aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
ab8500-gpadcARM: dts: ux500: declare GPADC IIO ADC channelsLinus Walleij7 months
earlydebuguglyhack printasciiLinus Walleij2 weeks
masterMerge tag 'armsoc-drivers' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/a...Linus Torvalds2 weeks
stmpeARM: ux500: set pull-up on STUIB STMPE IRQ lineLinus Walleij2 weeks
tc3589x-gpiohack-testUglyhack for testing GPIO on Ux500, do not applyLinus Walleij9 weeks
tcmARM TCM sample codeLinus Walleij2 weeks
ux500-audio-rewritedebugLinus Walleij9 weeks
ux500-cleanupspower: supply: ab8500: Drop AB8540/9540 supportLinus Walleij2 weeks
ux500-dtsARM: dts: Ux500: Fix "debounce-interval" property misspellingGeert Uytterhoeven2 weeks
ux500-remapsARM: ux500: simplify and move debug UARTLinus Walleij2 weeks
[...]
 
TagDownloadAuthorAge
v4.16linux-stericsson-4.16.tar.gz  Linus Torvalds3 weeks
v4.16-rc7linux-stericsson-4.16-rc7.tar.gz  Linus Torvalds4 weeks
v4.16-rc6linux-stericsson-4.16-rc6.tar.gz  Linus Torvalds5 weeks
v4.16-rc5linux-stericsson-4.16-rc5.tar.gz  Linus Torvalds6 weeks
v4.16-rc4linux-stericsson-4.16-rc4.tar.gz  Linus Torvalds7 weeks
v4.16-rc3linux-stericsson-4.16-rc3.tar.gz  Linus Torvalds8 weeks
v4.16-rc2linux-stericsson-4.16-rc2.tar.gz  Linus Torvalds2 months
v4.16-rc1linux-stericsson-4.16-rc1.tar.gz  Linus Torvalds2 months
v4.15linux-stericsson-4.15.tar.gz  Linus Torvalds3 months
v4.15-rc9linux-stericsson-4.15-rc9.tar.gz  Linus Torvalds3 months
[...]
 
AgeCommit messageAuthor
2018-04-05Merge tag 'armsoc-drivers' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/a...HEADmasterLinus Torvalds
2018-04-05Merge tag 'armsoc-soc' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/arm/a...Linus Torvalds
2018-04-05Merge tag 'armsoc-dt' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/arm/ar...Linus Torvalds
2018-04-05Merge tag 'devicetree-for-4.17' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/...Linus Torvalds
2018-04-05Merge branch 'siginfo-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...Linus Torvalds
2018-04-05Merge branch 'for-4.17' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/pmla...Linus Torvalds
2018-04-05Merge branch 'for_linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jac...Linus Torvalds
2018-04-05Merge tag 'nfsd-4.17' of git://linux-nfs.org/~bfields/linuxLinus Torvalds
2018-04-05Merge tag 'f2fs-for-4.17' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/ja...Linus Torvalds
2018-04-05Merge tag 'scsi-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/j...Linus Torvalds
[...]
 
Clone
https://git.linaro.org/people/triad/linux-stericsson.git
ssh://git@git.linaro.org/people/triad/linux-stericsson.git