aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Makefile
blob: 4fa13bc2669498c4492373cd3ceb0a83e87e83ac (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
#
# (C) Copyright 2000-2010
# Wolfgang Denk, DENX Software Engineering, wd@denx.de.
#
# See file CREDITS for list of people who contributed to this
# project.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License as
# published by the Free Software Foundatio; either version 2 of
# the License, or (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.	See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston,
# MA 02111-1307 USA
#

VERSION = 2010
PATCHLEVEL = 09
SUBLEVEL =
EXTRAVERSION =
ifneq "$(SUBLEVEL)" ""
U_BOOT_VERSION = $(VERSION).$(PATCHLEVEL).$(SUBLEVEL)$(EXTRAVERSION)
else
U_BOOT_VERSION = $(VERSION).$(PATCHLEVEL)$(EXTRAVERSION)
endif
TIMESTAMP_FILE = $(obj)include/timestamp_autogenerated.h
VERSION_FILE = $(obj)include/version_autogenerated.h

HOSTARCH := $(shell uname -m | \
	sed -e s/i.86/i386/ \
	  -e s/sun4u/sparc64/ \
	  -e s/arm.*/arm/ \
	  -e s/sa110/arm/ \
	  -e s/ppc64/powerpc/ \
	  -e s/ppc/powerpc/ \
	  -e s/macppc/powerpc/\
	  -e s/sh.*/sh/)

HOSTOS := $(shell uname -s | tr '[:upper:]' '[:lower:]' | \
	  sed -e 's/\(cygwin\).*/cygwin/')

# Set shell to bash if possible, otherwise fall back to sh
SHELL := $(shell if [ -x "$$BASH" ]; then echo $$BASH; \
	else if [ -x /bin/bash ]; then echo /bin/bash; \
	else echo sh; fi; fi)

export	HOSTARCH HOSTOS SHELL

# Deal with colliding definitions from tcsh etc.
VENDOR=

#########################################################################
# Allow for silent builds
ifeq (,$(findstring s,$(MAKEFLAGS)))
XECHO = echo
else
XECHO = :
endif

#########################################################################
#
# U-boot build supports producing a object files to the separate external
# directory. Two use cases are supported:
#
# 1) Add O= to the make command line
# 'make O=/tmp/build all'
#
# 2) Set environement variable BUILD_DIR to point to the desired location
# 'export BUILD_DIR=/tmp/build'
# 'make'
#
# The second approach can also be used with a MAKEALL script
# 'export BUILD_DIR=/tmp/build'
# './MAKEALL'
#
# Command line 'O=' setting overrides BUILD_DIR environent variable.
#
# When none of the above methods is used the local build is performed and
# the object files are placed in the source directory.
#

ifdef O
ifeq ("$(origin O)", "command line")
BUILD_DIR := $(O)
endif
endif

ifneq ($(BUILD_DIR),)
saved-output := $(BUILD_DIR)

# Attempt to create a output directory.
$(shell [ -d ${BUILD_DIR} ] || mkdir -p ${BUILD_DIR})

# Verify if it was successful.
BUILD_DIR := $(shell cd $(BUILD_DIR) && /bin/pwd)
$(if $(BUILD_DIR),,$(error output directory "$(saved-output)" does not exist))
endif # ifneq ($(BUILD_DIR),)

OBJTREE		:= $(if $(BUILD_DIR),$(BUILD_DIR),$(CURDIR))
SRCTREE		:= $(CURDIR)
TOPDIR		:= $(SRCTREE)
LNDIR		:= $(OBJTREE)
export	TOPDIR SRCTREE OBJTREE

MKCONFIG	:= $(SRCTREE)/mkconfig
export MKCONFIG

ifneq ($(OBJTREE),$(SRCTREE))
REMOTE_BUILD	:= 1
export REMOTE_BUILD
endif

# $(obj) and (src) are defined in config.mk but here in main Makefile
# we also need them before config.mk is included which is the case for
# some targets like unconfig, clean, clobber, distclean, etc.
ifneq ($(OBJTREE),$(SRCTREE))
obj := $(OBJTREE)/
src := $(SRCTREE)/
else
obj :=
src :=
endif
export obj src

# Make sure CDPATH settings don't interfere
unexport CDPATH

#########################################################################

# The "tools" are needed early, so put this first
# Don't include stuff already done in $(LIBS)
SUBDIRS	= tools \
	 examples/standalone \
	 examples/api

.PHONY : $(SUBDIRS)

ifeq ($(obj)include/config.mk,$(wildcard $(obj)include/config.mk))

# Include autoconf.mk before config.mk so that the config options are available
# to all top level build files. We need the dummy all: target to prevent the
# dependency target in autoconf.mk.dep from being the default.
all:
sinclude $(obj)include/autoconf.mk.dep
sinclude $(obj)include/autoconf.mk

# load ARCH, BOARD, and CPU configuration
include $(obj)include/config.mk
export	ARCH CPU BOARD VENDOR SOC

# set default to nothing for native builds
ifeq ($(HOSTARCH),$(ARCH))
CROSS_COMPILE ?=
endif

# load other configuration
include $(TOPDIR)/config.mk

#########################################################################
# U-Boot objects....order is important (i.e. start must be first)

OBJS = $(CPUDIR)/start.o
ifeq ($(CPU),i386)
OBJS += $(CPUDIR)/start16.o
OBJS += $(CPUDIR)/resetvec.o
endif
ifeq ($(CPU),ppc4xx)
OBJS += $(CPUDIR)/resetvec.o
endif
ifeq ($(CPU),mpc85xx)
OBJS += $(CPUDIR)/resetvec.o
endif

OBJS := $(addprefix $(obj),$(OBJS))

LIBS = lib/libgeneric.a
LIBS += lib/lzma/liblzma.a
LIBS += lib/lzo/liblzo.a
LIBS += $(shell if [ -f board/$(VENDOR)/common/Makefile ]; then echo \
	"board/$(VENDOR)/common/lib$(VENDOR).a"; fi)
LIBS += $(CPUDIR)/lib$(CPU).a
ifdef SOC
LIBS += $(CPUDIR)/$(SOC)/lib$(SOC).a
endif
ifeq ($(CPU),ixp)
LIBS += arch/arm/cpu/ixp/npe/libnpe.a
endif
LIBS += arch/$(ARCH)/lib/lib$(ARCH).a
LIBS += fs/cramfs/libcramfs.a fs/fat/libfat.a fs/fdos/libfdos.a fs/jffs2/libjffs2.a \
	fs/reiserfs/libreiserfs.a fs/ext2/libext2fs.a fs/yaffs2/libyaffs2.a \
	fs/ubifs/libubifs.a
LIBS += net/libnet.a
LIBS += disk/libdisk.a
LIBS += drivers/bios_emulator/libatibiosemu.a
LIBS += drivers/block/libblock.a
LIBS += drivers/dma/libdma.a
LIBS += drivers/fpga/libfpga.a
LIBS += drivers/gpio/libgpio.a
LIBS += drivers/hwmon/libhwmon.a
LIBS += drivers/i2c/libi2c.a
LIBS += drivers/input/libinput.a
LIBS += drivers/misc/libmisc.a
LIBS += drivers/mmc/libmmc.a
LIBS += drivers/mtd/libmtd.a
LIBS += drivers/mtd/nand/libnand.a
LIBS += drivers/mtd/onenand/libonenand.a
LIBS += drivers/mtd/ubi/libubi.a
LIBS += drivers/mtd/spi/libspi_flash.a
LIBS += drivers/net/libnet.a
LIBS += drivers/net/phy/libphy.a
LIBS += drivers/pci/libpci.a
LIBS += drivers/pcmcia/libpcmcia.a
LIBS += drivers/power/libpower.a
LIBS += drivers/spi/libspi.a
ifeq ($(CPU),mpc83xx)
LIBS += drivers/qe/qe.a
LIBS += arch/powerpc/cpu/mpc8xxx/lib8xxx.a
endif
ifeq ($(CPU),mpc85xx)
LIBS += drivers/qe/qe.a
LIBS += arch/powerpc/cpu/mpc8xxx/ddr/libddr.a
LIBS += arch/powerpc/cpu/mpc8xxx/lib8xxx.a
endif
ifeq ($(CPU),mpc86xx)
LIBS += arch/powerpc/cpu/mpc8xxx/ddr/libddr.a
LIBS += arch/powerpc/cpu/mpc8xxx/lib8xxx.a
endif
LIBS += drivers/rtc/librtc.a
LIBS += drivers/serial/libserial.a
LIBS += drivers/twserial/libtws.a
LIBS += drivers/usb/gadget/libusb_gadget.a
LIBS += drivers/usb/host/libusb_host.a
LIBS += drivers/usb/musb/libusb_musb.a
LIBS += drivers/usb/phy/libusb_phy.a
LIBS += drivers/video/libvideo.a
LIBS += drivers/watchdog/libwatchdog.a
LIBS += common/libcommon.a
LIBS += lib/libfdt/libfdt.a
LIBS += api/libapi.a
LIBS += post/libpost.a

ifeq ($(SOC),omap3)
LIBS += $(CPUDIR)/omap-common/libomap-common.a
endif
ifeq ($(SOC),omap4)
LIBS += $(CPUDIR)/omap-common/libomap-common.a
endif

ifeq ($(SOC),s5pc1xx)
LIBS += $(CPUDIR)/s5p-common/libs5p-common.a
endif
ifeq ($(SOC),s5pc2xx)
LIBS += $(CPUDIR)/s5p-common/libs5p-common.a
endif

LIBS := $(addprefix $(obj),$(LIBS))
.PHONY : $(LIBS) $(TIMESTAMP_FILE) $(VERSION_FILE)

LIBBOARD = board/$(BOARDDIR)/lib$(BOARD).a
LIBBOARD := $(addprefix $(obj),$(LIBBOARD))

# Add GCC lib
ifdef USE_PRIVATE_LIBGCC
ifeq ("$(USE_PRIVATE_LIBGCC)", "yes")
PLATFORM_LIBGCC = -L $(OBJTREE)/arch/$(ARCH)/lib -lgcc
else
PLATFORM_LIBGCC = -L $(USE_PRIVATE_LIBGCC) -lgcc
endif
else
PLATFORM_LIBGCC = -L $(shell dirname `$(CC) $(CFLAGS) -print-libgcc-file-name`) -lgcc
endif
PLATFORM_LIBS += $(PLATFORM_LIBGCC)
export PLATFORM_LIBS

# Special flags for CPP when processing the linker script.
# Pass the version down so we can handle backwards compatibility
# on the fly.
LDPPFLAGS += \
	-include $(TOPDIR)/include/u-boot/u-boot.lds.h \
	$(shell $(LD) --version | \
	 sed -ne 's/GNU ld version \([0-9][0-9]*\)\.\([0-9][0-9]*\).*/-DLD_MAJOR=\1 -DLD_MINOR=\2/p')

ifeq ($(CONFIG_NAND_U_BOOT),y)
NAND_SPL = nand_spl
U_BOOT_NAND = $(obj)u-boot-nand.bin
endif

ifeq ($(CONFIG_ONENAND_U_BOOT),y)
ONENAND_IPL = onenand_ipl
U_BOOT_ONENAND = $(obj)u-boot-onenand.bin
ONENAND_BIN ?= $(obj)onenand_ipl/onenand-ipl-2k.bin
endif

__OBJS := $(subst $(obj),,$(OBJS))
__LIBS := $(subst $(obj),,$(LIBS)) $(subst $(obj),,$(LIBBOARD))

#########################################################################
#########################################################################

# Always append ALL so that arch config.mk's can add custom ones
ALL += $(obj)u-boot.srec $(obj)u-boot.bin $(obj)System.map $(U_BOOT_NAND) $(U_BOOT_ONENAND)

all:		$(ALL)

$(obj)u-boot.hex:	$(obj)u-boot
		$(OBJCOPY) ${OBJCFLAGS} -O ihex $< $@

$(obj)u-boot.srec:	$(obj)u-boot
		$(OBJCOPY) -O srec $< $@

$(obj)u-boot.bin:	$(obj)u-boot
		$(OBJCOPY) ${OBJCFLAGS} -O binary $< $@

$(obj)u-boot.ldr:	$(obj)u-boot
		$(CREATE_LDR_ENV)
		$(LDR) -T $(CONFIG_BFIN_CPU) -c $@ $< $(LDR_FLAGS)

$(obj)u-boot.ldr.hex:	$(obj)u-boot.ldr
		$(OBJCOPY) ${OBJCFLAGS} -O ihex $< $@ -I binary

$(obj)u-boot.ldr.srec:	$(obj)u-boot.ldr
		$(OBJCOPY) ${OBJCFLAGS} -O srec $< $@ -I binary

$(obj)u-boot.img:	$(obj)u-boot.bin
		$(obj)tools/mkimage -A $(ARCH) -T firmware -C none \
		-a $(TEXT_BASE) -e 0 \
		-n $(shell sed -n -e 's/.*U_BOOT_VERSION//p' $(VERSION_FILE) | \
			sed -e 's/"[	 ]*$$/ for $(BOARD) board"/') \
		-d $< $@

$(obj)u-boot.imx:    $(obj)u-boot.bin
		$(obj)tools/mkimage -n $(IMX_CONFIG) -T imximage \
		-e $(TEXT_BASE) -d $< $@

$(obj)u-boot.kwb:    $(obj)u-boot.bin
		$(obj)tools/mkimage -n $(KWD_CONFIG) -T kwbimage \
		-a $(TEXT_BASE) -e $(TEXT_BASE) -d $< $@

$(obj)u-boot.sha1:	$(obj)u-boot.bin
		$(obj)tools/ubsha1 $(obj)u-boot.bin

$(obj)u-boot.dis:	$(obj)u-boot
		$(OBJDUMP) -d $< > $@

GEN_UBOOT = \
		UNDEF_SYM=`$(OBJDUMP) -x $(LIBBOARD) $(LIBS) | \
		sed -n -e 's/.*\($(SYM_PREFIX)__u_boot_cmd_.*\)/-u\1/p'|sort|uniq`;\
		cd $(LNDIR) && $(LD) $(LDFLAGS) $$UNDEF_SYM $(__OBJS) \
			--start-group $(__LIBS) --end-group $(PLATFORM_LIBS) \
			-Map u-boot.map -o u-boot
$(obj)u-boot:	depend $(SUBDIRS) $(OBJS) $(LIBBOARD) $(LIBS) $(LDSCRIPT) $(obj)u-boot.lds
		$(GEN_UBOOT)
ifeq ($(CONFIG_KALLSYMS),y)
		smap=`$(call SYSTEM_MAP,u-boot) | \
			awk '$$2 ~ /[tTwW]/ {printf $$1 $$3 "\\\\000"}'` ; \
		$(CC) $(CFLAGS) -DSYSTEM_MAP="\"$${smap}\"" \
			-c common/system_map.c -o $(obj)common/system_map.o
		$(GEN_UBOOT) $(obj)common/system_map.o
endif

$(OBJS):	depend
		$(MAKE) -C $(CPUDIR) $(if $(REMOTE_BUILD),$@,$(notdir $@))

$(LIBS):	depend $(SUBDIRS)
		$(MAKE) -C $(dir $(subst $(obj),,$@))

$(LIBBOARD):	depend $(LIBS)
		$(MAKE) -C $(dir $(subst $(obj),,$@))

$(SUBDIRS):	depend
		$(MAKE) -C $@ all

$(LDSCRIPT):	depend
		$(MAKE) -C $(dir $@) $(notdir $@)

$(obj)u-boot.lds: $(LDSCRIPT)
		$(CPP) $(CPPFLAGS) $(LDPPFLAGS) -ansi -D__ASSEMBLY__ -P - <$^ >$@

$(NAND_SPL):	$(TIMESTAMP_FILE) $(VERSION_FILE) $(obj)include/autoconf.mk
		$(MAKE) -C nand_spl/board/$(BOARDDIR) all

$(U_BOOT_NAND):	$(NAND_SPL) $(obj)u-boot.bin
		cat $(obj)nand_spl/u-boot-spl-16k.bin $(obj)u-boot.bin > $(obj)u-boot-nand.bin

$(ONENAND_IPL):	$(TIMESTAMP_FILE) $(VERSION_FILE) $(obj)include/autoconf.mk
		$(MAKE) -C onenand_ipl/board/$(BOARDDIR) all

$(U_BOOT_ONENAND):	$(ONENAND_IPL) $(obj)u-boot.bin
		cat $(ONENAND_BIN) $(obj)u-boot.bin > $(obj)u-boot-onenand.bin

$(VERSION_FILE):
		@( printf '#define U_BOOT_VERSION "U-Boot %s%s"\n' "$(U_BOOT_VERSION)" \
		 '$(shell $(TOPDIR)/tools/setlocalversion $(TOPDIR))' ) > $@.tmp
		@cmp -s $@ $@.tmp && rm -f $@.tmp || mv -f $@.tmp $@

$(TIMESTAMP_FILE):
		@LC_ALL=C date +'#define U_BOOT_DATE "%b %d %C%y"' > $@
		@LC_ALL=C date +'#define U_BOOT_TIME "%T"' >> $@

updater:
		$(MAKE) -C tools/updater all

# Explicitly make _depend in subdirs containing multiple targets to prevent
# parallel sub-makes creating .depend files simultaneously.
depend dep:	$(TIMESTAMP_FILE) $(VERSION_FILE) $(obj)include/autoconf.mk
		for dir in $(SUBDIRS) $(CPUDIR) $(dir $(LDSCRIPT)) ; do \
			$(MAKE) -C $$dir _depend ; done

TAG_SUBDIRS = $(SUBDIRS)
TAG_SUBDIRS += $(dir $(__LIBS))
TAG_SUBDIRS += include

tags ctags:
		ctags -w -o $(obj)ctags `find $(TAG_SUBDIRS) \
						-name '*.[chS]' -print`

etags:
		etags -a -o $(obj)etags `find $(TAG_SUBDIRS) \
						-name '*.[chS]' -print`
cscope:
		find $(TAG_SUBDIRS) -name '*.[chS]' -print > cscope.files
		cscope -b -q -k

SYSTEM_MAP = \
		$(NM) $1 | \
		grep -v '\(compiled\)\|\(\.o$$\)\|\( [aUw] \)\|\(\.\.ng$$\)\|\(LASH[RL]DI\)' | \
		LC_ALL=C sort
$(obj)System.map:	$(obj)u-boot
		@$(call SYSTEM_MAP,$<) > $(obj)System.map

#
# Auto-generate the autoconf.mk file (which is included by all makefiles)
#
# This target actually generates 2 files; autoconf.mk and autoconf.mk.dep.
# the dep file is only include in this top level makefile to determine when
# to regenerate the autoconf.mk file.
$(obj)include/autoconf.mk.dep: $(obj)include/config.h include/common.h
	@$(XECHO) Generating $@ ; \
	set -e ; \
	: Generate the dependancies ; \
	$(CC) -x c -DDO_DEPS_ONLY -M $(HOSTCFLAGS) $(CPPFLAGS) \
		-MQ $(obj)include/autoconf.mk include/common.h > $@

$(obj)include/autoconf.mk: $(obj)include/config.h
	@$(XECHO) Generating $@ ; \
	set -e ; \
	: Extract the config macros ; \
	$(CPP) $(CFLAGS) -DDO_DEPS_ONLY -dM include/common.h | \
		sed -n -f tools/scripts/define2mk.sed > $@.tmp && \
	mv $@.tmp $@

#########################################################################
else	# !config.mk
all $(obj)u-boot.hex $(obj)u-boot.srec $(obj)u-boot.bin \
$(obj)u-boot.img $(obj)u-boot.dis $(obj)u-boot \
$(filter-out tools,$(SUBDIRS)) $(TIMESTAMP_FILE) $(VERSION_FILE) \
updater depend dep tags ctags etags cscope $(obj)System.map:
	@echo "System not configured - see README" >&2
	@ exit 1

tools:
	$(MAKE) -C $@ all
endif	# config.mk

easylogo env gdb:
	$(MAKE) -C tools/$@ all MTD_VERSION=${MTD_VERSION}
gdbtools: gdb

tools-all: easylogo env gdb
	$(MAKE) -C tools HOST_TOOLS_ALL=y

.PHONY : CHANGELOG
CHANGELOG:
	git log --no-merges U-Boot-1_1_5.. | \
	unexpand -a | sed -e 's/\s\s*$$//' > $@

include/license.h: tools/bin2header COPYING
	cat COPYING | gzip -9 -c | ./tools/bin2header license_gzip > include/license.h
#########################################################################

unconfig:
	@rm -f $(obj)include/config.h $(obj)include/config.mk \
		$(obj)board/*/config.tmp $(obj)board/*/*/config.tmp \
		$(obj)include/autoconf.mk $(obj)include/autoconf.mk.dep

%_config::	unconfig
	@$(MKCONFIG) -A $(@:_config=)

sinclude .boards.depend
.boards.depend:	boards.cfg
	awk '(NF && $$1 !~ /^#/) { print $$1 ": " $$1 "_config; $$(MAKE)" }' $< > $@

#
# Functions to generate common board directory names
#
lcname	= $(shell echo $(1) | sed -e 's/\(.*\)_config/\L\1/')
ucname	= $(shell echo $(1) | sed -e 's/\(.*\)_config/\U\1/')

#========================================================================
# PowerPC
#========================================================================

#########################################################################
## MPC5xxx Systems
#########################################################################

digsy_mtc_config \
digsy_mtc_LOWBOOT_config	\
digsy_mtc_RAMBOOT_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@mkdir -p $(obj)board/digsy_mtc
	@ >$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring LOWBOOT_,$@)" ] || \
		echo "TEXT_BASE = 0xFF000000" >$(obj)board/digsy_mtc/config.tmp
	@[ -z "$(findstring RAMBOOT_,$@)" ] || \
		echo "TEXT_BASE = 0x00100000" >$(obj)board/digsy_mtc/config.tmp
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a digsy_mtc powerpc mpc5xxx digsy_mtc

galaxy5200_LOWBOOT_config \
galaxy5200_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_$(@:_config=) 1" >$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a galaxy5200 powerpc mpc5xxx galaxy5200

Lite5200_config				\
Lite5200_LOWBOOT_config			\
Lite5200_LOWBOOT08_config		\
icecube_5200_config			\
icecube_5200_LOWBOOT_config		\
icecube_5200_LOWBOOT08_config		\
icecube_5200_DDR_config			\
icecube_5200_DDR_LOWBOOT_config		\
icecube_5200_DDR_LOWBOOT08_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@mkdir -p $(obj)board/icecube
	@[ -z "$(findstring LOWBOOT_,$@)" ] || \
		if [ "$(findstring DDR,$@)" ] ; \
			then echo "TEXT_BASE = 0xFF800000" >$(obj)board/icecube/config.tmp ; \
			else echo "TEXT_BASE = 0xFF000000" >$(obj)board/icecube/config.tmp ; \
		fi
	@[ -z "$(findstring LOWBOOT08,$@)" ] || \
		echo "TEXT_BASE = 0xFF800000" >$(obj)board/icecube/config.tmp
	@[ -z "$(findstring DDR,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_MPC5200_DDR" >>$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a IceCube powerpc mpc5xxx icecube

lite5200b_config	\
lite5200b_PM_config	\
lite5200b_LOWBOOT_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@mkdir -p $(obj)board/icecube
	@ echo "#define CONFIG_MPC5200_DDR"	>>$(obj)include/config.h
	@ echo "#define CONFIG_LITE5200B"	>>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring _PM_,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_LITE5200B_PM" >>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring LOWBOOT_,$@)" ] || \
		echo "TEXT_BASE = 0xFF000000" >$(obj)board/icecube/config.tmp
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a IceCube powerpc mpc5xxx icecube

mcc200_config	\
mcc200_SDRAM_config	\
mcc200_highboot_config	\
mcc200_COM12_config	\
mcc200_COM12_SDRAM_config	\
mcc200_COM12_highboot_config	\
mcc200_COM12_highboot_SDRAM_config	\
mcc200_highboot_SDRAM_config	\
prs200_config	\
prs200_DDR_config	\
prs200_highboot_config	\
prs200_highboot_DDR_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@mkdir -p $(obj)board/mcc200
	@[ -z "$(findstring highboot,$@)" ] || \
		echo "TEXT_BASE = 0xFFF00000" >$(obj)board/mcc200/config.tmp
	@[ -n "$(findstring _SDRAM,$@)" ] || \
		if [ -n "$(findstring prs200,$@)" ]; \
		then \
			if [ -z "$(findstring _DDR,$@)" ];\
			then \
				echo "#define CONFIG_MCC200_SDRAM" >>$(obj)include/config.h ;\
			fi; \
		fi
	@[ -z "$(findstring _SDRAM,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_MCC200_SDRAM" >>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring COM12,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_CONSOLE_COM12" >>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring prs200,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_PRS200" >>$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a mcc200 powerpc mpc5xxx mcc200

MVBC_P_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@mkdir -p $(obj)board/mvbc_p
	@ >$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring MVBC_P,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_MVBC_P" >>$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a $@ powerpc mpc5xxx mvbc_p matrix_vision

MVSMR_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@mkdir -p $(obj)board/matrix_vision/mvsmr
	@$(MKCONFIG) $@ powerpc mpc5xxx mvsmr matrix_vision

pcm030_config \
pcm030_LOWBOOT_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/phytec/pcm030
	@ >$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring LOWBOOT_,$@)" ] || \
		echo "TEXT_BASE = 0xFF000000" >$(obj)board/phytec/pcm030/config.tmp
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a pcm030 powerpc mpc5xxx pcm030 phytec

PM520_config \
PM520_DDR_config \
PM520_ROMBOOT_config \
PM520_ROMBOOT_DDR_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@[ -z "$(findstring DDR,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_MPC5200_DDR" >>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring ROMBOOT,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_BOOT_ROM" >>$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a PM520 powerpc mpc5xxx pm520

TB5200_B_config \
TB5200_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@[ -z "$(findstring _B,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_TQM5200_B"	>>$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a TB5200 powerpc mpc5xxx tqm5200 tqc

MINI5200_config	\
EVAL5200_config	\
TOP5200_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@ echo "#define CONFIG_$(@:_config=) 1"	>$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a TOP5200 powerpc mpc5xxx top5200 emk

Total5200_config		\
Total5200_lowboot_config	\
Total5200_Rev2_config		\
Total5200_Rev2_lowboot_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@mkdir -p $(obj)board/total5200
	@[ -n "$(findstring Rev,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_TOTAL5200_REV 1" >>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring Rev2_,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_TOTAL5200_REV 2" >>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring lowboot_,$@)" ] || \
		echo "TEXT_BASE = 0xFE000000" >$(obj)board/total5200/config.tmp
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a Total5200 powerpc mpc5xxx total5200

cam5200_config \
cam5200_niosflash_config \
fo300_config \
MiniFAP_config \
TQM5200S_config \
TQM5200S_HIGHBOOT_config \
TQM5200_B_config \
TQM5200_B_HIGHBOOT_config \
TQM5200_config	\
TQM5200_STK100_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@mkdir -p $(obj)board/tqc/tqm5200
	@[ -z "$(findstring cam5200,$@)" ] || \
		{ echo "#define CONFIG_CAM5200"	 >>$(obj)include/config.h ; \
		 echo "#define CONFIG_TQM5200S" >>$(obj)include/config.h ; \
		 echo "#define CONFIG_TQM5200_B" >>$(obj)include/config.h ; \
		}
	@[ -z "$(findstring niosflash,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_CAM5200_NIOSFLASH"	>>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring fo300,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_FO300" >>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring MiniFAP,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_MINIFAP" >>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring STK100,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_STK52XX_REV100" >>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring TQM5200_B,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_TQM5200_B"	>>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring TQM5200S,$@)" ] || \
		{ echo "#define CONFIG_TQM5200S" >>$(obj)include/config.h ; \
		 echo "#define CONFIG_TQM5200_B" >>$(obj)include/config.h ; \
		}
	@[ -z "$(findstring HIGHBOOT,$@)" ] || \
		echo "TEXT_BASE = 0xFFF00000" >$(obj)board/tqm5200/config.tmp
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a TQM5200 powerpc mpc5xxx tqm5200 tqc

#########################################################################
## MPC512x Systems
#########################################################################

mpc5121ads_config \
mpc5121ads_rev2_config	\
	: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ "$(findstring rev2,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_MPC5121ADS_REV2 1" > $(obj)include/config.h; \
	fi
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a mpc5121ads powerpc mpc512x mpc5121ads freescale

#########################################################################
## MPC8xx Systems
#########################################################################

Adder87x_config \
AdderII_config	\
AdderUSB_config	\
Adder_config	\
	:		unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	$(if $(findstring AdderII,$@), \
		@echo "#define CONFIG_MPC852T" > $(obj)include/config.h)
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a Adder powerpc mpc8xx adder

ADS860_config	 \
FADS823_config	 \
FADS850SAR_config \
MPC86xADS_config \
MPC885ADS_config \
FADS860T_config:	unconfig
	@$(MKCONFIG) -n $@ $@ powerpc mpc8xx fads

GEN860T_SC_config	\
GEN860T_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@[ -z "$(findstring _SC,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_SC" >>$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a GEN860T powerpc mpc8xx gen860t

ICU862_100MHz_config	\
ICU862_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@[ -z "$(findstring _100MHz,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_100MHz" >>$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a ICU862 powerpc mpc8xx icu862

IVML24_256_config \
IVML24_128_config \
IVML24_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@[ -z "$(findstring IVML24_config,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_IVML24_16M" >>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring IVML24_128_config,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_IVML24_32M" >>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring IVML24_256_config,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_IVML24_64M" >>$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a IVML24 powerpc mpc8xx ivm

IVMS8_256_config \
IVMS8_128_config \
IVMS8_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@[ -z "$(findstring IVMS8_config,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_IVMS8_16M"	>>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring IVMS8_128_config,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_IVMS8_32M"	>>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring IVMS8_256_config,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_IVMS8_64M"	>>$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a IVMS8 powerpc mpc8xx ivm

MBX_config	\
MBX860T_config:	unconfig
	@$(MKCONFIG) -n $@ $@ powerpc mpc8xx mbx8xx

NETVIA_V2_config \
NETVIA_config:		unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@[ -z "$(findstring NETVIA_config,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_NETVIA_VERSION 1" >>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring NETVIA_V2_config,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_NETVIA_VERSION 2" >>$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a NETVIA powerpc mpc8xx netvia

NETPHONE_V2_config \
NETPHONE_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@[ -z "$(findstring NETPHONE_config,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_NETPHONE_VERSION 1" >>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring NETPHONE_V2_config,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_NETPHONE_VERSION 2" >>$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a NETPHONE powerpc mpc8xx netphone

NETTA_ISDN_6412_SWAPHOOK_config \
NETTA_ISDN_SWAPHOOK_config \
NETTA_6412_SWAPHOOK_config \
NETTA_SWAPHOOK_config \
NETTA_ISDN_6412_config \
NETTA_ISDN_config \
NETTA_6412_config \
NETTA_config:		unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@[ -z "$(findstring ISDN_,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_NETTA_ISDN 1" >>$(obj)include/config.h
	@[ -n "$(findstring ISDN_,$@)" ] || \
		echo "#undef CONFIG_NETTA_ISDN" >>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring 6412_,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_NETTA_6412 1" >>$(obj)include/config.h
	@[ -n "$(findstring 6412_,$@)" ] || \
		echo "#undef CONFIG_NETTA_6412" >>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring SWAPHOOK_,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_NETTA_SWAPHOOK 1" >>$(obj)include/config.h
	@[ -n "$(findstring SWAPHOOK_,$@)" ] || \
		echo "#undef CONFIG_NETTA_SWAPHOOK" >>$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a NETTA powerpc mpc8xx netta

NETTA2_V2_config \
NETTA2_config:		unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@[ -z "$(findstring NETTA2_config,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_NETTA2_VERSION 1" >>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring NETTA2_V2_config,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_NETTA2_VERSION 2" >>$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a NETTA2 powerpc mpc8xx netta2

NC650_Rev1_config \
NC650_Rev2_config \
CP850_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@[ -z "$(findstring CP850,$@)" ] || \
		{ echo "#define CONFIG_CP850 1" >>$(obj)include/config.h ; \
		 echo "#define CONFIG_IDS852_REV2 1" >>$(obj)include/config.h ; \
		}
	@[ -z "$(findstring Rev1,$@)" ] || \
		{ echo "#define CONFIG_IDS852_REV1 1" >>$(obj)include/config.h ; \
		}
	@[ -z "$(findstring Rev2,$@)" ] || \
		{ echo "#define CONFIG_IDS852_REV2 1" >>$(obj)include/config.h ; \
		}
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a NC650 powerpc mpc8xx nc650

RPXlite_DW_64_config		\
RPXlite_DW_LCD_config		\
RPXlite_DW_64_LCD_config	\
RPXlite_DW_NVRAM_config		\
RPXlite_DW_NVRAM_64_config	\
RPXlite_DW_NVRAM_LCD_config	\
RPXlite_DW_NVRAM_64_LCD_config	\
RPXlite_DW_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@[ -z "$(findstring _64,$@)" ] || \
		echo "#define RPXlite_64MHz"		>>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring _LCD,$@)" ] || \
		{ echo "#define CONFIG_LCD"		>>$(obj)include/config.h ; \
		 echo "#define CONFIG_NEC_NL6448BC20"	>>$(obj)include/config.h ; \
		}
	@[ -z "$(findstring _NVRAM,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_ENV_IS_IN_NVRAM"	>>$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a RPXlite_DW powerpc mpc8xx RPXlite_dw

RRvision_LCD_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_LCD" >$(obj)include/config.h
	@echo "#define CONFIG_SHARP_LQ104V7DS01" >>$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -a RRvision powerpc mpc8xx RRvision

SPD823TS_config:	unconfig
	@$(MKCONFIG) $@ powerpc mpc8xx spd8xx

SXNI855T_config:	unconfig
	@$(MKCONFIG) $@ powerpc mpc8xx sixnet

# Play some tricks for configuration selection
# Only 855 and 860 boards may come with FEC
# and only 823 boards may have LCD support
xtract_8xx = $(subst _LCD,,$1)

FPS850L_config		\
FPS860L_config		\
NSCU_config		\
TQM823L_config		\
TQM823L_LCD_config	\
TQM850L_config		\
TQM855L_config		\
TQM860L_config		\
TQM862L_config		\
TQM823M_config		\
TQM850M_config		\
TQM855M_config		\
TQM860M_config		\
TQM862M_config		\
TQM866M_config		\
TQM885D_config		\
TK885D_config		\
virtlab2_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@[ -z "$(findstring _LCD,$@)" ] || \
		{ echo "#define CONFIG_LCD"		>>$(obj)include/config.h ; \
		 echo "#define CONFIG_NEC_NL6448BC20"	>>$(obj)include/config.h ; \
		}
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a $(call xtract_8xx,$@) powerpc mpc8xx tqm8xx tqc

TTTech_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_LCD" >$(obj)include/config.h
	@echo "#define CONFIG_SHARP_LQ104V7DS01" >>$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -a TQM823L powerpc mpc8xx tqm8xx tqc

v37_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_LCD" >$(obj)include/config.h
	@echo "#define CONFIG_SHARP_LQ084V1DG21" >>$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) $@ powerpc mpc8xx v37

wtk_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_LCD" >$(obj)include/config.h
	@echo "#define CONFIG_SHARP_LQ065T9DR51U" >>$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -a TQM823L powerpc mpc8xx tqm8xx tqc

#########################################################################
## PPC4xx Systems
#########################################################################

acadia_nand_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/amcc/acadia
	@mkdir -p $(obj)nand_spl/board/amcc/acadia
	@echo "#define CONFIG_NAND_U_BOOT" > $(obj)include/config.h
	@echo "TEXT_BASE = 0x01000000" > $(obj)board/amcc/acadia/config.tmp
	@echo "CONFIG_NAND_U_BOOT = y" >> $(obj)include/config.mk
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a acadia powerpc ppc4xx acadia amcc

bamboo_nand_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/amcc/bamboo
	@mkdir -p $(obj)nand_spl/board/amcc/bamboo
	@echo "#define CONFIG_NAND_U_BOOT" > $(obj)include/config.h
	@echo "TEXT_BASE = 0x01000000" > $(obj)board/amcc/bamboo/config.tmp
	@echo "CONFIG_NAND_U_BOOT = y" >> $(obj)include/config.mk
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a bamboo powerpc ppc4xx bamboo amcc

# Arches, Canyonlands & Glacier use different U-Boot images
arches_config \
canyonlands_config \
glacier_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_$$(echo $(subst ,,$(@:_config=)) | \
		tr '[:lower:]' '[:upper:]')" >$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a canyonlands powerpc ppc4xx canyonlands amcc

canyonlands_nand_config \
glacier_nand_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/amcc/canyonlands
	@mkdir -p $(obj)nand_spl/board/amcc/canyonlands
	@echo "#define CONFIG_NAND_U_BOOT" > $(obj)include/config.h
	@echo "#define CONFIG_$$(echo $(subst ,,$(@:_nand_config=)) | \
		tr '[:lower:]' '[:upper:]')" >> $(obj)include/config.h
	@echo "TEXT_BASE = 0x01000000" > $(obj)board/amcc/canyonlands/config.tmp
	@echo "CONFIG_NAND_U_BOOT = y" >> $(obj)include/config.mk
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a canyonlands powerpc ppc4xx canyonlands amcc

CATcenter_config	\
CATcenter_25_config	\
CATcenter_33_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "/* CATcenter uses PPChameleon Model ME */" > $(obj)include/config.h
	@echo "#define CONFIG_PPCHAMELEON_MODULE_MODEL 1" >> $(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring _25,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_PPCHAMELEON_CLK_25" >> $(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring _33,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_PPCHAMELEON_CLK_33" >> $(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a CATcenter powerpc ppc4xx PPChameleonEVB dave

CPCI405_config		\
CPCI4052_config		\
CPCI405DT_config	\
CPCI405AB_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)board/esd/cpci405
	@$(MKCONFIG) -n $@ $@ powerpc ppc4xx cpci405 esd

fx12mm_flash_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/xilinx/ppc405-generic
	@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/avnet/fx12mm
	@echo "LDSCRIPT:=$(SRCTREE)/board/xilinx/ppc405-generic/u-boot-rom.lds"\
		> $(obj)board/avnet/fx12mm/config.tmp
	@echo "TEXT_BASE := 0xFFCB0000" \
		>> $(obj)board/avnet/fx12mm/config.tmp
	@$(MKCONFIG) fx12mm powerpc ppc4xx fx12mm avnet

fx12mm_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/xilinx/ppc405-generic
	@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/avnet/fx12mm
	@echo "LDSCRIPT:=$(SRCTREE)/board/xilinx/ppc405-generic/u-boot-ram.lds"\
		> $(obj)board/avnet/fx12mm/config.tmp
	@echo "TEXT_BASE := 0x03000000" \
		>> $(obj)board/avnet/fx12mm/config.tmp
	@$(MKCONFIG) fx12mm powerpc ppc4xx fx12mm avnet

# Compact-Center(codename intip) & DevCon-Center use different U-Boot images
intip_config \
devconcenter_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_$$(echo $(subst ,,$(@:_config=)) | \
		tr '[:lower:]' '[:upper:]')" >$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a intip powerpc ppc4xx intip gdsys

hcu4_config  \
hcu5_config  \
mcu25_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)board/netstal/common
	@$(MKCONFIG) $@ powerpc ppc4xx $(call lcname,$@) netstal

# Kilauea & Haleakala images are identical (recognized via PVR)
kilauea_config \
haleakala_config: unconfig
	@$(MKCONFIG) -n $@ kilauea powerpc ppc4xx kilauea amcc

kilauea_nand_config \
haleakala_nand_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/amcc/kilauea
	@mkdir -p $(obj)nand_spl/board/amcc/kilauea
	@echo "#define CONFIG_NAND_U_BOOT" > $(obj)include/config.h
	@echo "TEXT_BASE = 0x01000000" > $(obj)board/amcc/kilauea/config.tmp
	@echo "CONFIG_NAND_U_BOOT = y" >> $(obj)include/config.mk
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a kilauea powerpc ppc4xx kilauea amcc

MIP405T_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_MIP405T" >$(obj)include/config.h
	@$(XECHO) "Enable subset config for MIP405T"
	@$(MKCONFIG) -a MIP405 powerpc ppc4xx mip405 mpl

ml507_flash_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/xilinx/ppc440-generic
	@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/xilinx/ml507
	@echo "LDSCRIPT:=$(SRCTREE)/board/xilinx/ppc440-generic/u-boot-rom.lds"\
		> $(obj)board/xilinx/ml507/config.tmp
	@echo "TEXT_BASE := 0xFE360000" \
		>> $(obj)board/xilinx/ml507/config.tmp
	@$(MKCONFIG) ml507 powerpc ppc4xx ml507 xilinx

ml507_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/xilinx/ppc440-generic
	@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/xilinx/ml507
	@echo "LDSCRIPT:=$(SRCTREE)/board/xilinx/ppc440-generic/u-boot-ram.lds"\
		> $(obj)board/xilinx/ml507/config.tmp
	@echo "TEXT_BASE := 0x04000000" \
		>> $(obj)board/xilinx/ml507/config.tmp
	@$(MKCONFIG) $@ powerpc ppc4xx ml507 xilinx

OCRTC_config		\
ORSG_config:	unconfig
	@$(MKCONFIG) -n $@ $@ powerpc ppc4xx ocrtc esd

PPChameleonEVB_config		\
PPChameleonEVB_BA_25_config	\
PPChameleonEVB_ME_25_config	\
PPChameleonEVB_HI_25_config	\
PPChameleonEVB_BA_33_config	\
PPChameleonEVB_ME_33_config	\
PPChameleonEVB_HI_33_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@[ -z "$(findstring EVB_BA,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_PPCHAMELEON_MODULE_MODEL 0" >>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring EVB_ME,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_PPCHAMELEON_MODULE_MODEL 1" >>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring EVB_HI,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_PPCHAMELEON_MODULE_MODEL 2" >>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring _25,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_PPCHAMELEON_CLK_25" >>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring _33,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_PPCHAMELEON_CLK_33" >>$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a PPChameleonEVB powerpc ppc4xx PPChameleonEVB dave

sequoia_config \
rainier_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_$$(echo $(subst ,,$(@:_config=)) | \
		tr '[:lower:]' '[:upper:]')" >$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a sequoia powerpc ppc4xx sequoia amcc

sequoia_nand_config \
rainier_nand_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/amcc/sequoia
	@mkdir -p $(obj)nand_spl/board/amcc/sequoia
	@echo "#define CONFIG_NAND_U_BOOT" > $(obj)include/config.h
	@echo "#define CONFIG_$$(echo $(subst ,,$(@:_config=)) | \
		tr '[:lower:]' '[:upper:]')" >> $(obj)include/config.h
	@echo "TEXT_BASE = 0x01000000" > $(obj)board/amcc/sequoia/config.tmp
	@echo "CONFIG_NAND_U_BOOT = y" >> $(obj)include/config.mk
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a sequoia powerpc ppc4xx sequoia amcc

sequoia_ramboot_config \
rainier_ramboot_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/amcc/sequoia
	@echo "#define CONFIG_SYS_RAMBOOT" > $(obj)include/config.h
	@echo "#define CONFIG_$$(echo $(subst ,,$(@:_config=)) | \
		tr '[:lower:]' '[:upper:]')" >> $(obj)include/config.h
	@echo "TEXT_BASE = 0x01000000" > $(obj)board/amcc/sequoia/config.tmp
	@echo "LDSCRIPT = board/amcc/sequoia/u-boot-ram.lds" >> \
		$(obj)board/amcc/sequoia/config.tmp
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a sequoia powerpc ppc4xx sequoia amcc

v5fx30teval_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/xilinx/ppc440-generic
	@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/avnet/v5fx30teval
	@echo "LDSCRIPT:=$(SRCTREE)/board/xilinx/ppc440-generic/u-boot-ram.lds"\
		> $(obj)board/avnet/v5fx30teval/config.tmp
	@echo "TEXT_BASE := 0x03000000" \
		>> $(obj)board/avnet/v5fx30teval/config.tmp
	@$(MKCONFIG) $@ powerpc ppc4xx v5fx30teval avnet

v5fx30teval_flash_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/xilinx/ppc440-generic
	@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/avnet/v5fx30teval
	@echo "LDSCRIPT:=$(SRCTREE)/board/xilinx/ppc440-generic/u-boot-rom.lds"\
		> $(obj)board/avnet/v5fx30teval/config.tmp
	@echo "TEXT_BASE := 0xFF1C0000" \
		>> $(obj)board/avnet/v5fx30teval/config.tmp
	@$(MKCONFIG) v5fx30teval powerpc ppc4xx v5fx30teval avnet

W7OLMC_config	\
W7OLMG_config: unconfig
	@$(MKCONFIG) $@ powerpc ppc4xx w7o

# Walnut & Sycamore images are identical (recognized via PVR)
walnut_config \
sycamore_config: unconfig
	@$(MKCONFIG) -n $@ walnut powerpc ppc4xx walnut amcc

xilinx-ppc405-generic_flash_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/xilinx/ppc405-generic
	@echo "LDSCRIPT:=$(SRCTREE)/board/xilinx/ppc405-generic/u-boot-rom.lds"\
		> $(obj)board/xilinx/ppc405-generic/config.tmp
	@echo "TEXT_BASE := 0xFE360000" \
		>> $(obj)board/xilinx/ppc405-generic/config.tmp
	@$(MKCONFIG) xilinx-ppc405-generic powerpc ppc4xx ppc405-generic xilinx

xilinx-ppc405-generic_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/xilinx/ppc405-generic
	@echo "LDSCRIPT:=$(SRCTREE)/board/xilinx/ppc405-generic/u-boot-ram.lds"\
		> $(obj)board/xilinx/ppc405-generic/config.tmp
	@echo "TEXT_BASE := 0x04000000" \
		>> $(obj)board/xilinx/ppc405-generic/config.tmp
	@$(MKCONFIG) xilinx-ppc405-generic powerpc ppc4xx ppc405-generic xilinx

xilinx-ppc440-generic_flash_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/xilinx/ppc440-generic
	@echo "LDSCRIPT:=$(SRCTREE)/board/xilinx/ppc440-generic/u-boot-rom.lds"\
		> $(obj)board/xilinx/ppc440-generic/config.tmp
	@echo "TEXT_BASE := 0xFE360000" \
		>> $(obj)board/xilinx/ppc440-generic/config.tmp
	@$(MKCONFIG) xilinx-ppc440-generic powerpc ppc4xx ppc440-generic xilinx

xilinx-ppc440-generic_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/xilinx/ppc440-generic
	@echo "LDSCRIPT:=$(SRCTREE)/board/xilinx/ppc440-generic/u-boot-ram.lds"\
		> $(obj)board/xilinx/ppc440-generic/config.tmp
	@echo "TEXT_BASE := 0x04000000" \
		>> $(obj)board/xilinx/ppc440-generic/config.tmp
	@$(MKCONFIG) xilinx-ppc440-generic powerpc ppc4xx ppc440-generic xilinx

yosemite_config \
yellowstone_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_$$(echo $(subst ,,$(@:_config=)) | \
		tr '[:lower:]' '[:upper:]')" >$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a yosemite powerpc ppc4xx yosemite amcc

#########################################################################
## MPC824x Systems
#########################################################################

eXalion_config: unconfig
	@$(MKCONFIG) $(@:_config=) powerpc mpc824x eXalion

CPC45_config	\
CPC45_ROMBOOT_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include ;				\
	if [ "$(findstring _ROMBOOT_,$@)" ] ; then \
		echo "CONFIG_BOOT_ROM = y" >> $(obj)include/config.mk ; \
	else \
		echo "CONFIG_BOOT_ROM = n" >> $(obj)include/config.mk ; \
	fi; \
	echo "export CONFIG_BOOT_ROM" >> $(obj)include/config.mk;
	@$(MKCONFIG) -n $@ CPC45 powerpc mpc824x cpc45

# HDLAN is broken ATM. Should be fixed as soon as hardware is available and as
# time permits.
#linkstation_HDLAN_config \
# Remove this line when HDLAN is fixed
linkstation_HGLAN_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@case $@ in \
		*HGLAN*) echo "#define CONFIG_HGLAN 1" >$(obj)include/config.h; ;; \
		*HDLAN*) echo "#define CONFIG_HLAN 1" >$(obj)include/config.h; ;; \
	esac
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a linkstation powerpc mpc824x linkstation

Sandpoint8240_config: unconfig
	@$(MKCONFIG) $@ powerpc mpc824x sandpoint

Sandpoint8245_config: unconfig
	@$(MKCONFIG) $@ powerpc mpc824x sandpoint

#########################################################################
## MPC8260 Systems
#########################################################################

cogent_mpc8260_config:	unconfig
	@$(MKCONFIG) $(@:_config=) powerpc mpc8260 cogent

CPU86_config	\
CPU86_ROMBOOT_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include ;				\
	if [ "$(findstring _ROMBOOT_,$@)" ] ; then \
		echo "CONFIG_BOOT_ROM = y" >> $(obj)include/config.mk ; \
	else \
		echo "CONFIG_BOOT_ROM = n" >> $(obj)include/config.mk ; \
	fi; \
	echo "export CONFIG_BOOT_ROM" >> $(obj)include/config.mk;
	@$(MKCONFIG) -n $@ CPU86 powerpc mpc8260 cpu86

CPU87_config	\
CPU87_ROMBOOT_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include ;				\
	if [ "$(findstring _ROMBOOT_,$@)" ] ; then \
		echo "CONFIG_BOOT_ROM = y" >> $(obj)include/config.mk ; \
	else \
		echo "CONFIG_BOOT_ROM = n" >> $(obj)include/config.mk ; \
	fi; \
	echo "export CONFIG_BOOT_ROM" >> $(obj)include/config.mk;
	@$(MKCONFIG) -n $@ CPU87 powerpc mpc8260 cpu87

ep8248_config	\
ep8248E_config	:	unconfig
	@$(MKCONFIG) -n $@ ep8248 powerpc mpc8260 ep8248

ISPAN_config		\
ISPAN_REVB_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ "$(findstring _REVB_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_REV_B" > $(obj)include/config.h ; \
	fi
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a ISPAN powerpc mpc8260 ispan

MPC8260ADS_config	\
MPC8260ADS_lowboot_config	\
MPC8260ADS_33MHz_config	\
MPC8260ADS_33MHz_lowboot_config	\
MPC8260ADS_40MHz_config	\
MPC8260ADS_40MHz_lowboot_config	\
MPC8272ADS_config	\
MPC8272ADS_lowboot_config	\
PQ2FADS_config		\
PQ2FADS_lowboot_config		\
PQ2FADS-VR_config	\
PQ2FADS-VR_lowboot_config	\
PQ2FADS-ZU_config	\
PQ2FADS-ZU_lowboot_config	\
PQ2FADS-ZU_66MHz_config	\
PQ2FADS-ZU_66MHz_lowboot_config	\
	:		unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@mkdir -p $(obj)board/freescale/mpc8260ads
	$(if $(findstring PQ2FADS,$@), \
	@echo "#define CONFIG_ADSTYPE CONFIG_SYS_PQ2FADS" > $(obj)include/config.h, \
	@echo "#define CONFIG_ADSTYPE CONFIG_SYS_"$(subst MPC,,$(word 1,$(subst _, ,$@))) > $(obj)include/config.h)
	$(if $(findstring MHz,$@), \
	@echo "#define CONFIG_8260_CLKIN" $(subst MHz,,$(word 2,$(subst _, ,$@)))"000000" >> $(obj)include/config.h, \
	$(if $(findstring VR,$@), \
	@echo "#define CONFIG_8260_CLKIN 66000000" >> $(obj)include/config.h))
	@[ -z "$(findstring lowboot_,$@)" ] || \
		echo "TEXT_BASE = 0xFF800000" >$(obj)board/freescale/mpc8260ads/config.tmp
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a MPC8260ADS powerpc mpc8260 mpc8260ads freescale

muas3001_dev_config \
muas3001_config	:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@mkdir -p $(obj)board/muas3001
	@if [ "$(findstring dev,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_MUAS_DEV_BOARD" > $(obj)include/config.h ; \
	fi
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a muas3001 powerpc mpc8260 muas3001

# PM825/PM826 default configuration: small (= 8 MB) Flash / boot from 64-bit flash
PM825_config	\
PM825_ROMBOOT_config	\
PM825_BIGFLASH_config	\
PM825_ROMBOOT_BIGFLASH_config	\
PM826_config	\
PM826_ROMBOOT_config	\
PM826_BIGFLASH_config	\
PM826_ROMBOOT_BIGFLASH_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@mkdir -p $(obj)board/pm826
	@if [ "$(findstring PM825_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_PCI"	>$(obj)include/config.h ; \
	else \
		>$(obj)include/config.h ; \
	fi
	@if [ "$(findstring _ROMBOOT_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_BOOT_ROM" >>$(obj)include/config.h ; \
		echo "TEXT_BASE = 0xFF800000" >$(obj)board/pm826/config.tmp ; \
		if [ "$(findstring _BIGFLASH_,$@)" ] ; then \
			echo "#define CONFIG_FLASH_32MB" >>$(obj)include/config.h ; \
		fi; \
	else \
		if [ "$(findstring _BIGFLASH_,$@)" ] ; then \
			$(XECHO) "... with 32 MB Flash" ; \
			echo "#define CONFIG_FLASH_32MB" >>$(obj)include/config.h ; \
			echo "TEXT_BASE = 0x40000000" >$(obj)board/pm826/config.tmp ; \
		else \
			echo "TEXT_BASE = 0xFF000000" >$(obj)board/pm826/config.tmp ; \
		fi; \
	fi
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a PM826 powerpc mpc8260 pm826

PM828_config	\
PM828_PCI_config	\
PM828_ROMBOOT_config	\
PM828_ROMBOOT_PCI_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@mkdir -p $(obj)board/pm826
	@if [ "$(findstring _PCI_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_PCI" >>$(obj)include/config.h ; \
	fi
	@if [ "$(findstring _ROMBOOT_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_BOOT_ROM" >>$(obj)include/config.h ; \
		echo "TEXT_BASE = 0xFF800000" >$(obj)board/pm826/config.tmp ; \
	fi
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a PM828 powerpc mpc8260 pm828

Rattler8248_config	\
Rattler_config:		unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	$(if $(findstring 8248,$@), \
		@echo "#define CONFIG_MPC8248" > $(obj)include/config.h)
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a Rattler powerpc mpc8260 rattler

TQM8255_AA_config \
TQM8260_AA_config \
TQM8260_AB_config \
TQM8260_AC_config \
TQM8260_AD_config \
TQM8260_AE_config \
TQM8260_AF_config \
TQM8260_AG_config \
TQM8260_AH_config \
TQM8260_AI_config \
TQM8265_AA_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@case "$@" in \
	TQM8255_AA_config) CTYPE=MPC8255; CFREQ=300; CACHE=no;	BMODE=8260;; \
	TQM8260_AA_config) CTYPE=MPC8260; CFREQ=200; CACHE=no;	BMODE=8260;; \
	TQM8260_AB_config) CTYPE=MPC8260; CFREQ=200; CACHE=yes;	BMODE=60x;; \
	TQM8260_AC_config) CTYPE=MPC8260; CFREQ=200; CACHE=yes;	BMODE=60x;; \
	TQM8260_AD_config) CTYPE=MPC8260; CFREQ=300; CACHE=no;	BMODE=60x;; \
	TQM8260_AE_config) CTYPE=MPC8260; CFREQ=266; CACHE=no;	BMODE=8260;; \
	TQM8260_AF_config) CTYPE=MPC8260; CFREQ=300; CACHE=no;	BMODE=60x;; \
	TQM8260_AG_config) CTYPE=MPC8260; CFREQ=300; CACHE=no;	BMODE=8260;; \
	TQM8260_AH_config) CTYPE=MPC8260; CFREQ=300; CACHE=yes;	BMODE=60x;; \
	TQM8260_AI_config) CTYPE=MPC8260; CFREQ=300; CACHE=no;	BMODE=60x;; \
	TQM8265_AA_config) CTYPE=MPC8265; CFREQ=300; CACHE=no;	BMODE=60x;; \
	esac; \
	if [ "$${CTYPE}" != "MPC8260" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_$${CTYPE}"	>>$(obj)include/config.h ; \
	fi; \
	echo "#define CONFIG_$${CFREQ}MHz"	>>$(obj)include/config.h ; \
	if [ "$${CACHE}" = "yes" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_L2_CACHE"	>>$(obj)include/config.h ; \
	else \
		echo "#undef CONFIG_L2_CACHE"	>>$(obj)include/config.h ; \
	fi; \
	if [ "$${BMODE}" = "60x" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_BUSMODE_60x" >>$(obj)include/config.h ; \
	else \
		echo "#undef CONFIG_BUSMODE_60x" >>$(obj)include/config.h ; \
	fi
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a TQM8260 powerpc mpc8260 tqm8260 tqc

VoVPN-GW_66MHz_config	\
VoVPN-GW_100MHz_config:		unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_CLKIN_$(word 2,$(subst _, ,$@))" > $(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a VoVPN-GW powerpc mpc8260 vovpn-gw funkwerk

#########################################################################
## Coldfire
#########################################################################

astro_mcf5373l_config \
astro_mcf5373l_RAM_config :	unconfig
	@$(MKCONFIG) -n $@ -t $@ astro_mcf5373l m68k mcf532x mcf5373l astro

M52277EVB_config \
M52277EVB_spansion_config \
M52277EVB_stmicro_config :	unconfig
	@case "$@" in \
	M52277EVB_config)		FLASH=SPANSION;; \
	M52277EVB_spansion_config)	FLASH=SPANSION;; \
	M52277EVB_stmicro_config)	FLASH=STMICRO;; \
	esac; \
	if [ "$${FLASH}" = "SPANSION" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_SPANSION_BOOT"	>> $(obj)include/config.h ; \
		echo "TEXT_BASE = 0x00000000" > $(obj)board/freescale/m52277evb/config.tmp ; \
		cp $(obj)board/freescale/m52277evb/u-boot.spa $(obj)board/freescale/m52277evb/u-boot.lds ; \
	fi; \
	if [ "$${FLASH}" = "STMICRO" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_CF_SBF"	>> $(obj)include/config.h ; \
		echo "#define CONFIG_SYS_STMICRO_BOOT"	>> $(obj)include/config.h ; \
		echo "TEXT_BASE = 0x43E00000" > $(obj)board/freescale/m52277evb/config.tmp ; \
		cp $(obj)board/freescale/m52277evb/u-boot.stm $(obj)board/freescale/m52277evb/u-boot.lds ; \
	fi
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a M52277EVB m68k mcf5227x m52277evb freescale

M5235EVB_config \
M5235EVB_Flash16_config \
M5235EVB_Flash32_config:	unconfig
	@case "$@" in \
	M5235EVB_config)		FLASH=16;; \
	M5235EVB_Flash16_config)	FLASH=16;; \
	M5235EVB_Flash32_config)	FLASH=32;; \
	esac; \
	if [ "$${FLASH}" != "16" ] ; then \
		echo "#define NORFLASH_PS32BIT	1" >> $(obj)include/config.h ; \
		echo "TEXT_BASE = 0xFFC00000" > $(obj)board/freescale/m5235evb/config.tmp ; \
		cp $(obj)board/freescale/m5235evb/u-boot.32 $(obj)board/freescale/m5235evb/u-boot.lds ; \
	else \
		echo "TEXT_BASE = 0xFFE00000" > $(obj)board/freescale/m5235evb/config.tmp ; \
		cp $(obj)board/freescale/m5235evb/u-boot.16 $(obj)board/freescale/m5235evb/u-boot.lds ; \
	fi
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a M5235EVB m68k mcf523x m5235evb freescale

cobra5272_config :		unconfig
	@$(MKCONFIG) $@ m68k mcf52x2 cobra5272

EB+MCF-EV123_config :		unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@mkdir -p $(obj)board/BuS/EB+MCF-EV123
	@echo "TEXT_BASE = 0xFFE00000"|tee $(obj)board/BuS/EB+MCF-EV123/textbase.mk
	@$(MKCONFIG) -n $@ EB+MCF-EV123 m68k mcf52x2 EB+MCF-EV123 BuS

EB+MCF-EV123_internal_config :	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@mkdir -p $(obj)board/BuS/EB+MCF-EV123
	@echo "TEXT_BASE = 0xF0000000"|tee $(obj)board/BuS/EB+MCF-EV123/textbase.mk
	@$(MKCONFIG) -n $@ EB+MCF-EV123 m68k mcf52x2 EB+MCF-EV123 BuS

M5329AFEE_config \
M5329BFEE_config :	unconfig
	@case "$@" in \
	M5329AFEE_config)	NAND=0;; \
	M5329BFEE_config)	NAND=16;; \
	esac; \
	if [ "$${NAND}" != "0" ] ; then \
		echo "#define NANDFLASH_SIZE	$${NAND}" > $(obj)include/config.h ; \
	fi
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a M5329EVB m68k mcf532x m5329evb freescale

M5373EVB_config :	unconfig
	@case "$@" in \
	M5373EVB_config)	NAND=16;; \
	esac; \
	if [ "$${NAND}" != "0" ] ; then \
		echo "#define NANDFLASH_SIZE	$${NAND}" > $(obj)include/config.h ; \
	fi
	@$(MKCONFIG) -a M5373EVB m68k mcf532x m5373evb freescale

M54451EVB_config \
M54451EVB_stmicro_config :	unconfig
	@case "$@" in \
	M54451EVB_config)		FLASH=NOR;; \
	M54451EVB_stmicro_config)	FLASH=STMICRO;; \
	esac; \
	if [ "$${FLASH}" = "NOR" ] ; then \
		echo "TEXT_BASE = 0x00000000" > $(obj)board/freescale/m54451evb/config.tmp ; \
		cp $(obj)board/freescale/m54451evb/u-boot.spa $(obj)board/freescale/m54451evb/u-boot.lds ; \
	fi; \
	if [ "$${FLASH}" = "STMICRO" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_CF_SBF"	>> $(obj)include/config.h ; \
		echo "#define CONFIG_SYS_STMICRO_BOOT"	>> $(obj)include/config.h ; \
		echo "TEXT_BASE = 0x47E00000" > $(obj)board/freescale/m54451evb/config.tmp ; \
		cp $(obj)board/freescale/m54451evb/u-boot.stm $(obj)board/freescale/m54451evb/u-boot.lds ; \
	fi; \
	echo "#define CONFIG_SYS_INPUT_CLKSRC 24000000" >> $(obj)include/config.h ;
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a M54451EVB m68k mcf5445x m54451evb freescale

M54455EVB_config \
M54455EVB_atmel_config \
M54455EVB_intel_config \
M54455EVB_a33_config \
M54455EVB_a66_config \
M54455EVB_i33_config \
M54455EVB_i66_config \
M54455EVB_stm33_config :	unconfig
	@case "$@" in \
	M54455EVB_config)		FLASH=ATMEL; FREQ=33333333;; \
	M54455EVB_atmel_config)		FLASH=ATMEL; FREQ=33333333;; \
	M54455EVB_intel_config)		FLASH=INTEL; FREQ=33333333;; \
	M54455EVB_a33_config)		FLASH=ATMEL; FREQ=33333333;; \
	M54455EVB_a66_config)		FLASH=ATMEL; FREQ=66666666;; \
	M54455EVB_i33_config)		FLASH=INTEL; FREQ=33333333;; \
	M54455EVB_i66_config)		FLASH=INTEL; FREQ=66666666;; \
	M54455EVB_stm33_config)		FLASH=STMICRO; FREQ=33333333;; \
	esac; \
	if [ "$${FLASH}" = "INTEL" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_INTEL_BOOT" >> $(obj)include/config.h ; \
		echo "TEXT_BASE = 0x00000000" > $(obj)board/freescale/m54455evb/config.tmp ; \
		cp $(obj)board/freescale/m54455evb/u-boot.int $(obj)board/freescale/m54455evb/u-boot.lds ; \
	fi; \
	if [ "$${FLASH}" = "ATMEL" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_ATMEL_BOOT"	>> $(obj)include/config.h ; \
		echo "TEXT_BASE = 0x04000000" > $(obj)board/freescale/m54455evb/config.tmp ; \
		cp $(obj)board/freescale/m54455evb/u-boot.atm $(obj)board/freescale/m54455evb/u-boot.lds ; \
	fi; \
	if [ "$${FLASH}" = "STMICRO" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_CF_SBF"	>> $(obj)include/config.h ; \
		echo "#define CONFIG_SYS_STMICRO_BOOT"	>> $(obj)include/config.h ; \
		echo "TEXT_BASE = 0x4FE00000" > $(obj)board/freescale/m54455evb/config.tmp ; \
		cp $(obj)board/freescale/m54455evb/u-boot.stm $(obj)board/freescale/m54455evb/u-boot.lds ; \
	fi; \
	echo "#define CONFIG_SYS_INPUT_CLKSRC $${FREQ}" >> $(obj)include/config.h ; \
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a M54455EVB m68k mcf5445x m54455evb freescale

M5475AFE_config \
M5475BFE_config \
M5475CFE_config \
M5475DFE_config \
M5475EFE_config \
M5475FFE_config \
M5475GFE_config :	unconfig
	@case "$@" in \
	M5475AFE_config)	BOOT=2;CODE=0;VID=0;USB=0;RAM=64;RAM1=0;; \
	M5475BFE_config)	BOOT=2;CODE=16;VID=0;USB=0;RAM=64;RAM1=0;; \
	M5475CFE_config)	BOOT=2;CODE=16;VID=1;USB=1;RAM=64;RAM1=0;; \
	M5475DFE_config)	BOOT=2;CODE=0;VID=0;USB=1;RAM=64;RAM1=0;; \
	M5475EFE_config)	BOOT=2;CODE=0;VID=1;USB=1;RAM=64;RAM1=0;; \
	M5475FFE_config)	BOOT=2;CODE=32;VID=1;USB=1;RAM=64;RAM1=64;; \
	M5475GFE_config)	BOOT=4;CODE=0;VID=0;USB=0;RAM=64;RAM1=0;; \
	esac; \
	echo "#define CONFIG_SYS_BUSCLK	133333333" > $(obj)include/config.h ; \
	echo "#define CONFIG_SYS_BOOTSZ	$${BOOT}" >> $(obj)include/config.h ; \
	echo "#define CONFIG_SYS_DRAMSZ	$${RAM}" >> $(obj)include/config.h ; \
	if [ "$${RAM1}" != "0" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_DRAMSZ1	$${RAM1}" >> $(obj)include/config.h ; \
	fi; \
	if [ "$${CODE}" != "0" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_NOR1SZ	$${CODE}" >> $(obj)include/config.h ; \
	fi; \
	if [ "$${VID}" == "1" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_VIDEO" >> $(obj)include/config.h ; \
	fi; \
	if [ "$${USB}" == "1" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_USBCTRL" >> $(obj)include/config.h ; \
	fi
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a M5475EVB m68k mcf547x_8x m547xevb freescale

M5485AFE_config \
M5485BFE_config \
M5485CFE_config \
M5485DFE_config \
M5485EFE_config \
M5485FFE_config \
M5485GFE_config \
M5485HFE_config :	unconfig
	@case "$@" in \
	M5485AFE_config)	BOOT=2;CODE=0;VID=0;USB=0;RAM=64;RAM1=0;; \
	M5485BFE_config)	BOOT=2;CODE=16;VID=0;USB=0;RAM=64;RAM1=0;; \
	M5485CFE_config)	BOOT=2;CODE=16;VID=1;USB=1;RAM=64;RAM1=0;; \
	M5485DFE_config)	BOOT=2;CODE=0;VID=0;USB=1;RAM=64;RAM1=0;; \
	M5485EFE_config)	BOOT=2;CODE=0;VID=1;USB=1;RAM=64;RAM1=0;; \
	M5485FFE_config)	BOOT=2;CODE=32;VID=1;USB=1;RAM=64;RAM1=64;; \
	M5485GFE_config)	BOOT=4;CODE=0;VID=0;USB=0;RAM=64;RAM1=0;; \
	M5485HFE_config)	BOOT=2;CODE=16;VID=1;USB=0;RAM=64;RAM1=0;; \
	esac; \
	echo "#define CONFIG_SYS_BUSCLK	100000000" > $(obj)include/config.h ; \
	echo "#define CONFIG_SYS_BOOTSZ	$${BOOT}" >> $(obj)include/config.h ; \
	echo "#define CONFIG_SYS_DRAMSZ	$${RAM}" >> $(obj)include/config.h ; \
	if [ "$${RAM1}" != "0" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_DRAMSZ1	$${RAM1}" >> $(obj)include/config.h ; \
	fi; \
	if [ "$${CODE}" != "0" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_NOR1SZ	$${CODE}" >> $(obj)include/config.h ; \
	fi; \
	if [ "$${VID}" == "1" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_VIDEO" >> $(obj)include/config.h ; \
	fi; \
	if [ "$${USB}" == "1" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_USBCTRL" >> $(obj)include/config.h ; \
	fi
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a M5485EVB m68k mcf547x_8x m548xevb freescale

#########################################################################
## MPC83xx Systems
#########################################################################

MPC8313ERDB_33_config \
MPC8313ERDB_66_config \
MPC8313ERDB_NAND_33_config \
MPC8313ERDB_NAND_66_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@mkdir -p $(obj)board/freescale/mpc8313erdb
	@if [ "$(findstring _33_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_33MHZ" >>$(obj)include/config.h ; \
	fi ; \
	if [ "$(findstring _66_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_66MHZ" >>$(obj)include/config.h ; \
	fi ; \
	if [ "$(findstring _NAND_,$@)" ] ; then \
		echo "TEXT_BASE = 0x00100000" > $(obj)board/freescale/mpc8313erdb/config.tmp ; \
		echo "#define CONFIG_NAND_U_BOOT" >>$(obj)include/config.h ; \
	fi ;
	@if [ "$(findstring _NAND_,$@)" ] ; then \
		echo "CONFIG_NAND_U_BOOT = y" >> $(obj)include/config.mk ; \
	fi ;
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a MPC8313ERDB powerpc mpc83xx mpc8313erdb freescale

MPC8315ERDB_NAND_config \
MPC8315ERDB_config: unconfig
	@$(MKCONFIG) -n $@ -t $@ MPC8315ERDB powerpc mpc83xx mpc8315erdb freescale

MPC832XEMDS_config \
MPC832XEMDS_HOST_33_config \
MPC832XEMDS_HOST_66_config \
MPC832XEMDS_SLAVE_config \
MPC832XEMDS_ATM_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ "$(findstring _HOST_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_PCI" >>$(obj)include/config.h ; \
	fi ; \
	if [ "$(findstring _SLAVE_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_PCI" >>$(obj)include/config.h ; \
		echo "#define CONFIG_PCISLAVE" >>$(obj)include/config.h ; \
	fi ; \
	if [ "$(findstring _33_,$@)" ] ; then \
		echo "#define PCI_33M" >>$(obj)include/config.h ; \
		echo "#define CONFIG_PQ_MDS_PIB 1" >>$(obj)include/config.h ; \
	fi ; \
	if [ "$(findstring _66_,$@)" ] ; then \
		echo "#define PCI_66M" >>$(obj)include/config.h ; \
		echo "#define CONFIG_PQ_MDS_PIB 1" >>$(obj)include/config.h ; \
	fi ; \
	if [ "$(findstring _ATM_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_PQ_MDS_PIB 1" >>$(obj)include/config.h ; \
		echo "#define CONFIG_PQ_MDS_PIB_ATM	1" >>$(obj)include/config.h ; \
	fi ;
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a MPC832XEMDS powerpc mpc83xx mpc832xemds freescale

MPC8349ITX_config \
MPC8349ITX_LOWBOOT_config \
MPC8349ITXGP_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@mkdir -p $(obj)board/freescale/mpc8349itx
	@echo "#define CONFIG_$(subst _LOWBOOT,,$(@:_config=))" >> $(obj)include/config.h
	@if [ "$(findstring GP,$@)" ] ; then \
		echo "TEXT_BASE = 0xFE000000" >$(obj)board/freescale/mpc8349itx/config.tmp ; \
	fi
	@if [ "$(findstring LOWBOOT,$@)" ] ; then \
		echo "TEXT_BASE = 0xFE000000" >$(obj)board/freescale/mpc8349itx/config.tmp ; \
	fi
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a MPC8349ITX powerpc mpc83xx mpc8349itx freescale

MPC8360EMDS_config \
MPC8360EMDS_HOST_33_config \
MPC8360EMDS_HOST_66_config \
MPC8360EMDS_SLAVE_config \
MPC8360EMDS_ATM_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ "$(findstring _HOST_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_PCI" >>$(obj)include/config.h ; \
	fi ; \
	if [ "$(findstring _SLAVE_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_PCI" >>$(obj)include/config.h ; \
		echo "#define CONFIG_PCISLAVE" >>$(obj)include/config.h ; \
	fi ; \
	if [ "$(findstring _33_,$@)" ] ; then \
		echo "#define PCI_33M" >>$(obj)include/config.h ; \
		echo "#define CONFIG_PQ_MDS_PIB 1" >>$(obj)include/config.h ; \
	fi ; \
	if [ "$(findstring _66_,$@)" ] ; then \
		echo "#define PCI_66M" >>$(obj)include/config.h ; \
		echo "#define CONFIG_PQ_MDS_PIB 1" >>$(obj)include/config.h ; \
	fi ; \
	if [ "$(findstring _ATM_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_PQ_MDS_PIB 1" >>$(obj)include/config.h ; \
		echo "#define CONFIG_PQ_MDS_PIB_ATM	1" >>$(obj)include/config.h ; \
	fi ;
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a MPC8360EMDS powerpc mpc83xx mpc8360emds freescale

MPC8360ERDK_33_config \
MPC8360ERDK_66_config \
MPC8360ERDK_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ "$(findstring _33_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_CLKIN_33MHZ" >>$(obj)include/config.h ;\
	fi ;
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a MPC8360ERDK powerpc mpc83xx mpc8360erdk freescale

MPC837XEMDS_config \
MPC837XEMDS_HOST_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ "$(findstring _HOST_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_PCI" >>$(obj)include/config.h ; \
	fi ;
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a MPC837XEMDS powerpc mpc83xx mpc837xemds freescale

sbc8349_config \
sbc8349_PCI_33_config \
sbc8349_PCI_66_config: unconfig
	@$(MKCONFIG) -n $@ -t $@ sbc8349 powerpc mpc83xx sbc8349

SIMPC8313_LP_config \
SIMPC8313_SP_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@mkdir -p $(obj)board/sheldon/simpc8313
	@if [ "$(findstring _LP_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_NAND_LP" >> $(obj)include/config.h ; \
	fi ; \
	if [ "$(findstring _SP_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_NAND_SP" >> $(obj)include/config.h ; \
	fi ;
	@echo "CONFIG_NAND_U_BOOT = y" >> $(obj)include/config.mk
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a SIMPC8313 powerpc mpc83xx simpc8313 sheldon

caddy2_config \
vme8349_config:		unconfig
	@$(MKCONFIG) -n $@ -t $@ vme8349 powerpc mpc83xx vme8349 esd

#########################################################################
## MPC85xx Systems
#########################################################################

MPC8536DS_NAND_config \
MPC8536DS_SDCARD_config \
MPC8536DS_SPIFLASH_config \
MPC8536DS_36BIT_config \
MPC8536DS_config:    unconfig
	@$(MKCONFIG) -n $@ -t $@ MPC8536DS powerpc mpc85xx mpc8536ds freescale

MPC8540EVAL_config \
MPC8540EVAL_33_config \
MPC8540EVAL_66_config \
MPC8540EVAL_33_slave_config \
MPC8540EVAL_66_slave_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ -z "$(findstring _33_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYSCLK_66M" >>$(obj)include/config.h ; \
	fi ; \
	if [ "$(findstring _slave_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_PCI_SLAVE" >>$(obj)include/config.h ; \
	fi
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a MPC8540EVAL powerpc mpc85xx mpc8540eval

MPC8541CDS_legacy_config \
MPC8541CDS_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ "$(findstring _legacy_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_LEGACY" >>$(obj)include/config.h ; \
	fi
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a MPC8541CDS powerpc mpc85xx mpc8541cds freescale

MPC8548CDS_legacy_config \
MPC8548CDS_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ "$(findstring _legacy_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_LEGACY" >>$(obj)include/config.h ; \
	fi
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a MPC8548CDS powerpc mpc85xx mpc8548cds freescale

MPC8555CDS_legacy_config \
MPC8555CDS_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ "$(findstring _legacy_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_LEGACY" >>$(obj)include/config.h ; \
	fi
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a MPC8555CDS powerpc mpc85xx mpc8555cds freescale

MPC8569MDS_ATM_config \
MPC8569MDS_NAND_config \
MPC8569MDS_config:	unconfig
	@$(MKCONFIG) -n $@ -t $@ MPC8569MDS powerpc mpc85xx mpc8569mds freescale

MPC8572DS_36BIT_config \
MPC8572DS_config:    unconfig
	@$(MKCONFIG) -n $@ -t $@ MPC8572DS powerpc mpc85xx mpc8572ds freescale

P2020DS_36BIT_config \
P2020DS_config:		unconfig
	@$(MKCONFIG) -n $@ -t $@ P2020DS powerpc mpc85xx p2020ds freescale

P1011RDB_config	\
P1011RDB_NAND_config \
P1011RDB_SDCARD_config \
P1011RDB_SPIFLASH_config \
P1020RDB_config	\
P1020RDB_NAND_config \
P1020RDB_SDCARD_config \
P1020RDB_SPIFLASH_config \
P2010RDB_config \
P2010RDB_NAND_config \
P2010RDB_SDCARD_config \
P2010RDB_SPIFLASH_config \
P2020DS_DDR2_config \
P2020RDB_config \
P2020RDB_NAND_config \
P2020RDB_SDCARD_config \
P2020RDB_SPIFLASH_config:	unconfig
	@$(MKCONFIG) -n $@ -t $@ P1_P2_RDB powerpc mpc85xx p1_p2_rdb freescale

sbc8540_config \
sbc8540_33_config \
sbc8540_66_config:	unconfig
	@$(MKCONFIG) -n $@ -t $@ SBC8540 powerpc mpc85xx sbc8560

sbc8548_config \
sbc8548_PCI_33_config \
sbc8548_PCI_66_config \
sbc8548_PCI_33_PCIE_config \
sbc8548_PCI_66_PCIE_config: unconfig
	@$(MKCONFIG) -n $@ -t $@ sbc8548 powerpc mpc85xx sbc8548

sbc8560_config \
sbc8560_33_config \
sbc8560_66_config:	unconfig
	@$(MKCONFIG) -n $@ -t $@ sbc8560 powerpc mpc85xx sbc8560

stxssa_config		\
stxssa_4M_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ "$(findstring _4M_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_STXSSA_4M" >>$(obj)include/config.h ; \
	fi
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a stxssa powerpc mpc85xx stxssa stx

TQM8540_config		\
TQM8541_config		\
TQM8548_config		\
TQM8548_AG_config	\
TQM8548_BE_config	\
TQM8555_config		\
TQM8560_config:		unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@BTYPE=$(@:_config=); \
	CTYPE=$(subst TQM,,$(subst _AG,,$(subst _BE,,$(@:_config=)))); \
	echo "#define CONFIG_MPC$${CTYPE}">>$(obj)include/config.h; \
	echo "#define CONFIG_$${BTYPE}">>$(obj)include/config.h; \
	echo "#define CONFIG_HOSTNAME tqm$${CTYPE}">>$(obj)include/config.h; \
	echo "#define CONFIG_BOARDNAME \"$${BTYPE}\"">>$(obj)include/config.h;
	@echo "CONFIG_$(@:_config=) = y">>$(obj)include/config.mk;
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a TQM85xx powerpc mpc85xx tqm85xx tqc

#########################################################################
## MPC86xx Systems
#########################################################################

MPC8641HPCN_36BIT_config \
MPC8641HPCN_config:  unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ "$(findstring _36BIT_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_PHYS_64BIT" >>$(obj)include/config.h ; \
	fi
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a MPC8641HPCN powerpc mpc86xx mpc8641hpcn freescale

#########################################################################
## 74xx/7xx Systems
#########################################################################

EVB64260_config	\
EVB64260_750CX_config:	unconfig
	@$(MKCONFIG) -n $@ EVB64260 powerpc 74xx_7xx evb64260

p3m750_config	\
p3m7448_config:		unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ "$(findstring 750_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_P3M750" >>$(obj)include/config.h ; \
	else \
		echo "#define CONFIG_P3M7448" >>$(obj)include/config.h ; \
	fi
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a p3mx powerpc 74xx_7xx p3mx prodrive

PCIPPC2_config \
PCIPPC6_config: unconfig
	@$(MKCONFIG) -n $@ $@ powerpc 74xx_7xx pcippc2

#========================================================================
# ARM
#========================================================================

#########################################################################
## Atmel AT91RM9200 Systems
#########################################################################

CPUAT91_RAM_config \
CPUAT91_config	:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_$(@:_config=) 1"	>$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a cpuat91 arm arm920t cpuat91 eukrea at91

#########################################################################
## ARM926EJ-S Systems
#########################################################################

at91sam9260ek_nandflash_config \
at91sam9260ek_dataflash_cs0_config \
at91sam9260ek_dataflash_cs1_config \
at91sam9260ek_config \
at91sam9g20ek_nandflash_config \
at91sam9g20ek_dataflash_cs0_config \
at91sam9g20ek_dataflash_cs1_config \
at91sam9g20ek_config	:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ "$(findstring 9g20,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_AT91SAM9G20EK 1"	>>$(obj)include/config.h ; \
	else \
		echo "#define CONFIG_AT91SAM9260EK 1"	>>$(obj)include/config.h ; \
	fi;
	@if [ "$(findstring _nandflash,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_USE_NANDFLASH 1"	>>$(obj)include/config.h ; \
	elif [ "$(findstring dataflash_cs0,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_USE_DATAFLASH_CS0 1"	>>$(obj)include/config.h ; \
	else \
		echo "#define CONFIG_SYS_USE_DATAFLASH_CS1 1"	>>$(obj)include/config.h ; \
	fi;
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a at91sam9260ek arm arm926ejs at91sam9260ek atmel at91

at91sam9xeek_nandflash_config \
at91sam9xeek_dataflash_cs0_config \
at91sam9xeek_dataflash_cs1_config \
at91sam9xeek_config	:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ "$(findstring _nandflash,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_USE_NANDFLASH 1"	>>$(obj)include/config.h ; \
	elif [ "$(findstring dataflash_cs0,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_USE_DATAFLASH_CS0 1"	>>$(obj)include/config.h ; \
	else \
		echo "#define CONFIG_SYS_USE_DATAFLASH_CS1 1"	>>$(obj)include/config.h ; \
	fi;
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a at91sam9260ek arm arm926ejs at91sam9260ek atmel at91

at91sam9261ek_nandflash_config \
at91sam9261ek_dataflash_cs0_config \
at91sam9261ek_dataflash_cs3_config \
at91sam9261ek_config \
at91sam9g10ek_nandflash_config \
at91sam9g10ek_dataflash_cs0_config \
at91sam9g10ek_dataflash_cs3_config \
at91sam9g10ek_config	:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ "$(findstring 9g10,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_AT91SAM9G10EK 1"	>>$(obj)include/config.h ; \
	else \
		echo "#define CONFIG_AT91SAM9261EK 1"	>>$(obj)include/config.h ; \
	fi;
	@if [ "$(findstring _nandflash,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_USE_NANDFLASH 1"	>>$(obj)include/config.h ; \
	elif [ "$(findstring dataflash_cs0,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_USE_DATAFLASH_CS3 1"	>>$(obj)include/config.h ; \
	else \
		echo "#define CONFIG_SYS_USE_DATAFLASH_CS0 1"	>>$(obj)include/config.h ; \
	fi;
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a at91sam9261ek arm arm926ejs at91sam9261ek atmel at91

at91sam9263ek_norflash_config \
at91sam9263ek_norflash_boot_config \
at91sam9263ek_nandflash_config \
at91sam9263ek_dataflash_config \
at91sam9263ek_dataflash_cs0_config \
at91sam9263ek_config	:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ "$(findstring _nandflash,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_USE_NANDFLASH 1"	>>$(obj)include/config.h ; \
	elif [ "$(findstring norflash,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_USE_NORFLASH 1"	>>$(obj)include/config.h ; \
	else \
		echo "#define CONFIG_SYS_USE_DATAFLASH 1"	>>$(obj)include/config.h ; \
	fi;
	@if [ "$(findstring norflash_boot,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_USE_BOOT_NORFLASH 1"	>>$(obj)include/config.h ; \
	fi;
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a at91sam9263ek arm arm926ejs at91sam9263ek atmel at91

at91sam9rlek_nandflash_config \
at91sam9rlek_dataflash_config \
at91sam9rlek_dataflash_cs0_config \
at91sam9rlek_config	:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ "$(findstring _nandflash,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_USE_NANDFLASH 1"	>>$(obj)include/config.h ; \
	else \
		echo "#define CONFIG_SYS_USE_DATAFLASH 1"	>>$(obj)include/config.h ; \
	fi;
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a at91sam9rlek arm arm926ejs at91sam9rlek atmel at91

CPU9G20_128M_config \
CPU9G20_config \
CPU9260_128M_config \
CPU9260_config	:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_$(@:_config=) 1" >$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a cpu9260 arm arm926ejs cpu9260 eukrea at91

at91sam9m10g45ek_nandflash_config \
at91sam9m10g45ek_dataflash_config \
at91sam9m10g45ek_dataflash_cs0_config \
at91sam9m10g45ek_config \
at91sam9g45ekes_nandflash_config \
at91sam9g45ekes_dataflash_config \
at91sam9g45ekes_dataflash_cs0_config \
at91sam9g45ekes_config	:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
		@if [ "$(findstring 9m10,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_AT91SAM9M10G45EK 1"	>>$(obj)include/config.h ; \
	else \
		echo "#define CONFIG_AT91SAM9G45EKES 1"	>>$(obj)include/config.h ; \
	fi;
	@if [ "$(findstring _nandflash,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SYS_USE_NANDFLASH 1"	>>$(obj)include/config.h ; \
	else \
		echo "#define CONFIG_ATMEL_SPI 1"	>>$(obj)include/config.h ; \
	fi;
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a at91sam9m10g45ek arm arm926ejs at91sam9m10g45ek atmel at91

pm9g45_config	:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@$(MKCONFIG) -a pm9g45 arm arm926ejs pm9g45 ronetix at91

SBC35_A9G20_NANDFLASH_config \
SBC35_A9G20_EEPROM_config \
SBC35_A9G20_config	:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_$(@:_config=) 1" >$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a sbc35_a9g20 arm arm926ejs sbc35_a9g20 calao at91

TNY_A9G20_NANDFLASH_config \
TNY_A9G20_EEPROM_config \
TNY_A9G20_config \
TNY_A9260_NANDFLASH_config \
TNY_A9260_EEPROM_config \
TNY_A9260_config	:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_$(@:_config=) 1" >$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a tny_a9260 arm arm926ejs tny_a9260 calao at91

########################################################################
## ARM Integrator boards - see doc/README-integrator for more info.
integratorap_config	\
ap_config		\
ap966_config		\
ap922_config		\
ap922_XA10_config	\
ap7_config		\
ap720t_config		\
ap920t_config		\
ap926ejs_config		\
ap946es_config: unconfig
	@board/armltd/integrator/split_by_variant.sh ap $@

integratorcp_config	\
cp_config		\
cp920t_config		\
cp926ejs_config		\
cp946es_config		\
cp1136_config		\
cp966_config		\
cp922_config		\
cp922_XA10_config	\
cp1026_config: unconfig
	@board/armltd/integrator/split_by_variant.sh cp $@

nhk8815_config \
nhk8815_onenand_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@ > $(obj)include/config.h
	@if [ "$(findstring _onenand, $@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_BOOT_ONENAND" >> $(obj)include/config.h; \
	fi
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a nhk8815 arm arm926ejs nhk8815 st nomadik

xtract_omap1610xxx = $(subst _cs0boot,,$(subst _cs3boot,,$(subst _cs_autoboot,,$(subst _config,,$1))))

omap1610inn_config \
omap1610inn_cs0boot_config \
omap1610inn_cs3boot_config \
omap1610inn_cs_autoboot_config \
omap1610h2_config \
omap1610h2_cs0boot_config \
omap1610h2_cs3boot_config \
omap1610h2_cs_autoboot_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ "$(findstring _cs0boot_, $@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_CS0_BOOT" >> .$(obj)include/config.h ; \
	elif [ "$(findstring _cs_autoboot_, $@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_CS_AUTOBOOT" >> $(obj)include/config.h ; \
	else \
		echo "#define CONFIG_CS3_BOOT" >> $(obj)include/config.h ; \
	fi;
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a $(call xtract_omap1610xxx,$@) arm arm926ejs omap1610inn ti omap

omap730p2_config \
omap730p2_cs0boot_config \
omap730p2_cs3boot_config :	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ "$(findstring _cs0boot_, $@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_CS0_BOOT" >> $(obj)include/config.h ; \
	else \
		echo "#define CONFIG_CS3_BOOT" >> $(obj)include/config.h ; \
	fi;
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a omap730p2 arm arm926ejs omap730p2 ti omap

spear300_config \
spear310_config \
spear320_config :	unconfig
	@$(MKCONFIG) -n $@ -t $@ spear3xx arm arm926ejs $(@:_config=) spear spear

spear600_config :	unconfig
	@$(MKCONFIG) -n $@ -t $@ spear6xx arm arm926ejs $(@:_config=) spear spear

SX1_stdout_serial_config \
SX1_config:		unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ "$(findstring _stdout_serial_, $@)" ] ; then \
		echo "#undef CONFIG_STDOUT_USBTTY" >> $(obj)include/config.h ; \
	else \
		echo "#define CONFIG_STDOUT_USBTTY" >> $(obj)include/config.h ; \
	fi;
	@$(MKCONFIG) -n $@ SX1 arm arm925t sx1

# TRAB default configuration:	8 MB Flash, 32 MB RAM
trab_config \
trab_bigram_config \
trab_bigflash_config \
trab_old_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@mkdir -p $(obj)board/trab
	@[ -z "$(findstring _bigram,$@)" ] || \
		{ echo "#define CONFIG_FLASH_8MB" >>$(obj)include/config.h ; \
		 echo "#define CONFIG_RAM_32MB"  >>$(obj)include/config.h ; \
		}
	@[ -z "$(findstring _bigflash,$@)" ] || \
		{ echo "#define CONFIG_FLASH_16MB" >>$(obj)include/config.h ; \
		 echo "#define CONFIG_RAM_16MB"  >>$(obj)include/config.h ; \
		 echo "TEXT_BASE = 0x0CF40000" >$(obj)board/trab/config.tmp ; \
		}
	@[ -z "$(findstring _old,$@)" ] || \
		{ echo "#define CONFIG_FLASH_8MB" >>$(obj)include/config.h ; \
		 echo "#define CONFIG_RAM_16MB"  >>$(obj)include/config.h ; \
		 echo "TEXT_BASE = 0x0CF40000" >$(obj)board/trab/config.tmp ; \
		}
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a trab arm arm920t trab - s3c24x0

tx25_config	: unconfig
	@echo "CONFIG_NAND_U_BOOT = y" >> $(obj)include/config.mk
	@$(MKCONFIG) $@ arm arm926ejs tx25 karo mx25

edb9301_config \
edb9302_config \
edb9302a_config \
edb9307_config \
edb9307a_config \
edb9312_config \
edb9315_config \
edb9315a_config: unconfig
	@$(MKCONFIG) -n $@ -t $(@:_config=) edb93xx arm arm920t edb93xx - ep93xx

#########################################################################
# ARM supplied Versatile development boards
#########################################################################

versatile_config	\
versatileab_config	\
versatilepb_config :	unconfig
	@board/armltd/versatile/split_by_variant.sh $@

#########################################################################
## XScale Systems
#########################################################################

pdnb3_config \
scpu_config:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ "$(findstring scpu_,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SCPU"	>>$(obj)include/config.h ; \
	fi
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a pdnb3 arm ixp pdnb3 prodrive

polaris_config \
trizepsiv_config	:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ "$(findstring polaris,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_POLARIS 1"	>>$(obj)include/config.h ; \
	fi;
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a trizepsiv arm pxa trizepsiv

vpac270_nor_config \
vpac270_onenand_config	: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ "$(findstring onenand,$@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_ONENAND_U_BOOT" \
			>>$(obj)include/config.h ; \
	fi;
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a vpac270 arm pxa vpac270

#########################################################################
## ARM1136 Systems
#########################################################################

apollon_config		: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_ONENAND_U_BOOT" > $(obj)include/config.h
	@echo "CONFIG_ONENAND_U_BOOT = y" >> $(obj)include/config.mk
	@$(MKCONFIG) $@ arm arm1136 apollon - omap24xx

imx31_phycore_eet_config \
imx31_phycore_config	: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ -n "$(findstring _eet_,$@)" ]; then			\
		echo "#define CONFIG_IMX31_PHYCORE_EET" >> $(obj)include/config.h;	\
	fi
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a imx31_phycore arm arm1136 imx31_phycore - mx31

mx31pdk_config \
mx31pdk_nand_config	: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@if [ -n "$(findstring _nand_,$@)" ]; then					\
		echo "#define CONFIG_NAND_U_BOOT" >> $(obj)include/config.h;		\
	else										\
		echo "#define CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT" >> $(obj)include/config.h;	\
		echo "#define CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT" >> $(obj)include/config.h;	\
	fi
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a mx31pdk arm arm1136 mx31pdk freescale mx31

#########################################################################
## ARM1176 Systems
#########################################################################
smdk6400_noUSB_config	\
smdk6400_config	:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include $(obj)board/samsung/smdk6400
	@mkdir -p $(obj)nand_spl/board/samsung/smdk6400
	@echo "#define CONFIG_NAND_U_BOOT" > $(obj)include/config.h
	@echo "CONFIG_NAND_U_BOOT = y" >> $(obj)include/config.mk
	@if [ -z "$(findstring smdk6400_noUSB_config,$@)" ]; then			\
		echo "RAM_TEXT = 0x57e00000" >> $(obj)board/samsung/smdk6400/config.tmp;\
	else										\
		echo "RAM_TEXT = 0xc7e00000" >> $(obj)board/samsung/smdk6400/config.tmp;\
	fi
	@$(MKCONFIG) smdk6400 arm arm1176 smdk6400 samsung s3c64xx
	@echo "CONFIG_NAND_U_BOOT = y" >> $(obj)include/config.mk

#========================================================================
# MIPS
#========================================================================
#########################################################################
## MIPS32 4Kc
#########################################################################

incaip_100MHz_config	\
incaip_133MHz_config	\
incaip_150MHz_config	\
incaip_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@[ -z "$(findstring _100MHz,$@)" ] || \
		echo "#define CPU_CLOCK_RATE 100000000" >>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring _133MHz,$@)" ] || \
		echo "#define CPU_CLOCK_RATE 133000000" >>$(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring _150MHz,$@)" ] || \
		echo "#define CPU_CLOCK_RATE 150000000" >>$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a incaip mips mips incaip

vct_premium_config		\
vct_premium_small_config	\
vct_premium_onenand_config	\
vct_premium_onenand_small_config \
vct_platinum_config		\
vct_platinum_small_config	\
vct_platinum_onenand_config	\
vct_platinum_onenand_small_config \
vct_platinumavc_config		\
vct_platinumavc_small_config	\
vct_platinumavc_onenand_config	\
vct_platinumavc_onenand_small_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@[ -z "$(findstring _premium,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_VCT_PREMIUM" > $(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring _platinum_,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_VCT_PLATINUM" > $(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring _platinumavc,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_VCT_PLATINUMAVC" > $(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring _onenand,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_VCT_ONENAND" >> $(obj)include/config.h
	@[ -z "$(findstring _small,$@)" ] || \
		echo "#define CONFIG_VCT_SMALL_IMAGE" >> $(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a vct mips mips vct micronas

#########################################################################
## MIPS32 AU1X00
#########################################################################

dbau1000_config		:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_DBAU1000 1" >$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -a dbau1x00 mips mips dbau1x00

dbau1100_config		:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_DBAU1100 1" >$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -a dbau1x00 mips mips dbau1x00

dbau1500_config		:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_DBAU1500 1" >$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -a dbau1x00 mips mips dbau1x00

dbau1550_config		:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_DBAU1550 1" >$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -a dbau1x00 mips mips dbau1x00

dbau1550_el_config	:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_DBAU1550 1" >$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -a dbau1x00 mips mips dbau1x00

gth2_config		:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_GTH2 1" >$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -a $@ mips mips gth2

pb1000_config		:	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_PB1000 1" >$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -a pb1x00 mips mips pb1x00

qemu_mips_config	: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_QEMU_MIPS 1" >$(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -a qemu-mips mips mips qemu-mips

#========================================================================
# Nios
#========================================================================

#########################################################################
## Nios-II
#########################################################################

# nios2 generic boards
NIOS2_GENERIC = nios2-generic

$(NIOS2_GENERIC:%=%_config) : unconfig
	@$(MKCONFIG) $@ nios2 nios2 nios2-generic altera

#========================================================================
# Blackfin
#========================================================================

bf527-ezkit-v2_config	: unconfig
	@$(MKCONFIG) -t BF527_EZKIT_REV_2_1 \
		bf527-ezkit blackfin blackfin bf527-ezkit

#========================================================================
# SH3 (SuperH)
#========================================================================

#########################################################################
## sh2 (Renesas SuperH)
#########################################################################
rsk7203_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_RSK7203 1" > $(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -a $@ sh sh2 rsk7203 renesas

#########################################################################
## sh3 (Renesas SuperH)
#########################################################################

mpr2_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_MPR2 1" > $(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -a $@ sh sh3 mpr2

ms7720se_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_MS7720SE 1" > $(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -a $@ sh sh3 ms7720se

#########################################################################
## sh4 (Renesas SuperH)
#########################################################################

MigoR_config :    unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_MIGO_R 1" > $(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -a $@ sh sh4 MigoR renesas

ms7750se_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_MS7750SE 1" > $(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -a $@ sh sh4 ms7750se

ms7722se_config :	unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_MS7722SE 1" > $(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -a $@ sh sh4 ms7722se

r2dplus_config :  unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_R2DPLUS 1" > $(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -a $@ sh sh4 r2dplus renesas

r7780mp_config: unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_R7780MP 1" > $(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -a $@ sh sh4 r7780mp renesas

sh7763rdp_config :  unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_SH7763RDP 1" > $(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -a $@ sh sh4 sh7763rdp renesas

sh7785lcr_32bit_config \
sh7785lcr_config :  unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@mkdir -p $(obj)board/renesas/sh7785lcr
	@echo "#define CONFIG_SH7785LCR 1" > $(obj)include/config.h
	@if [ "$(findstring 32bit, $@)" ] ; then \
		echo "#define CONFIG_SH_32BIT 1" >> $(obj)include/config.h ; \
		echo "TEXT_BASE = 0x8ff80000" > \
			$(obj)board/renesas/sh7785lcr/config.tmp ; \
	fi
	@$(MKCONFIG) -n $@ -a sh7785lcr sh sh4 sh7785lcr renesas

ap325rxa_config :  unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_AP325RXA 1" > $(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -a $@ sh sh4 ap325rxa renesas

espt_config :  unconfig
	@mkdir -p $(obj)include
	@echo "#define CONFIG_ESPT 1" > $(obj)include/config.h
	@$(MKCONFIG) -a $@ sh sh4 espt

#########################################################################
#########################################################################

clean:
	@rm -f $(obj)examples/standalone/82559_eeprom			 \
	    $(obj)examples/standalone/atmel_df_pow2			 \
	    $(obj)examples/standalone/eepro100_eeprom		 \
	    $(obj)examples/standalone/hello_world			 \
	    $(obj)examples/standalone/interrupt			 \
	    $(obj)examples/standalone/mem_to_mem_idma2intr		 \
	    $(obj)examples/standalone/sched				 \
	    $(obj)examples/standalone/smc91111_eeprom		 \
	    $(obj)examples/standalone/test_burst			 \
	    $(obj)examples/standalone/timer
	@rm -f $(obj)examples/api/demo{,.bin}
	@rm -f $(obj)tools/bmp_logo	  $(obj)tools/easylogo/easylogo \
	    $(obj)tools/env/{fw_printenv,fw_setenv}			 \
	    $(obj)tools/envcrc					 \
	    $(obj)tools/gdb/{astest,gdbcont,gdbsend}			 \
	    $(obj)tools/gen_eth_addr  $(obj)tools/img2srec		 \
	    $(obj)tools/mkimage	  $(obj)tools/mpc86x_clk	 \
	    $(obj)tools/ncb		  $(obj)tools/ubsha1
	@rm -f $(obj)board/cray/L1/{bootscript.c,bootscript.image}	 \
	    $(obj)board/matrix_vision/*/bootscript.img		 \
	    $(obj)board/netstar/{eeprom,crcek,crcit,*.srec,*.bin}	 \
	    $(obj)board/trab/trab_fkt  $(obj)board/voiceblue/eeprom  \
	    $(obj)board/armltd/{integratorap,integratorcp}/u-boot.lds \
	    $(obj)u-boot.lds						 \
	    $(obj)arch/blackfin/cpu/bootrom-asm-offsets.[chs]
	@rm -f $(obj)include/bmp_logo.h
	@rm -f $(obj)nand_spl/{u-boot.lds,u-boot-spl,u-boot-spl.map,System.map}
	@rm -f $(obj)onenand_ipl/onenand-{ipl,ipl.bin,ipl.map}
	@rm -f $(ONENAND_BIN)
	@rm -f $(obj)onenand_ipl/u-boot.lds
	@rm -f $(TIMESTAMP_FILE) $(VERSION_FILE)
	@find $(OBJTREE) -type f \
		\( -name 'core' -o -name '*.bak' -o -name '*~' \
		-o -name '*.o'	-o -name '*.a' -o -name '*.exe'	\) -print \
		| xargs rm -f

clobber:	clean
	@find $(OBJTREE) -type f \( -name '*.depend' \
		-o -name '*.srec' -o -name '*.bin' -o -name u-boot.img \) \
		-print0 \
		| xargs -0 rm -f
	@rm -f $(OBJS) $(obj)*.bak $(obj)ctags $(obj)etags $(obj)TAGS \
		$(obj)cscope.* $(obj)*.*~
	@rm -f $(obj)u-boot $(obj)u-boot.map $(obj)u-boot.hex $(ALL)
	@rm -f $(obj)u-boot.kwb
	@rm -f $(obj)u-boot.imx
	@rm -f $(obj)tools/{env/crc32.c,inca-swap-bytes}
	@rm -f $(obj)arch/powerpc/cpu/mpc824x/bedbug_603e.c
	@rm -f $(obj)include/asm/proc $(obj)include/asm/arch $(obj)include/asm
	@[ ! -d $(obj)nand_spl ] || find $(obj)nand_spl -name "*" -type l -print | xargs rm -f
	@[ ! -d $(obj)onenand_ipl ] || find $(obj)onenand_ipl -name "*" -type l -print | xargs rm -f

ifeq ($(OBJTREE),$(SRCTREE))
mrproper \
distclean:	clobber unconfig
else
mrproper \
distclean:	clobber unconfig
	rm -rf $(obj)*
endif

backup:
	F=`basename $(TOPDIR)` ; cd .. ; \
	gtar --force-local -zcvf `LC_ALL=C date "+$$F-%Y-%m-%d-%T.tar.gz"` $$F

#########################################################################