drivers/leds/leds-pwm.c | 11 +-
+ drivers/leds/leds-sgm3140.c | 29 +-
+ drivers/leds/leds-tlc591xx.c | 10 +-
+ 15 files changed, 838 insertions(+), 56 deletions(-)
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/leds/leds-lp50xx.yaml
+ create mode 100644 drivers/leds/leds-lp50xx.c
+Merging ipmi/for-next (42d8a346c5c0 ipmi: add retry in try_get_dev_id())
+$ git merge ipmi/for-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/char/ipmi/ipmi_bt_sm.c | 4 ++-
+ drivers/char/ipmi/ipmi_kcs_sm.c | 15 +++++++----
+ drivers/char/ipmi/ipmi_msghandler.c | 52 +++++++++++++++++++++++++------------
+ drivers/char/ipmi/ipmi_si_intf.c | 17 ++++++++++++
+ drivers/char/ipmi/ipmi_smic_sm.c | 35 +++++++++++++++----------
+ include/linux/ipmi.h | 2 ++
+ include/uapi/linux/ipmi_msgdefs.h | 2 ++
+ 7 files changed, 92 insertions(+), 35 deletions(-)
+Merging driver-core/driver-core-next (9ef8638bd8c7 Merge 5.9-rc5 into driver-core-next)
+$ git merge driver-core/driver-core-next
+Auto-merging include/linux/device.h
+Auto-merging drivers/hwmon/pmbus/pmbus_core.c
+Removing drivers/base/devcon.c
+Auto-merging MAINTAINERS
+Auto-merging Documentation/driver-api/driver-model/devres.rst
+Removing Documentation/driver-api/device_connection.rst
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/driver-api/device_connection.rst | 43 ---
+ Documentation/driver-api/driver-model/devres.rst | 1 +
+ .../driver-api/firmware/fallback-mechanisms.rst | 1 +
+ Documentation/driver-api/index.rst | 1 -
+ MAINTAINERS | 6 +
+ drivers/base/Makefile | 2 +-
+ drivers/base/dd.c | 5 +-
+ drivers/base/devcon.c | 231 ---------------
+ drivers/base/devres.c | 105 +++++++
+ drivers/base/platform.c | 20 +-
+ drivers/base/property.c | 73 +++++
+ drivers/base/syscore.c | 8 +-
+ drivers/hwmon/pmbus/pmbus_core.c | 28 +-
+ drivers/iio/adc/xilinx-xadc-core.c | 16 +-
+ drivers/usb/roles/class.c | 12 +-
+ drivers/usb/typec/mux.c | 19 +-
+ include/linux/device.h | 58 +---
+ include/linux/property.h | 14 +
+ lib/devres.c | 20 +-
+ scripts/dev-needs.sh | 315 +++++++++++++++++++++
+ 20 files changed, 584 insertions(+), 394 deletions(-)
+ delete mode 100644 Documentation/driver-api/device_connection.rst
+ delete mode 100644 drivers/base/devcon.c
+ create mode 100755 scripts/dev-needs.sh
+Merging usb/usb-next (871e6496207c usb: dwc2: Always disable regulators on driver teardown)
+$ git merge usb/usb-next
+Auto-merging sound/usb/mixer_scarlett_gen2.c
+Auto-merging drivers/usb/typec/mux/intel_pmc_mux.c
+Auto-merging drivers/usb/storage/uas.c
+CONFLICT (content): Merge conflict in drivers/usb/storage/uas.c
+Auto-merging drivers/usb/core/message.c
+Auto-merging drivers/reset/Kconfig
+Auto-merging drivers/firmware/Kconfig
+Auto-merging arch/arm/boot/dts/bcm2711-rpi-4-b.dts
+Auto-merging MAINTAINERS
+Recorded preimage for 'drivers/usb/storage/uas.c'
+Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
+$ git commit --no-edit -v -a
+Recorded resolution for 'drivers/usb/storage/uas.c'.
+[master 7823509b4ade] Merge remote-tracking branch 'usb/usb-next' into master
+$ git diff -M --stat --summary HEAD^..
+ .../arm/bcm/raspberrypi,bcm2835-firmware.yaml | 21 ++
+ .../bindings/usb/mediatek,mt6360-tcpc.yaml | 95 +++++++++
+ .../devicetree/bindings/usb/renesas,usb-xhci.yaml | 1 +
+ MAINTAINERS | 2 +-
+ arch/arm/boot/dts/bcm2711-rpi-4-b.dts | 22 +++
+ drivers/bluetooth/ath3k.c | 90 +++------
+ drivers/firmware/Kconfig | 3 +-
+ drivers/firmware/raspberrypi.c | 61 ------
+ drivers/pci/controller/pcie-brcmstb.c | 17 --
+ drivers/reset/Kconfig | 11 ++
+ drivers/reset/Makefile | 1 +
+ drivers/reset/reset-raspberrypi.c | 122 ++++++++++++
+ drivers/usb/atm/cxacru.c | 27 ++-
+ drivers/usb/atm/usbatm.c | 14 +-
+ drivers/usb/c67x00/c67x00-sched.c | 7 +-
+ drivers/usb/common/usb-conn-gpio.c | 32 +++-
+ drivers/usb/core/driver.c | 8 +-
+ drivers/usb/core/generic.c | 4 +-
+ drivers/usb/core/hcd.c | 6 +-
+ drivers/usb/core/hub.c | 99 ++++------
+ drivers/usb/core/message.c | 171 +++++++++++++++--
+ drivers/usb/core/urb.c | 120 +++++++-----
+ drivers/usb/dwc2/platform.c | 17 +-
+ drivers/usb/gadget/function/f_midi.c | 6 +-
+ drivers/usb/gadget/udc/fsl_qe_udc.c | 7 +-
+ drivers/usb/host/ehci-npcm7xx.c | 8 +-
+ drivers/usb/host/ehci-platform.c | 16 +-
+ drivers/usb/host/ehci-sched.c | 20 --
+ drivers/usb/host/ehci-spear.c | 8 +-
+ drivers/usb/host/ohci-hcd.c | 18 +-
+ drivers/usb/host/pci-quirks.c | 22 ++-
+ drivers/usb/host/xhci-dbgtty.c | 6 +-
+ drivers/usb/host/xhci-mtk.c | 6 +-
+ drivers/usb/host/xhci-pci.c | 10 +
+ drivers/usb/host/xhci-tegra.c | 1 -
+ drivers/usb/host/xhci.h | 2 +
+ drivers/usb/image/microtek.c | 14 +-
+ drivers/usb/misc/legousbtower.c | 60 ++----
+ drivers/usb/misc/usb3503.c | 18 +-
+ drivers/usb/misc/usb4604.c | 8 +-
+ drivers/usb/misc/usblcd.c | 1 -
+ drivers/usb/misc/yurex.c | 6 +-
+ drivers/usb/mtu3/mtu3.h | 6 -
+ drivers/usb/phy/phy-ab8500-usb.c | 2 +-
+ drivers/usb/serial/mos7720.c | 8 +-
+ drivers/usb/storage/isd200.c | 2 +-
+ drivers/usb/storage/scsiglue.c | 2 +-
+ drivers/usb/storage/uas.c | 31 +--
+ drivers/usb/storage/usb.c | 5 +-
+ drivers/usb/typec/mux/Kconfig | 1 +
+ drivers/usb/typec/mux/intel_pmc_mux.c | 207 ++++++++++++++++----
+ drivers/usb/typec/tcpm/Kconfig | 8 +
+ drivers/usb/typec/tcpm/Makefile | 1 +
+ drivers/usb/typec/tcpm/tcpci.c | 83 ++++++--
+ drivers/usb/typec/tcpm/tcpci.h | 13 ++
+ drivers/usb/typec/tcpm/tcpci_mt6360.c | 212 +++++++++++++++++++++
+ drivers/usb/typec/tcpm/tcpm.c | 133 ++++++++-----
+ drivers/usb/usbip/usbip_common.c | 8 +-
+ .../dt-bindings/reset/raspberrypi,firmware-reset.h | 13 ++
+ include/linux/usb.h | 7 +
+ include/linux/usb/pd.h | 7 +-
+ include/soc/bcm2835/raspberrypi-firmware.h | 7 -
+ sound/usb/6fire/firmware.c | 38 ++--
+ sound/usb/helper.c | 16 +-
+ sound/usb/helper.h | 1 -
+ sound/usb/hiface/pcm.c | 14 +-
+ sound/usb/line6/driver.c | 69 +++----
+ sound/usb/line6/podhd.c | 17 +-
+ sound/usb/line6/toneport.c | 8 +-
+ sound/usb/mixer_scarlett_gen2.c | 2 +-
+ sound/usb/quirks.c | 12 +-
+ sound/usb/usx2y/us122l.c | 42 +---
+ 72 files changed, 1432 insertions(+), 731 deletions(-)
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/usb/mediatek,mt6360-tcpc.yaml
+ create mode 100644 drivers/reset/reset-raspberrypi.c
+ create mode 100644 drivers/usb/typec/tcpm/tcpci_mt6360.c
+ create mode 100644 include/dt-bindings/reset/raspberrypi,firmware-reset.h
+Merging usb-gadget/next (f5e46aa4a124 usb: dwc3: gadget: when the started list is empty stop the active xfer)
+$ git merge usb-gadget/next
+Already up to date.
+Merging usb-serial/usb-next (856deb866d16 Linux 5.9-rc5)
+$ git merge usb-serial/usb-next
+Already up to date.
+Merging usb-chipidea-next/ci-for-usb-next (71ac680e6339 usb: chipidea: ci_hdrc_imx: restore pinctrl)
+$ git merge usb-chipidea-next/ci-for-usb-next
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../devicetree/bindings/usb/ci-hdrc-usb2.txt | 9 +++++++++
+ drivers/usb/chipidea/ci_hdrc_imx.c | 13 ++++++++++++-
+ drivers/usb/chipidea/ci_hdrc_imx.h | 2 ++
+ drivers/usb/chipidea/usbmisc_imx.c | 21 +++++++++++++++++++++
+ 4 files changed, 44 insertions(+), 1 deletion(-)
+Merging phy-next/next (885c4f4d6cf4 phy: intel: Add Keem Bay eMMC PHY support)
+$ git merge phy-next/next
+Removing drivers/staging/media/phy-rockchip-dphy-rx0/TODO
+Removing drivers/staging/media/phy-rockchip-dphy-rx0/Makefile
+Removing drivers/staging/media/phy-rockchip-dphy-rx0/Kconfig
+Auto-merging drivers/staging/media/Makefile
+Auto-merging drivers/staging/media/Kconfig
+Auto-merging drivers/phy/ti/phy-am654-serdes.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../devicetree/bindings/phy/fsl,imx8mq-usb-phy.txt | 2 +-
+ .../bindings/phy/intel,lgm-emmc-phy.yaml | 17 +-
+ .../devicetree/bindings/phy/intel,lgm-usb-phy.yaml | 58 ++++
+ .../bindings/phy/socionext,uniphier-ahci-phy.yaml | 76 +++++
+ .../devicetree/bindings/phy/ti,omap-usb2.yaml | 74 +++++
+ Documentation/devicetree/bindings/phy/ti-phy.txt | 37 ---
+ drivers/phy/Kconfig | 10 +
+ drivers/phy/Makefile | 1 +
+ drivers/phy/broadcom/phy-bcm-ns-usb3.c | 22 +-
+ drivers/phy/broadcom/phy-bcm-ns2-usbdrd.c | 13 +-
+ drivers/phy/broadcom/phy-bcm-sr-usb.c | 19 +-
+ drivers/phy/cadence/phy-cadence-salvo.c | 8 +-
+ drivers/phy/cadence/phy-cadence-sierra.c | 24 +-
+ drivers/phy/cadence/phy-cadence-torrent.c | 16 +-
+ drivers/phy/freescale/phy-fsl-imx8mq-usb.c | 79 ++++-
+ drivers/phy/hisilicon/phy-hi3660-usb3.c | 2 +-
+ drivers/phy/intel/Kconfig | 22 +-
+ drivers/phy/intel/Makefile | 5 +-
+ drivers/phy/intel/phy-intel-keembay-emmc.c | 307 +++++++++++++++++++
+ .../{phy-intel-combo.c => phy-intel-lgm-combo.c} | 0
+ .../{phy-intel-emmc.c => phy-intel-lgm-emmc.c} | 0
+ drivers/phy/lantiq/phy-lantiq-rcu-usb2.c | 2 +-
+ drivers/phy/lantiq/phy-lantiq-vrx200-pcie.c | 2 +-
+ drivers/phy/marvell/phy-pxa-28nm-hsic.c | 40 +--
+ drivers/phy/marvell/phy-pxa-28nm-usb2.c | 33 +--
+ drivers/phy/phy-lgm-usb.c | 284 ++++++++++++++++++
+ drivers/phy/qualcomm/phy-qcom-apq8064-sata.c | 21 +-
+ drivers/phy/qualcomm/phy-qcom-ipq4019-usb.c | 4 +-
+ drivers/phy/ralink/phy-ralink-usb.c | 2 +-
+ drivers/phy/rockchip/Kconfig | 12 +
+ drivers/phy/rockchip/Makefile | 1 +
+ .../rockchip}/phy-rockchip-dphy-rx0.c | 0
+ drivers/phy/samsung/phy-exynos5-usbdrd.c | 39 +--
+ drivers/phy/samsung/phy-samsung-ufs.c | 2 +-
+ drivers/phy/socionext/Kconfig | 10 +
+ drivers/phy/socionext/Makefile | 1 +
+ drivers/phy/socionext/phy-uniphier-ahci.c | 321 ++++++++++++++++++++
+ drivers/phy/ti/phy-am654-serdes.c | 325 +++++++++++++--------
+ drivers/phy/ti/phy-gmii-sel.c | 159 ++++++----
+ drivers/phy/ti/phy-j721e-wiz.c | 1 -
+ drivers/phy/ti/phy-omap-usb2.c | 36 ++-
+ drivers/staging/media/Kconfig | 2 -
+ drivers/staging/media/Makefile | 1 -
+ .../staging/media/phy-rockchip-dphy-rx0/Kconfig | 13 -
+ .../staging/media/phy-rockchip-dphy-rx0/Makefile | 2 -
+ drivers/staging/media/phy-rockchip-dphy-rx0/TODO | 6 -
+ include/linux/phy/phy.h | 2 +
+ 47 files changed, 1698 insertions(+), 415 deletions(-)
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/phy/intel,lgm-usb-phy.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/phy/socionext,uniphier-ahci-phy.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/phy/ti,omap-usb2.yaml
+ create mode 100644 drivers/phy/intel/phy-intel-keembay-emmc.c
+ rename drivers/phy/intel/{phy-intel-combo.c => phy-intel-lgm-combo.c} (100%)
+ rename drivers/phy/intel/{phy-intel-emmc.c => phy-intel-lgm-emmc.c} (100%)
+ create mode 100644 drivers/phy/phy-lgm-usb.c
+ rename drivers/{staging/media/phy-rockchip-dphy-rx0 => phy/rockchip}/phy-rockchip-dphy-rx0.c (100%)
+ create mode 100644 drivers/phy/socionext/phy-uniphier-ahci.c
+ delete mode 100644 drivers/staging/media/phy-rockchip-dphy-rx0/Kconfig
+ delete mode 100644 drivers/staging/media/phy-rockchip-dphy-rx0/Makefile
+ delete mode 100644 drivers/staging/media/phy-rockchip-dphy-rx0/TODO
+Merging tty/tty-next (23f87274f0ad sticon: remove no-op sticon_set_origin())
+$ git merge tty/tty-next
+Auto-merging drivers/video/fbdev/core/fbcon.c
+Auto-merging drivers/tty/serial/serial_core.c
+Auto-merging drivers/tty/serial/Kconfig
+Auto-merging drivers/tty/serial/8250/8250_pci.c
+CONFLICT (content): Merge conflict in drivers/tty/serial/8250/8250_pci.c
+Resolved 'drivers/tty/serial/8250/8250_pci.c' using previous resolution.
+Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
+$ git commit --no-edit -v -a
+[master 55e9c48fd3ad] Merge remote-tracking branch 'tty/tty-next' into master
+$ git diff -M --stat --summary HEAD^..
+ .../devicetree/bindings/serial/mtk-uart.txt | 1 +
+ .../bindings/timer/mediatek,mtk-timer.txt | 1 +
+ drivers/accessibility/speakup/main.c | 4 +-
+ drivers/tty/hvc/hvcs.c | 14 +-
+ drivers/tty/ipwireless/hardware.c | 6 +-
+ drivers/tty/ipwireless/network.c | 4 +-
+ drivers/tty/ipwireless/tty.c | 2 +-
+ drivers/tty/n_gsm.c | 38 +-
+ drivers/tty/n_hdlc.c | 72 +--
+ drivers/tty/n_tty.c | 4 +-
+ drivers/tty/pty.c | 4 +-
+ drivers/tty/serial/8250/8250_bcm2835aux.c | 12 +-
+ drivers/tty/serial/8250/8250_fsl.c | 108 ++++-
+ drivers/tty/serial/8250/8250_ingenic.c | 20 +-
+ drivers/tty/serial/8250/8250_mtk.c | 1 +
+ drivers/tty/serial/8250/8250_pci.c | 65 ++-
+ drivers/tty/serial/Kconfig | 1 +
+ drivers/tty/serial/atmel_serial.c | 20 +-
+ drivers/tty/serial/earlycon.c | 9 +-
+ drivers/tty/serial/fsl_lpuart.c | 4 +-
+ drivers/tty/serial/icom.c | 32 +-
+ drivers/tty/serial/ifx6x60.c | 15 +-
+ drivers/tty/serial/imx.c | 3 +-
+ drivers/tty/serial/men_z135_uart.c | 8 +-
+ drivers/tty/serial/pmac_zilog.c | 2 +-
+ drivers/tty/serial/qcom_geni_serial.c | 17 +-
+ drivers/tty/serial/sa1100.c | 22 +-
+ drivers/tty/serial/sc16is7xx.c | 1 +
+ drivers/tty/serial/serial_core.c | 30 +-
+ drivers/tty/serial/stm32-usart.c | 33 +-
+ drivers/tty/serial/timbuart.c | 6 +-
+ drivers/tty/serial/ucc_uart.c | 2 +-
+ drivers/tty/synclink.c | 82 ++--
+ drivers/tty/synclink_gt.c | 95 ++--
+ drivers/tty/synclinkmp.c | 83 ++--
+ drivers/tty/tty_baudrate.c | 6 +-
+ drivers/tty/tty_buffer.c | 14 +-
+ drivers/tty/tty_io.c | 26 +-
+ drivers/tty/tty_jobctrl.c | 4 +-
+ drivers/tty/tty_ldisc.c | 3 +-
+ drivers/tty/vt/consolemap.c | 4 +-
+ drivers/tty/vt/selection.c | 2 +-
+ drivers/tty/vt/vc_screen.c | 532 ++++++++++++---------
+ drivers/tty/vt/vt.c | 42 +-
+ drivers/tty/vt/vt_ioctl.c | 3 +-
+ drivers/video/console/newport_con.c | 22 +-
+ drivers/video/console/sticon.c | 9 +-
+ drivers/video/fbdev/core/fbcon.c | 2 +-
+ include/linux/console.h | 2 +-
+ include/linux/consolemap.h | 3 +-
+ include/linux/selection.h | 18 +-
+ 51 files changed, 852 insertions(+), 661 deletions(-)
+Merging char-misc/char-misc-next (7c33e3c4c79a misc: rtsx: Add power saving functions and fix driving parameter)
+$ git merge char-misc/char-misc-next
+Auto-merging MAINTAINERS
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ Documentation/ABI/testing/sysfs-bus-dfl | 15 +
+ Documentation/ABI/testing/sysfs-bus-fsi | 8 +
+ Documentation/ABI/testing/sysfs-bus-mei | 7 +
+ .../devicetree/bindings/fsi/fsi-master-aspeed.txt | 12 +
+ Documentation/driver-api/mei/mei.rst | 37 +
+ MAINTAINERS | 10 +
+ drivers/android/binder.c | 4 +-
+ drivers/android/binder_alloc.c | 57 +-
+ drivers/android/binder_alloc.h | 5 +-
+ drivers/android/binder_alloc_selftest.c | 2 +-
+ drivers/android/binderfs.c | 2 +-
+ drivers/char/Kconfig | 3 +-
+ drivers/char/lp.c | 6 +-
+ drivers/char/mem.c | 28 +
+ drivers/char/mspec.c | 5 +-
+ drivers/fpga/dfl-fme-perf.c | 2 +-
+ drivers/fpga/dfl-pci.c | 24 +-
+ drivers/fpga/dfl.c | 477 +++++++++--
+ drivers/fpga/dfl.h | 103 ++-
+ drivers/fpga/fpga-region.c | 2 +-
+ drivers/fpga/stratix10-soc.c | 23 +-
+ drivers/fpga/xilinx-spi.c | 77 +-
+ drivers/fsi/fsi-core.c | 31 +-
+ drivers/fsi/fsi-master-aspeed.c | 134 +++-
+ drivers/fsi/fsi-master-ast-cf.c | 7 +-
+ drivers/fsi/fsi-master-gpio.c | 5 +-
+ drivers/fsi/fsi-master-hub.c | 15 +-
+ drivers/fsi/fsi-master.h | 3 +-
+ drivers/fsi/fsi-occ.c | 2 +-
+ drivers/fsi/fsi-sbefifo.c | 2 +-
+ drivers/fsi/fsi-scom.c | 2 +-
+ drivers/greybus/interface.c | 6 +-
+ drivers/misc/Kconfig | 9 +
+ drivers/misc/Makefile | 1 +
+ drivers/misc/cardreader/rts5227.c | 117 ++-
+ drivers/misc/cardreader/rts5228.c | 5 +-
+ drivers/misc/cardreader/rts5249.c | 162 +++-
+ drivers/misc/cardreader/rts5260.c | 44 +-
+ drivers/misc/cardreader/rtsx_pcr.c | 24 +-
+ drivers/misc/cardreader/rtsx_pcr.h | 17 +
+ drivers/misc/eeprom/at25.c | 4 +-
+ drivers/misc/fastrpc.c | 20 +-
+ drivers/misc/hisi_hikey_usb.c | 273 +++++++
+ drivers/misc/mei/Kconfig | 10 +
+ drivers/misc/mei/Makefile | 3 +
+ drivers/misc/mei/bus-fixup.c | 12 +
+ drivers/misc/mei/bus.c | 89 ++-
+ drivers/misc/mei/client.c | 423 ++++++++--
+ drivers/misc/mei/client.h | 22 +-
+ drivers/misc/mei/debugfs.c | 9 +-
+ drivers/misc/mei/hbm.c | 101 ++-
+ drivers/misc/mei/hbm.h | 2 +
+ drivers/misc/mei/hw-virtio.c | 874 +++++++++++++++++++++
+ drivers/misc/mei/hw.h | 150 +++-
+ drivers/misc/mei/interrupt.c | 113 ++-
+ drivers/misc/mei/main.c | 284 ++++++-
+ drivers/misc/mei/mei_dev.h | 34 +-
+ drivers/misc/uacce/uacce.c | 2 +-
+ drivers/misc/vmw_vmci/vmci_queue_pair.c | 10 +-
+ drivers/virt/fsl_hypervisor.c | 17 +-
+ drivers/virt/vboxguest/vboxguest_linux.c | 2 +-
+ include/linux/miscdevice.h | 10 +-
+ include/linux/spi/eeprom.h | 2 +-
+ include/uapi/linux/mei.h | 49 ++
+ include/uapi/misc/fastrpc.h | 5 +-
+ tools/testing/selftests/lkdtm/run.sh | 2 +-
+ 66 files changed, 3584 insertions(+), 433 deletions(-)
+ create mode 100644 Documentation/ABI/testing/sysfs-bus-dfl
+ create mode 100644 drivers/misc/hisi_hikey_usb.c
+ create mode 100644 drivers/misc/mei/hw-virtio.c
+Merging extcon/extcon-next (e12334b989bc extcon: axp288: Use module_platform_driver to simplify the code)
+$ git merge extcon/extcon-next
+Auto-merging MAINTAINERS
+CONFLICT (content): Merge conflict in MAINTAINERS
+Removing Documentation/devicetree/bindings/extcon/extcon-ptn5150.txt
+Resolved 'MAINTAINERS' using previous resolution.
+Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
+$ git commit --no-edit -v -a
+[master 40ebe22b1ba6] Merge remote-tracking branch 'extcon/extcon-next' into master
+$ git diff -M --stat --summary HEAD^..
+ .../devicetree/bindings/extcon/extcon-ptn5150.txt | 27 ---
+ .../devicetree/bindings/extcon/extcon-ptn5150.yaml | 60 ++++++
+ MAINTAINERS | 7 +
+ drivers/extcon/extcon-axp288.c | 13 +-
+ drivers/extcon/extcon-max14577.c | 2 +-
+ drivers/extcon/extcon-max77693.c | 2 +-
+ drivers/extcon/extcon-max77843.c | 2 +-
+ drivers/extcon/extcon-max8997.c | 2 +-
+ drivers/extcon/extcon-palmas.c | 20 +-
+ drivers/extcon/extcon-ptn5150.c | 226 ++++++++++-----------
+ drivers/extcon/extcon-usb-gpio.c | 2 +-
+ 11 files changed, 185 insertions(+), 178 deletions(-)
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/extcon/extcon-ptn5150.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/extcon/extcon-ptn5150.yaml
+Merging soundwire/next (32d2a8935bf8 soundwire: cadence: add parity error injection through debugfs)
+$ git merge soundwire/next
+Auto-merging sound/soc/codecs/rt715-sdw.c
+Auto-merging sound/soc/codecs/rt711-sdw.c
+Auto-merging sound/soc/codecs/rt700-sdw.c
+Auto-merging sound/soc/codecs/rt5682-sdw.c
+Auto-merging sound/soc/codecs/rt1308-sdw.c
+Auto-merging sound/soc/codecs/max98373-sdw.c
+Auto-merging drivers/soundwire/stream.c
+Auto-merging drivers/soundwire/bus.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../devicetree/bindings/soundwire/qcom,sdw.txt | 1 +
+ drivers/soundwire/Kconfig | 2 +-
+ drivers/soundwire/bus.c | 99 ++-
+ drivers/soundwire/bus.h | 4 +
+ drivers/soundwire/cadence_master.c | 171 ++++-
+ drivers/soundwire/cadence_master.h | 5 +
+ drivers/soundwire/intel.c | 758 ++++++++++++++++++---
+ drivers/soundwire/intel.h | 4 +
+ drivers/soundwire/intel_init.c | 22 +-
+ drivers/soundwire/master.c | 2 +
+ drivers/soundwire/mipi_disco.c | 18 +-
+ drivers/soundwire/qcom.c | 60 +-
+ drivers/soundwire/slave.c | 7 +-
+ drivers/soundwire/stream.c | 30 +-
+ include/linux/soundwire/sdw.h | 39 +-
+ include/linux/soundwire/sdw_registers.h | 7 -
+ sound/soc/codecs/max98373-sdw.c | 18 +-
+ sound/soc/codecs/rt1308-sdw.c | 17 +-
+ sound/soc/codecs/rt5682-sdw.c | 20 +-
+ sound/soc/codecs/rt700-sdw.c | 20 +-
+ sound/soc/codecs/rt711-sdw.c | 20 +-
+ sound/soc/codecs/rt715-sdw.c | 38 +-
+ sound/soc/codecs/wsa881x.c | 1 +
+ 23 files changed, 1034 insertions(+), 329 deletions(-)
+Merging thunderbolt/next (810278da901c thunderbolt: Capitalize comment on top of QUIRK_FORCE_POWER_LINK_CONTROLLER)
+$ git merge thunderbolt/next
+Auto-merging drivers/thunderbolt/tb.h
+Auto-merging drivers/thunderbolt/switch.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ drivers/acpi/bus.c | 1 +
+ drivers/pci/quirks.c | 57 ----
+ drivers/thunderbolt/Kconfig | 14 +-
+ drivers/thunderbolt/Makefile | 4 +-
+ drivers/thunderbolt/acpi.c | 117 +++++++
+ drivers/thunderbolt/cap.c | 136 +++++---
+ drivers/thunderbolt/ctl.c | 23 +-
+ drivers/thunderbolt/debugfs.c | 701 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+ drivers/thunderbolt/domain.c | 48 ++-
+ drivers/thunderbolt/icm.c | 5 +-
+ drivers/thunderbolt/lc.c | 151 +++++++--
+ drivers/thunderbolt/nhi.c | 90 +++++-
+ drivers/thunderbolt/nhi_ops.c | 31 +-
+ drivers/thunderbolt/quirks.c | 2 +-
+ drivers/thunderbolt/switch.c | 216 +++++++++++--
+ drivers/thunderbolt/tb.c | 207 ++++++++++++-
+ drivers/thunderbolt/tb.h | 160 +++++++---
+ drivers/thunderbolt/tb_msgs.h | 1 +
+ drivers/thunderbolt/tb_regs.h | 34 +-
+ drivers/thunderbolt/test.c | 13 +-
+ drivers/thunderbolt/usb4.c | 251 +++++++++++----
+ 21 files changed, 1971 insertions(+), 291 deletions(-)
+ create mode 100644 drivers/thunderbolt/acpi.c
+ create mode 100644 drivers/thunderbolt/debugfs.c
+Merging staging/staging-next (91bccf883e3c staging: wfx: simplify virt_addr_valid call)
+$ git merge staging/staging-next
+Removing drivers/staging/wfx/secure_link.h
+Auto-merging drivers/staging/rtl8192e/Kconfig
+CONFLICT (content): Merge conflict in drivers/staging/rtl8192e/Kconfig
+Auto-merging drivers/staging/qlge/qlge_main.c
+Removing drivers/staging/most/cdev/Makefile
+Removing drivers/staging/most/cdev/Kconfig
+Auto-merging MAINTAINERS
+Auto-merging Documentation/devicetree/bindings/trivial-devices.yaml
+Removing Documentation/devicetree/bindings/iio/dac/ltc2632.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ti-ads8344.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ti-adc161s626.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ti-adc128s052.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ti-adc108s102.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ti-adc0832.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/mcp3422.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/mcp320x.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/max9611.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/max1118.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/max11100.txt
+Removing Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ltc2497.txt
+Recorded preimage for 'drivers/staging/rtl8192e/Kconfig'
+Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
+$ git commit --no-edit -v -a
+Recorded resolution for 'drivers/staging/rtl8192e/Kconfig'.
+[master eed95e29f1f0] Merge remote-tracking branch 'staging/staging-next' into master
+$ git diff -M --stat --summary HEAD^..
+ Documentation/ABI/testing/sysfs-bus-iio | 82 ++-
+ .../ABI/testing/sysfs-bus-iio-accel-adxl372 | 7 +
+ .../ABI/testing/sysfs-bus-iio-humidity-hdc2010 | 9 +
+ .../devicetree/bindings/iio/adc/lltc,ltc2497.yaml | 44 ++
+ .../devicetree/bindings/iio/adc/ltc2497.txt | 13 -
+ .../devicetree/bindings/iio/adc/max11100.txt | 18 -
+ .../devicetree/bindings/iio/adc/max1118.txt | 21 -
+ .../devicetree/bindings/iio/adc/max9611.txt | 27 -
+ .../bindings/iio/adc/maxim,max11100.yaml | 49 ++
+ .../devicetree/bindings/iio/adc/maxim,max1118.yaml | 62 ++
+ .../devicetree/bindings/iio/adc/maxim,max9611.yaml | 51 ++
+ .../devicetree/bindings/iio/adc/mcp320x.txt | 57 --
+ .../devicetree/bindings/iio/adc/mcp3422.txt | 19 -
+ .../bindings/iio/adc/microchip,mcp3201.yaml | 77 ++
+ .../devicetree/bindings/iio/adc/ti,adc0832.yaml | 56 ++
+ .../devicetree/bindings/iio/adc/ti,adc108s102.yaml | 47 ++
+ .../devicetree/bindings/iio/adc/ti,adc128s052.yaml | 59 ++
+ .../devicetree/bindings/iio/adc/ti,adc161s626.yaml | 51 ++
+ .../devicetree/bindings/iio/adc/ti,ads8344.yaml | 51 ++
+ .../devicetree/bindings/iio/adc/ti,tlc4541.yaml | 52 ++
+ .../devicetree/bindings/iio/adc/ti-adc0832.txt | 19 -
+ .../devicetree/bindings/iio/adc/ti-adc108s102.txt | 18 -
+ .../devicetree/bindings/iio/adc/ti-adc128s052.txt | 25 -
+ .../devicetree/bindings/iio/adc/ti-adc161s626.txt | 18 -
+ .../devicetree/bindings/iio/adc/ti-ads8344.txt | 19 -
+ .../bindings/iio/chemical/atlas,sensor.yaml | 4 +
+ .../devicetree/bindings/iio/dac/lltc,ltc2632.yaml | 77 ++
+ .../devicetree/bindings/iio/dac/ltc2632.txt | 49 --
+ .../bindings/iio/gyroscope/adi,adxrs290.yaml | 53 ++
+ .../bindings/iio/humidity/ti,hdc2010.yaml | 45 ++
+ .../devicetree/bindings/iio/light/ams,as73211.yaml | 54 ++
+ .../bindings/iio/proximity/semtech,sx9310.yaml | 65 ++
+ .../devicetree/bindings/trivial-devices.yaml | 16 +
+ MAINTAINERS | 20 +
+ drivers/iio/accel/adxl372.c | 311 +++++++-
+ drivers/iio/accel/adxl372_i2c.c | 8 +
+ drivers/iio/accel/adxl372_spi.c | 4 +-
+ drivers/iio/accel/bma180.c | 20 +-
+ drivers/iio/accel/bma220_spi.c | 85 ++-
+ drivers/iio/accel/mma8452.c | 20 +-
+ drivers/iio/adc/Kconfig | 2 +-
+ drivers/iio/adc/adi-axi-adc.c | 2 +-
+ drivers/iio/adc/axp20x_adc.c | 14 +-
+ drivers/iio/adc/bcm_iproc_adc.c | 4 +-
+ drivers/iio/adc/envelope-detector.c | 16 +-
+ drivers/iio/adc/exynos_adc.c | 10 +-
+ drivers/iio/adc/ltc2497-core.c | 10 +-
+ drivers/iio/adc/meson_saradc.c | 7 +-
+ drivers/iio/adc/rcar-gyroadc.c | 9 +-
+ drivers/iio/adc/stm32-adc-core.c | 75 +-
+ drivers/iio/adc/stm32-adc.c | 10 +-
+ drivers/iio/adc/stm32-dfsdm-adc.c | 10 +-
+ drivers/iio/adc/stm32-dfsdm-core.c | 9 +-
+ drivers/iio/adc/ti-adc081c.c | 24 +-
+ drivers/iio/adc/ti-adc108s102.c | 5 +-
+ drivers/iio/adc/ti-adc128s052.c | 3 +-
+ drivers/iio/afe/iio-rescale.c | 8 +-
+ drivers/iio/amplifiers/Kconfig | 1 +
+ drivers/iio/amplifiers/hmc425a.c | 9 +-
+ drivers/iio/buffer/industrialio-buffer-dmaengine.c | 6 +-
+ drivers/iio/chemical/atlas-ezo-sensor.c | 88 ++-
+ drivers/iio/chemical/scd30_core.c | 9 +-
+ drivers/iio/dac/ad5686.c | 8 +-
+ drivers/iio/dac/ad5686.h | 2 +-
+ drivers/iio/dac/dpot-dac.c | 16 +-
+ drivers/iio/dac/stm32-dac-core.c | 5 +-
+ drivers/iio/dac/ti-dac5571.c | 29 +-
+ drivers/iio/frequency/ad9523.c | 60 +-
+ drivers/iio/gyro/Kconfig | 10 +
+ drivers/iio/gyro/Makefile | 1 +
+ drivers/iio/gyro/adxrs290.c | 446 ++++++++++++
+ drivers/iio/health/max30102.c | 4 +-
+ drivers/iio/humidity/Kconfig | 10 +
+ drivers/iio/humidity/Makefile | 1 +
+ drivers/iio/humidity/hdc2010.c | 353 +++++++++
+ drivers/iio/iio_core_trigger.h | 4 +-
+ drivers/iio/imu/inv_mpu6050/inv_mpu_core.c | 20 +-
+ drivers/iio/industrialio-core.c | 1 +
+ drivers/iio/light/Kconfig | 15 +
+ drivers/iio/light/Makefile | 1 +
+ drivers/iio/light/as73211.c | 801 +++++++++++++++++++++
+ drivers/iio/light/isl29018.c | 9 +-
+ drivers/iio/light/tsl2772.c | 10 +-
+ drivers/iio/magnetometer/ak8974.c | 11 +-
+ drivers/iio/magnetometer/mag3110.c | 20 +-
+ drivers/iio/multiplexer/iio-mux.c | 8 +-
+ drivers/iio/proximity/sx9310.c | 420 +++++------
+ drivers/iio/temperature/mlx90632.c | 274 ++++++-
+ drivers/most/Kconfig | 9 +
+ drivers/most/Makefile | 1 +
+ .../{staging/most/cdev/cdev.c => most/most_cdev.c} | 0
+ drivers/staging/Kconfig | 2 +
+ drivers/staging/Makefile | 1 +
+ drivers/staging/android/ion/ion.c | 6 +-
+ drivers/staging/comedi/comedi.h | 4 +-
+ drivers/staging/comedi/comedidev.h | 2 +-
+ drivers/staging/comedi/drivers/addi_apci_1564.c | 4 +-
+ drivers/staging/comedi/drivers/comedi_8255.c | 2 +-
+ drivers/staging/comedi/drivers/ni_tiocmd.c | 2 +-
+ drivers/staging/comedi/drivers/pcl726.c | 2 +-
+ drivers/staging/comedi/drivers/pcmuio.c | 2 +-
+ drivers/staging/comedi/drivers/quatech_daqp_cs.c | 2 +-
+ drivers/staging/emxx_udc/Kconfig | 2 +-
+ drivers/staging/emxx_udc/emxx_udc.c | 13 +-
+ drivers/staging/emxx_udc/emxx_udc.h | 461 ++++++------
+ drivers/staging/fwserial/fwserial.c | 2 +-
+ drivers/staging/greybus/gbphy.h | 4 +-
+ drivers/staging/hikey9xx/Kconfig | 38 +
+ drivers/staging/hikey9xx/Makefile | 5 +
+ drivers/staging/hikey9xx/TODO | 5 +
+ drivers/staging/hikey9xx/hi6421-spmi-pmic.c | 342 +++++++++
+ drivers/staging/hikey9xx/hi6421v600-regulator.c | 478 ++++++++++++
+ drivers/staging/hikey9xx/hisi-spmi-controller.c | 357 +++++++++
+ .../hikey9xx/hisilicon,hi6421-spmi-pmic.yaml | 159 ++++
+ .../hikey9xx/hisilicon,hisi-spmi-controller.yaml | 62 ++
+ drivers/staging/iio/Documentation/overview.txt | 4 +-
+ drivers/staging/iio/frequency/ad9834.c | 1 -
+ drivers/staging/kpc2000/kpc_dma/fileops.c | 4 +-
+ drivers/staging/ks7010/ks7010_sdio.c | 6 +-
+ drivers/staging/ks7010/ks_hostif.c | 6 +-
+ drivers/staging/media/atomisp/i2c/atomisp-lm3554.c | 68 +-
+ .../staging/media/atomisp/include/media/lm3554.h | 7 +-
+ drivers/staging/media/tegra-vde/iommu.c | 4 +-
+ drivers/staging/most/Kconfig | 2 -
+ drivers/staging/most/Makefile | 1 -
+ drivers/staging/most/cdev/Kconfig | 13 -
+ drivers/staging/most/cdev/Makefile | 4 -
+ drivers/staging/most/dim2/dim2.c | 6 +-
+ drivers/staging/mt7621-dma/mtk-hsdma.c | 6 +-
+ drivers/staging/mt7621-pci/TODO | 2 +-
+ drivers/staging/octeon-usb/octeon-hcd.c | 3 +-
+ drivers/staging/pi433/pi433_if.h | 26 +-
+ drivers/staging/qlge/qlge_main.c | 12 +-
+ drivers/staging/qlge/qlge_mpi.c | 15 +-
+ drivers/staging/ralink-gdma/ralink-gdma.c | 6 +-
+ drivers/staging/rtl8188eu/core/rtw_debug.c | 8 +-
+ drivers/staging/rtl8188eu/core/rtw_mlme_ext.c | 16 +-
+ drivers/staging/rtl8188eu/core/rtw_pwrctrl.c | 2 +-
+ drivers/staging/rtl8188eu/core/rtw_security.c | 6 +-
+ drivers/staging/rtl8188eu/core/rtw_wlan_util.c | 48 +-
+ drivers/staging/rtl8188eu/hal/odm.c | 1 -
+ drivers/staging/rtl8188eu/hal/phy.c | 26 +-
+ drivers/staging/rtl8188eu/hal/rf.c | 1 +
+ drivers/staging/rtl8188eu/hal/rf_cfg.c | 4 +-
+ drivers/staging/rtl8188eu/hal/rtl8188eu_recv.c | 3 +-
+ drivers/staging/rtl8188eu/hal/rtl8188eu_xmit.c | 3 +-
+ drivers/staging/rtl8188eu/include/ieee80211.h | 10 -
+ drivers/staging/rtl8188eu/include/osdep_service.h | 1 +
+ drivers/staging/rtl8188eu/include/rtl8188e_recv.h | 2 +-
+ drivers/staging/rtl8188eu/include/rtl8188e_xmit.h | 3 +-
+ drivers/staging/rtl8188eu/include/rtw_recv.h | 2 +
+ drivers/staging/rtl8188eu/include/wifi.h | 1 +
+ drivers/staging/rtl8188eu/os_dep/ioctl_linux.c | 181 ++---
+ drivers/staging/rtl8188eu/os_dep/os_intfs.c | 46 +-
+ drivers/staging/rtl8188eu/os_dep/rtw_android.c | 6 +-
+ drivers/staging/rtl8188eu/os_dep/usb_intf.c | 14 +-
+ drivers/staging/rtl8188eu/os_dep/usb_ops_linux.c | 8 +-
+ drivers/staging/rtl8188eu/os_dep/xmit_linux.c | 2 +-
+ drivers/staging/rtl8192e/Kconfig | 3 +
+ drivers/staging/rtl8192e/rtl8192e/rtl_core.c | 27 +-
+ drivers/staging/rtl8192e/rtllib_softmac.c | 6 +-
+ drivers/staging/rtl8192e/rtllib_tx.c | 2 +-
+ drivers/staging/rtl8192u/ieee80211/ieee80211_rx.c | 2 +-
+ .../staging/rtl8192u/ieee80211/ieee80211_softmac.c | 6 +-
+ drivers/staging/rtl8192u/r8192U_core.c | 9 +-
+ drivers/staging/rtl8712/rtl8712_recv.c | 10 +-
+ drivers/staging/rtl8712/rtl871x_xmit.c | 3 +-
+ drivers/staging/rtl8712/rtl871x_xmit.h | 2 +-
+ drivers/staging/rtl8712/usb_ops_linux.c | 5 +-
+ drivers/staging/rtl8723bs/core/rtw_wlan_util.c | 74 +-
+ drivers/staging/rtl8723bs/hal/rtl8723bs_recv.c | 9 +-
+ .../rtl8723bs/include/osdep_service_linux.h | 8 +-
+ drivers/staging/rtl8723bs/include/rtw_mlme_ext.h | 2 -
+ drivers/staging/rtl8723bs/os_dep/ioctl_cfg80211.c | 2 +-
+ drivers/staging/rtl8723bs/os_dep/sdio_intf.c | 4 +-
+ drivers/staging/rtl8723bs/os_dep/sdio_ops_linux.c | 42 +-
+ drivers/staging/rts5208/rtsx_transport.c | 24 +-
+ drivers/staging/sm750fb/sm750.c | 3 +-
+ drivers/staging/vt6655/device_main.c | 6 +-
+ drivers/staging/vt6655/mac.h | 2 +-
+ drivers/staging/vt6655/rxtx.c | 24 +-
+ drivers/staging/wfx/TODO | 19 -
+ drivers/staging/wfx/bh.c | 71 +-
+ drivers/staging/wfx/data_rx.c | 4 +-
+ drivers/staging/wfx/data_tx.c | 63 +-
+ drivers/staging/wfx/data_tx.h | 3 +-
+ drivers/staging/wfx/debug.c | 8 +-
+ drivers/staging/wfx/fwio.c | 2 +-
+ drivers/staging/wfx/hif_api_cmd.h | 254 ++-----
+ drivers/staging/wfx/hif_api_general.h | 129 +---
+ drivers/staging/wfx/hif_api_mib.h | 48 +-
+ drivers/staging/wfx/hif_rx.c | 45 +-
+ drivers/staging/wfx/hif_tx.c | 110 +--
+ drivers/staging/wfx/hif_tx.h | 10 +-
+ drivers/staging/wfx/hif_tx_mib.c | 122 +---
+ drivers/staging/wfx/hif_tx_mib.h | 11 +-
+ drivers/staging/wfx/key.c | 10 +-
+ drivers/staging/wfx/main.c | 21 +-
+ drivers/staging/wfx/main.h | 2 +-
+ drivers/staging/wfx/scan.c | 4 -
+ drivers/staging/wfx/secure_link.h | 59 --
+ drivers/staging/wfx/sta.c | 342 ++++-----
+ drivers/staging/wfx/sta.h | 2 -
+ drivers/staging/wfx/wfx.h | 5 -
+ drivers/staging/wlan-ng/hfa384x_usb.c | 18 +-
+ drivers/staging/wlan-ng/p80211netdev.c | 11 +-
+ drivers/staging/wlan-ng/prism2mgmt.c | 24 +-
+ drivers/staging/wlan-ng/prism2mib.c | 2 +-
+ drivers/staging/wlan-ng/prism2sta.c | 4 +-
+ include/linux/mfd/hi6421-spmi-pmic.h | 53 ++
+ include/linux/platform_data/ad7793.h | 2 +-
+ include/uapi/linux/iio/types.h | 1 +
+ tools/iio/iio_event_monitor.c | 2 +
+ 213 files changed, 6246 insertions(+), 2699 deletions(-)
+ create mode 100644 Documentation/ABI/testing/sysfs-bus-iio-accel-adxl372
+ create mode 100644 Documentation/ABI/testing/sysfs-bus-iio-humidity-hdc2010
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/lltc,ltc2497.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ltc2497.txt
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/max11100.txt
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/max1118.txt
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/max9611.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/maxim,max11100.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/maxim,max1118.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/maxim,max9611.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/mcp320x.txt
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/mcp3422.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/microchip,mcp3201.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ti,adc0832.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ti,adc108s102.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ti,adc128s052.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ti,adc161s626.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ti,ads8344.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ti,tlc4541.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ti-adc0832.txt
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ti-adc108s102.txt
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ti-adc128s052.txt
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ti-adc161s626.txt
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ti-ads8344.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/dac/lltc,ltc2632.yaml
+ delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/dac/ltc2632.txt
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/gyroscope/adi,adxrs290.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/humidity/ti,hdc2010.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/light/ams,as73211.yaml
+ create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/proximity/semtech,sx9310.yaml
+ create mode 100644 drivers/iio/gyro/adxrs290.c
+ create mode 100644 drivers/iio/humidity/hdc2010.c
+ create mode 100644 drivers/iio/light/as73211.c
+ rename drivers/{staging/most/cdev/cdev.c => most/most_cdev.c} (100%)
+ create mode 100644 drivers/staging/hikey9xx/Kconfig
+ create mode 100644 drivers/staging/hikey9xx/Makefile
+ create mode 100644 drivers/staging/hikey9xx/TODO
+ create mode 100644 drivers/staging/hikey9xx/hi6421-spmi-pmic.c
+ create mode 100644 drivers/staging/hikey9xx/hi6421v600-regulator.c
+ create mode 100644 drivers/staging/hikey9xx/hisi-spmi-controller.c
+ create mode 100644 drivers/staging/hikey9xx/hisilicon,hi6421-spmi-pmic.yaml
+ create mode 100644 drivers/staging/hikey9xx/hisilicon,hisi-spmi-controller.yaml
+ delete mode 100644 drivers/staging/most/cdev/Kconfig
+ delete mode 100644 drivers/staging/most/cdev/Makefile
+ delete mode 100644 drivers/staging/wfx/secure_link.h
+ create mode 100644 include/linux/mfd/hi6421-spmi-pmic.h
+Merging mux/for-next (05f19f7f8944 mux: adgs1408: Add mod_devicetable.h and remove of_match_ptr)
+$ git merge mux/for-next
+Auto-merging drivers/mux/adgs1408.c
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+Merging icc/icc-next (b1a367bb1cbb interconnect: qcom: osm-l3: Mark more structures const)
+$ git merge icc/icc-next
+Removing Documentation/devicetree/bindings/interconnect/qcom,sc7180.yaml
+Merge made by the 'recursive' strategy.
+ .../bindings/interconnect/interconnect.txt | 24 +-
+ .../bindings/interconnect/qcom,bcm-voter.yaml | 20 +
+ .../bindings/interconnect/qcom,osm-l3.yaml | 2 +
+ .../{qcom,sdm845.yaml => qcom,rpmh.yaml} | 42 +-
+ .../bindings/interconnect/qcom,sc7180.yaml | 85 ---
+ drivers/interconnect/Makefile | 2 +-
+ drivers/interconnect/bulk.c | 117 ++++
+ drivers/interconnect/core.c | 73 ++-
+ drivers/interconnect/qcom/Kconfig | 20 +
+ drivers/interconnect/qcom/Makefile | 4 +
+ drivers/interconnect/qcom/bcm-voter.c | 36 +-
+ drivers/interconnect/qcom/icc-rpmh.c | 30 +
+ drivers/interconnect/qcom/icc-rpmh.h | 21 +-
+ drivers/interconnect/qcom/osm-l3.c | 90 ++-
+ drivers/interconnect/qcom/sc7180.c | 2 +-
+ drivers/interconnect/qcom/sdm845.c | 2 +-
+ drivers/interconnect/qcom/sm8150.c