aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
integration-linux-qcomltMerge remote-tracking branch 'sdm845-defconfig/tracking/sdm845/defconfig'Amit Kucheria10 days
release/android/qcomlt-4.14Merge branch 'release/qcomlt-4.14' into release/android/qcomlt-4.14Todor Tomov13 days
release/qcomlt-4.14arm64: defconfig: enable CONFIG_USB_CONFIGFS_F_FS by defaultRamon Fried3 weeks
v4.14/tracking-qcomlt-audioASoC: qcom: apq8096: Add db820c machine driverSrinivas Kandagatla10 days
v4.14/tracking-qcomlt-fixesiommu: armsmmu: set rpmsg bus iommu opsSrinivas Kandagatla10 days
v4.14/tracking-qcomlt-msm8996-dtarm64: dts: msm8996: db820c: Add sound card supportSrinivas Kandagatla10 days
v4.15/tracking-qcomlt-audioASoC: qcom: apq8096: Add db820c machine driverSrinivas Kandagatla9 days
v4.15/tracking-qcomlt-downstream-slimbusdownstream slimbus driversSrinivas Kandagatla4 weeks
v4.15/tracking-qcomlt-fixesiommu: armsmmu: set rpmsg bus iommu opsSrinivas Kandagatla9 days
v4.15/tracking-qcomlt-msm8996-dtARM: dts: apq8096-db820c: Fix hdmi phy cellsAmit Kucheria9 days
[...]
 
TagDownloadAuthorAge
debian-qcom-dragonboard410c-18.01kernel-debian-qcom-dragonboard410c-18.01.tar.gz  Nicolas Dechesne11 days
v4.14kernel-4.14.tar.gz  Linus Torvalds3 months
v4.14-rc8kernel-4.14-rc8.tar.gz  Linus Torvalds4 months
v4.14-rc7kernel-4.14-rc7.tar.gz  Linus Torvalds4 months
v4.14-rc6kernel-4.14-rc6.tar.gz  Linus Torvalds4 months
debian-qcom-dragonboard410c-17.09kernel-debian-qcom-dragonboard410c-17.09.tar.gz  Nicolas Dechesne4 months
debian-qcom-dragonboard410c-17.06.1kernel-debian-qcom-dragonboard410c-17.06.1.tar.gz  Nicolas Dechesne7 months
debian-qcom-dragonboard410c-17.06kernel-debian-qcom-dragonboard410c-17.06.tar.gz  Nicolas Dechesne8 months
debian-qcom-dragonboard410c-17.04.1kernel-debian-qcom-dragonboard410c-17.04.1.tar.gz  Nicolas Dechesne9 months
debian-qcom-dragonboard410c-17.04kernel-debian-qcom-dragonboard410c-17.04.tar.gz  Nicolas Dechesne9 months
[...]
 
AgeCommit messageAuthor
2017-11-22Merge tag 'pwm/for-4.15-rc1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...HEADmasterLinus Torvalds
2017-11-22Merge tag 'rtc-4.15' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/abellon...Linus Torvalds
2017-11-22Merge tag 'for-linus-20171120' of git://git.infradead.org/linux-mtdLinus Torvalds
2017-11-22Merge tag 'xfs-4.15-merge-3' of git://git.kernel.org/pub/scm/fs/xfs/xfs-linuxLinus Torvalds
2017-11-22Merge branch 'work.whack-a-mole' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...Linus Torvalds
2017-11-22Merge branch '9p-fixes' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/viro...Linus Torvalds
2017-11-21Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/netLinus Torvalds
2017-11-21Merge tag 'for-linus-4.15-ofs1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/...Linus Torvalds
2017-11-21Merge tag 'ceph-for-4.15-rc1' of git://github.com/ceph/ceph-clientLinus Torvalds
2017-11-21Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/pml...Linus Torvalds
[...]
 
Clone
https://git.linaro.org/landing-teams/working/qualcomm/kernel.git
ssh://git@git.linaro.org/landing-teams/working/qualcomm/kernel.git