aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/linux-xen.yaml
AgeCommit message (Expand)Author
2016-03-16linux: use api_version 3 when publishingBen Copeland
2016-01-04xen: disableRiku Voipio
2015-10-15linux-kvm, linux-xen: move to vividRiku Voipio
2015-10-14Rename docker-{utopic,vivid} to docker-{utopic,vivid}-amd64Fathi Boudra
2015-09-10linux-xen: convert to jjbRiku Voipio